Розробка: "Критерії оцінювання проектної діяльності учнів на уроках хімії"

Про матеріал
Під час проектної роботи учнів у викладачів виникають проблеми з можливістю адекватного та повного оцінення учнівської роботи. Учнівські проекти доцільно оцінювати комплексно.
Перегляд файлу

Критерії оцінювання проектної діяльності учнів на уроках хімії.

За основні критерії оцінювання проектів вважаю потрібним взяти такі:


 • значущість і актуальність обраної теми;
 • інформативність;
 • повнота розкриття теми;
 • доказовість;
 • естетичність;
 • колективність (при роботі у групах);
 • презентація та захист роботи;
 • власне оцінення досвіду.

Під час ознайомленням з роботою вчитель звертає увагу на те, щоб перші п’ять пунктів обов’язково певною мірою  просліджувались у поданій учнями роботі, лише після цього, учні можуть перейти до її захисту.

Всі ці пункти повинні мати у собі підпункти, які розширюють можливості адекватного та повного оцінення учнівської роботи. Учнівські проекти доцільно оцінювати комплексно.

Наприклад, загальна кількість балів за роботу -    100 балів     , що відповідає 12 балам.


Шкала оцінювання:


Бали

Оцінка

81-100

12

71-80

11

61-70

10

51-60

9

41-50

8

31-40

7

25-30

6

21-26

5

16-20

4

11-15

3

2-10

2


Можливі критерії оцінювання у балах:

 1. Значущість і актуальність описаної теми. ( max.- 3 балів)
 • якого масштабу являє собою дана проблема: (всесвітнього, всеукраїнського, місцевого, не має розголосу); (0-2бали)
 •  адекватність висунутих проблем їх тематиці. (0-1бали)
 1. Інформативність. ( max.- 33 бали)
 • практична можливість застосування способів вирішення;

(0-20 балів)

 • важливість зібраної інформації для висвітлення теми; (0-4бали)
 • достовірність інформації; (0-2бали)
 • джерела отримання інформації; (0-1бали)
 • перевірка одних джерел іншими або практичне підтвердження; (0-1бали)
 • способи вирішення проблеми, що висвітлюється; (0-2бали)
 • законність способу вирішення. (0-1бали)
 1. Повнота розкриття теми. ( max.- 16 балів)
 • охоплення при розкритті теми найважливіших понять; (0-2бали)
 • змістовність та інформативність кожного розділу; (0-2бали)
 • достатність зібраних матеріалів, необхідних для висновків з даної теми; (0-2бали)
 • логічність викладення матеріалу; (0-2бали)
 • рівень зрозумілості викладеного матеріалу для читачів; (0-2бали)
 • висновки, які слідують з кожного розділу; (0-2бали)
 • рівень залучення знань з інших областей; (0-2бали)
 • життєва компетентність. (0-2бали)
 1. Доказовість. ( max.- 9 балів)
 • використання  надійних джерел інформації; (0-2бали)
 • підтвердження  інформації кожного з розділів; (0-2бали)
 • теоретичні та ймовірні висновки під час роботи; (0-1бали)
 • практично-дослідницькі результати; (0-2бали)
 • підтвердження наочними матеріалами; (0-2бали)
 1. Естетичність оформлення. ( max.- 8 балів)
 • вживання хімічної термінології; (0-2бали)
 • написання роботи державною мовою; (0-1бали)
 • цензурність написання роботи; (0-1бали)
 • коректність використаних методів дослідження; (0-2бали)
 • законність висвітлених теорій та практик. (0-2бали)
 1. Колективність (при роботі у групах). ( max.- 10 балів)
 • активність кожного учасника; (0-2бали)
 • колективний вибір роботи; (0-2бали)
 • рівномірний розподіл роботи; (0-2бали)
 • наявність зацікавлених у проекті помічників; (0-2бали)
 • взаємодопомога. (0-2бали)
 1. Презентація, захист роботи. (max.- 14 балів)
 • активність кожного учасника проекту відповідно до його індивідуальних можливостей; (0-2бали)
 • доведеність рішень, що приймаються; (0-2бали)
 • уміння аргументувати свої висновки; (0-2бали)
 • уміння зацікавити опонентів; (0-2бали)
 • вільне володіння матеріалами проекту; (0-2бали)
 • організованість, артистизм; (0-2бали)
 • рівень спілкування. (0-2бали)
 1. Власне оцінення досвіду. ( max.- 7 балів)
  • рівень організації групи? (0-2бали)
  • рівень висвітлення теми? (0-1бали)
  • рівень аргументації роботи? (0-1бали)
  • рівень значущості роботи? (0-3бали)

 


 

 

 

Розробка змісту учнівського довгострокового проекту.

(7 клас)

 

Послідовність виконання проекту

 

 

 

 

Етапи роботи

Зміст діяльності учнів

Функції вчителя

1

 

 

Визна­чення те­ми, мети й завдань проекту

Обговорення назви проекту, пошук необхідної додатко­вої інформації, визначення мети і завдань.

1. Заява задуму.

2.Допомога в постановці завдань.

2

 

 

 

 

 

Плану­вання

 

 

 

 

 

1. Вироблення плану дій:

визначення джерел, способів збирання інформації, вибір методів аналізу, формування уявлень про бажані результати, ознайомлення з критеріями оцінювання.

2.Планування завдань:

розподіл завдань між членами проекту.

1. Висловлення 

   припущень.

2. Висунення

    пропозицій, ідей.

3. Корекція плану та  завдань

 

 

3

 

 

Дослідження

 

 

Збирання інформації, вирішення проміжних завдань, робота з літературою, спостереження, проведення експериментів.

1. Спостереження за  роботою.

2. Непряме керування

4

 

Резуль­тати

 

Аналіз інформації.

Формулювання висновків

1. Корекція. 

2.Спостереження за 

   ходом роботи.

5

 

 

Оформ­лення зві­ту.

Підготов­ка до

пре­зентації.

Узагальнення та класифікація.

Виготовлення ілюстративного матеріалу. Підготовка презентаційних    матеріалів.

Складання сценарію презентації.

1. Консультування.

2. Корекція.

6

 

Захист

 

Показ результатів у формі усно­го звіту, звіту з демонстраці­єю матеріалів, письмового зві­ту тощо

1. Сприйняття звіту.

2. Постановка доцільних запитань

7

 

 

Оцінення проектної діяльнос­ті

Колективне обговорення.

Самооцінка результатів

Оцінення проекту

8

Корекція

Корекція захисту

Корекція роботи

 

 

Схема розробки проекту.

Тема: Методи очищення води.

Мета і завдання проекту : Поглибити знання про воду як найпоширенішу речовину на Землі, систематизувати й узагальнити знання про речовини , поглибити їх за рахунок відомостей про властивості води . Виховувати бережливе ставлення та економне використання до питної води. Ознайомити із поняттям «забруднення» , розглянути основні антропогенні джерела забруднення водного середовища. Дослідити якість води . Ознайомити з методами очистки води. Розробити рекомендації щодо очищення питної води в домашніх умовах. 

 

 

Зміст проекту.

                          Загальні відомості про воду

 


Властивості води

 

Значущість води

Поширеність у природі

 

 

 

 

 

 

 

Дослідження зразків

 

 

Класифікація

 

Питна вода

 

Вода

промислового користування

 

Природні водойми

Комплексні заходи попередження забруднення

Особистий

внесок

 

Висновки

 

 


                                                                          Дистильована

                                                                               вода

Якість води

Типи забруднень

Очищення води

Методи очищення

 

Фізичні способи                  Хімічні способи               Фізико-хімічні способи


Відстоювання                         Нейтралізація                           Флорація

Кип’ятіння             Процеси окиснення і відновлення           Сорбція

Виморожування                                                                         Екстракція

Фільтрування                                                                              Йонний обмін

Дія ультрафіолетом                                                                    Зворотній осмос

Експериментальні підтвердження

Нові розробки

Висновки

Середня оцінка розробки
Структурованість
4.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
4.7
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. фертак наталя
  Загальна:
  4.7
  Структурованість
  4.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Пов’язані теми
Хімія, 7 клас, Інші матеріали
Додано
1 червня 2019
Переглядів
3006
Оцінка розробки
4.7 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку