31 березня о 15:00Вебінар: Викладання хімії в умовах дистанційного навчання

Програма екологічного гуртка "Ми - захисники довкілля".

Про матеріал

Пропоную до Вашої уваги програму екологічного гуртка "Ми - захисники довкілля".

Мета програми – формування екологічної свідомості і екологічної культури школярів.

Якщо з перших років свого життя діти будуть пізнавати закони природи, яка не може самовідновлюватися, розуміти міру і своєї відповідальності за неї, лише тоді, в майбутньому, ставши керівниками підприємств, установ, мерами міст і сіл, міністрами - лише тоді вони будуть свідомо берегти природне середовище. Під час занять гуртка школярам прищеплюється думка, що припинити наростання екологічної кризи можливо за умов перебудови моральних основ свого життя, поширення етичних норм на природокористування. Займаючись природоохоронною діяльністю, дитина отримує від педагога знання, під його керівництвом розвиває вміння і навички, але й розвиває свої творчі здібності, реалізує власні ідеї, намагається розкрити свій внутрішній світ.

Перегляд файлу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Програма факультативу «Ми і довкілля» для дітей 8-10 років розрахована на 2 роки навчання.

 

Актуальність програми

      Кожна сучасна людина має можливість користуватися гарячою і холодною водою, каналізацією, готувати їжу за допомогою газу, жити в теплому приміщенні, вона полюбляє дивитися телевізор, користуватися комп’ютером. Але, рідко хто задумується, що всі блага, даються не задарма. Дуже рідко в школі і вдома дитині  пояснюють, що використання того що дає нам планета не може бути постійним, що колись ресурси Землі закінчаться. Більш того кожна людина планети наближує той час, коли життя буде не можливе, забруднюючи повітря, воду, грунт. Факультатив «Ми і довкілля»

      Сьогодення вимагає  від школи навчати і виховувати різностороннє освічену і виховану людину. Саме на це спрямована діяльність факультативу «Ми і довкілля». Його програма буде знайомити дітей з розвитком нашої планети, з виникненням її ресурсів, із безповоротним використанням дарів нашої Землі, дасть можливість усвідомити відповідальність за майбутнє своє і прийдешніх поколінь, допоможе сформувати екологічну свідомість.

     Програма побудована на принципах послідовності, наступності, єднанні міжпредметних зв’язків. Починаючи з малого, крок за кроком у дитини розвиваються творчі, художньо-конструкторські здібності, фантазія, нестандартне мислення, почуття гармонії, естетичний смак. Діти будуть бачити красу у оточуючому світі, прагнутимуть берегти і примножувати її.

      Кожна дитина з перших занять познайомиться з цікавими фактами, які допоможуть їй по-іншому побачити навколишній світ, вона зрозуміє, що навіть у цьому віці не безпорадна і може щось зробити самостійно для збереження оточуючого середовища, побачить результат своєї праці, що створить ситуацію успіху, яка сприяє розвитку успішної особистості в майбутньому. До того ж, відвідуючи факультатив, діти будуть ділитися своїми творчими знахідками, вчитися допомагати один одному, працювати, як самостійно, так і в колективі.

 

Головні ідеї курсу

       Навчання і виховання дитини проводити в процесі творчої роботи.

      Дитина отримує від педагога знання, під його керівництвом розвиває вміння і навички, але розвиває свої творчі здібності, реалізує власні ідеї, намагається розкрити свій внутрішній світ засобами декоративно-прикладного мистецтва.

      Стиль спілкування педагога з дітьми особистісно-орієнтований.

      Програма поєднує навчання, працю і гру в єдине ціле. Це забезпечує реалізацію поставлених педагогом навчальних і виховних цілей з урахуванням вікових особливостей дітей, які відвідують заняття гуртка.

      З першого заняття учні розуміють, що вже сьогодні вони навчилися робити

поробки, завтра навчаться ще більшого і жодне заняття не пропаде даремно.

 

Мета програми :

 

1. засвоєння знань про закони і закономірності природи;

2. формування всебічно розвинутої особистості, прищеплення дітям почуття

     відповідальності за рідну природу;

3. вироблення навичок і умінь практичної діяльності з охорони природи;

4. готовність до оптимальної взаємодії з природою.

 

Задачі програми

 

Навчальні:

* забезпечувати опанування учнями цілісної системи знань про навколишнє

   середовище;

* розширювати, узагальнювати і закріпляти знання, які діти отримали на уроках

   природознавства, основ здоров’я;

* знайомити з основами екологічних знань;

* розвивати вміння спостерігати, аналізувати побачене, робити висновки;

* удосконалювати уміння роботи з довідниками;

* ознайомити з засадами дослідницької роботи, розвивати навички самостійного

    знаходження інформації, яка цікавить;

* формувати креативне, творче мислення, вміння донести до оточуючих свої думки,

   почуття, емоції за допомогою малюнка, поробки, колективної композиції.

 

Виховні:

*  виховувати навички екологічного стійкого стилю життя;

* сприяти розвитку особистості дитини, формуванню її інтелектуального,

   морального потенціалу;

* сприяти трудовому, патріотичному, естетичному, політехнічному вихованню

    дітей, які відвідують факультатив;

* виховувати вміння працювати як самостійно, так і в колективі;

* сприяти  розвитку суспільної та соціальної відповідальності ;

*   виховувати позитивне ставлення до праці.

 

Розвивальні:

* розвивати практичні уміння і навички енергозбереження, примноження краси і

   багатств рідного краю;

* пробуджувати зацікавленість, винахідливість;

* розвивати уяву, увагу, креативне мислення;

* формувати духовну культуру, розвивати творчі здібності кожної дитини;

* розвивати наполегливість, цілеспрямованість, рішучість і незламність у досягненні

   поставленої цілі

 

Організація діяльності факультативу

      Програма роботи факультативу розрахована на два роки. Перший рік навчання відвідують головним чином з учнів третіх класів, другий – четвертих класів. Оптимальна кількість дітей в групі – 13-15 чоловік.

      Режим роботи факультативу – одне заняття на тиждень по сорок п`ять хвилин кожне.

      Програма пропонує роботу з дітьми у формі занять, сумісної роботи вчителя і

учнів, а також дітей і батьків. Місце педагога рік від року змінюється: від людини, якій наслідують, до рівного партнера по творчості. Незмінною залишається лише його головна мета - сприяти створенню ситуації успіху, розвитку творчих здібностей, креативного мислення, ініціативи, розкриттю багатого внутрішнього світу кожної дитини засобами творчості.

       Викладання матеріалу поєднує засвоєння теоретичного матеріалу з практичним застосування набутих знань. Кожного року діти будуть сприти залученню до діяльності з енерго- і ресурсозбереження своїх близьких, друзів, сусідів.

3 клас

№ з/п

Тема заняття

1.

2.

 

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

 

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

Що вивчає екологія

Історія взаємовідносин людства і планети Земля. Яку загрозу довкіллю несе людина.

Вода – джерело життя.

Вода і цивілізація. Чим забруднюється вода?

Сточні води. Як працюють очисні споруди.

Хто і як охороняє водні ресурси нашої держави?

Яку воду п’є людина? Походження питної води.

Історія виникнення водопроводу.

Чи потрібна в місті каналізація?

Скільки води потрібно одній людині для життя?

Як скоротити витрати води. Економія води.

Хто забруднює воду? Як з цим боротися?

Проведення радіо лінійки «Без води нема життя»

Екскурсія на очисні споруди міста.

Шкільний рейд «Бережи кожну краплину».

Випуск газети «Як зекономити воду»

Що таке атмосфера. Чи всі планети Сонячної системи її мають?

Види забруднення атмосфери. Природне забруднення атмосфери.

Парниковий ефект: небезпека чи благо?

На що схожа озонова діра в атмосфері?

 Як людина забруднює атмосферу.

Що таке смог і чим він нам загрожує.

Про тютюновий дим і атмосферу.

Як шум, вібрація забруднюють атмосферу.

Як утворюються радіоактивні опади. Чи забруднюють вони атмосферу?

Як боротися із забруднення атмосфери.

Чим небезпечні аварії на атомних станціях

Електросмог і забруднення атмосфери.

Радіація, яку випромінює планета. Радонова небезпека.

Що несе радіація з космосу.

Живі кондиціонери.

Акція «Посади своє дерево»

Конкурс малюнків «Зробимо повітря чистим»

Виступ агітбригади «Нашій планеті – чисте повітря»

Підсумок роботи за рік.

4 клас

№ з/п

Тема заняття

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10

11

 

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

 

22

 

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

Екологічні проблеми людства: чи стосується це мене?

Про грунт. Чим забруднюється грунт?

Чим шкодять ґрунту і людині пестициди?

Як в сільському господарстві утворюються токсичні відходи?

Що слід знати про нітрати. Чим викликані нітратні катастрофи?

Чим шкодять ґрунту аварії на атомних електростанціях.

Як рослини допомагають боротися із забрудненням ґрунту.

Що таке ерозія ґрунтів і як з нею боротися.

Охорона земної поверхні.

Як виникли корисні копалини.

Використання корисних копалин у сучасній промисловості і для покращення умов життя людини.

Чи відновлюються корисні копалини у надрах землі.

Як в майбутньому буде жити людство без корисних копалин.

Екскурсія у поле і в ліс. Збір зразків ґрунту.

Малювання плакатів «Бережи рідну землю».

Акція «Приберемо територію школи разом!»

Створення і розповсюдження листівок із закликом до бережливого користування ресурсами планети.

Що таке екологічний моніторинг.

У чому небезпека росту використання електроенергії.

Чому природний газ привертає увагу екологів. Чи потрібно скорочувати його використання?

Нові й забуті джерела енергії. Яке джерело енергії найекологічніше?

Що таке біогаз?

Де вміють використовувати вітер і воду як джерела енергії?

Як сонячне проміння стало в пригоді у господарстві.

Екскурсія на ТЕЦ.

Проведення радіо лінійки «Енергозбереження вдома і в школі».

Виступ агітбригади «Економія: добре тобі – добре країні»

Сміття –непотріб чи загроза?

Як влаштоване звалище. Що вивчають гарбологи?

Що робити із спец сміттям?

Один кілограм макулатури – це…

Шкільний збір макулатури.

Випуск газети «Екологія – турбота кожного»

Акція «Посади своє дерево»

Підсумок роботи за рік.

 

 

Очікувані результати

 

Учні повинні знати:

* знати поняття оточуюче середовище, екологія, екологічні проблеми;

* мати уявлення про шляхи подолання екологічних проблем;

* ознайомитися з альтернативними джерелами енергії, які існують на нашій планеті;

* знати види сміття і яку користь воно приносить після переробки;

* розширити знання про енергозберігаючі технології.

 

Учні повинні вміти:

* послідовно вести роботу по збереження природи і примноження її багатств

  (радіолінійки, трудові десанти, виступи агітбригади тощо);

* працювати з різними інструментами і пристроями;

* вміти за допомогою плакатів, виступів агітбригади, власноруч виконаних

   малюнків, буклетів вести пропаганду по збереження оточуючого середовища,

   необхідності використання енергозберігаючих технологій вдома і на роботі;

* доглядати за чистотою пришкільної і при домової території, насаджувати дерева і

    кущі і доглядати за ними;

* збирати макулатуру, пластикові пляшки та інший непотріб з метою наведення

   ладу на при будинковій території, економії енергії та збереження лісових

   насаджень;

* вести пошуково-дослідницьку роботу по добору книг, репродукцій, матеріалів про

   екологічні проблеми планети і шляхи їх подолання;

* вчитися азам розробки творчих проектів;

* помічати естетично-незвичайне у буденному.

 

Список використаної літератури:

  1. Білявський П.О., Фурдуй Р.С. Основи екологічних знань. - К.: Либідь, 1997
  2. Закон України „Про позашкільну освіту” // Урядовий кур’єр. 2000, № 25.
  3. Основи еколого-натуралістичної освіти. Науково-методичний посібник. - Київ, 2005
  4. Охріменко I.B. Національна система виховання: регіональний аспект. Досвід, про­блеми, перспективи. - Полтава: ПОІПОПП, 1996
  5. Сусахіна Л.В. До чистого довкілля - разом. - Полтава: Оріяна, 2005
  6. Хоменко В.А. Екологічне виховання в школі. - Полтава, 2000

 

 

 

 

doc
Додано
18 липня 2018
Переглядів
1291
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку