Роман «Чума» проблематика, сюжет і композиція, притчевість твору, алегоризм образів і ситуацій.

Про матеріал
Життя і творчість Альбера Камю, проблематика роману «Чума», жанрова особливість. Актуальність твору.
Перегляд файлу

ТЕМА. Роман «Чума»: проблематика, сюжет і композиція, притчевість твору, алегоризм образів і ситуацій.

МЕТА:

визначити особливості поетики і стилю роману, його алегоричний і

філософський зміст; розвивати навички аналізу літературного твору; вміння

висловлювати власну думку; формувати моральні компетентності учнів.

Тип уроку: урок опанування нових знань і формування на цій основі вмінь та навичок; урок позакласного читання.

Обладнання: портрет А. Камю, видання його творів, ілюстрації із зображеннями сцен війни на полі бою та в тилу , словники літературознавчих термінів.

                                                                          ХІД УРОКУ

1.Організаційна частина

Запишіть в зошит число, тему уроку

2.Мотивація навчальної діяльності учнів

Пошукам сенсу буття присвятив Альбер Камю свій роман-притчу, який є своєрідним узагальненням поглядів письменника. «У чому ж сенс життя людини?» — це питання ставить письменник у своємуромані «Чума». Це питання час від часу ставить перед собою кожна людина. І кожний дає відповідь на нього по-своєму. Отже, приреченість людського буття чи віра у можливість єднання таких різних людей у боротьбі проти зла?

3.Актуалізація знань

Вирішення проблемного питання: «То хто ж Альбер Камю передусім: філософ чи письменник?»

Можливі відповіді:

Філософ:

- Вивчав філософію в Алжирському університеті.

- Написав значну кількість філософських есе.

- Головна цінність його літературних творів – важливість і глибина піднятих

у них філософських і моральних проблем.

- Є одним з найвидатніших представників філософії екзистенціалізму.

Письменник:

- Творчий доробок Камю – це перш за все твори художньої літератури:

романи, повісті, оповідання, драматургічні твори.

- Нобелівська премія з літератури: «За його важливі літературні роботи, які

чітко й серйозно висвітлюють проблеми людської совісті в наш час».

- Сам Камю не вважав себе філософом.

 

4. Засвоєння навчального матеріалу

1.  Бесіда:

- Чи сподобався вам роман?

- Хто з героїв роману привернув вашу увагу? Чому?

- Які думки виникали у вас під час читання роману?

- В якому місті відбувається події роману? (В Орані).

- Як зображується Оран і оранці? Зачитайте. (На початку роману Камю зображує Оран як бридке містечко без голубів, без дерев і без садів. Люди тут працюють багато, а потім гають час, що лишився їм на життя. Вони і не здогадуються про існування чогось іншого. Автор зазначає: "Найзручніший

спосіб познайомитися з містом — це спробувати дізнатися, як тут працюють,

як тут люблять і як тут помирають").

- Як працюють, люблять і помирають оранці? (Ні праця, ні кохання не приносять задоволення оранцям. Хворіти в Орані погано, бо людина залишається самотньою. Люди немов в пастці. Люди нудьгують і намагаються завести собі звички, багато працюють, щоб розбагатіти, дбають

про зиск, у суботу відпочивають. Письменник зображує сіре, непривітне містечко і таких же сірих людей).

 

2. Словникова робота

Екзистенціалізм – напрям філософії, який досліджує людину як унікальну духовну істоту, що здатна до вибору власної долі. Основним проявом екзистенції є свобода, яка визначається як відповідальність за результат свого вибору.

Визначальні риси екзистенціалізму:

 на перше місце висуваються категорії абсурдності буття, страху, відчаю, самотності, страждання, смерті;

 особистість має протидіяти суспільству, державі, середовищу, ворожому «іншому», адже всі вони нав'язують їй свою волю, мораль, свої інтереси й ідеали;

 вищу життєву цінність екзистенціалісти вбачають у свободі особистості;

 існування людини тлумачиться як драма свободи;

 найчастіше в художніх творах застосовується прийом розповіді від першої особи.

Екзистенціалізм підкреслює, що людина відповідає за свої дії лише тоді, коли діє вільно, має свободу волі, вибору і засобів їхньої реалізації. Формами прояву людської свободи є творчість, ризик, пошук сенсу життя, гра та ін.

Продовження бесіди:

- Які риси екзистенціалізму ви побачили в романі? (Страх, відчай, безвихідь, навала щурів, від якої гинуть люди, відірваність міста від всіх інших міст, закриття Орану, впровадження карантину).

- Коли відбуваються події в романі? (В 194..., тобто під час Другої світовоївійни , у Франції).

- Що сталося в Орані? (Епідемія чуми).

- Чому Камю обрав саме чуму? ( Чума має масовий характер, вона забирає багато життів, людство не розуміло причин її виникнення).

-Які асоціації, пов’язані з чумою, виникають у вас?

 

3. Складання асоціативного грона

 

4. Продовження бесіди:

- Чому роман має таку назву? (Бо в романі розповідається про хворобу, що забрала багато людських життів).

- Чи можна поєднати ці два аспекти?( Так, бо вони несуть смерть та розруху).

- Але чума в романі– не тільки хвороба, не тільки війна, а також смертні судові вироки, розстріл переможених, фанатизм церкви і фанатизм політичних партій, загибель невинної дитини в лікарні, погано організоване суспільство. Вона природна, як дихання, бо ―всі ми трохи зачумлені.

- Пам’ятаєте слова лайливого астматика, постійного пацієнта доктора Ріє: ―А

що таке, власне, чума? Теж життя....

- Як ви їх розумієте? ( Кожного дня радість людей під загрозою, бо ―бацила чуми ніколи не вмирає, ніколи не щезає, десятиліттями вона може дрімати десь... І, можливо, настане день, коли на лихо і в науку людям чума розбудить пацюків і пошле їх конати на вулиці щасливого міста‖).

- Чи змінилися мешканці Орану під час епідемії чуми? ( Так, деякі люди в паніці спробували втекти, обдуривши військові кордони, кожна смерть викликала жах. Лікарі на чолі з доктором Ріє спочатку пробували боротися з чумою, а згодом лише ізолювали членів родини від хворого).

- Коли чума досягла свого апогею? ( Тоді, коли епідемія залишилася позаду, люди в період радісного піднесення рахували свої особисті втрати, коли на всіх майданах танцювали, били дзвони, по церквах правили подячні молебні, кав'ярні були переповнені).

- Яка провідна думка хроніки чуми в романі? (Ріє, спостерігаючи загальне піднесення настроїв у місті, де чума залишилася позаду, розмірковує над сенсом життя і згадує, що будь-яка радість — під загрозою. Бо він знав те, чого не відала ця щаслива юрма: бацила чуми ніколи не вмирає, ніколи не

щезає, десятиліттями може дрімати вона десь у закутку, і, можливо, настане день, коли чума розбудить пацюків і пошле їх конати на вулиці щасливого міста).

- Як ви розумієте слова Ріє про те, «що будь-яка радість – під загрозою»? (Всі ми заручники долі: радіємо, сміємося, втішаємося дрібницями, не відаючи, що на нас чекає завтра і які можливі перешкоди належить подолати людині, щоб не зламатися).

 

5. Словникова робота

А. Камю показав в романі хроніку чуми, яка об’єднала людей. Таке страшне лихо примусило переглянути деякі загальнолюдські цінності, а декого ці події наштовхнули на філософські роздуми.

 

Хроніка – запис історичних подій у хронологічній послідовності. Обсяг розповіді про долю людей залежить від того, наскільки їх торкнулися описані події.

 

Записати у зошит характерні риси хроніки у  романі «Чума»:

 безсторонність;

 об’єктивність;

 точність, послідовність викладу подій;

 стиль хроніки – документальний, діловий, без ліричної безпосередності

раннього Камю, нарочитий аскетизм, скутість розповіді;

 висвітлення подій глобального характеру;

 обсяг розповіді про долю людей залежить від того, наскільки їх

торкнулися описані події;

 акцент робиться не на особистих проблемах, а на проблемах усього

суспільства;

 лексика твору позбавлена яскравого емоційно-експресивного

забарвлення.

 

 

6. Роман – притча – великий епічний твір із повчальною ідеєю.

Витонченість психологічного аналізу притаманна творчій манері А. Камю. Роман "Чума" побудований на удаваній біді, що трапилася із мешканцями містечка Орана в Алжирі. Цей сюжет дає можливість автору створити багатоплановий твір. Але в романі є й абстрактний, символічний зміст, який дає можливість говорити про людське буття, а роман сприймати як притчу.

Продовження бесіди:

- В кінці роману чума відступила, люди радіють, все добре чи... Чи насправді все так добре і кінець роману можна назвати оптимістичним? (Ні, бо чума не переможена зовсім, вона лише відступила, сховалася, концентруючи свої сили для того, щоб завдати нового удару. В романі Камю, як і в житті, ще зарано ставити крапку. Радість від спаду епідемії може бути тимчасовою. Доктор Ріє висловив переконання, що "чума — це нескінченна поразка". Ця думка співзвучна філософії самого А. Камю стосовно того, що людям доброї волі під силу перемогти якесь конкретне зло, але вони ніколи непереможуть всесвітнє зло).

- За яких обставин вона може повернутися? (Вона живиться людською ненавистю і заздрістю. Чим більше людська ненависть, тим сильнішою стає Чума).

- Якщо бацила чуми ніколи не вмирає, то чи треба з нею боротися? (Так, те, що вселенське зло перемогти неможливо, зовсім не означає бездіяльність. Герої роману показали готовність самовіддано боротися зі злом, зокрема — з чумою. І саме у цьому творі відбувається перехід письменника від "самотнього бунтарства до визнання спільноти, чию боротьбу треба поділяти".)

- Як можна боротися проти чуми? (Зберегти в собі свій внутрішній стрижень за будь-яких обставин — ось засіб боротьби з Чумою. Наприклад, лікар Ріє щодня поспішає до хворих, усвідомлюючи, що кожен день може стати для нього останнім. Але він чесно виконує свій обов’язок. А ще журналіст Рамбер, який відмовляється тікати з міста, коли йому трапилася така нагода, бо «соромно бути щасливим одному»).

 

5.Підсумок уроку

1. Вправа «Мікрофон»

Поясніть слова А.Камю «Образом чуми я хочу передати атмосферу задухи, в якій ми перебували,

атмосферу загрози й вигнання, у котрій ми жили».

2. Складання сенкану

Чума

Страшна, абсурдна

Примушує страждати, захоплює розум і серце, вбиває

Люди не повинні втрачати надію

 

 

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Підготуватися до різнорівневої тестової контрольної роботи № 1 за темами «Золоті сторінки далеких епох» та «Модернізм».

docx
До підручника
Світова література (академічний, профільний рівень) 11 клас (Звиняцковський В.Я.)
Додано
25 січня
Переглядів
440
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку