20 вересня о 18:00Вебінар: Numicon (Нумікон): проста математика для всіх

Розгорнутий план конспект уроку в 9 класі з англійської мови по темі "Молодіжна культура"

Про матеріал

План конспект уроку розроблений відповідно до програми з метою : Ознайомити з новими ЛО. Удосконалювати техніку читання. Формувати навички аудіювання. Розвивати культуру усного й писемного мовлення. Виховувати прагнення до активного способу життя.

Перегляд файлу

 

Дата :

Урок № 11

Клас: 9

Тема :Молодіжна культура

Підтема : Молодіжні організації України.

Мета : Ознайомити  з  новими  ЛО. Удосконалювати  техніку  читання.              Формувати  навички  аудіювання. Розвивати  культуру  усного  й              писемного  мовлення. Виховувати  прагнення              до  активного              способу життя.

Обладнання: Підручник, робочий зошит, картки  для  самостійної  роботи  (НО),(НО), для               роботи  в  парах (HO).

Хід уроку

І.  Підготовка до сприйняття іншомовного мовлення

  1. Привітання.

T: How  do you do!

2. Повідомлення теми та мети уроку.

T: Today we’ll  start  a new  topic — «Youth  Culture»,  and at this              lesson  we  are  going to              focus              on  free-time  activities              during  your  summer  holidays

3. Уведення в іншомовну атмосферу.

1) Вивчення вірша «Dream  Holidays».

Учитель  роздає  картки  (НО1)  і  читає текст  вірша, учні слухають              і  заповнюють пропуски.              Потім клас  хором  читає  вірш, двоє-троє              учнів, за  бажанням,  розповідають  його              самостійно. Учитель  стежить  за  правильністю  вимови  слів.

 

DREAM HOLIDAYS

Next week is  my  dream  holidays.

Next week is my dream  holidays.

No  work

No  worries

No  problems 

Just  paradise  for  seven days!

I’m  leaving  next  Monday.

And then on  Tuesday,

I’ll  spend  all  day at  the  sea

Sunbathing  and swimming

And all  beach  games  winning

Oh  how  great  fun  it  can  be!

I’ll  relax,  until  Friday

Then hire  a  car and   maybe  I’ll go  for  a  ride.

And on  Saturday,

I’ll  go  clubbing.

Just dance, dance,  dance,  all  night!

On  Sunday — I don’t  know,

Maybe  I’ll  relax  a  little  more.

And  every  day

Of  my  holiday,

I’ll  have  fun  and  never  feel bore!

НО:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ.  Основна частина уроку

1. Подання тексту для читання. Впр. 1 (с. 14).

1) Pre-Reading Activity. Етап підготовки до  читання.

a) Бесіда  в режимі T→P1→P2→P3.

T: Look at  the  pictures on  pages  14—15.  Who  can you  see  there?  Where are  the  children?              What              are  they  doing?

б) Презентація лексичного  матеріалу  тексту.

T: Look  at  the  «New  Vocabulary» box  on  page  15.  Do  you  know  the meaning of  these words?Учитель  пояснює  учням  значення  нових              слів  і  просить  записати  їх  у  словники.

T: Will  you also  look  at  the «Remember» section  and  tell what verb forms like  reading, swimming, running, etc. Are  called? Now              find  the  examples of gerund  forms  in              the  text  of              the  dialogue  (ex.              1, p.14).

2) Reading. Етап читання

Учні в  парах  читають  текст  діалогу за ролями.

3) Post-Reading  Activity. Етап перевірки розуміння змісту  тексту.

а) Бесіда  за  запитаннями (с. 15).

Учні ланцюжком усно відповідають  на запитання.

б) Впр. 2(с. 16).

Учні, не дивлячись у текст  впр.1(с.14), самостійно заповнюють пропуски в реченнях              вправи, потім  по              черзі              читають  доповнені  речення.              Учитель стежить за              правильністю  виконання  завдань.

2. Активізація мовленнєвих зразків.

1) Робота з картками.

Гра «De-vowelled  Words».

Учитель  роздає картки (НО) зі  словами  з  тексту впр.1, в яких пропущені голосні. Учні в парах  заповнюють              пропуски              в  словах  (не  підглядаючи у                підручник              або              у  свій словничок),  потім  читають              їх  по              буквах   і пригадують  значення              цих              слів.              Учитель  допомагає  за              потреби.

НО:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІІ.  Заключна частина уроку

1. Домашнє завдання.

Вивчити нові лексичні одиниці. Доповнити речення вправа 2, с. 16.

2. Підведення підсумків уроку.

Бесіда в  режимі T→P1→P2→P3

T: What  did  we do  at the  lesson  today? What did  we  read/hear about? Tell one  thing  which              can  be  a  common  summer  activity              for  children   of  your age.

 

 

 

 

 

 

Дата :

Урок № 12

Клас :9

Тема : Молодіжна культура.

Підтема : Життя молоді в США.

Мета : Повторити  й активізувати   ЛО  теми. Удосконалювати  техніку  читання.  Продовжувати  розвивати навички  аудіювання. Розвивати              культуру  усного  й писемного  мовлення. Виховувати   толерантне              ставлення  до  інтересів  інших  людей.

Обладнання:  Підручник, робочий  зошит,  картки  для самостійної роботи (НО)

Хід уроку

І.  Підготовка до сприйняття іншомовного матеріалу

1. Привітання.

T:  Good morning, pupils. How are you?

  2. Повідомлення теми та мети уроку.

T: Today we’ll speak  about young  people’s  interests and hobbies;  you’ll remember the  vocabulary  on              this              topic,              discuss  why  it  is              important              to  have  a              hobby,  find out  about              typical  pastimes              of  young              Americans              and  unusual               hobbies  of              celebrities. Besides,  you’ll              practise  getting              more              information              and  asking              for  clarification  in a              conversation.

3. Перевірка домашнього завдання.

Для  перевірки  домашнього завдання вчитель  збирає  зошити наприкінці уроку.

4. Уведення в іншомовну атмосферу.

1) Повторення    вірша  «Dream Holidays».

Двоє учнів по  черзі  декламують вірш.  Учитель  стежить  за правильністю  вимови  слів.

ІІ.  Основна частина уроку

1. Активізація мовленнєвих зразків.

1) Бесіда в режимі T→P1→P2→P3.

T: What do you usually do in your  spare time:

 go  shopping?

 go  to the  cinema?

 chat?

 play  computer  games?

 go  to the  disco?

 play  sports?

 read?

 relax?

What possibilities  for  active  rest  do you have in  your  village?

2)  Гра  «Associate  That!».

Гра  проводиться ланцюжком  у  швидкому  темпі.  Учитель або один з учнів називає будь-яке              слово              за              темою  «Хобі».  Другий учень  називає асоціацію до  цього  слова. Наступний  у              свою              чергу              називає  асоціацію до слова              другого  учня  і              т.д. Учитель стежить  за  правильністю              вимови слів.

3)  Впр.3(с. 16).

Учні спочатку  дивляться  на    малюнки й  здогадуються, якій темі  присвячено              текст. Потім  самостійно  заповнюють  пропуски  в              тексті  поданими  словами,а  по  закінченні  роботи              ланцюжком  читають              і перекладають  речення              тексту.

4)  Впр.  4 (с.17).

Учні, користуючись  активною  лексикою  уроку,  мовленнєвими зразками секції              «Conversational              Guide»,  а              також  матеріалом  впр.3 (с.16), у              парах  складають              діалоги  за поданою  темою.              По  закінченні  роботи              дві  пари інсценують              діалоги. Вчитель контролює              правильність  граматичної будови речень.

  2. Подання тексту для читання.

Учні отримують картки (НО) і самостійно виконують завдання. По закінченні              роботи вони  по              черзі              читають  розділи              тексту   з  дібраними  заголовками.  Учитель              стежить  за              правильністю  виконання  завдання.

НО:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІІ. Заключна частина уроку

1. Домашнє завдання.

Повторити граматичний матеріал.

Написати діалог вправа 2, с. 20.

Виконати завдання на картках*

2. Підведення підсумків уроку.

Бесіда  в  режимі T→P1→P2→P3

T: What  have  you  found  out at  the lesson   today?  What  did  we  read/hear about? Which  tasks  were  difficult?              Which  task              did  you  like  most?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата:

Урок № 13

Клас :9

Підтема : Молодіжні культури.

Мета : Закріпити  ЛО  теми. Повторити граматичний матеріал:  герундій.  Тренувати у              письмі. Удосконалювати              техніку  читання. Розвивати  комунікативні  вміння              учнів.              Виховувати              зацікавленість  у  навчанні.

Обладнання: Підручник, робочий зошит, картки   для роботи  в  парах (НО1),  для самостійної              роботи (НО2), (НО3)

Хід уроку

І.Підготовка до сприйняття іншомовного матеріалу

1. Привітання.

T: Good  morning! How  are  you  today?

2. Повідомлення теми та мети уроку.

T: Today we are going   to revise  and   practise the use of a              verb              form              — the  Gerund.

3. Уведення в іншомовну атмосферу.

1)  Повторення вірша «Dream Holidays».

Двоє учнів  декламують  вірші по  черзі. Учитель стежить за правильністю              вимови слів.

2)  Завдання  на  картках.

Учні отримують  картки (НО1)  і  виконують завдання в  парах. По закінченні роботи вони ланцюжком    називають  форми              герундія, які              знайшли              в  тексті.              Учитель              контролює  правильність відповідей.

 

 

НО:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ.  Основна частина уроку

1. Повторення граматичного матеріалу: герундій.

1) Бесіда в режимі T→P1→P2→P3

T: Please, look at the «Grammar  Point»  box  on page 18  and  tell:

 What   is the  Gerund?

 What   Gerund  forms can you name?

 Give some   examples   of  sentences  with  the  Gerund.

 What verbs demand  only the  Gerund  after  them?  Either the Infinitive              or  the  Gerund?

 What  phrasal  verbs is  the  Gerund used after?

2) Впр.1 (с.18).

Учні письмово складають  речення за  зразком.  Потім читають їх ланцюжком.

3) Впр. 3(с.19).

Учні усно відповідають на запитання  вчителя.

4) Впр. 4(с.20).

Учні  переписують речення  вправи  в зошити, розкриваючи дужки. Потім  читають текст              ланцюжком.  Учитель  контролює правильність  виконання              завдань.

5) Граматична гра.

Учитель поділяє  клас на  дві  команди  і пише на  дошці дієслова:              to  read, to  sing,  to play outside, to invite friends home, to go, to cook dinner myself і              т. ін.              Кожна з  команд має              утворити              від них              форму  герундія  та              скласти              речення              з  цими              формами. Кожне правильно  складене              речення              приносить  1 бал. Перемагає команда,              що              набере  більше              балів.  Учитель              контролює правильність              граматичної              будови              речень.              Наприклад:

to read → reading

Team 1: Reading  helps  you  learn  English.

Team 2: Her  favourite  hobby  is  reading.

6) Впр.  6 (с.20).

Учні спочатку усно складають речення, а  потім записують їх у зошити. Учитель стежить              за  правильністю  відповідей.

7) Робота з  картками.

Учні отримують  картки (НО 2 )  і  самостійно письмово виконують завдання.              Вчитель збирає              картки  на               перевірку.

 

 

 

НО:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Розвиток умінь мовлення.

1) Впр. 5 (с.20).

Учні усно трансформують  речення у  конструкції мовленнєвого етикету  за зразком.

2) Впр. 7 (с. 20).

Учні в парах  складають діалог.  По  закінченні  роботи пари  інсценують свої діалоги.              Учитель              контролює правильність граматичної  будови  речень.

ІІІ. Заключна частина уроку

1.Домашнє завдання

Вивчити лексику.

Підготуватись до обговорення вправа 5,с. 24

2.  Підведення підсумків уроку.

Бесіда в  режимі  T→P1→P2→P3.

T: What  grammar  material  have  we revised  at the  lesson today? What               grammar              aspect should  you  pay  more  attention  to?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата :

Урок №14

Клас :9

Тема: Молодіжна мода.

Мета: Повторити  й активізувати  ЛО  теми. Розвивати  культуру усного  й              писемного  мовлення. Удосконалювати  техніку              читання. Тренувати              у  читанні.             

Обладнання: Підручник,  робочий  зошит,  картки  для  самостійної              роботи  (НО1),              (НО2)

                                               Хід уроку

І. Підготовка до сприйняття іншомовного матеріалу

1. Привітання.

T: Good  morning! How  are  you  today?

  2. Повідомлення теми та мети уроку.

T: Today  we’ll  speak  about  youth  cultures. You’ll  find  out more about  hippies  and punks,              mods              and              rappers;  you’ll  learn              some              new              words  on              this              topic              and              practise  them in              texts,              games  and    exercises.

3. Уведення в іншомовну атмосферу.

1) Робота з картками.

Учні отримують  картки (НО1)  і самостійно виконують завдання. По  закінченні              роботи  вони  ланцюжком  називають  течі молодіжного  руху,              які  знайшли. Учитель стежить              за правильністю відповідей.

T: In the  chart  find  and  circle  the  names  of youth  groups.

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ.  Основна частина уроку

  1. Розвиток умінь мовлення.

1) Бесіда з  учнями.

T: What  images  spring to  mind  when you  hear the  word «youth»? What              are  the good  things              and              bad              things  about              today’s  youth?              Are              today’s  youth  different  from  the  youth of              yesterday?              How              would  you  describe              an  average  member              of              today’s  youth?              How              are the  youth of               different              continents  different              to  the  young  people              in  your  country?  What three              adjectives               would  you  use              to  describe  today’s  youth? What              youth  subcultures  have  you  heard  of?  Do  you  know anybody   who              belongs  to a youth  group?              Would  you  like  to  be  a              member              of  a  youth  group?  Why (not)?              Did              your  parents  belong              to              a              youth  group  when  they  were  young?

2)  Впр.1  (с.21).

Учні обговорюють  твердження в  парах.

2. Подання тексту для читання. Впр. 2b (с. 21).

1) Pre-Reading Activity. 

а) Презентація лексичного  матеріалу  тексту.

Робота з  підручником.

T: Today we’ll  learn  some  new  words,  phrases  and  expressions on  the  topic «Youth Culture».              Look   at              the              words  on              page 21. Repeat them              after              me (Читає вголос нові слова, а учні хором повторюють). Now              do  the  task  on              your              cards.

Робота з  картками.

Учні отримують  картки (НО) і  самостійно  виконують завдання. По              закінченні  роботи              вони              по  черзі              читають  нові              слова  і їх переклад.             

НО₂:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б) Впр. 2a(с. 21).

T: Read  the passage. What words can be  called international? Can  you  offer              a  Ukrainian  equivalent  for  the              words  in italics?

2) Reading. 

Учні ланцюжком  читають текст.

3) Post-Reading  Activity. 

а) Гра «Correct Your Friend».

Учні працюють  у  парах: по  черзі  висловлюють  неправильні твердження за              текстом вправи              2b  та виправляють              один               одного.

б) Впр. 3a,b (с. 23).

Учні  мовчки читають текст  (методом  вибіркового читання) і виконують  завдання  вправи.  Учитель  контролює              правильність виконання  завдань.

 

 

 

ІІІ.  Заключна частина уроку

  1. Домашнє завдання.         Вивчити лексику. Розповісти який одяг носять члени твоєї родини
  2.   Підведення підсумків уроку.

Бесіда в режимі T→P1→P2→P3.

T: What  have  you  found  out at  the  lesson  today?  What   did  we read              about? What  things  do  you associate   with the  word  hippie/mod/punk/rapper?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата :_____________________

Урок №15

Клас:9

Підтема: Молодіжні клуби

Мета: Повторити й активізувати  ЛО  теми. Удосконалювати  техніку читання. Продовжувати  формувати навички  аудіювання. Розвивати              культуру  усного              й писемного мовлення.               Навчати  працювати  у              групах.             

Обладнання: Підручник,  робочий зошит, картки для роботи  у групах (НО1), для  самостійної    роботи  (НО2),              (НО3).

                                          Хід уроку

І. Підготовка до сприйняття іншомовного матеріалу

1.Привітання

T: Good  morning! How are  you today?

  2. Повідомлення теми та мети уроку.

T:  At this  lesson we’ll speak about after-school   activities  and  school clubs. So today you’ll  learn  the  poem  «Respect              Yourself»,   get  to              know              the  new  vocabulary              and  practise it  in              many              games  and              exercises.

3. Уведення в іншомовну атмосферу.

Гра  «Join  the  Club».

Учитель  роздає учням  картки  для  групової роботи  (НО1).Два  учні виконують роль              вчителів:  вони  пересуваються  класом              і  шукають              учнів для              свого              гуртка,  ставлячи              запитання              стосовно  їхніх  інтересів, позначених              на  картках:              «What  are              you interested  in/fond              of?  What              do you like  doing              in  your  free  time?  Are              you  interested  in computers/art  etc?»  і  запрошуючи  до              свого              гуртка:  «Join  the              Computer/Art/Drama/ Cross Country Club!» Виграє  «гурток»,  що              зустрічається  першим.             

 

 

НО:

You are the

Computer Club

teacher.

 

Find members for

your club.

You are the Art Club teacher.

 

 

Find members for

your club.

You are the Drama Club teacher.

 

Find members for

your club.

You are the Cross Country Club teacher.

 

Find members for

your club.

You like everything connected with computers.

 

Join the Club to your  interest.

You like surfing

The Internet in your free time.

 

 

Join the Club to you  interest.

You are fond of drawing.

 

 

 

Join the Club to your interest.

You are extremely

interested in Art.

 

 

Join the Club to your interest.

You are fond of theatre.

 

Join the Club to your interest.

You dream of

Becoming an actor/ actress.

Join the Club to your  interest

You are fond of hiking.

 

Join the Club to your  interest

You like camping

In the forest or in

The mountains.

Join the Club to

your interest.

 

ІІ.  Основна частина уроку

                1. Аудіювання.

1) Підготовка  до  аудіювання.

а) Впр. 1а (с.28).

Учні усно відповідають на запитання вправи.

б) Робота  у групах.

Учні у  групах  складають  перелік позашкільних занять.

T: In  groups, make   up a  list of  after-school activities.

2) Подання тексту  для   слухання. Впр. 1b(с. 28).

Учитель читає  текст  двічі, учні уважно  слухають.

3) Перевірка  розуміння змісту  тексту. Впр. 2 (с. 28).

                2) Робота з  картками.

Учні отримують  картки  (НО2)  і  самостійно виконують завдання. По  закінченні              роботи  вони  по  черзі  читають  доповнені речення.  Учні              слухають              текст  і  самостійно              відновлюють  речення  вправи. По  закінченні              роботи  вони по черзі  читають   речення.             

НО:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          3. Розвиток навичок писемного мовлення.

Учні самостійно  виконують  завдання  карток (НО 4 ). Наприкінці  уроку  вчитель              збирає  твори  на  перевірку.

НО:

 

 

 

 

 

 

 

 ІІІ.  Заключна частина уроку

1. Домашнє завдання.

Читати вправа 4, с. 29.

Підготуватись до диктанту.

2. Підведення підсумків уроку.

Бесіда в режимі  T→P1→P2→P3.

T: What  did  we  do at  the  lesson  today? What   after-school activities              can              you              name? Which  of  them  would              you              like              to              take?              Which              of              them              will              never              be              interesting              for

you? Which ones can you recommend to your friend? Why?             

 

 

 

Дата:____________

Урок №16

Клас: 9

Тема : Молодіжна  культура

Підтема : Хто такі тинейджери?

Мета :  Презентувати   нові  ЛО. Удосконалювати  техніку читання. 

Розвивати  навички усного  й  писемного  мовлення.   Виховувати толерантне ставлення  до інтересів              інших  людей.

Обладнання:  Підручник,  робочий  зошит,  картки  для роботи у парах (НО)

                                            Хід уроку

І.  Підготовка до сприйняття іншомовного матеріалу

1. Привітання.

T: Good morning! How are  you  today?

2. Повідомлення теми та мети уроку.

T: At  this  lesson we’ll speak about teenagers  of different  countries — we’ll  find  out if their interests              and  problems  are              alike              or  how  are              they different.

3. Уведення в іншомовну атмосферу.

Робота з картками.

Учні  виконують завдання  карток (НО1) y парах а потім відповідають по черзі на              запитання  вчителя.

T: Read the statements about teenagers.  Are  they  about  Ukrainian or  British teens?

Why can  we (not) say that?

Which  of  these statements are  true  about  you/your   best friend/your brother or  sister?

Which  of  them  do  you consider  to be  disputable?

What  statement  about teens can  you  add?

НО:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ІІ.  Основна частина уроку

  1. Подання тексту для читання. Впр. 1b (с. 31).

1) Pre-Reading Activity. Етап підготовки до  читання.

 а) Впр. 1а (с.31).

Учні розглядають малюнок на с. 31 і висловлюють свої припущення, аргументуючи              їх.

б) Бесіда з учнями.

 T: Look at the text on  page 31. What  do  you  think  the  text is about?

в) Презентація  лексичного матеріалу тексту.

Учні з’ясовують значення  пар  слів за  допомогою вчителя.

T: Look at the  pairs  of  words  and describe  the   difference:

global — the globe;

to appeal — an appeal;

to exist — existence;

the universe — universal.

2) Reading. Етап читання.

 Учні самостійно читають текст, складаючи план до нього.

 T: Read the  text  quietly and make its  plan.

 3) Post-Reading Activity. Етап  перевірки  розуміння  змісту тексту.

 а)  Впр.  2 (с.33).

 Учні ланцюжком читають твердження вправи, погоджуються з правильними і  виправляють              неправильні.

 б)  Впр.  3 (с.33).

 Учні знаходять у тексті впр. 1b(с. 31) слова, що відповідають поданим у вправі визначенням.

в)  Переказ тексту  за планом.

 Два  учні переказують  текст,  спираючись  на  план,  який  вони  склали  під  час  читання.             

2. Розвиток умінь мовлення. Впр. 4 b (с. 33).

Учні в  парах  читають діалог.  Потім  записують  його  СМС-символами.

ІІІ.  Заключна частина уроку

1. Домашнє завдання.

Вивчити лексику.

 Читати вправу 1, с.31

2. Підведення підсумків уроку.

Бесіда  в  режимі T→P1→P2→P3.

T: What  topic  have  we discussed at  the lesson   today?  What  information about              teens have              you  found              out?              What              new  words              have              you  learned?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата :_____________________

Урок №18

Клас :9

Тема: Молодіжна культура.

Підтема: Музичні захоплення молоді.

Мета: Подати  й активізувати  нові  ЛО.  Формувати  навички монологічного й  діалогічного мовлення. Розвивати  культуру              усного й писемного мовлення. Виховувати толерантне   ставлення               до  інтересів  інших  людей.

Обладнання: Підручник, робочий зошит, картки для самостійної роботи (НО)

                                                    Хід уроку

І.  Підготовка до сприйняття іншомовного матеріалу

  1. Привітання.

T: Good morning! How are you  today?

2. Повідомлення теми та мети уроку.

T:  Today  we  are going to  speak  about  the  importance  of music in  the life of modern teenagers.              But  first  let’s  check  on               your              homework.

  1. Перевірка домашнього завдання.
  2. Уведення в іншомовну атмосферу.

Translate the verbs into Ukraine

An appeal

Dominant

Universal

To share

Modern

The globe

 

ІІ.  Основна частина уроку

1. Розвиток умінь мовлення.

1) Бесіда  в режимі TP1→P2→P3

T: How does  music  make  you  feel?

How much time do you  spend  listening to  music?

What is  one  of  your  favourite  songs? Why  do you  like  it? When  did you first  hear it? Who              sings              it?

Do  you  like  all kinds of  music?

Do  you  like  American rock bands/country  music/punk  music/heavy metal bands/jazz/ classical  music?

Who is  your  favourite singer?

Do  you  enjoy  music  videos?

Do  you ever  listen  to  MP3  files  on  your computer?

Do  you  like  singing  karaoke?  How  often  do you  sing  karaoke?

Can you play a  musical  instrument? If  so, what do  you  play? How long have              you              been playing?  Are                you              good              at  it?

If  you  could  play  any musical  instrument,  what  would  it be?

Do  you  listen  to music  while   doing  your  homework?

2. Активізація мовленнєвих зразків.

1)  Впр.  1a (с. 35).

Учні самостійно відповідають на запитання анкети,  потім  по  черзі повідомляють про  результати  опитування  класу.

2) Впр. 4 (с.36).

Учні співвідносять  імена дітей  з малюнками на с. 36, читають діалог за  ролями.             

 

 

 

3)  Робота   з картками.

 Учні отримують картки (НО ) і виконують завдання в парах. По закінченні роботи діти              ланцюжком              читають доповнені              речення.  Учитель              контролює              правильність відповідей.

НО:

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІІ.  Заключна частина уроку

1. Домашнє завдання.

Заповнити пропуски вправа 7,с.38.

 Виконати завдання на картках*

2. Підведення підсумків уроку.

Бесіда в  режимі  T→P1→P2→P3

T: What topic have we  discussed at  the lesson today? What have you  learned to speak

about? What interesting  facts have   you found out?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата :_________________________

Урок №33

Клас :9

Тема: Наука і технічний прогрес

Підтема: Наука та відомі вчені

Мета : Ознайомити з новими ЛО. Удосконалювати техніку читання.  Розвивати навички монологічного              й  діалогічного  мовлення.               Продовжувати  формувати  вміння              писемного              мовлення. Розширити уявлення  учнів              про  відомих вчених. Виховувати пізнавальний              інтерес.

Обладнання: Підручник,  робочий зошит,  картки  для  роботи в  парах

(НО1 ), для самостійної   роботи (НО2).

                                                      Хід уроку

І.  Підготовка до сприйняття іншомовного матеріалу

  1. Привітання.

T:  Hello,  children! I’m very  glad  to  see you!

  2. Повідомлення теми та мети уроку.

T: Today  we’ll  start  a new topic — «Science and  Inventions», and  at  this lesson   we              are going  to                focus  on              certain  areas  of              science  and                academic disciplines.

3. Уведення в іншомовну атмосферу.

Метод «Мозкового штурму».

T: What words do you  associate  with  the topic «Science»?

 

                                    SCIENTISTS   NATURAL SCIENCES

SCIENTIFIC TERMS                                                     SCIENTOFIC PROGRESS

                                               SCIENCE

SCIENTIFIC                                                                           EXPERIMENT

KNOWLEDGE                       INVENTIONS

ІІ.  Основна частина уроку

1. Подання тексту для читання. Впр. 1 (с. 78).

1) Pre-Reading Activity.  Етап  підготовки  до  читання.

T: Look at  the «New Vocabulary» box on page  78. Do you  know the   meaning of these words?

2) Reading. Етап  читання.

Учні читають  текст  діалогу  в парах за  ролями.

3) Post-Reading  Activity. Етап  перевірки   розуміння  змісту тексту.

Бесіда з  учнями.

T: What  was Terry’s mother  doing   when he  came  home?

Why  was  she   reading  a  book  on Physics?

What physical  terms  were used  in  the text  of   the  dialogue?

2. Подання й активізація лексичного матеріалу.

1)Ex.2 (p.79).

Match the science and their definitions

2) Ex. 3(p.79).

Speak of the natural sciences you study at school

3)Ex.4 (p.79).

Look at the definitions  of sciences in task 2, and say what each scientist studies.

4) Робота  з  картками.

а) Учні отримують картки (НО1) і  виконують завдання в  парах.  По  закінченні роботи вони              ланцюжком              читають  речення.

НО1:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б) Учні  отримують картки (НО2), читають  текст  і  самостійно  доповнюють речення. По закінченні  роботи              вони              ланцюжком              читають  відповіді.

НО2:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІІ.  Заключна частина уроку

1. Домашнє завдання.

Вивчити лексику.

Розповісти про вчених вправа 5, с.80

  2. Підведення підсумків уроку.

Бесіда  в  режимі T→P1→P2→P3.

T: What  topic  have  we discussed  at  the  lesson today?  What   new  words  have you   learned? Whatа sciences              can you  name?

 

 

 

 

 

 

Дата:_____________

Урок №34

Клас :9

Тема: Наука і технічний прогрес

Підтема: Винахідники та винаходи

Мета : Ознайомити  з  новими ЛО.  Удосконалювати  техніку  читання.  Продовжувати  формувати  навички  монологічного              й  діалогічного мовлення.               Тренувати              у  написанні  стислих  переказів. Розширити уявлення учнів              про винахідників та винаходи.

Обладнання: Підручник, робочий зошит, картки для роботи у парах(НО1)

                                                Хід уроку:

І.  Підготовка до сприйняття іншомовного матеріалу

  1. Привітання.

T:  Hello,  children! I’m very  glad  to  see you!

2. Повідомлення теми та мети уроку.

T:  Today  we’ll  continue  speaking about  sciences  and scientists, and  at this lesson                we’ll practise  making              a  summary              of  the  text.

3. Перевірка домашнього завдання.

4. Уведення в іншомовну атмосферу.

Учні отримують картки (НО1) і  виконують  завдання  в парах. По закінченні              роботи  учні  читають              доповнені              речення.             

 

НО1:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ.  Основна частина уроку

1. Подання нового лексичного матеріалу.

1)  Впр.  1 (с.83).

Учні в  парах  читають приклади  словосполучень  і речень, що ілюструють нові              слова, і  з’ясовують  їхнє  значення.  Потім  записують  нові  ЛО              у словнички.             

2. Подання тексту для читання. Впр. 2 (с. 83).

1)  Pre-Reading  Activity.  Етап  підготовки  до читання. 

T: In pairs, make up  a  list  of   reasons  why  science is  significant in our life.

2)  Reading. Етап читання.

Учні самостійно читають  текст  і письмово роблять  його  стислий переказ.

3)  Post-Reading  Activity.  Етап  перевірки  розуміння  змісту  тексту.

а) Перевірка  переказів.

Учитель  викликає  двох-трьох  учнів  і  просить  їх прочитати свої перекази.

б)  Впр. 3(с.85).

Учні доповнюють  речення  за  змістом тексту  впр. 2 (с. 83),  а  потім по черзі              їх  читають.  Учитель  стежить  за              правильністю  виконання завдання.

4. Розвиток умінь мовлення.

1)  Впр. 6(с. 86). Учні в  парах  обговорюють подані  у  вправі припущення.

ІІІ. Заключна частина уроку

1. Домашнє завдання.

Вивчити лексику.

Скласти речення вправа 4, с.82.

Виконати завдання на картках*

2. Підведення підсумків уроку.

Бесіда  в  режимі T→P1→P2→P3.

T: What  did  we  speak about at  the   lesson  today?  What  new  words  have you  learned? What  new   information  have  you              found              out

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата________________

Урок №35

Клас:9

Підтема: Наука і технічний прогрес.

Мета : Ознайомити  з  новими  ЛО. Удосконалювати техніку читання.  Формувати              навички  аудіювання. Продовжувати  розвивати  навички письма. Розвивати  навички  монологічного  й  діалогічного  мовлення. Розширити уявлення  учнів  про  науку і технічний прогрес.

Обладнання: Підручник,  робочий зошит,  картки  для  роботи  в  парах (Н1), для самостійної              роботи (НО2)

                                              Хід уроку

І. Підготовка до сприйняття іншомовного матеріалу

1. Привітання.

T:  Hello,  children!  I’m very glad to  see  you!

2. Повідомлення теми та мети уроку.

T:  Today  we’ll  speak about science,  technology  and   scientific discoveries.

3. Уведення в іншомовну атмосферу.

Учні отримують картки (НО1)  і  в парах  розв’язують  загадки протягом  5 хвилин.  Виграє              група,  що              дасть              найбільшу              кількість  правильних              відпо-відей.                           

НО1:

 

 

 

 

 

 

The Answers:

1)  116  years,  from  1337  to 1453. 2) Ecuador. 3) An envelope. 4) A mush room. 5)  The  person  speaking.              6)  A              jar.              7) Tomorrow.

ІІ.  Основна частина уроку

  1. Подання тексту для читання. Впр. 1а (с. 87).

1) Pre-Reading  Activity. Етап підготовки до читання.

а)  Презентація  лексичного  матеріалу  тексту.

T:  Look  through the text and tell if  there  are any words   you don’t  know.              Write              them down              into              your              vocabularies.

б) Бесіда  з учнями.

T: What  kind  of text is  it? Who is  the  letter  addressed to?  Who  is the author  of  the letter?  What  are  the              letters                about?

2) Reading. Етап читання.

Учні самостійно читають  текст. 

3) Post-Reading Activity.  Етап  перевірки розуміння змісту  тексту.

а) Впр. 1b (с. 88).

Учні в  парах, спираючись  на  подані  у вправі  запитання, обговорюють прочитані тексти.

б) Впр. 2(с. 89).

Учні самостійно записують у  зошити відповіді на  запитання вправи 1b (с.88). Потім по              черзі              розповідають              про              винаходи,              описані  в текстах вправи                (с.87).             

2. Активізація мовленнєвих зразків.

1) Впр. 3(с.89).

Учні виконують завдання  в парах

2) Впр. 4  (с. 90).

Учні виконують завдання  в парах: розподіляють  слова за вказаними групами,              до кожної              з  груп  додають              власні  ЛО              і,              застосовуючи ці  слова,  дають  відповідь  на              запитання              вправи.

3) Впр. 5(с.90).

Учні читають  зміст наукового журналу (с.91) і  в парах   обговорюють запитання              на с.90.             

3. Розвиток умінь мовлення.

Робота  з  картками.

Кожен  з  учнів отримує  по  картці  з запитанням (НО2)  і  висловлює свою              точку              зору щодо              вказаної              проблеми.             

T: Read  and  answer  the  questions.

НО2:

Do  you  agree  or disagree  with  the following  statement:  Technology  has made the  world  a              better                place  to  live?  Use  specific              reasons  and                examples              to support  your  opinion.

What discovery  in  the last  100  years  has  been  most  beneficial for  people in your  country?  Use  specific   reasons  and  examples  to support  your  choice.

If you could invent    something new, what product  would you  develop?  Use specific  details  to                explain  why  this  invention  is  needed.

If  you  could  travel  back  in time to  meet  a  scientist  from  history,  what person  would  you  like              to  meet? Use  specific              reasons and              examples  to  support  your  choice.

What is  your  opinion  about children  playing  violent   video  games  or computer  programs?

 

4. Розвиток умінь писемного мовлення. Впр. 6 (с. 91).

Учні самостійно пишуть  лист. Наприкінці  уроку вчитель збирає зошити на перевірку.

ІІІ.  Заключна частина уроку

  1. Домашнє завдання.

Читати вправу 2, с.83. підготуватись до диктанту

2. Підведення підсумків уроку.

Бесіда  в  режимі T→P1→P2→P3

T: Was  this lesson   interesting? Why? Which  task  did you  like  most?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата:________________________

Урок№36

Клас :9

Підтема :Винахідники та винаходи

Мета : Повторити  лексичний матеріал  теми.  Ознайомити з новими  ЛО.  Продовжувати  формувати                навички  аудіювання. Удосконалювати              техніку читання.               Сприяти  розвиткові              пам’яті. Розвивати              навички  монологічного  й              діалогічного мовлення.  Розширити уявлення              учнів              про              наукові  винаходи.             

Обладнання: Підручник, робочий зошит, картки   для роботи  y  парах (НО 1)

Хід уроку

І. Підготовка до сприйняття іншомовного мовлення

  1. Привітання.

T: Hello, children! I’m  very   glad to see you!

  2. Повідомлення теми та мети уроку.

T:  Today  we’ll  speak  about  scientists  and  inventors in  general  and  you’ll  learn   about

Eugene  Paton    and Serhiy Korolyov  in рarticular.

3. Уведення в іншомовну атмосферу.

Бесіда з учнями.

T: What scientists/inventors do you   know?

What  are they  famous for?

What  areas  of  study  did  they  work  in?

What  countries were   they  from?

  1. Перевірка домашнього завдання.

ІІ.  Основна частина уроку

1. Аудіювання.

1)  Етап  підготовки    до  слухання  тексту.  Впр. 1а(с. 92).

Учні  за допомогою   вчителя  пригадують,  хто   такий   Євген  Патон і  чим він відомий. Потім              записують              нові  слова,              подані              на  с.              92,  у              словнички.

2)  Етап  слухання тексту. Впр. 1b(с.92).

Учитель  двічі  читає  текст,  учні уважно слухають.

3)  Етап  перевірки розуміння  змісту  тексту.

а) Впр.  2 (с. 92).

Учні  ланцюжком читають  твердження,  погоджуючись  із  правильними   і виправляючи   неправильні.

б)  Впр. 3(с.93).

Учні  усно  відповідають на  запитання. 

3. Активізація мовленнєвих зразків.

1)  Впр. 5 (с. 93).

Учні самостійно читають  текст,  заповнюючи  пропуски поданими словами, потім

усно по черзі   відповідають  на  запитання  вправи.

2)  Робота з  картками.

Учні  отримують  картки (НО1) і  виконують завдання  в  парах.

НО1:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІІ.  Заключна частина уроку

1. Домашнє завдання.

Вивчити лексику. Відповісти на питання вправа 3,с. 89

  2. Підведення підсумків уроку.

Бесіда в  режимі  T→P1→P2→P3

 T: What have   you found out  about   famous inventors  today? Tell    one thing that impressed you                most.

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата_____________________

Урок №37

Клас:9

Підтема: Відомі вчені

Мета: Повторити  ЛО  теми.  Удосконалювати техніку читання.  Розвивати  навички монологічного  й  діалогічного  мовлення. Розширити              уявлення  учнів  про               відомих вчених. Розвивати              ерудицію  учнів.  Виховувати  пізнавальний  інтерес.

Обладнання:  Підручник, робочий  зошит, картки  для  роботи  в  парах (НО1)

                                                             Хід уроку

І.Підготовка до сприйняття іншомовного матеріалу

1. Привітання.

T:  Hello,  children! I’m  very glad   to  see you!

2. Повідомлення теми та мети уроку.

T: Today  you’ll  read   and speak about Elbert Einstein   his  life, scientific  work and discoveries.

3. Уведення в іншомовну атмосферу.

Учні отримують картки (НО1) і  виконують завдання  в парах. По закінченні роботи вони  по  черзі читають  жарти.  Учитель                стежить  за              правильністю  вимови  слів.

T: The English  language is very   good for  joking  because most of  the English words can have  more  than              one  meaning.              The following                Science  jokes  have   such              words.

They are:

 the  word  «charge» which can  mean  «оплата, ціна» and  «заряд»;

 and  the  word «positive» which  can   mean «позитивний» and  «упевнений».

Now try to match the  parts of the   jokes  and   explain  what  is   funny about them.

НО1:

A neutron  goes  into    a  café  and asks the

waiter, «How much for  a beer?»

«Are you  sure?» 

«Yeah, I’m  positive!»

Did  you  hear   about    the chemist who

Was  reading a book about helium and

The  waiter  replies, «For you,  no  charge».

Two atoms  are  walking  down the street

аnd  they  run into  each  other.  One says

to  the other, «Are you all right?» «No,

I  lost an  electron!»

just  couldn’t put  it down?

3. Перевірка домашнього завдання.

ІІ.  Основна частина уроку

  1. Подання тексту для читання. Впр. 1 (с. 95).

1)  Pre-Reading  Activity.  Етап підготовки  до читання.

а)  Презентація  лексичного   матеріалу тексту.

T: Look  at the  «New   Vocabulary» box  on  page 96.  Do  you know the  meaning of these words?

б) Бесіда з учнями.

T:  What  do you  know  about  Albert  Einstein? What country did he  live   in? Why is he

famous? What   science  did he specialize in?

2)  Reading. Етап читання.

T:  Read  the text.  Match  the  headlines below with the  paragraphs  of the  text.

3)  Post-Reading  Activity. Етап перевірки  розуміння  змісту  тексту.

а)  Впр. 2(с.96).

Учні ланцюжком усно відповідають на  запитання   за  змістом тексту.

б) Впр. 3 (с.97).

Учні  в парах   ставлять  один  одному  запитання,  керуючись    порядком заголовків до

тексту впр. 1 (с.95).

2. Рольова гра. Впр. 6 (с. 97).

Учні в  парах складають інтерв’ю  за завданням  вправи. По закінченні підготовки кілька              пар  по  черзі   інсценують                діалоги,  які   в  них  вийшли.

ІІІ.  Заключна частина уроку

  1. Домашнє завдання.

Підготувати розповідь про відомого вченого.

Виконати завдання на картках*

2. Підведення підсумків уроку.

Бесіда в  режимі  T→P1→P2→P3

T: What  have you  found  out  about    Albert  Einstein  at   this  lesson? Tell one fact of his life  you have                remembered.

Дата:_____________________

Урок №38

Клас :9

Підтема : Наука і технічний прогрес.

Мета: Повторити ЛО  теми.  Продовжувати  формувати  навички аудіювання. Удосконалювати              техніку читання.               Розвивати              навички  монологічного  й діалогічного  мовлення.

Обладнання:  Підручник, робочий зошит,  картки  для  роботи в парах (НО1),  для              самостійної                роботи  (НО2).

                                                         Хід уроку

І.Підготовка до сприйняття іншомовного матеріалу

1. Привітання.

T: Hello,  children! I’m very glad to  see  you!

2. Повідомлення теми та мети уроку.

T: Today  you’ll  learn  about some of  the  outstanding  scientists and inventors, and  find out              why              they              deserved  their  fame.  Besides,              you’ll              read about              a new              NASA  project and  get              to  know  why  students              were              involved into it.

3.Уведення в іншомовну атмосферу.

Учні отримують картки (НО1)  і  в парах   виконують  завдання, а  потім усно називають              найкращі  та  найгірші              винаходи  й  пропонують  свої  ідеї.

НО1:

1. Put these inventions into two columns — the best and the worst. Explain your

point of view.

2. Think of one or two inventions that have changed the world, and how.

tetra-pak cartons                    bicycle     plastic  bags

radio                              computer      penicillin

landmines                            Internet                 car  alarms

television                           light bulb          telephone

nuclea  weapons       speed  cameras                mobile phones

                                                          Inventions

          The Best Inventions Ever

      The Worst Inventions Ever

 

 

 

3. Перевірка домашнього завдання.

ІІ.  Основна частина уроку

1. Аудіювання.

Учитель  роздає  картки  (НО2)   і читає текст. Учні уважно  слухають і виконують завдання  на              картках.  По              закінченні  роботи              вони              називають  винахідників              та їхні винаходи.             

THE  TOP  TEN  MOST  POPULAR  INVENTORS

The  following  popular  inventors  are  considered to  be the  most  popular.

1) Thomas Edison

The  first  great  invention  developed by  Thomas Edison was  the  tin-foil  phonograph. A prolific                producer, Edison  is              also  known              for  his                work              with  light  bulbs,  electricity , film and  audio  devices,  and  much  more.

2) Alexander Graham Bell

In  1876,  at the  age  of  29,  Alexander Graham  Bell invented  his telephone.  Among one of  his              first  innovations  after   the              telephone  was  the              «photophone»,  a  device  that  enabled sound  to  be              transmitted  on  a  beam  of              light.

3) George Washington Carver

George Washington  Carver was  an  agricultural chemist  who invented three   hundred uses  for  peanuts  and  hundreds              more              uses  for  soybeans,  pecans              and  sweet  potatoes;              and changed  the              history                of  agriculture  in  the  south.

4) Eli Whitney

Eli  Whitney  invented  the  cotton gin  in 1794. The  cotton  gin  is  a machine  that separates seeds,              hulls              and  other  unwanted              materials from                cotton  after              it              has              been              picked.

5) Johannes Gutenberg

Johannes  Gutenberg was  a German  gold  smith and  inventor best-known  for  the Gutenberg press,  an              innovative  printing              machine  that              used  movable   type.

 

6) John Logie Baird

John  Logie  Baird  is   remembered   as  the  inventor  of mechanical  television (an earlier

version of  television). Baird  also  patented inventions  related  to   radar and  fiber  optics.

7) Benjamin Franklin

Benjamin  Franklin invented the  lightning  rod, the  iron furnace  stove  or «Franklin Stove», bifocal              glasses,  and              the  odometer.

8) Henry Ford

Henry Ford  improved  the «assembly  line» for automobile  manufacturing, received

а  paten  for a  transmission  mechanism, and  popularized  the gas-powered car  with the

Model-T.

9) James Naismith

James Naismith  was  a  Canadian physical  education  instructor  who invented basketball

іn  1891.

10) Herman Hollerith

Herman  Hollerith  invented a  punch-card tabulation machine  system for  statistical computation.              Herman  Hollerith’s              great  breakthrough  was  his    use              of  electricity              to read, count,              and              sort              punched  cards  whose holes              represented              data              gathered by the censustakers.              His machines              were              used              for  the              1890  census              and  accomplished              in one year what would  have  taken                early              ten  years  of              hand              tabulating.

НО2:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Розвиток умінь мовлення.

Бесіда в  режимі T→P1→P2→P3

T: What  do you  think  are  the  three   most  important or  interesting inventions since

1850? How about since 1950?Do  you  think modern  technology reduces  or increases stress?              Why?What  social  changes              have              cell  phones              made? What              are  good and              bad points              of  using computers? How              do  you  think                face-to-face              communication  differs from communication  using computers? Have              you  used  the              Internet  to  learn  English              or read or  talk    in  English?              What              are  the  pros              and              cons              (good              and bad  points) about improving  your  English  by   the              Internet  rather than              with              a  teacher?

ІІІ.  Заключна частина уроку

  1. Домашнє завдання.

Читати вправу 1,с.95.

Відповісти на питання вправа 2, с.96

2. Підведення підсумків уроку.

Бесіда в режимі  T→P1→P2→P3

T: Tell one  thing  that  you have  learned about the  famous  scientists/inventors  at this

lesson. Which   tasks were  interesting/useful/difficult

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата:____________

Урок № 40

Клас :9

Підтема:Повторення вивченого з теми «Наука і технічний прогрес»

Мета: Повторити ЛО  теми.   Повторити  граматичний  матеріал: пасивний  стан дієслів. Удосконалювати  техніку              читання.  Розвивати   навички  монологічного              й діалогічного              мовлення.  Практикувати              у  письмі.  Розширити  уявлення              учнів              про наукові  винаходи.

Обладнання : Підручник, робочий  зошит,  картки  для роботи  у  парах (НО1), для самостійної              роботи  (НО2)

                                          Хід уроку:

І.  Підготовка до сприйняття іншомовного матеріалу

  1. Привітання.

T:  Hello,  children! I’m  very  glad to  see   you!

  2. Повідомлення теми та мети уроку.

T:  Today  you’ll  practise  expressing  your   opinion  on the   topic  «Science and Inventions»; you’ll              remember  the                vocabulary              and  read  about  the              most              significant objects                of  the  Science  Museum              in  London.

3. Уведення в іншомовну атмосферу.

Гра  «Words Relations».

Учні працюють в групах. Кожній    пропонується  завдання на картках: продовжити асоціативний   ряд              протягом  3—4  хвилин.  Перемагає  група, яка  знайде найбільше асоціацій  за              цей  час.  Учитель              стежить  за              правильністю                виконання              завдання.

НО1:

 

 

 

 

 

 

 

3. Перевірка домашнього завдання

ІІ.  Основна частина уроку

1. Розвиток умінь мовлення.

 

1)  Впр.4(c.99).

Учні в  парах обговорюють  подані  запитання.  Потім  обмінюються  думками з іншими  учнями  класу.

 

2)  Впр. 5(c. 99).

Кожне   твердження   коментують    по  два-три   учні.

 

3)  Впр.  6  (c. 99).

Учні в  парах  складають  списки  галузей  науки  і  відповідних навчальних предметів

 

4) Впр. 7(c.99).

Учні спочатку  обговорюють   подані запитання в парах, а потім  з усім  класом. .

 

5)  Бесіда  в режимі T→P1→P2→P3

T: Do you  know  the  answers  to these  questions?

Do  we   come from  apes?

Is  there  life on  the   Mars?

What  was  before  the  Big Bang?

Can  robots  be  intelligent?

Will  we  live forever?

Do  ghosts exist?

 

 

2. Активізація мовленнєвих зразків

Гра «Доміно».

Т:  Match  the  names  of    the  scientists  with  their  inventions.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Повторення граматичного матеріалу.

Робота   з  картками.

Учні  отримують  картки (НО2 ) і  самостійно   письмово  виконують  завдання. Напри-кінці  уроку  вчитель  збирає  картки  на              перевірку.

 

 

НО2:

 

 

 

ІІІ.  Заключна частина уроку

  1. Домашнє завдання.

Заповнити пропуски вправа 3, с.98

  2. Підведення підсумків уроку.

Бесіда в режимі T→P1→P2→P3

T: Tell one thing  that  you  have  learned about the  famous scientists/ inventors at this lesson. Which               tasks              were  interesting/useful/difficult?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата: 13.02.2017

Урок №41

Клас:9

Тема :Природа і погода

Мета: Ознайомити з  новими  ЛО.  Удосконалювати техніку  читання. Розвивати навички  монологічного  й              діалогічного              мовлення.  Продовжувати              формувати              вміння                письма.  Виховувати  дбайливе              ставлення  до                природи  та              усвідомлення              важливості  охорони   довкілля.

Обладнання: Підручник,  робочий  зошит,  картки  для   самостійної    роботи (НО 1), для              роботи  у  парах  (НО2)

                                                         Хід уроку

І.Підготовка до сприйняття іншомовного матеріалу

1. Привітання.

T: How are you today?

Ps: We are fine, thank you!

Aim  2. Повідомлення теми та мети уроку.

T: Today we’ll start a new topic  «Environment».

There are lots of problems facing our planet today. A lot of people              live              on              our              planet,

and the Earth’s resources won’t last forever. But there are lots              of              things              that              we              can

do to help to look after our planet, and to make sure that              the              environment              has              a              great

future. So today we’ll learn words to talk about the environment in              English,              and              findout              why              this              topic              is              extremely              important              nowadays.

ІІІ.  ЗаКлЮЧнаЧаСТИна уроКу

Homework  1. Домашнє завдання.

Впр. 8 (с.              100),              усно.

Summarizing  2. Підведення підсумків уроку.

Бесіда в режимі              T→P1→P2→P3

.

T: Tell one thing              that              you              have              learned              about              the              famous              scientists/inventors              at              this

lesson.

Which tasks were              interesting/useful/difficult?

 

docx
До підручника
Англійська мова (9-й рік навчання) 9 клас (Карпюк О.Д.)
Додано
9 грудня 2018
Переглядів
642
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку