23 квітня о 17:00Вебінар: Дистанційне навчання з «На Урок»: інструменти для ефективної та цікавої роботи

Проект " Історія розвитку органів місцевого самоврядування"

Про матеріал

Процес формування органів влади має свою історію. Суспільство розвивалось і змінювались відносини, які треба було регулювати. Органи самоврядування виконують одну з найважливіших функцій у суспільстві. Відповідальність громадян полягає в якісному формуванні органів влади та виборі своїх представників, яким делегується управління суспільством.

Зміст слайдів
Номер слайду 1

Історія розвитку органів місцевого самоврядування

Номер слайду 2

З історії самоврядування: Київська Русь Громадянське самоврядування базувалося на звичаєвому праві і знаходило свій вияв у народних вічах

Номер слайду 3

віче Віче – це збори дорослого вільного населення міст і навколишніх територій, які скликались для вирішення найважливіших питань Громада самостійно встановлювала правила господарювання, місцеві податки платежі та повинності.

Номер слайду 4

Магдебургське право Одна з найвідоміших систем міського права, що юридично закріплювала права та свободи міщан, їх право на самоврядування. Магдебурзьке право сформувалося в XIII ст. у німецькому місті Магдебурзі, а потім набуло поширення в інших, у тому числі й українських, містах.встановлювало порядок діяльності органів міського самоврядування, закріплювало права міських станів, регламентувало питання судочинства і благоустрою міст Уведення магдебурзького права в Україні призвело до розвитку міст.

Номер слайду 5

Козацькі часи Своєрідних форм місцеве самоврядування набуває за часів Української козацької держави. Полки і сотні одночасно були військово-адміністративним самоврядуванням. Запорізька Січ мала свій військовий та адміністративний поділ – 38 куренів і 5-8 паланок, які мали систему управління із 3 ступенів – військові начальники військові чиновники похідні начальники

Номер слайду 6

Українські землі у складі Російської імперії У 1785 р. Катерина ІІ створила нові органи міського самоврядування – міські думи. Міське управління поділялося на загальноміське та станове.

Номер слайду 7

Загальноміські органи міській голова загальна міська дума розпорядча міська дума (виконавчий орган) Управи купецька міщанська ремісницька іноземних ремісницьких цехів найманих служителів робочих

Номер слайду 8

Система земських установ земські виборчі з їзди земські збори земські управи Земська система діяла на двох рівнях: 1.Губернія 2. Повіт У виборах брали участь три курії: повітові поміщики і промисловці міські купці і власники нерухомості селяни

Номер слайду 9

Радянські часи В 1917-1920 рр. всі органи місцевого самоврядування були ліквідовані та замінені радами: - губернськими - повітовими - волосними За конституціями радянського періоду вся влада здійснювалась єдиною системою Рад – органів державної влади

Номер слайду 10

Незалежна Україна Відродження місцевого самоврядування стало можливим після здобуття незалежності. 1990 р. здійснена перша спроба перетворення місцевих рад в органи місцевого самоврядування закон “Про місцеві ради народних депутатів та місцеве і регіональне самоврядування” 1992 р. була прийнята друга редакція цього закону, в якому органи місцевого самоврядування закріплювалися як основа демократичного устрою влади в Україні

Номер слайду 11

В практиці державотворення у світі існують три основні теорії місцевого самоврядування:

Номер слайду 12

Державницька теорія В основі державницької теорії лежить ідея децентралізації частини державної виконавчої влади, її деволюції на рівень територіальних спільнот громадян (громад, комун, територіальних колективів) та тих органів, які вони обирають. Прихильники цієї теорії виступають лише за певну правову, організаційну та фінансову автономію органів місцевого самоврядування стосовно органів державної влади, але не самої цієї влади, і розглядають його як засіб здійснення державних функцій за допомогою місцевого населення та його органів.

Номер слайду 13

Громадівська теорія Прихильники громадівської теорії місцевого самоврядування розглядають його первинні суб’єкти – громади як самостійне джерело такої публічної влади, яка не належить державі, а є незалежною (так званою «муніципальною»). Громадівська теорія місцевого самоврядування започаткована практикою державотворення США. Адже добре відомо, що ця держава починалася із самоврядних громад переселенців-колоністів, які згодом об’єдналися в державні утворення – штати.

Номер слайду 14

Теорія муніципального дуалізму Певною модифікацією громадівської і державницької теорії місцевого самоврядування є теорія муніципального дуалізму. Згідно з цією теорією органи місцевого самоврядування є незалежними від держави лише в суто громадівських справах, до яких держава байдужа, а у сфері політичній розглядаються як органи держави, що виконують її функції й повноваження. Відповідно до цього і ті справи, які покликані вирішувати органи місцевого самоврядування, мають поділятися на так звані «власні» і «делеговані».

Номер слайду 15

Органи місцевого самоврядування вирішують:    - соціальні проблеми на підвідомчій території, зокрема організація освіти, охорона, здоров'я, забезпечення громадської безпеки і правопорядку тощо; - питання охорони навколишнього середовища;    - забезпечення комплексного розвитку місцевого господарства передусім через систему комунальних служб, що задовольняють потреби мешканців.

Номер слайду 16

Проблеми функціонування інституту місцевого самоврядування фінансово-економічна несамостійність територіальних громад; надмірна концентрація владних повноважень у центральних т органів виконавчої влади недостатня правова врегульованість економіко-фінансових аспектів діяльності громад недостатня розвиненість адміністративного судочинства. недостатня взаємодія органів місцевого самоврядування і структур громадянського суспільства. З огляду на необхідність вирішення цих проблем необхідне розширення і оновлення законодавчої бази місцевого самоврядуваня

Номер слайду 17

Реформа системи місцевого самоврядування Основна мета реформування — реальне забезпечення права громадян на участь у вирішені питань суспільного життя, в управлінні державою. підвищення ефективності місцевого самоврядування наближення до європейських стандартів.

Номер слайду 18

Основні напрями розвитку місцевого самоврядування поступове розширення прав місцевих громад щодо вирішення питань своєї життєдіяльності збільшення економічної самостійності громад розумний розподіл повноважень між місцевими органами державної влади й органами місцевого самоврядування.

Номер слайду 19

вдосконалити механізми відповідальності органів місцевого самоврядування, сільських, селищних та міських голів перед громадами розширити можливості громадських організацій щодо реальної участі у місцевому самоврядуванні Як залучити громадян до активної участі в діяльності органів самоврядування?

Номер слайду 20

Які існують можливості у громадян України щодо покращення ситуації функціонування органів самоврядування?

Номер слайду 21

Проект Ідеальна країна Електронна Демократія» – законотворча частина проекту «Ідеальна країна», механізм, який дає Вам можливість проявити ініціативу й змінити законодавче поле держави на краще. Головне завдання «ЕД» – створення та експертиза якісних і, головне, актуальних проектів нормативних актів (насамперед законопроектів). Для цього Вам треба зареєструватися, після чого Ви одразу ж отримаєте можливість брати участь обговоренні поданих на «ЕД» законопроектів шляхом голосування. ресурс створено як віртуальний парламент, у якому, як і в справжній Верховній Раді, працюють: профільні комітети, фракції, робочі групи, «сесійна зала», існує свій порядок роботи.

Номер слайду 22

Загальнодержавна цільова соціальна програма «Молодь України» розроблена програма підготовки та залучення молоді до служби в органах місцевого самоврядування, створення умов для професійного зростання активна співпраця органів державної влади та органів місцевого самоврядування з дитячими та молодіжними громадськими організаціями сприятиме успішній реалізації молодіжної політики програми передбачають фінансування заходів, спрямованих на реалізацію державної молодіжної політики, за рахунок коштів місцевих бюджетів.

Номер слайду 23

Урядовий сайт для юних громадян На сайті ви можете дізнатись про історію державної влади в Україні, про її структуру, отримати інформацію про роботу державних установ. Також на вас чекають пізнавальні ігри та конкурси, цікаві віртуальні подорожі та багато іншої корисної інформації.  

Номер слайду 24

Консультаційні центри Український освітній центр реформ (УОЦР) та Міжнародний центр перспективних досліджень (МЦПД) проводять публічні консультації з реформування місцевих органів влади в Україні в рамках проекту “Проведення публічних консультацій та інформаційної кампанії з реформування місцевих органів влади». Проект реалізується за фінансової підтримки Вестмінстерського фонду за демократію (WFD), Великобританія.

Номер слайду 25

Біла книга Результатом проекту стане розроблення “білої книги” – рекомендацій уряду щодо проведення реформування місцевих органів влади із врахуванням результатів публічних консультацій. сприятиме підвищенню ролі публічних консультацій при прийнятті державних рішень ознайомить суспільство із різними аспектами реформування місцевих органів влади та можливостями його проведення у відкритий спосіб із залученням думки громадян.

Номер слайду 26

Пункт сдачи экзаменов на должности государственных служащих. Город Ухань провинции Хубэй. 29 декабря 2009 год.

Номер слайду 27

7 грудня – День місцевого самоврядування Місцеве самоврядування повинно стати: основою народовладдя, одним з головних чинників розвитку громадянського суспільства, дійовим інструментом вирішення не лише регіональних, а й загальнодержавних завдань.

Номер слайду 28

"Немає щастя без свободи, свободи без самоврядування,    самоврядування - без конституційності, конституційності    - без моралі, й жодного з цих великих благ - без сталості й ладу." Клінтон Россистор

ppt
До підручника
Основи правознавства 9 клас (Ратушняк С.П.)
Додано
30 грудня 2018
Переглядів
787
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку