10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

Програма спецкурсу з геометрії в 10 класі з поглибленим вивченням математики "Стереометрія в типових задачах"

Про матеріал

Презентація на тему "Програма спецкурсу з геометрії для 10 класу з поглибленим вивченням математики" буде корисна для вчителів математики. які працюють як в класах з поглибленим вивченням математики, так і в профільних класах.

Зміст слайдів
Номер слайду 1

Програма спецкурсу з геометрії для класів з поглибленим вивченням математики «Стереометрія в типових задачах» 10 клас учитель математики Павлова Людмила Володимирівна КЗ «Спеціалізована школа з поглибленим вивченням окремих предметів І-ІІІ ступенів №4» Маріупольської міської ради Донецької області 2018

Номер слайду 2

Програма даного спецкурсу є загальною частиною програми з геометрії в 10 класі для класів з поглибленим вивченням математики. Спецкурс покликаний підвищити теоретичну та практичну підготовку учнів. Програма спецкурсу доповнює та розширює курс задач з геометрії, тобто дозволяє учням поглибити знайомство з прикладними задачами математики, знаходячись в рамках її шкільного курсу. Програма розрахована на 34 навчальні години, передбачених навчальним планом для класів з поглибленим вивченням математики. Пояснювальна записка

Номер слайду 3

Мета програми – сприяти формуванню знань, вмінь та навичок, необхідних для успішного вивчення математики в шкільній підготовці, до навчання у вищих навчальних закладах. Спецкурс з геометрії заснований на двох ідеях: 1) проводиться чітка класифікація задач на афінні (пов’язані з поняттям паралельності) та метричні (пов’язані з поняттям відстані); 2) там, де це можливо, викладання ілюструється за допомогою наочних засобів.

Номер слайду 4

В програмі наведено тематичний план, який відображає певний досвід роботи по цій програмі. До кожної теми сформульовані загальні цілі навчання, приведені основні вимоги до рівня засвоєння теми, її змісту. Використання лекційно-практичної системи забезпечує посилення практичної та прикладної спрямованості викладання, складає умови для самостійної діяльності учнів, а також колективних та групових форм роботи.

Номер слайду 5

. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН . № Теми курса Кіль кість годин) Основна мета 1 Позиційні побудови 12 дати систематизовані знання про паралельні прямі та площини; сформувати вміння використовувати відповідні властивості та ознаки до розв’язування задач; розширити та систематизувати відомості про методи побудови перерізів многогранників; сформувати вміння використовувати різні методи для побудови перерізів многогранників; розвивати просторову уяву учнів;

Номер слайду 6

. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН . № Теми курса Кіль кість годин) Основна мета 2 Метричні побудови 8 дати систематизовані знання про перпендикулярність прямих та площин у просторі; сформувати вміння використовувати відповідні властивості та ознаки до розв’язування задач на побудову перерізів многогранників; формувати вміння та навички побудови перерізів многогранників; розвивати логічне мислення та просторову уяву учнів;

Номер слайду 7

. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН . № Теми курса Кіль кість годин) Основна мета 3 Обчислення відстаней та кутів 8 дати означення відстані як фундаментального поняття курсу геометрії; узагальнити та систематизувати відомості про відстань від точки до фігури, від точки до площини, від прямої до площини, між паралельними прямими, між мимобіжними прямими ; ввести поняття кута між прямою та площиною, між площинами, які перетинаються; сформувати вміння використовувати освоєні поняття, властивості, ознаки у процесі розв’язування задач;

Номер слайду 8

. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН . № Теми курса Кіль кість годин) Основна мета 4 Координатний метод розв’язування задач. Вектори. 6 розширити та систематизувати відомості про координатний метод, переходячи від методу координат на площині до методу координат у просторі; доповнити метод координат векторним апаратом; навчити використовувати векторно – координатний метод у процесі розв’язування геометричних задач; завершити вивчення системи загальних метричних понять стереометрії.

Номер слайду 9

Тема уроку: Метод слідів. Мета: формувати у учнів практичні уміння будувати перерізи многогранників методом слідів; розвивати логічне мислення та просторову уяву; виховувати естетичне світосприйняття через осмислення гармонійності тривимірних фігур, неоднозначність і багатогранність світу; розвивати акуратність виконання креслень.

Номер слайду 10

A B C D A1 B1 D1 C1 L M K N E F G P H Q Приклади задач Побудувати переріз куба площиною, яка проходить через три задані точки K, L, M, що лежать на ребрах, які не перетинаються.

Номер слайду 11

Тема уроку: Метод допоміжних перерізів. Мета: формувати у учнів практичні уміння будувати перерізи многогранників методом допоміжних перерізів; розвивати логічне мислення та просторову уяву; виховувати естетичне світосприйняття через осмислення гармонійності тривимірних фігур, неоднозначність і багатогранність світу; розвивати акуратність виконання креслень.

Номер слайду 12

Приклади задач А в С D D1 С1 А1 в1 Побудувати переріз куба площиною, яка проходить через точки А,К та Е. Знайдіть лінію перетину цієї площини з а) ребром ВВ1; б) площиною (СС1D). К Е Н АН ll КЕ Задача 1

Номер слайду 13

Задача 2 Побудувати переріз куба площиною, яка проходить через точки К , Е та М , (М Є АВ). Знайдіть точку перетину прямої ВВ1 з цією площиною. А в С D D1 С1 А1 в1 К Е М Р Н R F РHКЕRF –шуканий переріз

Номер слайду 14

Література 1. Г. П. Бевз. Геометрія: Підручник для учнів 10 – 11 класів з поглибленим вивченням математики. – К.: Освіта, 2000. 2. Я. Є. Гольберг. З чого починається розв’язання стереометричної задачі: Посібник для вчителя. – К.: Радянська школа, 1990. 3. І. Ленчук. Метод внутрішнього проектування в метричних задачах стереометрії.//Математика в школі, - 2003, №8 – с. 19. 4. В. М. Литвиненко. Стереометрія в типових задачах: Книга для вчителя. – К. Школа – Прес, 1995, - 320 с. – (Бібліотека журналу «Математика в школі»). 5. Л. М. Лоповок. Збірник задач з геометрії для 10 – 11 класів: Навчальний посібник. – К.: Освіта, 1993, - 160 с. 6. З. І. Слєпкань. Методика навчання математики: Підручник для студентів мат. спеціальностей пед.. навч. закладів. – К.: зодіак – ЕКО, 2000. – 520 с. 7. Активні форми організації процесу навчання (Методичні рекомендації), - Луганськ, 1998.

ppt
До підручника
Геометрія (профільний рівень) 10 клас (Бевз В.Г., Бевз Г.П., Владімірова Н.Г., Владіміров В.М.)
Додано
29 червня 2018
Переглядів
891
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку