Розрахунок та проектування зварних з’єднань

Про матеріал
Проектування зварних конструкцій полягає у вирішенні багатьох задач, по перше необхідно знати і уявляти основні види і типи зварних конструкцій і знати їхнє призначення, по друге вміти вірно вибрати матеріал із якого зварна конструкція складається і для цього необхідно мати знання про граничні опори та допустимі напруги матеріалів.
Перегляд файлу

 

МІНІСТЕРСТВО   ОСВІТИ  І   НАУКИ   УКРАЇНИ

Відокремлений структурний підрозділ

Новомосковський  фаховий коледж   Українського державного університету науки і технологій

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА

Семінар «Розрахунок та проектування зварних з’єднань »     

Для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка»                                                                                             

 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                

                                                                                                  Викладач спеціальних зварювальних дисциплін І  категорії   Т.О.Гречаний

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Новомосковськ,

2021 р.

 

Зміст

 

      Вступ                                                                                                        3

 1. План  проведення  семінару                                                              4
 2. Структура проведення семінару                                                       5
  1.   Організаційна частина                                                              5
  2.   Повідомлення теми, формування мети та                              

основних завдань заняття                                                           5

 1.     Мотивація навчальної діяльності                                           5                   
 2.   Навчально – дискусійна частина                                              5
 3.   Підведення підсумків семінару                                                 14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вступ

 

Семінарське заняття – форма навчального заняття, при якій викладач організовує дискусію навколо попередньо визначених тем, до котрих студенти готують тези виступів на підставі індивідуально виконаних завдань (презентацій).

 Семінарські заняття проводяться в аудиторіях або в навчальних кабінетах з однією академічною групою.

 Перелік тем семінарських занять визначається робочою навчальною програмою дисципліни «Зварні конструкції».

 На кожному семінарському занятті викладач оцінює підготовлені студентами презентації, їх виступи, активність у дискусії, уміння формулювати і відстоювати свою позицію тощо. Підсумкові оцінки за  семінарське заняття вносяться в навчальний журнал.

 Отримані студентом оцінки за окремі семінарські заняття враховуються при виставленні підсумкової оцінки з даної навчальної дисципліни.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План  проведення  семінару

Дисципліна: «Зварні конструкції»

Тема: Розрахунок та проектування зварних з’єднань.

Мета: навчити студентів до самостійного пошуку і узагальнення навчального матеріалу, визначити учбові характеристики студентів – та їхні здібності, активізувати учбовий потенціал при вивчені спеціальної дисципліни «Зварні конструкції»

Вид заняття: семінар

Форма навчання : Активізація навчальної діяльності студентів через

інформаційо-камунікаційні засоби навчання при вивчені спеціальної зварювальної дисципліни «Зварні конструкції»»

 Методи навчання: тестування за допомогою комп’ютерної програми, доповідь у вигляді презентаційної роботи, робота у групах .

Міждисциплінарні зв'язки:

 забезпечуючи: «Технічна механіка», «Інженерна графіка»,   «Матеріалознавство» «Математика» , «Технологія та обладнання зварювання тиском», « Інформатика».

забезпечуємі: «Виготовлення зварних конструкцій», «Технологія та обладнання зварювання тиском» виробнича практика, переддипломна практика, курсове та дипломне проектування.

Матеріально-технічне забезпечення: комп’ютерний клас з мультимедійним проектором.

Література.

 1.               Чертов І.М. «Зварні конструкції» Арістей, Київ, 2006.-376с.
 2.               Клименко Ф.Є. Барабаш В.М. Стороженко Л.І. «Металеві конструкції»Львів Видавництво «Світ» 2002-311с.
 3.               Матеріали Інтернету

Програмне забезпечення: Microsoft Excel ,Microsoft PowerPoint .

Обладнання: мультимедійний проектор, ПК.

Структура семінару

1. Організаційна частина.       

• взаємне привітання викладачів і студентів, психоемоційний настрій;

• перевірка готовності аудиторії і студентів до заняття;

• запис у журналі.

2.  Повідомлення теми, формування мети та основних завдань заняття.

Проектування зварних конструкцій полягає у вирішенні багатьох задач, по перше необхідно знати і уявляти основні види і типи зварних конструкцій і знати їхнє призначення, по друге вміти вірно вибрати матеріал із якого зварна конструкція складається і для цього необхідно мати знання про граничні опори та допустимі напруги матеріалів. Кожен технік-технолог зі зварювання повинен розуміти з яких з’єднань та швів складається зварна конструкція і повинен вміти правильно розрахувати з’єднання на різні види навантажень, а також знати фізико-хімічні і конструктивні властивості зварних з’єднань.

Основними завданням семінару являється активізація студентів до творчого пошуку студентського потенціалу у виявлені професійних характеристик майбутніх техніків-технологів зі зварювання.

 1.          Мотивація навчальної діяльності

Для високого професіанолізму необхідні знання, тому майбутнє удосконалення професійного рівня прямо пропорційно залежить від студентської діяльності в процесі навчання. Кожен студент повинен володіти знаннями на рівні молодшого спеціаліста.

 1.          Навчально – дискусійна частина       

Семінар складається з трьох частин. Перша частина тестування із застосуванням контролюючої програми, друга частина – виступи студентів із презентаційними роботами і третя – робота в групах.    

 

 

 

Завдання для тестування :

1. Сталі, які здатні до зварювання без обмежень за еквівалентним вуглецем?

а. екв > 0,70%);

б.  (Секв > 0,60%);

в. екв0,35%);

г. екв0,55%).

 

2. Які сплави алюмінію використовують для зварних конструкцій ?

а. АІ + Pb;

б. АІ + Zn;

в.АІ + Мg

г. АІ + Мп.

 

 1. За малюнком описати сортамент сталі (рисунок 1)

C:\Documents and Settings\user\Рабочий стол\презентация\shveller-7.png

 

а.  гарячекатаний швелер

б. гнутий рівно поличний швелер

в. холодногнутий нерівнополичний швелер

г. дворавр з гарячекатаної сталі

 

 

 

 

4. До чого приводить конструктивна неодноріднсть зварного з'єднання?

 

а.  концентрації напружень

б.  деформації в площині

в.  деформації з площини

 

5. Виріб вважають технологіч­ним, якщо він

 

a.   запроектований так, що при його виготовленні можливе використання різних способів зварювання

б. відповідає вимогам користувача

в.  запроектований так, що при його виготовленні забезпечена можливість застосування високопродуктивних тех­нологічних процесів.

 

6. Яка основна причина утворення механічної неоднорідності зварного з'єднання?

 

a.  нерівномірне нагрівання при зварюванні;

б.  розміри звареного з'єднання.

в.  форма оброблення крайок;

г.  режим зварювання;

 

7. За яким значенням площі руйнується кутовий шов?

 

a.                           Fр = Кl ш.

б.                          Fр =   β Кl ш;

в.                           Fр = h l ш;

г.                           Fр = 0,7 К l ш;

 

8. Для зварного з'єднання виберіть умову міцності (рисунок 2)

 

a.

б. 

в. 

г. 

 

9. У проектному завданні на виготовлення зварних конструкцій, встановлюється

 

a. своєчасність передбачуваного будівництва;

б.    технічна можливість і економічна доцільність передбачуваного будівництва;

в.   виробнича собівартість.

10. Яка основна причина утворення конструктивної неоднорідності зварного з'єднання?

 

a.       форма зварного з'єднання;

б.      нерівномірне нагрівання при зварюванні;

в.      форма оброблення кромок;

г.       режим зварювання.

 

11. Для зварного з'єднання виберіть умову міцності (рисунок3)

 

a. ;

б. ;

в. ;

г. .

 

12 .Для зварного з'єднання виберіть умову міцності (рисунок4)

 

a. ;

б. ;

в. ;

г. .

 

13. Для зварного з'єднання виберіть умову міцності (рисунок5)

a. ;

б. ;

в.  ;

г. .

 

 

14. Які основні параметри промислової будівлі ?

 

a. матеріал промислової будівлі

б. режим роботи промислової будівлі

в. проліт, висота, довжина, вантажопідйомність кранів

г. висота будівлі , крок колон, вантажопідйомність кранів

 

 

15. Для зварного з'єднання виберіть умову міцності (рисунок6)

 

a. ;

б. ;

в. ;

г. .

 

 

16. Балкою називається ?

a. високі вертикальні опори, які застосовуються в якості проміжних опор перекриттів;

б. решітчаста наскрізна конструкція,яка складається з окремих прямолінійних стерж­нів, з'єднаних між собою у вузлах;

в. суцільний елемент, працюючий на попе­речний вигин і діюче на нього навантаження передає на опори.

 

17. Що на кресленнях зображує цей знак (рисунок7)?

C:\Documents and Settings\User\Рабочий стол\Изображение 0011.jpg

a.         Переривистий шов;

б.         Шов по замкненій лінії;

в.         Випуклість шва зняти;

г.         Шов по незамкненій лінії.

 

18 Які матеріали найширше використовуються для зварних конструкцій?

 

a.     мало пластичні та крихкі матеріали; 

б.    пластмаси;

в.    композиційні матеріали (на основі металів і полімерів);

г.    пластичні метали і сплави.

 

19. У залежності від якого параметра визначаються значення допустимих напружень, при статичному навантаженні?

a.         межі міцності;

б.        границі текучості;

в.        відносного подовження;

г.         межі пропорційності.

 

20. Якщо елементи, що підлягають зварюванню, примикають один до одного торцевими поверхнями, то це зварне з'єднання

a.             таврове;

б.              кутове;

в.             стикове;

г.            внапустку.

Критерії оцінювання тестування 85% і більше - оцінка 5 «відмінно»,  від 60% до 85% - оцінка 4 «добре», від 30% до 60% - оцінка 3 «задовільно», нижче 30% - оцінка 2 «незадовільно».

Другий етап семінару доповідь у вигляді презентаційної роботи в програмі Microsoft PowerPoint. Доповідь оцінюється за такими показниками:

 

 • Змістовність роботи включає в себе те на скільки відповідає робота темі завдання оцінюється до 5 бали шкала градуювання 1.
 • Об’єм роботи характеризується кількістю і якістю слайдів оцінюється до 5 бали шкала градуювання 1.
 • Доклад характеризується вмінням студентів донести інформацію з застосуванням інформативних джерел, а саме презентації, оцінюється до 5 бали шкала градуювання 1.

 

Кількість балів заносяться в таблицю.

 ПІБ  студента

Кількість

балів

(змістовність)

Кількість балів        (об’єм)

 

Кількість балів

(доклад)

 

Загальна

кількість балів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теми для презентаційної роботи :

 1.  Класифікація зварних конструкцій (галузь використання, переваги, недоліки)
 2. Види зварних з’єднань та типи зварних  швів;
 3. Зварні з’єднання виконані контактним зварюванням, типи швів;
 4. Зварювальні  напруження та деформації при зварюванні;
 5. Каркаси промислових будівель;
 6. Призначення, класифікації та галузь застосування зварних балок;
 7. Призначення, класифікація, галузь використання та вимоги до колон;
 8. Матеріали які використовуються в зварних конструкціях;
 9. Сталі, кольорові метали та сплави;
 10.     Титанові сплави, пластмаси, компоновані матеріали.

 

Третій етап, робота студентів в групах. Студенти розділяються на 3 групи з різним рівнем знань, їм дозволяється обговорення і вирішення поставлених задач, також дозволяється користуватися конспектами та довідковими матеріалами. Яка із груп дає першими правильну відповідь, отримує додаткові бали до вирішальної оцінки. Якщо відповідь не вірна то право відповісти передається іншій групі студентів.

 

Завдання :

 1. За зображенням на екрані описати зварне зєдання і зварний шов, які зображуються на кресленнях (рисунок8).

 1. Вирішити задачу :
 • Перевірити міцність стикового з’єднання листів шириною b 200 (мм), і товщинами t1 10 (мм) і t2 8 (мм) на сумісну дію розрахункових згинаючого моменту  М 180 (кНсм) та поперечної сили Q 200 (кН). Матеріал  листів 14Г2, спосіб контрою шва – візуальний, коефіцієнт умов роботи γс 1.
 • На пластину приварену до фасонці кутовим лобовим швом, діє сила N направлена вздовж осі пластини. Визначити граничне значення величини осьового зусилля. Вихідні дані : Марка сталі 09Г2С; Ширина пластини b= 370(мм); Зварювання виконується напів автоматом; Катет шву Кш =8(мм); Електроди типу Е46А; Зварювальний дріт типу Св08ГА, діаметром 2(мм); Коефіцієнт умов роботи γc 0,9.
 • Підібрати переріз головної балки робочого майданчика. Ширина осередку майданчика а=6 м, довжина її l=12 м.Нормативне рівномірно розподілене тимчасове навантаження на робочу пло­щадку . По головних балках укладені балки настилу з прокатних двотаврів № 27а з кроком 80 см і по них - сталевий настил завтовшки 8 мм. Матеріал бал­ки сталь марки Ст.Зпс.
 • Підібрати переріз центрально-стислої колони з двох швелерів, розташованих полицями назовні і сполучених між собою планками які приварені кутовими швами. Розрахункове навантаження N = 1,6·105 (кН) висота колони L = 8 м; обпирання кінців шарнірне; матеріал - сталь Ст. 3сп.

 

Група студентів вирішують задачу в колективі, обговорюють конструктивні рішення по вирішенню задач і капітан команди виходить до комп’ютера і за допомогою програми Microsoft Excel  рішає задачу і виконує висновок роботи (рисунок9).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Групи

Позначення зварних швів на кресленнях

Практична задача

Кількість балів

Загальна кількість балів

Кількість балів

Загальна кількість балів

І

 

 

 

 

ІІ

 

 

 

 

ІІІ

 

 

 

 

 

 

Таблиця – Оцінювання третього етапу  «робота в групах»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За перше і друге завдання виставляється по 1 балу за правильну відповідь, за не правильну відповідь бали не ставляться. Кількість балів сумується, хто із груп набирає більше балів отримує вирішальні бали до загальної оцінки.

 

5. Підведення підсумків семінару. Висновок.

Отже на сьогоднішньому семінарі студенти закріпили пройдений матеріал і удосконалити свої знання в області розрахунку і проектування зварних конструкцій за допомогою технічних засобів навчання. Програмне забезпечення допомагає студентам більш досконало оволодіти матеріалом, а саме головне активізувати свій студентський потенціал до творчості і науки.

Мотиваційна оцінка роботи студентів.

 

 

1

 

docx
Додав(-ла)
Гречаний Тарас
Пов’язані теми
Педагогіка, Розробки уроків
Додано
25 січня 2023
Переглядів
646
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку