2 лютого о 18:00Вебінар: Самооцінювання управлінських та освітніх процесів: нормативні орієнтири та особливості проведення

Психолого-педагогічний практикум "Психологічна культура сучасного педагога"

Про матеріал
Алістер Кук сказав: " Професіонал – це той, хто може виконати свою роботу на найвищому рівні, навіть якщо він зараз і немає бажання цим займатися" Мета данного семінару:  розглянути та проаналізувати поняття про психологічну культуру педагога;  з'ясувати складові психологічної культури;  ознайомити з методами та прийомами саморегуляції;  налаштувати педагогів на нову інноваційну діяльність.
Перегляд файлу

               ПСИХОЛОГІЧНА КУЛЬТУРА СУЧАСНОГО ПЕДАГОГА

                                  Психолого-педагогічний практикум

                   Мета:

 •    розглянути та проаналізувати поняття про психологічну культуру педагога;
 •    з'ясувати складові психологічної культури;
 •    ознайомити з методами та прийомами саморегуляції;
 •    налаштувати педагогів на нову інноваційну діяльність.

 

 

Професіонал – це той, хто може виконати

свою роботу на найвищому рівні,

навіть якщо він зараз

і немає бажання цим займатися

Алістер Кук

 

 

 1. Мотиваційна вправа  „Коли я був школярем...”(10 хв.)

Мета: Підвищення довіри між учасниками, вдосконалення навичок емпатійної взаємодії, підвищення проникливості та емоційної чутливості до сутності іншої людини.

Інструкція: Я пропоную вам зануритися у світ дитинства, в якому робляться перші самостійні кроки, пізнається, освоюється щось нове. Давайте згадаємо власні бажання дитинства, і продовжимо таке речення: „Коли я був школярем, мені хотілося, аби мій вчитель...”. Всі учасники по черзі висловлюють свою думку.

Рефлексія вправи.

Які відчуття у вас викликала ця вправа?

 

  2. Підведення підсумків  попереднього анкетування «Психологічна культура вчителя»

Мета анкетування: рефлексія з приводу власної професійної спроможності та адекватне оцінювання власних професійних якостей, серед яких психологічні знання мають бути базовими професійними характеристиками.

Джерело: Співак С. Скринінг шкільного життя. Методика комплексного психодіагностичного вивчення стану навчально-виховного процесу загальноосвітньої школи. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2001 . – 72 с.


Інструкція: Дайте відповідь на запропроновані питання анкети

 1. Чи задоволені ви як шкільний учитель своєю психологічною підготовкою?

 1. Повністю.
 2. Частково
 3. Дуже мало
 4. Зовсім незадоволений.
 5. Інші відповіді

 

2. Як часто у вас виникають сумніви щодо правильності власних психолого-педагогічних дій та вчинків?

 

  1. Ніколи не виникають 2. Майже ніколи.  3. Іноді

  4. Часто.    5. Постійно.

 

 1. З ким вам легше спілкуватись? (Вкажіть пріоритетність за допомогою цифр)
 • З учнями та їхніми батьками (    ).
 • З колегами і адміністрацією (     ).
 • Із своїми дітьми, близькими людьми (     ).
 • З малознайомими людьми (     ).
 1. Якими психологічними методами ви часто користуєтесь у своїй педагогічній діяльності?

 

  1. Самооцінка    2. Спостереження.

  3. Бесіда     4. Експеримент.

  5. Анкетування.   6. Тестування

  7. Соціометрія.   8. Тренінг.

  9. Інше.

 

 1. Недостатність яких психологічних знань ви гостро відчували після закінчення ВНЗ і не змогли компенсувати під час роботи у школі?
 2. Яким чином ви намагаєтесь  отримувати психологічні знання?
 3. Що з прочитаних творів на психологічну тему вам особливо запам’яталося (назва книги чи статті, автор).

 

3 Діагностична вправа «Асоціації»

Напишіть або намалюйте з яким предметом ви себе асоціюєте, як педагог-професіонал.

Нижче в двох колонках запишіть по одному фактору,  які допомагають і які заважають роботі педагога.

Обговорення:

Підсумок: Видно, що Ви маєте всі ті здібності, які вимагають від педагога інновації, тому Ви людина, яка спроможна до нововведень. Та з іншого боку ця вправа – діагностична, Ви також можете зробити висновки щодо того, над якими Вашими якостями ще треба працювати.

Сучасний педагог повинен працювати над розвитком своїх як професійних, так і особистісних якостей. Всі вони тісно взаємопов'язані й однаково важливі. Проте провідна роль належить світогляду, спрямованості особистості та її психологічній культурі.

 

4. Інформаційне повідомлення «Поняття про психологічну культуру педагога»

Педагогічні інновації, як і будь-які інші нововведення, породжують проблеми, пов’язані з необхідністю поєднання інноваційних програм із наявними державними освітніми програмами, співіснування різних психолого-педагогічних концепцій. Вони потребують принципово нових методичних розробок, нової якості педагогічного новаторства, нового психологічного супроводу.

Саме тому нині постає потреба у формуванні психологічної культури педагогів в умовах реформування освіти.

У педагогічному словнику С. Гончаренка культура (від лат. сultura – виховання, освіта, розвиток) трактується як сукупність практичних, матеріальних і духовних надбань суспільства, які відображають історично досягнутий рівень розвитку суспільства й людини й утілюються в результатах продуктивної діяльності.

Велика психологічна енциклопедія визначає поняття «культура» таким чином: «Культура – це продукт мисленнєвої, духовної або художньої діяльності, в якому відображається творча сила людини».

У педагогічному словнику за редакцією М.Д. Ярмаченка воно трактується як «інтегративна сукупність фізичних, інтелектуальних, загальнокультурних і моральних якостей, професійних знань і вмінь, необхідних для успішної навчальної та виховної роботи».

 

5. Робота в групах . Дати визначення поняттю психологічна культура педагога

Слова підказки:

 •              Знання (знати і застосовувати);
 •              Вміння;
 •              Здатність бачити за поведінкою дитини.

Висновок. Психологічна культура становить сукупність знань із педагогіки, загальної, вікової та педагогічної психології та їх використання в практичній діяльності, здатність бачити за поведінкою дитини її душевний стан, рівень розвитку пізнавальних процесів, емоційно-вольової сфери, рис характеру, орієнтуватися в педагогічних ситуаціях, оцінювати їх, вибирати відповідні способи спілкування з учнем, класним колективом, грамотно впливати на психіку школяра, сприяючи його гармонійному розвиткові, а також уміння аналізувати свою поведінку, виявляти ті чи інші недоліки у власній професійній діяльності, констатувати наявність чи відсутність у себе певних, необхідних для вчителя якостей.

 

6. Інформаційне повідомлення.Компоненти психологічної культури вчителя.

У структурі психологічної культуриви окремлюють такі компоненти:

Когнітивний

- система наукових психологічних знань

Рефлексивно-перцептивний

- спостережливість,

- увага до людей,

- психологічна проникливість

Афективний

- чутливість до людей,

- емпатія,

- співпереживання

Вольовий

- самоконтроль,

- витримка,

- наполегливість

Комунікативний

- мовленнєва культура

Регулятивний

- адаптивність,

- вміння довільної саморегуляції своєї поведінки й діяльності,

- моральна саморегуляція,

Досвідсоціальноївзаємодії

- установки і стереотипии культурної поведінки,

- вміння і навички соціальної взаємодії,

- соціальна активність,

Ціннісно-змістовий

- соціальні норми, цінності та ставлення до них

Таким чином, ураховуючи вимоги до професійної діяльності й розвитку особистості вчителя, можна констатувати, що психологічна культура – це більш високий рівень професіоналізму педагога, який досягається через філософське осмислення й саморефлексію педагогічної професії, це міра й спосіб творчої самореалізації фахівця в різних видах професійної діяльності й спілкуванні, що спрямовані на психологічний саморозвиток, самопізнання й самовдосконалення та на засвоєння, передачу й створення професійних цінностей і ефективність кінцевого результату виконаної роботи.

 

  7. Вправа «Різні точки зору»

Мета: визначити критерії, які характеризують психологічну культуру педагога   нового освітнього закладу.

 Педагоги поділені на три групи, кожна з яких протягом 5 хвилин  сформулює вимоги до психологічної культури педагога НУШ.

Перша група робить це від  імені адміністрації освітнього закладу,

Друга від імені батьків,

Третя від імені самих педагогів.

Один представник від групи зачитує.

Обговорення:

- що спільного?

- що відмінне?

- чим психологічна культура вчителя відрізняється від психологічної культури НУШ?

 

8. Психологічна вправа «Внутрішній саботажник»

Мета: вчитись робити установки самому собі

Опис-інструкція У кожного з нас є Внутрішній саботажник – сторона нашої особистості, яка з’являється у незручний для нас час та може відмовити Вас від нової справи. Але цими саботажниками можуть бути і ваші колеги, родичі, знайомі. І кожній людині потрібно навчитися вистояти перед ними.

Тренер виступає внутрішнім голосом, який виражає протест, а учасники повинні знайти контраргументи та переконати самого себе, що це для них потрібно. Свої контраргументи педагоги записують на аркуш іпаперу

Саботажник

Контраргументи

Цього неможливо досягти

Але це можливо спробувати!

У тебе є багато справ

Це теж важливо.

Я працьовитий (та) встигну

Буде багато труднощів

Труднощі та перешкоди існують для того, щоб їх долати

Немає часу

Я зможу або навчуся  правильно організувати  свою роботу

Я не  можу бачити цього учня

 А може він своєю поведінкою хоче показати що йому  погано і він потребує допомоги

 Чому я, не хтось інший

 Це входить в мої обов’язки, я зможу знати більше і зможу бути компетентним у будь-якій сфері

Обговорення, зворотна комунікація

Учасники за бажанням зачитують свої контраргументи та діляться враженням від того, чи вдалося переконати свого внутрішнього саботажника.

Коментар

Цю вправу можливо виконати й самостійно, викладаючи думки на папір.

Корисне зауваження, що психологи радять давати собі установку не «мені треба», а «я хочу».

 

9. Вправа-імпровізація Кумедні історії.

Мета: відпрацювання навичок імпровізації та гнучкості мислення, зняття емоційної напруги, формування творчої особистості, індивідуалізації.

Вигадайте

І група - веселу,

ІІ група - сумну,

ІІІ група - детективну,

історію за допомогою «Кубиків історій» на тему «Втомлений педагог сучасної школи».

 

9. Вправа «Побачення»

Мета  вчитися приймати і поважати думки  інших

Наступна вправа  також буде проводитися в групах. Кожна група отримає конверти з набором окремих речень, які потрібно розташувати послідовно, керуючись логікою, щоб вийшло змістовне оповідання. Потім один представник з групи представляє результат.

- Його серце тьохнуло.

- Було вже пізно.

- Десь загавкав пес.

- Місяць - немов великий апельсин.

- Поїзд рушив.

- Чи має щось сенс в цьому житті?

- Він узяв її за руку.

- Почувся скрегіт заліза.

- Він подивився на неї.

- Пролунав постріл.

- Він зрозумів, що тільки вона могла зробити його щасливим.

- Її очі були закриті.

- Ця зустріч - остання.

- Легкий вітерець доносив схвильований шепіт

Висновок:Кожна група створила свою розповідь, спираючись на отриману інформацію. А чия ж розповідь правильна? Люди звикли діяти стереотипно, озираючись на створені кимось канони.

Тут немає правильної чи неправильної відповіді. У кожної групи  вийшла своя розповідь, і кожен може пояснити логіку її побудови.

Ми вчимося приймати і поважати думки інших, адже вони мають право на існування.

 

10.Вправа «Старий тест про пріоритети» (5 хв)

Мета: визначення своїх пріоритетів.

 Для того, щоб психологічна культура  стала резервом досвіду і цінностей у  педагога , йому мало мати професійні знання, вміння та навички, бути психологічно грамотним. Він повинен стати на шлях саморозвитку, самовиховання, навчитися виставляти для себе пріоритети у своїй роботі та в житті.

Тоді уявіть, що одночасно відбувається 5 подій, які потребують ваших термінових і одночасних дій:

1. Дзвонить телефон;

2. Плаче маленька дитина;

3. Дзвонять у двері;

4. У кухні з відкритого крана тече вода.

5. Ви повісили сушити випрану білизну, а тут починається злива;

Запишіть порядок, в якому ви будете вирішувати проблеми.

1. Телефон - Робота

2. Маленька дитина - Сім'я

3. Двері - Друзі

4. Вода - Гроші

5. Білизна - Секс

 

11. Вправа «Фото».

Мета: вчитися давати оціночні судження  про особистість по фото

Одним із компонентів психологічних компонентів є досвід соціальної взаємодії,що включає в себе установки і стереотипи культурної поведінки

Інстинктами закладена в людині потреба в швидкому визначенні характеру можливих відносин з іншими людьми. Нашим предкам було принципово важливо з'ясувати якомога швидше, хто зустрівся їм на шляху: потенційний ворог? потенційний союзник?

- Перед вами лежать фото, ваше завдання назвати особистісні якості людини зображеного на фотографії. (Добрий, злий, розумний, доброзичливий, брехливий, щедрий, скупий і т.п.)

У кожного учасника фото одного і того ж людини, вони про це не знають, але під фотографією дана установка про цю людину, у одних позитивна, у інших негативна.

( фото №1 - Успіхи в навчанні у цієї людини не достатньо хороші, друзів не має, єдина дитина в сім'ї;

 фото №2 - Живе в неповній сім'ї, доглядає за хворою матір'ю, має багато друзів.)     фото № 3 - Неодноразово потрапляв, разом з друзями, до  відділення полиції, в школі стоїть на обліку як учень з девіантною поведінкою, виховується бабусею)

- Чому ви вибрали саме ці якості?

- Що вплинуло на вашу думку?

Висновок: цей напис з'явилася для вас установкою.Установки оточують нас скрізь. Це і характеристики, написані на учнів,які прийшли із інших шкіл і відгуки про дитину інших людей, дітей. Але завдання вчителя - побачити в дитині особистісне зерно, з якого потім можна виростити колос знань та вихованості.

        Насправді цей юнак, срібний призер міжнародної олімпіади школярів.

 

12.Вправа з кокології. "Синій птах"

Мета:тлумачення прихованих мотивів людської поведінки і ситуативних реакцій

У деяких народів синій птах здавна служить символом щастя. «Ганятися за синім птахом» - значить шукати щастя. «Синій птах» - символ удачі, здійснення мрії! Вона надає Силу, окрилює Творчістю! Цей політ стає дивно красивим і за ним уважно стежать дорослі, підтримуючи і вселяючи впевненість в тому, що у тебе все обов'язково вийде! »- це слова з легенди про Синього птаха.

І ось одного разу синій птах несподівано влітає у вікно вашої кімнати і потрапляє в пастку. Щось в цій заблукала птиці приваблює вас, і ви вирішуєте залишити її у себе. Але, до вашого подив, на наступний день птах змінює колір з синього на жовтий! Ця дуже незвичайна птах змінює колір щоночі - на ранок третього дня вона яскраво-червона, і на четвертий день вона стає абсолютно чорною.

Якого кольору птах, коли ви прокидаєтеся на п'ятий день?

 • Птах не змінює колір, він залишається чорним
 • Птах повертається до свого початкового синього кольору
 • Птах стає білим
 • Птах стає золотим

Ваша відповідь: птах залишається чорним.

Ви схильні вважати, що, якщо ситуація одного разу погіршилася, то вона ніколи вже знову не нормалізується? Чорний дає шанс відпочити, містить в собі обіцянку - «все буде нормально», дарує надію. Пам'ятайте, немає дощу, який не закінчилася б, і немає ночі, після якої не настав би світанок.

Ваша відповідь: птах знову стає синього кольору.

Ті, хто так відповів, практичні оптимісти. Ви вірите в те, що життя - це суміш хорошого і поганого і що не варто боротися з цією реальністю. Ви приймаєте неприємності спокійно і дозволяєте речей йти своєю чергою без зайвого занепокоєння і стресу. Цей погляд дозволяє вам благополучно переносити хвилі лих і не давати їм забрати себе. Вона також може символізувати доброту, вірність, сталість, розташування, чесність, добру славу і вірність.

Ваша відповідь: птах стає білим.

Ті, хто так відповів, під тиском поводяться спокійно і рішуче. Ви не витрачаєте час на хвилювання і нерішучість, навіть коли розвивається криза. Якщо ситуація стає занадто поганою, ви відчуваєте, що краще вчасно припинити це невигідна справа і пошукати інший шлях до своєї мети, ніж загрузнути в нікому не потрібному горе. Цей підхід означає, що все, відбувається природним чином і по-вашому.

Ваша відповідь: птах стає золотим.

Тих, хто так відповів, можна описати словом "безстрашний". Ви не знаєте, що таке тиск. Для вас кожна криза - це слушна нагода. Вас можна порівняти з Наполеоном, який сказав: "... Неможливо - це не французьке слово". Але будьте обережні, не дайте своїй безмежній впевненості взяти над вами верх. Грань між безстрашністю і безрозсудністю дуже тонка.

 

 1. Притча (2 хв.)    Ш.О. Амонашвілі

Засумували вчителі, не можуть знайти шлях до Сердець своїх учнів, щоб сіяти в них насіння добра.

- Можливо, врятує Мудрість? - сказали вони.

І знайшли Мудреця, який сидів у печері.

- О, Мудрецю, - почали благати вони, - вкажи нам шлях до Сердець наших учнів, щоб сіяти в них зерна добра, інакше покоління стає жорстоким!

Сказав їм Мудрець:

- Дам вам шлях до Сердець ваших учнів, але віддайте мені натомість «дар» ваш!

Учителі перезирнулися: якого «дару» від них вимагає Мудрець?

Тоді Мудрець сказав:

Якщо в когось є роздратування,

Дай мені роздратування.

Якщо в когось є гнів,

Дай мені гнів.

Якщо в когось є жорстокість,

Дай мені жорстокість.

Якщо в когось є грубість,

Дай мені грубість.

Якщо в когось є сумнів,

Дай мені сумнів.

Якщо в когось є ненависть,

Дай мені ненависть.

Якщо в когось є злоба,

Дай мені злобу.

Якщо в когось є страх,

Дай мені страх.

Якщо в когось є зрада,

Дай мені зраду.

Якщо в когось є марновірство,

Дай мені марновірство.

Якщо в когось є сарана думок,

Дай мені сарану думок.

А якщо дасте пригорщу дурних звичок,

Я прийму і ці запилені брязкальця.

Але не забудьте, чого вартий той,

Хто відніме одного разу подароване.

Отже, я прийняв увесь бруд вашого Серця,

І Воно стає чистим.

А вам відкриваю Мудрість:

Шляхом до Серця учня є чисте Серце вчителя.

       

     

 1. Рефлексія

Кожен учасник продовжує речення «Найважливішим сьогодні для мене було...»


 

 

 

 

 

 

 

 

 

docx
Пов’язані теми
Психологія, Майстер-класи
Додано
14 листопада 2020
Переглядів
85
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку