18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Проект "Дистанційна школа"

Про матеріал
Система підтримки талановитих дітей повинна бути підкріплена поширенням електронних освітніх ресурсів, розвитком дистанційних технологій освіти з використанням різних сервісів мережі Інтернет. Зміни, що відбуваються в сучасному суспільстві, пов'язані з науково-технічним прогресом, інформатизацією багатьох сфер людської діяльності викликали необхідність різкого підвищення освітнього рівня населення, а, отже, і реформування системи освіти в цілому. Інформатизація змінює зміст, умови та форми взаємодії учасників і організаторів педагогічного процесу.
Перегляд файлу

КОСТЯНТИНІВСЬКА РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЯ

ВІДДІЛ ОСВІТИ

МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ

ІВАНОПІЛЬСЬКА СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА

 І-ІІІ СТУПЕНІВ

 

 

 

 

Проект «ВІРТУАЛЬНА ШКОЛА»

(дистанційне навчання

обдарованих учнів )

 

 

Автор проекту:

Оносова Олена Анатоліївна,

заступник директора з НВР

 

 

 

ЗМІСТ

1. ОБҐРУНТУВАННЯ АКТУАЛЬНОСТІ ПРОЕКТУ

2. АКТУАЛЬНІСТЬ ОБРАНОЇ ТЕМИ

3. ПРОБЛЕМА

4. ЦІЛІ І ЗАВДАННЯ

5. ГІПОТЕЗА

6. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

7. ЕТАПИ ТА ТЕРМІНИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ

8. ПЛАН ОСНОВНИХ ЗАХОДІВ ПРОЕКТУ

9. РЕЗУЛЬТАТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ

10. СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА РЕАЛІЗАЦІЄЮ ПРОЕКТУ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Мета навчання дитини

полягає в тому,

щоб зробити його здатним

розвиватися далі самостійно»

 

Альберт Грін Хаббард

 

ОБҐРУНТУВАННЯ АКТУАЛЬНОСТІ ПРОЕКТУ

Система підтримки талановитих дітей повинна бути підкріплена поширенням електронних освітніх ресурсів, розвитком дистанційних технологій освіти з використанням різних сервісів мережі Інтернет.

Зміни, що відбуваються в сучасному суспільстві, пов'язані з науково-технічним прогресом, інформатизацією багатьох сфер людської діяльності викликали необхідність різкого підвищення освітнього рівня населення, а, отже, і реформування системи освіти в цілому. Інформатизація змінює зміст, умови та форми взаємодії учасників і організаторів педагогічного процесу.

Інформатизація освіти – це не тільки наповнення установ відповідними освітніми ресурсами. Розвиток системи освіти в цьому напрямку має здійснюватися через комплекс проектів і заходів, пов'язаних з управлінням в системі освіти, з організацією навчального процесу та забезпечення можливостей рівного діалогу його учасників. Одним з таких проектів є використання дистанційного навчання, в першу чергу, обдарованих дітей.

Головною метою інформатизації освіти є надання учасникам педагогічного процесу нових можливостей для реалізації прав на вибір джерел, умов і форм освіти в спеціально створюваної для цього середовищі.

 Дистанційна освіта, яка отримала останнім часом широкого поширення в різних країнах світу, багато в чому сприяє вирішенню цих завдань. Дистанційна освіта передбачає організацію навчального процесу на базі телекомунікаційних та інформаційних технологій, засобів Internet. При цьому стратегічна мета дистанційної освіти є забезпечення учням право одержання будь-якого рівня освіти на місці свого проживання. Засобом досягнення такої мети повинні бути науково обґрунтовані організаційні форми, що мають дистанційний характер.

 Даний проект дистанційного навчання обдарованих дітей дозволить досягти загальні цільові напрямки концепції розвитку освіти і запропонує низку заходів практичної освітньої діяльності для їх досягнення.

Дистанційне навчання – це нова форма освіти, заснована на використанні в процесі навчання персональних комп'ютерів і комп'ютерних мереж. Навчання через Інтернет значно розширює освітні можливості, особливо тих дітей, які проживають у сільській місцевості. Середня школа з використанням дистанційного навчання стане прекрасною можливістю для отримання всебічного якісної освіти.

Дистанційне навчання сприяє:

активізації ролі учня у власному освіту (у виборі домінантних напрямів, форм і темпів навчання в різних освітніх областях);

• збільшення обсягу доступних освітніх масивів, культурно-історичних і наукових досягнень людства;

отримання можливості спілкування учня з педагогами-професіоналами, з однолітками, консультування у фахівців високого рівня, незалежно від їх територіальної прихильності.

Дистанційне навчання – це комплекс освітніх послуг, наданих за допомогою спеціалізованого інформаційно-освітнього середовища на будь-якій відстані від центрів освіти. Для школярів – це прекрасна можливість не тільки поглибити свої знання, але й удосконалювати навички інформаційно-комунікативної культури.

 

 

 

 

АКТУАЛЬНІСТЬ

Розкриття здібностей кожного учня, виховання порядної та патріотичної людини, особистості, готової до життя у високотехнологічному, конкурентному світі. Шкільне навчання повинне бути побудоване так, щоб випускники могли самостійно ставити і досягати серйозних цілей, вміло реагувати на різні життєві ситуації.

Виходом зі сформованої ситуації може стати дистанційне навчання. Необхідність такого виду освіти пов'язана з потребами нового інформаційного суспільства, його технічними і технологічними можливостями - це одна з можливостей розширити освітній простір для дітей, можливість отримання будь-якого рівня освіти на місці свого проживання.

Сучасна освіта розвивається стрімко: широкий спектр навчальних програм, модернізація змісту, впровадження нових педагогічних технологій, інформатизація і комп'ютеризація, створення профільних класів та багато іншого. Комп'ютерні технології, інтегровані з педагогічною системою організації навчальної діяльності, що дозволяють істотно збільшити освітні можливості школярів, здійснити вибір і реалізацію індивідуальної траєкторії у відкритому освітньому просторі.

Дистанційне навчання - сучасна технологія, яка сьогодні вже не є екзотикою, і особливо цінна для учнів сільських шкіл в нашому районі.

Актуальність даного проекту в наступному:

 •  вивчення старшокласниками предметів шкільної програми, не є для них профільним. Для надання учням такої можливості значну допомогу можуть надати дистанційні консультації педагогів з окремих предметів;
 •  організація профільного навчання не тільки за визначеним для даного профілю напрямках, але і по багатьом іншим, які дозволяють учням краще познайомитися з тією областю знання, яку вони обрали для себе;
 •  можливість учням ліквідувати прогалини в знаннях або навпаки поглибити свої знання в їх цікавлять областях;
 •  можливість якісно підготуватися до ЗНО та ДПА.

 

ПРОБЛЕМА

Обдаровані діти.

Кожен педагог, напевно, мріє, щоб вони були серед його вихованців. І, що чи не кожен, для кого ці мрії втілюються в реальність, виявляється не готовий до роботи з такими чудовими, талановитими, діяльними, але дуже і дуже непростими дітьми. Часто обдарованість вихованців так і залишається непоміченою, гублячись в освітньому процесі, орієнтованому на масову школу. А коли обдарованим дітям вдається достукатися до серця вчителя, перед останнім відкривається проста істина – всі ті накатані роками практики безвідмовні методичні прийоми раптом виявляються малоефективними для індивідуальної роботи з дітьми, що володіють високим потенціалом в навчальній чи іншої діяльності. Більш того, приходить розуміння того факту, що роботу з обдарованими дітьми вчителю доводиться починати з себе, а до цього готовий не кожен вчитель. Тому і необхідно шукати нові можливості для розвитку обдарованих дітей. Однією з таких можливостей є дистанційне навчання.

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ

Мета проекту: створення та реалізація моделі дистанційного супроводу виявлення, розвитку, підтримки обдарованих і високомотивованих  дітей в освітньому закладі.

Завдання проекту:

- посилення активної ролі учня у власній освіті: в постановці освітніх цілей, виборі домінантних напрямів, форм і темпів навчання в різних освітніх галузях;

- різке збільшення обсягу доступних освітніх масивів, культурно-історичних досягнень людства, доступ до світових культурних і наукових надбань ;

- отримання можливості спілкування учнів з педагогами-професіоналами, з однолітками-однодумцями, консультування у фахівців високого рівня незалежно від їх територіальної прихильності;

- збільшення евристичної складової навчального процесу за рахунок застосування інтерактивних форм занять, мультимедійних навчальних програм;

- більш комфортні, порівняно з традиційними, умови для творчого самовираження учня, можливість демонстрації учнями продуктів своєї творчої діяльності для всіх бажаючих, широкі експертні можливості оцінки творчих досягнень дітей;

- можливість змагання з великою кількістю однолітків, розташованих у різних населених пунктах за допомогою участі в дистанційних проектах.

ГІПОТЕЗА

Гіпотеза полягає в тому, що ефективність процесу навчання і розвитку обдарованих дітей в умовах школи і району може бути істотно підвищена за допомогою створення дистанційної моделі освіти, яка б відповідала наступним вимогам:

- формування особистісно орієнтованої інформаційно-освітнього середовища, що відповідає потребам і інтересам обдарованих дітей, сприяє ефективному їх саморозвитку особистості і надання можливостей для прояву творчої активності;

 - організація процесу освоєння змісту освіти як навчання проектного та дослідницьким методам та підвищення інформаційної культури;

- забезпечення психолого-педагогічного супроводу роботи з обдарованими дітьми для здійснення їх своєчасного виявлення і розвитку.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

Для учнів:

- задоволеність якістю послуг;

- підвищення рівня пізнавальної мотивації;

- забезпечення рівного доступу до якісної освіти;

 

Для батьків:

- емоційно-психологічна задоволеність якістю наданих послуг;

- економія грошових коштів;

 

Для освітнього закладу:

- підвищення рівня якості знань і ступеня навченості учнів;

- наявність методик викладання різних предметів в умовах дистанційного навчання;

- обмін матеріалами з російськими і міжнародними колегами;

- участь у регіональних, російських, міжнародних конференціях, конкурсах тощо;

- підвищення престижу навчального закладу.

 

 

 

 

ЕТАПИ І ТЕРМІНИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ

Реалізацію проекту передбачається здійснити протягом 2017-2018 років у п'ять етапів:

 

I етап – підготовчий

(СІЧЕНЬ 2017 року)

На даному етапі передбачається формувати відповідні цілі і завдання проекту, організаційні умови, науково-теоретичні та методологічні основи моделі дистанційного супроводу виявлення, підтримки, розвитку обдарованих дітей .

 Комплекс заходів на першому етапі передбачає проведення аналітичної роботи по внесенню коректив у сформований банк даних про обдарованих дітей, визначення критеріїв та показників ефективності процесу супроводу розвитку обдарованих дітей в освітньому закладі,

Основними методами і формами роботи школи на даному етапі проекту є соціологічні опитування, анкетування, діагностика, педагогічна рефлексія.

 

II етап – проектувальний, мотиваційний

(ЛЮТИЙ 2017 року)

 На другому етапі передбачається спроектувати і змоделювати інноваційну основу системи роботи з обдарованими дітьми: визначити напрями і форми дистанційного супроводу підтримки розвитку обдарованих дітей, розробити нормативно-правові, організаційно-технологічні. При цьому головний акцент робиться на роботу навчального закладу з обдарованими дітьми як інтегруючого центру спільної освітньої діяльності на основі соціального партнерства з іншими навчальними закладами.

На цьому етапі найбільш ефективними будуть такі форми і методи, які дозволять врахувати думки всіх учасників освітнього процесу з питання використання ІКТ-технологій, пошуку принципово нових підходів до роботи з обдарованими дітьми:

 •        соціологічне опитування серед учнів, вчителів, батьків;
 •        комплексна робота по вивченню особистості дітей: показники інтелектуального (особливості абстрактного і логічного мислення, математичні здібності, технічні здібності, лінгвістичні здібності, пам'ять і т. п.) творчого і особистісного розвитку учня за допомогою психодіагностичних тестів;
 •        консультації для дітей, батьків, які потребують психологічної підтримки;

III етап – практико-орієнтований

(БЕРЕЗЕНЬ -ЧЕРВЕНЬ 2017)

На цьому етапі передбачається реалізація моделі дистанційного супроводу,  підтримки, розвитку обдарованих дітей. Система заходів проекту спрямована на апробацію та впровадження в педагогічну практику навчальних закладів нових форм дистанційного супроводу обдарованих дітей. Суттєва роль у цій частині проекту відводиться створенню системи розвитку креативності, особистісного зростання, індивідуального супроводу учнів, організації тьюторства.

Найбільш ефективні форми і методи, які будуть апробовані, модернізовано та введено в широку практику в ході реалізації практико-орієнтованого етапи: онлайн-вікторини, евристичні олімпіади, скайп-семінари.

 

IV етап – аналітико-корекційний

(ВЕРЕСЕНЬ 2017 – ЧЕРВЕНЬ 2018).

Результативність роботи по виявленню. підтримки, розвитку обдарованих дітей залежить від отримання оперативної інформації про хід виконання проекту, аналізу проміжних результатів роботи

 Ці завдання вирішуються на аналітико-корекційному етапі. Отримана аналітична інформація дозволить своєчасно виявити проблеми, окреслити шляхи їх розв'язання, внести корективи у план роботи з обдарованими і дітьми. Функцію управління, аналізу і проектування буде виконувати заступник директора, який відповідає за роботу з обдарованими дітьми.

 

V етап – аналітико-узагальнюючий, заключний

(СЕРПЕНЬ 2018р)

На даному етапі будуть проаналізовані підсумки реалізації проекту: порівнюються фактичні (реальні) і прогнозовані (бажані) результати, виявлено невирішені проблеми, встановлені досягнення, проводиться оцінка результатів діяльності учнів. Об'єктивна оцінка рівня досягнень учнів призначена для:

-отримання об'єктивної інформації про досягнуті учнями результатах навчальної діяльності і ступеня їх відповідності вимогам освітніх стандартів ,

-встановлення причин підвищення чи зниження рівня досягнень учнів з метою подальшої корекції освітнього процесу обдарованих дітей.

На цьому етапі – це участь обдарованих дітей у конкурсах різного рівня, участь в інтелектуальних іграх, предметних олімпіадах, науково-практичних конференціях, проведення інтернет-тестування ( зручний метод оцінки знань, а також самооцінки своїх здібностей). Вибудовуючи систему дистанційної підтримки обдарованих дітей, ми вважаємо актуальним творчий пошук стимулювання і підтримки учнів, які досягли високих особистих результатів у різних видах пізнавальної і творчої діяльності. Серед найбільш ефективних форм стимулювання: проведення творчих звітів, майстер-класів , тиражування інформаційних листів, буклетів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН ОСНОВНИХ ЗАХОДІВ ПРОЕКТУ

 

№ п/п

Напрямки

Заходи, форми

Терміни

Відповідальні

I етап – підготовчий (січень 2017) – комплекс заходів передбачає проведення аналітичної роботи по внесенню коректив у сформований банк даних про обдарованих дітей, визначення критеріїв та показників ефективності процесу супроводу розвитку обдарованих дітей в освітньому закладі.

1

Створення комплексу діагностичних процедур і методів, спрямованих на раннє виявлення і відстеження розвитку обдарованих дітей в освітньому закладі.

-Внесення коректив у сформований банк даних про обдарованих дітей.

-Визначення критеріїв та показників ефективності процесу супроводу розвитку обдарованих дітей в освітньому закладі.

-Моніторинг просування обдарованої дитини в освітньому закладі.

-Створення механізму медико-психологічного обстеження обдарованих дітей в освітньому закладі.

-Створення карти успішності розвитку дитини.

Січень

2017

Оносова О. А.

Психолог

2

Координація роботи з обдарованими дітьми в освітній установі

-Вивчення та формування державного і соціального замовлення на роботу з обдарованими дітьми.

-Координація діяльності вчителів школи для надання обдарованим дітям можливості вибору видів діяльності, з метою апробування і розвитку своїх інтересів і можливостей.

Січень

2017

Оносова О. А.

3

Інформаційне забезпечення процесу виявлення, підтримки та розвитку обдарованих дітей в освітньому закладі.

-Аналіз існуючих на даний момент в Інтернеті ресурсів для обдарованих дітей, батьків і педагогів, які працюють з ними.

-Оновлення електронного банку даних про обдарованих дітей навчального закладу, технології роботи з ними.

-Підписка на періодичні друковані видання з питань роботи з обдарованими дітьми, їх батьками та педагогами, які працюють з ними.

-Проведення консультацій для батьків за темами «Увага! Обдарована дитина!», «Інформаційні технології в роботі з обдарованими учнями», «Дистанційне супровід обдарованих дітей: досвід зі знаком плюс», «Як використовувати шкільний сайт для роботи з обдарованими дітьми».

Січень

2017

Оносова О. А.

II етап – проектувальний, мотиваційний (лютий 2017р.) – виявлення обдарованих учнів – пріоритетний напрямок проектувального етапу, крім того на другому етапі передбачається спроектувати і змоделювати інноваційну основу системи роботи з обдарованими дітьми.

4

Пошук і виявлення обдарованих дітей: формування груп учасників проекту

-Комплексна робота по вивченню особистості дітей: показники інтелектуального (особливості абстрактного і логічного мислення, математичні здібності, технічні здібності, лінгвістичні здібності, пам'ять і т. д.) творчого і особистісного розвитку учня за допомогою психодіагностичних тестів.

-Онлайн - тестування дітей

-Пошук сфери пізнавальної, творчої діяльності, що включає в себе знаходження найбільш комфортного і прийнятного шляху роботи індивідуально для кожного учня.

Лютий

2017

Оносова О. А. Психолог

 

5

Нормативно-правове забезпечення реалізації проекту

-Розробка нормативно-правових, організаційно-технологічних, змістових засад проекту

-Активізація діяльності навчального закладу як інтегруючого центру спільної освітньої діяльності з іншими закладами

-Формування переліку дистанційних олімпіад у рамках реалізації мережевого взаємодії з центрами дистанційної освіти.

-Формування переліку мережевих освітніх програм для школярів з предметів шкільного та позашкільного циклу.

-Презентація моделі дистанційного супроводу виявлення, підтримки, розвитку обдарованих дітей на педагогічній раді, батьківських зборах.

Лютий

2017

Оносова О. А.

III етап – практико-орієнтований (березень-червень 2018) – реалізація моделі дистанційного супроводу підтримки, розвитку обдарованих дітей : система заходів проекту спрямована на апробацію та впровадження в педагогічну практику навчальних закладів нових форм дистанційного супроводу обдарованих дітей.

6

Здійснення безперервного соціально-педагогічного супроводу обдарованих дітей в рамках проекту

-Апробація нових форм дистанційного супроводу обдарованих дітей Інтернет – каруселі, дистанційні евристичні олімпіади, телеком-муникативні освітні проекти, онлайн-вікторини, навчальні дистанційні предметні курси.

-Апробація в рамках проекту методики та технології проведення інтерактивних тижнів (з використанням цифрових освітніх ресурсів відбувається занурення в якусь тему або розділ курсу.

-Розробка та апробація моделі психологічного супроводу роботи з обдарованими та високо мотивованими дітьми: психологічні тренінги по розвитку креативності, тренінги особистісного зростання, інтелектуальні тренінги, консультації для дітей, батьків, які потребують психологічної підтримки.

Березень –

червень 2018

Оносова О. А.

Вчителі -предметники

7

Мотиваційна підтримка учасників проекту в умовах практичного етапу його реалізації

-Проведення курсу для педагогів «Технології особистісного зростання».

-Використання мережі Інтернет для розповсюдження інформації про специфіку навчання обдарованих дітей, методиці, психології, вихід на різні групи, створення мережевих спільнот користувачів Інтернету.

-Проведення майстер-класів, тематичних семінарів з презентації продуктивного досвіду дистанційного супроводу обдарованих дітей.

Березень –

червень 2018

Оносова О. А.

Вчителі -предметники

V етап – аналітико-узагальнюючий, заключний (серпень 2018 року) – аналіз і оцінка результатів діяльності учнів, підсумків реалізації проекту: зіставлення фактичних (дійсних) і прогнозованих (бажаних) результатів.

8

Отримання об'єктивної інформації про досягнуті учнями результатах навчальної діяльності і ступеня їх відповідності вимогам освітніх стандартів.

-Проведення моніторингу участі обдарованих дітей у конкурсах різного рівня, інтелектуальних іграх, предметних олімпіадах, науково-практичних конференціях.

-Проведення інтернет-тестування (зручний метод оцінки знань, а також самооцінки своїх здібностей).

-Моніторинг якості базової освіти обдарованих дітей.

-Анкетування учасників проекту про задоволеності якістю дистанційного супроводу розвитком обдарованих дітей.

Серпень

2018

Оносова О. А.

9

Стимулювання і підтримки учнів-учасників проекту, які досягли високих особистих результатів у різних видах пізнавальної і творчої діяльності.

-Видання електронного збірника творчих робіт учнів - переможців конкурсів.

-Тиражування інформаційних листів, буклетів,

Серпень

2018

Оносова О. А.

10

Виявлення, подання продуктивного досвіду дистанційного супроводу розвитку обдарованих дітей

-Проведення творчих звітів, майстер-класів учасників проекту

Серпень

2018

Оносова О. А.

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕЗУЛЬТАТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ

 

Результати реалізації проекту будуть сприяти:

 • особистісному зростанню учнів (формування ціннісних орієнтацій, заявлених в проекті, зростання освітньої мотивації в підлітковому віці, здатності до побудови життєвої освітньої стратегії);
 • освітніх досягнень учнів (здібності до вибору, вміння організовувати навчально-пізнавальну діяльність, зростанню презентативних навичок, вмінню працювати в команді, інформаційної, дослідницької і проектної компетентності, підвищенню мотивації студентів, зростанню особистих досягнень в олімпіадах, конкурсах, конференціях);
 • зростання професійно-педагогічного потенціалу колективу навчального закладу (зростання інноваційного потенціалу, оволодіння новими педагогічними технологіями, насамперед технологією дистанційного навчання);
 • оптимізації використання ресурсів (підвищення коефіцієнта продуктивного використання приміщень і техніки, підвищення доступності освіти для дітей за рахунок варіативності форматів);
 • побудови нових управлінських технологій (запровадження в освітню програму і все циклограми навчальний заклад програм і проектів дистанційного супроводу навчання);
 • розробці нових технологій моніторингу якості (обліку в освітньому процесі досягнень учнів);
 • вдосконалення науково-методичного супроводу (розробки пакету методичного забезпечення для реалізації проекту).

 

СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА РЕАЛІЗАЦІЄЮ ПРОЕКТУ

Управління реалізацією проекту організації дистанційного навчання обдарованих дітей здійснюється через наступні механізми управління:

 • нормативно-правове забезпечення дистанційного навчання обдарованих дітей , яке передбачає визначення кола необхідних нормативних документів, розробку комплексу положень про конкурсах, олімпіадах, стипендії, премії для дітей різного віку ;
 • фінансове забезпечення роботи з обдарованими дітьми, виділення коштів на зміцнення матеріально-технічної бази навчального закладу.

 

Координатор проекту (заступник директора з навчально-виховної роботи):

 • організує розробку проекту і внесення до нього необхідних змін;
 • розробляє в межах своїх повноважень нормативні документи, необхідні для виконання проекту;
 • дає пропозиції щодо уточнення проектних заходів чергового етапу і механізму реалізації проекту;
 • розробляє перелік цільових показників моніторингу ходу реалізації проекту;
 • координує діяльність з підготовки та реалізації проектних заходів;
 • консультує, надає необхідну методичну допомогу;
 • здійснює поточне управління проектом ;
 • готує звіт про реалізацію кожного етапу проекту на адміністративній раді навчального закладу.

 

 

docx
Додано
7 лютого 2019
Переглядів
1432
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку