10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

Програма роботи з обдарованими учнями

Про матеріал

Методичний порадник для педагога, особливості роботи з обдарованими учнями. Допоможе скоординувати роботу з обдарованими учнями. Визначає цілі, напрямки роботи, основні заходи щодо планування.

Перегляд файлу

ДНЗ «Черкаський професійний автодорожній ліцей»

/Files/images/cherven_2015/DSC_0053.JPG/Files/images/cherven_2015/DSC_0077.JPG/Files/images/cherven_2015/DSC_0010.JPG

 

 

Програма роботи

з обдарованими учнями

на 2017-2018  н.р.

 

/Files/images/gruden_2014/IMG_7906.JPG

 

 

 

/Files/images/listopad_2014/IMG_7579.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Черкаси

ДНЗ «Черкаський професійний автодорожній ліцей»

 

 

 

 

 

 

 

 

/Files/images/01_veresnya/IMG_6996.JPG

Програма роботи

з обдарованими учнями

на 2017-2018 н.р.

/Files/images/gruden_2014/SAM_6684.JPGКоординатор: викладач

Кикоть В.П.

 

/Files/images/lyutiy_2015/TKnWDAyjYow.jpg/Files/images/lyutiy_2015/DSC09704.JPG

 

 

 

 

 

 

Черкаси

ЗМІСТ

 

1. Обгунтування програми

2. Мета програми

3. Основні завдання програми

4. Шляхи реалізації програми

5. Напрямки роботи з обдарованою молоддю

6. Очікувані результати і ефективність програми

7. Основні заходи щодо планування роботи з обдарованою молоддю

8. План роботи з обдарованими учнями

9. Методичний порадник викладача

 

/Files/images/cherven_2015/DSC_0300.JPG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Обгрунтування програми

 

Становлення української державності, інтеграція в Європейське і світове товариство, побудова громадянського суспільства, зростання міграції населення, у тому числі молоді, передбачають орієнтацію на особистість, яка здатна до самоосвіти і саморозвитку, вміє застосовувати здобуті знання, критично мислити, опрацьовувати різноманітну інформацію, прагне удосконалити власне життя і життя своєї держави.

Наявність обдарованості та високого інтелектуального потенціалу нації – запорука найбільших успіхів у будь-якій сфері діяльності держави. Майбутнє людської цивілізації залежить виключно від реалізації обдарованості людей, яка фіксується у дитячому віці. Саме тому в системі освіти ХХІ століття великого значення набуває робота з обдарованими дітьми. Програма роботи з обдарованою молоддю розроблена з метою створення в ліцеї сприятливих умов для розвитку творчого потенціалу, пошуку, підтримки і стимулювання інтелектуально і творчо обдарованої молоді.

В ліцеї проводиться наступна робота:

1. Педагогічні працівники постійно працюють над поліпшенням науково-методичного забезпечення діяльності:

 • створено банк даних про діагностичні методики, спрямовані на виявлення обдарованої молоді за віковими категоріями;
 • розроблено єдині науково-методичні підходи до визначення критеріїв відбору обдарованих дітей.

2. Виявляється обдарована молодь і створюються умови для її розвитку.

3. Забезпечується доступність позашкільної освіти:

 • створено та постійно поновлюється банк даних «Обдарованість»;
 • розроблено систему раннього і поетапного виявлення обдарованих дітей в дошкільних, загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладах.

Учні загальноосвітніх навчальних закладів беруть участь у Всеукраїнських олімпіадах з базових дисциплін, конкурсах-захистах науково-дослідницьких робіт у МАН, переможцям яких призначається стипендія, що виплачується з коштів місцевого бюджету. Беруть участь в Інтернет-олімпіадах, спартакіадах, турнірах, змаганнях.

Для організації змістовного дозвілля, розвитку талантів та обдарувань підростаючого покоління в ліцеї працюють гуртки та спортивні секції.

Для подальшої реалізації державної політики у сфері створення сприятливих умов та набуття учнями навичок і знань, у яких найбільше виявляються природні здібності в певних галузях діяльності, застосування їх здібностей в Україні, а також залучення педагогічних і науково-педагогічних працівників до роботи з обдарованою молоддю розроблена дана Програма до 2014 року.

2. Мета програми:

пошук талановитих дітей та їх розвиток;

створення оптимальних умов для розвитку особистості та її

  нахилів;

розробка системи роботи з обдарованими учнями;

удосконалення уроку як засобу розвитку творчої особистості  учня. 

 

3. Основні завдання:

 

досконале вивчення теоретичних основ проблеми;

пошук та цілеспрямований відбір обдарованих дітей;

створення банку даних обдарованих учнів та вчителів;

•створення максимально сприятливих умов для інтелектуального,    духовного, морально-естетичного та фізичного розвитку  учнів;

впровадження прогресивних технологій навчання;

створення індивідуальних програм роботи з обдарованими дітьми   викладачами - предметниками;

формування в учнів потреби до самоосвіти, до творчості;

надання можливості ліцеїстам реалізовувати власні творчі ідеї    під час науково-дослідницької роботи;

виховання національно свідомого громадянина України;

задоволення потреб учнів у професійному самовизначенні;

удосконалення роботи психологічної служби;

 

4. Шляхи реалізації програми

 •  виявлення та відбір обдарованих учнів;
 •  аналіз результатів діагностики;
 •  створення банку даних;
 •  визначення напрямків роботи з обдарованою

   молоддю;

 •  психологічна підтримка;
 •  навчання, виховання та розвиток;
 •  робота з наставниками

 

5. Напрямки роботи програми з обдарованою МОЛОДДЮ

 •  виявлення та відбір обдарованих учнів;
 •  позакласна діяльність (гуртки, секції) ;
 •  участь у Всеукраїнських учнівських олімпіадах,конкурсах,

   чемпіонатах;

 •  залучення обдарованих дітей до пошуково-дослідницької та

  наукової роботи;

 •  проведення авторських виставок, презентацій, робота над

  проектами.

 

6. Очікувані результати і ефективність

програми

Виконання програми дасть змогу:

 • сформувати систему виявлення обдарованої молоді та надання їй соціально – педагогічної підтримки;
 • спрямувати зусилля педагогів на роботу з обдарованою молоддю;
 • підвищити рівень професійної компетентності педагогів у визначенні методів, форм, засобів та технологій навчання і виховання обдарованої молоді.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ ЗАХОДІВ ЩОДО ПЛАНУВАННЯ РОБОТИ З ОБДАРОВАНОЮ МОЛОДДЮ

 

1. Створити інформаційні банки даних "Обдарованість". 

2. Взяти участь в обласному конкурсі авторських програм та методичних розробок, спрямованих на виявлення та розвиток обдарованих дітей. 

3. Розробити систему адресної підтримки обдарованих дітей, які є переможцями всеукраїнських олімпіад, конкурсів, турнірів. 

4. Систематизація матеріалів періодичних видань з проблеми дитячої обдарованості. 

5. Проведення проблемних та навчальних семінарів з метою систематичного підвищення майстерності вчителів, які працюють з обдарованими дітьми. 

6. Удосконалення структури учнівських наукових товариств. 

7. Організація відкритого захисту власних проектів із організації роботи з обдарованими дітьми 

8. Проведення учнівських науково-практичних конференції, конкурсів. 

9. Організація і проведення предметних олімпіад. 

10. Розробка авторських програм спецкурсів у системі факультативних занять із врахуванням індивідуальних здібностей обдарованих дітей. 

11. Формування груп для сумісного навчання обдарованих дітей на базі однієї паралелі. 

12. Підготовка до друку методичних вказівок, розроблених вчителями, які працюють з обдарованими дітьми в системі факультативних занять. 

13. Організація і проведення творчих звітів за результатами роботи факультативів, предметних гуртків, студій. 

14. Введення нових розвивальних курсів. 

15. Здійснення моніторингу стану здоров'я обдарованих дітей. 

16. Організація постійно діючого семінару для класних керівників "Обдаровані діти в умовах масової школи" із залученням лікаря, психолога, спеціалістів управління освіти. 

17. Забезпечення участі обдарованих дітей у міських, районних, республіканських конкурсах різного напряму. 

18. Удосконалення діяльності шкільного театру. 

19. Розробка системи діагностики рівня професійної компетенції вчителів, які працюють з обдарованими дітьми 

20. Розробка системи стимулювання вчителів, які працюють з обдарованими дітьми. 

21. Забезпечення психолого-педагогічної допомоги батькам обдарованих дітей. 

22. Організація роботи з виявлення професійних нахилів обдарованих дітей - учнів 9-их класів. 

23. Обговорення проблем організації роботи з обдарованими дітьми і визначення подальших перспектив на педраді (засіданні науково-методичної ради, засіданнях методичних об'єднань. 

24. Розробка пам'яток. алгоритмів для обдарованих дітей, методик самостійної дослідницької діяльності. 

25. Створення в навчальних кабінетах картотеки матеріалів підвищеного рівня складності. 

26. Оформлення стенду "Організація роботи з обдарованими дітьми": 

 • психолого-педагогічні основи змісту роботи з обдарованими дітьми; 
 • що таке обдарованість;
 • інформаційний бюлетень про новинки психолого-педагогічної літератури з даної проблеми; 
 • перспективи роботи з обдарованими дітьми. 

27. Організація творчих звітів учителів, які працюють з

      обдарованими дітьми за напрямами: 

 • гуманітарним; 
 • фізико-математичним; 
 • природничо-науковим; 
 • художньо-естетичним. 

28. Організація семінару для молодих спеціалістів, які працюють з

      обдарованими дітьми. 

29. Ознайомлення педагогічних колективів з міською і районною

       програмами "Обдарована дитина".

/Files/images/01_veresnya/IMG_7078.JPG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План роботи

із здібними та обдарованими учнями

на 2017-2018 навчальний рік

 

п/п

 

Назва заходу

 

Відповідальні

ВЕРЕСЕНЬ

 

1.

 

 

Діагностичні контрольні роботи  учнів І курсу з базових     дисциплін.

 

викладачі

 

2.

Діагностування та анкетування, виявлення обдарованих дітей

   курс). Поповнення банку даних "Обдарова­ність".

 

викладачі

 

3.

Робота з батьками здібних та обдарованих учнів (індивідуальні

бесіди, рекомендації, анкетування).

адміністрація

викладачі

психолог

4.

Визначення керівників секцій МАН 

заст. дир. з НР

 

5.

Організація роботи секцій МАН (визначення дня, часу     проведення занять та тем  дослідницьких робіт)

 

заст. дир. з НР

голова метод комісії

викладачі

ЖОВТЕНЬ

 

1.

 

Розробка навчальних програм для індивідуальних і групових

занять з обдарованими дітьми. 

викладачі

заст. дир. з НР

2.

Перший етап предметних олімпіад та їх аналіз.

голови методкомісій

викладачі

 

3.

Вироблення принципів у підході до розвитку творчих здібностей учнів (наказ про роботу з обдарованими дітьми).

 

адміністрація

 

4.

Індивідуально - групові заняття з переможцями І етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад.

викладачі

 

5.

Теоретичний психолого-педагогічний семінар для викладачів на тему:”Нестандартні прийоми розвитку здібностей обдарованих     учнів»

Психолог, соціальний педагог, викладачі

 

6.

Перше організаційне засідання секцій МАН.

голови метод комісій викладачі предметів

 

ЛИСТОПАД

1.

 

Підготовка учнів до участі в міському етапі предметних олімпіад

викладачі

предметів

2.

Участь в міському етапі предметних олімпіад.

викладачі

 

3.

Підготовка до конкурсу-захисту робіт МАН.

викладачі

 

4.

Фронтальний контроль «Роль позаурочної роботи в розвитку

інтелектуальних, творчих  здібностей учнів»

заст. дир. з НР

 

5.

Провести конкурс-захист творчих та науково- дослідницьких робіт

учнів по секціях

члени журі

керівники МАН

ГРУДЕНЬ

1.

 

Аналіз підсумків ІІ (міського) етапу предметних олімпіад, конкурсів.

Скрипник В.С.

голови метод комісій

викладачі

2.

Круглий стіл для учнів: “Вивчення методичних рекомендацій 

написання  науково- дослідницьких робіт”.

заст. дир. з НР

голови метод комісій

викладачі

 

3.

Інструктивно- методична нарада керівників наукових робіт щодо

оформлення учнівських наукових робіт, ознайомити з „Положенням про конкурс- захист науково-дослідницьких робіт учнів.

 

 

заст. дир. з НР

керівників наукових робіт

методист

4.

Участь в міському етапі конкурсу-захисту робіт МАН.

 

керівники наукових робіт

методист

СІЧЕНЬ

1.

 

Обласні етапи Всеукраїнських учнівських олімпіад.

викладачі предметів

 

2.

 

Тренінг “Особливості навчання і виховання обдарованих дітей”. 

 

заст. дир. з НР

психолог, соціальний педагог, викладачі

 

3.

Предметні тижні (згідно з робочим планом ліцею). 

 

 

голови метод комісій

викладачі предметів

4.

Підсумки навчання в І семестрі та участь учнів у ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад. 

заст. дир. з НР

викладачі предметів

5.

Психолого-педагогічний семінар «Робота школи і сім'ї  у

визначенні пріоритетів виховання особистості». 

 

психолог, соціальний педагог, викладачі

 

6.

Виступ членів МАН в обласному турі захисту робіт. 

заст. дир. з НР

керівники наукових робіт

 

 

ЛЮТИЙ

1.

 

Предметні тижні (згідно з робочим планом ліцею).

голови метод комісій

викладачі предметів

 

2.

Про перспективу роботи із здібними учнями.  

заст. дир. з НР

 

3.

Установчі семінари для учнів – членів МАН.

викладачі предметів

 

 

4.

Участь викладачів у науково-практичних конференціях,      семінарах різного рівня, присвячених проблемам розвитку     творчого  потенціалу  педагогів і учнів,  упровадженню нових     освітніх технологій.

 

методист

заст. дир. з НР

адміністрація

 

 

5.

Використання мультимедійних засобів для навчання обдарованих

 дітей.

 

керівники секцій

 

БЕРЕЗЕНЬ

 

 

1.

 

 

Предметні тижні (згідно з робочим планом ліцею).

 

 

голови метод комісій

викладачі предметів

 

2.

Індивідуальні консультації для батьків.

психолог

заст. дир. з НР

викладачі

3.

Зустріч наукового потенціалу, творчих організацій із здібними та

обдарованими дітьми

 

 

адміністрація

4.

Висвітлювати в засобах масової інформації твор­чі здобутки     учнівської молоді, її участь у конкурсах, олімпіадах, оглядах, тощо.

 

 

методист

адміністрація

 

КВІТЕНЬ

 

1.

 

Свято вшанування кращих учнів ліцею, переможців змагань.

адміністрація

2.

Предметні тижні (згідно з робочим планом ліцею).

 

голови метод комісій

викладачі предметів

 

3.

Підготовка звіту про роботу із здібними та обдарованими учнями  у 2017-2018 н.р.

 

голови метод комісій

викладачі предметів

 

4.

Аналіз результатів підсумкового моніторингу якості знань з     базових дисциплін.

 

заст. дир. з НР

голови метод комісій

 

5.

Участь обдарованих учнів  у конкурсах  художній самодіяльності, спортивних     змаганнях.

 

заст. дир. з НВР

художні керівники

 

ТРАВЕНЬ

 

1.

 

Перспективи планування роботи із здібними та обдарованими     учнями.

заст. дир. з НР

викладачі предметів

 

2.

Підбиття підсумків роботи з обдарованими учнями (діаграми, схеми). 

заст. дир. з НР

голови метод комісій

 

3.

Психолого-педагогічний семінар

 

психолог

викладачі

4.

Інтелектуальні змагання між обда­рованими дітьми.

 

 

викладачі

5.

Організація роботи творчих групи викладачів  для розробки  й апробації програм, методичних посібників для роботи з обдарованими учнями.

 

методист

заст. дир. з НР

викладачі

 

ЧЕРВЕНЬ

 

1.

 

Обмін делегаціями обдарованої учнівської молоді з іншими     областями та закордонними партнерами.

 

адміністрація

2.

Оздоровлення творчо - обдарованої учнівської молоді у літніх     профільних табо­рах.

 

адміністрація

3.

Проводити  відстеження щодо подальшого навчання   випускників шкіл - переможців олімпіад, конкурсів обласного та    Всеукраїнського рівнів.

заст. дир. з НР

викладачі

керівники груп

4.

Вивчати досвід роботи з обдарованими дітьми в навчальних   закладах області.

адміністрація

 

5.

Залучати обдарованих дітей до навчання: у     заочних школах та курсах при ВНЗ; в очно-дистанційній школі при ОМАН.

 

методист

викладачі

адміністрація 

 

/Files/images/01_veresnya/IMG_6962.JPG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. МЕТОДИЧНИЙ ПОРАДНИК ВИКЛАДАЧА

 

ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ З ОБДАРОВАНИМИ УЧНЯМИ

 

“З народженням кожної людини в світ вноситься щось нове, чого ще не було,щось первозданне і неповторне.Обов’язок кожного – знати і не забувати,що він у світі єдиний у своїй якостіі що ще ніколи не з’являвся хтось такий, як він,адже якби вже був такий, як він, то не було б необхідності в ньому самому”. 

                                        Мартін Бубер
 

   Обдарованість дитини... Що це таке? Можливо це своєрідна іскра Божа, яку треба відшукати в її душі і допомогти не тільки не згаснути, а спалахнути полум’ям. Здібні, талановиті люди в будь-якому суспільстві є його “локомотивом”. Саме їхніми інтелектуальними зусиллями забезпечується прогрес суспільства, плодами якого користуються всі. Тому кожен педагог часто запитує себе: “Як знайти та визначити обдарованість?”. Адже через свою зайнятість, брак інформації, методичної підтримки він обмежений у виборі інструментарію, який допоміг би дати відповідь на це запитання. Визначення обдарованості надзвичайно важливе – від цього залежить кого й на підставі яких критеріїв ми відбиратимемо чи за якими програмами і як навчатимемо. Від розуміння суті обдарованості прямо залежить, на які особливості своїх учнів педагог звертатиме увагу. 

 Завдання ліцею — підтримати учня і розвинути його здібності, підготувати ґрунт для того, щоб ці здібності було реалізовано. Виявлення обдарованих дітей повинно починатися вже в початковій школі на основі спостереження, вивчення психологічних особливостей, мовлення, пам'яті, логічного мислення.

 

 

Якими є обдаровані діти?

• Мають вищі порівняно з більшістю учнів інтелектуальні здібності, потяг до навчання, творчі можливості.
• Мають активну пізнавальну потребу, що домінує.
• Відчувають радість від здобуття знань, розумової праці.

 

Категорії обдарованих дітей.

1. Діти з незвичайно високим загальним рівнем розумового розвитку (такі діти найчастіше зустрічаються в дошкільному й молодшому шкільному віці).

2. Діти з ознаками спеціальної розумової обдарованості — у певній галузі науки (підлітковий вік).

3. Учні, які не досягають через якісь причини успіхів у навчанні, але мають яскраву пізнавальну активність, оригінальність психічного складу, неабиякі розумові резерви (частіше зустрічаються в старшому шкільному віці).

У навчальній діяльності робота з обдарованими учнями ґрунтується на диференційованому підході, що сприяє розширенню й поглибленню освітнього простору предмета.      

 

Мета роботи з обдарованими дітьми - виявлення таких дітей та створення умов для їх оптимального розвитку.

 

Завдання роботи з обдарованими дітьми:
• Розвиток цілісної картини світу в уявленнях дитини.
• Розвиток творчого критичного й абстрактно-логічного мислення, здатностей розв'язувати проблеми.
• Розвиток здатності самостійно навчатися та здійснювати дослідницьку роботу.
• Розвиток здатностей до самопізнання й саморозуміння, формування позитивної «Я-концепції».

 

Принципи, за якими будується робота з обдарованими дітьми.
• Орієнтація на змагання, актуалізація лідерських можливостей учнів.
• Орієнтація на потреби дитини.
• Максимальне розширення кола інтересів.
• Домінування розвивальних можливостей над інформаційною насиченістю.
• Ускладнення змісту навчальної діяльності.

 

Яким повинен бути викладач у роботі з обдарованими дітьми?
• Талановитим, здатним до експериментальної й творчої діяльності.
• Професійно грамотним.
• Інтелігентним, моральним і ерудованим.
• Володіти сучасними педагогічними технологіями.
Мати позитивну «Я-концепцію», бути цілеспрямованим, наполегливим,

  емоційно стабільним.
• Умілим організатором навчально-виховного процесу, психологом.

 

Що повинен уміти викладач у роботі з обдарованими учнями?

Збагачувати навчальні програми, тобто оновлювати й розширювати зміст    навчання.

• Працювати диференційовано, здійснювати індивідуальний підхід і

  консультувати учнів.

Стимулювати пізнавальні здібності учнів.

Приймати зважені психолого-педагогічні рішення.

Аналізувати навчально-виховну діяльність — свою та групи.

Добирати й готувати матеріал для колективних творчих справ.

Завдання педагогів полягає у тому, щоб створити умови, з яких будь-яка дитина могла б просуватися шляхом власної досконалості, уміла мислити самостійно, нестандартно.

Цей шлях називається самовдосконаленням дитини в умовах освітнього процесу».

      Обдарованість — це система, що розвивається протягом життя, визначає можливість досягнення людиною вищих (незвичайних, неабияких) результатів в одному або декількох видах діяльності порівняно з іншими людьми.
       Обдарована дитина — це дитина, яка має яскраві й очевидні, іноді видатні досягнення (або внутрішні передумови таких досягнень) у тому або іншому виді діяльності.

Напрямки роботи викладачів з обдарованими учнями?

1. На уроках — індивідуальна диференційована робота.

2. Гурткова робота із предмета.

3. Позакласні заходи у межах предметних тижнів.

4. Предметні заходи у класі із запрошенням батьків.

5. Участь в олімпіадах різного рівня.

7. Участь у творчих конкурсах різного рівня.

8. Виховні заходи — особлива форма роботи з обдарованими дітьми,  скільки в них діти мають можливість не тільки реалізувати акторські здібності, безпосередньо беручи участь у виставах, але й виявити творчі навички, розробляючи сценарії постановок, розвинути схильність до художнього читання й літературної творчості, виявити ерудицію й дослідницькі навички у вікторинах і наукових диспутах. Така робота сприяє підвищенню мотивації обдарованих дітей до співробітництва з педагогами й копіткій роботі із самовдосконалення.

 

Етапи роботи з обдарованими учнями:

 

1. Підготовчий

 • Виявлення обдарованих учнів;
 • Складання діагностичних карт;
 • Розроблення нормативних документів, робочих програм роботи з обдарованими учнями.

 

2. Основний (практичний)

Упровадження інтерактивних методів навчання (проблемно-дослідницьких, проектних, модульних), що розви¬вають в учнів творче й дослідницьке мислення.

Активна участь в інтелектуальних і творчих конкурсах різних рівнів.

 

3. Узагальнення

Аналіз досягнутих результатів.

Співвідношення результатів реалізації програми з поставленими метою й завданнями.

Визначення перспектив і шляхів подальшої роботи з обдарованими учнями.

 

Форми роботи викладача - предметника з обдарованими дітьми
1. Розв'язання нестандартних завдань на уроках і в позаурочний час.
2. Індивідуальна й диференційована робота.
3. Ділові гри, інтерактивні методи навчання.
4. Участь у конкурсах різних рівнів.
5. Участь у предметних олімпіадах різних рівнів.
 

Розвиток обдарованості учнів залежить від професійного рівня педагогів та використання креативних методів навчання. У практиці педагогічної діяльності слід використовувати нові технології навчання, які сприятимуть розвитку інтелектуальної, творчої, предметної або лідерської обдарованості.

 

КРИТЕРІЇ, ЗА ЯКИМИ МОЖНА ВИЗНАЧИТИ ОБДАРОВАНІСТЬ ДИТИНИ

 

Обдарованими можна вважати дітей, якщо вони:
 

 • часто "перескакують” через послідовні етапи свого розвитку;
 • у них чудова пам’ять, яка базується на ранньому мовленні;
  рано починають класифікувати і категорувати інформацію, що  надходить до них;
 • із задоволенням віддаються колекціонуванню. При цьому їхня мета не приведення колекції в ідеальний і досить постійний порядок, а реорганізація, систематизація її на нових підстановках;
 • мають великий словниковий запас, із задоволенням читають словники та енциклопедії, придумують нові слова і поняття;
 • можуть займатися кількома справами відразу, наприклад, стежити за двома чи більше подіями, що відбуваються навколо них;
 • дуже допитливі, активно досліджують навколишній світ і не терплять будь-яких обмежень свої досліджень;
 • у ранньому віці здатні простежувати причинно-наслідкові зв’язки, робити правильні висновки;
 • можуть тривалий час концентрувати свою увагу на одній справі, вони буквально "занурюються” в своє заняття, якщо воно їм цікаве;
 • мають сильно розвинуте почуття гумору;
 • постійно намагаються вирішувати проблеми, які їм поки що не  під силу;
 • визначаються різноманітністю інтересів, що породжує схильність починати кілька справ одночасно;
 • часто роздратовують ровесників звичкою поправляти інших і вважають себе такими, що завжди мають рацію;
 • їм бракує емоціонального балансу, вони часто нетерпеливі та поривчасті;

 

 

Тест

НА ВИЗНАЧЕННЯ СФОРМОВАНОСТІ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ

 

Для визначення рівня сформованості творчих здібностей потрібно уважно прочитати наведені нижче пункти і проти кожного з них поставити слово "так", якщо твердження збігається з думкою про себе, або "ні", якщо не збігається.

 

№ п/п 

Твердження

Так

Ні

1.

Як правило, я легко пристосовуюсь до людей, ідей і умов

 

 

2.

Мені подобається розв'язувати типові, стандартні задачі

 

 

3.

Мені здається, що я з більшим бажанням створював би чи конструював нове, ніж поліпшував чи удосконалював старе

 

 

4.

У більшості випадків я дію самостійно, без допомоги та підказок друзів чи старших

 

 

5.

Звичайно я обачливий, коли маю справу з колективом

 

 

6.

Ніколи не намагаюся змінити взаємостосунки з товаришами 

 

 

7.

Нерідко я стримувався від висування ідей, пропозицій, хоча мав їх

 

 

8.

Мені часто вдається знайти нестандартні, оригінальні розв'язки задач

 

 

9.

Мені подобається, коли відбувається швидка зміна різних видів діяльності 

 

 

10.

Для мене характерне прагнення реалізувати одночасно кілька ідей, вирішувати разом кілька проблем

 

 

11.

Нерідко я вступаю в суперечку з ровесниками або старшими

 

 

12.

Як правило, я легко згоджуюсь і підкоряюсь колективній думці

 

 

13.

У мене часто виникають оригінальні ідеї

 

 

14.

Мені подобається виконувати роботу за розробленим планом, схемою, інструкцією

 

 

15.

Я завжди охоче поширюю, пропагую нові ідеї 

 

 

16.

Я буду виконувати роботу по-новому, хоча знаю, що мене можуть не зрозуміти товариші, старші

 

 

17.

Я звичайно працюю без суттєвих змін, відхилень від рекомендацій, що дають учителі, батьки 

 

 

18.

Мені нерідко доводилось виправдовувати свої дії інструкціями, правилами, рекомендаціями, авторитетами  

 

 

19.

Мені подобається виконувати завдання дослідницького характеру

 

 

20.

Я завжди відстоюю свою точку зору

 

 

 

Інструкція з обробки даних анкетування:

номери запитань анкети записуються у вигляді двох стовпчиків

У першому стовпчику за кожну відповідь "так" ставиться два бали, у другому 2 бали ставляться за відповідь "ні". Результати додаються. Ступінь сформованості творчих здібностей визначається так: 

3          1           11           12

5          2           13           14

8          4           15           17

9          6           16           18

10        7           19            20

 

Якщо набрано:

40 - 32 балів рівень дуже високий,

32 – 26 рівень високий,

26 -12   рівень середній,

2 - 6      рівень низький,

6 - 0      рівень дуже низький.

 

/Files/images/lyutiy_2015/IMG_8250.JPG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АНКЕТА 

ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ЗДІБНОСТЕЙ УЧНІВ

(за методикою американських вчених Хаана і Кафа) 

 

I. Інтелектуальні здібності 

1. Учень засвоює нові знання, швидко і легко все схоплює. 

2. Має почуття здорового глузду і використовує знання в практичних     повсякденних ситуаціях. 

3. Добре міркує, не плутається в думках. Добре вловлює зв'язок між     подіями, між причиною і наслідком. 

4. Швидко запам'ятовує прочитане або почуте, не витрачає багато     часу на повторення того, що потрібно запам'ятати. 

5. Знає багато про такі події, про які його однолітки не знають, не

    здогадуються.

6. Має великий запас слів, легко користується новими словами,

    вільно висловлюється. 

7. Любить читати нові книги, які читають не однолітки, а діти,

    старші на рік чи два, дорослі. 

8. Вирішує розумові задачі, що потребують розумових зусиль. 

9. Задає дуже багато запитань.

10.Випереджає однолітків у навчанні на рік чи два. 

11.Оригінально мислить і пропонує нестандартні відповіді,

      рішення. 

12. Дуже спостережливий, добре сприймає інформацію, швидко  реагує на все нове. 

 

II. Художні здібності 

1. У своїх малюнках зображує різнотипні типи предметів, ситуації,

    людей. 

2. Серйозно ставиться до творів мистецтва, замислюється і стає дуже

    серйозним, коли чує нову музику, бачить гарну картину. 

3. Оригінальний у виборі сюжету (робить незвичайні композиції з

    квітів, малюнків, марок тощо). 

4. Завжди готовий використати будь-який матеріал для

    виготовлення іграшок, картин, малюнків тощо. 

5. У вільний час багато малює, створює композиції, що мають

    художнє значення (наприклад, прикраси для дому). 

6. Використовує малюнок або ліплення, щоб висловити свої почуття і

    настрій. 

7. Цікавиться творами мистецтва. Може дати власну оцінку й

    намагається відтворити те, що йому сподобалося. 

8. Любить працювати з пластиліном і глиною, клеєм, щоб

    відтворювати речі в трьох вимірах. 

 

III. Музичний талант 

1. Добре відчуває ритм і мелодію. Прислуховується до них. 

2. Добре співає. 

3. У гру на інструменті, у пісню чи танець вкладає багато енергії та  почуттів. 

4. Любить музичні записи, прагне піти на концерт або туди, де

    можна послухати музику. 

5. Любить співати разом з іншими, щоб виходило злагоджено й

    добре. 

6. У співі або музиці виявляє власні почуття і стан. 

 

IV. Здібності до занять науковою працею 

1. Після занять любить читати науково-популярні книги та

     журнали. 

2. Не впадає у відчай, коли його задуми та проекти не підгримують вчителі або батьки. 

3. Намагається зрозуміти причини й сенс подій. 

4. Проводить багато часу над створенням проектів,

    конструюванням. 

5. Любить обговорювати наукові події, винаходи, часто задумується над цим. 

 

 V. Літературна обдарованість 

1. Може вільно побудувати розповіді, починаючи від зав'язки

    сюжету й закінчуючи розв'язкою конфлікту. 

2. Придумує щось нове й незвичайне, коли розповідає про що-небудь знайомим. 

3. При розповіді виділяє головне, найхарактерніше. 

4. Розповідаючи про щось, вміє дотримуватися одного сюжету, не     втрачає головної думки. 

5. Любить писати оповідання та вірші.

6. Своїх героїв в оповіданнях зображує майстерно, передає почуття,   настрій, характер. 

7. Вибирає для своїх оповідань ті слова, які добре передають емоції,     почуття. 

 

 

 

VI. Артистичний талант 

1. Легко входить у роль іншої людини, персонажа тощо, 

2. Цікавиться акторською грою. 

3. Виразно змінює тональність голосу, коли зображує героїв. 

4. Розуміє та вміє передати конфлікти, ситуації, може розіграти

    будь-яку драматичну сцену. 

5. Передає почуття через міміку, жести, рухи. 

6. Прагне викликати емоційну реакцію в інших людей, коли про

    шо - небудь із захопленням розповідає. 

7. Дуже легко драматизує, передає почуття, емоційні переживання. 

 

VII. Технічні здібності 

1. Добре вміє майструвати, займатися різними ремеслами. 

2. У світ його уподобань входить конструювання машин, приладів,

    моделей. 

3. Може читати нескладні креслення механізмів, використовувати

    старі деталі для створення нових виробів, іграшок, приладів. 

4. Визначає причини несправності приладів. 

5. Любить робити креслення механізмів. 

6. Читає журнали та статті про машини, механізми. 

 

VIII. Здібності до спорту 

1. Енергійний, потребує якомога більше фізичних рухів, щоб бути

    щасливим. 

2. Любить брати участь у спортивних іграх і змаганнях. 

3. Постійно досягає успіхів у якомусь виді спортивної гри. 

4. Бігає швидше за інших.

 

/Files/images/gruden_2014/dflgjdl.JPG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ПРОБЛЕМИ ОБДАРОВАНИХ ДІТЕЙ

1. Неприязнь до школи часто з'являється тому, що навчальна програма нудна і нецікава для обдарованої дитини. 

2. Обдарованим дітям подобаються складні ігри і нецікаві ті, якими захоплюються їхні ровесники, внаслідок чого дитина опиняється в ізоляції. 

3. Заглиблення у філософські проблеми: для обдарованих дітей є характерним замислюватися над такими явищами, як смерть, потойбічне життя, релігійні вірування набагато частіше, ніж для інших дітей. 

4. Невідповідність між фізичним, інтелектуальним та соціальним розвитком - обдаровані діти частіше віддають перевагу спілкуванню з дітьми старшого віку. Через це їм важко бути лідерами - вони поступаються фізичним розвитком. 

5. Прагнення до досконалості - для обдарованих дітей характерна внутрішня потреба досконалості, вони не заспокоюються, доки не досягнуть бажаного. 

6. Почуття незадоволеності - вони критично ставляться до своїх досягнень, мають низьку самооцінку. 

7. Нереальні завдання, які вони часто ставлять перед собою, не маючи змоги виконати їх. 

8. Надмірна чутливість, вразливість, нетерплячість. 

9. Потреба в уважному ставленні дорослих. 

10.Зневага у ставленні до дітей, які стоять нижче від них в інтелектуальному розвитку. 

 

/Files/images/gruden_2014/IMG_7944.JPG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИНЦИПИ ПЕДАГОГІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ ВИКЛАДАЧА

 

 

Принцип суб'єктивності навчання і виховання передбачає визнання слухача як суб'єкта педагогічної взаємодії, використання вчителем у процесі навчання і виховання переважно діалогічних форм комунікативної взаємодії із слухачем. 

Принцип діагностики передбачає побудову і корекцію навчально-виховного процесу на основі психолого-педагогічних діагностичних досліджень, а саме: оцінювання рівних розвитку творчих можливостей дітей і дитячих колективів, з якими педагог вступає у взаємодію. 

Принцип оптимальності. Оптимальною творчою педагогічною взаємодією педагога і вихованця вважаємо таку, яка забезпечує не тільки успішне засвоєння знань, умінь, навичок, а й позитивну динаміку розвитку творчих можливостей дітей в конкретних умовах педагогічної праці педагога. 

Принцип оптимальності передбачає роботу педагога з відбору таких дидактичних засобів, які відповідають рівню розвитку творчих можливостей більшості дітей, враховують рівень розвитку творчих можливостей меншості, а тому сприяють розвитку творчих можливостей. 

Принцип взаємозалежності відображає взаємозумовленість творчого особистісного розвитку суб'єктів взаємодії системи "педагог-вихованець"; відбиває взаємозалежність і взаємзумовленість творчої педагогічної праці вчителя і творчої навчальної діяльності дітей. 

Принцип фасілітації передбачає розуміння формування творчої особистості вихованця у навчально-виховному процесі як процес полегшення, сприяння творчій навчальній діяльності дитини, стимулювання його творчої активності. Це пов'язане з необхідністю створення на занятті, в позаурочній діяльності слухачів творчої атмосфери (співдружності, співтворчості, співробітництва), яка б сприяла розвитку мотивів творчої діяльності, надихала вихованців на творчість. 

Принцип креативності відображає необхідність виявлення можливостей змісту навчального матеріалу для посилення його орієнтації на формування творчої особистості дитини. При плануванні та організації взаємодії педагога і вихованця в процесі навчання зміст навчального матеріалу повинен максимально використовуватися для розвитку мотивів, характерологічних особливостей, творчих умінь і психологічних процесів, які мають провідне значення для творчої діяльності, і забезпечувати насамперед розвиток дивергентного мислення, умінь генерувати нові ідеї, знаходить нетрадиційні шляхи вирішення проблемних завдань. Реалізації принципу в практичній діяльності сприяє аналіз змісту навчального матеріалу з метою його креативного посилення, застосування навчальних і навчально-творчих задач, методів і прийомів стимулювання творчої активності учнів, використання завдань психологічної діагностики для розвитку творчих якостей особистості. 

Принцип доповнення передбачає посилення розвитку творчих можливостей дітей за рахунок реалізації додаткового змісту в організаційних формах навчально-пізнавальної діяльності. У практичній діяльності реалізація принципу означає введення таких додаткових курсів, які б компенсували прогалини в розвитку творчих умінь і психічних процесів, що сприяють успішній творчій діяльності людини і на розвиток яких об'єктивно не вистачає часу в процесі виконання державного компонента навчального плану. 

Принцип варіантності виражає необхідність подолання одноманітності змісту, форм, методів навчання. Для ефективності взаємодії у системі "педагог-вихованець" принцип варіантності має регулятивне значення, визначає мету та стратегію проектування педагогічної взаємодії. 

Принцип самоорганізації відображає особливості управління процесом формування творчої особистості дитини, які зумовлені особливостями управління нелінійними системами та орієнтують педагога на внутрішній вплив, на узгодження розвитку вихованця з власними тенденціями розвитку, а також на необхідність "збуджувати" та ініціювати творчу активність, при цьому управління повинно бути непомітним, мінімальним у своєму зовнішньому впливі й здійснюватися опосередкованими методами. Саме в цьому разі можна говорити не про управління, а про процеси самоуправління. 

 

 

 

 

 

 

ТВОРЧІ МЕТОДИ, ЯКІ СПРИЯЮТЬ ЕФЕКТИВНІЙ РОБОТІ З ОБДАРОВАНИМИ УЧНЯМИ

 

 • Поважне ставлення до бажання учнів працювати самостійно.
 • Вміння утримуватись у процесі творчої діяльності.
 • Надання дитині свободи вибору сфери застосування своїх здібностей.
 • Індивідуальне    застосування    навчальної    програми    з урахуванням особливостей учня.
 • Заохочення роботи над проектами, запропонованими самими учнями.
 • Уникнення будь-якого тиску на дітей, створення доброзичливої атмосфери.
 • Схвалення результатів діяльності дітей в одній галузі з метою пробудити в них бажання випробувати себе в інших галузях діяльності.
 • Наголошення на позитивному значенні індивідуальних здібностей.
 • Надання авторитетної допомоги дітям, які мають відмінні від інших погляди і, у зв'язку з цим, зазнають тиску з боку однолітків.
 • Вилучення максимальної користі з хобі, конкретних захоплень та індивіду­альних нахилів дітей.
 • Толерантне ставлення до можливого безладдя.
 • Сприяння зацікавленості у спільній діяльності.
 • Переконання учнів у тому, що вчитель є однодумцем, а не ворогом.

 

ПОРАДИ ПЕДАГОГІЧНОМУ ПРАЦІВНИКУ

 

1. Викладач не повинен вихваляти кращого учня. Не потрібно вирізняти обдаровану дитину за індивідуальні успіхи, краще заохотити спільні заняття з іншими дітьми . 

2. Викладачеві не варто приділяти багато уваги навчанню з елементами змагання. Обдарована дитина частіше від інших ставатиме переможцем, що може викликати неприязнь до неї інших учнів .

3. Викладач не повинен робити з обдарованої дитини "вундеркінда". Недоречне акцентування на її винятковості породжує роздратованість, ревнощі друзів, однокласників. Інша крайність - зловмисне прилюдне приниження унікальних здібностей - звичайно, неприпустима. 

4. Викладачеві необхідно пам'ятати, що в більшості випадків обдаровані діти погано сприймають суворо регламентовані заняття, що повторюються. 

 

Як розвивати творчі здібності обдарованих дітей

 

1. Підхоплюй думки учнів і оцінюй їх зразу, підкреслюючи їх оригінальність, важливість тощо. 

2. Підкреслюй інтерес дітей до нового. 

3. Заохочуй оперування предметами, матеріалами, ідеями.

    Дитина практично вирішує дослідницькі завдання. 

4. Вчи дітей систематичній самооцінці кожної думки. Ніколи не

   відкидай її. 

5. Виробляй у дітей терпиме ставлення до нових понять, думок. 

6. Не вимагай запам'ятовування схем, таблиць, формул,

    одностороннього рішення, де є багатоваріативні способи. 

7. Культивуй творчу атмосферу - учні повинні знати, що творчі

    пропозиції, думки клас зустрічає з визнанням, приймає їх,

    використовує. 

8. Вчи дітей цінувати власні та чужі думки. Важливо фіксувати

    їх в блокноті. 

9. Іноді ровесники ставляться до здібних дітей агресивно, це

    необхідно попередити. Найкращим засобом є пояснення

    здібному, що це характерно, і розвивати у нього терпимість і

    впевненість. 

10. Пропонуй цікаві факти, випадки, технічні та наукові ідеї. 

11. Розсіюй страх у талановитих дітей. 

12. Стимулюй і підтримуй ініціативу учнів, самостійність.

      Підкидай проекти, які можуть захоплювати. 

13. Створюй проблемні ситуації, що вимагають альтернативи,

      прогнозування, уяви. 

14. Створюй періоди творчої активності, адже багатого

      геніальних рішень з'являється в такий момент. 

15. Допомагай оволодівати технічними засобами для записів. 

16. Розвивай критичне сприйняття дійсності. 

17. Вчи доводити починання до логічного завершення. 

18. Впливай особистим прикладом. 

19. Під час занять чітко контролюй досягнуті результати та

      давай завдання підвищеної складності, створюй ситуації

      самоаналізу, самооцінки, самопізнання. 

20. Залучай до роботи з розробки та впровадження власних

     творчих задумів та ініціатив, створюй ситуації вільного вибору

     і відповідальності за обране рішення. 

21. Використовуй творчу діяльність вихованців при проведенні

      різних видів масових заходів, відкритих та семінарських занять,

      свят. 

22.Під час опрацювання програмового матеріалу залучай до творчої       пошукової роботи з використанням випереджувальних завдань,        створюй розвиваючі ситуації. 

23. Активно залучай до участі в районних, обласних, Всеукраїнських       конкурсах, змаганнях, виставках. 

24. Відзначай досягнення вихованців, підтримуй та стимулюй

      активність, ініціативу, пошук. 

25. Пам'ятай, що учень "...це не посудина, яку потрібно наповнити, а       факел, який треба запалити" (К.Д.Ушинський). 

 

Якості, якими має володіти вчитель для роботи з обдарованими дітьми 

 

1. Бути доброзичливим і чуйним. 

2. Розбиратися в особливостях психології обдарованих дітей,

    відчувати їхні потреби та інтереси. 

3. Мати високий рівень інтелектуального розвитку. 

4. Мати широке коло інтересів. 

5. Бути готовим до виконання різноманітних обов'язків, пов'язаних

    із навчанням обдарованих дітей. 

6. Мати педагогічну і спеціальну освіту. 

7. Володіти почуттям гумору. 

8. Мати живий та активний характер. 

9. Виявляти гнучкість, бути готовим до перегляду своїх поглядів і до

    постійного самовдосконалення. 

10. Мати творчий, можливо, нетрадиційний особистий світогляд. 

11. Бути цілеспрямованим і наполегливим. 

12. Володіти емоційною стабільністю. 

13. Уміти переконувати. 

14. Мати схильність до самоаналізу. 

 

ПОРАДИ ПСИХОЛОГА БАТЬКАМ,

У ВИХОВАННІ ОБДАРОВАНОЇ ДИТИНИ

 

1. Відповідайте на всі запитання своєї дитини якомога терпляче і чесно. Серйозні запитання - сприймайте серйозно.

2. Не сваріть дитину за безладдя у кімнаті чи на письмовому столі, якщо це пов'язане з творчим заняттям і робота ще не закінчена.

3. Виділіть дитині кімнату чи спеціальний куточок винятково для самостійних творчих занять.

4. Показуйте дитині, що любите її такою, якою вона є, а не за її досягнення.

5. Допомагайте дитині будувати її плани і приймати рішення.

6. Показуйте дитині цікаві місця.

7. Допомагайте дитині поліпшувати результати її роботи.

8. Допомагайте дитині нормально спілкуватися з дітьми і з радістю зустрічайте їх у себе в оселі.

9. Ніколи не кажіть дитині, що вона гірша від інших дітей.

10. Не карайте ніколи дитину приниженням.

11. Купляйте дитині книги за її інтересом.

12. Привчайте дитину самостійно мислити.

13. Регулярно читайте дитині.

14. Привчайте дитину до читання з дитинства.

15. Пробуджуйте фантазію і уяву дитини.

16. Уважно ставтеся до потреб дитини.

17. Знаходьте час, щоб щодня побути з дитиною наодинці.

18. Дозволяйте брати участь дитині у плануванні сімейного бюджету.

19. Ніколи не сваріть дитину за невміння і помилки.

20. Хваліть дитину за навчальну ініціативу.

21. Вчіть дитину вільно спілкуватися із дорослими.

22. Дозволяйте дитині гратися з усяким мотлохом.

23. Спонукайте дитину вчитися вирішувати проблеми самостійно.

24. У заняттях дитини я знаходжу гідне похвали.

25. У вас не повинно бути тем, які ви не обговорюєте з дитиною.

26. Допомагайте бути дитині особистістю.

27. Допомагайте дитині знаходити телепрограми.

28. Розвивайте у дитині позитивне сприйняття її здібностей.

29. Ніколи не відмахуйтеся від невдач дитини.

30. Заохочуйте в дитині максимальну незалежність від дорослих.

РЕКОМЕНДАЦІЇ БАТЬКАМ ЩОДО РОЗВИТКУ ТВОРЧИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ДИТИНИ

 

1. Визначайте раніше не визнані або не використані можливості дитини.

2. Підтримуйте бажання дитини працювати самостійно.

3. Не втручайтесь в процес творчої діяльності сина або дочки.

4. Давайте дитині свободу вибору методів досягнення мети.

5. Створюйте умови для конкретного втілення творчих ідей дитини.

6. Заохочуйте дитину до роботи у груповому творчому процесі.

7. Заохочуйте до роботи над проектами, запропонованими самою дитиною.

8. Не тисніть на дитину, створюйте вільну, невимушену атмосферу.

9. Схвалюйте результати діяльності сина чи доньки у якійсь одній галузі, з метою спонукати бажання випробувати себе в інших видах діяльності.

10.Підкреслюйте позитивне значення індивідуальних особливостей вашої дитини.

11. Шануйте потенційні можливості дитини, якщо вона в чому-небудь відстає.

12. Демонструйте свій ентузіазм у якійсь діяльності.

13. Підтримуйте своїм авторитетом дитину, що висловлює відмінну від інших думку й у зв'язку з цим відчуває тиск з боку своїх однолітків.

14. Допомагайте дитині знаходити у її фантазіях зв'язок із реальним світом.

15. Одержуйте максимальну користь від її хобі, конкретних захоплень і індивідуальних схильностей.

16. Виявляйте терпиме ставлення (хоча б тимчасово) до можливого безладдя у зв'язку з творчою роботою дитини.

17. Заохочуйте максимальне залучення дитини до спільної творчої роботи із старшими.

18. Постійно переконуйте дитину, що ви для неї є однодумцем, а не опонентом.

 

 

 

 

 

 

 

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ВИХОВАННЯ ОБДАРОВАНИХ ДІТЕЙ

 

1. Формування особистості. Виховання творчої особистості, здатної до діяльності в новій економічній ситуації, розвиток її обдарувань, талантів. 

2. Розвиток інтелекту. Розвиток пам'яті, мислення, спостережливості, уяви, уважності. Продовження розумової діяльності за межами заданої ситуації. 

3. Розвиток творчості. Здатність продукувати нові ідеї, гіпотези, знаходити нетрадиційні способи вирішення проблемних задач, виявляти при цьому оригінальність, винахідливість. 

4. Виховання духовності, загальнолюдської моралі. Ідеї добра, правди, краси, справедливості, совісті, людської гідності, патріотизму, любові, інших доброчинностей. 

  

 

Картка обдарованого учня 

 

I. Відомості про учня 

 

Прізвище, ім'я, по батькові _______________________________ 

Навчальний заклад ______________________________________ 

Дата народження ________________________________________ 

Домашня адреса ________________________________________ 

Номінація (сфера обдарованості) __________________________ 

Вчителі ________________________________________________ 

Наставник _____________________________________________ 

 

II. Відомості про особисті досягнення учня ( участь у змаганнях, олімпіадах, конкурсах тощо): 

 

Участь в олімпіадах

 

І етап Всеукраїнських учнівських олімпіад

Навчальний рік

Предмет

Результат

Керівник

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ етап Всеукраїнських учнівських олімпіад

Навчальний рік

Предмет

Результат

Керівник

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІІ етап Всеукраїнських учнівських олімпіад

Навчальний рік

Предмет

Результат

Керівник

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участь в конкурсах, турнірах, змаганнях

Навчальний рік

Предмет

Результат

Керівник

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/Files/images/03_listopada/IMG_6661.JPG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СИСТЕМА ПІЗНАВАЛЬНОГО ІНТЕРЕСУ

 

Результати письмових робіт - інтелект, ерудиція, лексика, природні задатк.

Учнівські олімпіади, конкурси - інтелектуальні здібності, нестандартність мислення, неординарність підходів.

Анкетування, тестування - лідерські якості, оригінальність, ерудиція, об’єктивність самоаналізу.

Бібліотека - вивчення запитів, інтересів, допитливості.

Виховна робота - рівень активності, ініціативності, свідомості, відповідальності, наявність інших загальнолюдських якостей.

 

Модель "Обдарованість”

 

Інтелектуальні здібності

- пізнавальний інтерес

- ерудиція

- нестандартність мислення

- здатність до абстрагування

- діалектичне бачення

- багата лексика

Творчий потенціал

- ініціативність

- оригінальність

- цілеспрямованість

- наполегливість

- допитливість

- самоаналіз

- неординарність підходів

Психофізичні властивості

- високий рівень національної свідомості, духовної культури

- почуття відповідальності

- активність

- загальнолюдські якості

Світоглядні цінності

- інтуїтивність

- чуттєве сприйняття

природні потреби в розумовій праці

- природні задатки

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Мельник Дарина
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
doc
Додано
10 січня 2018
Переглядів
6589
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку