Робочий зошит для самостійної підготовки до ЗНО з біології

Про матеріал
Робочий зошит для самостійної підготовки до ЗНО створений на основі реальної сертифікаційної роботи з біології 2008 року. До кожного запитань тестової роботи додається довідкова інформація, завдання різного рівня складності, задачі, вправи, які допомагають самостійно опанувати певною темою.
Перегляд файлу

 

 

 

 

 

 

 

Потапова Г.І.

 

 

БІОЛОГІЯ

 

Робочий зошит

для самостійної підготовки до ЗНО

 

 

 

 

 

 

 

Кривий Ріг

2020

 

 

Автор розробки 

Вчитель біології вищої категорії  Криворізької спеціалізованої школи № 107, , вчитель -  методист      Потапова Галина Іванівна

 

Збірник завдань складений на основі питань реального ЗНО-2008, які  в тексті виділені синім кольором

До кожного з цих питань  додаються завдання,  вправи, задачі, малюнки, ілюстрації, які  дозволяють самостійно опанувати темою.

 

Збірник  опублікований на власному сайті вчителя http://nafleshku.com.ua/ за посиланням:  http://nafleshku.com.ua/biologiya/207-zno-biologiya

 

       

Завдання мають чотири варіанти відповіді, з яких лише один правильний.  

1.Укажіть, на якому рівні організації живої матерії здійснюється колообіг речовин між біотичною та абіотичною частинами природної системи:

А організменому;

Б популяційно-видовому;  В. біогеоценотичному; Г клітинному.

 

 

Завдання для самостійного опрацювання

 

         1.1.                    Встановіть порядок запропонованих у питанні 1  рівнів організації від найменшого

1

2

3

4

 

 

 

 

1.2.      На якому рівні організації знаходиться запропонований об’єкт?  Частиною якого органу і системи він являється? Які функції він виконує? Позначте головні частини, вкажіть, що відбувається у кожній з частин. 

 

         2.        Укажіть хімічний елемент, іони якого стимулюють дію ферментів:

А Калій;     

Б Магній;      

В Фосфор;     Г   Нітроген

 

   

 

Завдання для самостійного опрацювання

 

2.1. Три з елементів, перелічених у питанні 2,  відносяться до групи макроелементів, один- ні. Який? До якої групи елементів він відноситься? Чому?  До складу яких речовин входить цей елемент? 

 

 

2.2. Опрацюйте текст, з’ясуйте, чому К називають «елементом родючості» та «елементом тонусу і бадьорості»?

Калій поряд з азотом і фосфором належать до головних елементів живлення рослин. 

У рослинах калій знаходиться в іонній формі. Калій міститься в основному в цитоплазмі і вакуолях клітин. Близько 80% калію знаходиться в клітинному соку і може легко вимиватися водою, особливо зі старого листя.   Молоді органи рослин містять калію в 3-5 разів більше, ніж старі;, його більше в тих органах і тканинах, де інтенсивно йдуть процеси обміну речовин і ділення клітин.  Легка рухливість калію в рослинах обумовлює його реутилізацію шляхом переміщення з старого листя в молоді.

Встановлено, що Калій стимулює нормальний перебіг фотосинтезу, підсилює відтік вуглеводів від пластинок листа в інші органи, а також синтез цукрів.  Калій посилює накопичення моносахаридів  в плодових і овочевих культурах, підвищує вміст цукрів у коренеплодах, крохмалю в картоплі, потовщує стінки клітин соломини злакових культур і підвищує стійкість до вилягання хлібів, а у льону і конопель покращує якість волокна.  Сприяючи накопиченню вуглеводів в клітинах рослин, калій збільшує осмотичний тиск клітинного соку і тим самим підвищує холодостійкість і морозостійкість рослин.

Зовні калійне голодування проявляється в першу чергу на листках нижнього ярусу, вони передчасно жовтіють, починаючи з країв, надалі краю буріють, а потім відмирають і руйнуються, внаслідок чого вони виглядають, як обпечені, це явище отримало назву «крайовий опік». Надмірне калійне живлення рослин також негативно відбивається на їх рості і розвитку. Виявляється воно у виникненні між жилками листя блідих мозаїчних плям, які з часом буріють, а потім листя опадає. Калій в тваринному організмі:

1)   Грає провідну роль у виникненні та проведенні нервового імпульсу - при клітинному спокої калій знаходиться в клітці, при порушенні виходить з неї.

2)   Необхідний для синтезу білків (на 1 г білка - 20 мг іонів калію), АТФ, глікогену.

3)   Бере участь в утворенні медіатора - ацетилхоліну

4)   Калію властива здатність розпушувати клітинні оболонки, роблячи їх проникними для проходження солей.

5)   Калій відіграє важливу роль в діяльності серцево-судинної системи, травного тракту і нирок, поляризації клітинної мембрани. 

 

2.3. Заповнить таблицю:

Елемент

Біологічна роль в рослинному організмі

Біологічна роль в тваринному організмі

К

 

 

 

 

Мg

 

 

 

 

P

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

 

3.Укажіть, за рахунок яких зв’язків стабілізується вторинна структура білка: 

А іонних;

Б водневих; В дисульфідних;  Г пептидних.

 

 

 

Завдання для самостійного опрацювання 3.1. Розгляньте  схему будови білків.

Встановіть відповідність структур білка хімічним зв’язкам, за рахунок яких вони виникають та стабілізуються (питання 3)

1

2

3

4

 

 

 

 

 

3.2.                       На   малюнках наведені схематичні зображення шкіри і м’язів. Знайдіть на них білки. До якої групи білків ( глобулярні чи фібрилярні) їх відносять? Які їх властивості та функції?

 

 

3.3.                       Запишіть рівняння реакції утворення діпептиду Треонину і Цістеїну. Укажить пептидний зв’язок.

 

 

3.4.                       Розрахуйте молярну масу білка, до складу якого входять 29 амінокислот, якщо маса однієї кислоти дорівнює 100 Д ( г/моль).

 

 

3.         5.Розрахуйте кількість амінокислотних залишків в макромолекулі білка масою 54000Д.

4.         Укажіть, до якого класу органічних сполук належать целюлоза та глікоген:

       А полісахариди;

Б полінуклеотиди; 

В моносахариди;

 

Завдання для самостійного опрацювання

4.1. Розташуйте у порядку зростання розчинності і солодкого смаку речовини

А. Целюлоза      Б. Сахароза        В. Глюкоза       Г. Крохмаль

Від чого залежать вказані вище властивості?

1

2

3

4

 

 

 

 

 

4.2. Встановіть  відповідність структурних полісахаридів організмам, які їх синтезують

1. Целлюлоза                      

2.  Хітін                                  

3. Муреїн

 

 

 

 

 

 

                            

А. Жук-усач                        Б. Конвалія срібляста              В. Кишкова паличка

                                             

Г. Ламінарія                        Д. Мухомор                     Е. Стрептокок

4.3. Роздивиться схему обміну вуглеводів у тваринному організмі

 

 

 

Дайте відповіді на запитання:

1)      В яких відділах травної системи тварини відбувається перетравлення целюлози і крохмалю? Які ферменті і симбіотичні організми для цього потрібні?

 

 

 

 

 

2)      Під впливом яких гормонів здійснюється регуляція глюкози у крові тварини? Складіть схему гуморальної регуляції вуглеводного обміну

 

 

 

 

 

 

 

5.Визначте кількість гуанілових нуклеотидів у молекулі ДНК, якщо тимінові нуклеотиди становлять 42 % від загальної кількості.

А 84 %;

 Б 42 %;

 В 16 %;  Г 8 %.

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання для самостійного опрацювання

5.1.Розрахуйте масу фрагменту  молекули ДНК, яка складається з 2600 нуклеотидів, якщо молярна маса одного нуклеотиду дорівнює 345 Д (г/моль). 

 

 

 

5.2.Розрахуйте масу і-РНК, яка буде синтезована на фрагменті молекули ДНК масою 53820 Д. Яка кількість нуклеотидів входить до синтезованої молекули и-РНК?

 

 

 

 

 

 

 

5.         3.Розрахуйте кількість водневих зав’язків в фрагменті молекули  ДНК, який містить 210 гуанілових нуклеотидів, що складає 21% від загальної кількості. 

 

 

 

 

 

 

5.4. Якій процес зображено на малюнку? 

 

 

Виберіть чотири характеристики цього процесу:

 

 

6.         Визначте, який процес називають плазмолізом.

А.Відокремлення цитоплазми від клітинної стінки внаслідок того, що концентрація солей за межами клітини висока, з неї витікає вода.

Б. Надходження води у клітину внаслідок того, що концентрація солей за її межами низька.

В. Надходження води у клітину внаслідок того, що концентрація солей за її межами висока.

Г.          Відокремлення цитоплазми від клітинної стінки внаслідок того, що концентрація солей за

межами клітини низька, з неї витікає вода.

 

 

Завдання для самостійного опрацювання

6.1. Підпишіть малюнки. Використовуючи інформацію про вплив концентрації розчинів, поясніть, з чим пов’язані три стана рослинної клітини?

                                                               

 

 

 

6.2. Що таке «осмотичний тиск»? Яка роль осмосу у мінеральному живленні рослин? Який процес зображено на малюнку? Де саме і як цей процес проходить?

 

 

6.3.Роздивиться зображення. Чому дорівнює осмотичний тиск крові? Яке значення має його підтримка на постійному рівні? Що відбувається з клітинами під час збільшення та зменшення концентрації солей в плазмі крові?

 

 

6.         4.Що таке «фізіологічний розчин»? Для чого він використовується в сучасній медицині?     Розрахуйте вміст натрій хлориду у 100 г фізіологічного розчину 0,9% концентрації.

 

 

 

 

 

7.         Укажіть надмембранну структуру рослинної клітини:

     А цитоплазматична мембрана;

Б клітинна стінка;  В глікокалікс; Г ядерна мембрана.

                       

А.                                                                               Б.

                                    

В.                                                                                  Г.

8.         Визначте функцію глікокаліксу: 

А синтез білків;

Б опорна;

В формування мітотичного веретена; Г   сприйняття подразнень.

 

Завдання  для самостійного опрацювання

8.1.   Опрацюйте текст. Складіть нумерований перелік функцій глікокаліксу

 

Глікокалікс (від грец. glykys — солодкий + лат. calix — келих, чаша) складається з глікопротеїнів і гліколіпідів, убудованих у плазматичну мембрану із зовнішнього боку, і призначений для координації взаємодії компонентів клітини між собою, а також клітини в цілому з позаклітинним середовищем та іншими клітинами. Товщина та зовнішній вигляд глікокалікса дуже різноманітні залежно від виду клітини; а компоненти, з яких він побудований, постійно оновлюються. Основними функціями глікокалікса є підтримка певного мікрооточення довкола клітин, їх захист від деяких фізичних і хімічних пошкоджень, розпізнавання структур за принципом «свій — чужий», установлення контакту зі «своїм» і відторгнення «чужого». Крім того, глікокалікс забезпечує трансмембранне перенесення речовин у клітину й із клітини; на ньому локалізовано гідролітичні ферменти, що беруть участь у пристінковому травленні; його компоненти запобігають злипанню мікроворсинок в епітелії кишечника та миготливому епітелії дихальних шляхів. Зовнішні олігосахаридні ланцюжки є индивідуумоспецифічними (тобто характерними для кожного окремого організму),а отже, формують міцний імунний бар’єр. (джерело: http://edu.gymnasia.com.ua)

 

 

 

 

 

 

 

 

8.         2.Встановіть відповідність структур, зображення яких надано,  вищеозначеним функціям.

                          

 

1. Клітинний центр                 2. Цітоскелет               3. Рибосоми 

 

А

Б

В

Г

 

 

 

 

8.3.   З яких білків побудований клітинний центр?

 

 

8.4.   Яка структура білка синтезується на  рибосомах? Яку назву має цей процес?

 

 

 

9.         Визначте, яка з органічних кислот є продуктом процесу гліколізу: 

А лимонна;   

Б янтарна;      В піровиноградна;      Г щавлева.

 

 

Завдання  для самостійного опрацювання

 

9.1. Опрацюйте схему і текст

щодо сутності та хімізму гіколізу

 

Гліколізом називається розщеплення  глюкози С6Н12О6 до піровиноградної кислоти ( С3). З однієї молекули глюкози  утворюються дві молекули піровиноградної кислоти . Процес протікає не в мітохондріях, а в цитоплазмі клітини, і кисень для нього не потрібно. Це анаеробний процес. Гліколіз складається з послідовності 10 ферментативних реакцій, внаслідок яких вивільнюється енергія у кількості близько 200 КДж. 40% цієї енергії акумулюється у вигляді 2 молекул АТФ, 60%  енергії витрачається у вигляді тепла.

Кінцева доля піровиноградної кислоти залежить від присутності кисню в клітині. Якщо кисень є, то піровиноградна кислота переходить в мітохондрії для повного окислення до СО2 і води (аеробне дихання). Якщо ж кисню немає, то вона перетворюється або в етанол, або в молочну кислоту (анаеробне дихання).

С6Н12О6   + 2АТФ+ 2Фн         2 С3Н6О3 + 2АТФ+ 2О

 

9.2 .Як здійснюється процес гліколізу? Опишіть процес гліколізу за планом:  а) місце відбування;          

б) вихідна речовина;

в) умови протікання;         

г) дія ферментів;

д) енергетичний вихід;     

е) біологічна роль в клітинах прокаріот і еукаріот, 

ж) загальне рівняння гліколізу в клітинах еукаріот.

 

 

9.3. 5 моль глюкози підверглися гліколізу. Розрахуйте кількість енергії (кДж), яка розсіялася у вигляді тепла і кількість енергії, яка акумулювалася  у вигляді АТФ.

 

 

 

10. Визначте, яка кількість хромосом і молекул ДНК буде в кожній дочірній клітині після мітозу, якщо перед поділом клітина мала 24 хромосоми та 48 молекул ДНК.

А 24 хромосоми та 48 молекул ДНК; 

Б 12 хромосом і 24 молекули ДНК;

В 24 хромосоми та 24 молекули ДНК;  Г 12 хромосом і 48 молекул ДНК.

 

 

Завдання  для самостійного опрацювання

10.1. Встановіть фази мітозу, запишіть ознаки, за якими можна розрізнити фази мітотичного поділу

 

Фаза мітозу

Ознаки

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

6

 

 

 

7

 

 

 

8

 

 

 

                                                                                                                  

 

 

11. Визначте, який процес відбувається на внутрішній мембрані мітохондрій:

А синтез ДНК;     

Б синтез іРНК;     В синтез тРНК;      Г синтез АТФ.

 

Завдання  для самостійного опрацювання

11.    1.Серед зазначених нуклеїнових кислот за різними параметрами є зайва.  

1)   Знайдіть зайву нуклеїнову кислоту за місцем синтезу. Поясніть свій вибір.

2)   Знайдіть зайву нуклеїнову  кислоту, яка ніколи не лишає місце свого синтезу. Поясніть свій вибір.

3)   Знайдіть зайву нуклеїнову кислоту за вуглеводневим складом нуклеотидів. Поясніть свій вибір.

4)   Знайдіть зайву нуклеїнову кислоту за кількістю залишків  фосфатної кислоти. Поясніть свій вибір.

5)   Знайдіть  зайву нуклеїнову кислоту за функціями. Поясніть свій вибір.

Зайва НК

Тому що…

1)За місцем синтезу

 

 

 

2)За подальшими подіями

 

 

 

3)За вуглеводневим складом

 

 

 

4)За кількістю залишків фосфатної кислоти

 

 

 

5)За функціями

 

 

 

 

 

 

 

12.    Укажіть, яку форму мають тілакоїди хлоропластів: 

А видовжені складки;

Б порожнисті пухирці;  В видовжені трубочки;  Г сплющені мішечки.

 

Завдання  для самостійного опрацювання 12.1. Розгляньте схематичний малюнок будови хлоропласту. Підпишіть цифрові позначки.

Якими цифрами позначені тілакоїди, грани? 

Знайдіть на малюнку ламели, позначьте їх цифрою 8.

 

 

12.2.                   Яка особливість будови та біохімічного складу хлоропластів доводить їх ендосимбіотичне походження та напівавтономне існування в клітині?

 

 

 

12.3.                   Яка з наведених нижче органел подібна хлоропластам за будовою та походженням? Вкажіть ії назву та цифру, якою вона позначена. Запишіть усі риси подібності та відміннсті.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.4.                   Розгляньте графіки залежності фотосинтезу та дихання від температури навколишнього середовища.

 

-          Які температури є оптимальними для фотосинтезу? Чому підвищення температури пригнічує фотосинтез?

-          Поясніть, як вплине підвищення температури навколишнього середовища на продуктивність рослин і накопичення поживних речовин.

 

 

13.    Визначте речовину, що входить до складу оболонки простих вірусів:

                  А ДНК;

Б білок;  В ліпід;

                   Г    вуглевод.

Завдання  для самостійного опрацювання

13.1.  Чим відрізняються прості та складні віруси? Яке походження має фосфоліпідна оболонка складних вірусів?

 

 

13.2. Який з перелічених вірусів є простим? 

А) Грипу                         Б) Герпесу  

В) СНІДу                        Д) Поліомієліту?

  

13.3. Складіть стислу пам’ятку щодо вищеозначеного простого вірусу за планом:

А) будова вірусу (форма, особливості капсиду, нуклеїнова кислота)

Б) шляхи поширення інфекції та шляхи потрапляння в організм людини

В) групи ризику

Г) симптоми хвороби, яку спричиняє цей вірус

Д) шляхи боротьби з інфекцією

Е) стан захворюваності в Україні.

 

 

14. Укажіть назву кулястих замкнених структур клітин водоростей, у яких містяться фотосинтезуючі пігменти:

А вакуолі;

Б мітохондрії;

В комплекс Гольджі;  Г хлоропласти.

 

Завдання  для самостійного опрацювання

14.1. Чому водорості відносять до нижчих рослин?

 

14.2. Чим відрізняються хлоропласти вищих та нижчих рослин?

 

14.1.  Роздивись малюнки  водоростей. Склади порівняльно-описову таблицю: 

 

Відділ водоростей

Особливості будови талому

Фотосинтет ичні пігменти

Запасні поживні речовини 

Екологічні умови середовища

Представники

Зелені одноклітинні 

 

 

 

 

 

 

Зелені багатоклітинні

 

 

 

 

 

Бурі 

 

 

 

 

 

 

Червоні 

 

 

 

 

 

 

Діатомові

 

 

 

 

 

 

 

14.4. Одна з зелених водоростей, наданих на малюнках, не зустрічається в прісноводних водоймах. Яка?

 

 

14.5. До якої групи водоростей відносять синьо-зелені водорості? На яких структурах клітин містяться фотосинтетичні пігменти?

 

 

 

 

15.    Квашені овочі зберігаються значно краще, ніж подрібнені свіжі, тому що: 

А зруйнувалися вітаміни та ферменти;

Б. утворюється молочна кислота, що унеможливлює життєдіяльність гнильних бактерій;

В. у розсолі висока концентрація неорганічних солей, які виконують роль консервантів; Г розсіл збагачений спеціями.

 

Довідкова інформація:  Молочнокисле бродіння використовується для консервації продуктів харчування (за рахунок інгібування росту мікроорганізмів молочною кислотою і зниження рН) з метою тривалого збереження (приклад — квашення овочів, сирокопчення), приготуванні кисломолочних продуктів (кефіру , ряжанки , йогурту, сметани), силосуванні рослинної маси, а також біотехнологічного способу виробництва молочної кислоти.

 

 

16.    Лишайником називають:

А організм, тіло якого складається з гриба та симбіотичних найпростіших; 

Б захворювання шкіри, викликане паразитичними грибами; В організм, тіло якого складається з гриба та водорості;  Г взаємовигідне співжиття гриба з коренем рослини.

 

 

 

 

Завдання  для самостійного опрацювання

16.1. До якого типу симбіотичних відносин можна віднести лишайники:

А) паразитизм                                           Б) коменсалізм В) мутуалізм                                             Г) аменсалізм

 

 

16.2. Який з наведених прикладів симбіозу відрізняється від симбіозу в талому лишайника? Відповідь обґрунтуйте.

А) Дуб і білий гриб                    Б) Бульбочкові бактерії на коренях бобових рослин В) Конюшина і джміль                                 Г) Мурахі і акація Корнигера 

 

 

16.3. Досить часто люди помилково називають лишайник мохом. Чому це помилка? 

 

 

 

16.4. Досить часто  мохи та лишайники існують поряд ( див. фотографії). Чому?

 

 

 

 

17.Укажіть, від чого залежить частота пульсації скоротливих вакуолей найпростіших: 

А концентрації солей у навколишньому середовищі;

Б кількості неперетравлених решток у клітині;

В руху цитоплазми в клітині; Г           генетичного коду особин певного виду.

 

Завдання  для самостійного опрацювання

17.1.  Підпишіть цифрові позначки на зображенні Інфузорії, вкажіть назву органел та їх функцій

 

17.2. Функція скоротливих вакуолей – осморегуляція. Поясніть, що означає цей термін.

 

 

 

17.3. У якої тварини присутні скоротливі вакуолі?   Відповідь обґрунтуйте А. Форамініфера                                   Б. Ночесвітка (Noctiluca)

В. Євглена                                         Г. Трипаносома

17.4. Якій з систем органів багатоклітинного організму відповідає діяльність  скоротливих вакуолей? 

 

 

 

18. Визначте гриб, який належить до пластинчастих:  А лисичка;        Б білий гриб;               В маслюк;                 Г підберезник. 

 

 

  А                                        Б                                 В                                  Г

 

Завдання  для самостійного опрацювання

18.1. До якої групи шапинкових грибів належать три останні гриба?

 

 

 

 

 

 

18.2. Позначте на малюнку цифрові позначки.  Що позначено цифрою 3? Яку будову мають міцелій та гіфи грибів?

 

 

18.3.  Проаналізуйте хімічний склад їстівних грибів. Складіть рейтинг їстівних грибів за вмістом поживних речовин. Поясніть, чому білий гриб називають «царем грибів»?

 

 

 

18.4. Доречи, які вуглеводи можна знайти в грибах? 

 

19.Укажіть ознаки, що характерні для водоростей, які належать до нижчих спорових рослин:

А малі за розмірами, розмножуються спорами;

Б розмножуються спорами, їхні тіла почленовані на органи; 

В розмножуються спорами, їхні тіла мають корені та стебла;

Г   розмножуються спорами, їхні тіла не почленовані на стебла, корені та листки.

 

Завдання  для самостійного опрацювання

19.1. З наведеного переліку особливостей, виберіть особливості водорості, зображеної на фотографії

    

Відділ водоростей

Назва

Екологічні умови існування

Форма  хроматофору

А. Зелені

Д. Ульва

И. Море

Н. Чашоподібний

Б. Бурі

Е. Улотрікс

К. Прісна водойма

О. Кулястий

В. Червоні

Ж. Спірогира

Л. Болото

П. Кільчастий

Г. Діатомові

З. Маршанція

М. Наземно-повітряне середовище

Р. у вигляді спіралі

 

20. Визначте тканину, що утворена як живими, так і мертвими клітинами з потовщеними здерев’янілими стінками, які надають органам рослини міцності та пружності: А основна;    

Б механічна;     В провідна;    Г сполучна.

Завдання  для самостійного опрацювання

20.1.  На малюнках внутрішньої будови  різних органів рослини познач тканину, про яку йде мова у запитанні № 20. Яку назву мають частини кореню, стебла, листка, де знаходиться ця тканина?

 

20.2. Встановіть відповідність зображень відділам, до яких належать зображені рослини. 

 

 

 

А

Б

В

Г

Д

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

А. Мохоподібні         

Б. Водорості

В. Папоротеподібні

Г. Хвощеподібні

Д. Покритонасінні       

 

Довідка: під номером 2 зображений Роголистник. Зустрічається він в стоячих і повільно поточних водах. Листя зібрані кільцеподібне по стеблу і розташовані на однаковій відстані. Всі  листя занурені в воду і тільки самі верхні видаються з води. Листя забезпечені особливими залозками, що містять танін, неприємний смак якого є надійним захистом рослини від поїдання його равликами. Роголистник, як і елодея, добре пом`якшує воду, облягаючи на собі солі кальцію.  Ця рослина  широко використовується в акваріумістиці.

 

 

20.3. Вкажіть, у якого відділу рослин вперше виникає ця тканина? У зв’язку з чим?

 

 

21.Укажіть тип вегетативного розмноження, у результаті якого виникають колонії:

 А брунькування;

Б утворення вусів;  В поділ куща; Г живцювання.

 

Для відповіді на запитання уважно роздивись фотографії організмів:

 

Дріжжі                                      Гідра прісноводна                             Корали 

 

Завдання  для самостійного опрацювання

21.1. На схематичному малюнку  стінки тіла гідри визнач клітини, завдяки яким відбувається нестатеве розмноження. Яку назву мають ці клітини? Ще який важливий  процес  вони забезпечують?  

 

 

22. Визначте причину гігроскопічності сфагнуму: 

А посилене виділення води тілом;

Б заповнення водою мертвих клітин тіла;

 В утворення води в процесі фотосинтезу; Г       інтенсивне заповнення водою живих фотосинтезуючих клітин. 

 

Завдання  для самостійного опрацювання

 

22.1. Пригадайте особливості  будови вегетативних органів мохоподібних на прикладі Зозулиного льону та Сфагнуму.

            

     Зозулін льон                                                                 Сфагнум  

 

22.2. 1) Яка тканина  відсутня у мохоподібних? 

2)   Чому мохи сприяють утворенню болота?

3)   Чому в торф’яних болотах призупинені процеси гниття?

4)   Завдяки чому під час війни сфагнум використовувався як перев’язочний матеріал?

 

23. Укажіть причину розміщення санаторно-оздоровчих закладів у хвойних лісах: 

А хвоя виділяє антибіотики, які вбивають мікроорганізми;

Б хвоя захищає від надмірного сонячного опромінення;

В хвойні рослини виділяють більшу кількість кисню, ніж листяні; Г хвоя виділяє фітонциди, які пригнічують діяльність мікроорганізмів.

 

Додаткова інформація    Фітонци́ди (від грецької phytón — рослина і лат. caedo — вбиваю) — біологічно активні речовини, що утворюються рослинами, які вбивають чи пригнічують зростання і розвиток бактерій та мікроскопічних грибів - «антимікробні речовини рослин». Термін запропоновано Б. П. Токіним в 1928 році. Характерними представниками фітонцидів є ефірні олії, що їх видобувають з рослинної сировини за допомогою промислових технологій.

Хімічна природа фітонцидів не істотна для виконуваної функції, це може бути комплекс з'єднань — глікозидів, терпеноїдів, дублильних речовин і ін. Фітонциди грають важливу роль в  імунітеті рослин і у взаєминах організмів в біогеоценозах. Леткі фітонциди (ЛАР) спроможні діяти на віддалі, наприклад фітонциди листя дуба, евкаліпта, сосни і багатьох інших. Потужність і спектр антимікробної дії фітонцидів різноманітні. Фітонциди часнику, цибулі, хріну вбивають багато видів простих бактерій і нижчих грибів в перші хвилини і навіть секунди; комах — за короткий час (година-хвилина). Фітонциди — один з чинників природного імунітету рослин (рослини стерилізуються своїми продуктами життєдіяльності).

Захисна роль фітонцидів виявляється не тільки в знищенні мікроорганізмів, але і в придушенні їх розмноження, в негативному хемотаксисі рухомих форм мікроорганізмів, в стимулюванні життєдіяльності мікроорганізмів, патогенних форм, що є антагоністами, для даної рослини, у відлякуванні комах тощо. Гектар соснового бору виділяє в атмосферу близько 5 кг/добу летких фітонцидів, ялівцевого лісу — близько 30 кг/добу, знижуючи кількість мікрофлори в повітрі. Тому в хвойних лісах (особливо в молодому сосновому бору), повітря практично стерильне (містить лише близько 200—300 бактеріальних клітин на 1 м3), що викликає зацікавлення гігієністів.

 

 

24. Розгляньте малюнки. Визначте дводольну рослину.  

 

             А                               Б                                В                           Г

 

Завдання  для самостійного опрацювання

24.1  Дайте назву зображеним рослинам

 

 

 

 

24.2.  Користуючись ілюстрацією, складіть порівняльно-описову таблицю «Класи покритонасінних»

 

 

Ознака

Клас дводольні

Клас Однодольні

Будова зародку, кількість семядолей

 

 

Коренева система

 

 

Стебло. Наявність камбію

 

 

Листкі прості або складні.

 

 

Жилкування листків

 

 

Квітка 

 

 

Родини

 

 

 

 

 

 

Винятки з правила!

 

 

24.3 До якої родини відносяться рослини, позначені літерами А, Б, Г.? Запишіть головні ознаки рослин цієї родини.

 

 

 

 

 

25. Укажіть збудника малярії: 

А малярійний комар;                          

Б людина, хвора на малярію; 

В малярійний плазмодій;                      

Г            личинка малярійного комара.

 

 

Завдання  для самостійного опрацювання

25.1. Розгляньте  малюнки, складіть схему життєвого циклу збудника малярії, використовуючи поняття «остаточний хазяїн»,

«проміжний хазяїн». 

 


26. Вам відомо, що в зародку насінини поряд із брунькою є зародковий корінець. Укажіть, на який вид кореня він перетвориться під час проростання:

А головний; 

Б бічний; В додатковий;  Г дихальний.

 

Завдання  для самостійного опрацювання

26.1. На малюнку познач  види коренів, їх назви та походження.

 

26.2. Чим відрізняються дихальні корені від повітряних коренів?

               

Дихальні корені мангрів                            Повітряні корені орхідей   і     монстери

 

 

 

 

27.

Визначте систему органів тварин, яка здій снює транспортну та захисну функції: 

А ендокринна; Б дихальна; 

В кровоносна;  Г видільна.

 

 

 

 

Завдання  для самостійного опрацювання

27.    1.Знайдіть зайву тварину з погляду замкненості кровоносної системи та складу крові, у кожному випадку поясніть свій вибір

1)      а) дощовий черв’як, б) річковий рак, в) комар, г) виноградний равлик 

2)      а) дощовий черв’як, б) креветка, в) сарана, г) п’явка

3)      а) дощовий черв’як, б) річковий рак, в) бджола, г) павук 4) а) дощовий черв’як, б) щука, в) комар, г) ропуха

 

27.2. Підпиши цифрові позначки. До яких систем  належать позначені органи? Чим ці системи відрізняються від відповідних систем павуків та комах?

 

 

Для відповіді на запитання, складіть порівняльну табличку:

Клас Членістоногих

1

2

3

Ракоподібні

 

 

 

Павукоподібні

 

 

 

Комахи

 

 

 

 

27.3. Порівняйте будову кровоносної системи риби та комахи. 

 

Відповідь запишіть у вигляді  діаграми Вена

 

 

 

 

28.    З екто-, енто- та мезодерми розвиваються тканини й органи тваринного організму. Визначте, яка з поданих комбінацій є правильною:

 

A

Б

В

Г

 

Ектодерма

Головний і спинний мозок

 

Органи чуття

 

Шкіра

 

Епідерміс

Мезодерма

Кров

Товстий кишечник

Кістки

Печінка

Ентодерма

Легені

М’язи

Нирки

Серце

 

Завдання  для самостійного опрацювання

28.1. Опрацюйте зміст таблиці 2, щодо гістогенезу та органогенезу хордових тварин. Знайдіть та виправите помилки, які зроблені у кожному стовпчику питання 28. 

 

 

 

28.2.  Встанови відповідальність позначкам та частинам зародку.

1     

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

1.      Ектодерма

2.      Ентодерма

3.      Мезодерма

4.      Нервова пластинка

5.      Хорда

6.      Гастроцель

7.      Целом

 

 

 

 

 

 

29.    Визначте функцію жирового тіла членистоногих: 

А утворює хітиновий покрив;

Б виконує роль внутрішнього скелета; В вилучає з гемолімфи продукти обміну;  Г      виділяє травні соки.

 

Довідкова інформація:  Проміжки між внутрішніми органами в комах виповнені жировим тілом, яке є запасом поживних речовин (жирів, білків і глікогену) та поглиначем продуктів обміну (у ньому є уратні клітини, де накопичуються кристали сечової кислоти). У деяких комах у жировому тілі міститься органічна речовина люциферин, яка за наявності ферменту люциферази та іонів Mg реагує з АТФ, перетворюючись на люциферинаденілову кислоту, що при окисненні виділяє світло.

 

29.1.     Розгляньте малюнок внутрішньої будови комахи. Підпишіть цифрові позначки. Знайдіть орган, який виконує головну функцію виділення продуктів життєдіяльності.

 

 

 

29.2.     Поясніть поняття «мальпігієви судини»

 

 

30.    Прочитайте текст, де пропущено окремі слова та словосполучення, що позначені цифрами. Виберіть правильний варіант відповіді.

 

Жаба трав’яна має голу (1)____, з шкірними залозами, які виділяють (2)____ . Шкіра відіграє значну роль у (3)____ . Органами нюху є (4)____ , сполучені з ніздрями; органами зору є очі, які мають (5)____ й опуклу рогівку та три (6)____ . Орган слуху складається з (7)____ вуха.

 

А

1 – вологу шкіру, 2 – піт, 3 – живленні, 4 – пара ніздрів з нервовими закінченнями, 5 – плоский кришталик, 6 – оболонки, 7 – внутрішнього та середнього;

Б

1 – суху шкіру, 2 – жир, 3 – живленні, 4 – носові порожнини, 5 – кулястий кришталик, 6 – повіки, 7 – внутрішнього, середнього та зовнішнього;

В

1 – шкіру, 2 – піт і жир, 3 – диханні, 4 – носові порожнини, 5 – опуклий кришталик, 6 – повіки, 7 – внутрішнього, середнього та зовнішнього;

Г

1 – вологу шкіру, 2 – слиз; 3 – диханні, 4 – парні нюхові капсули, 5 – лінзоподібний кришталик, 6 – повіки, 7 – внутрішнього та середнього.

 

Завдання  для самостійного опрацювання 30.1. З переліку рис будови амфібій, виберіть ароморфози:

1)       паротиди (ядовиті залози)

2)       повікі

3)       кінцівки наземного типу

4)       легеневе дихання

5)       зовнішнє запліднення

6)       трикамерне серце

7)       відсутність ребер та грудної клітини

8)       утворення уростілю

9)       гола шкіра

10)   маскируюче забарвлення

 

 

 

30.    2.Відомо, що порівняно з рибами у амфібій сформовано крім внутришнього вуха, ще й середнє, в якому наявні слухові кісточки. У зв’язку з чим виникло середнє вухо? Яке походження мають слухові кісточки?

 

 

30.3. Встановіть порядок таксонів зображеної тварини:

 

1.Тип

 

2.Клас

 

3.Ряд

 

4. Родина

 

5. Род

 

6. Вид

 

 

 

А Земноводні

Г. Безхвості

Б. Жаби

В. Жаба

                                                                                                                                         Е. Жаба озерна

                                                                                                                                Д. Хордові

             

 

31.    Укажіть м’яз, наявність якого є особливою ознакою cсавців: 

       А найширший; Б діафрагма;

В міжреберний; Г          розгинач задньої кінцівки.

 

 

 

Завдання  для самостійного опрацювання

31.1. Позначте на малюнку м’яз, про який йдеться в запитанні. Які функції цього м’язу? 

 

 

 

 

 


32. Визначте, на якому з малюнків зображено сполучну тканину:

     А                                      Б                                В                                  Г

 

 

Завдання  для самостійного опрацювання

32.1. Опрацюй тему Сполучні тканини людини, інформацію впишіть в таблицю:

Сполучна тканина

Міжклітинна речовина

Клітини 

Різновиди тканини

Місцезнаходження в організмі

Функції

Кров

 

 

 

 

 

 

Кісткова

 

 

 

 

 

 

 

Хрящова 

 

 

 

 

 

 

 

 

32.2. Встанови відповідність.

 

А. Рідка сполучна тканина                                             Ж. Компактна речовина кістки

Б. Тверда сполучна тканина                                           З. Міжхребцеві диски

В. Еластичний хрящ                                                        І.  Хрящ суглобових поверхонь

Г. Волокнистий хрящ                                                        К. Еритроцити

Д. Гіаліновий хрящ                                                           Л.  Зв’язки

Е. Жирова сполучна тканина                                          М. Губчаста речовина кістки

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

 

 

 

 

 

32.     3.Роздивиться будову трубчастої кістки (Б). Позначте її частини а саме:  головка, тіло, окістя, компактна речовина, губчаста речовина, жовтий кістковий мозок, червоний кістковий мозок

 

32.4. На малюнках позначте компактну та губчасту речовину, остеоцити, остеон, перекладини та пластини. Яке значення має саме таке розташування остеонів і перекладин?

 

                                                

 

 

 

 

 

33.     Укажіть цифри, якими на малюнку позначено півкулю великого мозку та проміжний мозок:

А 1, 2 — півкуля великого мозку, 4 — проміжний мозок;

Б 5 — півкуля великого мозку, 6, 7

— проміжний мозок;

В 1 — півкуля великого мозку, 3 — проміжний мозок;

Г    1 — півкуля великого мозку, 8 — проміжний мозок.

 

 

 

 

Головний мозок людини

Завдання  для самостійного опрацювання

33.1. Підпишіть цифрові позначки.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33.2. Встановіть відповідність:

 Відділи Г.М.                              Функції          

А. Довгастий                                1. Остаточна обробка інформації від органів чуття

Б. Середній                                   2. Регуляція роботи серцево-судинної системи          

В. Проміжний                              3. Координація рухів

Г. Мозочок                                   4. Осморегуляція

Д. Великий                                   5. Забезпечує орієнтовні рефлекси

                                                      6. Регуляція роботи скелетних м’язів

 

 

1

2

3

4

5

6

А

 

 

 

 

 

 

Б

 

 

 

 

 

 

В

 

 

 

 

 

 

Г

 

 

 

 

 

 

Д

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34. Укажіть гормон, який сприяє перетворенню глюкози на глікоген печінки: 

А адреналін; Б інсулін;

В тироксин;

          Г     прогестерон                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання  для самостійного опрацювання

34.1. На схемі позначте залози, які продукують гормони, вказані в питанні 34.

 

34.2. Заповніть логікон

Надниркові

 

 

 

Гормон стресу, розкладає глікоген до глюкози 

 

Інсулін

 

 

 

 

 

 

Микседема

 

 

 

 

 

Розвиток ро жіночому типу

Агресивність, підвищена статева активність

 

 

34.3. Відомо, що підшлункова залоза синтезує ще один гормон, який впливає на обмін вуглеводів в організмі. Який? Яка його функція? Цей гормон діє аналогічно дії адреналіну. В чому полягає сенс вироблення двох гормонів майже однакового впливу на вуглеводи?

 

 

 

 

 

34.4. Якою цифрою позначено залозу внутрішньої секреції?

 

 

34.5. Знайдіть три помилки у тексті щодо цієї залози, вкажіть, в чому полягає помилка.

 

«1. Для синтезу гормонів необхідний йод. 2. Нестача йоду у природному оточенні призводить до хвороби під назвою «ендемічний зоб». 3.Нестача йоду під час вагітності призводить до народження дитини з обмеженим ростом і гнучкими кістками. 4. Головний гормон залози – тироксин. 5. Базедова хвороба виникає при гіпофункції залози, а мікседема – наслідок гіперфункції цієї залози. 6. Гормони залози впливають на здатність клітин хрящової тканини до поділу».

 

 

35. Укажіть речовину, яка надає кісткам пружності: 

А фібрин;

Б альбумін; 

В колаген;

          Г     гемоглобін.                          

 

Завдання  для самостійного опрацювання

35.1.  В цьому кластері перелічені функції білків. Запишіть білки з питання 35 до відповідної функції

 

 

 

35.2. Запишіть також до схеми   назви наступних білків, відповідно їх функціям: 

Кератин,                                      Пепсин,                                  Оссеїн,                             ,

Родопсин,                                   Іммуноглобулін,                      Білок капсиду вірусу,                Актин,                                         Антитіло,                                Каталаза,                            Тромбопластин,                         Міозин,                                     Na-K насос.                       Інсулін                                        Альбумін                                 Фібріноген

 

36. Визначте формені елементи крові, скориставшись поданою характеристикою. Безбарвні, мають ядро, утворюються в червоному кістковому мозку, селезінці, лімфатичних вузлах, руйнуються в селезінці та місцях запалення:

А лейкоцити; 

Б еритроцити; 

В тромбоцити;

           Г     антитіла.                                         

Завдання  для самостійного опрацювання

36.1       Розгляньте малюнок. Підпишіть цифрові позначки

 

 

36.2. Порівняйте  малюнки крові людей здорових, хворих на Лейкемію ( Лейкоз) і хворих на Лекопенію. В чьому полягають захворювання? Які наслідки має явище підвищеної або зниженої кількості лейкоцитів?

 

 

Лейкемія (Лейкоз)                             Лейкопенія

 

37.Визначте,завдякичомуздійснюєтьсятранспортуваннягазівізкапілярівдоальвеол:

       А різниці парціальних тисків газів;

Б різниці артеріальних тисків крові;

 В різниці осмотичних тисків; Г різниці парціального та артеріального тисків.

 

Завдання  для самостійного опрацювання

37.1.  Опрацюйте схему газообміну  з даними парціального тиску газів..

На схемі позначте стрілочками напрям руху  газів

 

 

 

38. Укажіть, які речовини всмоктуються з ворсинок тонкого кишечника в лімфу: 

А вуглеводи;

Б амінокислоти;

 В жири; Г нуклеотиди.

 

 

 

Завдання  для самостійного опрацювання

 

38.1. Розгляньте малюнок стінки тонкого кишечника. З’ясуйте, які особливості епітелію дозволять ефективно всмоктувати поживні речовини?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38.              2.Опрацюйте схему всмоктування поживних речовин в ентероцити. Які речовини всмоктуються в кров? Які – в лімфу? 

 

 

 

38.3. Якими видами транспорту крізь мембрану здійснюється всмоктуання в ентероцити  а) моносахаридів, 

б) амінокислот, 

в) гліцерину та жирних кислот, 

г)нуклеотидів?

Знайдіть відповідь на це запитання у наступному тексті, складіть конспект відповіді у формі ментальної картки або кластера

 

Довідкова інформація

Транспорт аминокислот является активным и требует необходимого градиента ионов Na+, создаваемого Na+, К+-АТФазой мембраны эпителия кишечника. Аминокислоты всасываются в кишечнике посредством вторичного активного транспорта. Всасывание продуктов гидролиза полинуклеотидов происходит путем пассивного или облегченного транспорта.

Всасывание жирных кислот зависит от длины углеводородной цепи. Короткоцепочечные жирные кислоты (до 10-12 углеродных атомов) транспортируются простой диффузией внутрь кишечного эпителия. Длинноцепочечные жирные кислоты (более 14 углеродных атомов) образуют транспортные комплексы с желчными кислотами. Эти комплексы называют холеиновыми кислотами. В таком виде жирные кислоты проходят через мембрану кишечного эпителия. Можно считать, что это облегченный транспорт, где роль переносчика выполняют желчные кислоты.  Всасывание моносахаридов как продуктов переваривания углеводов происходит путем облегченной диффузии при участии специальных транслоказ. Глюкоза и галактоза всасываются еще и путем активного транспорта за счет градиента концентрации ионов натрия, создаваемого Na++АТФазой.

 

 

 

 

39. Укажіть, як відбувається терморегуляція шкіри, якщо температура навколишнього середовища знижується:

А виділення поту;

Б звуження кровоносних судин;           В розширення кровоносних судин;  Г      розслаблення м’язів.

 

Завдання  для самостійного опрацювання

39.1.  Розгляньте зображення шкіри. Підпишіть цифрові позначки. 

 

 

 

 

39.     2.Встановить, як складові шкіри приймають участь у терморегуляції. Інформацію занесіть в таблицю:

 

Складові шкіри

Підвищення температурі навколишнього серед.

Зниження температури навколишнього серед.

Гіподерма

 

 

Кровоносні судини

 

 

Потові залози

 

 

М’яз, піднімаючий волосся

 

 

 

Довідкова інформація: Центри терморегуляції знаходяться у гіпоталамусі. До центру терморегуляції надходить інформація про температуру навколишнього або внутрішнього середовища  від терморецепторів шкіри або кровоносних судин. 

 

 

 

39.3. На адаптивні можливості організму до змін температури впливає вологість повітря та вітер.       В якому випадку людину очікує можливість теплового удару (перегрівання). А) повітря сухе, температура вища температури тіла, вітру немає. Б) повітря вологе, температура вища температури тіла, дує вітер

В) повітря сухе, температура вища температури тіла, дує вітер.

Г) повітря вологе, температура вища температури тіла, вітру немає

 

40.     Від схрещування породистої самки кроля чорного кольору з породистим самцем білого кольору отримали потомство чорного кольору. Молоду самку чорного кольору з цього потомства схрестили з тим самим самцем. Яке потомство щодо фенотипу варто очікувати внаслідок такого схрещування?

А 3 чорних і 1 білий;                                                                        Довідкова інформація

Б усі чорні;

В 1 чорний і 1 білий;  Г        1 чорний і 3 білих.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41.     Визначте компонент середовища, який належить до абіотичних екологічних факторів:

А атмосферний тиск;

Б вирубування тропічних лісів;

В коменсалізм; Г конкуренція за особини протилежної статі.

 

Завдання  для самостійного опрацювання

41.              1.В чому полягає небезпечність для біосфери вирубування тропічних лісів? Запишіть 4 небезпечних наслідки вирубування тропічних лісів

 

 

41.2. Коменсалізм – особлива форма симбіозу, за якою один вид отримує якусь користь, а інший від  цих відносин не отримує ані користі а ні шкоди. Розрізняють дві форми коменсалізму: квартирантство і нахлібництво

 

Встановіть  відповідність прикладів і форми коменсалізму, поясніть свій вибір

А) Квартиранство

Б) Нахлібництво

 

 

 

 

1. Риби-лоцмани і акула          2. Риба прилипала і акула           3. Орхідея на дереві

 

 

4. Вусоногі   рачки і кіт                                        5 Краб- самітник і актинія

                           

 

6. Лев і грифи                                                    7. Риби та актинії

                      

 

Який з наведених прикладів не є коменсалізмом? Чому?

 

 

 

42.    Визначте характеристику, яка вказує на високу стійкість біогеоценозу:

        А коливання кількісних та якісних показників продуктивності; Б велике видове різноманіття;

В взаємозв’язки організмів між собою та навколишнім середовищем;  Г здатність популяцій відтворювати свою чисельність.

 


42.1. Критеріями стійкості екосистем є:

1)      Постійний та повний колообіг речовин і енергії

2)      Велике біорізноманіття

3)      Щільна харчова сітка, розгалужені  та різноманітні харчові ланцюги

4)      Саморегуляція шляхом контролю чисельності видів

 

Проаналізуйте наступні екосистеми, та розташуйте їх у порядку зниження стійкості А) степ,          Б) змішаний ліс,          В) пруд ,          Г) соняшникове поле

 

1

2

3

4

 

 

 

 

 

43.    Укажіть групу, до якої належать організми, що оселяються на різних субстратах у товщі води (на гідротехнічних спорудах, днищах кораблів):

А планктон; 

Б нейстон;  В бентос; Г перифітон.

 

Завдання  для самостійного опрацювання

43.1 Опрацюйте схему прісноводної екосистеми. Встановить, чим відрізняються групи гідробіонтів за умовами існування, способом пересування, особливостями будови та фізіології.

  

43.2. Позначте на даній схемі розташування плейстону

 

 

43.3. Інформацію щодо груп гидробіонтів внесить в таблицю:

Гудробіонти

Місце існування в водоймі

Особливості руху

Особливості будови та життєдіяльності

Приклади

Бентос

 

 

 

 

 

Нектон

 

 

 

 

 

Планктон

 

 

 

 

 

Періфітон

 

 

 

 

 

Нейстон

 

 

 

 

 

Плейстон

 

 

 

 

 

 

43.4. Установіть відповідність груп гідробіонтів  і наступних організмів

 

А

Б

В

Г

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

1) Бентос 2) Планктон

3)   Перифитон

4)   Нейстон 5) Плейстон

 

 

А. Клоп-водомірка          Б) Латаття біле             В. Мідії                                Г) Циклоп

 

       

44.    Визначте природну зону, яка є найменш продуктивною в континентальній частині біосфери: А тундра;  

Б степ;         

В тропічний ліс;                

          Г     тайга.

 

 

45.    Визначте процес, який є наслідком виникнення фотосинтезу: 

       А диференціація клітин та утворення тканин; Б розвиток багатоклітинних організмів; В нагромадження вуглекислого газу в атмосфері;  Г нагромадження кисню в атмосфері.

 

 

45.1.        За добу людина споживає в середньому 430 г O2. Одне дерево середніх розмірів за вегетаційний період поглинає близько 44 кг СO2. На скільки діб вистачить людині кисню, продукованого одним деревом за вегетаційний період?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45.2.        У процесі фотосинтезу одна рослина поглинає 280 г СO2 за світловий день. Яка маса глюкози (теоретично) утвориться в листках і яка маса кисню виділиться за 5 днів? Процесом дихання знехтувати.

 

 

 

 

 

46.    Використовуючи спрощену схему колоообігу Нітрогену в екосистемі, визначте  групу бактерій, які беруть участь у перетворенні білків на амоніак (NH3):

А денітрифікуючі; Б бактерії гниття; 

В хемосинтезуючі;  Г фотосинтезуючі.

 

 

 

Завдання  для самостійного опрацювання

46.1. У нітрифікуючих бактеріях відбуваються процеси, які можна виразити такими рівняннями реакцій:  2NH3 + 3O2  → 2HNO2 + 2Н2O + 663 кДж; 2HNO2 + O2 → 2HNO3 + 192 кДж.

Визначте, яку кількість речовини амоніаку повинні окиснити нітрифікуючі бактерії для вивільнення 5768 кДж енергії.

 

 


47.         Використовуючи правило екологічної піраміди, визначте, на скільки збільшилася маса куниці, якщо протягом дня вона з’їла 20 мишей (маса однієї миші - 10 г ). Візьміть до уваги, що масова частка води в організмі становить 70 % від загальної маси.

А 2 г;

Б 6 г;

В 10 г;  Г 20 г.

                   


Миша                                                 Куниця

 

48.         Визначте птаха, якого занесено до Червоної книги України:

 

                         A                                     Б                                     В                                      Г                       

  

 

 

 

 

 сова сіра    горлиця кільчаста     ластівка міська          лебідь-шипун              

 

Завдання  для самостійного опрацювання

48.1. Встанови характерні риси тварини, про яку йдеться:

 


 

49.    Укажіть тварину, яка, реагуючи на зниження температури та відсутність їжі, впадає у сплячку:

          А    білка звичайна;

Б їжак європейський; В заєць білий; Г миша польова.

 

 

49.1. До якого ряду належить тварина про яку йдеться?

З наступного списку виберіть чотири  ознаки цього ряду тварин:

А) Одна пара резців, ростуть протягом всього життя тварини

Б) Зуби недиференцьовані

В) Півкулі  головного мозку невеликі, без звилін

Г) Кора головного мозку розвинена, наявні звиліни

Д) Харчуються рослинами, як соковитими частками, так і  насінням, плодами

Е) Харчуються дрібними безхребетними тваринами

Ж) Спорідненим родом є род Кролі

З) Спорідненим родом є род Кроті

 

 

50.    Укажіть правильну послідовність основних таксономічних одиниць царства Рослини сучасної системи органічного світу, починаючи з нижчої:

А тип – клас – порядок – родина – рід – вид;

Б вид – рід – родина – порядок – клас – відділ;  В відділ – клас – ряд – родина – рід – вид; Г     вид – рід – родина – ряд – клас – тип.

 

Завдання  для самостійного опрацювання

50.1.  В наведену таблицю занесіть інформацію про культурні рослини

 

Таксони

Конюшина

Паслін клубненосний

Соняшник

Капуста білоголовка

Суниця садова

Відділ

 

 

 

 

 

Клас

 

 

 

 

 

Порядок

 

 

 

 

 

Родина

 

 

 

 

 

Рід

 

 

 

 

 

Вид

 

 

 

 

 

Центр походження(див карту)

 

 

 

 

 

 

Завдання на відповідність, послідовність

51. Установіть відповідність між класами органічних сполук і речовинами, які до них належать:

1       ліпіди;            А РНК;

 

А

Б

В

Г

Д

1      

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

2       білки;             Б гліцерин;                

3       вуглеводи;     В віск;

4       нуклеїнові кислоти.  Г         хітин; 

                                                            Д актин. 

Завдання  для самостійного опрацювання

51.    1.Дві речовини з п’яти  перелічених  створюють у різних організмів кутикулу. Що означає термін «кутикула». Які групи організмів мають кутикулу? З чого вона утворюється? Які функції кутикули?

 

 

 

 

52.    Установіть відповідність між органелами та їхніми функціями:

1       пластиди;       А внутрішньоклітинне трав-             

2       рибосоми;                                       лення;                                                          

3       незерниста ендоплазматич-       Б синтез ліпідів і гормонів лі-                   

на сітка;                                                 підної природи;                                          

4       лізосоми.       В регуляція внутрішньоклі-                    

тинного тиску; Г фотосинтез; Д синтез білка.

 

 

А

Б

В

Г

Д

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

Завдання  для самостійного опрацювання

52.1.  На схематичних малюнках рослинної та тваринної клітин, познач вказані вище органели.

 

 

52.1.  На схематичних малюнках рослинної та тваринної клітин, познач вказані вище органели.

                                


Зробіть конспект  у формі логічного ланцюжка: Органела - будова – походження – діюча речовина -  функції 

 

 

 

 

 

 

 

 

53. Установіть відповідність між органами та системами органів, до яких вони належать:

 

1       аорта;             А нервова;      А Б В Г Д

2       нирка;            Б опорно-рухова;                             1

3       велика гомілкова кістка;     В кровоносна;            2

4       печінка. Г видільна; 3 Д травна.     4

Завдання  для самостійного опрацювання

53.1. Позначте складові нирки.

 

 

 

54. Установіть відповідність між складовими сенсорних систем і видами рецепторів:

 

1       смакові рецептори слизової обо- А фоторецептори; А Б В Г Д лонки піднебіння; Б хеморецептори;                 1

2       холодові рецептори шкіри; В механорецептори; 2

3       палички сітківки ока; Г терморецептори; 3 4 рецептори півколових каналів. Д електрорецептори. 4

 

1. Смакова сенсорна система                                                      2. Шкіра

  3.Зорова сенсорна система

 

         4. Вестибулярний апарат (орган рівноваги)

 

Завдання  для самостійного опрацювання

54.1.  На малюнках сенсорних систем людини позначте відповідні рецептори та вкажіть, який тип фізичних подразників вони сприймають.

 

 

 

 

 

Довідкова інформація.    Електрорецептори (Ампули Лоренці)  притаманні рибам. У кісткових риб вони в невеликій кількості розташовані в області бічної лінії, у хрящових риб ( акул та скатів)  - в шкіри голови. Електрорецептори  здатні реагувати на зміну електричних і магнітних полів.  

 

            

 

Електрорецепція не притаманна ссавцям, але є єдиний ссавець, що має розвинену електрорецепцію. Він ії використовує також для пошуків здобичі. Назвіть цю тварину.

 

 

 

 

 

55. Установіть відповідність між назвами стадій життєвого циклу стьожака широкого та їхніми зображеннями на малюнку:

 

1       яйце стьожака;      

2       перший проміжний хазяїн;          

 

А

Б

В

Г

Д

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

3       остаточний хазяїн;  4 личинка стьожака.

 

 

 

 

 

Увага!     Для виконання завдання, опрацюйте наступний текст

Лентец широкий(Diphyllobothrium latum) – вид            ленточного     червя, окончательными хозяевами которого выступают люди, собаки, медведи и          другие             животные, промежуточными − пресноводные            рачки, дополнительными     −          пресноводные             рыбы. Заражение млекопитающих происходит при поедании рыбы, в которой были личинки паразита. Заражение людей происходит при употреблении сырой или плохо проваренной ( прожаренной) рыбы. 

Лентец широкий – самый длинный среди всех солитеров (ленточных червей) в организме человека. Его средняя длина – 10 м, некоторые особи доходят до 15 м.

Взрослый червь лентеца широкого состоит из трех достаточно разных морфологических сегментов: сколекса (голова), шеи  и нижней части тела ( лента , состоящая из множества члеников – проглоттидов). Количество этих проглоттид может доходить более 3000 у взрослой особи. И все они в ширину больше, чем в длину – отсюда и название «Широкий лентец».

Взрослый червь обитает в тонком кишечнике человека или млекопитающих. Яйца червя вместе с калом оказываются во внешней среде. Взрослые паразиты могут производить до миллиона яиц в день!

 

 

56.     У помідорів ген червоного забарвлення плодів (А) домінує над геном жовтого забарвлення (а), ген, що відповідає за високе стебло (В), – над геном карликовості (b). Установіть відповідність між схемою схрещування помідорів та розщепленням ознак за фенотипом у потомстві.

 

1       АаВb  ААBВ;            А 9 (червоні високі) : 3 (червоні карликові) :        А Б В Г Д

2       АаВb  ааbb;  3 (жовті високі) : 1 (жовті карликові);          1

3       АaВb  АаВb;              Б усі жовті карликові;          2

4       Ааbb  ааbb.    В 1 (червоні карликові) : 1 (жовті карликові); 3

                                                 Г усі червоні високі;                                                 4

                                                    Д 1 (червоні високі) : 1 (червоні карликові) :

1 (жовті високі) : 1 (жовті карликові).


57.     Установіть відповідність між організмами та трофічними рівнями, на яких вони знаходяться:

1       сокіл;             А первинний продуцент;     А Б В Г Д

2       короїд;           Б консумент першого порядку;                           1

3       дуб;    В консумент другого порядку;        2

4       синиця.          Г консумент третього порядку;       3

                                                                Д редуцент.                                                                 4

 

Завдання  для самостійного опрацювання 57.1.   Використовуючи схему, виясніть, що означають  поняття:

Продуценти – це….

Консументи – це …

Редуценти – це… В чому різниця між консументами 1, 2 та 3 порядків?

 

 

 

57.2. Складіть харчовий ланцюг з організмів питання 57. Розрахуй масу збереженої рослинної маси, якщо цій харчовий ланцюг підтримує життя пари соколів (Боривітер звичайний).   Вага одного дорослого птаха близько 200 г.

 

                                      

Родина Соколині. Боривітер звичайний                                          Жук короїд

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58.     Установіть відповідність між доказами еволюції в галузі порівняльної анатомії та прикладами, які їх ілюструють:

1       гомологічні А поява багатососковості в людини; А Б В Г Д органи; Б недорозвинені очі в крота;                                 1

2       аналогічні В захисне забарвлення коника; 2 органи; Г передня кінцівка кота та рука людини; 3

3       рудименти;    Д крило птаха та крило метелика.   4

4       атавізми.

 

 

 

А. Багатосоковість у людини                                              Б. Нерозвинені очі у крота

 

В. Захисне забарвлення коника            Г. Передня кінцівка кота та людини

 

 

Д. Крило птаха та крило комахи

 

 

 

59.     Установіть послідовність етапів біосинтезу білка:  А відокремлення молекули білка від рибосоми;

 

А

Б

В

Г

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

  Б транспортування амінокислот до рибосоми; В транскрипція;  Г утворення поліпептидного ланцюга.  

 

 

 

 

 

 

Увага! Для відповіді на запитання, опрацюйте схеми синтезу білка. 

 

 

1.Етапи синтезу   білка                                         2. Етапи трансляції

 

Завдання  для самостійного опрацювання

59.1. Виконайте додатково наступні тести:

 

1.      Які речовини є мономерами білків  а) нуклеотиди, б) жирні кислоти, в) моносахариди,             г) амінокислоти

2.      Які зв'язки утворюються між амінокислотами у первинній структурі білка  а) пептидні,              б) дисульфідні, в) водневі, г) йонні

3.      Скільки нових одинарних ниток синтезується при подвоєнні однієї молекули ДНК               а) чотири, б) дві, в) одна, г) три

4.      Під час реплікації розриваються зв'язки а) пептидні, між амінокислотами б) водневі, між азотистими основами, в) ковалентні, між вуглеводом і сульфатом, г) дисульфідні, між молекулами цистеїну 5.У результаті реплікації ДНК утворюється:

а) нитка, що складається з окремих фрагментів дочірніх молекул,  

б) молекула, яка містить два нові ланцюги ДНК, 

в) молекула, половина якої містить нитку іРНК, 

г) дочірня молекула, що складається з одного старого і одного нового ланцюга ДНК

 

6.        У гені закодовано інформацію про: а) будову білків, жирів, вуглеводів, б) послідовність нуклеотидів ДНК,  в) первинну структуру білка,  г) послідовність амінокислот у 2-х і більше молекулах білка

7.        Один триплет містить інформацію про: а) ознаки організму, б) послідовність амінокислот у молекулі білка, в) про місце амінокислоти у поліпептидному ланцюзі, г) амінокислоту, як складову білка

8.        Якщо амінокислота кодується триплетом УЦЦ, то в ДНК йому відповідає триплет:                   а) ТЦЦ, б) АГГ, в) УЦЦ, г) АЦЦ

9.        Генетичний код вироджений, тому що: а) один триплет кодує одну амінокислоту, б) один триплет кодує декілька амінокислот, в) триплети зчитуються один за одним, г) одна амінокислота кодується декількома триплетами

10.    У генетичному коді стоп-кодонів є  а) два, б) один, в) три, г) чотири

11.    Синтез іРНК починається з  а) роз'єднання ДНК на дві нитки, б) взаємодії фермента РНКполімерази і гена, в) подвоєння гена, г) розклад молекули ДНК на нуклеотиди

12.    Транскрипція – це процес  а) реплікації ДНК, б) синтезу білка, в) синтезу іРНК, г) приєднання тРНК до амінокислоти

13.    Матрицею для синтезу молекули іРНК при транскрипції є  а) вся молекула ДНК, б) один ланцюг молекули ДНК, в) ділянка одного з ланцюгів ДНК, г) в одному випадку вся молекула ДНК, в іншому – однин з ланцюгів молекули ДНК

14.    Транскрипція відбувається  а) у ядрі, б) на рибосомах, в) в цитоплазмі, г) в ендоплазматичній сітці

15.    Кількість тРНК, що беруть участь в трансляції, дорівнює кількості  а) кодонів іРНК, які кодують амінокислоти, б) молекул ДНК, г) генів молекули ДНК, г) білків, які синтезуються на рибосомах

16.    Синтез білка завершується під час  а) приєднання амінокислоти до тРНК, б) пізнавання кодона антикодоном в) появи на рибосомі стоп-кодона, г) витрати ферментів

17.    Під час трансляції матрицею для утворення білка є  а) два ланцюги ДНК, б) один з ланцюгів

ДНК, в) молекула іРНК, г) молекула тРНК

18.    Під час біосинтезу білка в клітині енергія АТФ

а) виділяється, б) поглинається, в) залишається без змін, г) на одних етапах виділяється, а інших - поглинається

19.    Яка послідовність правильна?

а) Ген-іРНК-тРНК-білок-ознака,                              б) ознака-білок-іРНК-ген-ДНК 

в) іРНК-ген-білок-ознака,                                          г) ген-ДНК-ознака-білок

            

 

 

60. Установіть послідовність фізіологічних явищ процесу вдиху:

 

А піднімаються ребра, діафрагма набуває горизонтального по-ложення, збільшується об’єм грудної порожнини;

Б тиск у легенях стає нижчим, повітря проходить до альвеол;  В скорочення міжреберних м'язів і діафрагми; Г збудження дихального центру довгастого мозку.

 

 

А

Б

В

Г

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 4
Оцінки та відгуки
 1. Селюкова Надія Олександрівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Шевченко Надежда
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 3. Кудлай Наталія Олександрівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 4. Кудлай Наталія Олександрівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
Показати ще 1 відгук
pdf
Додано
30 березня 2020
Переглядів
11946
Оцінка розробки
5.0 (4 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку