Проект тематичного тижня родинно - сімейного виховання "Моя сім'я від "А"до "Я"для всіх учасників освітнього процесу

Про матеріал

Даний психолого – педагогічний проект тематичного тижня родинно - сімейного виховання містить методичні та практичні матеріали з досвіду роботи практичного психолога , необхідні для організації роботи з сім'єю, які дозволяють всебічно вивчити реальну ситуацію психологічного розвитку дитини в сім'ї, та допоможуть знайти вихід із складних ситуацій , сприяти впровадженню сімейних цінностей в життя кожної родини.

Перегляд файлу

 

 

G:\DCIM\100OLYMP\P1010206.JPG

 

 Вдова Наталія Петрівна, практичний психолог Лозівської гімназії Лозівської міської ради Харківської області.

Психолого-педагогічний проект тематичного тижня родинно – сімейного виховання «Моя сімя від «А» до « Я»»

 

Анотація

Ні пеклом, ні раєм не повинен бути дім для дитини,

але місцем, де можна жити(тільки не єдиним).

місцем, де жити хочеться, але не настільки, щоб

прагнути ним обмежуватися. Звідки можна впевнено вийти

 й куди радо повернутися. Де все співвідноситься з життям,-

де якщо і немає гармонії, є надія….

В.Леві

Даний психолого – педагогічний проект тематичного тижня родинно - сімейного виховання містить  методичні та практичні матеріали з досвіду роботи практичного психолога  Лозівської гімназії Лозівської міської ради Харківської області Вдової Н.П. необхідні для організації роботи з сім’єю, які дозволяють всебічно вивчити реальну ситуацію психологічного розвитку дитини в сім’ї, та допоможуть знайти вихід із складних ситуацій , сприяти впровадженню сімейних цінностей в життя кожної родини. Взаємодія дитини з батьками є найпершим досвідом взаємодії з навколишнім світом. Цей досвід закріплюється і формує певні моделі поведінки з іншими людьми, які передаються з покоління в покоління. У кожному суспільстві складається певна культура взаємостосунків і взаємодії між батьками і дітьми, сімейні ритуали, звичаї та виникають соціальні стереотипи , певні установки і погляди на виховання в сім’ї . Сім’я - складний і водночас цілісний організм, який функціонує за певними законами, має свої стадії розвитку, свої «підводні камені». І мабуть, не буде перебільшенням сказати, що цивілізованість суспільства визначається не тільки ставленням до жінок, але і ставленням до дітей. Підхід психолога до вирішення проблем дитини чи сімї в цілому є кроком у напрямку формування психологічного мислення і психологічної культури суспільства. Автор пропонує варіант системи занять для батьків, дітей, педагогів спрямованої на пошук спільних рішень, на зближення двох світів - дуже близьких, взаємозалежних, але, на жаль, не завжди мирно співіснуючих. Проект орієнтований на активне засвоєння дітьми і батьками нового досвіду, інтеграцію родинно - сімейного, шкільного виховання через традиції етнопедагогіки та  ретельно спланованого індивідуального підходу до потреб кожної родини.

Актуальність проблеми

Усі людські проблеми починаються і закінчуються у сім’ї. Сім’я – це основа збереження культури, етичних норм, традицій народу, основа соціальної естафети суспільства, основа виживання суспільства та окремої особистості, всебічної підтримки людини. Сім’я репрезентує суспільство в цілому, є його мініатюрним відображенням. Досвід, якого людина набуває у сім’ї, визначає її індивідуальну поведінку. Початок 21 століття в Україні позначений тим, що понад 65% молодих батьків нічого не знають про форми та методи виховання в родині, 20% керуються досвідом родинної педагогіки, виховуючи власних дітей так само, як їх виховували батьки. І лише в 15% є належні психолого - педагогічні знання. Щороку зростає кількість неблагополучних і неповних сімей.   Провівши опитування серед учнів Лозівської гімназії ми прийшли до висновку , що найбільший вплив на формування особистості дитини справляє сім’я (78% опитаних), школа, однолітки, ЗМІ( 22% опитаних).

 Крім того встановлено, що ті особи, які у своєму минулому сімейному досвіді мали демократичні ,партнерські стосунки та традиції, зможуть будувати демократичні суспільні інститути. Ті ж особи, які у своїй сімї спостерігали тоталітарні, насильницькі стосунки, будуть схильні до формування тоталітарних суспільних структур. Дитина потребує шанобливого ставлення до себе, опіки та підтримки здібностей та можливостей, які в неї закладені.

Провівши опитування батьків, виявили, що ті недостатньо задоволені своїм подружнім життям через суперечки, розподіл домашніх обов’язків, виховання дітей, фінансових проблем та загальної емоційної атмосфери в родині. Ці та інші негативні явища вказують на необхідність допомоги сімям, яку може й повинна надати психологічна служба системи освіти.

Зважаючи на вище викладене виникла необхідність організації активної взаємодії з сім’ями учнів, педагогами з розробкою та ефективним використанням інноваційних форм, методів і прийомів через організацію єдиного освітнього простору гімназії та сім’ї.

Головною психолого-педагогічною ідеєю  проекту тематичного тижня родинно - сімейного виховання  є створення таких умов в закладі , які б сприяли реальній взаємодії батьків, психолога, педагогів та забезпечували єдність у вихованні дитини через постійний обмін досвідом, впровадженням у практику найбільш цінних прийомів виховного впливу на дитину та на основі впровадження традицій української етнопедагогіки та досягнень світової педагогіки і психології  .

Інноваційність проекту.

У період складної соціально – політичної ситуації в Україні важливого значен­ня набуває родинно-сімейне виховання. Без залучення до активної участі у виховній роботі батьків та інших членів родини дітей практично не можливе розв’язання проблеми національного виховання, формування патрі­отичних почуттів молодого покоління нашої держави.

Саме тому наш проект покликаний удосконалити організацію та якість процесу навчання, виховання та розвитку підростаючого покоління  через підвищення ролі сім’ї в освітньому процесі , в оптимальному комбінуванні різноманітних методів та прийомів формування навичок взаємодії, співпраці,  емоційної підтримки та емоційного зближення  дітей та батьків, та знищення бар’єру між закладом освіти та сім’єю.

Метою проекту є: підвищення статусу родинно - сімейного виховання в житті всієї країни через апробацію нових , дієвих методів роботи з сім’єю щодо формування світогляду, національного духу, високої моральності, трудової підготовки, громадянського змужніння, глибоких людських почуттів.

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішення наступних завдань:

 • проаналізувати психолого - педагогічну літературу з проблеми родинно - сімейного виховання;
 • визначити психологічну основу забезпечення єдності у вихованні дітей між навчальним закладом та сімєю;
 • здійснити пошук оптимальних умов, засобів, форм, методів роботи практичного психолога, педагогів Лозівської гімназії з батьками та учнями;
 • сприяти формуванню активної позиції батьків, та залучення їх до участі в житті навчального закладу, та  житті їхньої дитини;
 • надавати психолого-педагогічну допомогу з питань формування у батьків педагогічної культури та свідомого батьківства.

Практична значимість проекту.

Проведення тематичного тижня родинно – сімейного виховання «Моя сім’я від А до Я» ґрунтується на таких принципах: оптимальний вибір методів та засобів досягнення мети, їх диференціація в залежності від соціального стану, віку, освіти батьків, сімейного мікроклімату, життєвої позиції, ставлення до школи, тощо; довірливі стосунки між учасниками спілкування; урахування особливостей взаємовідносин батьків і дітей; систематичність і послідовність; співробітництво та педагогічна корекція; єдність родини і школи; врахування всієї сукупності економічних, соціальних, духовних та інших умов, які суттєво впливають на формування особистості дитини.  В гімназії складається особливе середовище. Тісний контакт між людьми, сім’ями, інституціями, взаємодія, дружба між сім’ями – усе це не тільки створює певний мікроклімат у закладі, а й суттєво впливає на формування особистості кожної дитини . У зв’язку із складною соціально – політичною ситуацією в країні наш навчальний заклад став культурно-освітнім  та психологічно – комфортним центром для дітей та  батьків,  а вчителі, психолог – не тільки учителями і вихователями підростаючого покоління, але й носіями педагогічної культури та спеціалістами,які допомагають самостійно вирішувати життєві проблеми.

Зміст проведення тематичного тижня родинно – сімейного виховання «Моя сім’я від А до Я»  реалізується через такі напрямки:

 •   вивчення сімейної атмосфери, що оточує учня, його стосунків із членами родини;
 •   психолого-педагогічна просвіта батьків через систему заходів :конференції, круглі столи, вечори запитань, дні відкритих дверей, відео лекторії, інформаційні стенди;
 •   організація спільного проведення вільного часу дітей, батьків та педагогів (родинні свята, спортивно – сімейні конкурси, вечори сімейних традицій, виставки декоративно – прикладної творчості, родинних альбомів, колекцій, випуск тематичних газет, зустрічі поколінь);
 •   підготовка молодого покоління до сімейного життя .

Зміст тематичного тижня родинно- сімейного виховання

 «Моя сімя від « А» до «Я»».

Головним завданням школи є підготовка підростаючої молоді до дорослого життя. Розуміння цього спонукало нас активно шукати шляхи, які допоможуть підліткам самостійно, творчо  реалізувати себе у сучасному світі. Сімя, як відомо – це основа будь - якого суспільства. А щоб побудувати щасливу сімю необхідно прикласти чимало зусиль. Щоб позитивно вирішити це питання в нашому навчальному закладі було проведено тематичний тиждень родинно – сімейного виховання «Моя сімя від А до Я». Проведення тематичного тижня – новий, цікавий, творчий процес, в якому приймали участь усі учасники навчально – виховного процесу (учні, батьки, педагоги, адміністрація закладу). Кожен учасник мав змогу проявити свої здібності, нахили, презентувати свою родину, щасливі моменти з життя сім’ї, зайнятися дослідженням свого родоводу, висловити свою точку зору та обґрунтувати її.

План проведення тематичного тижня родинно - сімейного виховання

«Моя сімя від « А» до «Я»».

№з

\п

Зміст роботи

Цільова група

День тиждня

Відповідальні

1

Відкриття тижня;

Конкурс малюнка «Яка вона, щаслива сімя»;

Психолого – соціологічне опитування «Чи комфортно дитині у вашій родині?»

Тренінгове заняття «Перерване життя»

 

Учні 1-4 класів

Учні 5-11 класів

 

Дівчата 10, 11 класу

 

понеділок

Практичний психолог, класні керівники

Практичний психолог

 

Практичний психолог

2

Психологічна гра «Мій дім - моя фортеця».

 

Пошуково – дослідницьке заняття з елементами презентації «Дерево мого роду».

 

Фотовиставка «Мама-тато- дитина= любов»

Учні 3, 5 класу

 

Учні 6,7 класу

 

 

Учні, батьки, педагоги

вівторок

Практичний психолог, класні керівники

Класний керівник

Педагог-організатор,

 

класні керівники

3

Творча робота «Якою я хочу бачити свою майбутню сімю».

 

Флешмоб «Паркан відвертості»

( Кохання це…)

 

 

 

Практичне заняття «Не важливо на чийому боці сила, важливо на чийому боці правда»

 

Учні 9 класу

 

Учні , батьки, педагоги

 

 

Батьки учнів 8 класу

 

 

середа

Вчитель української мови

 

Практичний психолог, педагого – організатор, класні керівники

 

Практичний психолог, класний керівник

 

4

Психолого – педагогічний експеримент «Один день з життя родини»(міняємося ролями)

Учні, батьки 11 класів

четвер

Адміністрація, практичний психолог, класний керівник

5

Родинне свято «Сімейні традиції  - основа міцної родини»

 

Арт- пікнік «Відпочиваємо з користю»

Учні 9,10,11 класів та їх батьки

 

Учні, батьки 2 касу

п’ятниця

Класні керівники, практичний психолог

Класний керівник

 

Понеділок

Відкриття тематичного тижня відбулося урочисто з виступом по шкільному радіо.

Конкурс малюнка «Яка вона, щаслива сімя».

Конкурс малюнка проводився з учнями 1 – 4 класів Лозівської гімназії та їх батьками.

Мета конкурсу: спонукати учнів та їх батьків до відвертості у стосунках, сприяти усвідомленню значущості родини, як необхідної умови для гармонійного всебічного розвитку кожної людини.

Обладнання: аркуш паперу, кольорові олівці, фарби,тощо.

Примітка: кожен учасник конкурсу обовязково презентував свій малюнок і продовжував речення «Щаслива сімя- це….».

Психолого – соціологічне опитування «Чи комфортно дитині у вашій родині?»

У звязку з особливою виховною місією родини виникає питання про те, як зробити так, щоб позитивний вплив із боку сімї був максимальний, а негативний вплив звести до мінімуму. Ми вважаємо ,що для цього необхідно не тільки поверхнево вивчати внутрішні родинні соціально – психологічні фактори, які впливають на виховання, а й детальніше розглядати проблеми спілкування батьків та дітей і різноманітні протиріччя, які виникають у сім’ях. Для більш детального аналізу проблеми впливу батьків на сучасну молодь ми провели анкетування та зробили конкретні висновки: чи існують взагалі проблеми в родинах  і чи комфортно почувають себе діти у своїх сімях.

Опитування проводилося анонімно практичним психологом серед учнів 5 – 11 класів.

Мета опитування:вивчити характер відносин в родині, особливості контролю,  та рівень емоційної близькості дітей та їх батьків.

Завдання дослідження:вивчаючи особливості ставлення в родині, було бажання на фактичному матеріалі підтвердити, або розвіяти припущення про кризу сучасної сім’ї та з’ясувати, які відносини переважають в сім’ях.

Примітка: у роботі з дітьми діагностика сприяє виявленню проблемних ситуацій в  родинах і дає можливість обрати правильну лінію роботи з батьками.

(Текст анкети та аналіз результатів дослідження розміщено в супроводжуючих матеріалах)

Тренінгове заняття «Перерване життя»

Мета: розширити знання дівчат про фізіологічні та психологічні аспекти сексуального розвитку, надати учасницям змогу зробити власний вибір про утримання від статевого життя.

Учасники: учениці 10,11 класів.

Гра –знайомство «По секрету»

Мета: активізувати увагу учасників, самовираження, та сприяти емоційному зближенню.

Вправу проводить психолог. Кожна із учасниць називає своє ім’я і продовжує наступні речення:

 1. Мені весело , коли……
 2. Я люблю……….
 3. Я хочу……
 4. Мені сумно, коли……
 5. Мені цікаво, коли…….

Під час обговорення увага звертається на те, що кожен з нас індивідуальність, зі своїми власними поглядами, зі своїм власним баченням життя.

Інформаційне повідомлення «Незапланована вагітність. Аборт»

  Наше життя - дуже складне, й ніхто не застрахований від помилок. Але існують такі помилки, які виправити дуже складно і про які пам’ятаєш усе життя. Йдеться про аборти.

Вагітність – один із важливих періодів у житті жінки. Добре, коли вагітність бажана, коли обоє партнерів цього чекали. А якщо ні? Що робити, якщо жінка завагітніла випадково, і партнер цього не хотів? У такому випадку вагітність із радісної події перетворюється на проблему, а для декого – і на трагедію. Жінка постає перед вибором: переривати вагітність або народжувати? Науково доведено: життя людини починається не з народження, а з моменту зачаття. Вже найперша клітина – зигота – є неповторною і містить усю інформацію людини: її стать, зріст, колір волосся, риси обличчя, групу крові.

Дитина – це велика відповідальність і праця. Тому дуже часто вибором стає аборт. Декому процедура здається простою і безболісною, немовби вона не залишає за собою жодних наслідків. Насправді це зовсім не так.

Аборт – це хірургічна операція, що може спричинити чимало проблем, як фізичних, так і моральних. Аборт – це переривання вагітності терміном до 28 тижнів, тобто до періоду, коли плід вважається дієздатним. Переривання вагітності від 28 до 38 тижнів – це вже передчасні пологи.

Після аборту жінка пригнічена. Фізичні проблеми допоможуть вирішити лікарі, а хто зніме емоційний стрес? Більшість жінок у цій ситуації відчувають біль і муки сумління, адже аборт – це вбивство дитини, яка могла б народитися.

Особливо небезпечними є  кримінальні аборти. Вони загрожують життю.

Небезпечні аборти при першій вагітності. Ускладнення абортів: – порушення стану й діяльності окремих органів і систем жінки, що виникли в результаті аборту. Вони бувають неоднаковими як за часом виникнення, так і своїм клінічним проявом, інтенсивністю, тривалістю:

 • Нервозність, дратівливість, плаксивість, спустошеність, пригніченість;
 • Механічні ушкодження шийки й тіла матки;
 • Запальні захворювання статевих органів;
 • Позаматкова вагітність;
 • Безплідність;
 • Негативний вплив на наступні вагітності і пологи.

Вправа «Щоденник ненародженої дитини»

Психолог. А тепер, дівчатка, я передаю вам «Щоденник ненародженої дитини». Ми його пустимо по колу і по черзі ви зачитаєте дні щоденника. (Підлітки читають і передають щоденник один одному).

Щоденник ненародженої дитини

5 жовтня. Сьогодні почалося моє життя, хоча мої батьки про це поки не знають. Я дівчинка, у мене буде світле волосся і блакитні очі. Усе вже визначено: я буду любити квіти.

19 жовтня. Деякі вважають, що я ще не людина. Так само, як маленька крихта хліба – не хліб. Моя мама є, і я також є.

23 жовтня. Я вже вмію розтуляти ротика. Подумати тільки, через рік я навчуся сміятися, а потім і говорити. Я знаю, що моїм першим словом буду «мама».

25 жовтня. Сьогодні почало битися моє серце.

2 листопада. Я щодня трішки росту. Мої ручки і ніжки починають набувати форми.

12 листопада. У мене формуються пальчики – смішно, які вони маленькі. Я зможу ними гладити мамине волосся.

20 листопада. Тільки сьогодні лікар сказав моїй мамі, що я живу тут, під її серцем. Як вона напевно щаслива!

23 листопада. Мої тато і мама ,напевно, думають, як мене назвати.

10 грудня. Я вже трошки бачу. Коли мама принесе мене у світ, він буде повний сонячного світла і квітів.

13 грудня. У мене росте волосся. Воно гладеньке, світле і блискуче.

24 грудня. Цікаво, чи чує мама тихий стукіт мого серця? Воно бється так рівно! У тебе буде здорова маленька донька, мамо!

28 грудня. Сьогодні мама мене вбила…..

( звучить фонограма дзвону, поступово затихаючи. На цьому фоні відбувається обговорення почутого).

 Вправа «Що радять друзі»

Мета: виявити і спростувати міфи про способи запобігання вагітності.

Психолог пропонує учасникам розповісти, які вони знають( від друзів, знайомих) способи уникнення вагітності. Усі пропозиції записують. Після цього психолог пропонує учасницям розглянути кожен варіант і червоним маркером виділяє ті, які справді запобігають вагітності. Інші пропозиції обговорюють і доводять їхню неефективність.

Вправа «Терези».

Мета: дати учасницям змогу зробити власний вибір про утримання від статевого життя.

Психолог на доці малює терези: з одного боку «Позитив», а з другого «Втрати, проблеми».

Учасниці висловлюють свою думку про те, що людина втрачає або здобуває, утримуючись від статевого життя.

Перегляд мультфільму « Про баранця.»

Заключна частина «Все залежить від тебе»

(психолог до аудиторії заносить чашу під фонограму пісні Є Птічкіна у виконанні А.Герман «Іде дитина по землі»).

Психолог. От так щасливо ми закінчуємо нашу зустріч. А тепер ми з вами пограємо. Я наливаю повну чашу води до країв. Усі ми знаємо, що таке для людини вода. Це – життя, це здоров’я, це навколишній світ. Вона має пам’ять і містить в собі інформацію минулих століть. Вона – на друг. Не даремно при хрещенні людини її обовязково омивають водою. А тепер заплющимо очі і обережно передаємо чашу по колу одне одному, намагаючись не розплескати води. (Чаша передається психологом по колу і повертається до нього).

Збережіть, не розплескайте свого здоровя для щастя життя. Я бажаю вам усім стати батьками, а вашим майбутнім дітям зробити вас щасливими.

Вівторок

Психологічна гра «Мій дім – моя фортеця»

Мета:допомогти учням усвідомити важливість родини, оселі, створити позитивний образ будинку, як місця в якому затишно, комфортно, безпечно. Аналіз взаємин, які склалися в родині та можливість зміни сформованих сімейних стереотипів.

Обладнання: аркуші  кольорового паперу, ручки, олівці, клей, ножиці, картинки будинку( по кількості учасників), картинки з журналів, газет із зображенням  сім’ї ,які ілюструють життя в родині, заняття, відпочинок, ставлення один до одного та інше, релаксаційна музика.

Учасники: учні 3, 5 класів.

Хід гри

Психолог. Кожен з вас проживає в родині, має дім, в якому проводить дуже багато часу. В кожного з вас є в будинку своє улюблене місце, чи кімната. Зараз я вам пропоную закрити очі і подумки поринути туди, де ви себе відчуваєте щасливим, де вам хочеться сміятися і залишатися, як найдовше (діти під музичний супровід в своїй уяві малюють те місце, де їм весело та комфортно, це відбувається протягом однієї хвилини).  По закінченню вправи учасникам необхідно «оживити будинок», який лежить перед ними, тобто наповнити його тими речами, людьми, подіями, щоб він став фортецею – тим безпечним місцем, куди хочеться повертатися кожного дня.

Після закінчення роботи учасники презентують свої будиночки.

 Психолог підводить дітей до висновку про те, що від кожного з нас: від дітей, батьків, вчителів залежить, чи затишно, комфортно, весело вам буде вдома. Ми – яке це чудове слово! Тільки тоді, коли ми разом, коли ми підтримуємо один одного, тоді і кожному затишно і легко вдома.

Примітка. Ця вправа є ще й діагностичною. Потрібно звернути увагу на те, якими речами діти заповнюють будинок,   і як вони  цей будинок презентують .

Пошуково - дослідницьке заняття з елементами презентації «Дерево мого роду».

Мета: обговорити з учнями проблеми стосунків батьків і дітей, допомогти дітям зрозуміти, що родина є найвищою цінністю в житті дитини, про роль батьків у дитячому житті, вчити продовжувати сімейні традиції, розвивати почуття родинності, відповідальності за своїх батьків; навчати школярів шукати компроміс у спілкуванні з дорослими; розвивати вміння займати позицію і висловлювати свою думку, виховувати любов та повагу до своєї родини .

Обладнання: вислови, роздатковий матеріал, Музичне оформлення: фонограми до пісень « Зеленеє жито», « Росте черешня», « Смерекова хата», « Одна калина». 
Підготовча робота: 
    1. Дібрати вислови про родину. 
    2. Створити папку: « Родинне дерево» 
    3.Скласти розповідь про свою родину,  «Людина повинна знати, пам’ятати,  звідки вона пішла у життя.  Людина не має права бути безбатченком» .
Учасники:  учні 6,7 класів.

Вступне слово вчителя. Оголошення теми заняття. 

Вчитель: Що таке «дерево роду»? (відповіді учнів). Так, це ваша родина. А тепер я прощу всіх глянути на цей малюнок (дерево без коріння). Що ви бачите? (Дерево).  Так, сильне, могутнє дерево. Але в нього відтято коріння. А тепер скажіть, що станеться з деревом, коли його зрізати під корінь? (Воно зів’яне, всохне). А чому всохне? Що дає дереву коріння? (Воду, силу землі). Так, вірно, воду. Вода - це сік землі. "П’є моє коріння сік землі" - співають в пісні. І чим більшим є ваш рід, тим міцніше росте дерево і живить свої гілочки та листочки .Кожна людина завжди з великою любов’ю та душевним трепетом згадує те місце, де вона народилась, де минуло її дитинство. Те родинне вогнище, маленька батьківщина кожної людини, де живуть мама, тато, бабуся, дідусь, брати і сетри. І якщо скласти маленькі батьківщини кожного з нас, вийдевеликадержава–Україна. 

Учень. З давніх – давен існувала така традиція: кожен повинен знати свій рід до сьомого коліна поіменно. З кожним членом роду були пов’язані цікаві історії, події, чим більше людина знала про свій рід, тим довше жила пам'ять про померлих родичів, тим більше берегли і підтримували живих. Тож у нас, українців, завжди існував дуже тісний зв'язок між поколіннями. 
Про кожен рід живе серед людей добра чи недобра пам'ять. 
         Митрополит Іларіон казав: «Сім’я – то домашня церква, на якій увесь світ стоїть, як на скелі своїй».

Хід години спілкування 

Вправа «Моє родинне дерево»

(супроводжується слайдами із сімейними фото) 
Вчитель: на сьогодні ви отримали завдання скласти та зобразити своє родинне дерево і прокоментувати свої схеми. Перевіримо результати вашої роботи. (заслуховуються  розповіді про родинні дерева учнів) .

Хвилинка мудрих думок : Як ви розумієте наступні вислови? 

 •   Лиш матір вміє жити, аби світитися, немов зоря. (В. Стус)
 •   Материнське щастя твориться дитиною. (В. Сухомлинський)
 • Людина у своєму моральному розвитку стає такою, яка в неї мати.(В. Сухомлинський)
 •   Від материнської мудрості йде духовна сила.
 •   Батько і мати дали тобі життя і живуть для твого щастя.
 • Повага, шанування старших поколінь – закон нашого життя.
 • Доки батько живий, доки мати жива, щедро сонце сіяє, зеленіє трава. 

Вчитель: В українській сім’ї головою родини, за традицією, був батько. Суворий, вимогливий, а його любов до дітей стримана, врівноважена. Недарма кажуть, що дитину треба любити так, щоб вона цього не знала. Батьків приклад, батькове слово завжди було законом. Батько має в сім’ї безперечний авторитет. Він уособлюється як захисник, годувальник. 

Вправа «Мікрофон» (продовжіть речення) 
Тато – це… 

 (…звичайна людина, яка робить все можливе і неможливе, аби стати для своєї дитини Суперменом.

… людина, яка має глибокі й зважені погляди на політику, спорт, захист навколишнього середовища.

людина, у якої є скриньки, коробки й інші сховиська, наповнені цінними речами і технічними пристроями, і всяким мотлохом.) – можливі відповіді учнів.
 Вчитель: Мама… Це перше слово, яке вимовляє дитина і, мабуть, на всіх мовах світу це слово звучить однаково ніжно. У мами чутливе серце – в ньому ніколи не згасне любов до своєї дитини. І скільки б не було тобі років, тобі завжди потрібна мама. І чим більша твоя любов до матері, тим радіснішим і світлішим стає твоє життя. «. Найкращі дні для наших матерів – це дні, коли щасливі їхні діти» 

Вправа «Вільне письмо» 

(пригадати той день, коли ви зробили маму щасливою.  Вправу проводить

практичний психолог і  виконуються під звучання пісні «Чорнобривці») .
Учням потрібно продовжити речення:
       1. Моя мама завжди хвилюється за … 
      2. Коли моя мама говорить зі мною, то … 
      3. У характері моєї мами мені подобається те, що …. 
      4. Для своєї мами я завжди стараюсь … 
      5. Я не хочу, щоб моя мама …. 
      6. Перед своїми батьками я зобов’язаний (а) … 

Вправа «Історія для душі» 

Психолог: Слово «мама» росте разом з нами тихо, як ростуть дерева, сходить сонце, розцвітає квітка, як тихо світить веселка і гладить дитину по голівці рідна рука. Це – мить, і це – вічність, бо мама завжди з нами, вона живе в нас. Важко усвідомити все те, що вміщує в себе це звичне і водночас дороге слово – мати. Бо матір – це означає мати все. Мама ніколи не вимагає від нас ніяких жертв, а сама жертвує заради нас усім: і сном, і відпочинком. 
Послухайте одну історію, а потім висловіть свою думку про почуте. 
         Одного вечора, коли мама готувала вечерю, одинадцятирічний син прийшов до кухні з карткою в руках. 
З офіційним виглядом дитина подала картку мамі. Мама витерла об запаску руки і прочитала: 
      - прибирання у кімнаті – 2грн. 
      - догляд за сестричкою – 3грн. 
      - отримання відмінних оцінок – 5грн. 

Мати зворушено подивилась синові у вічі. Потім взяла ручку і написала: 
      - за те, що носила тебе під серцем 9 місяців – 0грн. 
      - за ночі, проведені коло твого ліжечка, коли ти хворів – 0грн. 
      - за те, що втирала твої сльози – 0грн. 
      - за те, що всього тебе навчала – 0грн. 
      - за всі обіди, сніданки, канапки до школи – 0грн. 
      - за все, що даю тобі щоднини – 0грн. 

 Мати віддала картку синові. Він подивився і написав «Сплачено» і зі сльозами кинувся до матері на шию. 

Вчитель: Шанувати своїх батьків – це один з найсвятіших обов’язків людини.

Підсумок години спілкування 

 Вчитель: Майже три з половиною тисячі років тому на кам’яних таблицях, які отримав пророк Мойсей на горі Сінай, були вирізьблені слова: « шануй батька свого і матір свою, щоб добре тобі було та щоб довголітнім ти був на землі». 
         Запам’ятайте, діти, і понесіть через усе життя своє цю святу заповідь, яка передається із роду в рід. Нехай горить вона на вашому шляху яскравим вогником, остерігаючи від байдужості та безсердечності.

Фотовиставка «Мама+ тато+дитина = любов»

Мета: продовжити знайомство із родинами учнів, розвивати комунікативні навички учнів, активізувати творчий та пошуковий потенціал сімей.

Учасники: родини учнів 5 – 11 класів.

Протягом дня учні вивішують свої сімейні фото на спеціальному стенді , обовзково із вербальним супроводом. Всі бажаючі протягом дня можуть їх переглянути і вибрати, на  власну думку, саму щасливу родину. Учасникам фотовиставки  задається запитання: «В чому секрет щастя їхньої родини?» Найкращі фото будуть представлені в кінці тижня на родинному святі.

Середа

Творча робота «Якою я хочу бачити свою майбутню сімю»

Мета: надати можливість підліткам розкрити свій творчий потенціал, спонукати до відвертості, допомогти розвивати у старшокласників ціннісне ставлення до майбутньої власної сім’ї на основі любові, поваги та згуртованості, поповнити словниковий запас учнів.

Учасники: учні 9 класу.

Примітка: написання творчої роботи відбувається на уроці української мови з вчителем української мови та літератури.

Вчитель: Закрийте очі , тепер уявіть якою ви хочете бачити свою майбутню сімю. Нехай цей образ сформується у всіх деталях. Спробуйте втримати подумки цей образ, примушуючи його все більше проявлятися. Зверніть увагу на почуття, які він у вас викликає. Розплющте очі. «Оживіть» образ своєї майбутньої сім’ї за допомогою слів.

П’ятнадцятьма реченнями учні змальовують свою майбутню родину, з’ясовують, що їм потрібно робити вже зараз, щоб  можливе стало реальністю. Після цього презентують свої творчі роботи. Відбувається обговорення почутого.

Флешмоб «Паркан відвертості»

Мета: з’ясувати думку учасників навчально – виховного процесу про «кохання», формувати навички конструктивного спілкування, самовираження, зняття напруження, сприяти усвідомленню учасниками важливості «сімейних цінностей» як необхідної умови повноцінного життя кожної людини.

Матеріали: «паркан», виготовлений із великих аркушів паперу, ватману, шпалер.

Учасники:  учні 5 – 11 класів, педагоги, батьки.

Використовуючи ватман, шпалери, фломастери, фарби необхідно виготовити « паркан». На одному із «бокових гвіздків» - обява «Кохання – це……».

Психолог. Для чого існують паркани? Щоб писати на них чисту правду. Наш паркан – не виняток. Використайте його для того, щоб поділитися своїми думками про те, як ви розумієте, що таке кохання. Будь – ласка, вибирайте при цьому вислови! Для стимуляції учнівської активності бажано самому зробити перший напис. Для паркану вибирається місце в холі, яке часто відвідують школярі.

Четвер

Психолого – педагогічний експеримент «Один день з життя родини»

(міняємося ролями).

Мета: надати можливість батькам та дітям  активно засвоїти новий досвід, проявити свої професійні та навчальні здібності, розкрити свої потенційні можливості, спробувати себе в новій ролі: батьки в ролі – дитини, учня гімназії, діти – в ролі батьків, виконавців професійних обов’язків на робочому місці. Формувати навички взаємодії, співпраці та емоційної підтримки  у дітей та батьків, сприяти емоційному зближенню дитини з батьками та усвідомлення важливості отримання професійної освіти.

Учасники:  учні 11 класу та їх батьки ( 5 сімей).

Ірчишин Сергій виконував професійні обов’язки своєї мами   на посаді старшої медичної сестри терапевтичного відділення Лозівської міської лікарні;

Горбань Анастасія виконувала професійні обовязки своєї мами  на посаді вихователя  Лозівського ДНЗ №5;

Семенова Марія виконувала професійні обовязки своєї мами на посаді начальника  Лозівського районного відділу ДМС України у Харківській області;

Мацегора Анастасія виконувала професійні обовязки своєї мами – косметолога в салоні краси;

Солодова Яна виконувала професійні обовязки свого тата – реалізатора овочевої продукції на  міському центральному ринку .

Батьки цих дітей навчалися в Лозівській гімназії та відвідували  уроки світової літератури, української мови та фізики.

Примітки: У підготовці до експерименту адміністрацією закладу було взяті дозволи щодо перебування дітей на робочих місцях їх батьків у відповідних організаціях (Лозівська міська лікарня- терапевтичне відділення, Лозівський ДНЗ №5 ,  Лозівський районний відділ ДМС України у Харківській області). Крім цього, учні, які приймали участь в експерименті напередодні повідомили своїх батьків про ті навчальні предмети, які за розкладом в день експерименту ,  і батьки готувалися до занять, виконували домашні завдання, читали відповідний навчальний матеріал. Батьки в свою чергу розповіли своїм дітям, що потрібно робити на їх робочому місці.

Хід експерименту: На девяту годину ранку батьки ,учасники експерименту, прийшли до гімназії  і навчалися  три уроки разом з іншими учнями 11 класу. В цей час їхні діти зайняли робочі місця своїх батьків і дві години виконували їх професійні обов’язки. Після цього всі учасники експерименту зібралися на «круглий стіл» в навчальному закладі, переглянули відео з робочих місць дітей та уроків, які відвідували батьки, та відбулося обговорення побаченого:

 • Що  вам особисто дав цей експеримент?
 • Чи важко вам було виконувати професійні обов’язки своїх батьків?(запитання для дітей);
 • Чи легко вам було навчатися в гімназії?( запитання для батьків);
 • Чи змінилося ваше відношення до професійної діяльності ваших батьків? (запитання для дітей);
 • Чи змінилося ваше відношення до навчальної діяльності ваших дітей? (запитання для батьків);
 • Що зміниться у вашій родині після експерименту?

 (Всі фото та відеоматеріали проведення експерименту розміщено в супроводжуючих матеріалах).

П’ятниця

Родинне свято «Сімейні традиції – основа міцної родини»

Мета:залучити батьків до спільної з дітьми позаурочної діяльності, формувати навички взаємодії, співпраці, емоційної підтримки  один одного та сприяти популяризації українських звичаїв та традицій, сприяти формуванню в учнів та їх батьків духовно - моральної основи для розвитку гармонійних стосунків з усім родом.

(Сценарій та фотоматеріали свята подано в супроводжуючих матеріалах)

АРТ- пікнік «Відпочиваємо з користю»

Мета: привернути увагу батьків до активного відпочинку разом із своїми дітьми, виявити найбільш ефективні методи спілкування з дітьми, емоційне розвантаження, позитивні емоції,  творча реалізація, емоційне зближення дитини з батьками.

Учасники: учні другого класу та їх батьки, класний керівник.

(фотоматеріали пікніка подано в супроводжуючих матеріалах)

Висновки: результативність проекту.

Отже,  проект тематичного тижня родинно – сімейного виховання  «Моя сім’я від «А» до «Я»  насамперед новий підхід до виховання та розвитку дітей, та підвищення ролі сімї в освітньому процесі. Школа нового  типу створює умови для розкриття добрих починань батьків, учителів, друзів школи, а також акцентує на тому доброму, талановитому, що є в кожній дитині.  Така школа дає змогу кожному вихованцеві реалізувати себе. Адже родина – важлива ланка соціальної структури, в якій діти навчаються поєднувати особистісні інтереси з етнонаціональними, державними. Тому зібрати всі цінні надбання народу, проаналізувати і використати їх у школі, на добро дітям – важлива освітня проблема.

Запропонований проект допоміг об’єднати зусилля батьків  , вчителів , учнів у пошуку засобів громадянського та сімейного виховання , шляхів взаємодії родини і школи, створення комфортного освітнього середовища, де всім цікаво і затишно.

Організація та проведення тематичного тижня родинно – сімейного виховання дала  змогу  підвищити рівень та статус сімейного виховання в системі освіти;  розширити склад суб’єктів сімейного виховання, посилити координацію їх дій і впливів; сприяти фізичному, інтелектуальному та духовно-моральному розвитку особистості дитини, сформувати культуру сімейних відносин чоловіка та жінки, підвищити рівень відповідальності батьків за сім’ю та виховання дітей.  

(Список використаної літератури подано у супроводжуючих матеріалах)

1

 

docx
Додано
1 лютого 2018
Переглядів
6747
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку