Конкурс розробок «Вчительська десятка»
Розробки додавай – подарунки вигравай!

Проект "Іграшка-головоломка"

Про матеріал

Проект є ефективним, оскільки стимулює практичну проектну діяльність школярів та дозволяє формувати весь набір компетентностей. Він орієнтований на самостійну діяльність учнів—індивідуальну, парну, групову. Учні розробляють проект , спираючись на головні принципи реалізації технології: самостійність, діяльність, результативність.

Перегляд файлу

Заклад загальної середньої освіти І-ІІ ст..с.Матейки

 

 

 

 

 

 

Проект

 

«Іграшка-головоломка»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           Підготував

                                                   Вчитель трудового навчання

                                        Мокійчук Володимир Володимирович

 

 

                                                          2018

 

 

Зміст

І.Вступ

 

 1. Розробка технічного завдання

 -Призначення проектованого виробу

 -Вимоги до конструкції виробу

-Вимоги до матеріалів

 1. Розробка технічної пропозиції

-Аналіз зразків-аналогів

-Висновок за технічною пропозицією

3. Ескізне проектування
-Опис зовнішнього вигляду
-Технічні малюнки виробу

-План з'єднання головоломки(підказка)

4. Розробка технічного проекту й робочої документації

-Визначення вихідних даних виробу та його розмірних характеристик

-Поопераційна карта виготовлення виробу

5.Підготовка до виконання роботи

-Добір матеріалів, інструментів, устаткування та пристосувань

-Охорона праці, прийоми безпечної роботи при виготовленні виробу

 1. Економічний розрахунок собівартості та ціни виробу
 2. Маркетингові дослідження

ІІ. Висновок

ІІІ. Список використаної літератури

ІV.Додатки

 

 

 

 

 

 

Вступ

Трудова підготовка в сучасній школі має бути гнучкою і пристосованою до технічних, економічних, соціальних потреб суспільства та спрямованою на те, щоб допомогти випускникам у професійному самовизначенні, оволодінні методами творчої діяльності в умовах ринкової економіки і на зміну фактично ремісничому, тренувальному трудовому навчанню має прийти процес формування та розвитку творчої ініціативи, творчого пошуку, трудова діяльність учнів повинна бути наповнена інтелектуальним змістом, уроки трудового навчання створюватимуть реальні умови для реалізації індивідуальних можливостей особистості кожного учня. Сьогодні метод проектів вважається одним із перспективних методів навчання, тому що він створює умови для творчої самореалізації учнів, підвищує мотивацію до отримання знань, сприяє розвитку інтелектуальних здібностей. Проектуючи в навчанні реальні проблеми,з якими можуть зіткнутися в житті, учні набувають досвіду їх вирішення. Цінність проектування і полягає в тому, що саме ця діяльність привчає дітей до самостійної, практичної, планової і систематичної роботи, виховує прагнення до створення нового або існуючого, але вдосконаленого виробу, формує уявлення про перспективи його застосування; розвиває морально-трудові якості, працелюбність, готує їх до свідомого вибору професії. Проектна технологія дозволяє активно розвивати в учнів основні види мислення, творчі здібності, прагнення самому створити, усвідомити себе творцем. В учнів виробляється і закріплюється звичка до аналізу споживчих, економічних, екологічних і технологічних ситуацій, здатність оцінювати ідеї, виходячи з реальних потреб, матеріальних можливостей і вмінь, вибирати найбільш технологічний, економічний спосіб виготовлення об'єкта проектування.  

     Кожна дитина індивідуальна, а тому  робота вчителя спрямована на окремий, винятковий підхід до кожного учня, на розвиток його індивідуальних пізнавальних та творчих здібностей.  Основою моєї діяльності є впровадження проектної технології на уроках трудового навчання. Робота над проектом—це творча праця учня на основі його вільного вибору, з урахуванням його інтересів.

 

 1. Розробка технічного завдання

1.1 Призначення проектованого виробу

З давніх-давен іграшки були найулюбленішою забавкою у дітей. Іграшка -- річ, яка слугує для гри. Найкращою є та іграшка, яка не тільки розважає, а й розвиває логічне мислення дитини. Однією з таких іграшок є головоломка, яка потребуює для свого рішення здогадливості, кмітливості. Вона розвиває уважність, уміння доводити розпочату справу до логічного завершення, знаходити різноманітні технічні рішення. Збирання головоломок надає для дітей достатньо складне завдання, розвиває їх мислення й технічну кмітливість.

1.2 Вимого до конструкції виробу

1.2.1 Обґрунтування конструкції виробу відповідно до його призначення та експлуатаційних показників.

Іграшка-головоломка повинна мати певну форму, гарне оформлення, бути зробленою акуратно.

1.2.2 Вибір конфігурації виробу.

Відповідність конфігурації призначенню.

1.3 Вимоги до матеріалів

Головна вимога - екологічно чиста деревина та оздоблювальні матеріали, які відповідають санітарно-гігієнічним вимогам та мають дозвіл МОЗ України. Деревина повинна не розколюватися та не мати вад. Вибір породи дерева диктується призначенням, видом і формою виробу. Непридатним для виготовлення іграшок є як недосушене, так і пересушене дерево. Найбільш придатні породи дерев - липа, вільха, береза.

 

 

 

2. Розробка технічної пропозиції

2.1 Аналіз зразків-аналогів
Для        порівняльного        аналізу

використовується іграшка-головоломка

різного рівня складності у виготовленні,

що потребує певних знань і умінь

учнів    різного    віку,    розвиває    їх технічну винахідливість і логічне мислення(додатки 4-5-6. додаток 6, варіанти а, б, в).

2.2.Висновок за технічною пропозицією

2.2.1 Відповідність зразків-аналогів своєму призначенню.

Іграшки-головоломки    різні    за    способом виготовлення, складністю та кількістю використаного матеріалу, але мають спільну мету — розвивати, виховувати й розважати дитину.

2.2.2 Технологічність запропонованих зразків

Усі     зразки     виділяються     своєю     оригінальністю,     досконалістю,

використанням невеликої кількості

матеріалів, але водночас потребують досконалого дотримування технологічного процесу, точності в умінні застосовувати різні прийоми роботи зі столярними інструментами та пристосуваннями. Зразок іграшки-головоломки (додаток 6а) найбільш складний у виготовленні та найцікавіший у технічному розвитку учнів.

 

3. Ескізне проектування

3.1 Опис зовнішнього вигляду

 Хоча ідея цієї головоломки виходить на початку XX століття вона і на даний час користується попитом.

Невелика підказка -- Мета гри полягає в тому, щоб відкрити дерев'яну рамку , і це завдання на перший погляд не здається простим . Для прискорення процесу перед тим , як почати пошук рішення , треба подивитися , як головоломка зроблена всередині. В цьому і полягає загадка , адже легко зрозуміти , що не можна розділити частини хрестовин і рамка буде витягнута . Гравцеві пропонується спробувати відгадати самостійно , який внутрішній механізм . Одна порада: наблизьте іграшку до вуха і потрясіть її, міцно тримаючи рамку. Стук, який чується , видасть наявність рухомих частин всередині хрестовин.

3.1.1 Назва виробу

іграшка-головоломка для учнів середньої вікової категорії.

 1. Матеріали для виготовлення деталей
 2. Дерев'яний брусок, оздоблювальні матеріали.
 1. Кількість, форма, розміри деталей

Найбільш   раціональними,   щоб   виготовити   більшу   кількість   цих головоломок, є розміри бруска 165мм* 15мм* 15мм.

 1.   Види з'єднань деталей у виробі

Усі деталі у цьому виробі поєднані за допомогою шипового з'єднання.

3.2.Технічні малюнки виробу

3.3.План з'єднання головоломки(підказка)

Треба взяти 2 бруски №3 і №4 та скласти їх, вставивши всередину(вузький паз) брусок №2 пазом уверх. З боків бруска №2 в проміжки вставити бруски №5 і №6 пазом до низу. Тепер подивіться на фігуру, що вийшла. У ній є квадратне віконце. Якщо в нього ввести брусок №1, то вся конструкція буде міцно скріплена. Розібрати її буде нелегко.

4. Розробка технічного проекту й робочої документації

4.1 Визначення вихідних даних виробу та його розмірних характеристик.

Оскільки виготовлений мною виріб є зразком, то його дійсні розміри є збільшеними    розмір   однієї  деталі   0,12мх0,024мх0,024м,   таких  деталей необхідно 6 штук. Усі потрібні пази обов'язково слід розмічати, виготовляти та обробляти до розпилювання заготовки на окремі деталі. Крім того, при виготовленні іграшки-головоломки нам необхідно використовувати різні уміння й навички роботи зі столярним інструментом. Виходячи з цього, мінімальні розміри бруска повинні бути 0,8мх0,03м><0,03м. Деревина -- вільха.

При виготовленні великої кількості іграшок-головоломок контролювати розміри пазів, економити робочий час дозволяє саморобний калібр(а - товщина заготовки).

А для пропилювання торців деталей можна виготовити й спеціальне стусло, у якого відстань між пропилами точно відповідає необхідним розмірам.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Карта виготовлення виробу

 

 

Послідовність виконання роботи

Інструменти і пристосування

1

Вибрати    заготовку(0,8мх0,03мх0,03м)    і    простругати базову пласть до товщини 24 мм.

Рулетка,   кутник,   рубанок,   підкладна дошка, струбцина

2

Простругати другі поверхні до товщини 24 мм(у перерізі повинен бути квадрат зі сторонами 24 мм).

Рулетка, кутник , рубанок, підкладна дошка, струбцина

3

Відшліфувати пласти

Напилок, брусок з наждачною шкуркою

4

Розмітити заготовку по довжині на 6 частин по 120 мм з припуском на пропил

Лінійка, кутник, олівець

5

Розмітити   та   виготовити   деталь   №2(вирізати   паз   за товщиною бруска та глибиною на половину її величини)

Лінійка, кутник, олівець, ножівка(лобзик),      стамеска,      киянка, струбцина, підкладна дошка

6

Відшліфувати деталь № 2

Напилок, брусок з наждачною шкіркою

7

Розмітити й виготовити деталі №3, 4(має 2 пази: 1 такий, як на №2, а поруч відступити на половину товщини бруска, що вдвічі вужчий)

 

Лінійка, кутник, олівець, ножівка(лобзик), стамеска, струбцина, підкладна дошка

8

Відшліфувати деталі №3,4

рашпіль, брусок з наждачною шкуркою

9

Розмітити й виготовити деталі №5,6(необхідно зробити 2 вирізи: 1   - подвійної ширини бруска та глибиною на половину   її   величини,   2   -   необхідно,  повернувши заготовку на 90°, на суміжній поверхні зробити паз на ширину бруска та глибиною на половини її величини)

 

 

Лінійка,              кутник,              олівець, ножівка(лобзик),      стамеска,      киянка, струбцина, підкладна дошка

10

Відшліфувати деталі №5,6

Напилок, брусок з наждачною шкіркою

11

Розпиляти заготовку на 6 деталей

 

 

Ножівка, стусло

12

Кінцева обробка та зборка виробу

рашпіль, брусок з наждачною шкуркою

13

Оздоблення виробу

Прилад для випалювання деревини, лак, пензлик

5. Підготовка до виконання роботи

5.1.Добір матеріалів, інструментів, устаткування та пристосувань

При виготовленні іграшки-головоломки необхідний квадратний брусок зі стороною а. Оскільки для врізок у даному випадку застосовані розміри 0,5а; 1а; 1,5а; 2а необхідно випилювати заготовку шириною, що дозволяє виготовити відповідні деталі з рівним числом елементів. Як вказано вище, оптимальним розміром є розміри бруска 165мм* 15мм* 15мм(6 штук). Щоб виготовити бруски з дощок, необхідно застосовувати верстат АРС-Ш(працює тільки учитель трудового навчання). Оскільки брусок має в перерізі невеликі розміри, необхідно застосовувати різні пристосування, прилади, інструменти: струбцина, стусло, підкладна дошка, столярний інструмент(кутник, лінійка, ножівка, лобзик, стамеска, киянка тощо).

5.2 Охорона праці, прийоми безпечної роботи при виготовленні виробу

При  виготовленні  виробу необхідно дотримуватися  таких  правил  з охорони праці:

- до практичної роботи допускаються учні, які пройшли медичний огляд, відповідне навчання, інструктаж на робочому місці про безпечні методи роботи та з охорони праці,

 •       роботу слід виконувати тільки в спецодягу,
 •       без дозволу учителя роботу не розпочинати,
 • розкласти  на  верстаку  інструменти   індивідуального  користування  в порядку, встановленому учителем, усе зайве слід прибрати,
 •       надійно закріплювати матеріал, що обробляється в затискачах верстака,
 • користуватися   тільки   справним,   добре   налагодженим   і   наточеним інструментом,
 •       використовувати інструменти тільки за призначенням,
 • технологічні  операції виконувати  на верстаку у відповідних місцях, використовуючи пристрої, підпори, підкладні дошки,
 • не відволікатися під час роботи, слідкувати за правильністю прийомів безпечної роботи,
 • під час запилювання використовувати напрямляч    для опори полотна інструмента,
 • прибирати   стружку,   відходи   тільки   щіткою,   своєчасно   повертати учителеві інструмент загального користування.

 

Увага! Оскільки виріб, що виготовляється, має в поперечному перерізі невеликі

розміри   і   закріплювати   в   затискачах   верстака   дуже   незручно,   то   слід використовувати струбцини та бути якомога уважнішим і обережнішим під час роботи.

6. Економічний розрахунок собівартості та ціни виробу

1. Вартість матеріалу

 1.       3 дошки-500 гр.
 2.       6 штх0,12мх0,024мх0,024м = 0,000415м3
 3.       0,000415м3-0,21 гр.

2. Вартість електроенергії

 1. Робота на верстаті     а) стругання дошки,   б) розпуск дошки на рейки. №=Р*{, Р - потужність верстата за 1 годину роботи, І - час роботи. 1Я=1,1кВт/гх20 хв =0,37кВт
 2. Робота освітлювальної мережі

Р1=1 ООВт/г - 1 лампочка, Р2=300Вт/г - 3 лампочки

Час роботи лампочок  І =4год, М=300Вт/гх4г=1,2кВт 2.3 Робота приладу для випалювання на деревині Р- потужність випалювання за 1 годину роботи Р=200Вт/г, 1= ЗО хв       

И= 200Вт/г*30хвилин= 1 ООВт

 1.      Підсумковий розрахунок вартості електроенергії N=0,3 7кВт+1,2кВт+0,1 кВт=1,67кВт Р=1,67кВтх0,28грн=0,47 грн.

3.Витрати на оплату праці

3.1 Кількість годин, необхідних на виготовлення головоломки - 8 годин
Вартість однієї години роботи - 1 грн.

Роп= їх 1 грн/год

Роп=8 годх 1 грн/год=8грн

3.2 Податок на зарплату складає 15%
П=Роп х 15%: 100%= 8 грн х 15%: 100%= 1,2грн

3.3Амортизація основних фондів

а) вартість верстата 516 грн, норма щорічної амортизації 14% 516грн-100% х грн-14%

х=14%х516 грн: 100% =72,24грн
за рік - 60м3 пиломатеріалу обробляється на верстаті
72,24грн: 60м3= 1,20 1 м3-1,20 грн

0,000415 м3- х грн х=0,0005 грн

б)амортизація столярного інструменту вартість «Набору столярного інструменту» - 26,25 грн. Повне списання інструменту проводиться через 24 місяці Рі=26,25грн:24=1,09 грн

в) виробнича собівартість головоломки

Спр=0,21 грн+1,09грн+0,0005грн+0,47грн+1,2грн+8грн= 10,97 грн

г) витрати на реалізацію - 3%
Ср=10,97x3:100=0,33 грн

д) повна собівартість головоломки

Ст=Спр+Ср

Ст= 10,97грн+0,33грн= 11,30грн Отже, остаточна мінімальна ціна даного виробу

11 гривень 30 копійок.

7. Маркетингові дослідження Властивості товарів даного типу:

а) розмір - 1 .малий,

б) складність конструкції - 2. середня,

в) вартість - 1 .низька.

Виготовляючи іграшку-головоломку, перш за все, я ставив собі за мету зробити її разом з учнями для літнього пришкільного оздоровчого табору. Але також вона може бути використана для продажу. Покупка використовується як:

 • подарунок чи сувенір,
 • іграшка для розвитку логічного мислення.

Виходячи з цього, можна виділити такі шляхи поширення продукції:

 •       через магазини, у яких продають дитячі іграшки,
 •       через ярмарки-продажі в навчальних закладах.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C:\Users\user\Desktop\Ілля.png 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

висновок

Використання методу проектів на уроках трудового навчання і в позакласній роботі забезпечує розвиток пізнавальних навичок учнів та їх творчого потенціалу; формування ключових компетентностей особистості: комунікативної, інформаційної, соціальної, полікультурної, самоосвітньої; позитивну мотивацію навчання, тому що задумана річ створюється з урахуванням власних інтересів, потреб і можливостей; практичну спрямованість навчання; реалізацію міжпредметних зв’язків.

Даний виріб відповідає всім вимогам. Простота і дешевизна зробила виріб ще більш доступнішим. Зміст навчального матеріалу на уроках трудового навчання повинен базуватися на історії виготовлення виробів із дерева , звичаях та обрядах, регіональних особливостях відкривати широкі можливості для розвитку особистості, її творчих здібностей, уяви, розвитку мислення, естетичних смаків.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список використаних джерел

 1.         В. Чебан «Різьба по дереву », Ростов-на -Дону , 2005.
 2.         Михайло Коргун «Різьба» Київ «Мистецтво» 1994р.,
 3. А.Дьомін «Трудове навчання в шкільних майстернях», Київ «Радянська школа», 1971.,
 4.         Я.Рожнев     «Методика     трудового     обучения     с     практикумом     в учебных мастерских». Москва «Просвещение», 1988р.,

5. «Трудове навчання(технічні види праці) 8 клас. Київ «Генеза» 2008р.


C:\Users\user\Desktop\вавв.png

 

C:\Users\user\Desktop\Таня фото\100_3729.JPG

Станьте першим, хто оцінить розробку

Щоб залишити свій відгук, необхідно зареєструватись.

Дякуємо! Ми будемо тримати Вас в курсі!
docx
Додано
13 лютого 2018
Переглядів
1652
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку