Розробка підсумкових уроків з історії

Про матеріал

У роботі подано методичні матеріали щодо організації та проведення сучасного уроку, розглянуто ігрові питання на уроці. Ігри – чудове доповнення до навчально – виховного процесу в розвитку різних видів діяльності особистості: фізичної, психічної та інтелектуальної. І хоча гра, на перший погляд, має розважальний характер, вона все ж є справою дуже серйозною. Завдяки грі ми формуємо і моральні якості дитини: чесність, порядність, гідність, самооцінка дій, підтримка товариша, реалізується можливість випробувати свої сили.

Перегляд файлу

1

 

Районний методичний кабінет відділу освіти

Первомайської районної державної адміністрації

Харківської області

Червонознаменівська загальноосвітня школа  І-ІІІ ступенів

Первомайської районної державної адміністрації

Харківської області

 

 

Бабін О.І.

 

Формування соціальної компетентності на уроках історії

на основі гри

 

 

 

 

 

 

 

 

Первомайський район

2009

Рекомендовано методичною радою РМК відділу освіти

Первомайської районної державної адміністрації

Харківської області

Протокол №____від ___________200 року

Рецензенти:

Антонова Лариса Михайлівна, методист відділу освіти;Цвіркун Наталя Григорівна, заступник директора з навчально-виховної роботи Червонознаменівської ЗШ І- ІІІ ступенів.

Автор упорядник:

Бабін Олександр Іванович, учитель історії Червонознаменівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, спеціаліст І категорії.

Формування соціальної компетентності на уроках історії на основі гри. - Первомайський район, 2009. -  38с.

Зміст анотації: У роботі подано методичні матеріали щодо організації та проведення сучасного уроку, розглянуто ігрові питання на уроці.

Висновки експертизи

Реєстраційний номер________________________________________

Напрям____________________________________________________

Номінація_________________________________________________

Назва роботи_______________________________________________

Автор роботи______________________________________________

Експерти

Голова комісії_____________________________________________

                                  П.І.Б.                                           підпис

Дата______________________________________________________

ЗМІСТ

1. Вступ .................................................................................... 4

2. Ігрові технології інтерактивного навчання.................... 5

3.Всесвітня історія 7кл. Узагальнення за темами:     „Зародження середньовічної Європи”, „Виникнення ісламу й Арабський халіфат”, „Дві імперії: Візантійська і Франкська”, „Епоха Вікінгів (VIIIXI ст.)””........................................................................................ 10

4. Історія Стародавнього світу 6кл. Узагальнюючий  урок у формі гри „ Брей - ринг”, „Греція на світанку історії (ІІ – перша   половина І тисячоліття до н.е.)...........................................................................................16

5. Історія України 7кл. Підсумковий урок........................21

6.Історія Стародавнього світу 6кл. Узагальнення за темою „Греція у ІІ- першій половині І-го тисячоліть до н.е.”..........................................................................................26

7. Історія Стародавнього світу 6кл. Узагальнення з теми: „Пізня Римська імперія”........................................................31 

8.Література.........................................................................35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вступ

Ігрова діяльність дитини – це „ нульовий цикл” майбутньої людини. „ Яка дитина у грі, такою вона буде в роботі, коли виросте. Тому виховання майбутньої людини відбувається перш за все в грі”. Ці слова належать А. Макаренку, великому поборнику дитячої гри.

Гра – це шлях пізнання дитиною самої себе, своїх можливостей і здібностей.

Ігри – чудове доповнення до навчально – виховного процесу в розвитку різних видів діяльності особистості: фізичної, психічної та інтелектуальної. І хоча гра, на перший погляд, має розважальний характер, вона все ж є справою дуже серйозною.

Завдяки грі ми формуємо і моральні якості дитини: чесність, порядність, гідність, самооцінка дій, підтримка товариша, реалізується можливість випробувати свої сили.                                

Залежно від мети, яку я ставлю перед собою, ігри  можуть бути різноманітними: емоціональними, на увагу і спостережливість, на швидкість реакції і координацію рухів, для розвитку творчих здібностей та інших. За характером пізнавальної діяльності учнів розрізняють репродуктивні, проблемно – пошукові та творчі ігри. До уроків історії та правознавства більш за все підходять дві останні. Інтелектуальні ігри розвивають мислення, розкривають внутрішній світ дитини, її емоційно – творчу  сферу.

 

 

 

 

 

 

Ігрові технології інтерактивного навчання

Серед всіляких інтерактивних технологій навчання мені найбільше подобається модель навчання у грі , де побудова навчального процесу відбувається за допомогою включення учня у гру ( передусім ігрове моделювання явищ, що вивчаються).

Коли розглянути історію розвитку людства, то виявиться, що гра є дуже давнім явищем людської культури, і тому не дивно, що вона здавна використовувалася у дидактиці. За всесвітньо відомим нідерландським мислителем ХХ ст. Й. Гейзенга, загальними ознаками гри є: умовний характер, що дозволяє абстрагуватися від реальної дійсності з її монотонністю й утилітаризмом; добровільний характер участі у грі; обмеженість просторовими і часовими рамками, невизначеність розвитку і результатів, фіксованість ігрових дій системою правил і обов’язків. Зацікавленість  грою, що спричиняє сильний емоціональний вплив на людину, активізує її  інтелектуальні, духові і фізичні сили.

Ігрова модель навчання  покликана реалізовувати, крім основної дидактичної мети, ще й комплекс цілей: забезпечення контролю та самовизначення;  надихання  і допомога розвитку  творчій уяві; надання можливості зростання навичок співробітництва в соціальному аспекті, а також  надання можливості висловлювати свої думки.

Існує велика кількість думок  з приводу використання  гри на уроках. Після перегляду дидактичного матеріалу, я зробив висновок, що і в дидактичній науці немає єдиного погляду на статус гри у навчанні. Одні вчені ( Ю. Поліщук, Г. Ляпіна та інші) вважають її засобом навчання, другі (Г. Сорокін, С. Харченко) методом навчання, треті ( О. Вербицький, В. Семенов) – формою навчання. На мою думку, гра є методом навчання, яка, за класифікацією Ю. Бабанського, належить до групи методів стимулювання пізнавальної активності учнів, що є засобом її підвищення. Якщо гра як метод навчання є превалюючим  під час навчального заняття і вимагає зміни його структури і введення певних атрибутів, таке заняття набуває форму ігрового. Але в усіх цих випадках вихідним є застосування гри саме як методу навчання.

Так само у дидактиці немає єдиної класифікації  навчальних ігор. Наприклад, В. Семенов поділяє ігри на моторні, сенсорні та інтелектуальні. А останні, в свою чергу, - на  дослідницькі, організаційно – діяльнісні  та дидактичні. Інші дослідники мають інші думки.

На мій погляд, розглядаючи ігри як метод навчання конкретного предмету, зокрема історії, необхідність класифікації ігор за галуззю діяльності та предметів відпадає сама по собі. Тому я пропоную розглядати ігри за методикою їх проведення, дидактичною метою та основними шляхами їх досягнення. Оскільки гра розгортається або у вигляді змагання, або у вигляді зображення (виконання, репрезентації, ситуації, смислів, станів), то основними видами гри за методикою її проведення є змагання, сюжетні ігри, рольові ігри, ділові ігри, імітаційні ігри, ігри-драматизації. За дидактичною метою ігри бувають актуалізуючі, формуючі, узагальнюючі, контрольно – корекційні.

Чим же краще ігрова модель від інших? На мою думку, учасники навчального процесу за ігровою моделлю знаходяться в інших умовах, ніж у традиційному навчанні. Учням надається максимальна свобода інтелектуальної діяльності, яка обмежується лише визначеними правилами гри. Учні самі вибирають власну роль у грі, висувають припущення  про ймовірний розвиток подій, створюють проблемну ситуацію, шукають шляхи її розв’язання, беруть на себе відповідальність за обране ними рішення. Мені доводиться виступати в кількох якостях:

 •   Інструктора (ознайомлення з правилами гри, консультації під час її проведення);
 •   судді-рефері (корегування і порада з розподілу ролей);
 •   тренера (підказки учням для прискорення проведення гри);
 •   головуючого, ведучого ( організатор обговорення). Як правило, ігрова модель навчання реалізується в чотири етапи:

1) орієнтація ( введення учнів у тему, ознайомлення з правилами гри, загальний огляд її перебігу);

 2) підготовка до проведення гри ( викладання сценарію гри, визначення ігрових завдань, ролей, орієнтовних шляхів розв’язання проблеми); 

 3) основна частина -  проведення гри;

 4) обговорення.

Арсенал ігор у методиці навчання історії досить великий, але найбільш поширеними з них є імітаційно-моделюючі. Кожна така гра відбувається за певною схемою. Учні „вводяться” в історичну ситуацію, на основі якої вони отримують ігрове завдання. Для його виконання діти поділяються на декілька груп і обирають відповідні ролі. Потім починають висувати припущення щодо розв’язання проблеми (1 крок),  вони стикаються з тим , що їм не вистачає інформації. Тоді вони отримують її від вчителя або вчитель сам корегує діяльність учнів новим блоком інформації.

 В іграх, побудованих на використанні учнями вже відомого матеріалу, джерелами інформації є судження, висловлення попередніми учасниками гри. З отриманням нової інформації та аналізу під кутом зору ігрового завдання починається наступний етап гри (2 крок).   

Наприклад, гра „Колонія” на матеріалі теми

„ Англійські колонії в Північній Америці у ХVІІІ ст.” У грі бере участь весь клас. Учні отримують вступну інформацію й поділяються на групи: 1-британський уряд ( 4-5 учнів), 2 - банкіри (4учні), 3- англійські торгівці, які осіли в Америці ( решта учнів). Завдання: 1 та 2 групи – зібрати якомога більше грошей,  3 група – повинна затримати і не дати гроші.

Гра „ Революція” при вивченні теми „ Англійська революція ХVIIст.” Учні знайомляться з особливостями розвитку Англії у ХVII ст. та описами історичних осіб. Потім  утворюються дві команди (табори) – прибічників короля і прибічників парламенту. Ігрове завдання аналогічне попередній грі. Історичні події подаються вчителем як зведення новин. Кожна подія несе збитки або прибутки тій чи іншій стороні, на що команди мають відреагувати (відшкодувати збитки або вилучити прибутки). Таким чином, через відстоювання „власних фінансових” інтересів учні знайомляться з основними подіями англійської революції середини ХVIIст.

Російська дослідниця І. Уколова пропонує вивчення історії Стародавньої Греції у VI ст. до н.е. за допомогою реконструкції соціального конфлікту між демосом і аристократією. Імітуються народні збори, які відкриває архонт (вчитель), який у відповідному до того часу стилі, змальовує ситуацію, що склалася. Учні поділені на групи (демос, аристократи),  вони обговорюють і пропонують варіанти виходу із певної ситуації. Після оприлюднення своїх проектів ( по 2-3 учні) різних груп, комісія яка вислуховує їх розробляє закон. А інші учні оговорюють проект Солона. Потім обидва варіанти  порівнюються.

Ще одним варіантом ігрової моделі можна назвати

побудову навчання в руслі підготовки ігрового проекту. Основу такого підходу складає вибір ключового моменту у темі (частіше це буває узагальнюючий урок), який акумулює в собі основний матеріал теми. До такого уроку готуються заздалегідь. Інколи вчителі наприкінці навчального року знайомлять учнів з темами, які вони будуть вивчати у наступному році, характеризуючи в загальних рисах основний зміст.

Учні поділяються на групи і обирають собі теми, над якими будуть працювати у режимі заглиблення і з яких потім стануть консультантами і основними організаторами ігрового заняття  з цієї теми. Форма такого заняття може бути постійною або кожного разу змінюватися в залежності від бачення учнями проблеми, яку необхідно вирішити.

Багато в чому вибір ігрової форми залежить від уподобань і схильностей шкільного вчителя, оскільки учні мало обізнані в ігрових формах (їхні пропозиції обмежуються запозиченням з популярних телепередач і

тими іграми, які вже проводились в цій або сусідній школі й мали позитивний резонанс в учнівському середовищі). Вчитель сам знайомить учнів з можливими варіантами гри. Своєю розповіддю, описом вражень мимовільно (або навмисно) схиляє учнів до надання переваги тій чи іншій формі . Перелік таких ігор у вітчизняній методиці викладання історії досить великий –від різного роду театралізованих вистав до командних і індивідуальних змагань.

 

 

 

 

 

 

Всесвітня історія 7клас

Тема уроку. Узагальнюючий урок у формі гри за темами:     „Зародження середньовічної Європи”, „Виникнення ісламу й Арабський халіфат”, „Дві імперії: Візантійська і Франкська”, „Епоха Вікінгів (VIIIXI ст.)””

Мета уроку : систематизувати й закріпити знання учнів з хронології, розуміння причинно – наслідкових зв’язків з основними явищами і процесами; продовжувати виробляти в учнів уміння  давати письмові відповіді на поставленні питання; здійснювати диференційований підхід в оцінюванні знань учнів; виховувати в учнів інтерес до вивчення історії.

Форма уроку: Урок – гра „Клас проти”

Матеріали : картки з питаннями та відповідями, які готують самі учні

Той учень, який більше всіх підготує карток до заліку отримує додатково  два бали, учень, який посів друге місце за кількістю написаних карток, отримує один додатковий бал. Одна картка повинна містити одне питання і одну відповідь. Всі вони повинні мати стандартні розміри.

Початок гри:

 Учень повинен пройти чотири етапи, в кожному з яких йому задаються по 4 питання. Протягом всієї гри учень має право сказати „ пас”  і 3 рази взяти допомогу класу. Відповіді повинні бути абсолютно однозначні. Відповіді типу „нібито” вважаються неправильними.

Учень закінчує гру як тільки дає неправильну відповідь.

У першому турі з чотирьох питань гравець повинен відповісти на одне без допомоги класу. Цей тур є допуском до заліку. Якщо учень його не пройшов, то отримує тестові завдання і, доки йде гра (урок), пише залік. Якщо перший тур був подоланий, то учень попадає до другого туру, де йому необхідно відповісти на два питання. В другому турі він отримує оцінки І рівня. Починаючи з другого туру, учень має право використовувати допомогу класу, якщо це необхідно. При вдалому проходженні  другого туру, гравець попадає в третій тур, де повинен відповісти на три питання з чотирьох. При  цьому  учень отримує оцінки  ІІ рівня. В четвертому турі гравець повинен відповісти на всі чотири запитання і отримати оцінки ІІІ рівня.

Ті учні, які не змогли пройти перший тур, працюють з картками.

Учні, які закінчили гру або чекають своєї черги, якщо в них  є бажання отримати більш високий бал, можуть відповідати на завдання четвертого рівня. Для

цього їм достатньо відповісти на одне із запитань.

Спільна оцінка за залік виставляється після перевірки всіх  письмових робіт.

Картка №1

І Варіант

                         І Рівень

1. Назвіть одну дві дати з вивченої теми.

2. Засновник ісламу – Мухамед

      Так                  Ні

3. Юстиніан був імператором...

   а) Франкської імперії;

   б) Візантійської імперії;

   в) Персидської імперії.

                    ІІ Рівень

4. Розставте події в хронологічному порядку:

- виникнення ісламу;

- повстання „Ніка”;

- завоювання галії франками;

- керування Василя ІІ Болгаро бійця.

5. Хто сказав : „Краще вмерти в червоному савані, ніж жити в білому.”

а) Юстиніан;     б) Феодора;   в) Алі.

6. Повстання „Ніка” відбулося у:

  А)532р.;   Б)531р.;  В)533р..

ІІІ Рівень

7.Чому в Візантії  у VI – ХІ ст. було більше розумних, освічених  людей, ніж у західній Європі?

8.Як кліматичні умови Аравії вплинули на заняття її населення?

Картка №2

ІІ Варіант

І Рівень

1.Назвати одну-дві дати з вивченої теми.

2.Головна книга мусульман

          Коран               Біблія

3.Хлодвіг був королем:

а) Франкської держави;

б) Візантійської імперії.

ІІ Рівень

4. Розставте події   в хронологічному порядку:

- повстання „Ніка”;

- заснування арабського халіфату;  

- завоювання Галії франками;

- виникнення ісламу.

5.Хто сказав: „ Горе мені, що немає у мене нікого з рідних..”

а) Хлодвіг;    б) Магомет;      в) Юстиніан.

6. Об’єднання арабів сталося у:

а) 630р.;     б) 631р.;       в)629р..

ІІІ Рівень

7. Чим був викликаний розпад Халіфату?

8. Коли і як почалося велике переселення народів?

Запитання: 

1.Що таке іподром? ( цирк, де проходили змагання колісниць, спортивні ігри та інші видовища.)

2.В якому  місті знаходиться центр язичницької культури?( в  Афінах)

3. Скільки було в селі хат? ( від10 до 30)   

 4. В якому столітті Грузія і Вірменія прийняли християнство від Риму?(в IVст.)

5. Скільки було важливих торгових шляхів? (Два)

6. В якому столітті Римський папа вступив у союз з франкським королем? (в сер. VIIIст.)

7. Час царювання Юстиніана. ( 527-565рр.)

8. Скільки кораблів з військом для завоювання північної  Африки відправили візантійці? (500)

9. Як назвали себе візантійці? ( Ромеями)

10. З якою країною Візантії прийшлося вести довгі війни? ( з Іраном)

11. В яком столітті  в Константинополі при імператорському палаці була відкрита вища школа?       ( ІVст.)

12. На якій протоці розташований Константинополь?

( Босфор)

13. Скільки  було необхідно років, щоб підкорити північну Африку? (15років)

14. Хто приніс в Римську імперію личинки тутового

шовкопряду?(Два візантійських монахи)

15. Ким, вважалося, дана була влада імператору?      

( Богом)            

16. Що розводили біля будинків? (Сади, квітники й виноградники)

17. По якій ознаці можна було визначити, яке становище займає людина? (По костюму)

18. Яким посудом користувалися в бідних будинках?     (Глиняним)

19. Що одягали на урочистих випадках наверх одягу?

( Хломиду)

20. В якому році римська імперія стала незалежною державою? (У 395р.)

21. Хто стояв на чолі православної церкви? ( Патріарх)

22. В яких століттях ряд візантійських імператорів вступає в конфлікт з церквою? ( В VIII-поч. IXст.)

23. Хто підтримував шанувальників ікон? (Римський папа )

24. В середині якого століття шанування ікон

урочисто відновлено? ( ІХ )

25. Що завоював  Василь VI? (Болгарію, Балканський півострів )

26. Кого силою та погрозами примушували до військової служби? (Монахів)

27. Який ворог зі сходу напав на імперію? ( Турки – сельджуки )

28. Назвати роки царювання Василя VI. (976-1026 рр.)

29. Ким вважався будь-який бунтівник, якщо він захопив трон? (Імператором)

30. В якому столітті араби захопили Північну Африку ? (В середині VIIст.)

31. Як називали скандинавів, учасників морських походів? ( Вікінги)

32. Як вікінгів називали у Західній Європі?(Нормани)

33. Як перекладається слово „нормани”? („Північні люди”)

34. Як називали вікінгів на Русі? (Варяги)

35. Як звався торгівельний шлях по Дніпру? (Із Варяг до Греків)

36. Де оселилися вандали? (У північній Африці)

37. Хто із германських племен оселився у Північній Африці? (Вандали)

38. Де оселилися Вестготи? ( В Іспанії)

39. Хто із германських племен оселився в Іспанії? (Вестготи)

40. Де оселилися остготи ? (В Італії)

41. Хто із германських племен оселився в Італії? (Остготи)

42. Де оселилися франки? (У Галії)

43. Хто із германських племен оселився у Галії? (Франки)

44. Коли франки розбили військо римлян біля міста Сауссон? (У 486р.)

45. Біля якого міста у 486 р. франки розбили військо римлян?

46. Хто у 486 р. біля міста Сауссон  розбив військо римлян?

47. Хто був засновником династії Меровінгів? (Хлодвіг)

48. Коли була заснована династія Меровінгів? (У 500р.)

49. Яку династію у 500р. заснував Хлодвіг?

50. Як зветься єдиний всемогутній Бог у мусульман? (Аллах)

51. Як перекладається на українську мову „пророк”?      (Посланник Бога)

52. Хто був першим пророком? ( Мухаммед )

53. Назвіть свячену книгу ісламу. (Коран)

54. Коли арабські племена прийняли іслам? (У 630р.)

55. Назвіть священне місто мусульман. ( Мекка) 

56. За часів кого Королінги досягли вищої могутності? (Карла Великого)

57. Коли правив Карл Великий? ( 768 – 814 рр.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Історія Стародавнього світу 6 клас

Тема. Узагальнюючий  урок у формі гри „ Брей - ринг”, „Греція на світанку історії (ІІ – перша   половина І тисячоліття до н.е.)

Навчальна мета: повторити, узагальнити і закріпити знання учнів з вивченої теми; виділити й активізувати в пам’яті учнів найважливіші явища і процеси.

Розвиваюча мета: розвивати пізнавальну активність учнів; бажання бути кращими.

Виховна мета: виробляти в учнів інтерес до вивчення історії; стимулювати творчу активність.

Обладнання: магнітофон, кросворди, тести.

                      Хід уроку

І. Організаційний момент.

Перед проведенням уроку-гри вчитель ознайомлює учнів з правилами гри, розділяє клас на три команди, які мають свою назву та капітана. Вчитель виступає в ролі ведучого та має помічника, який буде заносити результати на дошку.

 

ІІ. Гра – перевірка знань та навичок.

1-й гейм. Відбірковий.

Для обговорення дається 30 секунд.

Питання 1-й команді.

 1. На якому півострові знаходиться Греція?
 2. Які корисні копалини були у великій кількості на території Греції?
 3. У яких своїх поемах розповів Гомер про Троянську війну?
 4. Яким світом володів Зевс?
 5. Через скільки років Одіссей повернувся додому?

Питання 2-й команді

 1. Як  називався народ, що населяв Грецію?
 2. Що в основному вирощували в Греції?
 3. Скільки подвигів здійснив Геракл?
 4. Який рік війни описано в „Іліаді”?

5. З ім’ям якого археолога пов’язане знайдення Трої?

 

Питання 3-й команді.

 1. Яку частину Греції називають Пелопоннесом?
 2. Як зветься поема Вергілія про Троянську війну?
 3. Яке завдання виконувала поліс-община?
 4. Богинею чого була Афіна?
 5. Назвіть один з подвигів Тесея.

Після 1-го туру проводиться  коротка музична пауза.

2-й гейм. Змагання між командами, що набрали найменшу кількість балів. (Команда, яка вийшла у фінал, виконує тести (додатки).

Питання 1-й команді.

 1. Визначте століття, тисячоліття:

        6680р.до н.е.;      1435 р. до н.е.;         938р..

2. Дайте відповідь „ТАК” чи „НІ”:    

 Пелопоннесом в Греції називали Середню частину.

3.Хто з Грецьких богів був найвеселішим?

4. Хто, кому і коли співав дифірамби у Стародавній Греції?

5. Що означають вислови:

а) „Ахіллесова п’ята”;

б) „сім чудес світу”;

в) „нитка Аріадни”.

Питання 2-й команді:

1. Визначте століття, тисячоліття:

   2560р. до н.е.;    1126 р. до н.е.;      356р..

2. Дайте відповідь „ТАК” чи „НІ” :

Перші племена на території Греції створили племена ахейців та іонійців?

3.Як ви вважаєте, чому будь-які урочистості  у Греції закінчувалися читанням поем Гомера?

4. Поясніть, як рельєф місцевості вплинув на появу полісів у Греції?

5. Що означають вислови:

а) „Прекрасна Єлена”;

б) „Троянський кінь”;

в) „Сізіфова праця”;

3-й гейм. Фінал

1. На скільки частин поділяється Греція?

2. Як звали бога морів?

3. Як стародавні греки називали свою країну і себе?

4. Як називається найбільший острів в Егейському морі?

5. Як називається Середня область Греції, що найбільше уславилася в історії?

6. Чи мали критяни свою писемність?

7. Коли у греків з’явилося залізо? 

8. Де була розташована Троя?

9. Де, за уявленнями греків жили боги?

10. Назви верховного бога греків.

11. За що греки шанували Прометея?

12. Що таке „метрополії”?

13. Де була розташована Спарта?

14. Чи всі жителі Спарти мали однакові права?   

15. Яке заняття в Спарті вважалося най важливішим?

16. Як звалися Спартанські воїни?

17. Що таке поліс?

18. Що означає вислів „ Лаконічна мова”?

19. Кому належала головна роль в управлінні полісом?

20. Якими були закони Драконта?

21. Який зміст вкладав Діоген у слово „раб”?

22. Що таке тиранія?

23. Хто такий Генріх Шліман?

Команда, що набрала найбільшу кількість балів, вітається оплесками й найвищими оцінками. Двом  іншим командам виставляються оцінки  з урахуванням результатів тестування.

 

Тести

 1.   Співвіднесіть імена богів.

а)Гера;               а) богиня полювання;

б) Де метра;       б) заступниця;

в) Гестія;           в) богиня земної плодючості;

г) Афіна;           г) богиня домашнього вогнища;

     д) Афродіта;     д) богиня мудрості та заступниця                                       

                                   ремесла і науки;

е) Аполлон;      е) бог війни;

є) Артемід;       є) богиня краси і кохання;

ж)Гефест;         ж) бог світла і покровитель  

                             мистецтва;     

 з) Арес;            з) бог-коваль. 

З наведеного списку випишіть у таблицю, що до чого відноситься.

                  „Іліада”

                „Одіссея”

 

 

а) події десятого року осади Трої;

б) сварка Ахілла з Агамемноном;

в) тривала подорож і повернення через 20 років на батьківщину;

г) двобій Гектора з Патроклом;

д) полон у одноокого велетня-циклопа Поліфема;%

е) чудовиська Сцілла та Харибда;

є) бої біля мурів Трої;

ж) троянській кінь;

з) похорон Патрокла;

и) Гефест виготовив обладунок Ахіллові;

і) острів Сирен;

ї) покривало Пенелопи.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Історія України 7клас

Тема.  Підсумковий урок.

Мета: повторити, узагальнити і закріпити знання учнів про історію українських земель періоду середньовіччя  (ІХ – ХVст.); виділити й актуалізувати в пам’яті учнів найважливіші явища і процеси; пов’язати між собою основні етапи розвитку суспільства від часів утворення Київської держави і до захоплення українських земель сусідніми державами; допомогти учням в цілому охопити історичний процес розвитку суспільства; з’ясувати, який матеріал учні засвоїли гірше, і ще раз попрацювати з ним; виробляти в учнів інтерес до вивчення історії, виховувати повагу до минулого українського народу.

Тип уроку: урок – гра „ Щасливий випадок”.

Обладнання: бочонки з настільної гри „лото”, мішечок, алфавіт.

Хід уроку

І. Організаційний момент.

Клас поділяється на дві команди.

Д\з командам: команди обирають собі капітана, назву, готують по три запитання суперникам.

ІІ. Гра 

І. Розминка

Вчитель – ведучий витягує з мішечка бочонки з цифрами (їх там 24) і по черзі задає питання командам.

Цифри на них повинні відповідати номеру питання у вікторині. За кожну вірну відповідь команді зараховується бал.

 1. Наука, що вивчає явища людства.
 2. Назвіть історика, який є автором 10- томної „ Історії України-Русі”.
 3.  Як називають вчених, що розшукують, розкопують і досліджують давні речі й споруди?
 4. Чим уславився Вікентій Хвойка?
 5. Розповіді, в яких втілено уявлення давніх людей про світ і його будову, носять назву...
 6.  Спеціальна установа, де збираються, зберігаються й упорядковуються документальні писемні пам’ятки.
 7.  Дослідженням монет займається наука...
 8.  Донька якого з київських князів була королевою Франції?
 9.  Хто з київських князів до Володимира Великого були християнами?
 10. Яку назву мав перший кам’яний храм Київської держави?
 11. В якому році Володимир хрестив киян?
 12. Який із правителів називав себе „Із Божої ласки князь Київський” ?
 13.  Без питання. Команді якій дістався цей номер, автоматично зараховується бал.

 14. Більшість українських земель увійшла до складу Литви за князювання...

15. Який князівський рід правив Київською державою раніше: Києвичі чи Рюриковичів?

16. Хто був наступником князя Олега на київському престолі?

 1.  Коли відбувся перший бій між русько-половецьким військом і монголами?
 2. Що таке „Руська правда”?
 3. Що збудував князь Ярослав на тому місті під Києвом, де розбив печенігів?
 4.  З яким діячем пов’язане висловлювання „Іду на ви”?
 5.  Без питання. Команді, якій дістається цей номер, бал зараховується автоматично.
 6.  Хто був засновником Галицько-Волинської держави?
 7.  Як звали останніх князів з династії  Києвичів?
 8.  Коли вперше було вжито в літописі назву „Україна”

ІІ. Ти мені, я – тобі.

Команди по черзі задають один одному питання, які вони підготували. За кожну вірну відповідь команді зараховується бал.

ІІІ. Темна конячка.

Ведучий зачитує командам уривки. Задача: назвати автора та назву твору.

 1.   „... Підпер він угорські гори своїми залізними полками, зачинив Дунаєві ворота, судить суди по Дунаю...” (Автор невідомий. „Слово о полку Ігоревім).”

2. „Преставився благовірний князь, христолюбивий і великий князь всієї Русі Володимир Мономах, що просвітив Руську землю, мов сонце, проміння пускаючи; слава про нього пройшла по всіх землях, найбільш ж він був страшний поганим, братолюбець, і старцелюбець, і добрий страдник за Руську землю”.

3. „... А се – мізерного, слабого ума мого по учення. Послухайте мене, якщо не все прийміте, то хоч половину.

... У сього ж паче – убогих не забувайте, але, наскільки є змога, по силі годуйте і подавайте сироті, і за вдовицю вступитесь самі, а не давайте сильним погубити людину. Ні правого, ні винного не вбивайте і не повелівайте вбити його; якщо хто і буде достоїн навіть смерті, то не погубляйте ніякої душі християнської.

... Паче всього – гордість не майте в серці і в умі.

( Володимир Мономах „Повчання дітям”)

ІV. Гра „Алфавіт

Помічник водить указкою по алфавіту. Один з капітанів з заплющеними очима говорить „Стоп”. На якій букві зупинилась указка, з тією буквою команди грають. Наприклад: „В”.

Васал, Володимир Великий, Володимир Мономах, Вітовт, воєвода, витязь, Волинське князівство, та інші.

Та команда, яка напише найбільшу кількість слів у продовж даного часу, отримує бал.                                            

V. Заключний етап.

Бліцтурнір.

Кожній команді у продовж 2-х хвилин даються питання. За кожну вірну відповідь зараховується один бал.

Запитання першій команді

 1. Як називали себе скіфи?
 2. Які скіфи посідали панівне становище у суспільстві?
 3. На яке століття припадає започаткування династії Києвичів?
 4. Як називалося Київське князівство у ІХ ст.?
 5. Коли припинила існування династія Києвичів?
 6. Який знак як герб князя, вперше почали карбувати на монетах?
 7. Який із поставлених Володимиром ідолів був найшановнішим?
 8. Чому Святополка прозвали Окаянним?
 9. В якому році відбулася битва  русичів з половцями, під час якої полягло 20 половецьких ханів?
 10. Де набуло великого розвитку боярське землеволодіння?
 11. Що таке кирилиця?
 12. Хто такий Алімпій?
 13. Де відбулася перша битва руських дружин із монголо-татарами?
 14. В якому році відбулося об’єднання Волинського і Галицького князівств?
 15.  Хто у 1206р. об’єднав монгольські племена?
 16.  Коли Данило Галицький став  королем?
 17.  Біля якої оічки білорусько – литовсько – українське військо завдало поразки монголам?
 18. Коли відбулась Кревська унія?
 19. Коли відбулася Грюнвальдська битва?
 20. В якому році поширилася чинність польського права на терени Галичини та Західного Поділля?
 21. Коли  виникло кримське ханство? 

Запитання другій команді

 1.  Які скіфи вели осілий спосіб життя?
 2.  Хто відкрив Трипільську культуру?
 3.  Що таке віче?

4. Який титул мав правитель Київської держави?

5. Де розташовувалося Тмутараканське князівство?

6. Що таке дитинець?

7. В якому році Ярослав Мудрий прийшов до влади?

 1.  Хто вперше з русичів був обраний метрополитом Русі?

9. Хто виступав у Русі носієм верховної державної влади?

 1. Як називалися вільні селяни?
 2. Де існувала перша в Русі бібліотека?
 3. Коли відбулася перша зустріч руських дружин з монголо – татарами?
 4.  Хто вперше об’єднав землі галицького князівства?
 5.  Коли був захоплений Київ монголо-татарами?
 6. Назвіть першого українського короля.
 7. Коли відбулася битва під Синіми Водами?
 8. Назвіть ім’я литовського князя, який першим став на шлях захоплення українських земель.
 9. Яка подія відбулася у 1369р.?
 10. Яка подія відбулася у 1410р.?
 11. Хто з володарів держав почав титулуватися

 „государем  і великим князем усієї Русі”?

21. Як зветься примусова неоплачувана праця феодально залежних селян у господарстві пана – землевласника?

Підведення підсумків

Команда, що набрала найбільшу кількість балів, визначається переможцем та оцінюється. Іншій команді висловлюються побажання у наступному році взяти реванш.

Історія Стародавнього світу 6клас

Тема. Узагальнення за темою „Греція у ІІ- першій половині І-го тисячоліть до н.е.”

Мета: повторити, узагальнити та закріпити знання учнів з даної теми; виділити та активізувати в пам’яті учнів найважливіші явища й процеси; розвивати вміння творчо та логічно мислити; виховувати толерантне ставлення учнів одне до одного, інтерес до предмета.

Тип уроку: урок-гра „Щасливий випадок”

Обладнання: бочонки з настільної гри „лото”, мішечок, алфавіт.

Упереджувальне д/з 

Д/З командам: команди обирають собі капітанів, назву команд, готують по три питання суперникам

Хід уроку

І. Організаційний момент

ІІ. Гра

І. Розминка

Вчитель-ведучий витягує з мішечка бочонки з цифрами ( їх 24) і по черзі задає питання командам. Цифри на бочонках повинні відповідати номеру питання у вікторині. За кожну вірну відповідь команді зараховується бал.

 1. Володар підземного царства (Аїд)
 2. Богиня Місяця і полювання (Артеміда)
 3. Богиня землеробства і родючості (Деметра)
 4.  Бог виноробства (Діоніс)
 5. Богиня домівки (Гестія)
 6. Бог-коваль (Гефест)
 7. Богиня мудрості та війни (Афіна)
 8. Вісник богів (Гермес)
 9. Головний бог. Бог грому та блискавки (Зевс)
 10.  Бог Сонця, світла і правди (Аполон)
 11.  Бог війни (Арес)
 12.  Покровителька сім’ї  і родинного життя (Гера)
 13.  Команді якій дістався цей номер, автоматично зараховується бал.
 14.    Де жили грецькі боги (г. Олімп)
 15.    Як називали річку забуття у підземному царстві?  (Лєто)
 16.  Як звали двох братів Зевса? (Аїд, Посейдон)
 17.  Скільки років тривала  Троянська війна? (20)
 18.  Царем якого острова був Одіссей? (Ітака)
 19.  На чому грав Орфей?
 20.  На якому острові знаходився лабіринт,  у якому жив мінотавр?
 21.  Команді якій дістався цей номер, автоматично зараховується бал.
 22.  Що тримає у лівій руці богиня правосуддя Феміда?
 23.  Хто був викарбуваний на монетах стародавньої    

    Критської держави?

 1.  Як зветься муза-покровителька історії?

ІІ. Ти мені, я – тобі

Команди по черзі задають один одному питання, які вони підготували. За кожну вірну відповідь, команді зараховується бал.

ІІІ. Темна конячка

Ведучий зачитує командам  уривки. Завдання назвати автора та назву твору.

 1.   „Лише я винний у загибелі Патрокла! Не буде мені спокою, поки не помщуся ненависному Гектору” (Гомер, поема „Іліада”, слова належать Ахіллу).
 2.   „О, владико морів! Нехай Одіссей ніколи не побачить вітчизни. Якщо ж волею долі він досягне Ітаки, нехай повернеться один, на чужому кораблі і нещастя знайде у своєму будинку” (Гомер, поема „Одіссея”, слова належать Поліфему)

IV. Гра „Алфавіт”

Помічник водить указкою по алфавіту. Один з капітанів із заплющеними очима говорить „Стоп”. На якій букві зупинилась указка, з тією буквою команди  працюють. Можна використовувати тільки ті слова, які пов’язані з вивченою темою. Наприклад „Д” Демосфен, Деметра, Діоніс, Демос, Драконт та інші.

Наприклад „Г” Гера, Гефест, Гектор, Гестія, Гермес, Греки, Гомер, Греція, Геракл, Гідра та інші.

Та команда, яка напише найбільше слів у продовж даного часу, отримує бал.

V. Заключний етап

Бліцтурнір.

Кожній команді у продовж 2-х хвилин зачитуються питання. За кожну вірну відповідь зараховується один бал.

Запитання першій команді

 1.    Як називається  народ, що населяв Грецію? (Елліни)
 2.    Скільки подвигів здійснив Геракл? (12)
 3.    Страховисько Лабіринту, яке переміг Тесей. (Мінотавр)
 4.    Богиня, що допомагала грекам під час троянської війни? (Гера)
 5.    Бог, що подарував людям вогонь. (Прометей)
 6.    Як називався пагорб, на якому проводилися народні збори? (Агора)
 7.    Що означає грецьке слово „демократія”? (Влада народу)
 8.    Як називалася рада знаті в Афінах? (Ареопаг)
 9.    Чим уславився Генріх Шліман? (відкрив Трою)
 10. Найбільш родюча область Давньої Греції (Аттика)
 11. Як називається острів, розташований на південному сході від Греції? (Крит)
 12. Як називали себе стародавні греки? (Елінни)
 13. Як називається найвища гора в Греції?  (Олімп)
 14. Скільки морів омивають Грецію? (3)
 15. У якому місті Греції були самі найхоробріші воїни? (Спарта)
 16. Як звали  військового вождя Трої? (Гектор)
 17. Як звали циклопа, якого обдурив Одіссей? (Поліфем)
 18. Як звали державних рабів у Спарті? (Ілоти)
 19. Як звали сина Дедала? (Ікар)
 20. Міфічний острів в Атлантичному океані, який був затоплений з волі Зевса за гординю його мешканців. (Атлантида)

Запитання другій команді

 1. На скільки частин поділяється материкова Греція? (3)
 2. Напівжінки-напівптахи, з якими під час своєї подорожі зустрівся Одіссей? (Сирени)
 3. Поема Гомера, що розповідає про останній рік троянської війни? (Іліада)
 4. Хто скасував в Афінах боргове рабство? (Солон)
 5. Назвіть найбільшу область Греції (Аттика)
 6. Які моря омивають Грецію? ( Іонічне, Егейське, Середземне)
 7. Як називається півострів, на якому розташована Греція? (Балкани)
 8. Як перекладається назва моря „Понт Евксинський”? (Чорне море)
 9. Як звали царицю Ітаки, яка 20 років чекала повернення свого чоловіка? (Пенелопа)
 10. Як звали старого, що перевозив душі через ріку Стікс у царство мертвих? (Харон)
 11. Що тримає у правій руці богиня правосуддя Феміда? (Терези)
 12. Як звався корабель, на якому давні греки відправилися у подорож за золотим руном? („Арго”)
 13. Рада старійшин у грецьких містах-державах. (Герусія)
 14. У грецької міфології багатоголова потвора з тулубом змії, у якої на місці однієї відрубаної голови, виростали дві нові. (Гідра)
 15. Місцевість, де жили спартанці. (Лаконіка)
 16.  Палац із багатьма заплутаними переходами і величезною  кількістю кімнат, з яких важко було самостійно вибратися. (Лабіринт)
 17.  Людина, яка володіє мистецтвом красномовства.(Оратор)
 18.  Триголовий пес, що охороняє вхід до царства мертвих. (Цербер або Кербер)
 19.  Як звали головного серед аргонавтів? (Ясон)
 20.  Як зветься ріка, що відокремлює царство мертвих від живих? (Стікс)

ІІІ. Підсумок гри

Команда, що набрала найбільшу кількість балів, стає переможцем. Іншій команді  висловлюється побажання у наступноий раз взяти  реванш.

За необхідністю, виставляються оцінки. Оцінюються відповіді учнів, їх внесок у командну скарбницю.

IV. Коментоване Д/З. Скласти кросворд з 12 слів, які зустрічалися при вивченні даної теми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Історія Стародавнього світу 6клас

Тема. Узагальнення з теми: „Пізня Римська імперія”.

Мета: повторити, узагальнити та закріпити знання учнів з даної теми; виділити та активізувати в пам’яті учнів найважливіші явища й процеси; розвивати вміння творчо та логічно мислити; виховувати інтерес до предмета.

Тип уроку: систематизації та узагальнення знань.

Хід уроку

І. Організаційний момент.

ІІ. Основна частина.

Вчитель. Західна Римська імперія під загрозою. Її треба рятувати. Для цього ми відправимо розвідника, який займе  місце одного із „солдатських імператорів” та спробує врятувати Рим від поразки. Але, перш ніж відправити його на завдання, ми проведемо невеличке змагання.

Це потрібно для того, щоб нашого розвідника  прийняли за свого та дослухались до його порад щодо врятування країни.

І так, перше завдання.    

Розвідникам необхідно знати мову країни, до якої вони засилаються. Ваше завдання, написати за 3хв. якомога більше  римських та грецьких слів. Перемагає у цьому турі той, хто знає їх найбільше. Другий займає друге місто та т.д.. 

(Приклад: клас, педагог, література, фізика, Петро, Галина, Василь, Віктор, Марс, Венера, варвар, політик, меценат, форум та інші).

Друге  завдання.    

Так як ви будете виконувати роль „солдатського імператора”, то вам потрібно відповісти на наступні питання:

 1.    Хто такі „солдатські імператори”?
 2.    Чому дедалі більше зростала роль армії в імперії?
 3.    Хто ще мав право служити в армії поруч з корінними римлянами?
 4.    Чому імператори мусили постійно збільшувати платню воїнам?
 5.    Наведи приклади того, як у римській армії звичайні воїни досягали значних висот.

Третє завдання

Справжній військовий повинен вміти працювати з картою та шифром.

На столі вчителя лежать конверти із шифровками. Кожен бере собі завдання і, розшифрувавши, виконує його. Приклад:

 І конверт

ИНІФА ОТСІМ ІТРАК АН МЕЦРОПАРП ЕТЧАНЗОП

Четверте завдання.

Розгадайте кросворд з грецької міфології

 

П

Л

Е

В

І

К

Т

О

Р

І

Я

Н

У

С

Ю

П

І

Т

Е

Р

А

А

О

Т

К

Н

Е

П

В

Е

С

Т

В

М

А

У

Н

У

Т

Ц

Е

Р

Е

Р

С

Р

Л

Ю

Н

О

Н

А

А

Р

О

В

Х

А

Ф

О

Р

Т

У

Н

А

Р

А

К

П

К

У

П

І

В

О

Н

А

 

Відповіді:

Плутон, Марс, Ескулап, Вакх, Вікторія, Аврора, Купідон, Юпітер, Нептун, Фортуна, Веста,  Юнона, Церера.

П’яте завдання.

Керуючись описом на картках, встановити, про кого з імператорів йде мова. Імена імператорів розташуйте на стрічці часу у хронологічному порядку, указавши роки їх правління.

 Картка №1

Став Імператором у 12 років. Був вбитий у 18. На надгробку написано „...Переможцю персів, переможцю готів, переможцю сарматів, який відвернув загрозу міжусобиць у Римській державі, переможцю германців, та не переможцю Філіпов.”

Картка №2

За походженням араб. Жорстока та безкультурна людина. У роки його керування відбулася важлива подія: у Римі було відсвятковане тисячоріччя міста.

Картка №3

Казав, що став імператором заради помсти. З точки зору римлян він був варваром. Народився у Лівії. Мав африканський акцент. Вів великі війни, наслідував Траяну. Про себе залишив могутню державу, запаси хліба на 7 років. Помер у Британі.

Картка №4

Септимій Бассіан. Перейменован своїм батьком у Марка Аврелія Антоніа. Отримав прізвисько від одягу, який роздавав народу. Був вбитий своїм начальником охорони.

Картка №5

Народився на території сучасної Болгарії. Був самим хоробрим воїном в армії. Його називали Геркулесом, Ахіллом, Гектором. Вбив усіх, хто знав про його незнатне походження. На землі не було найбільш жорстокішого звіра.  

Картка №6

Отримав владу, знаходячись під впливом своєї бабці Мези та матері Мамеї.  Займався геометрією. Добре малював. Грав на багатьох музичних інструментах. Вдало проводив продуктові реформи. Багато та завжди вдало воював.

Картка №7

Війну, яку почав його батько Марк Аврелій і майже закінчив, він припинив, прийнявши вимоги ворогів. Називав себе Геркулесом; бився в амфітеатрі, як гладіатор.

Час правління

Імператор

 

 

 

 

 

 

217  -218рр.

Макрін

218-222рр.

Геліогабал (Елагабал)

 

 

 

 

(238)

Гордіан І, Гордіан ІІ, Бальбін, Пупієн

 

 

 

 

Відповіді:

 1. Коммод (176-192рр.) – картка №7
 2. Септімій Севєр (193-211рр.) – картка №3
 3. Каракала (198-217рр.) – картка №4
 4. Севєр Олександр (222-235 рр..) – картка №6
 5. Максімін Фракієць (235-238рр.) – картка №5
 6. Гордіан ІІІ (238-244рр.) – картка №1
 7. Філіп І Араб ( або Старший ) (244-249рр..)– картка №2

ІІІ. Підсумок уроку.

Визначається переможець. Учням виставляються оцінки за знання матеріалу

  ІV. Д/З. Скласти кросворд із 12 слів, які зустрічалися при вивченні даної теми. 

 

Література

 1.   Бабанский Ю.К. Оптимизация учебно – воспитательного процесса. – М.; Просвещение, 1982.
 2.   Грицевский И.М. Работа учителя с учебником при подготовке к уроку истории.- М., 1987.
 3.   Кларин М.В. Игра в учебном процессе. 1982
 4.   Поліщук Ю. Історичний аспект проблеми використання дидактичних ігор у школі. – Тернопіль, 1997.
 5.   Уколова И. Ролевая игра. – История – 1997. - № 1    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

doc
Додано
28 лютого 2018
Переглядів
1318
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку