реалізація ефективної інвестиційної діяльності

Про матеріал
Отже, реалізація ефективної інвестиційної діяльності – це одна зі складових ефективного управління підприємством. Необхідність інвестиційної діяльності на підприємстві обумовлена наступними причинами: нарощування обсягів діяльності та освоєння її нових видів, оновлення існуючої матеріально-технічної бази тощо. Відповідно до ст. 2 Закону України «Про інвестиційну діяльність», остання полягає в сукупності практичних дій громадян, юридичних осіб і держави щодо реалізації інвестицій [1]. Стаття 4 вищевказаного Закону визначає об’єкти інвестиційної діяльності. До них належать: будь-яке майно, в тому числі основні фонди і оборотні кошти в усіх галузях економіки, цінні папери (крім векселів), цільові грошові вклади, науково-технічна продукція, інтелектуальні цінності, інші об'єкти власності, а також майнові права [1]. Головна мета інвестиційної діяльності - це здійснення оптимальної ліквідності інвестиційних ресурсів, тобто максимізація добробуту власників, що забезпечуватиме тривалий безкризовий розвиток підприємства. Відповідно до визначеної мети, основними її завданнями є: - досягти високих темпів економічного розвитку підприємства; - максимізувати доходи (прибутки) від інвестиційної діяльності та мінімізувати інвестиційні ризики; - забезпечити фінансову стійкість та платоспроможність підприємства. Інвестиційна діяльність підприємства здійснюється за рахунок: - власних фінансових ресурсів інвестора; - позичкових фінансових коштів; - залучених фінансових коштів інвестора; - бюджетних інвестиційних асигнувань; - безоплатних та благодійних внесків, пожертвувань організацій, підприємств і громадян [1, Ст.10]. Ідея будь-якого вкладення капіталу повинна бути обґрунтована розрахунками ефективності. Оцінка ефективності інвестиційної діяльності вітчизняними підприємствами проводиться за методами, запозиченими з-за кордону та адаптованими до вимог нашої економіки, зокрема це традиційні методи та динамічні. До традиційних належать показники загальної економічної ефективності та показники порівняльної економічної ефективності (порівняльний облік поточних витрат; наведені витрати; порівняльний облік рентабельності; термін окупності тощо). До динамічних відносяться: чиста теперішня вартість; дисконтований термін окупності, індекс прибутковості; внутрішня норма дохідності; визначення кінцевої вартості майна тощо. Якщо говорити про оптимізацію ефективності інвестиційної діяльності підприємств на рівні держави, то тут варто відзначити наступні заходи: - розширення бази інвестиційних ресурсів через механізми податкової, митної та регуляторної політики; - акумулювання коштів населення у рамках систем соціального та пенсійного страхування; - посилення інвестиційного напрямку ринку цінних паперів; - посилення інвестиційної активності громадян та забезпечення надійного захисту їх заощаджень; - спрощення доступу підприємств до довгострокових кредитів тощо. Якщо говорити про рівень підприємства, варто назвати наступні заходи, потрібно: - оптимально поєднати централізацію та децентралізацію управління інвестиційною діяльністю; - виробити нові цілі та завдання з удосконалення організації аналітичного забезпечення методичного апарату управління інвестиційною діяльністю; - повсякчас вдосконалювати управління інвестиційною діяльністю; - проводити оцінку інвестиційних проектів, при цьому врахувати фактори ризику, ліквідності та інфляції. Одним з ефективних інструментів перспективного управ¬ління інвестиційною діяльністю підприємства в умовах нестабільної державної інвестиційної політики та значних змін макроекономічних показників, системи державного регулювання ринкових процесів, кон'юнктури інвестиційного ринку й пов'язаної з цим невизначеності; повинна бути інвестиційна стратегія, яка є од¬нією із ключових ланок загальної економічної стратегії розвитку підприємства [2]. Отже, як було зазначено вище, формування інвестиційної стратегії це не тільки складний творчий процес, який потребує врахування певних умов за його реалі¬зації, це перш за все довгостроковий план розвитку підприємства на перспекти¬ву, розробка якого повинна враховувати умови, що визначають актуальність, послідовність і необхідність розробки інвестиційної стратегії на певному етапі життєвого циклу підприємства. Підсумовуючи, зазначимо, що інвестиційна стратегія не тільки визначає умови й засоби для успішного розвитку організації, а й враховує головні інвестиційні цілі щодо: доходності, ліквідності, ризику та зростання капіталу підприємства, рекомендації, які висуваються до складу активів інвестиційного портфеля, умов придбання та продажу ак¬тивів, термінів їх зберігання, пра¬вил їх обліку, додержання нормативів, звітності та ін.
Перегляд файлу

Отже, реалізація ефективної інвестиційної діяльності – це одна зі складових  ефективного управління підприємством. Необхідність інвестиційної діяльності на підприємстві  обумовлена наступними причинами: нарощування обсягів діяльності та освоєння її нових видів, оновлення існуючої матеріально-технічної бази тощо.

Відповідно до ст. 2 Закону України «Про інвестиційну діяльність», остання полягає в  сукупності   практичних  дій  громадян, юридичних осіб і держави щодо реалізації інвестицій [1].

 Стаття 4 вищевказаного Закону визначає об’єкти   інвестиційної  діяльності. До них належать:   будь-яке  майно,  в тому числі основні фонди і оборотні кошти в усіх галузях економіки,  цінні  папери (крім векселів), цільові грошові вклади,

науково-технічна продукція, інтелектуальні цінності, інші об'єкти

власності, а також майнові права [1].

Головна мета інвестиційної діяльності - це здійснення оптимальної ліквідності інвестиційних ресурсів, тобто максимізація добробуту власників, що забезпечуватиме тривалий безкризовий розвиток підприємства.

Відповідно до визначеної мети, основними її завданнями є:

- досягти високих темпів економічного розвитку підприємства;

- максимізувати доходи (прибутки) від інвестиційної діяльності та  мінімізувати інвестиційні ризики;

- забезпечити фінансову стійкість та платоспроможність підприємства.

Інвестиційна діяльність підприємства здійснюється за рахунок:

- власних фінансових ресурсів інвестора;

- позичкових фінансових коштів;

- залучених фінансових коштів інвестора;

- бюджетних інвестиційних асигнувань;

- безоплатних та благодійних внесків, пожертвувань організацій, підприємств і громадян [1, Ст.10].

Ідея будь-якого вкладення капіталу повинна бути обґрунтована розрахунками ефективності.

Оцінка ефективності інвестиційної діяльності вітчизняними підприємствами проводиться за методами, запозиченими з-за кордону та адаптованими до вимог нашої економіки, зокрема це традиційні методи та  динамічні.

До традиційних належать показники загальної економічної ефективності та показники порівняльної економічної ефективності (порівняльний облік поточних витрат; наведені витрати; порівняльний облік рентабельності; термін окупності тощо).  До динамічних відносяться: чиста теперішня вартість; дисконтований термін окупності, індекс прибутковості; внутрішня норма дохідності; визначення кінцевої вартості майна тощо.

Якщо говорити про оптимізацію ефективності інвестиційної діяльності підприємств на рівні держави, то тут варто відзначити наступні заходи:

- розширення бази інвестиційних ресурсів через механізми податкової, митної та регуляторної політики;

- акумулювання коштів населення у рамках систем соціального та пенсійного страхування;

- посилення інвестиційного напрямку ринку цінних паперів;

- посилення інвестиційної активності громадян та забезпечення надійного захисту їх заощаджень;

- спрощення доступу підприємств  до довгострокових кредитів тощо.

Якщо говорити про рівень підприємства, варто назвати наступні заходи, потрібно:

- оптимально поєднати централізацію та децентралізацію управління інвестиційною діяльністю;

- виробити нові цілі та завдання з удосконалення організації аналітичного забезпечення методичного апарату управління інвестиційною діяльністю;

- повсякчас вдосконалювати управління інвестиційною діяльністю;

- проводити оцінку інвестиційних проектів, при цьому врахувати фактори ризику, ліквідності та інфляції.

Одним з ефективних інструментів перспективного управ¬ління інвестиційною діяльністю підприємства в умовах нестабільної державної інвестиційної політики та значних змін макроекономічних показників, системи державного регулювання ринкових процесів, кон'юнктури інвестиційного ринку й пов'язаної з цим невизначеності; повинна бути інвестиційна стратегія, яка є од¬нією із ключових ланок загальної економічної стратегії розвитку підприємства [2].

Отже, як було зазначено вище, формування інвестиційної стратегії це не тільки складний творчий процес, який потребує врахування певних умов за його реалі¬зації, це перш за все довгостроковий план розвитку підприємства на перспекти¬ву, розробка якого повинна враховувати умови, що визначають актуальність, послідовність і необхідність розробки інвестиційної стратегії на певному етапі життєвого циклу підприємства.

Підсумовуючи, зазначимо, що інвестиційна стратегія не тільки визначає умови й засоби для успішного розвитку організації, а й враховує головні інвестиційні цілі щодо: доходності, ліквідності, ризику та зростання капіталу підприємства, рекомендації, які висуваються до складу активів інвестиційного портфеля, умов придбання та продажу  ак¬тивів, термінів їх зберігання, пра¬вил їх обліку, додержання нормативів, звітності та ін.

docx
Додав(-ла)
Gapeenko Lera
Додано
29 травня 2020
Переглядів
620
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку