9 березня о 18:00Вебінар: Навчаємося не тільки за партою, або рухливі ігри з інтелектуальним навантаженням на уроках суспільного і гуманітарного циклу

Річний план роботи соціального педагога на 2018-2019 н.р.

Про матеріал

Планування роботи - невід`ємна її частина.

До Вашої уваги запропоновано річний план роботи соціального педагога гімназії (з розрахунку на 1,0 ставку). План складений по-місячно і включає в себе основні напрямки роботи спеціаліста психологічної служби, а саме: організаційно-методична робота, прогностична і соціально-перетворювальна діяльність, діагностична, консультативна і профілактична робота, а також зв'язки з громадськістю.

Перегляд файлу

 

ВЕРЕСЕНЬ

Вид діяльності

Зміст роботи

Цільова група

Організаційно-методична

Планування роботи на 2018-2019 н.р.

 

Організація пільгового гарячого харчування.

 

Соціальна паспортизація гімназії.

Поповнення банку діагностичних анкет, методик соціально-педагогічної роботи.

Ведення обов’язкової документації соціального педагога.

Консультації в НМЦ та РМЦ, участь у нарадах для працівників психологічної служби.

Підготовка тематики профілактичних бесід.

 

Складання планів індивідуальної роботи з учнями пільгових категорій та дітьми, що потребують особливої педагогічної уваги.

 

 

Аналіз відвідування учнями гімназії.

 

 

Підбір матеріалів для оновлення інформаційних стендів, пам`яток.

 

Оновлення списків, банку даних дітей пільгових та соціально-незахищених категорій.

 

Підведення підсумків літнього оздоровлення учнів гімназії за 2017-2018 н.р.

 

Учні пільгових та соціально-незахищених категорій

 

 

 

 

 

Учні гімназії.

Учні пільгових категорій, діти, які потребують особливої педагогічної уваги, їх батьки.

 

Учні гімназії

 

 

Учні, батьки.

 

Учні пільгових та соціально-незахищених категорій

Учні гімназії

Діагностична

Виявлення та облік дітей, що потребують посиленої уваги з боку педагогічного колективу (діти-сироти, діти з неповних, малозабезпечених та багатодітних сімей).

Виявлення учнів, що потребують організації безоплатного гарячого харчування.

Спостереження за учнями під час навчальних занять та в позаурочний час з метою виявлення учнів із проблемами у поведінці, дезадаптованих учнів.

Вивчення соціально-побутових умов життя дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей-сиріт, малозабезпечених сімей та сімей, що опинилися в складних життєвих умовах.

Вивчення соціально-культурного характеру мікрорайону, в якому знаходиться гімназія:

 • позашкільні установи
 • клуби та кімнати школярів
 • спортивні установи
 • наявність криміногенних осередків у мікрорайоні школи.

 

 

Оновлення банку даних на обдарованих та здібних дітей (за типами обдарованості).

Діти, які потребують особливої педагогічної уваги.

Діти пільгових категорій

Учні гімназії

 

 

Учні соціально-незахищених категорій та їх сім’ї.

 

 

 

 

 

 

 

Обдаровані учні гімназії 5-11 кл.

Консультативна

Індивідуальні та групові консультації батьків з питань соціальної адаптації дітей до школи, до нових умов навчання.

Індивідуальні консультації за запитом.

 

Консультації для батьків учнів 1 класу на тему “Адаптація  до шкільного життя. Як допомогти дитині”.

Консультування дітей груп соціального ризику.

Консультації  опікунів з питань захисту і охорони прав дитини (за потребою).

Батьки учнів

 

Батьки, вчителі, учні гімназії

Батьки першокласників

 

Учні гімназії

 

Опікуни учнів

Прогностична

Групові заняття з учнями 1-х класів «Школа і шкільні правила».

Учні-першокласники

Соціально-перетворювальна

Соціально-педагогічний патронаж соціально-незахищених категорій дітей (згідно з обліком).

 

Сприяння залученню учнів до гурткової роботи в гімназії та позашкільної діяльності.

Допомога новоприбулим дітям в адаптації до класного колективу.

Учні, що належать до соціально-незахищених категорій

Учні гімназії

 

Новоприбулі учні

Профілактична

Підбір матеріалів та оновлення стендів з питань профілактики  виникнення залежностей.

 

Заняття з елементами тренінгу «Булінг та кібербулінг – реальна проблема сьогодення»

Учні гімназії

 

 

Учні 6-8 класів

Захисна діяльність (зв’язки з  громадськістю)

 

Відвідування учнів вдома, бесіди з батьками.

Обстеження житлово-побутових умов проживання учнів пільгових та соціально-незахищених категорій. Складання відповідних актів.

 

Організація благодійної акції «Простягни руку допомоги» (співпраця з «Червоним хрестом»)

Учні, що належать до соціально-незахищених категорій

 

Учні гімназії, їх батьки, вчителі

 

ЖОВТЕНЬ

Вид діяльності

Зміст роботи

Цільова група

Організаційно-методична

Поповнення банку анкет, інструментарію для соціально-педагогічної діагностики.

Ведення обов’язкової документації соціального педагога.

Підготовка до профілактичних, корекційних та розвивальних занять з учнями.

Участь у роботі ШМО, педагогічних нарадах, консиліумах (за планом роботи гімназії).

Вивчення психолого-педагогічної літератури, робота з інтернет-ресурсами. Опрацювання, поповнення і оновлення літературної бази по соціальній педагогіці та психології, нормативно-правової бази.

 

 

 

 

Діагностична

Спостереження під час занять та перерв за учнями з метою виявлення дітей, які мають труднощі соціальної адаптації.

 

Вивчення умов родинного виховання учнів, соціально-професійного складу батьків.

Учні 1,5,10-х класів.

 

 

 

Учні гімназії, їх батьки

Консультативна

Індивідуальні та групові консультації батьків з питань соціальної адаптації дітей до школи, до нових умов навчання.

 

Індивідуальні консультації за запитом.

 

Консультування дітей груп соціального ризику.

Консультації  опікунів з питань захисту і охорони прав дитини (за потребою).

Батьки учнів

 

Батьки, вчителі, учні гімназії

 

Учні гімназії

Опікуни учнів

Прогностична

Індивідуальна та групова корекція відхилень у поведінці школярів (за запитом класних керівників, батьків).

Групові заняття «Гендер і стать»

 

На основі дослідження соціальних характеристик родин, здійснити прогнозування соціального супроводу дітей з девіантною поведінкою та надати рекомендації для спільної роботи з класним керівником, вчителями.

Учні гімназії

 

Учні 8-11 класів

 

Батьки, вчителі

Соціально-перетворювальна

Соціально-педагогічний патронаж дітей, позбавлених батьківського піклування та дітей-сиріт.

 

Соціально-педагогічний супровід дітей та підлітків схильних до конфліктної поведінки.

 

Сприяння залученню учнів до гурткової роботи в гімназії та позашкільної діяльності.

Діти – сироти та діти, позбавлені батьківського піклування.

 

Учні з проявами конфліктної поведінки, їх сім’ї

Учні гімназії

Профілактична

Профілактика проявів стійкої соціальної дезадаптації учнів 1,5,10 класів.

 

Проведення превентивних занять  «Корисні навички» щодо розвитку навичок безконфліктного спілкування та ведення здорового способу життя.

Учні 1,5,10-х класів

 

Учні 1, 2 класів

 

 

Захисна діяльність (зв’язки з  громадськістю)

 

Проінформувати службу у справах дітей, кримінальну міліцію, щодо наявності дітей девіантної поведінки, схильних до правопорушень, дітей, що виховуються в неблагополучних сім’ях (за запитом).

 

Представлення інтересів дітей у різних інстанціях (суд, кримінальна міліція у справах дітей, служба у справах дітей  тощо) (за потребою)

 

Органи виконавчої влади

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛИСТОПАД

Вид діяльності

Зміст роботи

Цільова група

Організаційно-методична

Робота з документацією, написання аналітичних довідок, заповнення протоколів за результатами досліджень.  

Консультації в навчально-методичних та наукових центрах (закладах), участь у нарадах для працівників психологічної служби.

Участь у психолого-педагогічному консиліумі з проблеми соціальної адаптації п’ятикласників до нових умов навчання.

Вивчення психолого-педагогічної літератури, робота в бібліотеці. Опрацювання і поповнення літературної бази по соціальній педагогіці та психології, нормативно-правової бази.

 

 

 

 

 

Педагогічний колектив

Діагностична

Анкетування учнів 9, 11-х класів з питань професійного самовизначення.

 

 

Опитування учнів старшої ланки «Проблема національної толерантності»

 

Учні 9,11-х класів

 

 

Учні старшої ланки гімназії

Консультативна

Індивідуальні та групові консультації з питань професійної спрямованості та подальшого навчання у закладах освіти

 

Індивідуальні консультації за запитом.

 

Індивідуальні консультації обдарованих учнів.

 

 

Підготовка та поширення методичних матеріалів на допомогу класному керівникові початкової школи: «Безпечне і здорове життя»

 

Учні 9-11-х класів, батьки

 

Учні, батьки, педагоги

 

 

Обдаровані та здібні учні.

 

 

Класні керівники 1-4 класів

Прогностична

Продовжити групову та індивідуальну корекцію відхилень у поведінці школярів.

Групові заняття спрямовані на розвиток критичного мислення учнів.

Учні 1-11 класів

Учні гімназії

Соціально-перетворювальна

Продовжувати здійснювати соціально-педагогічний патронаж дітей, позбавлених батьківського піклування та дітей-сиріт, а також здійснювати супровід дітей з малозабезпечених сімей та тих, які потрапили у складні життєві обставини.

 

Сприяння професійному самовизначенню учнів 9,11-х класів (індивідуальні і групові бесіди, розробка пам’яток та рекомендацій, профорієнтаційні ігри та анкетування).

 

Індивідуальні бесіди на тему: “Вчинки та наслідки” з учнями, які мають негативне ставлення до навчання, з метою формування успішної стратегії поведінки.

 

Учні, соціально-вразливих та пільгових категорій

 

Учні 9,11-х класів

 

 

 

 

Учні гімназії

Профілактична

Проведення превентивних занять  «Корисні навички» спрямованих на розвиток самоповаги, вміння взаємодіяти з оточуючими, вести здоровий спосіб життя тощо.

 

Учні 3-4 класів

Захисна діяльність (зв’язки з  громадськістю)

 

Відвідування батьків учнів, що пропускають шкільні заняття без поважних причин  (за необхідністю).

 

Щорічна благодійна акція «Гімназія – шпиталь»

Батьки учнів

 

 

Учні, батьки, педагоги

 

ГРУДЕНЬ

Вид діяльності

Зміст роботи

Цільова група

Організаційно-методична

Консультації в навчально-методичних та наукових центрах, участь у нарадах для працівників психологічної служби.

Робота з документацією, заповнення протоколів за результатами проведених досліджень.  

Участь у психолого-педагогічному консиліумі з питань адаптації першокласників до шкільного життя.

 

 

 

 

Педагогічний колектив

Діагностична

Діагностичне обстеження учнів «Дослідження моральних якостей особистості дитини» (виявлення моральних уявлень учнів).

 

Виявлення учнів, схильних до девіантної та адитивної (залежної)  поведінки шляхом психолого-педагогічного аналізу, бесід з вчителями тощо.

 

Соціально-педагогічні дослідження за запитом адміністрації.

Учні 6х класів

 

 

Учні середньої та старшої ланки

 

Учні, педагоги, батьки

Консультативна

Консультування старшокласників з приводу професійної спрямованості, відповідних здібностей та нахилів; з питань вибору майбутньої професії та вступу до ВНЗ.

 

Виступи на батьківських зборах (тематика за запитом класних керівників, адміністрації).

Учні 9-11-х класів

 

 

 

Батьки учнів

 

Прогностична

Продовжувати групову та індивідуальну роботу, спрямовану на корекцію  відхилень у поведінці школярів, стійке порушення дисципліни та правил шкільної поведінки.

Заняття з елементами тренінгу з учнями на тему: «Мій вибір. Складові успіху»

Виявлення учнів «групи ризику» відносно яких можна прогнозувати зниження успішності та прояви дезадаптації.

Учні гімназії

 

 

Учні 9, 11-хкласів

 

Учні 1-11 класів

Соціально-перетворювальна

Продовжувати здійснювати соціально-педагогічний патронаж дітей, позбавлених батьківського піклування та дітей - сиріт, а також інших соціально-вразливих категорій дітей.

 

Сприяння професійному самовизначенню учнів 9,11-х класів (індивідуальні і групові бесіди, розробка пам’яток та рекомендацій, профорієнтаційні ігри та анкетування).

Учні, що належать до соціально-вразливих категорій

 

 

 

Учні 9,11-х класів.

Профілактична

Заняття (бесіди, ігри, тренінгові вправи, диспути тощо) щодо формування толерантного ставлення до людей з особливими потребами, дітей-переселенців тощо. Профілактика проявів ксенофобії в учнівському середовищі «Ми – різні, але ми – рівні!»

Превентивні заняття «ПАР: міфи і реальність» із залученням спеціалістів КДМ

 

Учні гімназії

 

 

Учні 8-10 класів

Захисна діяльність (зв’язки з  громадськістю)

 

Відвідування учнів, які пропускають заняття у школі без поважних причин. Інформування батьків про відсутність дітей на заняттях.

Роз'яснювальна робота серед  неповнолітніх з питань соціального захисту (за запитом)

Співпраця зі спеціалістами Клініки дружньої до молоді

Учні гімназії, їх сім`ї

 

Учні

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СІЧЕНЬ

Вид діяльності

Зміст роботи

Цільова група

Організаційно-методична

 

 

Консультації в навчально-методичних та наукових центрах.

Підготовка матеріалів на інформаційні стенди.

Робота з документацією, обробка результатів досліджень, написання аналітичних довідок.  

Виступ на педагогічній раді за річним планом роботи гімназії.

 

Батьки, учні, вчителі.

Класні керівники

 

Педагогічний колектив

 

Діагностична

Соціально-педагогічні дослідження за запитом

Продовжити діагностичне обстеження учнів «Дослідження моральних якостей особистості дитини» (виявлення моральних уявлень учнів).

 

 

Учні 5-8 класів

Консультативна

Індивідуальні консультації за запитом.

 

Індивідуальні консультації для вчителів, батьків на тему “Підліток: ще не дорослий, вже не дитина”.

 

Надання адресних рекомендацій батькам обдарованих та здібних учнів «Як потрібно та як не варто поводити себе батькам з обдарованою дитиною», «Як розвити творчий потенціал дитини».

 

Педагоги, батьки, учні

 

Батьки, вчителі

 

 

Батьки обдарованих учнів

 

 

Прогностична

Спрогнозувати можливі причини виникнення труднощів у дітей «групи ризику» у взаєминах з однолітками та дорослими, провести необхідну роботу з уникнення цих труднощів.

Розвивальне заняття з елементами тренінгу «Зони твоєї відповідальності»

Учні гімназії

 

 

Учні 6 класів

Соціально-перетворювальна

Продовжувати здійснювати соціально-педагогічний патронаж дітей, позбавлених батьківського піклування та дітей-сиріт, а також дітей з малозабезпечених сімей, дітей-інвалідів та тих, чиї сім’ї опинилися у скрутних життєвих обставинах.

 

Продовжувати сприяти професійному самовизначенню учнів 9,11-х класів (індивідуальні і групові бесіди, розробка пам’яток та рекомендацій, профорієнтаційні ігри, дискусії, заняття з елементами тренінгу тощо).

 

Здійснювати соціально-педагогічний супровід дітей та підлітків схильних до девіантної, адиктивної (залежної) поведінки.

Учні, що належать до пільгових та соціально-незахищених категорій

 

Учні 9, 11-х класів.

 

 

 

Учні з проявами девіантної поведінки, їх сім’ї

Профілактична

Проведення попереджувальних заходів щодо проблеми ВІЛ/СНІДу, формування толерантного ставлення до людей, які живуть із ВІЛ (інформаційно-профілактичні бесіди, тренінгові вправи тощо)

 

Проведення превентивних занять (класних годин) щодо проявів адиктивної поведінки.

 

Учні 8-11-х класів

 

 

 

Учні гімназії

Захисна діяльність (зв’язки з  громадськістю)

 

Відвідування учнів вдома, бесіди з батьками. Обстеження житлово-побутових умов проживання учнів пільгових та соціально-незахищених категорій.

 

Співпраця зі спеціалістами Запорізького Центру Здорової Молоді.

Учні, що належать до соціально-незахищених категорій

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛЮТИЙ

Вид діяльності

Зміст роботи

Цільова група

Організаційно-методична

Ведення обов’язкової документації соціального педагога.

Обробка результатів соціально-педагогічних досліджень, оформлення аналітичних довідок.

Вивчення психолого-педагогічної літератури, робота з інтернет-ресурсами.

Підготовка до групових занять з учнями.

 

Діагностична

Соціально-педагогічні дослідження за запитом адміністрації, педагогів гімназії.

Анкетування «Прояви агресивної поведінки»

Учні, батьки, вчителі

Учні 6-10 класів

Консультативна

Індивідуальні  консультації з питань професійного визначення особистості.

Індивідуальне консультування учнів «групи ризику», важковиховуваних учнів.

 

Індивідуальні консультації для вчителів, батьків на тему “Підліток: ще не дорослий, вже не дитина”.

 

Проведення індивідуальних та групових консультацій для вчителів  «Як підтримати дитину при підготовці до конкурсів та олімпіад»

 

 

Учні 9-11-х класів, їх батьки

Учні «групи ризику»

Батьки, вчителі

 

Вчителі, що працюють із талановитими та обдарованими дітьми

 

Прогностична

Індивідуальні та групові заняття з дітьми та підлітками щодо розвитку соціальних навичок, вибору конструктивної моделі поведінки «Я та оточуючі».

Виявлення  учнів, які не визначилися з майбутньою професією з метою надання консультативної допомоги в цьому питанні.

Учні гімназії

 

Випускники

Соціально-перетворювальна

Продовжувати здійснювати соціально-педагогічний патронаж дітей, позбавлених батьківського піклування та дітей сиріт, а також інших соціально-вразливих категорій дітей.

 

Соціально-педагогічний супровід дітей та підлітків з проявами девіантної поведінки.

Соціально-педагогічний патронаж дітей та підлітків з неповних сімей та сімей, що знаходяться у стані розлучення

Провести рольову гру “ Ввічливе спілкування” з метою  формування культури поведінки у підлітків.

Учні, що належать до соціально-незахищених категорій

 

Учні з девіантною поведінкою, їх сім’ї

Учні гімназії

 

Учні 5 класів

Профілактична

Заняття щодо підвищення обізнаності підлітків з проблеми торгівлі людьми.

 

Оновлення інформаційних стендів з питань профілактики негативних явищ в учнівському середовищі.

Учні  9-11 класів

 

 

Учні гімназії

Захисна діяльність (зв’язки з  громадськістю)

 

Благодійної акції «Від серця до серця»

 

Співпраця зі спеціалістами Обласної організації Червоного хреста України

Учні, вчителі, батьки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БЕРЕЗЕНЬ

Вид діяльності

Зміст роботи

Цільова група

Організаційно-методична

Консультації в навчально-методичних та наукових центрах, участь у нарадах для працівників психологічної служби.

Обробка результатів соціально-педагогічних досліджень, складання аналітичних довідок.

Робота з документами. Підготовка матеріалів для проведення профілактичної та консультативної роботи.

Участь у засіданнях, педагогічних нарадах (за планом роботи гімназії).

 

 

 

 

 

 

Діагностична

Анкетування «Прояви агресивної поведінки»

учні 6-10 класів

 

Консультативна

Індивідуальне консультування учнів «групи ризику», важковиховуваних учнів, дітей з відхиленнями у поведінці.

 

Індивідуальні консультації за запитом.

Індивідуальне консультування батьків «Вибір стилю та методів сімейного виховання».

Учні «групи ризику»

 

Учні, батьки, вчителі

 

Батьки учнів

 

Прогностична

Індивідуальні та групові заняття з дітьми та підлітками за запитом.

На основі результатів соціально-педагогічної діагностики спрогнозувати кількість учнів, що схильні до шкідливих звичок.

Організувати заняття з елементами дискусії «Права та відповідальність дитини в Україні»

 

 

Учні гімназії

Соціально-перетворювальна

Соціально-педагогічний патронаж соціально-вразливих категорій дітей (діти з неповних сімей та сімей, що знаходяться у стані розлучення).

 

Соціально-педагогічний супровід дітей та підлітків з проявами девіантної поведінки.

 

Провести рольову гру “ Точка відліку ” з метою  формування толерантної поведінки  підлітків.

Учні, що належать до соціально-вразливих  категорій

Учні з проявами асоціальної поведінки, їх сім’ї

Учні 8-9 класів

Профілактична

Проведення превентивних занять (класних годин) «Бути здоровим – здорово!».

Превентивні заняття «ПАР: міфи і реальність» із залученням спеціалістів КДМ

 

Учні 7-9 класів

Захисна діяльність (зв’язки з  громадськістю)

 

 

Благодійна акції на допомогу воїнам та ветеранам АТО «Солдатська масляна»

 

Співпраця зі спеціалістами Запорізького Центру Здорової Молоді

Учні гімназії, вчителі, батьки

 

 

КВІТЕНЬ

Вид діяльності

Зміст роботи

Цільова група

Організаційно-методична

Обробка результатів соціально-педагогічних досліджень, оформлення аналітичних довідок.

Поповнення банку відеотеки з проблем профілактики негативних проявів у молодіжному середовищі.

 

Діагностична

Опитування батьків, класних керівників з метою виявлення дітей з числа пільгових категорій, неблагонадійних сімей та дітей девіантної поведінки, у яких не організовано дозвілля влітку.

 

Спостереження за учнями під час навчальних занять та в позаурочний час з метою виявлення та оцінки особливостей діяльності і розвитку учнів гімназії наприкінці навчального року.

Класні керівники, батьки

 

Учні 11-х класів

 

 

Учні гімназії

Консультативна

Індивідуальне консультування учнів «групи ризику», важковиховуваних учнів, дітей з відхиленнями у поведінці.

Індивідуальні консультації обдарованих учнів.

 

Виступи на батьківських зборах (за запитом класних керівників, адміністрації).

 

Індивідуальне консультування батьків з питань вибору стилю та методів сімейного виховання.

Учні «групи ризику»

 

Здібні та обдаровані діти

Батьки учнів

 

Батьки учнів

Прогностична

Спрогнозувати кількість дітей пільгових категорій та обдарованих учнів, що потребують організації літнього відпочинку та оздоровлення

 

Розвивальне заняття з елементами тренінгу «Зони твоєї відповідальності»

Учні гімназії

 

 

Учні 7-8 класів

Соціально-перетворювальна

Соціально-педагогічний патронаж соціально-вразливих категорій дітей  (діти з неповних сімей та сімей, що знаходяться у стані розлучення).

 

Соціально-перетворювальна робота з учнями, які мають негативне ставлення до навчання.

Учні, що належать до соціально-вразливих категорій

 

Учні гімназії

Профілактична

Ознайомлення дітей з їх соціальними правами та обов’язками.

 

Проведення превентивних занять (класних годин) «Здоров`я мати – щасливим зростати!».

Учні гімназії

 

Учні 5-6 класів

Захисна діяльність (зв’язки з  громадськістю)

 

Відвідування учнів вдома, бесіди з батьками. Обстеження житлово-побутових умов проживання учнів пільгових та соціально-незахищених категорій.

 

 

Благодійна акція «Великодній кошик солдату»

Учні, що належать до соціально-незахищених категорій

 

Учні, батьки, вчителі

 

ТРАВЕНЬ

Вид діяльності

Зміст роботи

Цільова група

Організаційно-методична

Організація літнього відпочинку та оздоровлення дітей пільгових категорій,  обдарованих та талановитих учнів на пришкільних майданчиках та в дитячих оздоровчих центрах (таборах).

Ведення обов’язкової документації соціального педагога.

Консультації в навчально-методичних та наукових центрах, участь у нарадах для працівників психологічної служби.

Складання аналітичних довідок за результатами проведених соціально-педагогічних досліджень.

Написання аналітичного і статистичного звітів за 2018-2019 навчальний рік

Учні пільгових категорій, обдаровані та талановиті учні

Діагностична

Спостереження за учнями під час навчальних занять та в позаурочний час з метою виявлення та оцінки особливостей діяльності і розвитку учнів «групи ризику» наприкінці навчального року.

 

За допомогою опитування батьків і класних керівників виявити дітей із числа пільгових категорій, неблагонадійних сімей та дітей девіантної поведінки, у яких не організовано дозвілля влітку.

Учні «групи ризику»

 

 

 

Батьки, класні керівники

Консультативна

Консультування батьків з питань літнього відпочинку та оздоровлення дітей, допомога в оформленні необхідних документів.

Індивідуальне консультування учнів «групи ризику», важковиховуваних учнів, дітей з відхиленнями у поведінці.

Індивідуальні консультації за запитом.

Надання рекомендацій для батьків щодо організації відпочинку та оздоровлення дітей в літній період.

Батьки учнів

 

Учні «групи ризику»

 

Учні, батьки, вчителі

Батьки

Прогностична

Продовжити індивідуальні та групові заняття з дітьми та підлітками щодо корекції негативних проявів у поведінці.

Учні гімназії

Соціально-перетворювальна

Продовжувати здійснення соціально-педагогічного патронажу пільгових та соціально-незахищених категорій дітей

 

 

Соціально-педагогічний супровід дітей та підлітків схильних до конфліктної поведінки.

Соціально-педагогічний патронаж соціально-вразливих категорій дітей (діти з неповних сімей та сімей, що знаходяться у стані розлучення).

Учні, що належать до пільгових соціально-незахищених категорій

 

Учні з проявами конфліктної поведінки, їх сім’ї

Учні, що належать до соціально-вразливих категорій

Профілактична

Профілактична робота з учнями щодо протидії торгівлі людьми згідно до цільової державної програми (тренінгові вправи, обговорення ситуацій).

 

 

Ознайомлення дітей з їх соціальними правами та обов’язками.

 

 

Учні старшої ланки

 

 

 

Учні гімназії

 

Захисна діяльність (зв’язки з  громадськістю)

 

Запрошення на зустріч ветеранів Великої Вітчизняної Війни. 

 

Відвідування мітингу на честь Дня перемоги у Великій Вітчизняній Війні.

 

 

Проінформувати службу у справах дітей, кримінальну міліцію, щодо організації нагляду за учнями девіантної поведінки, неблагополучними сім’ями під час літніх канікул.

Учні гімназії

 

Учні 9-11-х класів

 

 

Органи виконавчої влади

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
4.9
Відповідність темі
4.9
Загальна:
4.9
Всього відгуків: 7
Оцінки та відгуки
 1. Бурсов Владислав Сергійович
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Бурсов Владислав Сергійович
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 3. Бирюкова Алена
  Загальна:
  4.7
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  5.0
 4. Дикаленко Олексій Володимирович
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 5. Сорокіна Світлана Петрівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 6. Klimchuk Angela
  Дуже дякую за розробку. Мені, як початківцю, це допомогло спланувати свою роботу. Увесь матеріал викладено на доступному рівні.
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 7. Лукашова Юлия
  Дякую! Дуже змістовно та професійно!
  Загальна:
  4.7
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  4.0
Показати ще 4 відгука
doc
Пов’язані теми
Психологія, Планування
Додано
30 червня 2018
Переглядів
24922
Оцінка розробки
4.9 (7 відгуків)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку