1 липня о 18:00Вебінар: Шкільна дошка – ігрове поле вчителя

Розробка уроків із зарубіжної літератури

Про матеріал
В збірці конспекти уроків для різних класів. Можна застосовувати при проведенні уроків зарубіжної літератури згідно календарного планування.
Перегляд файлу



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВІДДІЛ ОСВІТИ

ПІДВОЛОЧИСЬКОЇ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

ПІДВОЛОЧИСЬКИЙ РАЙОННИЙ МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ   

Використання інформаційних технологій

на сучасному уроці світової літератури

 

 

 

вчителя світової літератури

Підволочиської гімназії імені Івана Франка

Левицької Лілії Іванівни

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розвиток дитячої обдарованості. Інформаційно-методичний вісник –

Підволочиськ, 2013. – с. 60

 

 

Укладач:

Левицька Л. І.

 

На допомогу вчителям світової літератури.

Посібник містить  конспекти  уроків за програмою світової літератури. Конспекти побудовані за загальною схемою: для кожного уроку зазначено тему, мету, тип уроку, описані його основні структурні елементи, розкрито зміст матеріалу уроків, передбаченні можливі форми проведення кожного етапу уроку.

 

 

 

 

 

Рецензенти:

 

Гринюк Л. І., вчитель світової літератури

Кам’янківської ЗОШ І-ІІІ ступенів.

 

Продеус О. М.,

методист РМК.

 

 

 

 

 

 

 

 

Компютерний набір, верстка Левицька Л. І. – вчитель світової літератури Підволочиської гімназії імені Івана Франка. 

 

Левицька Лілія Іванівна  вчитель світової літератури 

Підволочиської гімназії імені Івана Франка

Педагогічний стаж, стаж роботи у даному навчальному закладі

- 14років.

Проблема, над якою працюю : «Використання інформаційних  технологій  на  сучасному  уроці  світової  літератури».

 

ТВОРЧЕ КРЕДО:

«Щоб вести дітей за собою, необхідно самому рухатися, не зупиняючись»

 

ІІ.  Обґрунтування    актуальності

 

Інформатизація освіти - один з основних напрямів процесу інформатизації, продиктований потребами сучасного суспільства, у якому головним рушієм прогресу є індивідуальний розвиток особистості. Вона має забезпечити впровадження в практику програмно-педагогічних розробок, спрямованих на інтенсифікацію навчального процесу, вдосконалення форм і методів організації навчання.

Основною метою всіх інновацій в освітній галузі є сприяння переходу від механічного засвоєння учнями знань до формування вмінь і навичок самостійно здобувати знання. Успішність розв’язання цього завдання значною мірою залежить від мети використання комп’ютера в навчальному процесі, якості й можливостей програмного забезпечення та від того, яке місце посяде комп’ютер в системі дидактичних засобів.

      Запровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховний процес – це не данина моді, а необхідність сьогодення, оскільки більшість дітей ознайомлюються з комп’ютером набагато раніше, ніж це їм може запропонувати школа. Ні для кого вже не є новиною необхідність широкого застосування електронних засобів навчання  під час вивчення будь-якого предмету.

    Це  не твердження, а практично догма, якої вимагає час. Адже вчителю у його прагненні зацікавити, сконцентрувати увагу учнів на вивчення свого предмету доводиться конкурувати з чудово організованим світом мас-медіа (телебачення,  мобільні телефони, ігрові приставки тощо). 

     Крім того, витрачаючи великі кошти на придбання комп’ютера для дитини з метою, насамперед , забезпечити нащадка гарним засобом навчання, багато хто з батьків не розуміє, що сам по собі комп’ютер – це своєрідна tabula rasa, яка буде виконувати лише ті функції, які у неї закладуть, тому дуже часто комп’ютер стає не помічником у навчанні, а потужною, часом – непереборною перепоною останньому, коли у дитини виникає ігрова або Інтернет залежність.

     Тому саме вчитель має виховувати бажання застосовувати улюблену іграшку для здійснення навчання.

ІІІ. Теоретична  база досвіду

      Про  користь комп’ютерних  технологій  в   процесі  розвитку  читацької  культури висловлюються  О. Ісаєва,  Г.  Дегтярьова,   проаналізувавши досвід застосування  комп’ютерних  методичних  систем  на  уроках  літератури, Н.Вукіна  та  І.  Якіманська  говорять про  високу  результативність  роботи, якщо  є  тісний  взаємозв’язок  різних технологій  ( ІКТ   та  критичного мислення),  Грищенко  О,  Ю. Ковбасенко,  якими  досліджено  різноманітні інноваційні  педагогічні  технології  в  процесі  вивчення шкільних дисциплін,  зокрема  літератури. 

     Що ж таке ІКТ?

      Технологія – це наука про способи розв’язання задач людства за допомогою технічних засобів.

      Педагогічна технологія – це науково обґрунтована педагогічна система, яка гарантує досягнення певної навчальної мети через чітко визначений наперед   кінцевий результат.  

       Інформаційні технології стають  потужним багатофункціональним засобом навчання. Їх використання привчає учня жити в інформаційному середовищі, сприяє залученню школярів до інформаційної культури.

      Сьогодні, з огляду на сучасні реалії, вчитель повинен вносити в навчальний процес нові методи подачі інформації. Виникає питання, навіщо це потрібно?

      Мозок дитини, налаштований на отримання знань у формі розважальних програм по телебаченню, тому набагато легше сприйме запропоновану на уроці інформацію за допомогою медіа-засобів.        Вже давно доведено, що кожен учень по-різному освоює нові знання. Раніше вчителям  важко було знайти індивідуальний підхід до кожного учня. Тепер  з використанням комп'ютерних мереж і онлайнових засобів, школи отримали можливість подавати нову інформацію таким чином, щоб задовольнити індивідуальні запити кожного учня. 

      Необхідно навчити кожну дитину за короткий проміжок часу освоювати, перетворювати і використовувати в практичній діяльності величезні масиви інформації. Дуже важливо організувати процес навчання так, щоб дитина активно, з цікавістю і захопленням працювала на уроці, бачила плоди своєї праці і могла їх оцінити.       Допомогти вчителю у вирішенні цього непростого завдання може поєднання традиційних методів навчання та сучасних інформаційних технологій, у тому числі і комп'ютерних. Адже використання комп'ютера на уроці дозволяє зробити процес навчання мобільним, строго диференційованим та індивідуальним.

     Поєднуючи в собі можливості телевізора, відеомагнітофона, книги, калькулятора, будучи універсальною іграшкою, здатною імітувати інші іграшки і найрізномінітніші ігри, сучасний комп'ютер, разом з тим, є для дитини рівноправним партнером, здатним дуже тонко реагувати на його дії і запити. Такого партнера  їй  часом не вистачає. З іншого боку, цей метод навчання є досить привабливим і для вчителів: допомагає їм краще оцінити здібності і знання дитини, зрозуміти її, спонукає шукати нові, нетрадиційні форми і методи навчання. 

ІV.  Головна мета педагогічної діяльності:

-            технологізація педагогічних процесів шляхом впровадження новітніх технологій,     методик, сучасних інформаційних засобів навчання;

-            впровадження особистісно-орієнтованого навчання шляхом застосування педагогічних інновацій;

-            підвищення   мотивації  досягнення максимальної результативності   у  навчанні  через  створення   ситуації  успіху,  що сприяє  повноцінній  діяльності  кожної  дитини;

-            підвищення якості знань учнів;

-            сформувати  життєво  необхідну  компетентність  - отримання інформації  за  допомогою  ІКТ; -  підвищення вихованості учнів.

Задачі діяльності  на цей час:

-            вивчення та аналіз педагогічних інновацій, які найбільш сприяють якісній гуманітарній  освіті;

-            використання новітніх технологій в педагогічній діяльності; - розробка методичних продуктів щодо реалізації   унаочнення  навчання засобами   ІКТ.

Головною в моїй   роботі стала мета   зробити навчання цікавим: для учня це означає посильним і успішно-результативним. Виховання ж інтересу передбачає реалізацію багатьох методичних прийомів, пошук і застосування різних технологій навчання. V.  Суть  досвіду.

         Застосування засобів ІКТ в системі освіти, перш за все, направлене на вдосконалення існуючих технологій навчання. Комп'ютерні технології підсилюють дослідницькі, інформаційнопошукові і аналітичні методи роботи з навчальним матеріалом.         За допомогою комп’ютера як засобу навчання можна реалізувати програмоване та проблемне навчанням.   Програмне забезпечення дозволяє вчителю – предметнику  знайти свій підхід до викладання предмета. 

Використання навчальних програм є дуже ефективним методом навчання, якщо він поєднується з традиційними методиками, а вчитель займає активну позицію та при необхідності стає проміжною ланкою між комп’ютером та учнем під час практичних занять.

На своїх уроках я використовую ППЗ, рекомендовані Міністерством освіти та науки України («Світова  література. Дидактичні мультимедійні матеріали. 7, 8, 9, 11кл.»,  «Музичне мистецтво. 5-8 кл»), відеоматеріали з  серії «Енциклопедія»  (біографії письменників),  різноманітні мультимедійні презентації  як  на  уроках,  так  і  у  процесі  проведення виховних  заходів  різного  характеру,  позакласної  роботи  з  предмету.

         Основна мета використання   мною  таких  засобів  – активізувати пізнавальну діяльність учнів; підсилити самостійність в оволодінні знаннями, уміннями і навичками, мотивацію і інтерес до навчання і, тим самим, поліпшити навчальні досягнення учнів.       У  своїй  практичній  діяльності я  застосовую методичні  прийоми  із  використанням  комп’ютера  на  різних етапах  уроку.

Етап підготовки  до  сприйняття  твору.

 Заочна  екскурсія місцями  подій,  що  відбуватимуться  у  творі.  

    Наприклад,   під  час    розгляду історичних    подій,  про  які  йдеться  у  романах В. Скотта «Айвенго», або М. Гоголя «Тарас Бульба»,   у  семикласників  після  медіа-екскурсії «Історичний коментар»,  під  час  якої   учні   знайомляться  з  картами  України та  Англії, відеоматеріалами  про короля

Річарда Левове серце та хрестові походи, козаків та Запорізьку Січ ,  світлинами  місць,  де відбувалися події, суттєво  підвищується  розуміння  твору   і  вчинків  його  героїв, підвищується  мотивація  до  ознайомлення  з  оригіналом  твору,  а  не  його скороченим  варіантом,  поданим  і  підручнику.

 Подорож музеями  письменника.  

Під  час  вивчення   творчості О. Пушкіна, А . Міцкевича, М. Гоголя, М .Булгакова , Ф .Достоєвського запрошую  учнів  до віртуальних музеїв в  різних містах,    перегляд  експонатів  яких  допомагає  наблизити дітей  до розуміння  життя  письменників.

Перегляд  фрагментів   фільмів  про  життя письменника з  подальшим  розв’язанням  проблемних  запитань (пропоную учням  (6-11  кл.) переглянути    уривки  кінофільмів  про письменників , їх долю. »Таємниця Гоголя»,  «Адам Міцкевич», «Т. Лапа  та М. Булгаков»  і т. д. Після  чого  школярі  самостійно  роблять  висновки  про  те,  як  формувався характер  поета, що  впливало  на  формування  світогляду,  де  бралися автором  сюжети  для  творів  тощо.

 Перегляд  ілюстрацій,  фотографій  до  твору  чи  теми. Наприклад,  під  час  написання  у  7 класі опису картини трьох богатирів представлено фото  ,що дало кращі результати при написанні роботи.

 Етап  аналізу художнього  твору.

 Інтернет-знайомство  з  оригіналом твору – вже  не  нова  форма, яку   використовуємо  у  роботі,  адже  в умовах  слабкого  бібліофонду,  дидактичної  бази школи  доводиться  шукати альтернативні  шляхи  для  отримання  інформації.  На  уроки позакласного читання  інколи  доводиться  оригінали творів, що  пропонуються для вивчення, шукати  у  глобальній  мережі .(О. Верхарн »Вибрані твори», С. Цвейг «Лист незнайомої», Р. Сабатіні « Одісея капітана Блада» )

 Шкільна лекція  із  залученням  мультимедійних  презентацій.   Навчальні презентації, завдяки своїй наочності та яскравості, полегшують сприйняття учнями навчального матеріалу, їх можна використовувати в самоосвітній діяльності учнів.

 Створення опорних  конспектів,  схем,  таблиць   Прослуховування художнього  тексту  в  електронному  варіанті, перегляд мультфільмів та фільмів до творів , які

вивчаються).(уривки) Етап  закріплення  знань.

 Виконання тестових  завдань. Для організації моніторингу якості знань учнів можна разом із різнорівневими контрольними роботами проводити комп'ютерне тестування з використанням тестової оболонки Tmaster.

 Розгадування вікторин,   кросвордів,  ребусів.  У процесі закріплення    діти  після опрацювання  виучуваного  матеріалу отримують завдання  на   слайді, працюють над  його  вирішенням,  після  чого  можуть  перевірити  себе  або  свого товариша,  перейшовши  до  наступного  слайду,  де  вчителем  заздалегідь уведено правильні відповіді.  Це  дає  змогу  дитині  оцінити  самого себе. Якщо  в  учня  виникають  труднощі  з   виконанням   через  неуважність   під час  отримання  нової  інформації  у  процесі   роботи  з  презентацією,   він має   можливість  повернутись  до  потрібного  слайду, опрацювати його ще раз. Учень  працює  самостійно,  використовуючи  стільки  часу  на  вивчення  матеріалу, скільки йому потрібно,  аби  його  засвоїти.  Колективна  ж робота  не дає учневі  такої можливості.   Такі презентації дозволяють учням не тільки набути практичних навичок з певної теми, а й виправити помилки при їх виникненні, отримати   оцінку за свою роботу.

          Створення  учнями презентацій  з   вивченої  теми  чи  розділу.

          Створення презентацій-вікторин  про  героїв  твору,  автора «Невідоме  про  відомого…»

          При вивченні творчості  В. Вітмена  даю можливість учням скласти власну презентацію на тему «Пісня про себе».

    При вивченні теорії літератури  учні складають презентації на тему «Срібне століття. Акмеїзм.»  «Кубізм в різних видах мистецтва» «Модернізм це…» Вивчення нового матеріалу, пропонованого комп'ютерною програмою, одержує особистісно – орієнтовану спрямованість. В процесі роботи з навчальними системами значно активізувався процес корекції і актуалізації знань учнів, часу на ці етапи уроку витрачається набагато менше.

 

       Використання комп’ютера  на уроках розширює мої можливості як учителя під час підбору матеріалу до уроку і форм навчальної роботи, робить уроки яскравими та цікавими, інформаційно та емоційно насиченими.

   

          У  нашій школі один кабінет в якому є інтерактивна дошка та два комп’ютерних класи. Крім того у моєму кабінеті є комп’ютер , а ще залучаю до роботи власний ноутбук .  Та,  повірте, зацікавлені очі ваших учнів упродовж  уроку і  фраза  після  дзвінка  «як  швидко промайнув  урок»   знову  і  знову  надихатиме  вас  на  підготовку  і проведення  занять  з  використанням  ІКТ.    

При  підготовці  до  уроку  з  використанням  ІКТ не  слід  забувати,  що це  УРОК,  при  підготовці  до  якого  слід пам’ятати,  що  комп’ютер    повинен не замінювати  вчителя,  а  лише доповнювати  його.

 Комп’ютер  може  виконувати    функції:

ü   джерела  навчальної  інформації;

ü   наочного  посібника;

ü   тренажера;

ü   засобу  діагностики  і  контролю.

 

При проектуванні  уроку  використовую різні програмні  продукти:

F Готові програмні  продукти (енциклопедії,  довідники,  програми).

F Пакет  Microsoft Office,  який  включає  у себе крім  відомого всім  текстового  редактора  Word,  ще  й  систему  баз  данних  Acces  і електронні  презентації  Power Point.

F Текстовий редактор  Word  дозволяє  підготувати  роздатковий  та  дидактичний  матеріал

F Електронні презентації  дають  можливість  при мінімальній підготовці  і  незначних витратах  часу  підготувати  наочність  до  уроку.  Уроки,  проведені  за допомогою презентацій  у   Power Point  видовищні  і  ефективні  в  роботі над  інформацією.

F Інтернет-ресурси, які   сприяють   спілкуванню  з  колегами,  обміну  досвідом,  а  значить  і матеріалами,  які  можу  використовувати  у  своїй  роботі.

F Відеоролики та короткі документальні фільми роблять уроки цікавішими, учням краще запам’ятовується матеріал.(використовую матеріали з сайту «Ютюб» та ін.

F При вивченні творчості поетів використовую записи пісень та відео презентації,  що покращує сприйняття матеріалу.

Переваги використання  ІКТ

ü   Індивідуалізація  навчання

ü   Інтенсифікація   самостійної  роботи  учнів

ü   Зростання  обсягу  виконаних  за  урок  завдань

ü   Розширення  інформаційних  потоків  при  використанні  Інтернет

ü   Підвищення  мотивації  та  пізнавальної  активності  за  рахунок різноманітності  форм  роботи:  поставиш  вірно  пропущені  літери,  дасиш відповіді  на  поставлені  запитання  -  відкриєш  картинку  чи  почуєш музику тощо.  Такі  заняття  викликають  у  дітей  емоційний  підйом,  навіть  слабкі учні  охоче  працюють  з  комп’ютером

ü   Інтегрування  звичайного  уроку  з   комп’ютером  дозволяє частину  своєї  роботи  перекласти  на  ПК 

Але,  поряд  з  плюсами,  виникають  і  різні проблеми  як  при  підготовці  до  таких  уроків,  так  і  під  час  їх проведення 

 

 

Недоліки  та  проблеми  застосування  ІКТ

ü   Велику  кількість  часу  потрібно  для  підготування  уроку  з використанням  ІКТ.

ü   Недостатня  комп’ютерна  грамотність  як  учнів,  так,  часто, що  гріха  таїти,  і  учителів.

ü   Не  вистачає  комп’ютерного  часу  на  всіх.

ü   При  недостатній  мотивації  до  роботи  учні  часто відволікаються    на  ігри, музику,  перевірку  характеристик  ПК.

ü   Фінансова  неспроможність  сільської  школи,  яка  самотужки вирішує  проблему функціонування  Інтернету   у  її  стінах,  забезпечити постійний  доступ  до  глобальної  мережі,  аби  користуватись  нею   як джерелом  отримання  інформації.

ü   Існує  ймовірність,  що,  захопившись  застосуванням  ІКТ  на уроках,  учитель  перейде  від  розвивального  навчання  до наочно-ілюстративного.

Реалізація  методичної  теми    здійснюється  в кілька  етапів:

І етап  (6-7кл.)

-            Розширення  пізнавальних  можливостей учнів.

-            Формування  навичок  самостійної  роботи  з  комп’ютером  з огляду  на  особливості  вивчення  предмету.

-            Зростання  інтересу  учнів  до  вивчення   української мови  та літератури. ІІ  етап  (8-9 кл.)

-            Виховання  в  учнів  почуття  відповідальності  за  виконану роботу.

-            Формування  стійкої  мотивації  в  учнів  до самостійного пошуку.

-            Розвиток  критичного  мислення,  уміння  аналізувати, порівнювати  інформацію,  отриману  з  різних  джерел.

ІІІ  етап  (10-11 кл.)

-            Розвиток уміння  захищати  свою  позицію.

-            Формування  стійких  умінь  і  навичок.

-            Оригінально  розв’язувати навчальні завдання.

-            Розвиток  уміння  аргументовано   захищати свою  позицію.

-            Вільне  володіння  навичками  виконання  поставлених  завдань.

VI. Результативність

       На  І  етапі   роботи  над  методичною  темою для  порівняння    взяла  різні  уроки   у  одному  класі  (7 кл.)(з використанням  ІКТ,  і  де  ІКТ-навчання  не  застосовувалось)  і  провела аналіз  результативності  використання  мультимедійного  супроводу навчального  заняття  із літератури.  Дійшла  висновку,  що  урок,  проведений з  ІКТ-технологіями відзначився  такими  перевагами:

-         матеріал краще  сприймається;

-         забезпечуються  умови   для самостійної  роботи  над отриманням   знань,  самооцінки  учня; - відбуваються  позитивні  зміни в  якості  знань; - підвищується  мотивація  до вивчення  предмету.

Порівняно  з  минулим  роком  в  учнів  8 класу ,  не  зважаючи  на  невисокий  інтелектуальний  потенціал  , спостерігаю  підвищення  мотивації,   активності  у  вивченні  предметів,  що в  результаті  неодмінно приведе  до  підвищення  якості  знань.     Досвід  : «Використання   інформаційних  технологій  на  сучасному  уроці  світової літератури »   може бути використаним у практиці вчителів   за умови: 

      знання вчителем теорії питання, основних ідей технології, методики викладання, вікових та психологічних особливостей учнів; 

      достатнього рівня ІКТ-компетентності  педагога;

      бажання творчого підходу щодо вирішення проблем якісного навчання школярів в умовах інформатизації освіти. 

 Отримані позитивні результати переконують в тому, що робота по створенню і впровадженню дидактичних засобів з використанням ІКТ на уроках  світової літератури має бути продовжена. 

        

Урок №1

ТЕМА: Мандрівка в чарівний світ роману Джоан Ролінг  « Гаррі Поттер ».

МЕТА: дати поняття про літературу фентезі, формувати уявлення учнів про відмінності художнього світу казки , фентезі від реального світу, розвивати вміння переказувати прочитане, виховувати у дітей співчуття, повагу до дружби, благородство, доброту.

ОБЛАДНАННЯ: слайди, відеофільм «Гаррі Поттер і  філософський камінь».

 

ЕПІГРАФ: «Книжки! Розум! 

 Є важливіші речі – дружба,            

відвага і …»

Дж. К. Роулінг

ХІД УРОКУ:

Організаційний момент   

Оголошення теми та мети уроку

    ВСТУПНЕ СЛОВО ВЧИТЕЛЯ: 

Народна мудрість говорить: «Сонце зійде – оживає природа, книгу прочитаєш – просвітлюється розум». Ця мудрість свідчить про споконвічну повагу людей до книги – золотого джерела знань. Але сьогодні, у ХХІ ст., книги поступово відтісняються іншими джерелами інформації: світ заполонили телевізори, комп’ютери, плеєри тощо. На перший погляд здається, що інтерес до книги зажди втрачається дітьми і нічим їх вже не примусити читати. І от з’являється книжка для дітей, якою зачитуються і молодші школярі, і старшокласники, і навіть дорослі із захопленням читають книжку за книжкою, з нетерпінням чекаючи наступної.Але спочатку давайте дізнаємося, кому ми зобов’язані появі у сучасній дитячій літературі такого феномену, як казкові історії про Гаррі Поттера. Передусім ми адресуємо подяку англійській письменниці Джоан Кетлінг Роулінг.  Сьогодні  вона у нас в гостях   і радо поділиться розповіддю про себе та твори про Гаррі Поттера.  

 

 

Рольова гра

Ведучий  Доброго дня, Джоан !  Ми раді вітати, сьогодні, вас на нашому уроці .Розкажіть , будь ласка , де ви народилися   та як проходило ваше дитинство?

ДжоанУ дитинстві я  була схожа на Герміону : багато читала і гарно вчилася;   а на Гаррі , бо  ходила в окулярах. А народилася у невеликому містечку Чіппінґ Содбері31 липня 1965 р..Доречі, день народження у мене тоді, коли і в Гаррі Поттера. Після закінчення школи навчалася на філологічному факультеті (спеціальність «Французька мова та література») провінційного університету м.

Ексетер, а потім працювала секретарем лондонського відділу організації «Міжнародна амністія». Звідти мене звільнили, бо я використовувала їхній комп’ютер, аби писати власні твори.(сміється).

Ведучий:  А коли у вас з’явилася  ідея   про Гаррі Поттера?

Джоан:У  поїзді «Манчестер-Лондон» мені уперше явився образ хлопчика в окулярах з чарівною паличкою. Цей образ я привезла з собою в Португалію, де писала ранками, бо уроки мала в другій половині дня. Писала в сирому Единбурзі, де не було для цього ніяких умов.  Писала не на комп’ютері, навіть не на друкарській машинці, а звичайною кульковою ручкою у звичайному учнівському зошиті. Ось так і народжувався чудовий герой.

Ведучий:  В якому році видана перша книга про Гаррі?

Джоан:Першу книгу серії — «Гаррі Поттер і філософський камінь»

(«HarryPotterandthePhilosopher'sStone»), котра вийшла друком у Великобританії в 1997 p., —я    писала п'ять років. Закінчити роман вдалося завдяки Шотландській раді у справах мистецтв, яка виділила мені невеликий грант у рамках підтримки дитячих письменників.

Ведучий :  Я чув , що за цю книгу ви отримали нагороди?

Джоан:  Так, це правда.Це були «Найкраща дитяча книга року» і «Золота медаль» за найкращу книгу для дітей віком від 9 до 11 років.

Ведучий: Ми дуже дякуємо вам за ваше інтерв’ю, за те, що завітали до нас сьогодні. Бажаємо вам творчих успіхів, нових героїв та особистого щастя.  Допобачення.

 Джоан :  І я була рада зустрічі з вами .До зустрічі ,друзі.

Вчитель:  Це не всі сюрпризи на нашому уроці.  Зараз я хочу запросити до слова  самого Гаррі Поттера   ( підготовлений та переодягнений учень від імені Гаррі Поттера розповідає про його життя в родині Дурслів., про чудернацькі речі, які іноді з ним траплялися.)

Вчитель :  Все змінилося одного чудового дня.  Відтоді життя Гаррі потекло іншим руслом.Як це було???

ПЕРЕГЛЯД УРИВКУ З КІНОФІЛЬМУ «ПОЯВА ХАГРІДА В ХАТИНЦІ ПОСЕРЕД МОРЯ».

Вчитель:  Давайте уявімо себе на місці Гаррі. Що б ви відчули на його місці? Чого б боялися? Про що мріяли? Чому Гаррі було важче за інших дітей?

(Діти висловлюють свої думки)

Запитання до учнів  «Уважний читач»

1.     Номер будинку, в якому жили Дурслі. (№ 4).

2.     Як звали місіс Дурслі? (Петунія).

3.     Як звали батька Гаррі? (Джеймс).

4.     За   який період         відросло     волосся      Гаррі        після стрижки тітки Петунії? (За ніч).

5.     Де спав Гаррі у будинку Дурслів? (У комірчині під сходами).

6.     У який день тижня почалася історія, описана у казці Дж. Ролінг?

(У вівторок).

7.     Як звали матір Гаррі? (Лілі).

8.     Як звали брата Гаррі Поттера? (Дадлі).

9.     Хто такі магли? (Звичайні люди).

10. Хто привіз маленького Гаррі в дім тітки та дядька? (Гагрід, професорка Макгонегел , професор Дамблдор).

11. Що залишилось        у        Дадлі          після          зустрічі        з

Гагрідом? (Поросячий хвіст).

12. Вік Гаррі, коли загинули його батьки? (Один рік).

 

 

 

 Вчитель:  Ми вже знаємо, як жилося Гаррі Поттеру у дядька

Вернона і тітки Петунії. Цей дім ніколи не буде для нього рідним. Тільки у школі чаклунства Хогвартс Гаррі знайде справжніх друзів серед ровесників і дорослих, зрозуміє головні цінності життя.

 

    ПЕРЕГЛЯД УРИВКУ З КІНОФІЛЬМУ «МАНДРІВКА ДО ХОГВАРДСА. СОРТУВАЛЬНИЙ КАПЕЛЮХ».

Вчитель :  Хто ж були справжніми друзями Гаррі?

(учні коротко розповідають та характеризують друзів Гаррі

Поттера, демонструють фото , або портрети персонажів)

 

Учень 1:Герміона Грейнджер

 

Народилася 19 вересня 1979 року. Її батьки — маґли (стоматологи) — і сама вона, відповідно, маґлонароджена чарівниця, за зневажливим визначенням чистокровних слизеринців — «бруднокровка». Герміона вчиться в Гоґвортсі. У Герміони карі очі і каштанове волосся. Зовнішність її в книзі «Гаррі Поттер і філософський камінь» описана так: «дівчинка з густим каштановим волоссям. Має кота Криволапика, якого купила на гроші, отримані на день народження від батьків.Наполеглива, вчиться на відмінно, вірна подруга.

  Учень2Рон    Візлі

 

Рон — шоста дитина в небагатій сім'ї чистокровних магів. Брати завжди і у всьому затьмарюють Рона. У нього завжди мало грошей, проте він володіє тим, чого не можна купити ні за які гроші, - добрим серцем і невичерпним оптимізмом.  Рон вірний друг та щира людина.

 Учень3:А ще   добрим, великим товаришем був Рубеус Геґрід

                                             

- викладач догляду за магічними істотами, зберігач ключів та лісник в школі чарівництва й чарівництва «Гоґвортс».  Любить  доглядати за різними магічними істотами.Хвилюється та вболіває за Гаррі Поттера.

 

Учень 4:  Джіні Візлі

 

Сьома дитина і єдина дівчинка в сім'ї Візлі. Її батьки — Артур і Молі Візлі, брати — Білл, Чарлі, Персі, Фред, Джордж і Рон Візлі. Джіні — симпатична дівчинка з карими очима і рудим (як і у всіх Візлі), довгим до плечей волоссям, талановита чарівниця.

Дуже спокійна і врівноважена, слухняна, скромна в спілкуванні.Як  і всі молодші, мріє бути незалежною. Віддана своїй сім'ї і друзям.

 

Учень5:  А ще опікував Гаррі ,підтримував у важкі хвилини директор школи чародійства та магії  Албус Дамблдор

 

 

Дамблдор — мудра людина, що розуміє, що Гаррі мусить засвоїти деякі жорсткі уроки для того, щоб підготуватися до того, що станеться в його житті. Він дозволяє Гаррі те, що не дозволив би іншому учневі та намагається огородити Гаррі від того, від чого він його може захистити.

 

ПРИЙОМ «АКВАРІУМ»:

Учні об’єднуються у 4 групи. Одна сідає в центрі класу, утворює маленьке коло (акваріум), отримавши завдання, починає його обговорювати. На це відводиться 4-5 хвилин. Решта класу слухають, не втручаючись в обговорення. Коли час вичерпано, група займає своє місце, а клас обговорює запитання:

-         Чи погоджуєтеся ви з думкою групи?

-         Який аргумент ви вважаєте найпереконливішим?

 Після цього місце в «акваріумі» займає інша група та обговорює наступне завдання.

ЗАВДАННЯ:

1.     Друзі і вороги Гаррі Поттера. Хто вони?

2.     Заважав чи допомагав Гаррі квіддич?

3.     Філософський камінь – символ добра чи зла?

4.     Як допомогло Гаррі дзеркало бажань?

 

.  «Про кого йдеться?».

Зачитується по три висловлювання про одного й того самого літературного героя казки Дж. Роулінг. Командам треба після кожного висловлювання відповісти, про кого мовиться. 

1        Висловлювання: « Він був високий, худорлявий і, здається, дуже старий...».

2        Висловлювання: його «довге сиве волосся й бороду можна було заткнути йому за пояс».

3        Висловлювання:«... Його довга пурпурова мантія волочилася по землі, ховаючи черевики з пряжками на високих підборах. За окулярами, що скидалися на два півмісяці, іскрилися голубі очі, а ніс був страшенно довгий і гачкуватий, неначе його перебили принаймні двічі. Звали цього чоловіка...» (АлбусДамблдор).

 

 

1        Висловлювання: «... мав худе обличчя, гострі коліна, чорне волосся...»

2        Висловлювання: «Він носив круглі, обмотані скотчем окуляри...»

3        Висловлювання: «... мав тонесенький шрам на чолі у формі блискавки».(Звичайно, це Гаррі Поттер).

 

СЛОВО ВЧИТЕЛЯ:Ми бачимо, що на долю Гаррі Поттера випало чимало пригод. Спробуйте пригадати  їх.

Демонструються малюнки із зображенням героїв та епізодів кінофільму «Гаррі Поттері філософський камінь». Завдання – відгадати зображеного героя, або героїв та епізод.  (додаток 1).

 

А тепер завдання для груп.  Потрібно створити протягом 5  хвилин та презентувати рекламний ролик за казкою Дж. Ролінг «Гаррі Поттер і філософський камінь».

ПІДСУМКОВА БЕСІДА:

 

      Чим відрізняється фільм «Гаррі Поттер і філософський камінь» від книги?

      Які події книги зображені найбільш яскраво?

      Якими ви уявляєте викладачів школи?

      Навчання в Хогвартсі цікаве? Чому?

      Хогвартс став рідним домом для Гаррі?

      З яким почуттям він залишав його?

      Попередження про що отримав кожен учень Хогвартса в кінці навчального року?

      Що найцікавіше в світі чарівників?

      Чи хотіли б ви вчитися в Хогвартсі?

      Який персонаж і чому вам найбільше сподобався?

      Що цінував у Гаррі Дамблдор?

СЛОВО ВЧИТЕЛЯ:  Ось і підходить до завершення мандрівка в чарівний світ Гаррі Поттера.  

Що чарівного, фантастичного ми побачили в ньому?  Що допомогло Гаррі стати переможцем?

 

ОЦІНКА ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ.ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ:

1.Намалювати ілюстрації до роману «Гаррі Поттер і філософський камінь», скласти до твору кросворд та запитання для вікторини.

2.Додатково, за бажанням( створити мультимедійну презентацію   до твору)

-  

   

   

 

 

Додаток1

 

Яку роль виконали дані предмети у розповідях про Гаррі Поттера?

 

Як називалася спортивна гра у чаклунів в якій Гаррі був ловцем

 

Як звали юного чарвника , який не любив Гаррі Поттера

 

 

Хто зрадив родину Поттерів  ? Через кого загинули батьки Гаррі?

 

Як звали темного лорда?

Урок №2

Тема: Підсумковий урок – гра  за романом Д.Дефо «Робінзон Крузо»

Мета:  перевірити рівень засвоєння знань, розвивати логічне мислення, вміння швидко орієнтуватися в різних ситуаціях; формувати дослідницькі навички; розвивати усне мовлення учнів; сприяти розвитку читацького інтересу учнів.

Тип – уроку: урок – узагальнення.

Хід уроку

1.   Організаційний момент;

2.   Оголошення теми і мети уроку.

Діти, на сьогоднішньому уроці ми підведемо підсумки та перевіримо ваші знання роману Д. Дефо «Робінзон Крузо».

Отож я пропоную вам сформувати команди, по 5-6 чоловік.

А ще я оберу собі помічника, який буде вести рахунок наших знань.

1 ТУР

1. Формування команд (груп)

1. «Упізнай героя» ( розминка)

А) «На голові у мене красувалася величезна безформна шапка з козячого хутра, із закотом, гуо звисав назад і закривав мою шию від сонця, а під час дощу не давав воді текти за комір.»   (Р. Крузо)

Б) « Насамперед я дав йому полотняні штани. Потім я пошив йому куртку з козячого хутра і, нарешті, змайстрував йому шапку. Найбільше заважали йому штани, а рукави муляли під пахами й катираш плечі, так що довелося переробити його там, де вони завдавали йому турботи.   (П ятниця)

В) Цей герой – символ людської витримки, мужності та оптимізму.

Дехто бачив у ньому розгніваного духа, який говорить громом і вбиває на далекій відстані.

Щоденна невтомна праця дозволила йому перетворити острів «Розлуки» на острів «Надії».    (Р. Крузо)

Г)  Герой схожий «на дику тварину, що іноді рикає і риве, а то й говорить». Для нього гроші замінили всі інші життєві цінності.

Духи Різдва відкрили істинні цінності життя: любов, щедрість, родина.  

( Скрудж. «Різдв. Пісня.»)

Д) Це був гарний хлопець, високий на зріст, бездоганно збудований… На вигляд йому було років 26.

Виявив себе здібним учнем. Його чесність і щирість вражали.  (П ятниця) Був вірним слугою, добрим товаришем, надійним помічником.  (П ятниця)

Перед початком другого туру, я хочу запитати у вас таке:

-Відомий англійський філософ Френсіс Бекон говорив: «Книжки – це кораблі думки, що мандрують хвилями часу і дбайливо несуть свій коштовний вантаж від покоління до поколіня.

Як ви розумієте це висловлювання?

2 ТУР

Гра для капітанів «Вірю»! – «Не вірю»!

1.   Коли ми прийшли в печеру, я дав йому жменю родзинок, шматок кавуна і напоїв його водою. (не вірю, кавуна не було).

2.   За моїми спостережиннями, пори року на острові треба було поділяти не на зимню та літню як у нас в Європі, а на дощову і посушливу.   (вірно)

3.   Моя нога вперше ступила на цей жахливий острів, за моїм рахунком

30 вересня.   (вірно)

4.           Але треба було бачити, що сталося з П ятницею, коли він почув і побачив обличчя цього чоловіка. Я довго ще не міг добитися жодних пояснень, поки нарешті заспокоївшись, сказав, що це його брат. (не вірю, батько)

5.           Коли я переглядав свої речі та речі, які залишив на затонулому кораблі то зрозумів, що маленькі холодні монети я можу з повною відповідальністю назвати гнпотрібним мотлохом.  (вірю)

6.           Щоб не забути мову на острові я читав багато книг, писав. Малював та розмовляв з папугами. (не вірю)

(Підсумки)

3   ТУР

Наступний  етап нашої гри називається «Літературний бій».

(Питання надруковані, додаток  № 1.)

4   ТУР

 «Ти мені я тобі».

Придумати по 1 запитанню для іншої команди.

5   ТУР

«Оригінальна відповідь»

Дати відповідь: «Що очікує острів Робінзона – розквіт чи занепад?» Д/з. Прочитати роман « П ятнадцятирічний капітан».

Індивідуальні  завдання.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   Питання до роману     «Робінзон  Крузо»

1.В якому англійському місті народився Робінзон Крузо?

(Йорк)

2.Яким двом реальним особам, крім письменника Даніеля Дефо, завдячує Робінзон Крузо своєю появою?

(Александр Селькірк – прототип героя, Тімоті Крузо – старий шкільний товариш Даніеля Дефо. Його прізвищем скористався письменник)

3.Робінзон був (першим, єдиним, другий, третім, п’ятим) сином в родині. Вибрати правильну відповідь.

(Третім сином)

4.   З якими тваринами вступили у двобій Робінзон і Ксурі під час втечі з мавританського полону?

(З левами)

5.   Скільки років прожив Робінзон у Бразилії?

(4 роки)

6.       «Лихої години…?, я вступив на корабель». Згадати дату.

          (1 вересня 1659)

7.       Перелічити речі, які залишились у кишенях Робінзона після аварії корабля.

         (Ніж, люлька та бляшанка з тютюном)

 

8.       Якою була найдорожча знахідка Робінзона на потонулому кораблі, яку він «не віддав би в той час за цілий корабель золота»?

          (Робочий інструмент теслі)

9.       Що саме герой буде називати «непотрібним мотлохом»?

(Гроші)

10.   Перелічити умови, якими керував Робінзон при виборі місця для житла.

(Здорова місцевість, прісна вода, захист від спеки, безпека від хижаків, з оселі має бути видно море) 

11.   Які тварини заміняли Робінзону людське товариство?

(Собака, коти, папуга) 

12.   Яким числом датуються перші записи в щоденнику Робінзона?

(30 вересня 1659)

13.   Назва дерева,з якого Робінзон зробив перший човен.

(Кедр)

14.   З якого дерева герой зробив лопату?

          (Залізного)

15.   Що використовував Робінзон замість коси, збираючи врожай ячменю та рису?

(Шаблі, знайдені на кораблі)

16.   До якого продукту ніяк не міг звикнути П’ятниця?

          (Сіль)

 

17.   Назвати страви, які готував Робінзон Крузо на безлюдному острові.

           (Хліб, молоко, сир, масло, бульйон з козлятини, варена, смажена козлятина, черепаховий суп, родзинки, вода з лимоном) 

18.   Яких дерев Робінзон Крузо посадив на острові не менше 20 тисяч?

            (Дерева подібні до верби)

19.   Що взяв Робінзон на пам’ять про своє перебування на острові?

            (Капелюх з козиної шкури, парасольку та одного з папуг)

20.   Скільки років пробув Робінзон на безлюдному острові?

            (28 років, два місяці й 19 днів)

21.   Як виглядав календар Робінзона Крузо?

22.   Чому він перестав вести щоденник?    23. Чого найбільше

злякався Робінзон Крузо ?                              24. Яких тварин приручив Робінзон Крузо? 25. Перезвати що написав Робінзон Крузо в колонках зло і добро?

    

 

Урок №3

Тема: А.Камю «Чума». Художнє осягнення Другої світової війни у світлі екзистенціалістської філософії в романі. Персоніфікація різних можливостей морального вибору в образах героїв твору. Символіка назви.

Мета: Продовжити аналіз твору А.Калю «Чума», розкрити екзистенціальний зміст роману; проаналізувати образи героїв роману, визначити символічне значення чуми; розвивати вміння учнів висловлювати та аргументувати свою точку зору, збуджувати почуття відповідальності за долю і долю людства.

Обладнання: фото А.Камю, роман А.Камю «Чума», хрестоматія та критика підручників за 11 клас.

Епіграф:

 Образом чуми я хочу передати атмосферу задухи, в якій ми   перебували, атмосферу загрози і  вигнання, у котрій жили.

Водночас я поширюю його  значення на буття в цілому

А.Камю

Хід уроку

1.   Організаційний момент

2.   Оголошення теми і мети уроку

3.   Слово вчителя

  На сьогоднішньому уроці ми продовжуємо працювати над романом А.Камю «Чума». Творчість А.Камю – це безперервна спроба дати відповідь на жагучі питання як сучасності, так і взагалі людського буття. Про яку б добу у розвитку цивілізації не йшлося б, у кожній із них знайдеться не дуже багато диваків, які полюбляли б філософію. Та

А.Камю можна, власне, віднести до такого собі дивака – філософа. Хто ж він А.Камю. 

 

Давайте пригадаємо: (Мультимедійна презентація біографії письменника з доповненням учнів)

 

   А.Камю – одна із найсуперечливіших постатей сучасної літератури. Саме суперечливість перетворювала його на бунтівника, який завжди прагнув сонця і не завжди знаходив шлях до нього. Сьогодні ми проаналізуємо події, що відбувалися у творі, познайомимося з героями, які наполегливо боролися зі злом, хворобою і жорстокістю.

   Вчитель: Назва міста в якому відбуваються події? (Орані)

   Найзручніший спосіб познайомитися з містом – це придивитися, як тут працюють, як тут кохають і як тут вмирають, - така порада французького письменника А.Камю.

   Отож, Оран звичайне місто, цілком сьогочасне. Люди там працюють багато, але тільки для того, щоб багатіти. Звісно, їм не чуті прості радощі, вони люблять, захоплюються кіно і морським купанням. Нічого незвичного... Та є одна особливість. Це місто – якесь сіре, безлике, вулиці хаотичні, не квітнуть сади, стоїть нестерпна спека, задуха. Щось насторожує..

Бесіда: 

-         Як насувалося лихо на місто Оран?

-         Які перші були ознаки?

-         Як називалася хвороба?

      ( Повідомлення про чуму з точки зору медицини) - Хто першим відреагував на небезпеку?Як саме? Цікаво було б познайомитися з цим самовідданим героєм, який, рятуючи тяжкохворих на чуму, чудом залишився живий.

(Інсценівка: Інтерв’ю. Рольова гра «Час спілкування з Ріє»)

-         Що визначає моральну позицію Ріє?(Х)

-         Чи можна назвати Ріє героєм?

-         Яку дружню пораду ви дали б лікарю?

Отже, ми з ясували роль доктора Ріє у романі. А тепер звернемося до цілком сторонньої людини, яка волею долі потрапила у місто, яка понад усе хотіла його залишити, але потім вступила у бій разом з іншими.

(Повідомлення про Рамбера)

Товариш доктора Ріє Тарру, який без страху і втоми береться з гумором, називає себе «зачумленим». Тарру говорить про те, що потрібно по змозі не ставати на бік лиха, упевнений, що усі, хто вбиває, зачумлені, співчуває людям.

(Повідомлення про Тарру)

А є у романі досить суперечлива особа. Це отець Панлю, який спочатку виправдовує існування чуми, але згодом намагається протидіяти цій жорстокій неволі. Спробуємо від імені отця Панлю розповісти про себе.

(Розповідь про отця)

Є ще один герой у романі, який не ховається від лиха, а вступає з ним у бій.

(Розповідь про Гранта)

Ми познайомилися з героями творю Камю «Чума». Справді, це люди – різні за характерами, фахом, поведінкою. Але було щось, що їх згуртовувало, ріднило. Це – бажання побороти зло, хворобу, це – нестримний опір чумі. І якщо ми вже згадали зло, то думаю, варто сказати ще кілька слів про ще одного учасника роману. Це Коттар. Хто ж  він?

(Розповідь про Коттара)

Так, у кожної людини є право на свободу вибору саме своєї дороги. Хтось обирає добро, а хтось обирає зло. І саме цього вимагають екзистенційні герої. Давайте ж з’ясуємо, що таке екзистенціалізм.

(Робота в групах)

Пошуками сенсу буття присвятив А.Камю свій роман – притчу, який є своєрідним узагальненням екзистенцій них поглядів письменника.

Екзистенція в перекладі з латині «існування» тому і не дивно, що представники цієї філософії серед яких і А.Камю, зосереджують свою увагу на існуванні, яке, на їхню думку, передує сутності  і природі людини. 

«У чому ж сенс буття людини?» - це питання ставить письменник у своєму романі «Чума». Це питання і ми час від часу ставимо перед собою. Але кожен із нас відповідь на це питання дає по-своєму.

Бесіда: 

-         Чому А.Камю саме чуму обрав для своїх літературнофілософських досліджень. 

-         Як можна ще по іншому розуміти значення образу чуми в цьому творі?

-         Війна, нацизм, чума, смерть. Що таке оті страшні слова?

(Презентація війни)

-         Складіть сенкан до слів:

-  

               війна і нацизм

-         Як ви гадаєте, чому після того, як було знято карантин і подолано чуму, оранці дуже давно поводяться, вони не радіють, не святкують, не влаштовують святкувань перемоги над смертю. 

-         Чому саме людина, на думку письменника, є носієм смерті, і чи можна погодитися з цією тезою? Вгадай героя: 

1.     Тепер я знаю тільки одну конкретну проблему: чи можна стати святим без Бога? (Тарру)

2.     Це справді викликає протест, бо перевищує усі наші людські мірки, але, може нам треба любити те, чого не можемо осягнути розумом. (Панлю)

3.     Відколи у нас чума, мені якось вільніше стало. (Коттар)

4.     Бути чесним – означає робити свою справу. (Ріє)

5.     Єдине, що для мене цінне – це вмерти або жити тим, що любиш.

(Рамбер)

Підсумок:

  Зрештою чума відступила. Місто вийшло переможцем зі смертельного двобою. Життя поступово почало відроджуватися і приходити до ладу, але, як песимістично стверджує розповідач, зовсім не через те, що людям вдалося впоратися з лихом. Ні, чумі відступила сама собою, повністю залишивши право за собою повернутися, щоб підкорити місто. Виявляється, бачила чуми ніколи не вмирає, ніколи не щезає.

   Незважаючи на те, що зелена мандрівка людини сповнена гіркоти, розчарування, хвороб та кожен з нас сприймає життя як дар, отримує силу, щоб здолати нашестя чуми. Ми можемо бути байдужими спостерігачами, а можемо чинити опір любов’ю, прощенням, милосердям, як це робили герої роману «Чума». Хочеться вірити, що чума ніколи не пануватиме над людиною, бо людина – вище, вона – вінець творця.

 

Оцінювання учнів

Домашнє завдання

Урок №4

 (5 клас) Тема:   Чарівний світ природи.

Мета:  навчити дітей сприймати і бачити світ серцем, збагачувати власний світ духовності; розвивати в учнів зв'язне , усне, писемне мовлення,творчу уяву, творче та логічне мислення;виховувати любов до природи, до слова.

Обладнання:  слайди з зображенням природи, тексти та вірші про природу,записи музики.

Тип уроку:  Розвиток зв’язного мовлення.

                    Епіграф:                                                   

Любіть природу, любіть квіти, любіть дерева,  красу у великому й малому і ви навчитеся 

любити життя,берегти людину!

Японський вислів. 

Хід уроку

1.     Організаційний момент.

2.     Оголошення теми , мети уроку.

3.     Актуалізація опорних знань:

      Дати визначення поняття лірика?(слайди 1, 2, 3) Що таке пейзаж?

      Виразне читання учнями віршів про природу, підготовлених ними самостійно  вдома.

4.Слово вчителя.Природа багатогранна, дивовижна, неповторна. Але лише люди з творчою душею можуть побачити  й відчути її красу. На попередніх уроках ми вивчали поезії про природу письменників різних країн. А сьогодні спробуємо й ми навчитися  «бачити» серцем те, що дарує нам природа. Відкриємо підручники і щераз зачитаємо поезію Й.Гете «Нічна пісня подорожнього» (Слайди 5, 6).

-який настрій  та почуття викликає у вас ця поезія?

-які фарби ви б обрали , щоб намалювати ілюстрації до цієї поезії?

-  визначіть епітети та метафори в даній поезії.

5.( Робота в парах). Прослуховування музикиА. Келтбі - У монастирському саду.

 

-Який характер мелодії?

-  Який настрій мелодії?

-  Яке ваше враження від прослуханої музики?

А давайте і ми спробуємо скласти опис природи прослухавшицю мелодію щераз.(10хв.) (бажаючі зачитують свої роботи)

6.Людина і природа. Природа і людина. Це два нерозривні поняття буття на землі. Людина-частина природи, і берегти матінку природунаш святий обов’язок перед майбутніми поколіннями. Ще у Старому Завіті, сказано:»Ви вищі за риб, птахів, тварин, рослини. Маєте піклуватися про них.» Пропоную кожній групі підготувати маленьку доповідь на захист природи.(  Робота в групах ).

7.   Прослуховування доповідей.

8.   А давайте спробуємо в кожній групі скласти віршик використовуючи такі слова:

Листочок – килимочок

Сніжинки піщинки

Настала – розтала Бруньки – струмки Сонечко-віконечко

Весна – красна

Співає –вітає. (учні зачитують свої роботи, оцінювання) 9.Зустріч з природою, спілкування з нею за допомогою поетичної мови, яка є на думку  Лесі Українки , найприроднішою мовою , «освітило» і надихнуло на створення пейзажних замальовок  художників, поетів , письменників. От і я пропоную вам  скласти усну розповідь на такі теми :»Вечір з почтом хмар»  , «Духмяний полудень», «Росистий ранок».(на вибір).

 

(Прослуховування та оцінювання робіт).

10.Слово вчителя:

Людина-дитя природи, але як свідчить життя, не зовсім досконале. Виявляється, усім нам слід  ще багато вчитися , щоб стати достойними своєї Матері. Ми маємо навчитися цінувати кожен прожитий день, кожен побачений промінчик сонця, кожну мелодію струмків та вітру.

Ми маємо милуватися красою квітучих полів, безмежним синім небом і оберігати світ, який нас оточує.  Перегляд слайдів про пори року.( 6 слайд)

11.Робота з епіграфом уроку.

12.Інтерактивна гра «Побажання», учні висловлюють побажання одне одному і  матінці природі.

13.Продовж речення :  На сьогоднішньому уроці  я дізнався про….

Я зрозумів що…

14.Д/з    Скласти власну поезію чи оповідання про природу з художнім оформленням.(створення альбомів про природу.) Урок №5

Тема: А.Ліндгрен . Дивовижні пригоди наймогутнішої дівчинки світу " Пеппі Довгапанчоха"

Мета : повторити відомості про відому шведську письменницю А.Ліндгрен ; проаналізувати її твір "Пеппі Довгапанчоха" ; поглиблювати навички переказу прочитаного, аналізу художнього тексту ; розвивати усне зв'язне мовлення ; виховувати інтерес до літератури.

Обладнання : тексти повісті "Пеппі Довгапанчоха" , малюнки та ілюстрації до твору.

Хід уроку

1.Організ. момент.

2.Перевірка Д/З.

                -Повне ім'я А.Ліндгрен.

-В якому році народилася письменниця.

-Як склалось життя А.Ліндгрен

-Як А.Ліндгрен стала письменницею?

(історія про те , як через зламану ногу розпочалась літературна діяльність)

-Якими преміями було нагороджено письменницю?

-Які твори А.Ліндгрен ви знаєте , читали?

-Ваше враження від цих творів.

3.Оголошення теми і мети уроку.

   Слово вчителя.

Мабуть , не помилюся , коли скажу , що для дітей писати важче , ніж для дорослих.

Чому? Тому , що вони більш вимогливі , чистіші душею , відчувають найменший фальш.

Для них захоплюючі й повчальні , оскільки дітлахи страшенно не люблять нотацій.

Саме такі твори , які відповідають вище названим вимогам , писала улюблениця усіх дітей світу - Астрід Лінгрен.

-Як звали головну героїню?

-А давайте послухаємо про Пеппі від самої Пеппі. Запрошуємо її до нас.

5.А тепер перевіримо які ви уважні читачі.

-Де мешкаю Пеппі?

-Скільки їй років?

-З ким вона живе?

-Що відомо про її батьків?

-Чи подобається Пеппі жити самій?

-Чи були у неї друзі?

-У чому проявилася сила Пеппі?

6.Творче завдання.

-Опишіть портрет Пеппі  (якою ви б її намалювали?).

7.Переказ тексту.

Розкажіть чи були у вашому житті кумедні випадки? Чи любите ви витівки?

Розкажіть про витівки героїні.

-Як вона пекла млинці.

-Пошуки речей.

-Як Пеппі гралася з поліцаями у квача.

8.Завдання для учнів.

-Визначте риси вдачі Пеппі

Як дівчинка долала навколишнє зло? Чи сподобалась вам головна героїня. Чим саме?

Які казкові елементи є в повісті?

Який загальний настрій твору?

9.Заключне слово вчителя.

У дівчатках та хлопчиках , про яких пише Лігнрен маленькі читачі , немов у дзеркалі , бачать себе. Це не дивно - адже авторка добре знає , про що зазвичай мріють діти , що їх засмучує , бентежить , що робить щасливими. Вона впевнена з неслухів  та шибеників також виростають справжні люди. Та про це вже мають піклуватися дорослі.

Вже у дорослому житті все складніше , ніж у дитинстві. Є безліч спокус , які можуть звернути людину з правильного шляху. І тільки від самої особистості залежить , зуміє вона втриматись чи ні. А судитимуть людину по її вчинках. Думаю , що з Пеппі Довгапанчоха виросте гарна та порядна людина.

Д/З. Повторити вивчене з теорії літератури.

 

Урок-проект №6

Ключове запитання:   Справжній Митець… Який він?

 

Для реалізації проекту було створено  групи „Біографи‖,

„Літературознавці‖ та „дослідники‖. Кожна з груп отримала завдання над якими працювали, досліджували, систематизували.  

 

ТЕМА: Анна Ахматова. Розвиток засад акмеїзму в поезії А.Ахматової. Творчість Ахматової – яскраве явище жіночої поезії ХХ століттяїї художні особливості.

Мета проекту:познайомити учнів з особливостями життєвого і творчого шляху поетеси; пояснити поняття про акмеїзм; розвивати виразне читання, навички аналізу ліричного твору; виховувати мистецтвом слова, розвивати культурологічні компетенції учнів; сприяти вихованню любові до прекрасного, естетичний смак; розвивати творчі здібності учнів. Створити віртуальний музей А.Ахматової .    

ОБЛАДНАННЯ: слайди з портретами Ахматової,мультимедійні презентації,фото виставка, аудіо диски (Шопен ―Полонез‖)

ХІД УРОКУ

О муза плача, прекраснейшая из муз!..

М. Цвєтаєва

 

І. Актуалізація опорних знань учнів.

2 .Прослуховування  поезії Ахматової у її виконанні.(відео)

1. Вступне слово вчителя. Поезію Анни Ахматової називають "щоденником жіночої душі". І це справді так, тому що вона показала епоху глибоких криз і катаклізмів через чутливе сприйняття жінки, яка сподівалася і втрачала віру, помирала і воскресала, билася у безвиході, але все ж шукала шляхи відродження світу. Душа ахматівської героїні - це душа, що кохає і ненавидить, мучиться і жертвує собою, переживає драматичний розрив і прагне возз'єднання. Це душа, у якій може все вигоріти, але вона житиме всупереч смерті.Їй присвячували свої вірші Блок і Пастернак. Їй адресувала поетичні рядки Марина Цвєтаєва. Її портрети писали кращі художники того часу. Слава не відходила від її дверей. А вона … Вона не те, щоб не пускала її до себе, ні, вона просто не надавала їй дуже великого значення. Як королева. Отже, королева поезії - Анна Ахматова. (На екрані висвітлюється портрет А.Ахматової.

вбігають пліткарі – літератори. В руках держать теки.Швидко

говорять.

 

-         Ви чули? Ахматову та Зощенко вигнали із Союзу письменників?

-         Нарешті! Вони вже давно нічого не варті! 

-         Та їхні  жалюгідні віршики нікому не потрібні!

-         В війну з блокадного Ленінграду втекла! 

-         А зараз, коли країна відновлює господарство, в колгоспах не хватає робочої сили, вона пише про кохання!

-         Та й прізвище якесь чудне… 

-         Та це ж псевдонім Анни Горенко!  Ахматова -  прізвище прабабусі, татарки. 

Під музичний супровід виходить Анна Ахматова. 

Учениця.  Я родилась 11 июня 1889 года под Одессой. Мой отец был в  то время отставной инженер – механик флота. Годовалым ребѐнком я была перевезена на север – в Царское Село. Там прожила до 16 лет. Каждое лето проводила под Севастополем, на берегу Стрелецкой бухты. Там я 

Подружилась с морем. Самые сильные впечатления – древний Херсонес.

Читать училась по азбуке  Льва Толстого. Первое стихотворение написала, когда мне было 11 лет. Стихи начались для меня не с Пушкина и Лермонтова, а с Державина («На рождение порфирородного отрока») и Некрасова «Мороз,  Красный нос»). Эти вещи знала наизусть моя мама.

  Училась в Царскосельской женской гимназии. Сначала плохо, потом гораздо лучше, но всегда неохотно.   В 1905 году мои родители расстались, и мама с детьми уехала на юг.

Мы целый год прожили в Евпатории. Последний класс проходила в Киеве, в Фундуклеевской  гимназии, которую окончила в 1907 году.   Я поступила на Юридический факультет Высших женских курсов в Киеве. Пока приходилось изучать историю права и латынь я была довольна; когда же пошли чисто юридические науки, к занятиям я охладела.

Вчитель: Так хто ж така Анна Ахматова, яка її доля, як склалося життя, творчість .Про це більш детально нам розкажуть «бібліографи» 1 сторінка

            (демонстрація слайд-шоу   про біографію Ахматової.     

Декламатор:   

Я – голос ваш, жар вашего дыханья,

Я – отраженье вашего лица.

Напрасных крыл напрасны трепетанья, - Ведь всѐ равно я с вами до конца.

Вот отчего вы любите так жадно

     Меня в грехе и в немощи моей,

     Вот отчего вы дали неоглядно

     Мне лучшего из ваших сыновей.

     Вот отчего вы даже не спросили

     Меня ни слова никогда о нѐм      И чадными хвалами задымили

     Мой навсегда опустошѐнный дом.

     И говорят – нельзя теснее слиться,      Нельзя непоправимое любить… 

     Как хочет тень от тела отделиться,

     Как хочет плоть с душою разлучиться,      Так я хочу теперь - забытой быть. 

2 сторінка

 

-         Доречі,  у нас виникла поетична Академія символізму. Очолив її Іванов. Блок, Мандельштам, Гумільов, Ахматова спочатку підтримали його, але потім створили свій «Цех поетів», свою поетичну течію – акмеїзм.

-         Ахматова вчора мала виступ в Академії. Неперевершений успіх! - Та що вона за таке?! Чи бачили як вона одягнена: вся в чорному, туфлі старезні, обшарпані. А держиться – королевою!А  той акмеїзм , та навіть тяжко вимовити те слово.Що воно значить? -  

Вчитель:   Що ж  аби краще зрозуміти   літературну течію акмеїстів до слова запрошую літературознавців

 

Виступ творчої групи «Літературознавці» (завдання: розказати, представником якої модерністської течії була Ахматова. Вказати на головні естетичні принципи цієї течії та на те, як вони відбилися в творчості Ахматової). 

Учні говорять про самодостатність поетичного слова у акмеїстів та відповідне його функціювання, орієнтацію на вдосконалення поетичної майстерності, тобто поет – перед усім творець, ремісник.

Слово у акмеїстів наповнене усвідомленим, а не ірраціональним змістом, як це було у символістів. У Ахматової, яскравого представника акмеїзму, слово – точне, ясне, прозоре. Вона продовжила традиції класиків ХІХ століття.   Акмеїзм (від грец. "розквіт, вищий ступінь, вершина чого-небудь") — літературна течія в російській поезії 10-х років XX ст. Група поетів, лідером якої був Микола Гумільов, у своїй творчості виявляла посилену увагу до всього земного, предметного, протестуючи проти містики символістів. Акмеїсти орієнтувалися на нові естетичні ідеали, створюючи "лірику природи" та "лірику культури". Друкувались у журналі "Аполлон" (1909—1917). Із цим літературним угрупованням пов'язаний початок літературної діяльності Анни Ахматової, Осипа Мандельштама, Сергія Городецького та інших, які створили організацію "Цех поетів".

 

Слово вчителя.

Дійсно, Анна Ахматова входила в світ поезії як акмеїст, але ж її величному таланту було замало «течії» і вона поширила кордони акмеїзму. Яким же чином? Звернімося до її поезії…

Вчитель виразно читає вірш Ахматової «Дав мені юнь ти сутужную…»(«Дал ты мне молодость трудную…»)

5.Бесіда. - Образ якого ліричного героя постає з рядків цього вірша? (Незвичного – жінки, яка здебільшого сама була предметом поетичного поклоніння. Тема кохання представлена з точки зору жінки).

-               Який же вигляд має кохання з цієї незвичної для поезії точки зору? (Воно не менш драматичне, ніж з точки зору мужчини).

-               А чи помітні якісь відмінності? (Безумовно. Ліризм поетеси має якийсь камерний характер. Але найголовніше, що він абсолютно позбавлений чоловічої агресії. Про це переконливо свідчить хоча б те, що ― ни розою,ни былинкою не буду в садах Отца― і оте тільки суто жіноче бажання принести себе в жертву – жертовність.

-               Так у чому ж різниця між любовним почуттям жінки і чоловіка?(Жіноче почуття жертовніше, більш глибинне…)

-               Що в цьому вірші ще є незвичним? (Християнські мотиви в любовній ліриці).

-               Які ж відмінності від акмеїстичного світосприймання ви помітили в поезії Ахматової? (Її світосприймання глибше, ширше, воно глибоко драматичне, у ньому присутнє гостре відчуття дисгармонії,наближення катастрофи (Адже бути не з Отцем, тобто з Богом, - це і є катастрофа для людської душі; у Ахматової немає самозаспокоєння і радісного сприйняття життя до якого прагнули акмеїсти).

                                             6.Дослідницька робота.

Слово вчителя.

Зараз пропоную дослідити, яким же постає кохання у віршах А.

Ахматової. Нехай звучить мелодія Шопена, яку так любила Ахматова (звукозапис «Полонезу» Шопена). А ми знайдемо у віршах авторські синоніми до слова «любов».

Учні знаходять і називають: «огненный недуг», «страсть, раскалѐнная добела», «то змейка..,то голубок», « отрава», « обман», « ложь», « пытка», «камень надгробный», «печальная повесть», «костѐр», «отравительница», «дьявольские сети», «нечистая тоска», «с кровью рифмуется, кровь отравляет и самой кровавою в мире бывает».

Який висновок зробимо на основі цих прикладів? (Учні висловлюють свої думки).

Так, любов – це туга, біда, печаль. Саме такою постає вона в поезії Анни Ахматової. (Учні роблять запис прикладів цитат і висновку у зошиті).

 

Слово вчителя.

 

Переходячи до слідуючого етапу нашого уроку, я пропоную провести гру «Аукціон».  Група дослідників мала підготувати матеріали на тему Зв'язок Ахматової з Україною» . Запрошую вас до слова. Наведіть як найбільше фактів за темою.

 

ДОСЛІДНИКИ: 

1 група «Краєзнавці»  

 Наша група отримала завдання дослідити зв'язок Анни Ахматової з Україною.

1 Учень : І ми хотіли би наголосити на наступних фактах. Цікавим для нас стало  те, що Ахматова  не любила, коли її називали поетесою, вона хотіла, щоб її називали поетом. Також відкриттям для нас стало те, що Ахматова - це псевдонім, який вона взяла від бабусі. Їй згодом присвятила декілька віршів.  Існує версія, що Анна стала Ахматовою через те, що її батько не хотів, щоб донька була поетесою, на що  вона відповіла, що їй не потрібне його прізвище, і  взяла собі псевдонім. Цікавим виявилось і те, що каблучку, про яку згадується в ―Сказке о черном кольце‖ їй подарувала бабуся. Анна вірила в те, що ця каблучка володіє магічною силою. Також вона отримала у подарунок намисто, яке   називала чотками.  Другу збірку своїх  віршів поетеса назвала саме так.

Ще , ми дізналися, що доля пов’язала Анну Андріївну Ахматову і з подільським краєм. Доля та родовід Ахматової пов'язаний і з Поділлям. У 1857 році її дідусь Еразм Іванович Стогов, який служив у Києві, пішов у відставку і купив для своїх дітей маєтки, один з них у СлобідціШелехівській теперішнього Летичівського району Хмельницької області. Тут і досі пам'ятають її тітку Анну Еразмівну й матір — Інну Еразмівну, яка після років бідувань приїхала помирати до сестри. Є відомості, що Анна Ахматова декілька разів приїжджала в маєток своєї тітки у 1906, 1908, 1910, 1911, 1912 та 1914 роках. Садибу в Слобідці-Шелехівській вона описує у своєму вірші ―Здесь все тоже, тоже, что и прежде‖ Коли помер батько Інни Еразмівни, він їй залишив великий спадок — 2200 рублів, але всі гроші вона віддала «Народній волi» на організацію замаху на російського царя, а сама в кінці життя, за радянської влади, майже голодувала. Анна Ахматова до революції часто бувала на Поділлі у своїх родичів.Щороку в СлобідціШелехівській проводяться Ахматівські читання. Згодом дім сестри Аніної матері став першим на Україні музеєм А.Ахматової. Він був відкритий у 1989 році.

1   учень:  На Україні є музей Анни Ахматової.  Він знаходиться 

с. Слобидка-Шелехивская,музей Ахматовоъ

Деражнянский район,

Хмельницкая область, Украина

                                                    Демонструються фотографії музею

А також

2   учень: Анна Ахматова  і Київ . Значне місце в житті цієї видатної особистості відведено Києву. Вперше до Києва   Ганна Горенко приїхала п’ятирічною дівчинкою; в 1906 р. вступила в останній клас Фундуклеївської гімназії, а восени 1908 р. – до юридичного відділення

Київських вищих жіночих курсів. 25 квітня 1910 р. Анна Горенко та Микола Гумільов вінчалися в Микільській церкві на тодішній околиці Києва. Згадки про київські часи можна відшукати в її поезіях.  

Декламатор

Древний город словно вымер. 

Странен мой приезд.  Над рекой своей Владимир  Поднял черный крест...

И в Киевском храме Премудрости Бога, 

Припав к солеє, я тебе поклялась,  Что будет моєю твоя дорога,  Где бы она не вилась. То слышали ангелы золотые  И в белом гробу Ярослав.  Как голуби вьются слова простые  И ньше у солнечных глав. И если слабею, мне снится икона  И девять ступеней на ней.

И в голосе грозном софийского звона  Мне слышится голос тревоги твоей.

3 учень:Ось спогади Т. Масенка: «Взяла в руки мою «Книгу лірики». Читає вголос, читає легко і точно, у неї чиста вимова, вірні наголоси.

-   Ви так добре знаєте українську мову, — кажу я.

-   Вона рідна мені...»

Анна Ахматова створила цикл віршів «Київський зошит» Влітку вона любила носити полотняну сукню з українською вишивкою, що їй привіз її другий чоловік М. Пунін з Києва. Серед багатьох портретів Ахматової найкращим вважають портрет пензля Натана Альтмана у синьо-жовтих тонах. Вона перекладала українську поезію І. Франка, П. Усенка. На вiрші Ахматової спiвав Вертинський, вiн створив три пiснi на її слова. Так перетинаються між собою українськi генiї. І якби Україна ще тоді була незалежною державою, Ахматова, можливо, писала б мовою своєї матері, а не мовою «старшого брата».

А до слова ми запрошуємо Наших  режисерів пошуковців , які мали завдання знайти поезії Ахматової покладені музику 

( демонстрація кліпу)

 

Зробимо заочну екскурсію портретною галереєю поетеси.До  слова запрошую  нашого бібліографа.


                    Екскурсія портретною галереєю поетеси 

   Анну  Ахматову малювали  майже всі художники, які зустрічалися  з нею, -  Натан  Альтман, Кузьма  ПетровОлександр Осьмьоркін, Мартирос  Сар’ян. 

   Портрети Анни Андріївни цікаві тим, що в них відображено не тільки життя  поетеси, але і епоху, її трагічний внутрішній дух. Всі художники бачили в ній особистість, шукали і знаходили ідеал часу, в який вони жили.

   У портреті Ахматової Натана Альтмана  1915 року естетичний ідеал творчої інтелігенції початку ХХ століття. Перед нами богиня модернізму, поетеса і муза одночасно. Мерехтіння казкового саду, де ростуть квіти з дорогоцінного каміння тільки посилює витонченість та вишуканість Анни Ахматової, яка живе поки що у такому ж, як цей сад, уявному світі. Ніби про цей портрет писав у 1914 році Осип Мандельштам:

               

                Вполоборота,  о печаль, 

                На равнодушных поглядела,                 Спадая с плеч, окаменела

                Ложноклассическая шаль.

 

У 1922 році її портрет намалював Кузьма Петро- Водкін вже   інша          Ахматова.          Іконний,   ледь прописаний,

блакитний фон, чорна сукня, чорне волосся, стулені губи, очі, повні суму, складають враження загальної трагедії, що землю. 

Клевета

                 И всюду клевета сопутствовала мне.

                 Еѐ ползучий шаг я слышала во сне

                 И в мѐртвом городе под беспощадным  небом,                   Скитаясь наугад за кровом и за хлебом.

                 И отблески еѐ горят во всех глазах,                   То как предательство, 56то                 как невинный страх.

 

                 Я не боюсь еѐ. На каждый вызов новый 

Водкін,

втілений

.  Це холодний охопила її рідну

Літературознавці-пліткарі

-  1.Вибачте, сьогодні всі говорять про Анну Андріївну, дискутують, хвалять,  не  схвалюють. Я ніяк не зрозумію. Якою ж вона була?

-  2.Вас цікавить зовнішність?

-  3.Мене цікавить все! Хоча я знаю, вона була ефектною!

-

4. Вона була ПОЕТОМ

-

Вчитель:   поезії Ахматової і довели  ще раз думку, що геніальні твори здатні спонукати до творчості інших поетів, які захоплювались її творчістю та присвячували їй свої вірші.

Декламатори: читають вірші Блока, Гумільова, та ін….. ( слайдшоу супровід)

Справді талант Ахматової великий.  Давайте підсумуємо..

-Які поетичні засоби обирає Ахматова? (прості: немає яскравих метафор, асоціативних образів, рідкісних рим)

-  Які вірші за своїм обсягом? (невеликі: 2-4 вірші,тобто лаконічні)

-  Що характерно для мови віршів Ахматової? (буденність

деталей, стриманість інтонації)

-  Як Ахматова передає всі нюанси людських переживань? (дуже точно, що наближає її лірики до російської психологічної прози, тобто для її лірики характерний психологізм)

-  Яке світосприйняття ліричного героя поезії Ахматової? (трагічне, світ сприймається і пізнається через біль і страждання) Заключне слово вчителя.

Що нового дізналися ви на нашому уроці?

Які ваші враження?  Чи задоволені ви уроком? (додаток) Домашнє завдання.

1.     Написати твір – мініатюру  « Чому про А.Ахматову ми говоримо, що вона була поетом»?

2.     Прочитати поему «Реквієм»

 

ЗМІСТ:

1.     Використання ІКТ у педагогічній діяльності………………...……3

 

2.     Урок №1. Тема: Мандрівка в чарівний світ роману  

Джоан Ролінг «Гаррі Поттер»……………………………………..14

 

3.     Урок №2. Тема: Підсумковий урок – гра  за романом Д.Дефо

«Робінзон Крузо»……………………………………………..……27

 

4.     Урок №3. Тема: А.Камю «Чума». Художнє осягнення Другої світової війни у світлі екзистенціалістської філософії в романі. Персоніфікація різних можливостей морального вибору в образах героїв твору. Символіка назви…………………………..………..32

 

5.     Урок №4. Тема:Чарівний світ природи………………………….37

 

6.     Урок №5. Тема: А.Ліндгрен . Дивовижні пригоди наймогутнішої дівчинки світу " Пеппі Довгапанчоха"…………………………41

 

7.     Урок №6. Тема: Анна Ахматова. Розвиток засад акмеїзму в поезії А.Ахматової. Творчість Ахматової – яскраве явище жіночої поезії

ХХ століттяїї художні особливості…………………………….44

 

 

58

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


pdf
Додано
16 квітня
Переглядів
144
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку