Психологічний супровід молодого педагога закладу позашкільної освіти

Про матеріал

Психологічний супровід молодого педагога закладу позашкільної освіти, розвивальне заняття з елементами тренінгу для педагогів зі стажем педагогічної роботи до 3 років

Перегляд файлу

Психологічний супровід молодого педагога закладу позашкільної освіти

 

                                                                  Навіть сто вчителів не зможуть  допомогти тобі,

                                                             якщо ти сам не навчишся проявляти завзятість

                        і пред’являти до себе вимоги.

                                                                                                                                        В. Сухомлинський

 У Національній доктрині розвитку освіти поставлені завдання щодо формування самостійної та самодостатньої особистості, здатної до професійного розвитку, активної адаптації на сучасному ринку праці та творчої самореалізації. Ці завдання пов'язані з новими вимогами суспільства до реформування української освіти

 На сучасному етапі нова модель освітньої системи зорієнтована на формування педагога в закладах позашкільної освіти як інноваційної особистості, яка постійно знаходиться у стані творчого пошуку і намагається захопити творчим процесом своїх вихованців. Молодий фахівець позашкільної освіти, з огляду на специфіку своєї професії, формує погляди, переконання, потреби, смаки вихованців. Він має бути не просто освіченою людиною, яка добре володіє проблемами виховної роботи, але й духовно розвинутою особистістю у широкому значенні цього слова.              

 Здійснення психологічного супроводу молодих педагогів у позашкільному закладі, спрямований на зняття емоційного напруження, створення умов для професійного зростання, що сприяють зниженню проблем адаптації та успішного входження в професійну діяльність молодого педагога. Допомогти молодим фахівцям в організації ефективної взаємодії з усіма суб’єктами педагогічного процесу - з колегами, вихованцями та їх батьками. Психологічний супровід молодих педагогів спрямований  на те, щоб упродовж трьох років з молодого фахівця виріс перспективний педагог, знайомий з усіма сферами педагогічної діяльності, вмінням аналізувати стан власної майстерності, здатний до реалізації творчого потенціалу, поглибленню уявлень щодо змісту, чинників та  психологічних особливостей за для ефективності здійснення професійної діяльності в позашкільній освіті. З молодими педагогами проводиться психологічне дослідження рівня творчого потенціалу, дослідження рівня адаптації, дослідження психологічного клімату в колективі, проведені розвивальні заняття з елементами тренінгу а саме: ,,Професійна компетентність педагога”, ,,Як стати успішним педагогом”, просвітницький захід, щодо створення ситуації успіху в освітньому середовищі, заняття передбачають розширення психолого - педагогічного кругозору, формування навичок комунікативної культури.

Розвивальне заняття з елементами тренінгу для молодих педагогів.

Професійна компетентність педагога

Мета: ознайомити молодих педагогів з особливостями професійної компетентності; формування  навичок поведінки у ситуаціях стресу; розвивати навички партнерських стосунків і рефлексії, уміння розкрити своє сприймання ситуації, запобігти професійним деформаціям.

 1. Вступ

 Шановні молоді педагоги! Ми зібралися аби поговорити про особливості професійної діяльності педагогів. Зараз у Вас проходить період адаптації до свого фаху. Від результативності адаптації  залежить зміцнення професійної мотивації, подальше професійне зростання й особистісне становлення й самоствердження. Допомогти успішно пройти період адаптації – мета нашого заняття.

2. Знайомство

Мета: познайомити учасників, створити умови для ефективної роботи.

 Учасникам роздаються стікери, на яких треба написати своє ім’я та кредо  , потім кожен учасник проводить презентацію своєї роботи.

3. Вправа «Берег очікувань»

Мета: визначити очікування учасників й одержати зворотній зв’язок.

 Учасникам роздаються кораблики, на яких вони записують свої очікування від тренінгу. Потім кожен учасник зачитує свої очікування і прикріплює свій кораблик на плакаті із зображенням річки на березі «очікувань»

4. Правила роботи  групи.

Мета: визначити правила, яких потрібно дотримуватися під час проведення тренінгу. Учасникам пропонується обговорити правила роботи групи під час тренінгу, та записати на плакаті.

 1. Слухати й чути.
 2. Бути позитивними.
 3. Бути активними.
 4. Говорити тільки за темою та від свого імені.
 5. Не критикувати: кожен має право на свою власну думку.
 6. Говорити коротко, по черзі, дотримуючись регламенту.
 7. Діє правило піднятої руки.
 8. Діє правило мобільної тиші.

5. Міні-лекція «Усі люди різні, і кожна людина унікальна»

Мета: ознайомити учасників із факторами, які впливають на сприйняття унікальності кожної людини.

 Тренер акцентує увагу на тому, що заважає сприймати унікальність кожної людини:

 • Стереотипи (з грецької – твердий відбиток) – спрощене, схематизоване, часто спотворене уявлення про групу, людину, яка належить до певної спільності тощо;
 • Упередження – несприятлива думка про людей або групу, яка склалася ще до того, як було розглянуто всі аспекти;
 • Дискримінація – неоднакова взаємодія з людьми за ознакою їхнього віку, релігії, походження, статті, національності, фізичних вад тощо; дискримінація завжди пов’язана з певними діями.

6. Робота в групах «Розв’язання ситуацій»

 Мета: навчитися розв’язувати конкретні ситуації із проблеми взаємодії педагога  з адміністрацією. Учасники об’єднуються в три групи. Кожна група отримує завдання.

І група – придумати і показати ситуацію, пов’язану зі стереотипним ставленням адміністрації навчального закладу до молодих спеціалістів.

ІІ група – придумати і показати ситуацію, пов’язану з упередженим ставленням адміністрації навчального закладу до молодих спеціалістів.

ІІІ група  - придумати і показати ситуацію, пов’язану з дискримінацією звичайних членів колективу.

 Після презентацій ситуацій, потрібно обговорити їх та визначити оптимальні стратегії поведінки.

7. Мозковий штурм «Визначення власної темпераментної структури»

 Мета: визначення власної темпераментної структури.

 Обговорення включає досвід попередньої вправи:

 • Як темперамент впливає на поведінку молодого  спеціаліста?
 • Як врахувати різницю в темпераментній структурі між різними людьми?
 • Які позитивні риси власної темпераментної структури Ви можете використовувати?

8. Вправа у парах «Умій вимагати і відмовляти»

 Мета: навчитися відповідно до алгоритму досягти виконання своєї вимоги.

 Учасники об’єднуються у пари. Кожна пара виробляє ситуацію, в якій одна сторона домагається чогось, а інша – відмовляє. Один з учасників має відповідно до алгоритму досягти виконання своєї вимоги, а другий - відмовити.

Говорити потрібно від першої особи.

 Алгоритм 1 (щоб вимагати)

 • 1-й раз – м’яко: «Я прошу»;
 • 2й раз – жорстко: «Я дуже прошу»;
 • 3-й раз – ще жорсткіше: «Я наполягаю (зміст вимоги), тому що (аргументація)»

Алгоритм 2 (щоб відмовити)

Аналогічно до алгоритму 1 відмова йде від першої особи (я, мені) з наростанням твердості та жорсткості відмови, зміст відмови потрібно підкріпити аргументацією.

 Обговорення:

 • Наскільки складно було  вимагати і відмовляти?
 • Що складніше?
 • Чому?
 • Чи допомогли алгоритми?
 • Коли Ви почувалися впевненіше?

9. Вправа «Колесо життя»

 Для того, щоб підвищити мотивацію активної участі під час заняття, педагогам пропонується побудувати так зване колесо життя. Вони отримують аркуші паперу формату А4 і малюють велике коло, поділіть коло на 8 рівних частин, кожен сектор підпишіть: екологічне, фізичне, емоційне, психологічне, соціальне, духовне, інтелектуальне, професійне.

 Поставте на кожному секторі точки, які відповідають вираженості Вашого здоров’я таким чином, щоб біля центру розмістилася точка з найменшим ступенем вираженості, а біля великого кола – з найбільшим: духовне (неактивний - активний); інтелектуальне (самовдоволений - допитливий); емоційне (нестійкий - стійкий); фізичне (хворий - здоровий); психічне (не адаптивний - адаптивний); соціальне (самотній - товариський); професійне (незадоволений - задоволений); екологічне (марнотратний - ощадливий). З’єднайте ці точки.

 Кожна зі спиць утримує наше колесо в рівновазі, кожна вимагає уваги. Нам необхідно рівномірно розвивати ці спиці, щоб прожити життя гармонійно.

 Запитання для обговорення

 • Чи утворилося коло з проведеної вами лінії?
 • У якому аспекті життя ви найбільш благополучні?
 • Які сфери життєдіяльності ви хотіли б удосконалити?
 • Яким чином ви це можете зробити?
 • Про що свідчить виконання цього завдання?

Коментар психолога. Кожна зі «спиць» утримує наше колесо в рівновазі. Кожна вимагає нашої уваги. Нам необхідно постійно розвивати в собі якості, зазначені на спицях, рівномірно, щоб ми могли прожити життя гармонійно.

 

10. Підбиття підсумків

- Що для вас було найкориснішим?

- Що Вам сподобалося, а що не сподобалося?

- Чому навчилися?

- Чи здійснилися Ваші очікування?

 Сподіваємось, що Ви сьогодні взяли багато інформації для себе. А зараз візьміть кожен свій кораблик надії і, якщо ваші очікування здійснилися, перепливіть через річку на берег «реалізованих сподівань», якщо очікування збулися частково, то пливіть річкою самостійного пошуку інформації, яка допоможе причалити до берега.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

docx
Додано
9 лютого 2018
Переглядів
726
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку