16 червня о 18:00Вебінар: Збереження здоров’я дітей з особливими освітніми потребами

"Реалістичні тенденції в українській літературі: специфіка епосу ІІ пол. ХІХ ст."

Про матеріал
Файл містить завдання у тестовій формі відкритого й закритого типу, що дають змогу закріпити й перевірити рівень засвоєння знань з теми "Літературний процес 70–90 рр. ХІХ ст" (за творами І. С. Нечуя-Левицького "Кайдашева сім'я" та Панаса Мирного і Івана Білика "Хіба ревуть воли, як ясла повні?")
Перегляд файлу

Тематична контрольна робота № 1                                                                                                                             «Література 70-90-х років ХІХ ст.

Творчість І. Нечуя-Левицького та Панаса Мирного»

Варіант 1

 

1. Справжнє прізвище брата Панаса Мирного:   

        а) Рудик;                      б) Руденко;                        в) Рудченко;               г) Рудюк.

 

2. До яких позасюжетних елементів найчастіше вдається автор «Кайдашевої сім’ї»:
       а) описи;         б) роздуми;         в) ліричні відступи;          г) публіцистичні відступи.

 

3. «Польова царівна» - так назвав Панас Мирний одну з героїнь роману «Хіба ревуть воли, як  ясла повні?». Це:

        а) Мотря;                      б) Галя;                        в) Христя;               г) баба Оришка.

 

4. Що є предметом зображення в повісті І.Нечуя-Левицького «Кайдашева сім’я»:

а) трагічні події українського села, пов’язані з підготовкою до реформи 1861 р.;
б) традиційний патріархальний устрій українського села;
в) сім’я як середовище безперервних конфліктів, зумовлених надто великою кількістю людей;
г) розшарування селянства, розпад патріархальних норм родинного життя під тиском пореформених обставин, темрява і неуцтво, індивідуалізм.

 

5. Які події у сюжеті повісті «Кайдашева сім’я» є головним композиційним елементом:

а) три найбільші сварки-бійки, кожна з яких має свою зав’язку і розв’язку;
б) одруження Карпа та прихід до Кайдашевої хати Мотрі;
в) кульмінаційна сварка через грушу на городі як розв’язка твору;
г) зображення Марусі Кайдашихи.

 

6. Укажіть, які образи створює у своїх творах І.Нечуй-Левицький:

а) типові;                      б) трагічні;                        в) героїчні;               г) ідеальні.

 

7. Визначте специфічність гумору в повісті «Кайдашева сім’я»:
а) гумор з елементами іронії, наближеної до сатири;        в) сміх крізь сльози співчуття;
б) викривальний сміх;                                                              г) гумор заради розваги.

 

8. Вкажіть, який жанр української прози започаткував І. Нечуй-Левицький:
    а) соціально-побутову повість;                                            в) ліро-епічний роман;
   б) соціально-психологічний роман;                                       г) психологічну новелу.

 

9. Визначте головну проблему роману-епопеї «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»:
а) неможливість реалізації творчих задумів героя за умов кріпацтва;
б) конфлікт між багатими і бідними як головний конфлікт ХІХ ст.;
в) конфлікт «пропащої сили» з патріархальним середовищем пореформеного села;
г) конфлікт батьків і дітей.

 

10. Словами: « Сам – предводитель; родичі – урядники; справник, суддя, підсудки – все то зяті, родичі зятів, племінники,,, Як квочка курчат збирає під крила, так … придбав до своїх лап цілий повіт...», – автори роману «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» характеризують:


а) Максима Ґудзя;                                    в) Чіпку Варениченка;
б) Василя Польського;                             г) сотниченка Саєнка.

 

11. З’ясуйте, у чому виявилось новаторство роману Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»:

а) у створенні першого зразка соціально-психологічного роману, в якому розкрито соціальну дійсність в усіх її суперечностях та впливовості на формування характеру особистості;

б) у створенні багатогранного, динамічного образу селянина-борця, формування якого спричинене розоренням селянства;

в) у всебічному показі життя українського пореформеного села;

г) у показі причин розшарування селянства, розпаду патріархальних норм родинного життя під тиском пореформених обставин.

 

12. Яким правилом керувався в житті «чесний труженик» Грицько Чупруненко:

а) «Коли б можна, – увесь би цей світ виполонив, а виростив новий… Тоді б може й правда настала!..»;
б) «Береженого й Бог береже»;
в) «Своя сорочка ближче до тіла»;
г) «А що люди про мене скажуть?».

 

13. Встановити відповідність між назвами літературних напрямів та їх визначальними рисами. (1 б.)

А. Романтизм               1. Підвищена емоційність зображення подій та характерів.

Б. Класицизм               2.  Культ почуттів.

В. Реалізм                     3.  Обов'язкове дотримання канонічних правил написання  Г. Сентименталізм            творів.

                                       4. Принцип точної відповідності реальній дійсності.

                                       5. Зобра­ження не самого предмета, а враження від нього.
 

14. Встановіть відповідність між терміном та його визначенням. (1 б.)

А   гумор                         1. Слово чи вислів, ужитий у переносному, образному значенні.

Б   сатира                         2. Художні твори різних жанрів, у яких смішне в житті людей      

В   троп                                зображується в доброзичливому,   жартівливому тоні.

Г   іронія                         3.  Глузливо-критичне ставлення митця до предмета  зображення;

                                              прихована насмішка.

                                         4.  Зіставлення протилежних явищ, понять,  характерів для

                                             посилення враження.                                          

                                        5.  Твори викривального характеру, у яких гостро

                                               висміюються  негативні суспільні явища.

 

Дайте розгорнуту відповідь на одне із запитань (4 б.)

15.1. До якого жанру належить твір Івана Нечуя-Левицького «Кайдашева сім'я»? Відповідь аргументуйте.

15.2. Доведіть або спростуйте тезу: «Злочин завжди перекреслює найблагородніші поривання».


Тематична контрольна робота № 1                                                                                                                             «Література 70-90-х років ХІХ ст.

Творчість І. Нечуя-Левицького та Панаса Мирного»

Варіант 2

 

1. Укажіть стиль, характерний для творів І. Нечуя-Левицького:                                                                                                                                                            а) класицизм;                   б) романтизм;                     в) реалізм;            г) сентименталізм.

 

2. Вкажіть, хто з відомих українських письменників назвав І.Нечуя-Левицького «всеобіймаючим оком України», «артистом зору»:
а) Т. Шевченко;      б) І. Франко;               в) Леся Українка;                г) О. Маковей.

 

3. Укажіть героя твору «Кайдашева сім'я», про якого сказано: «Широке лице було сухорляве й бліде, наче в ченця. На сухому високому лобі набігали густі дрібні зморшки»:

а) Лаврін;                      б) Карпо;                        в) Омелько;               г) Кайдашиха.

 

4. Що заперечує автор у повісті «Кайдашева сім’я», створюючи комічні ситуації і сцени:

а) необхідність відокремлення господарства старшого брата Карпа від молодшого Лавріна зі своїм господарством;
б) крутий характер Марусі Кайдашихи;
в) постійне вживання спиртного старим Кайдашем;
г) безглузде марнування життя і здоров’я на суперечки, які порушують цілісність і міцність родини.

 

5. Укажіть епізод, який є зав’язкою твору «Кайдашева сім'я»:

 а) Мелашка тікає з дому;                           в) брати розмовляють про дівчат;

 б) Карпо сватається до Мотрі;                г) до сім’ї Кайдашів входить Мотря.

 

6. Укажіть хибне твердження:

 а) «Кайдашева сім'я» - реалістична повість;

 б) «Кайдашева сім'я» - соціально-побутова повість;

 в) «Кайдашева сім'я» - енциклопедія народознавства;

г) «Кайдашева сім'я» - соціально-психологічна повість.

 

7. Укажіть термін, який випадає з логічного ряду:

а) зав’язка;                      б) метафора;                        в) експозиція;               г) кульмінація.

 

8. Де вперше окремою книжкою видруковано роман Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, як  ясла повні?»?

а) у Женеві;               б) у Відні;                 в) у Санкт-Петербурзі;               г) у Варшаві.

 

9. «Моя хата скраю» - життєвий принцип, який сповідує герой твору Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»:

а) Чіпка;                      б) Грицько;                        в) Максим;               г) Порох.

 

10. Вкажіть причини часових зміщень, поєднання теперішнього і минулого в романі «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»:

а) авторський задум , спрямований на композиційне урізноманітнення твору;
б) намагання автора надати своєму твору справді епічного звучання;
в) прагнення автора відтворити цілісну картину буття через закономірний зв’язок явищ і подій;
г) уможливлення розкриття авторського стилю і творчої манери.

 

11. За жанром твір Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» –

 а) історичний роман;                           в) соціально-побутовий роман;

 б) етнографічна повість;                  г) соціально-психологічний роман.

 

12. Назвіть співавтора роману Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»:

      а) І. Франко;        б) І. Білик;           в) І. Нечуй-Левицький;            г) П. Рудченко.

 

Завдання на встановлення відповідностей. (по 1 б.)

 

13. Встановити відповідність між літературними напрямами та їх представниками

         А. Романтизм                          1. І. Котляревський.

         Б. Класицизм                           2.  І. Нечуй-Левицький.

         В. Реалізм                                3.  Г. Квітка-Основ’яненко.

         Г. Сентименталізм                 4. Ранній  Шевченко.

                                                          5.  Г. Сковорода
 

14.         Термін                                                               Визначення

1. історичний факт                                   А народжена творчою уявою письменника,

2. художній вимисел                                художньо видозмінена дійсність;

3. сюжет художнього твору                     Б  будова художнього твору;    

4. композиція художнього твору             В описи в художньому творі;

                                                      Г справжня подія, що відбулася в  конкретний                 

                                                      час і документально  зафіксована;

                                                      Д  послідовний виклад подій у художньому

                                                      творі.

 

Дайте розгорнуту відповідь на одне із запитань. (4 б.)

 

15.1. Доведіть, що твір Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» є реалістичним. Відповідь аргументуйте.

 

15.2. Доведіть або спростуйте тезу: «Не можна бути щасливим, якщо достаток і багатство створені за рахунок нещастя інших».


Тематична контрольна робота № 1                                                                                                                             «Література 70-90-х років ХІХ ст.

Творчість І. Нечуя-Левицького та Панаса Мирного»

Варіант 3

 

Рівень І (кожна правильна відповідь оцінюється в 0,5 б.)

  1.               «Великим артистом зору», «колосальним всеобіймаючим оком» назвав І. Нечуя-Левицького:

а) Панас Мирний;     в) Михайло Драгоманов;

б) Іван Франко;     г) Микола Костомаров.

 

2. Твір Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» це:

  а) сентиментальний роман;   в) пригодницька повість;

  б) соціально-побутова повість;  г)  соціально-психологічний роман.

 

  1.               Через що наприкінці твору І. Нечуя-Левицького найчастіше сварилися сім’ї Карпа й Лавріна Кайдашів?

а) переділ земельного наділу в полі;    в) худобу, що лізла в шкоду, за грушу;

б) поділ волів та возів з батьківської спадщини;  г) постійні бійки між дітьми.

 

4. Чий це портрет: «Низенька, чорнява, заквітчана польовими квітами, вона й трохи не була схожа на селянок, часто запечених сонцем, високих, дуже неповоротких дівчат. Маленька, кругленька, швидка і жвава, одягнена в зелене убрання, між високим зеленим житом, - вона здавалася русалкою»?

а) Галі з роману Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»;

б) Мелашки з повісті «Кайдашева сім’я» І. Нечуя-Левицького;

в) Мотрі з повісті «Кайдашева сім’я» І. Нечуя-Левицького;

г) Христі з роману Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?».

 

5. Слова «Якби хто взяв Лаврінову хату та одіпхнув її геть-геть на гору або й за гору, а Карпову хату одсунув ген-ген за ставок, аж у діброву, то б вони помирились» належать:

а) батькам Мотрі;    в) священику;

б) батькам Мелашки;   г) бабі Палажці.

 

6. Характеристиці образу Грицька ( роман «Хіба ревуть воли…?» Панаса Мирного) не відповідає такий рядок:

а) «Ой, злий же він був!.. Ой, лютий! Він би міг – матері очі видрав, або сам собі що   заподіяв»;

б) «…козачий син, сирота»;

в) «Виходили на заробітки піщани, – потяг… з ними, скинувши через плече косу, а за  спину   торбину з сухарями»;

г) «…тепер зовсім іншими очима дивився на людей: до багачів горнувся, а на голоту дивився згорда».

 

7. Установіть послідовність розгортання подій у повісті «Кайдашева сім’я» І. Нечуя-Левицького:

а) перший епізод    1) Кайдаші їдуть на оглядини Мелашки;

б) другий епізод    2) Мелашка тікає до Києва;

в) третій епізод    3) Карпо повінчався з Мотрею;

г) четвертий епізод    4) Карпо та Лаврін переміряють город;

д) п’ятий епізод    5) поховали Кайдаша з великою почестю.

 

 8. З-посеред проблем у романі «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» звучать усі, крім:

а) батьки і діти;    в) злочин і кара;

б) деморалізуючий вплив солдатчини; г) служіння народу.

 

Рівень ІІ (кожна правильна відповідь оцінюється в 2 б.)

  1.                 Чим відрізняється Мелашка від інших жінок «Кайдашевої сім’ї» І. Нечуя-Левицького?
  2.                 Висловіть власну думку про життєвий вибір Чіпки (за романом Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»

 

Рівень ІІІ (правильна, змістовна, цікава відповідь оцінюється в 4 б.)

Напишіть твір-мініатюру на одну із запропонованих тем.

  1.               «Роздуми над винуватцями родинних сварок і баталій (за твором І. Нечуя-Левицького «Кайдашева сім’я»).
  2.               «Високий духовний потенціал народу, втілений у жіночих образах роману «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»

Тематична контрольна робота № 1                                                                                                                             «Література 70-90-х років ХІХ ст.

Творчість І.Нечуя-Левицького та Панаса Мирного»

Варіант 4

 

Рівень І (кожна правильна відповідь оцінюється в 0,5 б.)

1. Справжнє ім’я Панаса Мирного:

а) Іван Рудченко;     в) Іван Білик;

б) Панас Рудченко;    г) Панас Круть.

 

2. «Кайдашева сім’я» І. Нечуя-Левицького за жанром – це:

а) історичний роман;    в) соціально-філософська повість;

б) соціально-побутова повість;  г) пригодницька повість.

 

3. Серед сюжетних ліній роману Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» немає лінії:

а)  роду та життя Максима Ґудзя;         в) панів Польських;

б) Грицька та його дружини;                   г) заводчика-цукровара Данила Павловича Кряжова.

 

4. Чий це портрет: «Дівчина була невелика на зріст, але рівна, як струна, гнучка, як тополя, гарна, як червона калина, довгообраза, повновида, з тонким носиком. Щоки червоніли, як червонобокі яблучка, губи були повні та червоні, як калина»?

а) ) Галі з роману Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»;

б) Мелашки з повісті «Кайдашева сім’я» І. Нечуя-Левицького;

в) Мотрі з повісті «Кайдашева сім’я» І. Нечуя-Левицького;

г) Христі з роману Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?».

 

5. На шлях морального падіння й кримінального злочину Чіпка з роману Панаса Мирного «Хіба ревуть воли,як ясла повні?» стає після:

а) втрати землі;     в) виведення його із земської управи;

б) знайомства з Максимом Ґудзем;  г) привселюдного катування його москалями.

 

6. Неправильним є твердження:

а) на селі Марусю Кайдашиху називали видроокою економшею;

б) у повісті «Кайдашева сім’я» широко використано вульгаризми.

в) груша, за яку сварилася родина Кайдашів, називалася Лавріновою;

г) Карпо і Мотря хрестили Лаврінову дитину.

 

7. Установіть послідовність розгортання подій у І частині роману «Хіба ревуть воли…?» Панаса Мирного:

а) перший епізод  1) громада приймає козака Остапа Макаровича Хруща;

б) другий епізод  2) Чіпка у наймах у Бородая;

в) третій епізод  3) Чіпка випасає худобу з дідом Уласом;

г) четвертий епізод 4) Грицько повертається із заробітків і одружується;

д) п’ятий епізод  5) зустріч Чіпки з Галею.

 

8. Установіть відповідність між персонажем повісті «Кайдашева сім’я» І. Нечуя-Левицького і його реплікою:

а)  Карпо  1) «Ваша частка – і моя частка; ви сьогодні господар, а я завтра»;

б) Мелашка 2) «Не так шкода мені матір, як шкода чобіт»;

в) Лаврін  3) «Як Бог дасть, то і в калюжі втопишся»;

г) священик 4) «Вдавіться тими грушами разом із своїми жінками»;

5) «Така нудьга мене бере, що, здається, степи попалила б своїми сухотами».

 

Рівень ІІ (кожна правильна відповідь оцінюється в 2 б.)

  1.               Зіставте образи Чіпки і Грицька з роману Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»
  2.               Моє ставлення до синів та невісток Омелька Кайдаша (за повістю І. Нечуя-Левицького «Кайдашева сім’я»).

 

Рівень ІІІ (правильна, змістовна, цікава відповідь оцінюється в 4 б.)

Напишіть твір-мініатюру на одну із запропонованих тем.

  1.               «Актуальність повісті «Кайдашева сім’я» І. Нечуя-Левицького».
  2.                «Роман «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» – гірка дума про долю українського народу».
doc
Додано
24 лютого
Переглядів
169
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку