Різнорівневі завдання з Історії України

Про матеріал

Розробка містить різнорівневі завдання для тематичничного оцінювання з історії України для 7 класу. З кожної теми розроблено 4 варіанти. Можно використовувати для контролю знань за темами.

Перегляд файлу

ТЕМА 1                                   Утворення та розвиток Київської Русі.

 

Рівень 1                                                                                                                        ВАРІАНТ1

 

Виберіть правильний варіант відповіді:

1 Кого М. Грушевський називав «запорожець на престолі»:

  А Аскольда;                   Б Олега;                      В Ігоря;                   Г Святослава.

2.За літописом княжіння Олега в Києві почалось:

  А 862;                             Б 879;                          В 882;                      Г 912

3. Похід князя Ігоря на Візантію відбувся:

  А 879;                            Б 882                           В 907                         Г 941

4.Вільних людей, які вели своє господарство, володіли землею, сплачували податки називали:

  А закупи;                      Б смерди;                     В холопи;                 Г челядь,

5.Дінастія Києвичів припинила існування:

  А Vст,                           Б VIIст,                        В IXст.                       Г Х ст.

6.Хто з руських князів впорядкував збір данини й податків:

  А Олег;                         Б Ігор;                           В Ольга;                    Г Святослав

 

Рівень 2

 

7. Встановіть хронологічну послідовність:

  А князь під виглядом купців прибув до міста і вбив місцевого князя, За літописом, захопивши   престол, убивця назвав Київ «матір’ю міст руських»

  Б князь вирушив у похід на Оку  та Волгу, щоб підкорити Хозарський каганат. Війна тривала

     два роки. Русичі розгромили фортеці Хозарії.

  В Оттон І задовольнив прохання руських послів і надіслав до Києва кількох священиків на чолі   з єпископом Адальбертом. Але поширити християнство на всю Русьтак і не вдалося.

  Г князь на чолі 80-тисячного війська здійснив на Константинополь. За угодою Візантія виплатила контрибуцію,а також щорічну данину містам Києву, Чернігову, Переяславу тощо. На воротах Константинополя був прибитий щит на честь цієї перемоги.

8. Встановіть відповідність:

   1. поляни                     А між Дністром і Південним Бугом;

   2. древляни                  Б у Середньому Подніпровї;

   3.сіверяни                    В по Десні, Сулі, Пслу, Ворсклі;

   4. білі хорвати             Г на річці Припять;

                                        Д у Прикарпатті.

 

Рівень 3

 

9. Дайте визначення:

ПОГОСТ-це

10. Заповніть пропуски:

 На чолі Київської держави стояв…. Радниками князя в усіх питаннях державного управління були …... або…. Найчисельнішою групою населення були….   ……. Вели своє господарство, володіли землею, виплачували данину. З розвитком міст зростала чисельність …., … і ……

Найбільш знедоленими були …., котру дарували й продавали, та ……,становище яких мало чим відрізнялося від рабства,

 

Рівень 4

 

11.Доведіть, що реформи Ольги мали прогресивний характер?

 

 ТЕМА 1                                      Утворення та розвиток Київської Русі.

 

Рівень 1                                                                                                                        ВАРІАНТ2

 

Виберіть правильний варіант відповіді:

1.Позначте назву племені, на території якого виник Київ:

   А поляни                      Б деревляни                        В тиверці                  Г уличи

2.Позначте імя князя, якому кияни докоряли такими словами: «Князю! Ти шукаєш чужих земель, а свою рідну зневажаєш!»

   А Аскольд                    Б Олег                                 В Ігор                         Г Святослав

3. Повстання деревлян відбулось:

   А 912                             Б 945                                   В 969                          Г 972

4.Віче-це

   А народні збори;          Б військова дружина;        В племінна верхівка;  Г вільні селяни.

5. Хто здійснив похід на Візантію в860р.:

   А Аскольд;                    Б Олег;                               В Ігор;                        Г Святослав.

6.Племена, які жили між Дніпром і Дністром:

   А поляни;                      Б деревляни;                      В тиверці;                  Г уличи.

 

Рівень 2

 

7. Встановіть хронологічну послідовність:

 А «А древляни зраділи, погодились, і зібрали від двору по три голуби й по три горобці й послали їх до Ольги з поклоном. А Ольга роздала воякам кожному по голубові, а іншим по горобцеві, і повеліла повязати сірку кожному голубові й горобцеві…»

Б «І прибули вони до гір київських, і довідався Олег, що тут Аскольд  і Дір удвох княжать. І сховав він воїв у човнах, а інших позаду зоставив і сам прийшов на берег Дніпра, несучи Ігоря малого»

В « Коли почули древляни, що він знову іде, порадилися древляни з князем своїм Малом і сказали: «Якщо внадиться вовк до овець, то виносить по одній все стадо, якщо не убють його. Так і сей: якщо не вбємо його, то він всіх нас погубить».

Г «Вони послухали його, і послали йому меч й іншу зброю. А він прийняв і почав любуватись і хвалити й висловлювати подяку цареві. І сказали бояри: «Лютий цей муж буде, бо не дбає про маєток, а хапає за зброю, зобовяжись платити данину».

8. Встановіть відповідність:

    1 розгром Хозарського каганату;                           А Аскольд;

    2 запровадження фіксованих норм данини;          Б Олег

    3 повстання древлян;                                               В Ігор

    4 похід на Візантію 907р.                                        Г Ольга

                                                                                       Д Святослав.

 

 Рівень 3

 

9. Дайте визначення:

 УРОК- це

10. Заповнить таблицю: « Діяльність княгині Ольги»

   ВНУТРІШНЯ ПОЛІТИКА

  ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА

 

 

 

Рівень 4

 

 11. Підготуйте розгорнутий план відповіді по темі «Зовнішня політика Святослава

 

 

ТЕМА 1                                    Утворення та розвиток Київської Русі.

 

Рівень 1                                                                                                                 ВАРІАНТ 3

 

Виберіть правильний варіант відповіді:

1.Розгромив Хозарський каганат:

  А Аскольд;                    Б Олег;                       В Ігор                   Г Святослав

2.Кому належать слова: «Хай  буде се мати городам руським»

  А Олегу.                         Б Ігорю                      В Ользі                 Г Святославу

3. На землях  між Дністром і Прутом проживали племена:

  А сіверяни;                    Б поляни;                   В тиверці;             Г древляни.

4. Полюддя-це:

  А зібрання племінного ополчення;                Б повинності міщан;

  В щорічне збирання князем данини;             Г  верства населення

5.Проти якого кочового народу здійснив свій останній військовий похід князь Святослав:

   А монголи;                     Б хозари;                  В половці;             Г печеніги.

6.Автор найдавнішого літописного твору «Повість минулих літ»

   А Іларіон;                       Б Кирило;                 В Нестор;              Г Сильвестер

 

Рівень 2

 

7. Встановіть хронологічну послідовність:

   А Розгром Хозарського каганату;

   Б Впорядкування збору данини та податків;

   В Повстання деревлян;

   Г Похід на Дунайську Болгарію.

 8. Встановіть відповідність:

    1. Ігор                                                      А 980-1015рр.

    2. Ольга                                                   Б 912-945рр.

    3. Олег                                                     В 945-969рр.

    4. Святослав                                            Г 969-972рр.

                                                                      Д 882-912рр

 

Рівень 3

 

9.Дайте визначення:

ВІЧЕ-це

10. Заповнить таблицю: «Правління князя Святослав»

Позитивні віхи діяльності

Негативні віхи діяльності

 

 

 

Рівень 4

 

11.Чим визначалася політика Рюриковичів? Свою думку обґрунтуйте.

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМА 1                                        Утворення та розвиток Київської Русі.

 

Рівень 1                                                                                                                        ВАРІАНТ  4

 

Виберіть правильний варіант відповіді:

1.Центральна укріплена частина міста мала назву:

   А верв;                 Б віче;                     В дим;                    Г дитинець

2. Воював з Дунайською Болгарією:

   А Аскольд           Б Олег                     В Ігор                    Г Святослав

3. По Десні, Сулі, Пслу, Ворсклі проживали племена:

   А полян;              Б сіверян;                В тиверців;           Г уличів.

4.Згідно легенді,  цей князь помер від укусу змії:

   А Аскольд           Б Олег                      В Ігор                    Г Святослав

5.Останнім князем династії Києвичів був:

   А Аскольд;          Б Олег;                      В Ігор;                  Г Святослав

6. Князь, який завжди попереджав ворогів: «Іду на Ви!» :

   А Аскольд;          Б Олег;                      В Ігор;                  Г Святослав

 

 Рівень 2

 

7. Встановіть хронологічну послідовність:

   А посольство Ольги до германського імператора;

   Б повстання древлян;

   В початок правління Святослава;

   Г розгром Хозарського каганату;

8. Встановіть відповідність:

   1. посольство Ольги до Візантії             А 860р.

   2.реформи системи збору данини          Б 945р.

   3 похід на Оку і Волгу                             В 946р.

   4.повстання древлян                                 Г 947р.

                                                                       Д 964р. 

 

Рівень 3

 

9.Дайте визначення:

ДЕРЖАВА-це

10. Заповніть таблицю: «Походи Святослава»

ДАТА

НА ЯКІ ЗЕМЛІ

 НАСЛІДКИ ПОХОДУ

 

 

 

 

Рівень 4

 

11. Віднайдіть спільне і відмінне у політиці князів Олега та Ігоря.

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМА 2                    Київська Русь наприкінці Х у першій половині ХІ ст.. 

 

 

Рівень 1                                                                                                         ВАРІАНТ 1

 

Виберіть правильний варіант відповіді

 

  1. Об’єднання східнослов’янських земель у єдину державу було завершено за правління

А  Ігоря                         Б Олега                  В Святослава                               Г Володимир                                    

2.Син Володимира, Святополк,отримав прізвисько:

      А Мудрий                     б Звитяжний         В Окаянний                                  Г Завойовник

3. Хрещення Русі відбулося:

     А 956                              Б 980                      В 988                                             Г 1015

4.Звід законів «Руська правда» було укладено за правління

    А Ольги                         Б Святослава        В Володимира                               Г  Ярослава   

5. Першу бібліотеку в Русі  заснував:

    А Яр. Мудрий               Б Іларіон                В Ольга                                          Г Володимир

6 .Коли відбулись описані нижче події?

    «І тоді єпископ корсунський з попами охрестили Володимира. Охрестився він у церкві святої Софії. І єсть церква та в горді Корсуні, стоїть вона на високому місці посеред города, де ото чинять торг корсуняни. Коли ж охрестили його в Корсуні, то передали йому віру християнську..»

      А ІХст.,                        Б Х ст..,                 В ХІ ст..,                                         Г ХІІ ст..,

 

Рівень 2

 

7. Встановить хронологічну послідовність:

       А  заснування Києво-Печерського монастиря

        Б  хрещення Русі

       В  розгром печенігів

       Г  створення «Руської Правди»

8. Установіть відповідність:

       1.ВОЛОСТЬ               А  народні збори у словян,де вирішувалися важливі державні питання

        2.ДИМ                        Б  населення,яке платило данину

                                            В  область, округа, адміністративно-територіальна одиниця, із якої        

                                                 збирали податок

                                            Г  господарська одиниця, із якої збирався податок на користь держави                                                                                                                                                     

        3.ВІЧЕ                        Д  вид повинності,яка полягала в наданні коней і транспорту князеві та

        4.ПОВІЗ                          його адміністрації

 

Рівень 3

 

9. Дайте визначення

    РЯДОВИЧІ- це

10.Заповніть пропуски

   Розквіт давньоруської держави відбувся в період князювання--------------.Підтвердженням розвиту правових відносин у державі було створення першого зводу законів-----------.

 

Рівень 4

 

11.Доведіть,що запровадження християнства мало прогресивне значення.  

 

ТЕМА 2             Київська Русь наприкінці Х- у перший половині ХІ ст.. 

 

Рівень 1                                                                                                           ВАРІАНТ   2

 

Виберіть правильний варіант відповіді

1.Володимир приєднав територію міст:

     А  Переяславця й  Доростолу                                 Б Тмутаркань й Саркелу

     В  Червенських міст                                                 Г  Корсуня й Сурожа

2  Автором «Слова про закон і благодать» був:

     А Ярослав                      Б Володимир            В Іларіон                  Г Нестор

3. Остання битва з печенігами  відбулася:

    А 1019                             Б  1039                       В 1036                      Г 1051

4. Позначте вид господарства, який становив основу економіки Київської Русі:

    А  землеробство              Б  скотарство            В  торгівля               Г  ремесло

5. Найвідоміший літопис часів Київської Русі:

    А «Слово про закон і благодать»                              Б Лаврентіївськії літопис

    В  «Руська правда»                                                     Г «Повість минулих літ»

6. Християнство було прийнято

      А 980                             Б 988                          В 990                         Г 1000

 

Рівень 2

 

7. Встановіть хронологічну послідовність:

    А  будівництво Десятиної церкви;

    Б   заснування Київської митрополії;

    В   війна Ярослава Мудрого з Візантією;

    Г   смерть Володимира

8. Встановіть відповідність

    1. СМЕРДИ                   А  селянин,який уклав с феодалом договір про тимчасову роботу;

    2.  РЯДОВИЧІ              Б  селянин, що потрапив у залежність до феодала, беручи в нього    позику

    3  .ЗАКУПИ                  В селяни, що володіли земельним наділом і сплачували князю данину;

    4.  ЧЕЛЯДЬ                  Г збідніли селяни, які обслуговували князівські чи селянські господарства

    5.  ХОЛОПИ                        

 

Рівень 3

 

9. Дайте визначення:

    ПОВІЗ- це

10. Заповніть пропуски:

«Після смерті--------1036р.-------перетворюється на------ володаря Русі»

 

Рівень 4

 

11.Доведіть,що наприкінці Х- у першій половині ХІ ст. зміцнювалась центральна влада.

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМА 2                  Київська Русь наприкінці Х- у першій половині ХІ ст..

 

 Рівень 1                                                                                                             ВАРІАНТ 3

 

Виберіть правильний варіант відповіді:

1.Якій із київських князів розірвав церковний зв'язок із Константинополем,призначивши київського митрополита:

      А Святослав              Б Володимир                 В Ярослав                     Г Ізяслав

2. Як називали князя Ярослава:

      А Великий                 Б Хоробрий                   В  Віщий                       Г Мудрий

3. Заснована перша бібліотека на Русі:

      А 988                          Б 1036                            В 1037                           Г 1051

4. Автор найдавнішого літописного твору «Повість минулих літ»:

      А Іларіон                    Б Кирило                       В Нестор                       Г Сильвестор

5.Позначте факт, що стосується  життя та  діяльності Ярослава Мудрого:

      А успадкував владу від князя Святослава          Б розгромив печенігів під стінами Києва

      В побудував Десятину  церкву                            Г прожив 67 років

6. Перші гроші, які виготовлялися із золота при князі Володимирі:

      А гривні                       Б куні                             В златники                   Г срібники

 

Рівень 2

 

7.Встановіть хронологічну  послідовність:

      А хрещення Русі;

      Б  будівництво Софійського собору;

      В  перетворення Ярослава на єдиновладного правителя Русі;

      Г  приєднання Червнських Земель

8. Встановіть відповідність:

      1 Іларіон                         А  заснування першої державної школи;

      2 Антоній                       Б  написання « Повісті минулих літ»;

      3 Нестор                         В заснування Київської  митрополії;

      4 Володимир                  Г виникнення Києво-Печерського монастиря;

      5 Аліпій

 

Рівень 3

 

9. Дайте визначення:

  ЗАКУПИ- це

10.Заповніть таблицю «Київська Русь за Володимира Великого та Ярослава Мудрого»,записавши у відповідний стовпчик номер наведеного твердження:  1. хрещення Русі; 2. створення «Руської правди»: 3. спорудження Десятинної церкви; 4.спорудження Софійського собору; 5. укріплення південних кордонів Київської русі;6. заснування м. Юр’їв (нині Тарту)

Події,що сталися за правління Володимира

Події, що сталися за правління Ярослава

 

 

 

Рівень 4

 

11. У чому проявився вплив вплив християнства на розвиток руської культури? Свою думку аргументуйте.

 

 

 

ТЕМА 2                Київська Русь наприкінці Х- у першій половині ХІ ст..

 

Рівень 1                                                                                                                   ВАРІАНТ 4

 

 Виберіть правильний варіант відповіді:

 1. Київську митрополію було засновано

     А 1019                         Б 1036                             В 1039                            Г 1051

 2.Володимир Великий правив протягом:

     А 882-912                    Б 980-1015                     В 945-969                      Г  1019-1051

 3.Ярослав переміг Святополка на Р. Альта:

     А 1015                          Б 1019                            В 1026                           Г  1036

 4. В якому столітті була створена «Руська правда»:

     А ІХ ст..                        Б Х ст..                           В ХІ ст..                       Г  ХІІ ст..

 5.При якому  храмі Русі, згідно з літописом була створена перша бібліотека:

     А Софійський собор в Києві                              Б Десятина церква

     В Успенський собор  у Галичі                           Г Києво-Печерська лавра

 6. Християнство стало державною релігією Київської Русі за правління:

     А Ольги                         Б Святослава                 В Володимира             Г Ярослава

 

Рівень 2

7 Встановіть хронологічну послідовність:

     А. діставши в Новгороді звістку про  батькову  смерть та безззаконня Святополка, він наказав       своїм воїнам готуватися до походу:»Не я почав побивати братів, а він. Хай буде Бог месником за кров братів моїх»

     Б. за задумом князя система оборони від нападів кочівників мала складатися з потужних земляних укріплень і низки фортець на південних кордонах: «І став він городи зводити по Десні, і по Остру, і по Трубежу, і по Сулі. І по Стугні». Грандіозні фортифікації увінчано назвою «Змієві вали»;

     В. «Повелів він поскидати кумирів- тих порубати, а інших вогню оддати. Перуна ж повелів він привязати коневі до хвоста і волочити з гори по Боричевому узвозу на ручай, і Дванадцятьох мужів приставив бити його палицями»;

    Г « Поставив Ярослав русина Іларіона митрополитом Русі у Святой Софії, зібравши єпископів, А тепер-от скажемо, звідки дістав свою назву Печерський монастир»

8. Встановити відповідність:

    1.Смерть Мстислава                                           А 1019

    2 Прихід до влади в Київі Ярослава                 Б  981

    3. Заснування Кіївськой митрополії                 В 1036

    4. Приєднання Волинських земель                   Г 1051

 

Рівень 3

 9. Дайте визначення:

 ВІЧЕ-це

10. Заповніть таблицю «Проблеми, які вирішувала Київська держав за період свого існування». Записавши у відповідний стовпчик номер наведеного твердження: 1. підпорядкування окремих земель центру; 2. боротьба з кочівниками; 3. подолання усобиць; 4. установлення рівноправних відносин із державами Європи та Близького Сходу; 5. зміцнення князівської влади; 6.упорядкування збору данини

  ВНУТРІШНІ

ЗОВНІШНІ

 

 

 

Рівень 4

11.Віднайдіть спільне й відмінне у зовнішній політиці Володимира і Ярослава

ТЕМА 3               Київська Русь у другій половині ХІ–першій половині ХІІІст.

 

Рівень 1                                                                                                                     ВАРІАНТ1

 

Виберіть правильний варіант відповіді:

1.Любецький зїзд відбувся:

   А 1068р.                      Б 1072р.                    В 1097р.                Г 1113р

2. Володимир Мономах правив в Києві:

   А 1054-1072рр            Б 1078-1093рр.        В 1113-1125рр.     Г 1125-1132рр.

3. Позначте назву князівства, що розташовувалось на території сучасної України

   А Рязанське;                Б Переяславське;    В Турово-Пінське   Г Володимиро-Суздальське

4.Андрій Боголюбський захопив Київ у : 

   А 1113р.                       Б1132р.                      В 1169р.                   Г 1202р.

5. Найбільшого розквіту Галицьке князівство зазнало за правління:

 А Ростислава;                Б Володимира;          В Володаря;            Г Ярослава Осмомисла

6. Автор медичного трактату «Мазі»:

   А Агапіт;                       Б Алімпій;                В Нестор;                 Г Євпраксія

 

Рівень 2

 

7. Встановіть хронологічну послідовність:

 А Укладання «Повісті минулих літ»

 Б Написання «Слово о полку Ігоровім»

 В Будівництво Золотих воріт в Києві

 Г Видання «Ізборника»

8. Встановіть відповідність:

  1. Автор твору «Повчання дітям»                          А Володимирко

  2. Обєднав Галицьке князівство                            Б Володимир  Мономах

  3. Заснував династію галицьких князів                  В Іларіон

  4.Автор « Повісті минулих літ»                              Г Ростислав Володимирович

                                                                                      Д Нестор

 

Рівень 3

 

9.Дайте визначення:

   ТРІУМВІРАТ- це

10. Заповніть пропуски в тексті:

Зїзд князів у Любечі, який відбувся-----року, затвердив новий порядок спадкування власності, ввівши поняття----------.Таких-------- було визнано три ----------,-----------, ----------.

 

Рівень 4

 

11.Доведіть, що тріумвірат Ярославичів засвідчив послаблення центральної влади.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМА 3                    Київська Русь у другій половині ХІ–першій половині ХІІІст.

 

Рівень 1                                                                                                                  ВАРІАНТ2

 

Виберіть правильний варіант відповіді:

1 Обєднав Галицьке князівство:

   А Володимир Мономах     Б Володимирко;           В Мстислав;            Г Ярослав Осмомисл

2. Битва проти половців сталася в 1068р. на річці:

   А Калці                                Б Ворсклі                      В Альті                    Г Сіверський Донець

3. Позначте причину скликання зїзду князів у Любечі:

   А організація боротьби з печенігами;                     Б прийняття нового зводу законів;

   В припинення князівських усобиць;                       Г припинення міських повстань.

4. «Правда Ярославовичів» була видана у :

   А 1054р                                Б 1068р                         В 1072р.                    Г 1073р.

5. Галич  стає столицею князівства у:    

   А 1084р.                               Б 1141р.                        В 1145р.                    Г 11553р.

6. Батьком Володимира Мономаха був:

   А Ізяслав;                             Б Святослав;                В Всеволод;              Г Мстислав.

 

Рівень 2

 

7. Встановіть хронологічну послідовність:

   А Початок князювання Ярослава Осмомисла в Галицькому князівстві.

   Б Похід Ігоря Святославина проти половців.

   В Поділ Галичини на три князівства: Перемишльське, Теребовельське та Звенигородське.

   Г Зруйнування Києва Андрієм Боголюбським.

8. Встановіть відповідність:

   1. Володимирко Володаревич                                   А Волинське князівство

   2. Роман Мстиславович                                             Б Чернігівське князівство

   3. Святослав Ярославович                                         В Новгород-Сіверське князівство

   4.  Ігор Святославович                                               Г Переяславське князівство

                                                                                        Д Галицьке князівство

 

Рівень 3

 

9.Дайте визначення:

УДІЛЬНЕ КНЯЗІВСТВО- це

10. Заповніть пропуски в тексті:

   Усвідомлюючи негативні наслідки міжусобної боротьби за київський стіл для русі, троє братів - ________, ________ і _______ уклали союз, який тривав близько __ років. Так виник _________

на чолі з _______.

 

Рівень 4

 

11. Роздробленість Русі – прогресивне явище чи ні? Висловите власну думку й обґрунтуйте її.

 

 

 

 

 

 

 

 ТЕМА 3              Київська Русь у другій половині ХІ–першій половині ХІІІст.

 

Рівень 1                                                                                                                          ВАРІАНТ3

 

Виберіть правильний варіант відповіді:

1.Похід князя Ігоря на половців:

   А 1068р.                          Б 1072р.                              В 1185р.                         Г 1187р.

2. Обмежив свавілля бояр, створив сильне військо та обєднав всі землі Волині:

   А Ізяслав Мстиславович;                                          Б Роман Мстиславович;   

   В Ростислав Володимирович;                                   Г Ярослав Осмомисл.

3. У звязку із загибеллю якого князя в літописі вперше зявляеться назва «Україна»:

   А Святослава Всеволодовича;                                  Б Ігоря Святославовича;

   В Мстислава Романовича;                                         Г Володимира Глібовича.

4.Видатний лікар, ченець Києво-Печерського монастиря:

   А Агапіт;                        Б Нестор;                            В Алімпій;                        Г Іларіон.

5. Яке твердження щодо Любецького зїзду князів є правильним:

   А На зїзді прийнято новий звіт законів;                  Б  Зїзд відбувся у 1096р.

   В Рішення зїзду поклало край усобицям.                Г Зїзд ухвалив принцип- « кожен хай держить                                                           

                                                                                          отчину свою»

6. «Статут» Володимира Мономаха був затверджений;

   А 1103р.                          Б 1113р.                               В 1116р.                           Г 1125р.

 

Рівень 2

 

7. Встановіть хронологічну послідовність:

  А Загибель переяславського князя Володимира Глібовича;

  Б Початок княжіння Ізяслава Мстиславича у Волинській землі.

  В Поділ Волинської землі на дві частини: волинську і прикарпатську.

  Г Початок княжіння Ярослава Осмомисла.

8. Встановіть відповідність:

 1 1084р.                         А Початок князювання Ізяслава Мстиславича у Волинській землі.

 2 1135р.                         Б Початок князювання Ольговичів у Чернігівському князівстві

 3 1141р.                         В Отримання братами Ростиславичами у володіння галицьких земель

 4 1178р.                         Г Перехід Новгород - Сіверського князівства до Ігоря Святославина

                                        Д Обєднання Галицького князівства Володимиром Володаревичем

 

Рівень 3

 

9.Дайте визначення:

ЛІТОПИСИ- це

10. Заповніть пропуски в тексті:

 «На час смерті сина Ізяслава _________ удільними князівствами в Західній Волині володіли: Белзьким- _________, Берестейським- _________, Червенським- _________, Володимирським- -

__________.»

 

Рівень 4

 

11.Доведіть, що Володимир Мономах став всевладним монархом.

 

 

 

 

 

ТЕМА 3                       Київська Русь у другій половині ХІ–першій половині ХІІІст.

 

Рівень 1                                                                                                                       ВАРІАНТ4

 

Виберіть правильний варіант відповіді:

  1. Перша літописна згадка назви «Україна» датується:

А 1097р.                       Б 1119р.                               В 1187р.                       Г 1240р.

2. Смерть якого князя оплакувала Україна:

      А Святослава Всеволодовича;                                Б Ігоря Святославовича;

      В Мстислава Романовича;                                       Г Володимира Глібовича.

3. Князь Ігор Святославович зазнав поразки від половців на річці:

      А Альта                       Б Калка                                  В Каялі                       Г Трубіж.

4. Видатний художник ХІ – початку ХІІ ст..

      А Агапіт;                     Б Нестор;                               В Іларіон;                   Г Алімпій.

5. Династію Волинських князів започаткував:

      А Роман;                      Б  Всеволод;                          В Ізяслав;                   Г Мстислав.

6.Збірник норм права, прийнятий тріумвіратом:

   А « Руська правда»        Б « Статут»                          В « Ізборник»             Г «Правда Ярославичів»

 

Рівень 2

 

7. Встановіть хронологічну послідовність:

   А створення « Повісті  временних літ»;

   Б прийняття «Правди Ярославичів»;

   В похід Ігоря проти половців;

   Г написання «Слово о полку Ігореім»

8. Встановіть відповідність:

  1 1054р.                           А Ізяслав Мстиславич осів на Волині;

  2.1125р.                           Б обєднання галицьких земель;

  3.1135р.                           В смерть Володимира Мономаха;

  4.1141р.                           Г виникнення Новгород – Сіверського князівства;

                                           Д початок правління тріумвірату.

 

Рівень 3

 

9.Дайте визначення:

АВТОНОМІЯ – це

10. Заповніть таблицю:

КНЯЗЬ

Роки правління

Внутрішня політика

Зовнішня політика

Володимир

 

 

 

Мономах

 

 

 

 

 

 

 

Мстислав

 

 

 

Володимирович

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рівень 4

 

11.У чому полягали спільні і відмінні риси розвитку князівств

 

Тема 4                                               Галицько-Волинська держава

 Рівень 1                                                                                                                   ВАРІАНТ 1

 Виберіть правильний варіант відповіді.

 1.Волинь та Галичину в одне князівство обєднав:

     А Всеволод ІІ Ольгович                               Б Ярослав Осмомисл;

     В Володимир Ярославович                          Г Роман Мстиславич

 2.Перша битва руських воїнів із монголо- татарами відбулася:

    А 1199р.                            Б 1203р.                           В 1223р.                             Г 1240р.

 3. Папа Римський передав королівські регалії:

    А Михайлові Всеволодовичу;                      Б Юрію-Болеславу ІІ

    В Олександрові Невському;                         Г Данилові Романовичу

 4. Львів заснував князь:

    А Данило Романович;                                   Б Лев Данилович;

    В Володимир Василькович;                          Г Юрій-Болеслав ІІ

 5. Галицько-Волинське князівство припинило існування як єдина держава:

    А 1325;                             Б 1203;                              В 1340;                          Г 1349;

 6. Останніми князями Галицько-Волинської держави з династії Романовичів були:

    А Кирило та Мефодій                                    Б Андрій та Лев;

    В Данило та Василько;                                   Г Ізяслав та Святослав

Рівень 2

7. Встановіть хронологічну послідовність:

    А битва під Ярославом;

    Б битва під Завихвостьєм ;

    В битва на р.Калка;

    Г битва під Дорогочином

8. Встановіть відповідність:

    1. Лев І                                                             А 1264-1301 рр.

    2. Лев ІІ                                                            Б 1301-1315 рр. 

    3. Юрій І                                                           В 1315-1323 рр.

    4. Юрій ІІ                                                          Г 1325-1340 рр.

                                                                              Д 1340-1349 рр.

Рівень 3

9. Дайте визначення

БАСКАК- це

10.Заповніть таблицю «Видатні князі Галицько-Волинського князівства»,записавши у відповідний стовпчик таблиці номери положень. що характеризують діяльність князів: 1 об’єднання Галичини та Волині в єдину державу; 2..завоювання Києва; 3. заснування Львова; 4. участь у битві на р. Калці; 5. перенесення столиці Галицько-Волинської держави в Холм; 6. перемога в битві з угорським війском поблизу Ярослава; 7.звитяжні походи проти половців.

 РОМАН МСТИСЛАВИЧ

 ДАНИЛО РОМАНОВИЧ

 

 

 

Рівень 4

11.Прочитайте уривок і дайте відповіді на запитання до нього.

« Сей же король Данило був князем добрим, хоробрим і мудрим, який спорудив городи многі,і церкви, і оздобив їх прикрасами, і братолюбством він світився із братом своїм Васильком. Сей же Данило був другим по Соломоні.»

 1.Якими діями заслужив князь Данило таку оцінку літописця? 2.Чому Данилові Галицькому не вдалося визволити Русь від золотоординського панування? 3. У чому полягає історичне значення діяльності короля Данила?

 

ТЕМА 4                                                  Галицько-Волинська держава.

         Рівень 1                                                                                                                 Варіант 2

Виберіть правильний варіант відповіді:

1.У 1237-1240рр. Київська Русь була захоплена:

    А готами;                      Б половцями;                     В печенігами;              Г монголо-татарами

2. Золоту Орду заснував:

   А Чингізхана                 Б Батий                              В Роман                        Г Данило

3. Данило Романович оволодів Галичем:

   А 1214р.                         Б 1238 р.                            В 1240 р.                       Г 1245 р.

4. Князь Болеслав мав православне імя:

   А Лев;                             Б Юрій;                             В Андрій;                      Г Іван.

5. Ярлик-це:

   А посада при князівському дворі;                         Б  грамота хана ,що давала право князювання;                                               

   В  вид податку;                                                       Г грамота папи Римського про відпущення  гріхів

6. Хто з галицько-волинських князів за визначенням літописця був «книжник великий і Філософ, якого не було перед цим у цілій землі і по тому не буде?»:

    А  Володимир Василькович                                  Б Володимир Ярославович;

    В   Лев Данилович                                                  Г Ярослав Осмомисл

Рівень 2

7. Встановіть хронологічну послідовність:

    А заснування міста Львова;

    Б оборона Києва від монголо-татар;

    В отруєння Юрія ІІ;

    Г об’єднання Галицького та Волинського князівства Данилом Романовичем

8. Встановіть  відповідність:

    1. битва на річці Калка                                            А 1205р.

    2. загибель Романа Мстиславича                           Б  1223 р 

    3. повернення Галичини під владу Данила           В 1238 р.

    4. прихід до влади Юрія-Болеслава ІІ                    Г 1301 р.

                                                                                       Д 1325 р.

   Рівень 3

9.Дайте визначення:

 ОРДА-це

10.Заповніть таблицю «Видатні князі Галицько-Волинського князівства»,записавши у відповідний стовпчик таблиці номери положень,що характеризують їх діяльність: 1.підтримка католицького духівництва; 2.орієнтація в зовнішній політиці на Польщу та Тевтонський орден; 3.обмеження влади боярської думи;4.перенесення столиці князівства до Володимира; 5.бортьба з Золотою Ордою; 6,зближення з Литвою; 7.виважена внутрішня політика.

             АНДРІЙ ТА ЛЕВ ІІ

               ЮРІЙ-БОЛЕСЛАВ ІІ

 

 

Рівень 4

11. Прочитайте уривок Із Галицько-Волинського літопису і дайте відповіді на запитання.

«У рік 6709(1202) Початок княжіння великого князя Роман,що був державцем всієї Руської землі,князя галицького.

По смерті ж великого князя Романа, вікопомного самодержавця всієї Русі, який одолів усі поганські народи, мудрістю ума додержуючи заповідей Божих...Він бо кинувся був на поганих, як той лев,сердитий був,як той рись, і губив(їх),як той крокодил,і переходив землю їх як той орел, а хоробрий був,як той тур,бо він ревно наслідував предка свого Мономаха,що погубив поганих ізмаїльтан, тобто половців,вигнав(хана Їхнього) Отрока в Обези на Залізні ворота,а (хана)Сирчан зостався коло Дону,рибою живлячись.»1. Чому літописець порівнює Романа з тваринами? Які якості Романа асоціюються з характером тварин, названих в уривку? 2. У чому князь Роман наслідував Володимира Мономаха? 3. У чому полягало історичне значення його діяльності                      

 ТЕМА 4                                           Галицько-Волинська держава

 

Рівень 1                                                                                                                       ВАРІАНТ3

 

Виберіть правильний варіант відповіді.

1. Галицько-Волинська держава виникла:

   А 1170                            Б 1173                           В 1199                        Г 1203

2.  Монголо-татари напали на Київ:

   А 1223                           Б 1199                            В 1239                        Г 1240

3.  Столицею Галицько-Волинського князівства Данило Романович обрав:

   А Галич                         Б Львів                          В  Холм                      Г Володимир

4. Галицьку митрополію заснував:

   А Данило                      Б Лев І                           В Юрій І                     Г Роман Мстиславич

5. Рік коронування Данило Галицького:

   А 1248                           Б 1251                            В 1253                         Г 1254

6.Війско Данила Галицького спустошило Болохівську землю наприкінці 1241р.,тому що ії князі:

   А не сплачували податків;                                 Б підтримували орду;

   В  перешли на бік Литви;                                   Г перешли на бік Польщі

 

Рівень 2

 

7. Встановіть хронологічну послідовність:

  А коронація Данила в Дорогочині;

  Б похід Батия на Галицько-Волинську державу;

  В правління Юрія І

  Г правління  Лева І

8. Встановіть відповідність:

  1.   ОРДА                                 А  данина на користь  монгольского хана;

  2.  БАСКАК                             Б  столиця Золотої Орди;

  3. ЯСАК                                   В  грамота монгольського хана  на князювання;

  4. ЯРЛИК                                 Г  війско монголо-татар;

                                                    Д  намісник золотоординського хана в руських землях для

                                                        збирання данини

 

Рівень 3

 

9. Дайте визначення:

 ЯРЛИК-це

10. Заповніть пропуски

«Князь Данило успадкував владу від свого батька......... .Непокірні ..... чинили опір князівській владі. Тривалий час Данило та його брат ....... боролися за повернення батьківського престолу. Данило зробив чимало користних справ для зіцнення ...... держави. Він створив добре навчене ....., підкорив собі колишню столицю київської Русі- місто......,задав поразки рицарям-хрестоносцям під......,збудував фортечні укріплення, заснував ряд міст. Одне з  ,засноване в....Р.,він назвав на честь свого старшого сина.... .Місто ...... Данило перетворив на столицю своєї держави.»

 

Рівень 4

 

11.Чи можна Галицько-Волинську державу називати спадкоєміцею Київської Русі.

 

 

 

 

ТЕМА 4                                        Галицько- Волинська держава

 

Рівень 1                                                                                                                     ВАРІАНТ 4

 

 Виберіть правильний варіант відповіді.

1.Передумовою тимчасової втрати державної єдності Галицько-Волинського князівства в 1205р.

    А  агресія Угорського та Польського королівства;     Б монгольська навала на землі  Русі.

    В змова галицьких бояр на чолі з Кормиличем;        Г загибель князя Романа Мстиславича;

2. Позначте друге імя князя Любарта:

    А Лев                              Б Дмитро                      В Юрій                    Г Володимир

3. В якому році Роман Мстиславич занял Київ:

    А 1199                             Б 1201                           В 1203                     Г 1205

4. Правитель Галицько-Волинської держави,який(як Данило Галицький)мав королівський титул

     А Лев І                           Б Лев ІІ                         В Юрій І                  Г Роман Мстиславич

5. Переніс столицю у місто Володимир:

     А Лев І                           Б Юрій І                        В Лев ІІ                    Г Роман Мстиславич

6.Позначте,коли відбулися події, описані істориком О. Субтельним:»Хоча місцевий князь втік, городяни на чолі з воєводою Дмитром, що його послав Данило Галицький, вирішив оборонятися від нападників. Облога міста була тривалою й жорстокою... бої точилися за кожну вулицю й за кожний будинок»

     А 1239                            Б 1240                            В 1241                      Г 1242

 

Рівень 2

 

7. Встановіть хронологічну послідовність:

     А оборона Києва від монголів;

     Б смерть Василька;

     В Коронація Данила

     Г правління Любарта

8. Встановіть відповідність:

    1. Роман Мстиславич                                              А 1301-1308рр.

    2.роки життя Данило Галицького                         Б 1264-1270рр..

    3.князювання Лева І                                                В  1201-1264рр.

    4. првління Юрія І                                                   Г 1170-1205рр.

                                                                                      Д 1308-1323РР

Рівень 3

 

9. Дайте визначення:

 УЛУС-це

10. Заповніть пропуски:

  «За наказом Данила було споруджені міста-замки....,..... .У 1245р. здобув блискавичну перемогу в битві з угорським військом поблизу....... .Не маючи достатніх сил боротия із війсками Золотої Орди, Данило був змушений поїхати на переговори до хана......, який видав йому.......на князювання. Головною метою всього його життя було звільнення від.... ярма.  У ....р. в місті ...... Данило був короноааванний як король Галицько-Волинської держави, Помер у.....р. у своєму улюбленому місті.... .»

 

Рівень 4

 

11. Чи погоджуєтеся ви з твердженням, що Галицько-Волинська держава за часів Данила Галицького досягла розкіту? Якщо так,то чому? Власну думку обгрунтуйте.

 

 

ТЕМА 5                  Українські землі у складі Великого князівства Литовського та

                             інших  держав    (друга половина XV ст.)

 

Рівень 1                                                                                                                               ВАРІАНТ1

 

Виберіть правильний варіант відповіді:

  1. Київське удільне князівство було ліквідовано:

А 1430                         Б 1434                          В 1452                     Г 1471

2.    Кульмінаційним моментом війни Польщі та Литви проти Тевтонського ордену стала:

      А битва на р. Калка                                         Б битва поблизу Ярослава;

      В битва поблизу Синіх Вод;                           Г Грюнвальдська битва

3.   Литовські племена в єдину державу обєднав князь:

      А Вітовт;                     Б Ольгерд;                  В Гедимін;               Г Міндовг

4.  Остаточне загарбання Галичини Польщею припадає:

     А на 1366 р.                 Б на1382 р.                  В на 1387 р.             Г на 1434 р.

5.  На початку XVIст. Чернігово-Сіверська земля опинились у складі:

     А Московського князівства;                            Б Литви;

     В Османської імперії;                                       Г Польщі

6.  У XIV-XVIст. Панівним станом в українському суспільстві було:

     А купецтво;                 Б міщанство;               В селянство;            Г шляхетство

 

Рівень 2

 

7. Встановіть хронологічну послідовність:

      А повстання під проводом Мухи;

      Б битва  під Вількомиром;

      В входження Північної Буковини до складу Молдовії;

      Г битва поблизу Синіх Вод.

8. Встановіть відповідність:

   1. Міндовг                 А Литовський князь,якій уклав Кревську унію;

   2. Любарт                  Б Литовський князь, який брав участь битві під Грюнвальдом;

   3. Вітовт                    В Литовський князь, який обєднав литовські племена;

   4. Ягайло                   Г Литовський князь,який після занепаду Галицько-Волинького князівства

                                      відновив державу;

                                      Д удільний київський князь,який намагався посилити міць Київської землі

 

Рівень 3

 

9. Дайте визначення:

МАГДЕБУРСЬКЕ ПРАВО-це

10. Заповніть пропуски:

Наприкінці ХVст. почалося друкування книг церковнослов’янскою мовою. Першодрукарем став .........,який у.....р. надрукував у ....... богословські книги......, ........ та «Октоїх».

 

Рівень 4

 

11.Доведіть,що Кревська унія позбавила Велике Литовське князівство незалежності.

 

 

ТЕМА 5                      Українські землі у складі Великого князівства Литовського та

                                     інших держав ( друга половина XV ст.)

 

Рівень 1                                                                                                                       ВАРІАНТ 2

 

Виберіть правильний варіант відповіді:

1.Повстання,яке очолював Свидригайло, відбулося:

   А 1340-1344рр.                Б 1368-1372рр.             В 1430-1438рр.          Г 1456-1462рр.

2. Захоплення Литвою українських земель почалося за князювання:

   А Гедиміна;                      Б Любарта;                    В Ольгерда;               Г Свидригайла.

3. У 1370-1387рр. Галичина перебувала під владою:

   А Литви;                           Б Польщі;                       В Угорщини;            Г Московії

4. На початку ХVIст. Волинь, Київщина, Східне Поділля увійшло до складу:

   А Литви;                    Б Польщі;                 В Османської імперії;       Г Московського князівства

5. Право міст на самоврядування отримало назву:

   А звичаєве право;     Б римське право;      В публічне право;             Г магдебурзьке право

6. Кревську унію було укладено між:

   А Польщею і Угорщиною;                                      Б Угорщиною і Литвою;

   В Польщею і Литвою;                                              Г  Литвою і Московським князівством

 

Рівень 2

 

7. Встановіть хронологічну послідовність:

   А Укладання Кревської унії;

   Б Укладання Городельської унії;

   В Битва біля Синіх Вод;

   Г Повстання під проводом Мухи

8. Встановіть відповідність:

 1. 1413р.                    А ліквідація Київського удільного князівства;

 2. 1435р.                     Б вихід першої в Україні друкованої книжки;

 3. 1471р.                     В укладання Городельської унії;

 4. 1491р.                     Г ліквідація Волинського удільного князівства;

                                    Д битва під Вількомиром.

 

Рівень 3

 

9. Дайте визначення:

 ФІЛЬВАРОК-це

10. Заповніть пропуски:

Більшість сіл були невеликими. В них існувала сільська.......,що складалася переважно з ......(їх утворювали великі родини) або окремих господарств -.......... Очолював громаду  виборний......., існував........ суд - суд селянського сходу. Села  об’єднувалися у соціально_територіальні осередки -........, очолювані виборними .......... Останні захищали інтереси селян,збирали їх на віче для розвязання важливих питань волосного життя.

 

Рівень 4

 

11.Віднайдіть спільне й відмінне політики литовського й польського урядів стосовно приєднаних українських земель.

 

 

ТЕМА 5                           Українські землі у складі Великого князівства Литовського та

                                         інших держав ( друга половина XV ст.)

 

Рівень 1                                                                                                                   ВАРІАНТ 3

 

Виберіть правильний варіант відповіді:

1 До складу скількох держав входили українські землі на початку XVIст.:

   А трьох                       Б  чотирьох                      В пяти                 Г шести

2. Хто зазнав нищівної поразки під час  Грюнвальдської битви:

   А татарські війська                                               Б війська Тевтонського ордену;

   В руські війська;                                                   Г війська угорського короля.

3. Кревську  унію було укладено:

   А 1363р.                     Б 1377р.                            В 1385р.                Г 1392р.

4.Ректором Болонського університету в XVст. був українець:

   А Павло Русин;                                                   Б Юрій Дрогобич;

   В Станіслав Оріховський;                                  Г Франциск Скорина.

5. Перші книги кирилицею були надруковані:

    А 1481р.                    Б 1483р.                            В 1487                   Г 1491р.

6.Основною галуззю господарства в Україні в XIV-XVст. було:

    А збиральництво;    Б землеробство;               В скотарство;       Г торгівля

 

Рівень 2

 

7. Встановіть хронологічну послідовність:

    А повстання під проводом Мухи;

    Б  повсання під проводом Глинського;

    В  утворення Кримського ханства;

    Г підписання Городельської унії

8. Встановіть відповідність:

     1. Польща                             А Чернігово-Сіверщина;

     2. Литва                                Б Крим;

     3. Московська держава       В Закарпаття;

     4. Угорщина                         Г Галичина;

                                                   Д Київщина, Переяславщина, Поділля, Волинь

 

Рівень 3

 

9. Дайте визначення:

  ЦЕХ-це

10.Заповніть пропуски:

За правовим становищем селяни поділялися на.........,котриі мали право відходу від свого володаря,та ...........,позбавлених такого права, До найзаможніших належали служилі селяни-......, котрі перебували на службах,за отримували....... землі й звільнялися від інших повинностей. Вільними залишалися..........що виплачували данину державі. ......... селяни за користування землею виконували відробіткову повинність.

 

Рівень 4

 

11.У чому ,на вашу думку, полягало прогресивне значення магдебурзького права?

 

 

 

 

 

ТЕМА 5                     Українські землі у складі Великого князівства Литовського та

                                    інших держав ( друга половина XV ст.)

 

Рівень 1                                                                                                                        ВАРІАНТ4

 

Виберіть правильний варіант відповіді:

1.Удільні князівства у 90-х р.XIVст. ліквідував:

  А Юрій Коріатович;             Б Ягайло;                  В Свидригайло;              Г Вітовт.

2. В 1478р. Кримський улус:

  А виборов незалежність;                                        Б визнав васальну залежність від Туреччини;

  В розгромив Києв;                                                  Г проголосив себе імперією.

3. Битва поблизу Синіх Вод відбулась:

  А 1357р.                                 Б 1362р.                    В 1435р.                          Г 1430р.

4. Творцем Литовської держави був:

  А Ольгерд;                             Б Вітовт;                   В Міндовг;                     Г Любарт

5. У якому році стався поділ Київської митрополії6

  А 1415;                                   Б 1458;                       В 1530                            Г 1485

6. Галичина і Поділля було остаточно включено до Польської держави:

  А 1385;                                   Б 1386;                       В 1387                            Г 1388

 

Рівень2

 

7. Встановіть хронологічну послідовність:

  А Кримське ханство визнало протекторат  турецького султана;

  Б Повстання під проводом Глинського;

  В підписання  Кревської унії;

  Г включення Чернігівських земель до складу Литовського князівства.

8. Встановіть відповідність:

  1. Цех                        А орган управління містом або його частиною;

  2. Магістрат             Б родова знать;

  3. Шляхта                 В особиста гвардія турецького султана;

  4. Унія                       Г самоврядна громада вільних ремісників одного фаху;

                                    Д державно-політичний союз, угода.

 

Рівень 3

 

9. Дайте визначення:

 ПАНЩИНА-це

10.Заповніть пропуски:

 У середині ХVIст. Українські землі потрапили до складу… і…… Більшість українських земель ввійшла до складу Литви за князя…… Кревська унія була укладена в….р. Після Кревської унії становище українців у складі Литовської держави…….  Удільні князівства на території України були ліквідовані за князя… у 11410р. відбулася….битва. Вітовт розширив володіння Литви аж до….. ….князя  Свидригайла в його боротьбі за владу підтримували….

 

Рівень 4

 

11.Доведіть, що, незважаючи на несприятливі умови, українська культура розвивалась.

 

 

docx
Додано
5 липня 2018
Переглядів
549
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку