Робота із словниковими словами

Про матеріал
Наведені завдання мають навчальний та розвивальний характер і допоможуть учням легко запам'ятати словникові слова, передбачені розділом «Правопис». Картки можна використовувати як для фронтальної і групової роботи на уроках, для стіни слів під час вивчення словникових слів, так і вдома.
Перегляд файлу

1

 

Ьдт.ооооооооооооооооооооооооооооооооо 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор: Панчук Ірина Василівна. Посібник: «Робота над словниковими словами» - Славута, -2019, -26 с.

 

 

 

 

 

            Посібник містить 17 роздаткових карток-завдань для роботи над словниковими словами.

 

 

 

 

 

 

 

            Посібник адресовано вчителям початкових класів.

 

 

 

 

 

 

 

            Рецензент: Рогальська Л.М., методист районного методичного кабінету відділу освіти Славутського РДА.

 

 

 

 

Рекомендовано

 

 

 

 

ЗМІСТ

 1.   Вивчення словникових слів із використанням інтерактивних

технологій навчання..........................................4-5

 1.   Список слів, вимову і написання яких учні 2 класу повинні

запам'ятати відповідно до програмових вимог.................6

 1.   Робота над словниковими словами...............................7-23

К-1 (алфавіт, Батьківщина)....................................7

К-2 (ведмідь, вересень)........................................8

К-3 (вулиця, герой)...........................................9

К-4 (диктант, диван)..........................................10

К-5 (дитина, духмяний)....................................... 11

К-6 (дятел, жайворонок).......................................12

К-7 (завдання, заєць)...........................................13

К-8 (календар, килим)..........................................14

К-9 (медаль, метро)............................................15

К-10 (неділя, ознака)...........................................16

К-11 (помилка, понеділок).....................................17

К-12 (портфель, предмет)...................................... 18

К-13 (середа, театр)........................................... 19

К-14 (учитель, читання)........................................20

К-15 (червоний, черговий).....................................21

К-16 (черевики, четвер)........................................22

К-17 (шофер, ясен).............................................23

 1.   Висновки........................................................ 24
 2.   Список використаної літератури..................................25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСТУП

 

 

      У Державному стандарті загальної початкової освіти одним із основних завдань вивчення української мови передбачено вироблення в учнів мотивації навчання рідної мови, що підпорядковується вихованню мовної особистості, яка свідомо володіє усною й писемною формами мовлення.

Програма з української мови приділяє велику увагу словниковій роботі, результатом якої є розвиток мовлення дітей, підвищення їхньої грамотності. Адже курс української мови - це не тільки окремий навчальний предмет, а й основний засіб опанування всіх інших шкільних дисциплін.

У сучасних умовах розвитку освіти важливими стають не тільки здобуті знання, а й способи засвоєння і застосовування навчальної інформації у повсякденному житті, рівень пізнавальних можливостей і творчого потенціалу учнів.

Для того, щоб навчити кожну дитину використовувати знання у різноманітних навчальних та життєвих ситуаціях, під час будь-якого уроку має домінувати навчально-творча діяльність.

       Від творчої активності учня на уроці, вміння доказово міркувати, обґрунтовувати свої думки і не боятись помилитись, вміння спілкуватись з учителем, учнями класу залежить успіх у свідомому опануванні шкільної програми.

       Тому, як учитель початкових класів, я чітко усвідомлюю відповідальність за уміння школярів грамотно використовувати слова в усному та писемному мовленні. Це стосується і розуміння значення слів, якими їм доводиться оперувати, і правильної вимови їх, зокрема наголошування, орфографічної зіркості і слововживання.

      Важливою частиною роботи з орфографії в початкових класах є засвоєння слів, вимову і написання яких школярі відповідно до програмових вимог повинні запам'ятати. Це досить об'ємний список, поданий у навчальній програмі по класах.

           Чим більшою кількістю аналізаторів сприймається слово, тим воно краще запам'ятовується дітьми. Тому необхідно кожне слово провести через свідомість учня декілька разів і в різних контекстах, щоб активну участь під час засвоєння слова брали і зір, і слух, і рука, і пам'ять, і, звичайно, свідомість. 

       Ефективність словникової роботи залежить від того, наскільки систематично вона проводиться і наскільки доцільно вона збудована.

       Даний посібник містить різні види вправ для вивчення  словникових слів, значення, вимову і написання яких учні повинні засвоїти за період навчання у другому класі.

     Словникові слова є одними з труднощів, з якими стикаються учні в початковій школі. Адже правил для написання словникових слів не існує. Перевірити їх спорідненими словами неможливо. А пам’ять дитини часто недостатньо пристосована до «простого запамятовування». Як допомогти учневі? Саме для цього створено картки.

     Наведені завдання  мають навчальний та розвивальний характер і допоможуть учням легко запам'ятати словникові слова, передбачені розділом «Правопис». 

Картки можна використовувати як для фронтальної і групової  роботи на уроках, для стіни слів під час вивчення словникових слів, так і вдома.

 

 

 


 

 

Список слів,

вимову і написання яких

школярі повинні запам'ятати

відповідно до програмових вимог

 

Алфаві̀т   (абетка),       Батьківщѝна,

ведмі̀дь,    вѐресень,     ву̀лиця,    геро̀й,

дикта̀нт,   дива̀н,   дитѝна,  духмя̀ний,

дя̀тел,  жа̀йворонок,   завда̀ння,  за̀єць,

календа̀р,   кѝлим,   меда̀ль,   метро̀,

неді̀ля,  озна̀ка, по̀милка (помѝл­ка), понеді̀лок,  портфѐль,  предмѐт,  середа̀, теа̀тр,   учѝтель,   чита̀ння,   черво̀ний,

Школьные загадкичерговѝй,   черевѝки,   четвѐр,  шофѐр, 

я̀сен

 

 

РОБОТА НАД СЛОВНИКОВИМИ СЛОВАМИ

К-1

Прізвище, ім’я учня _______________________________________________

Назви правильно предмет. Склади слова за першими буквами назв предметів.

http://img.lenagold.ru/a/apel/apels69.png

https://i027.radikal.ru/0801/45/266804d3f6d4.png

Картинки по запросу фонтан

http://img.lenagold.ru/a/avto/avto023.png

http://img.lenagold.ru/v/velo/velomoto06.png

https://s019.radikal.ru/i611/1204/b1/38c77be0c1ee.png

http://img.lenagold.ru/t/tigr/tigr40.png

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://lenagold.ru/fon/clipart/b/bel/belka11.jpg

http://img.lenagold.ru/a/apel/apels69.png

http://img.lenagold.ru/t/tigr/tigr40.png

Ь

 

http://lenagold.ru/fon/clipart/k/kapu/kapust09.jpg

https://s019.radikal.ru/i611/1204/b1/38c77be0c1ee.png

http://lenagold.ru/fon/clipart/v/vish/vish09.jpg

http://lenagold.ru/fon/clipart/ts/tsetk/schet02.jpg

И

 

http://papus666.narod.ru/clipart/n/nog/nogik24.png

http://img.lenagold.ru/a/apel/apels69.png

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запиши словникові слова , поділивши їх на склади. Знайди наголошений склад.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


 

 

К-2

Прізвище, ім’я учня _______________________________________________

Назви правильно предмет. Склади слова за першими буквами назв предметів.

http://img.lenagold.ru/v/vino/vinog18.png

Картинки по запросу екскаватор

http://img.lenagold.ru/r/raket/kosm014.png

Е

 

http://lenagold.ru/fon/clipart/s/sini/sinits02.png

Е

 

http://papus666.narod.ru/clipart/n/nog/nogik24.png

Ь

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://img.lenagold.ru/v/vedr/vedr75.png

Е

 

http://img.lenagold.ru/d/drak/drako178.png

http://img.lenagold.ru/m/mak/mak19.png

https://s019.radikal.ru/i611/1204/b1/38c77be0c1ee.png

http://img.lenagold.ru/d/dedm/dedmoroz47.png

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запиши словникові слова , поділивши їх на склади. Знайди наголошений склад.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

К-3

Прізвище, ім’я учня _______________________________________________

Назви правильно предмет. Склади слова за першими буквами назв предметів.

http://img.lenagold.ru/o/okn/okno51.png

Свято

https://i027.radikal.ru/0801/45/266804d3f6d4.png

И

 

http://img.lenagold.ru/l/luk/onion06.png

http://img.lenagold.ru/e/elka/elky347.png

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://img.lenagold.ru/g/grib/grib13.png

Е

 

http://img.lenagold.ru/r/raket/kosm014.png

http://img.lenagold.ru/o/ogur/ogur20.png

Картинки по запросу йод

 

 

 

 

 

 

Запиши словникові слова , поділивши їх на склади. Знайди наголошений склад.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

К-4

Прізвище, ім’я учня _______________________________________________

Назви правильно предмет. Склади слова за першими буквами назв предметів.

 

http://img.lenagold.ru/d/divan/divan055.png

И

 

http://lenagold.ru/fon/clipart/k/kapu/kapust09.jpg

http://lenagold.ru/fon/clipart/t/tigr/tigr13.jpghttp://lenagold.ru/fon/clipart/t/tigr/tigr13.jpg

http://img.lenagold.ru/a/apel/apels69.png

http://lenagold.ru/fon/clipart/m/mikr/mikrof21.jpg

http://img.lenagold.ru/p/pir/pirog28.png

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://img.lenagold.ru/d/divan/divan055.png

И

 

http://lenagold.ru/fon/clipart/v/vish/vish09.jpg

http://img.lenagold.ru/a/apel/apels69.png

http://lenagold.ru/fon/clipart/m/mikr/mikrof21.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запиши словникові слова , поділивши їх на склади. Знайди наголошений склад.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

К-5

Прізвище, ім’я учня _______________________________________________

Назви правильно предмет. Склади слова за першими буквами назв предметів.

http://lenagold.ru/fon/clipart/d/dom/domik205.jpg

 

И

 

http://lenagold.ru/fon/clipart/p/pir/pirog11.jpg

И

 

http://lenagold.ru/fon/clipart/n/noso/nosor10.jpg

http://img.lenagold.ru/a/apel/apels69.png

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://img.lenagold.ru/d/dedm/dedmoroz47.png

Картинки по запросу учитель

http://lenagold.ru/fon/clipart/h/hleb/hleb22.jpg

http://img.lenagold.ru/m/morog/morog19.png

http://img.lenagold.ru/e/elka/elky347.png

http://lenagold.ru/fon/clipart/n/noso/nosor10.jpg

И

 

Картинки по запросу йод

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запиши словникові слова , поділивши їх на склади. Знайди наголошений склад.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

К-6

Прізвище, ім’я учня _______________________________________________

Назви правильно предмет. Склади слова за першими буквами назв предметів.

http://img.lenagold.ru/d/dedm/dedmoroz47.png

http://img.lenagold.ru/e/elka/elky347.png

http://img.lenagold.ru/t/tigr/tigr40.png

Е

 

http://atotarho12.narod.ru/clipart/l/lebe/lebed14.png

 

 

 

 

 

 

 

https://i027.radikal.ru/0801/81/284165acb4e6.png

http://img.lenagold.ru/a/apel/apels69.png

Картинки по запросу йод

http://img.lenagold.ru/o/okn/okno51.png

http://img.lenagold.ru/o/ogur/ogur20.png

https://i009.radikal.ru/1204/e5/f4181b07a5fe.png

http://img.lenagold.ru/o/och/ochki006.png

http://papus666.narod.ru/clipart/n/noso/nosor20.png

http://img.lenagold.ru/o/ogur/ogur20.png

http://img.lenagold.ru/k/kakt/kaktus13.png

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запиши словникові слова , поділивши їх на склади. Знайди наголошений склад.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

К-7

Прізвище, ім’я учня _______________________________________________

Назви правильно предмет. Склади слова за першими буквами назв предметів.

http://img.lenagold.ru/z/zay/zajats114.png

http://img.lenagold.ru/a/apel/apels69.png

http://img.lenagold.ru/v/vino/vinog18.png

http://img.lenagold.ru/d/dedm/dedmoroz47.png

http://img.lenagold.ru/a/ang/angel237.png

http://papus666.narod.ru/clipart/n/nogn/nogn37.png

http://papus666.narod.ru/clipart/n/nogn/nogn37.png

http://img.lenagold.ru/e/elka/elky347.png

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://papus666.narod.ru/clipart/z/zebr/zebra20.png

http://img.lenagold.ru/a/apel/apels69.png

http://papus666.narod.ru/clipart/e/enot/enot11.png

http://img.lenagold.ru/l/luk/onion06.png

ь

 

 

 

 

 

 

 

 

Запиши словникові слова , поділивши їх на склади. Знайди наголошений склад.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

К-8

Прізвище, ім’я учня _______________________________________________

Назви правильно предмет. Склади слова за першими буквами назв предметів.

http://img.lenagold.ru/k/kakt/kaktus13.png

http://img.lenagold.ru/a/apel/apels69.png

https://i027.radikal.ru/0801/45/266804d3f6d4.png

Е

 

http://papus666.narod.ru/clipart/n/nogn/nogn37.png

http://lenagold.ru/fon/clipart/d/dom/domik205.jpg

http://img.lenagold.ru/a/apel/apels69.png

http://img.lenagold.ru/r/raket/kosm014.png

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://img.lenagold.ru/k/kakt/kaktus13.png

И

 

https://i027.radikal.ru/0801/45/266804d3f6d4.png

И

 

http://img.lenagold.ru/m/morog/morog19.png

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запиши словникові слова , поділивши їх на склади. Знайди наголошений склад.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

К-9

Прізвище, ім’я учня _______________________________________________

Назви правильно предмет. Склади слова за першими буквами назв предметів.

http://lenagold.ru/fon/clipart/m/mork/mork09.jpg

 

Е

 

http://lenagold.ru/fon/clipart/d/dom/domik205.jpg

http://img.lenagold.ru/a/apel/apels69.png

http://lenagold.ru/fon/clipart/t/tigr/tigr13.jpg

ь

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://lenagold.ru/fon/clipart/m/mork/mork09.jpg

 

 

Е

 

http://lenagold.ru/fon/clipart/p/pir/pirog11.jpg

http://img.lenagold.ru/r/raket/kosm014.png

http://img.lenagold.ru/o/ogur/ogur20.png

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запиши словникові слова , поділивши їх на склади. Знайди наголошений склад.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

К-10

Прізвище, ім’я учня _______________________________________________

Назви правильно предмет. Склади слова за першими буквами назв предметів.

http://papus666.narod.ru/clipart/n/nog/nogik24.png

http://img.lenagold.ru/a/avto/avto073.png

http://img.lenagold.ru/d/dedm/dedmoroz47.png

https://s019.radikal.ru/i611/1204/b1/38c77be0c1ee.png

https://i027.radikal.ru/0801/45/266804d3f6d4.png

http://img.lenagold.ru/e/elka/elky347.png

 

 

 

 

 

 

 

 

http://img.lenagold.ru/o/ogur/ogur20.png

 

 

http://img.lenagold.ru/z/zay/zajats114.png

http://lenagold.ru/fon/clipart/m/mikr/mikrof21.jpg

http://img.lenagold.ru/a/apel/apels69.png

http://lenagold.ru/fon/clipart/k/kapu/kapust09.jpg

http://img.lenagold.ru/a/apel/apels69.png

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запиши словникові слова , поділивши їх на склади. Знайди наголошений склад.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

К-11

Прізвище, ім’я учня _______________________________________________

Назви правильно предмет. Склади слова за першими буквами назв предметів.

https://i014.radikal.ru/0801/c6/fec0d00a214a.png

http://img.lenagold.ru/o/ogur/ogur20.png

http://img.lenagold.ru/m/morog/morog19.png

 

https://i027.radikal.ru/0801/45/266804d3f6d4.png

http://img.lenagold.ru/k/kakt/kaktus13.png

http://img.lenagold.ru/a/apel/apels69.png

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://img.lenagold.ru/p/per/perets37.png

http://img.lenagold.ru/o/ogur/ogur20.png

http://papus666.narod.ru/clipart/n/nogn/nogn37.png

Е

 

http://img.lenagold.ru/d/dedm/dedmoroz47.png

https://s019.radikal.ru/i611/1204/b1/38c77be0c1ee.png

http://atotarho12.narod.ru/clipart/l/lebe/lebed14.png

http://img.lenagold.ru/o/och/ochki006.png

http://img.lenagold.ru/k/kakt/kaktus13.png

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запиши словникові слова , поділивши їх на склади. Знайди наголошений склад.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

К-12

Прізвище, ім’я учня _______________________________________________

Назви правильно предмет. Склади слова за першими буквами назв предметів.

http://img.lenagold.ru/p/pers/pers86.png

http://img.lenagold.ru/o/ogur/ogur20.png

http://img.lenagold.ru/r/raket/kosm014.png

http://img.lenagold.ru/p/pir/pirog28.png

http://papus666.narod.ru/clipart/f/feja/fairy124.png

Е

 

https://i027.radikal.ru/0801/45/266804d3f6d4.png

ь

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://lenagold.ru/fon/clipart/p/popu/popug17.jpg

http://img.lenagold.ru/r/raket/kosm014.png

Е

 

http://lenagold.ru/fon/clipart/d/dom/domik205.jpg

http://lenagold.ru/fon/clipart/m/mork/mork09.jpg

Е

 

http://img.lenagold.ru/p/pir/pirog28.png

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запиши словникові слова , поділивши їх на склади. Знайди наголошений склад.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

К-13

Прізвище, ім’я учня _______________________________________________

Назви правильно предмет. Склади слова за першими буквами назв предметів.

 

http://lenagold.ru/fon/clipart/s/sini/sinits02.png

Е

 

http://lenagold.ru/fon/clipart/r/roza/roz/roz_roza032.jpg

Е

 

http://lenagold.ru/fon/clipart/d/dom/domik205.jpg

http://img.lenagold.ru/a/apel/apels69.png

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://lenagold.ru/fon/clipart/p/pir/pirog11.jpg

Е

 

http://img.lenagold.ru/a/apel/apels69.png

http://lenagold.ru/fon/clipart/t/tigr/tigr13.jpg

http://lenagold.ru/fon/clipart/r/roza/roz/roz_roza032.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запиши словникові слова , поділивши їх на склади. Знайди наголошений склад.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

К-14

Прізвище, ім’я учня _______________________________________________

Назви правильно предмет. Склади слова за першими буквами назв предметів.

 

 

Картинки по запросу учитель

http://papus666.narod.ru/clipart/ch/cher/cherep45.png

И

 

http://lenagold.ru/fon/clipart/p/pir/pirog11.jpg

Е

 

http://lenagold.ru/fon/clipart/l/lime/lemon52.jpg

ь

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://papus666.narod.ru/clipart/ch/cher/cherep45.png

И

 

http://img.lenagold.ru/p/pir/pirog28.png

http://img.lenagold.ru/a/ang/angel237.png

http://papus666.narod.ru/clipart/n/nogn/nogn37.png

http://papus666.narod.ru/clipart/n/nogn/nogn37.png

http://img.lenagold.ru/e/elka/elky347.png

 

 

 

 

 

 

 

 

Запиши словникові слова , поділивши їх на склади. Знайди наголошений склад.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

К-15

Прізвище, ім’я учня ____________________________________________________________________

Назви правильно предмет. Склади слова за першими буквами назв предметів.

http://papus666.narod.ru/clipart/ch/cher/cherep45.png

Е

 

http://img.lenagold.ru/r/raket/kosm014.png

http://img.lenagold.ru/v/vedr/vedr75.png

http://img.lenagold.ru/o/ogur/ogur20.png

http://papus666.narod.ru/clipart/n/nogn/nogn37.png

И

 

Картинки по запросу йод

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://papus666.narod.ru/clipart/ch/cher/cherep45.png

Е

 

http://img.lenagold.ru/r/raket/kosm014.png

https://s59.radikal.ru/i165/0808/e2/e3869b73387a.png

http://img.lenagold.ru/o/och/ochki006.png

http://img.lenagold.ru/v/vino/vinog18.png

И

 

Картинки по запросу йод

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запиши словникові слова , поділивши їх на склади. Знайди наголошений склад.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

К-16

Прізвище, ім’я учня ____________________________________________________________________

Назви правильно предмет. Склади слова за першими буквами назв предметів.

http://papus666.narod.ru/clipart/ch/cher/cherep45.png

Е

 

http://img.lenagold.ru/r/raket/kosm014.png

Е

 

http://img.lenagold.ru/v/vino/vinog18.png

И

 

http://img.lenagold.ru/k/kakt/kaktus13.png

И

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://papus666.narod.ru/clipart/ch/cher/cherep45.png

Е

 

http://img.lenagold.ru/p/pir/pirog28.png

http://img.lenagold.ru/v/vedr/vedr75.png

Е

 

http://img.lenagold.ru/r/raket/kosm014.png

 

 

 

 

 

 

 

Запиши словникові слова , поділивши їх на склади. Знайди наголошений склад.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

К-17

Прізвище, ім’я учня ____________________________________________________________________

Назви правильно предмет. Склади слова за першими буквами назв предметів.

http://lenagold.ru/fon/clipart/sh/shoko/shoko20.jpg

http://img.lenagold.ru/o/ogur/ogur20.png

http://lenagold.ru/fon/clipart/f/foto/foto18.jpg

Е

 

http://lenagold.ru/fon/clipart/r/roza/roz/roz_roza032.jpg

 

 

 

 

 

 

http://img.lenagold.ru/e/elka/elky347.png

http://lenagold.ru/fon/clipart/s/sank/sank010.jpg

Е

 

http://lenagold.ru/fon/clipart/m/mikr/mikrof21.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

Запиши словникові слова , поділивши їх на склади. Знайди наголошений склад.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

ВИСНОВКИ

 

      Отже, у роботі над словниковими словами доцільно застосовувати словниково-орфографічну роботу, яка інтегрує ефективні прийоми традиційного навчання з елементами педагогічних інновацій.

      Неодмінною умовою ефективного засвоєння цих слів є постійна, гнучка робота над словом, яка планується у системі уроків. Міцність засвоєння правопису таких слів досягається шляхом частого вживання їх у різних завданнях і вправах. Поєднання різноманітних форм і методів роботи на уроках української мови під час опрацювання словникових слів є важливим засобом стимулювання активної пізнавальної діяльності молодших школярів, формування і закріплення у них інтелектуальних умінь, підвищення їхньої комунікативної компетенції.

     Таким чином, використання різних засобів навчання під час роботи над словниковими словами сприяє розвитку фонематичного слуху та орфографічної зіркості молодших школярів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інформаційно-довідковий портал «СловоUA» 

                                         Список

                                     використаної літератури

 

 

 

 1. Гайова Л. Робота зі словами , вимову і правопис яких потрібно запам’ятати // Початкова школа.- № 10. – 2007.

 

 1. Гордієнко О.А., Шевчук Т.О., Робота над словом на уроках української мови в початкових класах ( Електронний ресурс) / О.А.Гордієнко, Т.О.Шевчук Режим доступу:http://librar.щкg.ua

 

 1. ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ початкової загальної освіти затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011р. № 462

 

 1. Зелен – край. Ямпільщина на зламі тисячоліть: Нариси та портрети. – Суми: АС – Медіа, 2001. – 96с.: іл.

 

 1. Методика навчання української мови в початковій школі: навчально – методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів упорядник О.Я.Савченко / За наук. ред. М.С.Вашуленка – К.: Літера ЛТД, 2011. – 336с

 

 1.  Парамонова Л.Г.Розвиток словникового запасу дітей молодшого   віку /Л.Г.Парамонова // Почат. шк.- 2002.-№ 3.- С.7- 9.

 

 

docx
Додано
22 квітня
Переглядів
537
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку