Програма розвитку особистісної компетентності обдарованих учнів

Про матеріал

Дана програма розвитку особистісної компетентності обдарованих учнів спрямована на формування здатності дитини до індивідуального сприйняття і відображення навколишнього світу через усвідомлення пережитих почуттів і відчуттів. В процесі проведення тренінгових занять дітей підводимо до осмислення причинно-наслідкового зв'язку між почуттями і поведінкою, особистісною поведінкою і особистісним спілкуванням. Якщо не проводити формуючої психологічної роботи з розвитку уміння емоційно самовиражатися, згодом можуть проявитися дезаптаційні форми поведінки, неврози, фобії.

Перегляд файлу

Пояснювальна записка

Якщо говорити про гармонію розвитку, необхідно, насамперед, говорити про гармонію розвитку особистісної сфери, тому що саме особистість є фундаментом, на якому будується і все життя. Саме особистісна сфера забезпечує активні форми життєдіяльності особистості.

Структурний розвиток особистості у вигляді самовідчуття, самооцінки, самовираження, самореалізації базується на усвідомленій і осмисленій діяльності. Потреба у вираженні почуттів, необхідність демонструвати свої емоції і внутрішні переживання через особисте спілкування настільки ж природні для людини, як потреба в диханні і їжі. А вираження внутрішнього стану залежить не тільки від того, що почуває дитина, що переживає, але й якими виразними засобами і способами вона володіє для передачі свого стану: чи вміє вона виразити похвалу або заохочення, назвати пережиті почуття, описати свій стан і т.ін, чи вміє сприймати зовнішнє вираження емоцій і їх демонстрацію через міміку, і жести, пантоміміку, адже вміння «зчитувати» емоційні переживання і реакції іншої людини відіграє основну роль у формуванні емоційно-значеннєвої основи людського спілкування.

Кожна людина має право на будь-які почуття, що виникають у неї, тому що вони є реальним чинником її життя. Але способи вираження почуттів формуються під впливом етичних норм, прийнятих у родині, суспільстві. От чому необхідно говорити про необхідність роботи з дітьми, яка полягає у засвоєнні культури поведінки, культури почуттів.

Актуальність. Період дорослішання – це період виникнення потреби в самопізнанні й самооцінці, бажанні зрозуміти і краще зрозуміти себе. Разом з тим, учні відчувають, что не вміють адекватно оцінити себе, не знають, як, за допомогою яких критеріїв це можна зробити. Поряд із цим відмічають ріст негативного самосприйняття себе, збільшується кількість негативної самооцінки.

Психічний розвиток дитини повинен передбачати етапи обробки і нагромадження найпростіших доступних засобів для усвідомлення й осмислення стереотипів поведінки, спираючись на які вона зможе гнучко будувати свої відносини з оточуючими і навколишнім світом. Ніякий спосіб поведінки не може бути нав’язаний і, тим більше, усвідомлено засвоєний дитиною, якщо він не підтверджений її особистим емоційно-чуттєвим досвідом. При цьому варто враховувати і те, що дитина не здатне сприймати і засвоювати зразок поведінки, якщо емоційно-афективні механізми, на які цей зразок поведінки спирається, у дитини не сформовані. Іншими словами, розвиток і засвоєння поведінки дитини повинен бути тісно повязаний з розвитком відповідного нового рівня емоційно-афективних структур.

Мета програми:

 • розвивати особистісну компетентність обдарованих учнів гімназії;
 • розвивати вміння адекватного розуміння інших через усвідомлення й осмислення свого образу «Я», подолання бар’єрів у спілкуванні;
 • формувати у обдарованих дітей уміння обирати найбільш адекватні способи спілкування в будь-якому віковому середовищі й у будь-яких соціальних умовах;
 • навчати прийомам стабілізації поведінки через формування таких особистісних структур, як «самоконтроль» і «самооцінка».

Завдання програми:

- розвивати у обдарованих дітей вміння оцінювати свої можливості, якості особистості, поведінку, свої слабкі та сильні сторони;

- підвищувати рівень самооцінки, розширювати знання учасників про свої почуття та емоції, сприяти формуванню навичок спілкування;

- створювати умови для формування прагнення до самопізнання, кращого розуміння свого внутрішнього світу;

- сприяти розумінню свого призначення, життєвої прспективи, шляхів та засобів її досягнення.

Категорія учнів: обдаровані діти 9-11 класів.

Склад групи: 10-15 чоловік.

Форма проведення: групові заняття з частотою занять – 1 раз на тиждень – 12 занять.

Тривалість занять: 40-60 хвилин.

Заняття 1.

Вправа «Знайомство»

Мета: познайомити присутніх, зняти напруження, емоційно зблизити один з одним.

Учасники стають у коло і по черзі називають свої імена, на початкову букву кожного імені називають властивість, наприклад, Марина – мудра.

Вправа «Уяви»

Мета: дозволяє дітям відчути свою індивідуальність, особливість, відмінність від інших.

Дітям пропонують уявити яку-небудь ситуацію, відчуття й описати словами чи зобразити на папері. Завдання можуть бути наступного змісту.

Уяви, як звучить мяка, пухнаcта хмара.

Зобрази звук солоного огірочка.

Придумай свій власний звук.

Уяви, який вигляд мають сміх, доброта, сум, гострий біль, краса, неправда, щастя.

Який смак у сонячного світла?

Як пахне місячне сяйво?

Придумай запах, якого крім тебе, ніхто не знає.

Що ти відчуваєш, коли доторкаєшся до веселки, до друга, до щастя?

Подібні завдання допоможуть дорослим пізнати і гідно оцінити кожну дитину. Діти ніби відкривають для інших і для себе нові, непізнані раніше грані своєї індивідуальності. Обовязково зверніть увагу на те, що всі по-різному виконали єдине завдання і кожен результат по-своєму цікавий, незвичайний, несхожий на інші.

Вправа «Побажання друга»

Мета: виявити мету присутності в групі, навчитися прислухатися до оточуючих, співвідносити свої очікування з очікуваннями інших учасників.

Щоб усівдомити мету присутності в групі, необхідно дати можливість прислухатися до свого внутрішнього голосу і почути його ніби з іншого боку. Кожен з учасників зосереджується на меті своєї присутності в групі. Можна уявити, що якась впливова для вас людина говорить вам проте, чому, на його думку, тут необхідно навчитися. Можете заплющити очі. Сформулюйте для себе його побажання і оберіть 2 найбільш важливих (декілька хвилин).

Тепер відкрийте очі і запишіть те, що ви обрали. По черзі зачитуються записи.

Питання для обговорення:

- Наскільки те, чого чекають від мене оточуючі, співпадає з моїми власними бажаннями?

- У якій мірі очікувані результати моєї участі в групі співпадає з темою нашої роботи?

Вправа для завершення «Аплодисменти по колу»

Мета: завершити заняття на позитивному настрої, підвести підсумки, зберегти піднесений настрій».

Ведучий починає тихенько плескати у долоні, поступово підходить до одного з учасників, ніби обирає його. Цей учасник починає плескати і обирає наступного, якому плескають вже двоє учасників. Останньому аплодує вся група.

Заняття 2.

Вправа «Асоціація із зустріччю»

Мета: розвивати абстрактне мислення, усвідомити можливість різних поглядів на однакові речі.

Учасники пропонують свої асоціації із зустріччю, домислюючи її незвичайними образами. Наприклад, «Якби наша зустріч була б твариною, то це була б біла і пухнаста кішка…». Варіанти відповідей обговорюються.

Вправа «Знайомство із самим собою»

Мета: визначення власної Я-концепції.

Кожен з нас постійно використовує займенник «Я». Це «Я» працює, міркує, приймає рішення. Але як виглядає і буде себе поводити це «Я» в тій чи іншій ситуації? Чого від нього можна очікувати? Це «Я» живе в людині у вигляді уявлення про себе. Я – це те, ким вважає себе людина у думках, почуттях, діях. Наша внутрішня людина, образ «Я» - різнобічний, він проявляє себе у різних ситуаціях і обставинах по-різному: у школі на уроках ви можете бути тихим і вихованим учнем, вдома ви можете бути «загрозою сімї», на вулиці – гарним товаришем і т.ін.

Розділіть аркуш паперу на 2 половини і у 1 частині напишіть Я-позитивний, у 2 частині – Я-негативний. Відповіді обговорюються за бажанням учасників.

Вправа «Проективний твір про себе»

Мета: скласти уявлення про свій образ «Я».

Складіть невеликий твір про свої внутрішні, психологічні якості, орієнтуючись на схему «Я – багатогранне».

- рольове (у різних ролях

- зовнішнє, внутрішнє

- свідоме, несвідоме

- поведінкове

- позитивне, негативне

- минуле, сучасне, майбутнє

- фантастичне

- реальне, ідеальне

Вправа «Іскра»

Учасники стають у коло, беруться за руки, ведучий стискає руку лівого або правого сусіда і говорить про те, що передав іскру. Це потискання передається наступному і поступово переходить знову до ведучого, який говорить, що у цьому потисканні він відчув підтримку, доброту, гарний настрій оточуючих.

Заняття 3.

Вправа «Прогноз погоди»

Мета: зясувати настрій учасників заняття, звернути на тих, у кого він похмурий і безрадісний, визначити можливі причини і подальші дії.

На аркуші учасникам пропонують намалювати свій настрій у вигляді якого-небудь образу. Це може бути безхмарне небо, або штормове попередження. Наприкінці заняття запитують у учасників із поганим настроєм, чи він змінився чи ні.

Вправа «Квітка»

Мета: визначити свою життєву роль, зрозуміти цінність спілкування з товаришами чи рідними, відчути їхню підтримку і цінність свого існування.

Учасники малюють квітку, де в центрі зорбажують себе (умовно). Кожна пелюстка – людина, з якою ви радитесь, спілкуєтесь, листуєтесь тощо. Розкажіть про найважливішу для вас людину.

 

Вправа «Імена»

Мета: показати унікальність кожної людини.

На аркушах учасники пишуть великими літерами своє імя. по черзі дають відповіді на запитання:

- що означає ваше імя?

- які якості приховані у ньому?

- чи подобається воно вам?

- як вас лагідно називають близькі люди?

Вправа «Ласкаве імя»

Кожній дитині всі учасники придумують нове імя на основі використання першої букви дійсного імені.

Надя — ніжна, надійна, безжурна. Катя — киця, Люда — ласкава, Сашко — сонечко, (асоціації з рослинами, тваринами, явищами).

Вправа «Листівка»

Мета: зняти емоційне напруження, завершити заняття на позитивному настрої.

Учасники сидять по колу близько один до одного. Руки тримають на колінах сусідів. Один з учасників відправляє листівку, легко плеснувши по коліні сусіда. Листівка повинна якомога скоріше дійти до свого автора. Можна використовувати різну кількість рухів чи видів.

Заняття 4.

Вправа "Випадок на Місяці"

Показує залежність ефективності міжособистісного спілкування в екстремальній ситуації від здатності приймати групове рі­шення, кооперуватися заради досягнення спільної мети.

Гра має кілька етапів.

Ви — пілоти космічного кораб­ля, що досліджує невідому планету. Однак ви зазнали катастрофи. Вам відомо, що за 500 км від того місця, де ви приземлилися, є ваша станція. Ви маєте до неї дійти. На вашому кораблі залишилося 14 речей, які, можливо, знадобляться вам, щоб вижити. Якісь речі ви можете взяти із собою. Зараз кожному з вас потрібно проранжувати їх за важливістю особисто для вас.

Кожен учасник одержує експеримен­тальний бланк зі списком речей і ранжує їх у стовпчику ІР (індивідуальне рішення) протягом 10 хвилин

Бланк ранжування речей

Таблиця 1

№ з/п

Речі

ІР

ГР

ОР

ІР-ОР

ГР-ОР

1

Коробка сірників

 

 

14

 

 

2

Карта місячної поверхні

 

 

3

 

 

3

Харчовий концентрат

 

 

4

 

 

4

Моток нейлонового шнура

 

 

6

 

 

5

Шовковий купол парашута

 

 

8

 

 

6

2 балони кисню

 

 

1

 

 

7

Магнітний компас

 

 

13

 

 

8

Комплект сигнальних ракет

 

 

10

 

 

9

25 літрів води

 

 

2

 

 

10

Обігрівач на сонячних батареях

 

 

12

 

 

11

Радіопередавач із радіусом дії у 200 км

 

 

5

 

 

12

Аптечка першої допомоги

 

 

7

 

 

13

Рятувальна шлюпка, яка надувається автоматично

 

 

9

 

 

14

Коробка сухого молока

 

 

11

 

 

 

Результати

 

 

 

 

 

 

Після цього гра переходить на етап гру­пової дискусії. Уся група, радячись, приймає спільне рішення і ранжує речі у новому по­рядку у графі ГР (групове рішення).

Коли в кожного учасника будуть запов­нені обидва стовпчики, ведучий пропонує список правильних рішень, які записують у стовпчик ОР (основне рішення).

У стовпчику ІР-ОР (індивідуальне рішен­ня — основне рішення), який оцінює ін­дивідуальну ефективність, поставте рішення по кожному пункту. Підрахуйте загальну кількість розбіжностей і запишіть їх у рядку результатів.

У стовпчику ГР-ОР (групове рішення — основне рішення), що оцінює групову ефек­тивність, теж поставте різницю рійіень по кожному пункту (вираховується аналогічно). Підрахуйте загальну кількість значень і за­пишіть її у рядку результатів.

Наступним етапом стає порівняння ефек­тивності групового й індивідуального рішен­ня, обговорення результатів взаємодії.

— Яке рішення (індивідуальне чи групо­ве) здається мені правильнішим? Чому?

  На що я орієнтуюся, приймаючи рі­шення?

  Чи допомагає мені група, коли дово­диться співпрацювати?

Вправа "Подарунок другові"

Мета: підживити психологічний клімат у команді, налаштувати на подальшу взає­модію.

Членам групи пропонують подарувати кожному якийсь нематеріальний подару­нок. Це може бути зірка на небі, світанок, успіх, талант тощо. Тобто те, що не можна покласти в кишеню, а лише носити з собою у серці (душі).

Заняття 5.

Енергізатор "Атоми і молекули"

Мета: активізувати увагу, налаштувати на подальшу роботу, об'єднати у мікрогрупи для виконання наступної вправи.

Тренер нагадує учасникам, що молекула, за законами фізики, складається з атомів. Далі він пропонує уявити, що кожен є ато­мом, який хаотично рухається по кімнаті. Коли тренер вигукне якусь цифру, атомам необхідно якомога швидше об'єднатися в молекули — утворити кола, взявшись за руки (кількість атомів у молекулах має від­повідати тій цифрі, яку вигукнув тренер). Потім тренер оголошує, щоб молекули знову розпалися на атоми, й учасники ха­отично рухаються по кімнаті. А коли тре­нер вигукує іншу цифру, учасники знову об'єднуються у молекули-кола; і так де­кілька разів.

Вправа "Мої сильні та слабкі сторони"

Мета: заохочувати самооцінку, визначи­ти риси, необхідні для успіху.

Анкета

У мене добре виходить _____________________________________

У мене погано виходить _____________________________________

Мені не подобається________________________________________

Мені цікаво        ____________________________________________

Мені нудно_________________________________________________

Я пишаюся  ________________________________________________

Я хотів би бути ще більш _____________________________________

Я хотів би бути не таким  _____________________________________

Я хотів би, щоб у мене краще виходило________________________

Я міг би працювати над такими своїми слабкими рисами__________

Люди вважають, що мої переваги _____________________________

Люди вважають, що мої недоліки  _____________________________

Найбільшим стимулом для мене є______________________________

Дані анкети можна використовувати окре­мо і групами, залежно від вибору тренера:

для індивідуальної самооцінки;

для роботи в парах, де партнери обго­ворюють анкети, заповнюючи їх;

індивідуально, а потім обговорити у за­гальному колі.

Енергізатор "Еволюція"

Мета: активізувати роботу групи за до­помогою рухливих вправ, підвищити увагу, спостережливість і м'язовий тонус.

Потрібно пройти рівні еволюції (побу-, вати в різних ролях: амеби, риби, курчати, дівчинки, Будди). При виконанні вправи учасники групи рухаються хаотично, імітую­чи певні рухи, які притаманні певному рівню (амеби, риби, дівчинки...).

Вправа виконується за допомогою певних змагальних рухових елементів (гра на "чу-ва-чі"). Члени команди, які перемагають у двобоях, переходять на вищий щабель, а ті, які програють, опускаються на рівень ниж­че. Гра триває, аж доки більшість досягне найвищого рівня Будди.

Вправа «Означення».

Мета: розвиток продуктивності мислення та позитивної самооцінки.

- Пропоную вам знайти собі очима пару. Сядьте біля того, кого вибрали. А тепер спробуйте знайти якомога більше слів-означень, які би характеризували вашого товариша. Спробуйте скласти невелику розповідь про нього, використовуючи ті слова-означення, які ви придумали.

Заняття 6.

Вправа «Посмішка»

Мета: створити гарний настрій у групі.

- Сядьте зручніше  і закрийте очі. Зробіть три глибокі вдихи  і видих… Уяви собі, що ти бачиш перед собою красиве сонечко на малюнку, рот у якого розплющився у широкій посмішці. Тепер знову вдихніть, затримайте дихання і спробуйте усміхнутися так, як сонечко. Відчуйте усмішку у всьому своєму тілі, відчуйте радість всіма клітинками свого тіла. Вам  стало спокійно, радісно, безтурботно. Це відчуття ви зможете пригадати тоді, коли захочете. Тепер трохи потягніться, випрямитеся. Розплющте очі і знову опинитеся в нашій класній кімнаті.

Вправа "Представлення партнера"

Мета: саморозкриття, зняття внутрішніх бар'єрів.

Учасникам пропонують утворити пари. При цьому бажано, щоб члени пари не були знайомі один з одним. Після цього кожен опитує свого партнера протягом 10 хвилин, прагнучи зібрати якомога більше інформації про нього. Зміна ролей у парах.

Для того, щоб краще структурувати про­цедуру, тренер може запропонувати опитувальник для збору інформації:

— Яким ім'ям вам подобається, щоб вас називали?

  Скільки вам років?

  Чим ви займаєтеся більшість свого часу?

— Чим вам подобається займатися? (За­хоплення, хобі.)   

  Що ви думаєте про участь у цьому тренінгу?   

  Якби ви хотіли щось змінити в собі, то що б це було?

  Що б ви хотіли повідомити про себе групі?

За 20 хвилин учасники повертаються у коло, і кожен представляє свого партне­ра, розказуючи про те, що йому вдалося про нього дізнатися. Далі учасник, який пред­ставляється, може виправити неточності, додати або роз'яснити деякі моменти, а також відповісти на запитання, які ставитиме решта групи.

Вправа «Історії із торбинки»

Мета: розвиток уяви, швидкості та гнучкості мислення.

Показують торбинку, в якій багато різноманітних речей. Кожен може один раз засунути туди руку і що-небудь дістати. А зараз кожен спробує придумати історію, яка трапилася з вашим предметом. На виконання цього завдання ви маєте 15 хв.

Вправа «Посмішка по колу»

Мета: підсумок заняття, рефлексія.

- Сьогодні ми спробували ще ближче познайомитися один з одним, відчули на собі посмішку сонця, говорили один одному приємні слова,  а зараз я пропоную передати посмішку по колу товаришу.

Заняття 7.

Вправа „Компліменти”

Мета: налаштуватися на роботу, створення позитивної атмосфери.

Діти стають в коло, беруться за руки. Дивлячись сусіду в очі, потрібно сказати йому кілька добрих слів, за щось похвалити його. Він, в  свою чергу, повинен подякувати і сказати комплімент своєму сусіду. Комплімент, як і подяка, мають бути оригінальними.

Вправа „Малюнок в дві руки”

Мета: розвивати вміння узгоджувати свої дії  в процесі виконання              спільного завдання.

Неможливо уявити казку без казкових героїв. Тому  завдання для вас – створити казкового героя. Для цього вам потрібно знайти собі пару. Візьміть будь ласка, зі стола по одній геометричній фігурі – дівчата – ромб, а хлопці – трикутник. Прочитайте уважно що там написано і попробуйте знайти собі пару. Ті, що знайшли собі пару, займайте столи. Кожен з вас повинен задумати казкового героя, якого він хотів би намалювати. Але малювати ви будете в парі, кожен свого героя по черзі. У вас має вийти один казковий герой, який матиме риси задуманих вами героїв. Дайте йому назву.

Вправа «Речі, що дарують радість»

Мета: розвивати уяву та створити умови для відпочинку.

Сядьте зручніше і закрийте очі. Зробіть три глибокі вдихи і видих. ..

Давайте пригадаємо про ті речі, які коли–небудь дарували вам радість і гарний настрій. Вибери що-небудь, що тобі здається в цю хвилину особливо приємним. Це може бути і предмет, який існує лише у твоїй уяві. Намагайся отримати задоволення від зустрічі  з приємними відчуттями. Тепер нехай образ цього предмета почне поступово бліднути, поки зовсім не розтане. Але не забудь саме відчуття радості, бережи його.

Вправа „Мікрофон”

Мета: підведення підсумків заняття, розвивати здатність до рефлексії.

На завершення заняття пропоную вам виконати вправу „Мікрофон” .А журналістом у нас сьогодні буде ...

Запитання :

Що вам найбільше сподобалося?

Коли вам було найцікавіше?

Коли ви відчували труднощі?

Заняття 8.

Вправа „На що схожий настрій?”

Мета: згуртування групи, налаштування на роботу, розвивати здатність до   рефлексії

Учасники по черзі говорять , на  яку пору року, природне явище, погоду схожий їх сьогоднішній настрій. Наприклад: ” Мій настрій схожий на білу пухнасту хмаринку в спокійному блакитному небі, а твій?”. Потім одна дитина узагальнює і заповнює таблицю „Наш барометр”.

Вправа „Фантастичні гіпотези” ( робота в групах)

Мета: розвивати вміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки,           оригінальність, продуктивність, гнучкість мислення.

Для виконання наступного завдання  ми розділимося на групи. Підійдіть, будь ласка, до стола, візьміть собі одну з цих карточок. Прочитайте те, що на ній написано і спробуйте об’єднатися в три групи. Займіть свої місця. Розподіліть ролі: керівник групи, секретар, доповідач і той, що слідкує за часом.. Кожна група отримує завдання, над  яким працюватиме протягом п’яти хвилин.

Завдання для груп: подумайте і скажіть, що станеться, якщо:

1. Що станеться, якщо всі тварини заговорять людським голосом?

2. Що станеться, якщо у людей виростуть крила?

3. Що станеться, якщо оживуть всі казкові герої?

Вправа „Неіснуючий прилад”

Мета: розвивати  вміння створювати щось нове, використовуючи              попередній    досвід.

Напевно ви не будете заперечувати, що  вирішувати складні завдання людям допомагають певні прилади, які винайшла сама ж людина. Тому зараз я пропоную вам виконати наступне завдання – створити неіснуючий прилад, який може стати людям у пригоді. Можна також придумати незвичне застосування тим речам, які нам добре знайомі. Намалюйте цей прилад. Дайте йому назву.

Вправа „Подаруй тепло свого серця”

 Мета: розслаблення та рефлексія.

Заняття завершилося. Мине не так багато часу , ви станете дорослими людьми, можливо хтось буде відомим письменником, а хтось конструктором чи винахідником. Ті вміння і навички, над розвитком яких ми працювали сьогодні, стануть вам у пригоді. А поки що вони допоможуть вам у навчанні.

На завершення пропоную вам взятися за руки, подарувати один одному   тепло свого серця.

Заняття 9.

Вправа   «На кого  схожий я?»

Мета: налаштування на роботу, розвиток навичок порівняння та співставлення.

Для того, щоб ближче познайомитися і налаштуватися на роботу, я пропоную вам подумати  на яку тваринку ви схожі або хотіли би бути схожі  і чому, і  продовжити таку фразу: « Я схожий на …, тому що…»

Вправа «Малюнок в кілька рук».

Мета: розвиток творчих здібностей та вміння реалізовувати свої фантазії.

Пропоную ваші міні-фантазії перетворити в реальність. Пропоную кожному ще раз уявити персонаж, в який ви перевтілювалися. Зараз ви будете його малювати, але не самі. Кожен з вас малює один елемент задуманої вами тварини. Свій листок передаєте своєму товаришу справа. Він повинен домалювати свій елемент, відштовхуючись від того, що зобразили ви. Так працюємо доти, доки ваш малюнок не повернеться  до вас, тоді ви повинні дати назву і описати її.

Вправа «Неіснуюча тварина».

Мета: розвиток творчих здібностей учнів.

Пропоную вам побути у ролі творців і створити в своїй уяві, а потім і на папері неіснуючу тварину, назвіть її неіснуючим ім’ям. Ви можете описати її, а можете і намалювати. На виконання цього завдання у вас є 15 хв.

Вправа «  Я хочу сказати тобі…»

Мета: підведення підсумків заняття

Всі ви сьогодні чудово працювали, тому я хочу, щоб ми подякували один одному за цікаву роботу.  Подумайте і скажіть слова подяки своєму товаришу справа, продовживши речення: «Я хочу сказати тобі…»

Заняття 10.

Вправа «Привітання по-особливому»

Мета: створення позитивної атмосфери, налаштування на роботу.

Пропоную вам привітатися зі всіма присутніми, але по-особливому, не так, як інші. Продумайте як саме ви хочете привітатися так, щоб дуло цікаво і весело.

Вправа «Приємний дотик»

Мета: відпочинок, позитивний настрій.

Сядьте зручно, закрийте очі і спробуйте прислухатися до моїх слів, уявити те, про що я буду говорити. Уявіть собі, що ви знаходитесь у найприємнішому для вас місці,  вас оточують речі, які для вас найцінніші, ви чуєте найприємніші голоси, відчуваєте найніжніший дотик . це може бути легенький вітерець, яскравий теплий сонячний промінчик, м’яка пухнаста сніжинка чи лагідна мамина долоня, щире батькове слово. Вам спокійно і затишно. Це відчуття ви берете з  собою, намагаєтеся його запам’ятати і повертаєтеся до класу. А тепер спробуйте описати словами те, що ви відчули.

Вправа «Три слова»

Мета: розвиток відтворюючої та творчої уяви, продуктивність мислення.

Пропоную вам  з трьома словами, які я написала на дошці, скласти якомога більше речень, в яких би були всі ці три слова. Дуже добре би було, якщо б у вас вийшла ціла зв’язна розповідь. Слова можна ставити в різних формах.  Пропоновані слова : мова, мріяти, людина. 

Вправа «Прощання по-особливому»

Мета: підведення підсумків.

Розпочинали ми наше заняття з особливого привітання, а зараз я пропоную вам знайти особливі слова і подякувати за роботу на сьогоднішньому заняття своєму товаришу, який стоїть справа.

Заняття 11.

Вправа « Незвичайні проблеми»

Мета: розвиток продуктивності та оригінальності мислення.

Виконувати наступне завдання ви будете в парах. Кожній парі буде запропоновано скласти невелику розповідь на одну із запропонованих незвичайних проблем. Виберіть собі проблему, над якою ви будете працювати:

 «літаючий поїзд»

«автобус, який їздить задом наперед»

« велосипед, який має квадратні колеса»

« корабель, який співає»

«автомобіль, який  може говорити».

Вправа «Пантоміма»

Мета: зняття напруження, розслаблення.

Пропоную вам за допомогою міміки та жестів зобразити якусь подію із вашого життя, пов’язану із подорожами. Всі інші учасники повинні відгадати що саме ви хотіли зобразити.

Вправа «Неіснуючий вид транспорту»

Мета: розвиток продуктивності та оригінальності мислення.

Наступне завдання – створити неіснуючий вид транспорту, який би ставу  пригоді людям. Ваш винахід має мати такі характеристики:

назва;

застосування;

технічні характеристики.  

Вправа « Доповни фразу»

Мета: підведення підсумків.

Ваше завдання – пригадати все. Що ми сьогодні робили, пригадати свої відчуття і доповнити фразу «Мені було…, тому що…».

Заняття 12.

Вправа « Винахідники»

Мета: розвиток продуктивності та оригінальності мислення.

Пропоную вам побути в ролі винахідників, адже, погодьтеся, без творчості їм не обійтися. Ви будете працювати в групах. Завдання для груп – придумати якомога більше варіантів застосування того предмета, який лежить у вас на парті. Враховуються пропозиції всіх учасників групи. Відповіді можуть бути найнеймовірніші.

Вправа « Я через 10 років»

Мета: розвиток творчого мислення та уяви.

Пропоную вам описати  те, що ви побачили в  своїй уяві, можливо щось додати, змінити, тобто описати себе через 20 років. Дайте волю своїй уяві і спробуйте описати всі свої мрії.

Вправа « Знайди відповідь»

Мета: підведення підсумків.

На завершення я пропоную вам дати відповідь на таке запитання:

«Що потрібно для того, щоб моя мрія здійснилася?»


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

 1. Гільбух Ю.З. Розумово обдарована дитина: Психологія, діагностика, педагогіка. – К.: Контекст, 1993. – 75 с.
 2. Губенко О.В. Творчий інтелект: деякі особливості та методи активізації у старшокласників//Обдарована дитина. – 1998. - №1. – С.25-28.
 3. Диагностика и развитие  компетентности  в  общении:  Практ.  пособие//Ю.М. Жуков, Л.А. Петровская, П.В. Растянников. – Киров: «Эниом», 1991. – 96 с.
 4. Матюшкин А.М. Загадки одаренности: Проблемы практической диагностики. – М.: Школа-Пресс, 1993. – 126 с.
 5. Моляко В.О., Кульчицька О.І., Литвинова Н.І. Психологія дитячої обдарованості: Метод. рекомендації. – К.: Вища школа, 1995. – 25 с.
 6. Настенко Н.І. Творча обдарованість учнів: характерні особливості//Психологічна підтримка творчості учня/Упоряд. О. Главник, В. Зоц. – К., Редакції загальнопедагогічних газет, 2003. – С.18-29.
 7. Психология одаренности детей и подростков/Под ред. Н.С. Лейтеса. – М.: Просвещение, 1996. – 416 с.
 8. Степенко Г.В., Бургін М.С. Обдаровані діти: навчання і розвиток (зарубіжний досвід)//Обдарована дитина. – 1998. - №3. – С.6-9.
 9. Цікава психологія/Упорядник Т. Гончаренко. – К.: Ред. загальнопед. газ., 2003. – 128 с.
 10. Юркевич В.С. Одаренный ребенок: иллюзии и реальность: Кн. для учителей и родителей. – М.: Просвещение, Учебная литература, 1996. – 136 с.
doc
Пов’язані теми
Психологія, Інші матеріали
Додано
26 листопада 2018
Переглядів
502
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку