27 травня о 18:00Вебінар: Цифрові технології для формувального оцінювання в НУШ

Робочий зошит з сольфеджіо "Завдання на літо"

Про матеріал
Пропонований Робочий зошит призначений для самостійної роботи учнів 1-2 класів впродовж канікул улітку або на уроках. Завдання невеликі за об’ємом, нескладні, не потребують багато часу на виконання. Робочий зошит дозволяє учневі використовувати власний досвіт у виконанні творчих завдань, спиратися на образно – емоційні асоціації, що складають основу музичної уяви.
Перегляд файлу

 

 

  Криштопа Л.А.

 

 

    

     

   Сольфеджіо

 

 

 

 

                            

Українка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Домашнє завдання як складова процесу виховання творчої особистості

Презентація збірки «Сольфеджіо»

(робочий зошит) завдання на літні канікули.»

 

Однією з основних вимог методики викладання предмету сольфеджіо є постійна перевірка знань, умінь та навичок учнів. На тому ж наполягає Програма [1]: «Перевірка знань дозволяє констатувати якість засвоєння учнями навчального матеріалу, зясувати динаміку успішності й ступінь розвитку основних розумових операцій (аналіз, синтез, порівняння, узагальнення тощо),  надає можливість  виявити  проблемні  ділянки в роботі, зафіксувати вдалі методи та прийоми, проаналізувати та скорегувати зміст навчання.»

Для перевірки рівня знань та навичок учня важливу роль відіграє самостійно виконані учнями домашні завдання. Самостійна робота вдома це продовження процесу навчання на уроці. При цьому, чим частіше учень працює вдома, тим ефективніше він засвоює теоретичний матеріал, закріплює навички співу, інтонування, слухового аналізу, імпровізації тощо. Завдання викладача переконати дитину щодо необхідності хоч і нетривалих (15 20 хвилин), але щоденних занять. Виконання домашніх завдань повинно викликати у дитини позитивні емоції, тому важливо не перевантажувати її великими складними вправами [2]. Бажано, щоб завдання були в ігровій формі.

Гра шлях до розкриття в дитині творчих здібностей, пробудження інтересу до навчання. За теорією Л. Виготського [3] «категорії «дитина» і «гра» невіддільні. Все життя дитини гра, вона є її життєвою енергією, засобом входження у світ, інструментом його пізнання та освоєння». Тому доречно використовувати ігрові методи та прийоми ( кросворди, ребуси, ігри вправи тощо) при створенні завдань з сольфеджіо.

Ігрові форми завдань застосовують у своїх підручниках такі досвідчені викладачі, як О. В. Клезович [4], О. С. Афоніна [5 ÷ 8], Т. Камаєва і А. Камаєв [9], Л. Н. Алєксєєва [10]. Такі завдання розвивають в учнях асоціативне мислення, фантазію. Викладачі з предмету сольфеджіо застосовують ігрові засоби при поточному оцінюванні на уроці та в якості домашніх завдань.

Протягом навчального року учні отримують домашні завдання щотижня; влітку ж процес музичного навчання зупиняється, тож зупиняється і розвиток музичних здібностей.

Пропонований Робочий зошит призначений для самостійної роботи учнів 1 класу впродовж канікул улітку. Завдання невеликі за об’ємом, нескладні, не потребують багато часу на виконання. Робочий зошит дозволяє учневі використовувати власний досвіт у виконанні творчих завдань, спиратися на образно емоційні асоціації, що складають  основу музичної уяви.

Завдання Робочого зошиту охоплюють основні напрями роботи з предмету «Сольфеджіо»:

 • повторення і закріплення теоретичних понять (вправи 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 14, 16, 19, 20, 21, 23, 24, 28, 29, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 40 кросворди, заплутаний текст, практичні завдання).
 • формування музично слухових уявлень (вправи 12, 15, 30 проспівати внутрішнім слухом, впізнати мелодію; вправи 1, 10, 13, 14, 16, 19, 24, 28 поєднати музику і інші види мистецтв);
 • формування метро – ритмічного відчуття (вправи 2, 7, 17, 18, 22, 27, 31, 41 – впізнати мелодію за ритмом, знайти однакові ритмічні фігури, створити музичноритмічні сполучення);
 • розвиток музичної пам’яті (вправи 12, 15, 30 згадати раніше вивчену мелодію);
 • розвиток практично творчих понять (вправи  8, 25, 26, 39 скласти вірш до мелодії, скласти мелодію до вірша);
 • формування ладового відчуття (вправи 25, 26, 34).

 

Робочий зошит призначений для викладачів та учнів початкових класів музичних шкіл та шкіл естетичного виховання.

 

Література:

 1. Сольфеджіо. Програма для музичної школи, музичного відділення початкового мистецького навчального закладу (школи естетичного виховання) / Під редакцією Комаровської О.А. – Київ: Державний методичний центр навчальних закладів культури і мистецтв України, 2012. – 129 с.
 2. Левчук Я. Традиційні українські дитячі ігри як об’єкт дослідження когнітивної культурології. Монографія / Ярослава Левчук – К.: Ін-т культурології НАМ України, 2012. – 240 с.
 3. Выготский Л. С. Воображение и творчество в детском возрасте / Лев Выготский. - СПб.: Союз, 1997. — 96 с.
 4. Клезович, О.В. Музыкальные игры и упражнения для развития и коррекции речи детей: пособие для дефектологов, музык.рук. и воспитателей. / Авт.-сост. О.В.Клезович. – Мн.: Аверсэв, 2005. 152 с.
 5. Афоніна О. С. Сольфеджіо «Музичний будиночок». Зошит для учнів підготовчого етапу навчання шкіл естетичного виховання / О. С. Афонина, Т. Ю. Гаврилова. – К. НАКККіМ, 2013. – 40 с.
 6. Афоніна О. С. Сольфеджіо 1 клас. Навчальний посібник для спеціалізованих мистецьких закладів / О.С. Афоніна. -  Київ: Мелосвіт. – 53 с.
 7. Афоніна О. С. Сольфеджіо 2 клас. Навчальний посібник для спеціалізованих мистецьких закладів / О.С. Афоніна – К.: Нотне видавництво «Мелосвіт», 2006. – 64 с.
 8. Афоніна О. С. Сольфеджіо 3 клас. Навчальний посібник для спеціалізованих мистецьких закладів / О.С. Афоніна. -  Київ: Мелосвіт. – 66 с.
 9. Камаева Т., Азартное сольфеджио. Методическое пособие / Камаева Т., Камаев А. – М.: Владос, ЦРТС Доминанта, 2004. – 81 с. 
 10. Алексеева Л. Н. Игровое сольфеджио для малышей / Алексеева Л.Н. – М: Мос.Гос. консерватория им. Л.И. Чайковского, 2004. – 48 с.
 11. Криштопа Л. А. Гра «Музичне лото». Навчальний посібник для учнів дитячих музичних шкіл / Л. А. Криштопа – К.: НАКККіМ, 2014. – 22 с.
 12. Степова А. В. Мандри музичною країною: зошит з музичної грамоти для початківців. – К.: НАКККіМ, 2015. – 36 с.
 13. Старчик Т.В. Сольфеджіо: зошит для диктантів та слухового аналізу «Їжачок-слуховичок та фанти-диктанти» для викладачів шкіл естетичного виховання. Частина І. / упор.:Т. В. Старчик, Л. Л. Шамро., О.С. Афоніна, І.О. Шевченко. – К.: НАКККіМ, 2013. – 28 с.

 

 

Завдання на літо

 

1.       Намалювати «дощ влітку» та описати словами його шум.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.       Заповнити таблицю таким чином, щоб у кожній строчці та в кожному стовпчику отримати такт у розмірі 2/4.

 

 

2/4

2/4

2/4

 

2/4

 

 

 

 

 

2/4

 

 

 

 

 

 

2/4

 

 

 

 

 

 

3.       Визначити тональність, написати  Т53.

 

 

4.       Розфарбувати кораблики з однаковим інтервалом одним кольором

5.       Скласти якнайбільше різних слів із літер слова ФОРТЕПІАНО.

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

 

6.       Написати назви музичних знаків, а з їх перших літер скласти слово.

 

   f                  

    >   

  

  

  

 

7.       Вгадати пісню за ритмом, визначити розмір та записати нотами.

 

 

 

8.       Заспівати мелодію та скласти до неї слова. Підписати їх.

 

 

 

 

9.       Обвести червоним кольором стійки ступені, а синім – нестійки.

 

10.   Пройти лабіринт та зібрати і порахувати музичні інструменти.         

Автор - Рита Запорожець

11.   Поєднати однакові за тривалістю ноти та паузи.

                           

                            

                         

                            

 

12.   Вгадати знайому пісню. Написати назву.

       

___________________________

 

 

Якщо одразу вгадати важко, переписати до 1 октави.

 

 

13.   Описати словами звуки вітру, намалювати малюнок.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.       Розгадати загадки. Автор - Сніжана Новіцька

15.       Вгадати пісню. Написати назву.

 

                                          ___________________________

 

 

Якщо одразу вгадати важко, записати в скрипковому ключі.

 

16.       Розфарбувати букет таким чином, щоб тюльпани з великими секундами були червоними, а з малими секундами – жовтими

17.   Заповнити таблицю таким чином, щоб у кожній строчці та в кожному стовпчику отримати такт у розмірі 3/4.

 

3/4

3/4

3/4

3/4

 

3/4

 

 

 

 

 

3/4

 

 

 

 

 

 

3/4

 

 

 

 

 

 

3/4

 

 

 

 

 

18.   Поєднати картинку з відповідним ритмом.

 

                   

                  

                    

                  

19.   Допоможи Зайчику дійти до  морковки по великих терціях.

20.   Скласти слова у правило:

на,  який,  півтону,  Дієз,  знак,  ноту,  це,  підвищує.

 

 

 

____________________________________________________________________

        

21.   Розгадати кросворд.

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               1.           --            f

 

            2.          --            p 

       

            3.           --         

 

                4.           --         

 

 

 

 

22.   Придумати слово до ритму, намалювати малюнок.

 

  __________   

 

 

     __________

 

 

    __________

23.   Дописати слово:

 

                      ___________________ --  це перший ступінь ладу.

 

24.   Розфарбуй ялинку: шари з малими терціями – червоним, а з великими терціями – жовтим.

25.   Придумати закінчення пісні.

 

 

26.   Обрати слова, які пасують мелодії та підписати їх:

 

 

   

 

 

1. Іди, іди, дощику,

Зварю тобі борщику

В полив`янім горщику.

2. Наша Таня

    Гірко плаче.

    Загубила  в річці

    М`ячик.

3.  Був дід Монька,

Тримався злегонька.

Шапочка капустяна,

Дашок солом`яний.

 

27.   Заповнити таблицю таким чином, щоб у кожній строчці та в кожному стовпчику отримати такт у розмірі 3/4.

 

 

3/4

3/4

3/4

 

3/4

 

 

 

 

3/4

 

 

 

 

 

 

3/4

 

 

 

 

 

28.   Допоможи Маші  дістатися будинка Ведмедика по восьмим ноткам

29.   Скласти якнайбільше різних слів із літер слова КОНЦЕРТМЕЙСТЕР .

 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

    

30.   Записати мелодію нотами, вгадати пісню:

 

___________________

 

 

 

31.   Поєднати картинку та ритм:

         

 

 

 

 

 

32.   Визначити тональність, розставити знаки:

 

      

 

 

33.   Вписати назви інструментів у кросворд

 

34.   Із запропонованих акордів обрати потрібні, грати та співати.

          

                    

 

35.   Знайти на малюнку 5 музичних інструментів.

найди 5 инструментов

36.   Вписати в кросворд назви зображених музичних інструментів.

Автор - Настя Нещерет

крос

37.       Розфарбувати квітку наступними кольорами:

 

прима     – червоний

секунда  – жовтий

терція     – зелений

кварта    – синій

квінта     – фіолетовий

секста     – рожевий

септима – помаранчовий

октава    – блакитний

 

38.   Поєднати малюнок з назвою жанру

ПІСНЯ

МАРШ

ТАНОК

 

39   Намалювати веселку.

 

 

Добрати до нот колір з веселки:

До –

Ре –

Мі –

Фа –

Соль –

Ля –

Сі –

Записати музику веселки, яка в тебе склалася:

 

 

40   Знайти та позначити відмінності в нотному тексті.

 

41   Заповнити таблицю таким чином, щоб у кожній строчці та в кожному стовпчику отримати такт у розмірі 4/4

 

 

4/4

4/4

4/4

4/4

 

4/4

 

 

 

 

 

4/4

 

 

 

 

 

 

4/4

 

 

 

 

 

 

4/4

 

 

 

 

 

42   Уявити собі незвичайний скрипковий ключ (казковий герой, рослина, або весела тварина) та намалювати його.

 

 

 

 

 

1

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Урсакий Татьяна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Додано
22 травня
Переглядів
21
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку