Проведення профорієнтаційної роботи у закладі освіти

Про матеріал
Профорієнтація — це науково обґрунтована система соціально-економічних, психолого-педагогічних, медико-біологічних і виробничо-технічних заходів щодо надання молоді особистісно орієнтованої допомоги у виявленні й розвитку здібностей і схильностей, професійних і пізнавальних інтересів у виборі професії, а також формування потреби у праці й готовності працювати в умовах ринку, багатошаровості форм власності й діяльності. Вона реалізується в ході навчально-виховного процесу, позаурочної та позашкільної роботи з учнями.
Перегляд файлу

Виступ на тему:

«Проведення профорієнтаційної роботи»

 

«Успіх – це не ключ до щастя.
Щастя – ось ключ до успіху.
Якщо ви любите свою справу, то будете успішні».

Профорієнтаційна робота з учнями - один з головних напрямків виховної роботи, яка спрямована на підготовку учнів до свідомого вибору професії, визначення свого місця у суспільстві.

Профорієнтація - це науково обґрунтована система соціально-економічних, психолого-педагогічних, медико-біологічних і виробничо-технічних заходів по наданню молоді особово-орієнтованої допомоги у виявленні і розвитку здібностей і схильностей, професійних і пізнавальних інтересів у виборі професії, а також формування потреби і готовності до праці в умовах ринку, багатоукладності форм власності і підприємництва. Вона реалізується через навчально-виховний процес, позаурочну і позашкільну роботу з учнями.

Мета профорієнтаційної роботи:

1. Створення умов для формування усвідомленого вибору професії у відповідності зі своїми здібностями, психофізіологічними даними і потребами суспільства.

2. Формування в учнів знань про організацію виробництва, сучасне обладнання, про основні професії, про їх вимоги до особистості, про шляхи професійної підготовки.

3. Розвиток інтересу до отримуваної професії в МНВК, формування в учнів позитивної мотивації до трудової діяльності.

Види профорієнтаційної діяльності:

 • Професійна інформація – виховання любові до будь-якого виду трудової діяльності
 • Професійне виховання
 • Професійна консультація - передбачає надання допомоги конкретній особистості при підборі професії відповідно до індивідуальних особливостей особистості, на основі знань про професії, своїх інтересів, нахилів.
 • Професійна діагностика - здійснюється оцінка індивідуальності особистості з метою проведення професійної орієнтації. Використовується на пошуковому етапі профорієнтаційної роботи.
 • Професійний відбір - система роботи, спрямована на надання допомоги учневі у визначенні й виборі конкретної професії на основі виявлення й оцінки його загальних і спеціальних здібностей, здатностей, інтересів, потреб і об'єктивних умов професійної підготовки і працевлаштування. 
 • Професійна адаптація - процес пристосування людини до професійної діяльності, її умов; досягнення бажаної продуктивності праці й відповідності між професійними намірами, інтересами, якостями особистості та вимогами до діяльності. її здійснюють на стадії оволодіння учнем професією.
 • Професійна просвіта - це система формування у молоді уявлень та понять, знань про умови вибору професії.

Аспекти

 • Соціальний аспект  - формування ціннісних орієнтацій молоді в професійному самовизначенні, де робиться акцент на вивченні вимог до кваліфікації працівника тієї або іншої сфери.
 • Економічний аспект - це процес управління вибором професії молоді відповідно до потреб суспільства і можливостей особи (вивчення ринку праці).
 • Психологічний аспект полягає у вивченні структури особи, формуванні професійної спрямованості (здібність до усвідомленого вибору).
 • Педагогічний аспект пов'язаний з формуванням суспільно значущих мотивів вибору професії і професійних інтересів.
 • Медико-фізіологічний аспект висуває такі основні задачі як розробка критеріїв професійного відбору відповідно до стану здоров'я, а також вимог, які пред'являє професія до особи кандидата.

 

Враховуючи психологічні та вікові особливості школярів, можна виділити такі етапи профорієнтаційної роботи в школі:

 • 1-4 класи: формування у молодших школярів ціннісного відношення до праці, розуміння його ролі в житті людини і в суспільстві; розвиток інтересу до навчально-пізнавальної діяльності, заснованої на посильній практичній включеності в різні її види, зокрема соціальну, трудову, ігрову, дослідницьку.
 • 5-7 класи: розвиток у школярів особового значення в придбанні пізнавального досвіду і інтересу до професійної діяльності; уявлення про власні інтереси і можливості (формування образу “Я”).
 • 8-9 класи: уточнення освітнього запиту в ході факультативних занять і інших курсів по вибору; групове і індивідуальне консультування з метою виявлення і формування адекватного ухвалення рішення про вибір профілю навчання; формування освітнього запиту, відповідного інтересам і здібностям, ціннісним орієнтаціям.
 • 10-11 класи: навчання діям по самопідготовці і саморозвитку, формування професійних якостей у вибраному виді праці, корекція професійних планів, оцінка готовності до вибраної діяльності.

Щорічно у нашому ліцеї проводяться зустріч випускників з представниками  Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, Київського національного університету біоресурсів і природокористування України, Уманського національного університету садівництва, Білоцерківського національного аграрного університету.

Заклад має договори на співробітництво та організацію взаємовідносин з Уманським державним педагогічним університетом імені Павла Тичини, Київським національним університетом біоресурсів і природокористування України.

Класні керівники залучають випускників до Дня відкритих дверей у вищих навчальних закладах, організовують онлайн-зустрічі, щодо вступної кампанії.

У закладі є наявний план з проведення профорієнтаційних заходів, до якого залучені всі класи.

 

З 31 жовтня по 7 листопада 2022 року практичним психологом було проведено профорієнтаційне опитування з учнями 9-11 класів. Мета анкетування: допомогти учневі визначитись в подальшому навчанні та виборі майбутньої професії враховуючи професійні інтереси та природні здібності особистості, дослідити мотиви вибору старшокласниками певної професії.

 

 

Результати опитування:

C:\Users\ACER\Desktop\Опитування\1.png

C:\Users\ACER\Desktop\Опитування\2.png

C:\Users\ACER\Desktop\Опитування\3.png

 

C:\Users\ACER\Desktop\Опитування\4.png

 

C:\Users\ACER\Desktop\Опитування\5.png

C:\Users\ACER\Desktop\Опитування\6.png

C:\Users\ACER\Desktop\Опитування\7.png

C:\Users\ACER\Desktop\Опитування\8.png

C:\Users\ACER\Desktop\Опитування\9.png

Проект рішення

Адміністрації закладу:

 1.           Організовувати зустрічі учнів з представниками вищих навчальних закладів.

Практичному психологу:

 1. .   Здійснювати моніторинг готовності школярів до профільного й професійного самовизначення шляхом анкетування учнів та їхніх батьків.
 1.     Проводити тренінгові заняття із профорієнтації учнів.
 2.           Здійснювати  психологічні консультації з урахуванням вікових особливостей учнів.
 3.                Надавати  допомогу класним керівникам в аналізі й оцінці інтересів і схильностей учнів.
 4.                Сприяти формуванню в школярів адекватної самооцінки.
 5.           Поповнити інформаційні матеріали «Сучасні професії».

Соціальному педагогу:

3.1. Сприяти формуванню в школярів «групи ризику» адекватної самооцінки, оскільки, як правило, у таких дітей вона є заниженою.

3.2. Надавати педагогічну підтримку дітям групи ризику під час їхнього професійного й життєвого самовизначення.

3.3. Здійснювати консультації учнів із соціальних питань.

3.4. Надавати допомогу класним керівникам в аналізі й оцінці соціальних факторів, що ускладнюють процес самовизначення школяра.

 

Класним керівникам та вчителям-предметникам:

4.1. Забезпечувати профорієнтаційну спрямованість уроків, які формують в учнів загально-трудові, професійно важливі навички.

4.2. Сприяти формуванню в школярів адекватної самооцінки.

4.3. Проводити спостереження з виявлення схильностей і здібностей учнів.

 

Медичній сестрі:

5.1. Використовувати  різноманітні форми, методи та засоби, сприяти формуванню в школярів настанови на здоровий спосіб життя.

5.2. Проводити із учнями бесіди про зв’язок успішності професійної кар’єри й здоров’я людини.

5.3. Консультувати  щодо проблеми впливу стану здоров’я на професійну кар’єру.

5.4. Надавати допомогу класним керівникам, практичному психологу й соціальному педагогу в аналізі діяльності учнів.

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Буряк Софія
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Пов’язані теми
Психологія, Позакласні заходи
Інкл
Додано
3 грудня 2022
Переглядів
1170
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку