25 червня о 18:00Вебінар: Компетентнісні завдання з природничої грамотності: від документів PISA до розширеного світогляду

Розробка-дослідження "Вплив тренажерів на розвиток фізичних якостей колегіантів"

Про матеріал

Матеріал зацікавить тих, хто хоче зрозуміти реальну користь вправ на тренажерах для розвитку фізичних якостей учнів. Також у роботі міститься класифікація тренажерів та система вправ на кожному з різновидів спортивних знарядь.

Перегляд файлу

”Вплив тренажерів на розвиток  
       фізичних якостей колегіантів”

 

 

 

Відомо, що для успішного вирішення проблем формування здорової нації необхідно зважати на фактори, які впливають на здоров'я людини. Вчені світу дійшли єдиної думки, що здоров'я людини залежить в основному від 4-х факторів: на 20% - від стану навколишнього середовища, на 10% - від системи охорони здоров'я, на 20% стан здоров'я людини зумовлений генетичним впливом і на 50% способом життя. Отже, здоров'я людини значною мірою залежить від способу її життя. Тому важливо ще на його початку (в дитинстві, юності) закласти навички здорового способу життя.

Обов'язкова активна участь школярів у процесі виконання фізичних вправ - запорука позитивних змін в організмі. Це - непорушний закон! При цьому різні тренажери допомагають ефективно впливати на функціональний розвиток тієї чи іншої системи організму.

Під час використання нетрадиційних засобів фізичного виховання слід чітко визначити коло тренажерних пристроїв, призначених для розвитку рухових якостей, систем організму та груп м'язів.

 

 

 

 

 

 

Тому слід вважати, що на тиждень достатньо трьох оздоровчих занять, які передбачають поліпшення коронарного кровообігу та доставку кисню до серцевих м'язів, а також підвищення загальної фізичної працездатності.

Розвиток масової фізичної культури вимагає широкого втілення у повсякдення технічних засобів загальної фізичної підготовки і перш за все тренажерів. При цьому необхідно враховувати дефіцит часу і площі як у школах так і інших учбових закладах.

Заняття фізичною культурою у загальноосвітніх школах повинні викладатися у вельми обмежений час: на навчальних заняттях, на великих перервах, у фізкультурну паузу, у режимі продовженого дня. Більшість шкіл не мають достатньої кількості спортивних залів, які б забезпечували необхідну пропускну здатність школярів. Тренажери для загальної фізичної підготовки позитивно вирішують обидва ці завдання. Вони, як правило, займають мало місця і забезпечують достатній оздоровчий ефект за короткий час.

В даний час у спортивній практиці з метою інтенсифікації тренувальних навантажень широко застосовуються тренажери і тренажерні пристрої. Є ряд рекомендацій з методики їх використання у процесі занять на уроках з фізичної культури спортивного тренування.

                                    Актуальність теми

Не зважаючи на збільшення годин фізичної культури, в школі все-таки спостерігається дефіцит рухової активності дітей. Це зумовлено з тим, що більшість шкіл не мають достатньої кількості спортивних залів, які б забезпечували необхідну пропускну здатність для занять з дітьми. Значною мірою такий стан можна поліпшити за рахунок використання тренажерних пристроїв. Ця ідея актуальна, але шляхи її реалізації на сьогодні розкриті недостатньо і тому метою нашої роботи є дослідити вплив занять на тренажерах на розвиток фізичних якостей у школярів.

 

Мета нашої роботи – забезпечення  належного рівня фізичної підготовки школярів шляхом використання тренажерних пристроїв, дослідження впливу занять на тренажерах на розвиток фізичних якостей.
          В роботі вирішувались наступні  завдання:

Дослідити  рівень розвитку  фізичних якостей  школярів  за допомогою 

     тренажерів під час уроків фізичної культури.

2.  Встановити   ступені фізичної підготовленості школярів.

3.  Розробити відповідні комплекси фізичних вправ

4.  Запропонувати методичні рекомендації щодо складання комплексів

     вправ для роботи на тренажерах.
 

 

 

 

 

 

  Для вирішення поставлених завдань    використовувались наступні методи:

 1.     Метод аналізу наукової і науково-методичної літератури.
 2.     Метод педагогічних спостережень.
 3.     Метод тестування.

4.    Метод статистичної обробки даних.

 Спостереження і тестування проводились у колегіумі «Берегиня» з вересня 2005 р. по квітень 2006 р. Обчислення отриманих даних проводились на комп’ютері за формулами і спеціальними таблицями.             

Критерій вірогідності

Оцінка вагомості або достовірності відмінностей, що спостерігаються між двома вибірковими середніми X1 і X2 виконується на основі нормування тобто відношення різниці між середнім, яку позначимо через D, до середньої квадратичної помилки цієї різниці:

t=

Тут t називається критерієм вірогідності. Значення цього критерію за таблицями імовірності (див. додаток табл. IV-V), в залежності від того з яким вибірковим матеріалом маємо справу. Загальну орієнтацію для такої оцінки дає правило потроєної помилки, з якого зрозуміло, що при достатньому числі спостережень будь-яка сукупність, що розподіляється за нормальним законом, практично вкладається в межах від -3t до +3t.

Значення вірогідності P(t), що розподіляються по закону Стьюдента, наводяться у спеціальній таблиці (див. додатки табл. IV). У ці таблиці указані вірогідність P для кожного значення t при відповідному об’ємі вибірки, який береться тут "числом степенів свободи", тобто зазвичай як n-1. У другій таблиці (див. додаток табл. V) вказані значення критерію t для різних рівнів значимості (P) .Для розв‘язання завдання зазначеного у темі магістерської роботи, було проведено експеримент. Для участі в експерименті було залучено 8 А клас  і 8 В клас Черкаського колегіуму “Берегиня”.

Кількість учнів які брали участь у дослідженні становить 20 осіб в кожному класі. Слід зазначити, що учні 8 В класу представляли контрольну групу, а учні 8 А класу – експериментальну.

У вересні 2005 року в обох класах було проведено контрольні тестування до яких входили контрольні вправи державних тестів і нормативів оцінки фізичної підготовленості, а саме:  біг 2000 м., біг 30 м., човниковий біг 4Х9 м., стрибок у довжину з місця, нахил тулуба вперед (гнучкість) .

Під час проведення тестів досліджувані мали можливість виконати дві спроби, з яких брали кращий показник.

За отриманими даними було складено таблицю з показниками, отриманими на початку і в кінці експерименту (Додатки).

 

 

 

З отриманих результатів, наведених у таблиці, ми визначили приріст показників кожної контрольної вправи. Так, середній приріст показників учнів 8 А  класу  в  кінці  року  в  контрольній  вправі  біг  2000 м.  становить 0,1  сек.;   біг 30 м. – 0,2 сек.; човниковий біг    0,3 сек.; нахил уперед (гнучкість) – 2 см.; підтягування – 3 рази; стрибок у довжину з місця – 5 см.

Такі розрахунки були зроблені щодо результатів, отриманих у 8 В класі, де середній приріст показників виявився наступним:   біг  2000 м.  становить 0,1  сек.;   біг 30 м. – 0,1 сек.; човниковий біг    0,2 сек.; нахил уперед (гнучкість) – 0,5 см.; підтягування – 1 раз; стрибок у довжину з місця – 1 см.

 Протягом навчального року заняття з фізичної культури у цих класах проводились за схемою: два звичайні уроки плюс один урок з використанням тренажерів –у 8-А,та два звичайні уроки -у 8-В.

Навчальний матеріал, що викладався протягом занять, відповідав вимогам шкільної програми .

   Порівнюючи початковий і кінцевий середній приріст показників у 8 А і  8 В класах, слід відзначити, що середній приріст показників змінився протягом експерименту на краще в обох класах.. Але, слід відмітити, що показники учнів 8 А класу  значно вищі у таких контрольних нормативах: човниковий біг  4Х9 м., нахил уперед (гнучкість), підтягування, динамометрія правої руки.

Під час систематичного застосування тренажерів в системі фізичного виховання школярів, доцільно проводити медико-біологічний контроль учнів та деякі дослідження.

Так, для того, щоб слідкувати за прогресивним ростом фізичних даних учнів (сила, швидкість, витривалість) під час систематичних занять в тренажерному залі, потрібно виділяти два заняття в кожному семестрі для тестування учнів. Тестування проводиться на основних загальновідомих тренажерах та на основні групи м'язів. Перше тестування проводиться   на початку навчального року.

 У 8-А ми провели тестування за методом повтор-максимуму, тобто, яку максимальну вагу може вижати чи підняти дитина один раз:

    лава  для  вправ  на прес - згинання-розгинання тулуба за одну хвилину, руки  за головою;

   станок для вправ на прес – утримання прямих ніг, піднятих вперед до кута 90 ;

     тренажер для локальних вправ на біцепс  згинання - розгинання рук хватом   за зігнутий гриф тренажера знизу;

    тренажер "Здоров'я":

        а) жим ногами у вхідному положенні сидячи;

        б) жим станку від грудей у вихідному положенні лежачі на зігнутій лаві;

    випрямлення ніг на тренажері у вихідному положенні сидячи;

    згинання ніг на тренажері у вихідному положенні лежачи на животі:

    жим    штанги    від   грудей   у   вихідному    положенні   лежачи на 

       горизонтальній лаві;

    станова тяга;

   тяга блоку за голову у вихідному положенні сидячи на тренажері.

Запропоновані тестування треба проводити за два-три заняття, інакше показані результати не будуть дійсними через стомлювання організму при переході з одного виду тестування до іншого. Також можна добавляти інші тести на інших тренажерах, або включати до тестування такі тренажерні пристрої та вправи на них, які є в тренажерному залі школи.

Результати першого тестування показують, які фізичні та психічні (готовність до роботи на тренажерах) данні має дитина. Результати першого тестування дають змогу скласти приблизну програму для занять в тренажерному залі на кожного учня та на клас, прогнозувати навчальний план, свою роботу, щодо занять з тренажерами.

В наступному семестрі проводяться аналогічні тестування, які дають змогу порівняти результати першого тестування. Завдяки порівнянню ми можемо бачити зміни в фізичному розвитку дитини, покращуються чи ні її фізичні якості. Також ми можемо прогнозувати планування роботи на наступний рік або чверть.

Використовуючи класифікацію тренажерних засобів та планування випередження роботи, пов'язаної з формування рухових навиків та вмінь згідно шкільної програми, ми вивели план-графік переваги розвитку фізичних якостей

дітей за допомогою тренажерів. Також ми склали комплекси вправ на тренажерах зазначених в класифікації тренажерних засобів .

Для того, щоб слідкувати за розвитком фізичних якостей дитини протягом навчального року (змінюються показники в кращу сторону, чи в гіршу, чи стоять на місці) треба аналізувати результати тестів, які проводяться постійно на звичайних уроках фізичної культури в школі (біг, 30м, біг 60 м. стрибок у довжину з місця, човниковий біг 4x9 м, підтягування, вправи на прес. віджимання від підлоги в упорі лежачі, стрибок у довжину з розбігу, біг 1000 м. кидання м'яча, кидання гранати, тощо).

Проаналізувавши результати цих тестів для всіх шкіл України, ми теж можемо робити деякі висновки, щодо того, як впливають зайняття в тренажерному залі на розвиток фізичних якостей дитини.

Під час кожного заняття з тренажерними пристроями, потрібно враховувати потужність тренувального навантаження, тобто на якому пульсі потрібно виконувати ту чи іншу вправу, з тою чи іншою вагою та для якого віку такий пульс повинен бути нормальним.

Частота пульсу під час тренувального навантаження вираховується за формулою:

Ртр =(Рсп+60+(Рmaxсп))/2,

де Ртр - частота пульсу під час тренувального навантаження;

Рсп - ЧСС в спокої перед навантаженням;

Рмах-200вік.

Приклад:

В учня 6-Б класу

Рсп=70 уд/хв.

Рмах =200-12=188

Р тр=(70+60+(188-70))/2=124 уд/хв.

Також під час кожного заняття треба враховувати максимальну потужність роботи:

Maxт)=700-ЗЧССп-2,5/АДсер.п.-вік+0,28

 

Середня помилка вимірювань знаходиться в діапазоні 12%. Коефіцієнт кореляції складає 0,841 (Р 0,001).

Важливим для вчителя є правильно розрахувати величину інтенсивності фізичних навантажень в різні періоди учбово-тренувальної роботи. Найбільш розповсюдженою останнім часом є методика розрахунків тренувального навантаження в такій послідовності:

      до початку занять (краще в ранці в стані спокою) виміряти пульс (ЧССП);

 • відразу після виконання тренувальних вправ, одної з серії таких вправ, визначити пульс роботи (ЧССР);
 • вирахувати відносний робочий пульс в процентах від максимальної ЧСС:

       % ЧССмах =.ЧССР / ЧССмах х 100%         (приблизно ЧССмах=220 - вік)

   ЧССР - пульс виміряний одразу після роботи за перші 10сек. та перерахований на хвилини;

 • визначити відносний робочий приріст пульсу, який характеризує інтенсивність навантаження в %:

ЧССорп=ЧССрп/ЧССрз х 100%,

де ЧССрп - робочий приріст, тобто різниця між пульсами після роботи і в спокої; ЧССрс - пульс роботи;

ЧСССП - пульс спокою;

 • визначити пульсовий робочий резерв:

            ЧССрз=ЧССmax-ЧССсп

Для визначення інтенсивності навантажень використовуються три показники: порогів пульс, піковий та середній.

Порогова ЧСС - це найменша ЧСС при якій досягається тренувальний ефект. Наприклад, для тренування витривалості відносна ЧСС - це найбільший пульс який не повинен бути перебільшеним в процесі тренування.

Середня ЧСС - це пульс який відповідає середній інтенсивності навантаження даного тренувального заняття.

Всі ці підрахунки допомагають вчителеві  фізичної культури в роботі - дають змогу контролювати фізичний стан учнів, не зашкодити здоров'ю учнів значними навантаженнями, які можуть призвести до травм та хвороб, давати оптимальне навантаження стосовно фізичного стану кожного учня.

Доцільно заводити на кожного учня картки з результатами досліджень протягом року. Це потрібно для аналізу фізичного стану учня, самоконтролю, аналізу стану здоров'я учня, тощо.

Для того, щоб контролювати, як змінюється фізичний розвиток та рухова підготовленість, учневі бажано вести щоденник самоконтролю, куди може заноситись кожного дня або тижня самопочуття, заняття, сон, апетит, бажання тренуватись, пульс, артеріальний тиск, ортостатична проба, результати тестувань, аналіз та самоаналіз заняття, тощо.

Таким чином, можна вважати, що дослідження в системі занять з тренажерними пристроями під час проведення уроків з фізичної культури в школі потрібні та повинні проводитись регулярно з подальшим аналізом цих досліджень. Це корисно як для учнів, так і для вчителя в цілому.

 

           Рекомендації до складання програм спеціальних фізичних вправ

В основу фізичного виховання школярів, як було відмічено, покладений принцип всебічного розвитку рухових фізичних якостей, необхідних в трудовій, оборонній та спортивній діяльності. Виконати це важливе завдання важливо тільки при умові конкретного планування, тобто визначити раціональну послідовність, оптимальні строки використання засобів в системі уроків фізичного виховання та потужності тренувального навантаження на кожному занятті. Таке планування дозволяє передбачити реальні результати майбутньої роботи, визначити найбільш раціональні шляхи їх досягнення з особовим завданням на кожному з етапів навчання.

Планування   передбачає   визначення   умов,   засоби   та   методи,    що використовуються для рішення поставлених завдань і повинно враховувати:

 •   дані вихідного фону фізичного розвитку та рухової підготовленості (сильні

та слабкі сторони розвитку школяра);

 •         завдання на наступний період;
 •         засоби з вказівкою дозування вправ;
 •         методи розвитку рухових фізичних якостей;
 •         запланований кінцевий результат - досягнення школярами високого рівня

розвитку   рухової   підготовленості,   збереження   гарного   стану   здоров'я.

фізичної та розумової працездатності, виконання учбових нормативів.

Розвиток рухових фізичних якостей як завжди планують на місяць – оперативне  планування; на етап, сезон, рік – поточне  планування; на весь період навчання учня – перспективне планування.

Вчителю фізичної культури рекомендується планувати досягнення результатів по розвитку фізичних якостей згідно вимогам учбових нормативів  по роках навчання. Багаторічне планування розвитку рухових фізичних якостей передбачає поступове збільшення фізичних навантажень як по обсягу, так і по інтенсивності.

Форми планування можуть бути різними (тематичне, поурочне та інші), але при використанні нетрадиційних засобів фізичного виховання потрібно чітко визначити коло тренажерних обладнань, їх цільове визначення для розвитку фізичних якостей і цілеспрямовані дії на розвиток систем організму та груп м'язів.

Експериментальне встановлено (О.С. Куц, 1987), що в розвитку рухових фізичних якостей не всі методи рівнозначні. Так для учнів середніх та старших класів були виявлені ефективні методи вдосконалення ряду фізичних якостей:

 • для розвитку сили - повторно-прогресуючий та коловий;
 • для розвитку гнучкості-методи виконання вправ "до максимуму" та коловий;
 • для розвитку швидкості - повторно-прогресуючий, спортивно-ігровий, коловий.

Основним шляхом в вихованні спритності є оволодіння новими різноманітними руховими навичками та вміннями:

 • збільшення координаційної складності вправи, яке визначається підвищенням вимог до високої точності рухів у раптово змінюючій ситуації;
 • боротьба з нераціональною м'язовою напругою;
 • розвиток   координованості   людини   -   підвищення   його   здібності підтримувати рівновагу тіла.

В якості основних методів розвитку витривалості використовують методи рівномірних, безперервних, повторних та перемінних вправ. Рівномірна безперервна вправа особливо широко застосовується на початкових етапах

виховання загальної витривалості.

В рекомендаціях пропонується дві групи вправ:

  вправи, діючи на основні м'язові групи та сприяючі формування правильної постави;

  вправи, стимулюючі активізацію діяльності органів дихання та кровообігу.

 Дієвість  комплексів перевірена багаторічною практикою.

          

КЛАСИФІКАЦІЯ ТРЕНАЖЕРНИХ ЗАСОБІВ

 

Назва тренажерних засобів

 

Призначення та завдання, які вирішуються за допомогою тренажерного засобу

 

Розвиваючі рухові якості

 

Групи м'язів які беруть участь  роботі

 

1

 

2

 

3

 

4

 

Ролик гімнастичний

 

 

Сприяє розвитку та укріпленню сили м'язів спини, живота, верхніх та нижніх кінцівок, збільшенню рухливості в суглобах, покращенню діяльності органів, застосовується з

оздоровчою спрямованістю.

 

Гнучкість хребта, статична витривалість м'язів спини

 

М'язи згиначі та розгиначі спини, м'язи рук, ніг.

 

Тренажер для обертання "Диск здоров'я"

 

Для тренування вестибуляр-

ного апарату, лікувальна фізкультура.

 

Координацій-

на стійкість, гнучкість хребта

 

М'язи ніг, коси м'язи, живота.

 

Бігова доріжка масажер

" КОЛІБРІ"

 

 

Для імітації бігу, масажу ступні ніг та інших частин тіла.

 

Швидкість, витривалість.

 

М'язи ніг.

 

Тренажер "Старт"

 

Для навчання виходу з низького старту.

 

Швидкість, вибухова сила

 

М'язи ніг.

 

Перекладина-еспандер.

 

Для   загальнофізичної підготовки.

 

Сила, витривалість

 

М'язи рук та плечового поясу.

 

Спортивно-тренувальний пристрій "Грація"

 

 

 

.

 

Для   загальнофізичної

підготовки.

 

Сила, витривалість

 

М'язи рук, ніг.

 

 

 

 

 

Веслувальний тренажер

Б 8301

 

Для   загальнофізичної підготовки.

 

Сила, силова витривалість.

 

М'язи плечового поясу, рук, спини; м'язи-розгиначі,

 бедра.

 

Гімнастичний комплекс "Здоров'я"

 

Для загальнофізичної підготовки.

 

Сила, силова витривалість

 

Розгиначі бедра, м'язи рук та плечового поясу, згиначі та розгиначі тулуба.

 

Спортивний пристрій для фізичних вправ "Кавказець".

 

Для загальнофізичної підготовки.

 

Сила, силова витривалість

 

М'язи плечового поясу, рук. спини, м'язи розгиначі бедра.

 

Тренажер для розвитку

 

Для розвитку та укріплення

 

Сила, силова

 

М'язи рук.

 

м'язів кистів рук.

 

м'язів кистів рук

 

витривалість

 

 

 

Велотренажер "Здоров'я"

 

Для підвищення загальної витривалості

 

Швидкість.

 

М'язи ніг.

 

 

 

 

 

 

 

Велоерготест

 

Для підвищення загальної

 

Витривалість,

 

М'язи ніг

 

 

 

витривалості та контролю

 

швидкість

 

 

 

Тренажер спортивни

 

Для підвищення загальної

 

Витривалість,

 

М'язи рук,

 

"Змієвчанин"

 

витривалості та контролю

 

швидкість,

 

плечового поясу,

 

 

 

 

 

сила.

 

розгиначі бедра,

 

 

 

 

 

 

 

згиначі та

 

 

 

 

 

 

 

розгиначі тулуба

 

Тренажер "РИТМ-2"

 

Для загальнофізичної

підготовки

Швидкість,

спритність,

М'язи рук,

 

 

 

 

витривалість

плечового поясу,

 

 

 

 

 

розгиначі бедра.

 

Підвісна перекладина

 

Для загальнофізичної

підготовки

Сила, гнучкість

 

М'язи рук,

живота,

спини

 

 

 

 

Бруси консолійові

 

Для загальнофізичної

підготовки

Сила, витривалість

 

М'язи рук,

плечового

поясу

Горизонталь

ний канат

 

Для навчання висам.

 

Сила,

координацій-

на

стійкість

М'язи рук, плечового поясу

Універсальний пристрій

 

Для загальнофізичної

підготовки

Сила

 

 

М'язи рук,

плечового  поясу, спини, ніг.

Тренажер для навчання

перекиду

 в сторону

Для навчання перекиду в

сторону, для розвитку

вестибулярного апарату

Координацій-

на стійкість

 

М'язи рук,

плечового

поясу

"Швидкохід"

 

Для розвитку витривалості

 

Витривалість

 

М'язи нижніх

кінцівок

 

Механічний

 

Для розвитку м'язової сили

 

Сила

 

М'язи верхніх

спини, ніг.

 

"Електрочасто

мір" 4 РР

 

Для розвитку частоти рухів рук

 

Швидкість

 

М'язи верхніх

кінцівок

 

 

                                                     Індивідуальна картка

(прізвище, імя)


 

учня


класу


 

 

Назва тесту

 

семестри

І

 

II

 

р

 

О

 

Р

 

О

 

Р

 

О

 

Р

 

О

 

Фізичний розвиток

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Довжина тіла

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рухова підготовленість

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стрибоку довжину

з місця

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підпис вчителя фізкультури

Підпис батьків

Умовні позначення:     Р - результат тестування

  О - якісна оцінка по регіональним оціночним таблицям

КОМПЛЕКС 1

1. Вис з опорою ногами. Лазання вперед і назад.

2. В. п. - вис стоячи. Перейти в положення зігнувшись

3. Сід зверху на східцях, ноги нарізно. Перекид вперед, спираючись руками на боковини східців.

4. Східці закріплені в горизонтальному положенні, лазання вперед та назад, по черзі перебираючи руками та переступаючи ногами перекладини.

Тренажер "Перекладина-Еспандер".

1. В. п. - вис на перекладині. 1-2 вдих, згинаючись в кульшовому суглобі, підняти ноги вверх та пронести їх між рук, опустити за голову (вис ззаду), видих 3-4 - повернутися у вихідне положення - вдих.

2. В. п. - встати ногам на перекладину, нахил тулуба вперед, зігнути руки, притиснуті кінці еспандера до грудей, 1-2 - не відриваючи рук від грудей, випрямити тулуб, вдих, 3-4 - повернутися у вихідне положення, видих.

3. В. п. - присісти, взяти ручки еспандера хватом знизу притиснути до грудей. 1-2 - вдих, не відриваючи рук від грудей, випрямити тулуб, 3-4 - видих, повернутися у вихідне положення.

Тренажер "Роллер".

1. В. п. -стоячи на правій, нахил вперед, ліва назад пряма. Прокочуючи роллер вперед, перейти в положення упор лежачі.

2.  В. п. стоячи на колінах, роллер з правого боку. Прокотити роллер максимально вправо. Теж в ліву сторону.

3. В. п. - упор стоячи зігнувшись. Прокочуючи роллер вперед, перейти в положення лежачи на грудях.

Тренажер "Грація"

1. В. п - лежачі обличчям вниз, ноги просунуті у ремені. Захвативши ремені для рук, ноги вверх прямі. Спробувати відкинутись назад, зафіксувати положення.

2.В. п. - лежачі на спині. Підтягнути ноги до грудей, намагатись відірвати таз від полу.

Тренажер "Здоров'я"

1. В. п. - Лежачи на грудях, ноги під нижньою перекладиною, руки за голову, прогнутися, піднімати тулуб вверх, не відриваючи стегна від полу.

2. Хват руками за ручки верхнього еспандера, стоячи спиною до стіни. Нахили в сторони, руки не згинати.

3.  Стоячи обличчям до стіни, хват руками за ручки нижнього еспандера. Присівши, руки випрямити вперед, підняти вверх.

4.   Сидячи на візку, хват руками за ручки нижнього еспандера. При відштовхуванні назад імітувати веслувальні вправи однією рукою, потім двома руками.

Тренажер "Веслування"

1. В. п. - сидячи на сидінні, руки на рукоятках весел, ноги на педалях. Імітація веслування. При виконанні вправи руки, що на рукоятках потрібно поставити одну на одну.

2. В. п. - сидячи на сидінні, спиною до опори для ніг, руки на рукоятках "весел". В положенні вверх-назад на підлозі, рухи руками вперед-вниз, з нахилом тулуба вперед.

3. В. п. -сидячи на сидінні, спиною до одори для ніг, руки на рукоятках "весел". В положенні вверх - в сторони, ноги на підлозі, повороти тулуба в сторони.

 

Тренажер "Колібрі"

1. В. п. - сидячи на стільці. Скочування "під гору "і "з гори".

2. В. п. - стоячи на біговій доріжці. Скочування "з гори" і "під гору."

 

Тренажер "Швидкохід" 1. Частота рухів ніг. Біг на місці:

2x10 с. с 70% від максимальної швидкості.

2x10 с. с 50-60% від максимальної швидкості.

2x10 с. с 70-80% від максимальної швидкості.

 

                           Тренажер "Електролічильник"

1. Частота рухів рук.

3x10 с. правою рукою (9-10 кл. - 20-25 с.)

 3x10 с. лівою рукою (6-8 кл - 15-19 с)

(3-5 кл.-10-14с).

Тренажер "Блоковий еспандер"

1. В. п. - стоячи спиною вперед до еспандера, хват руками за ручки. Почергові рухи руками вперед, вперед-вниз.

2. В. п. - обличчям до еспандеру, хват руками за ручки. Перемінні рухи руками вперед, вперед-вниз.

3. В. п. - стоячи обличчям до еспандера, хват руками за ручки. Перемінні рухи

руками вперед, вперед-вниз.

4 В. п. - лежачі на спині, руки за голову, носки ніг зафіксовані. Перемінні рухи зігнувши одну ногу, випрямивши іншу вперед-вверх.

Тренажер "Ритм-2"

1. В. п. - упор на полу, рухи на візку. 1-2 підняти спину, прогнувшись дивитись прямо 3-4 - В. п.

2. В. п. - сісти на візок, зігнуті ноги  закріпити за каркас. 1-2 згинаючи ліву руку натягнути амортизатор, права рука і ноги прямі. 3-4 те саме правою ноги

зігнуті.

3. В. п. - сісти на візок, тримаючись за амортизатори, впираючись зігнутими ногами у каркас візка. 1-2 - випрямляючи ноги, натягнути амортизатори. 3-4 -в. п.

 

 

КОМПЛЕКС№2

Тренажер "Шнуркова Драбина"

1. В. п. - вис на прямих руках. Підніматися вверх з перемінним перехватом руками без опори ногами.

2. Драбина — в горизонтальному положенні, Лазання вперед, назад почергово перехвачуючи руки та переступаючи ногами.

3. В. п. - вис стоячи. Перейти в положення вис зігнувшись.

Тренажер "Грація"

1. В. п. - лежачі на спині, руки вперед. Натягуючи шнур, руки прямі вниз, одночасно підтягуючи ноги вверх до кута 45 або 90 градусів.

2. В. п. - лежачі на правому боці, ліва рука вверх, права зігнута в упорі. Опускаючи ліву руку до правого стегна, підняти ліву ногу максимально вверх. Теж саме на лівому боці.

3. В. п. - лежачі на животі, руки назад. Опускаючи руки вниз, підтягнути ноги, зігнуті в колінах, вверх, не відриваючи таз від полу.

4. В. п. - лежачі на животі, руки назад. Опускаючи руки вниз, підтягнути ноги

зігнуті в колінах, вверх не відриваючи від полу.

5. В. п. - лежачі на спині. Опустити прямі руки вниз, підтягнути ноги як можна

вище, переходячи в стійку на лопатках.

Тренажер "Диск здоров'я"

1. В. п. - руки на пояс. 1-поворот вліво, руки в сторони, вдих. 2 - в. п. - зміна ніг, видих. 3-те ж вправо, вдих. 4- в. п., видих.

2. В. п. - руки на дискові, руки на гомілко- стопний суглоб. Піднімаючи ноги переставляти в одну, потім в іншу сторону.

3. В. п. - руки і ноги на дискові. 1-поворот рук та ніг вправо, 2-те ж вліво, 3-4 руки і ноги по центру.

4. В парі: стоячий кидає м'яч партнеру на дискові, останній поштовхом ніг робить повороти на 360 град., передача м'яча. Міняються місцями.

Тренажер "Веслування"

1. В. п. - сидячі на сидінні, руки на рукоятках весел, ноги на педалях. Виконувати веслувальні рухи: а) однією рукою;

                                                               б) перемінно.

2. В. п. - сидячі на сидінні спиною до упору для ніг, руки на рукоятках весел в положенні, вверх - в сторони, ноги на підлозі. Повороти тулуба в сторони.

3. В. п. - сидячі на сидінні, ноги в упорі, хват за ручки тренажера. Максимально розтягувати еспандер: а) поперемінне правою та лівою рукою;

                                            б) обома руками.

Тренажер "Роллер"

1. В. п. - стоячи на правій. Прокатати роллер вперед, перейти в положення, лежачи на грудях. Теж на лівій нозі.

2. В. п. - упор присівши. Прокатати роллер вперед, перейти в положення лежачи на стегнах.

3. В. п. - упор присівши, хват руками за ручки роллера. Прокатавши роллер вперед, перейти в положення лежачи.

 

Тренажер "Здоров'я"

1. Лежачи на спині, хват руками за перекладину. Одночасні часті піднімання ніг.

2. Вис стоячи на нижній перекладині на носках, ноги разом:

а) почергове згинання та розгинання ступнів;

б)одночасне.

3. Стоячи перед стінкою на відстані кроку, руки на перекладині на рівні поясу. Пружинисті нахили вперед, руки і ноги не згинати.

4. Вис стоячи, праву ногу на 4-ту перекладину. Підняти ліву ногу до правої, прогнутися назад.

5. Із вису спиною до стінки скручувати тулуб вліво і вправо. Ноги тримати разом.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додатки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додатки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

doc
Додано
1 березня 2018
Переглядів
1047
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку