11 травня о 15:00Вебінар: Закінчення навчального року: документи, звіти, аналіз, планування та власний емоційний стан

Розробка уроку на тему: "Наркотичні речовини,їх вплив на організм людини"

Про матеріал

Розробка уроку на тему: "Наркотичні речовини, їх вплив на організм людини" дає можливість учням засвоїти елементарні знання про хворобу нар­команію, основні наркотичні речовини, їх дію на організм людини та шляхи профілактики наркозалежності.

Перегляд файлу

Тема уроку:     Наркотичні речовини, їх дія на організм людини.

(8 клас)

Мета: дати учням елементарні знання про хворобу нар­команію, основні наркотичні речовини, їх дію на організм людини та шляхи профілактики наркозалежності; розглянути наркоманію в моральному, правовому і медичному аспектах; привести учнів до розуміння переваг здорового способу жит­тя; виховувати в них почуття відповідальності за власне життя і дії, а також життя інших людей.

Обладнання: роздавальний матеріал (роздруковані аркуші, на яких записаний матеріал для обговорення, роз­друковані картки, на яких подані ситуації, що сто­суються ризику нарковживання); аудіозапис пісні Ірини Білик «Наркотики».

Коментар: до підготовки до заняття вчитель залучає учнів-доповідачів (сім осіб)..

Хід заняття

Слово вчителя

Ставлення до наркотиків у нашому суспільстві зовсім інше, ніж до алкоголю. Уже те, що за виготовлення, збері­гання, транспортування їх з немедичною метою передбачено кримінальне покарання, є перепоною для всіх законопослушних громадян. Інакше кажучи, якщо вживання спирт­ного з точки зору будь-якої людини її особиста справа, то вживання наркотиків відразу ставить суб'єкта в конфлікт із законом. У цьому випадку людина протиставляє себе сус­пільству, відкидає соціальні цінності.

На сьогоднішньому уроці ми з вами повинні з'ясувати, що таке наркотичні речовини, їх дію на людину, дізнатися про шляхи профілактики наркозалежності.

Запитання до учнів.

 Хто з вас може сказати, що таке наркоманія?

Термін «наркоманія» означає хворобливий потяг, при­страсть до вживання наркотиків, що призводить до тяжких порушень фізичних і психічних функцій.

Що ми знаємо про наркотики і наркоманію? Що поро­джує наркоманію? Чому двоє зі ста людей обирають для себе цей шлях жорстокий, небезпечний, що заводить у глухий кут?

Щоб боротися з ворогом, його потрібно добре знати.

Колективне обговорення.

Учитель роздає роздруковані аркуші, на яких записа­ний матеріал для обговорення у вигляді тез, і просить учнів по черзі зачитати по одній тезі й коротенько своїми словами прокоментувати її.

Матеріал для обговорення

 1. Наркоманія — захворювання на все життя, яке набувається за власним бажанням і не піддається лікуванню.
 2. Наркобізнес — один із самих прибуткових у світі.
 3. Народження здорових дітей у наркомана неможливе.
 4. Поділу на чоловічу і жіночу наркоманію не існує. За­лежність може виникнути з першого уколу.
 5. Щоб придбати кілька грамів героїну, наркоману потрібно 100 доларів щодня. Шлях добування грошей найчастіше кримінальний.
 6. Наркотик — товар, який перший раз можуть запропо­нувати безкоштовно, щоб втягнути нову людину у своє коло.
 7. Щоб мати постійного поставника товару, клієнт пови­нен привести до нього протягом місяця не менше двох новачків.
 8. Перше знайомство з наркотиком відбувається, як пра­вило, на молодіжних дискотеках.
 9. Наркомани — категорія людей, які прирікають себе на самознищення.
 10.        Дієвих державних методів боротьби з наркоманією не­має. Примусове лікування не дає позитивних резуль­татів.

11.  Причини наркоманії: психологічні (надопіка у сім'ї, байдужість рідних, закомплексованість, душевна травма та ін.); соціальні (бідність, безробіття, погані умови життя та ін.); фізичні (спадковість, хвороба, під час якої кололи наркотик).
      Слово вчителя. 

Наркоманія страшна сама по собі. Людина, яка стала на цей шлях, рано чи пізно втрачає людську подобу. По­рушується психіка, деформується уявлення про світ, зни­жується працездатність. Крім цього, наркомани піддаються ще одній небезпеці заразитися венеричними хворобами, у тому числі й СНІДом.

Люди будуть казати тобі про наркотики дуже різні речі. Ти почуєш масу перебільшень, напівправди, іноді навіть відверту брехню. А хочеш почути факти?

Розглянемо наркоманію в медичному аспекті.

Механізм дії всіх наркотиків однаковий, конкретні ви­яви впливу тієї чи іншої речовини на організм людини ма­ють свої особливості, які визначаються видом наркотику.

  Розглянемо приклади дії наркотичних речовин по групах.

 1. Група опію — опіати. Після їх уживання людина від­чуває тепло в усьому тілі, легкий свербіж, почуття роз­слаблення, психічного комфорту. Вона переживає стан надзвичайного благополуччя, задоволення собою.
 2. Барбітурати лікарські речовини, застосовувані в ме­дицині. У людини, що їх ужила, після короткочасного (1—2 хв) стану розслаблення, приємної знемоги насту­пає фаза збудження, яка характеризується різким зни­женням самоконтролю і руховою розгальмованістю.
 3. Кокаїн, феномін, ефедрин, кофеїн — діють аналогіч­но, їх уживання викликає глибокі розлади координації рухів, розвиток психотичного стану (марення, галюці-нації).
 4. Транквілізатори як і інші наркотики, діють на цент­ральну нервову систему шляхом порушення механізму передачі нервового імпульсу.
 5. Гашиш — легкий наркотик. Має галюциногенну дію: після вживання можуть виникнути різні слухові та зо­рові розлади сприймання.

Чи можна вважати алкоголь і тютюн наркотичними речовинами? На якій підставі?
(Звикнути до них легко позбутися залежності від них важко.)

Слово вчителя

Більш докладно про наркотики, з якими ти можеш зіткнутися, і їх можливий вплив на тебе розкажуть наші доповідачі.

Виступ учнів-доповідачів.

Наперед виходить 1 - й  учень-доповідач.

1-й учень. Героїн, як і інші опіати, виробляють із макової соломки. В очищеному вигляді героїн — це білий порошок. Іноді його вдихають як кокаїн, іноді курять, іноді вводять у розчині через шприц.

Як опіати діють на тебе? Вони пригнічують активність мозку, розширюють кровоносні судини (що дає почуття теплоти) і викликають запори. Опіати, подібні до герої­ну, дають почуття повного розслаблення і відокремлення від болю та тривоги. Люди почувають себе сонливими, розм'яклими від тепла, у них проходять почуття стресу та дискомфорту.

Але після виникнення фізичної залежності приємні ефекти заміщаються простим полегшенням від повторного прийому наркотику. Споживачам треба все більше і більше наркотику, щоб отримати той же самий ефект. У міру того, як зростають дози спожитого наркотику (це відбувається у всіх без винятку випадках), споживач у час між прийо­мами опіатів відчуває болі, спітнілість, тремор, озноб, сон­ливість, спазми м'язів.

Передозування призводить до втрати свідомості та коми і часто до смерті внаслідок розладів дихання. Якщо водно­час приймаються й інші одурманюючі речовини, наприклад алкоголь, то ризик смерті зростає.

Залежність від опіатів приносить загальну апатію по­ганий апетит, низьку самооцінку, а також буття, якому ніхто не може позаздрити.

Учень-доповідач сідає на своє місце.

Наперед виходить 2-й   учень-доповідач.

2-й учень. Барбітурати використовуються в медицині як седативні (заспокійливі) та снодійні засоби. Більшість із них випускається у вигляді порошку або барвистих капсул. Уживачі ковтають їх, іноді разом з алкоголем, або вводять через шприц.

Вони не приносять почуття радості.

Як вони діють на тебе? У людей, що вживають барбіту­рати, виникає толерантність до них, а також як фізична, так і психічна залежність. Несподіване припинення вжи­вання барбітуратів може навіть бути смертельним.

Ефекти від їх уживання — дратівливість, нервозність, безсоння, хворобливість, розлади психіки та судоми.

Уведення барбітуратів за допомогою шприців один із найнебезпечніших видів споживання наркотиків. Учень-доповідач сідає на своє місце.

Наперед виходить 3-й  учень-доповідач.

3-й учень. Транквілізатори призначаються лікаря­ми для опанування тривоги та напруги або для налаго­дження сну. Хоча їх звичайно використовують у формі пігулок, споживачі наркотиків іноді вводять їх у розчи­нах шприцом.

Як вони діють на тебе? Транквілізатори зменшують швидкість реакції та впливають на керування транспортом та інші навички, що потребують концентрації уваги. Вони можуть також послабити самоконтроль людини і вивільни­ти її агресивність. Прийняті водночас з алкоголем, транк­вілізатори можуть виявитися смертельними.

Регулярні споживачі залежні від транквілізаторів. Піс­ля припинення їх прийому люди почувають себе розчаро­ваними, дратівливими та неспокійними, вони не в змозі виконувати свої повсякденні обов'язки.

Учень-доповідач  сідає на своє місце.

Наперед виходить 4-й  учень-доповідач.

4-й учень. Амфетаміни у 60-ті роки XX століття не­рідко призначали для лікування депресії або поганого апе­титу. У наш час тобі можуть незаконно продати їх у вигляді пігулок або порошку для вдихання через ніс. Іноді тобі за­пропонують навіть увести їх у розчині через шприц.

Як вони діють на тебе? Амфетаміни збуджують тіло, даючи почуття енергії й самовпевненості. Однак емоціями, що переважають, є тривога та дратівливість. Високі дози
амфетамінів можуть викликати приступи панічного страху, і для повного відновлення після дії цих речовин тобі буде потрібно декілька днів.             

Амфетамінів ніколи не буває «достатньо». Для підтрим­ки ефекту регулярні споживачі мають вживати зростаючі дози амфетамінів. Кожний раз, коли вони припиняють прийом препаратів, то почувають депресію та сильний го­лод. Водночас зменшується здатність організму боротися з хворобами, що може призвести до серйозних наслідків для здоров'я.

Подібні до амфетамінів властивості має кокаїн, часто відомий як «кока». Це білий порошок, який виробляють з листя коки в американських горах Андах. Він є потужним стимулятором.

Учень-доповідач сідає на своє місце.

Наперед виходить 5-й  учень-доповідач.

5-й учень. Розчинники містяться в таких товарах, як клей, пальне, фарби, аерозолі тощо.

Як вони діють на тебе? При вдиханні парів розчинників розвивається ефект, близький до алкогольного сп'яніння (у тому числі буває і похмілля). Деякі люди підсилюють цей ефект, вприскуючи речовини з розчинниками в пластиковий мішок, який натягують на голову. Пари всмоктують­ся через легені й швидко потрапляють у мозок. Повторне вдихання може призвести до втрати самоконтролю.

«Нюхальники» можуть отримати випадкові пошко­дження, оскільки часто вдихають пари на даху або біля за­лізниці. Більше того, деякі люди нюхають розчинники до повного запаморочення і можуть загинути внаслідок задухи від власного блювотиння.

«Нюхальники» можуть загинути й від задухи, якщо на­тягують пластикові мішки на голову.

Вдихання високих концентрацій розчинників може викликати тривале пошкодження мозку. Регулярне вжи­вання аерозолів та рідин для чищення обумовлює пошко­дження нирок і печінки.

Багато людей загинуло вже при перших спробах зло­вживання розчинниками, оскільки вони вдували аерозолі прямо до рота і при цьому заморожували власні дихальні ходи.

Учень-доповідач сідає на своє місце.

Наперед виходить 6-й  учень-доповідач.

6-й учень. Тютюн це одна з найбільш уживаних у країні речовин, що здатна викликати залежність.

Як він діє на тебе? При вдиханні диму від цигарок у твоє тіло потрапляють смоли, нікотин, а також шкідливі гази, подібні до угарного. (Звичайно, ці речовини потрапляють не тільки в організм курця, але й усіх людей, що його ото­чують.)

Курці кажуть, що ці гази допомагають їм розслабитись або сконцентруватися. Деякі люди, особливо молоді жінки, вірять, що паління допомагає зменшити вагу.

Чим більше ти палиш, тим більший ризик виникнення хвороби серця, тромбозу судин, раку, інсульту, бронхіту, розладу кровообігу та виразок. Вагітні жінки, що багато палять, звичайно народжують немовлят з меншою вагою. І ризик втратити дитину до або одразу після її народження в цих жінок більший, ніж звичайно.

Сумним фактом є те, що щорічно тютюн є причиною за­гибелі в Україні більш ніж 100000 осіб.

Якщо ти палиш по пачці в день, то за 20 років ти спа­лиш 292 000 цигарок. Це більш ніж 15 000 гривень, навіть при теперішніх цінах на тютюн.

Учень-доповідач сідає на своє місце.

Наперед виходить 7-й  учень-доповідач.

7-й учень. Алкоголь отримують у результаті фермен­тації фруктів, овочів або зерна. Пиво містить приблизно одну частину спирту на двадцять частин води. Міцні напої, такі, як коньяк або водка, майже наполовину є алкоголем.

Як він діє на тебе? Дія алкоголю проявляється швидко і може тривати декілька годин або більше залежно від кількості випитого.

Після пари келихів більшість людей відчуває себе менш пригніченими і більш розслабленими. Великі дози алкого­лю можуть призвести до роздвоєння в очах і втрати рівно­ваги, що іноді супроводжується непритомністю.

Для багатьох людей помірковане вживання алкоголю може бути приємним і прийнятним з точки зору «компанії» або суспільного оточення. Однак споживання спиртного може завести надто далеко. Уживання алкоголю підвищує ризик виникнення печінкових хвороб (у тому числі цирозу печінки), різних видів раку, панкреатиту та виразок. Воно може призвести до серцевих нападів, розладів системи кро­вообігу і навіть пошкодження мозку.

Часто саме зловживання алкоголем є тим фактором, що призводить до загибелі людей унаслідок дорожньо-транс­портних пригод, падіння з висоти, пожежі, утоплення та самогубств.

Слово вчителя.

Отже, з медичної точки зору наркоманія руйнує людський організм. Навіть якщо ти ризикуєш вживати наркотики тільки у малих дозах, вони знижують ступінь твого контролю за м'язами, зменшують швидкість реакції і перешкоджають зосередженості. Так, якщо, наприклад, ти працюєш з механізмами або керуєш автомобілем, ти зможеш стати справжньою загрозою для інших людей і самого себе.

Якщо ти почуваєш себе пригніченим, неспокійним або агресивним, наркотики не зможуть вирішити твоїх проб­лем. Фактично вони можуть тільки їх збільшити.

Хто каже, що ти отримуєш те, за що платиш?

Якщо ти йдеш до музичного магазину та купуєш платів­ку, то точно знаєш, що отримуєш. Із наркотиками, що є на «чорному» ринку, ніхто не може бути певним. Наприклад, наркотики можуть бути змішані з цукром, тальком, а та­кож ще дешевшими і навіть смертельними речовинами.

То як ти можеш дізнатися, наскільки сильним є нарко­тик? Відповідь проста: ніяк.

Змішування наркотиків може мати ще більш серйозні наслідки, їх спільне вживання ризиковане, дуже ризико­ване.

Напевне, найнебезпечнішим є змішування депресантів, таких як алкоголь, розчинники або транквілізатори. Це пов'язане з тим, що при змішуванні дози речовин, що ут­ворюють «смертельний коктейль», значно зменшуються.

Є фактом, що всі наркотики, вироблені нелегальним шляхом або вжиті без медичного нагляду, не тільки дають непередбачені ефекти, вони є небезпечними.

Існує три етапи наркозалежності.

Після першої спроби наркотику починається етап епізо­дичного вживання. Цей етап дуже короткий від кількох тижнів до кількох місяців. У деяких людей наркотична за­лежність може виникнути вже одразу після першого вве­дення якоїсь наркотичної речовини.

Наступний етап психологічна залежність. Людина думає про приємні відчуття від наркотиків. їх уживання стає частішим, систематичним.

Нарешті, третій етап фізична залежність. При спро­бах обійтися без наркотичної речовини погіршується фізич­ний стан людини. Це змушує її шукати наркотик, збільшу­вати його кількість. Людина втрачає цікавість до всього, що не пов'язане з наркотиком: робота, сім'я, захоплення, спорт стають нецікавими, непотрібними.

Продовжується фізичне руйнування організму, пору­шується функція нервової системи, печінки, нирок. Якщо наркоман не пройде спеціального лікування, то наступає передчасна смерть.

Наркоман, якщо він почав приймати наркотики в моло­дому віці, живе до 30—35 років. А майже 50 % наркоманів закінчують життя самогубством. Деякі вмирають від висна­ження організму.

Розглянемо наркоманію в моральному і правовому ас­пектах.

Вправа «Мікрофон».

Чи руйнує наркоманія людську душу? У чому це вияв­ляється?

Слово вчителя. 

Отже, наркоман морально деградує, опускається, випа­дає із суспільного життя і врешті-решт стає на злочинний шлях.

Тепер ти знаєш факти. Але чи знаєш ти закони?

Більшість з одурманюючих речовин, описаних сього­дні на годині спілкування, поза законом. Мати справу з цими речовинами це не значить обов'язково потрапи­ти до в'язниці, але відомості про тебе можуть потрапити до міліції і в майбутньому завадять тобі, наприклад, при пошуках роботи чи стануть тобі на перешкоді у навчанні або поїздці за кордон.

Наркоманія складна проблема для суспільства. Вона вражає юнаків та молодь, збільшує кількість правопору­шень. Тому в усіх країнах існують закони, що спрямовані проти виготовлення, розповсюдження, продажу, зберігання та перевезення наркотичних речовин.

В Україні наркоман, що не вважає за потрібне лікувати­ся самостійно, підлягає кримінальній відповідальності.

В усіх розвинутих країнах існують програми профілак­тики наркозалежності. Вони спрямовані на розвиток уміння людини швидко впізнати ситуацію ризику нарковживання та зробити свідомий вибір своєї поведінки.

Ризик нарковживання може залежати від зовнішніх об­ставин:

 • ти випадково потрапив у компанію, де всі твої одно­літки палять «травку» або вживають щось інше;
 • твій друг (або близький знайомий) страждає наркозалежністю;

     ти живеш у такому районі міста, де проживають ба­гато наркоманів. Але до вживання наркотиків частіше призводять внутрішні причини, особливості характеру людини:

 • схильність до ризику;
 • неможливість протистояти впливу групи;

—- невміння самостійно регулювати свій настрій;

 • недостатня самостійність та впевненість у собі;
 • непідготовленість до складних ситуацій.

Якщо ж ти потрапив до ситуації ризику нарковживан­ня, потрібно зробити декілька необхідних дій:

1. Спробуй упізнати, яку саме речовину тобі пропонують.

2. Чітко та недвозначно відмовся від її вживання.

3.  Залиши цю групу людей або людину, якщо вони вжили наркотик.

4.  Спробуй порозмовляти з членами групи поодинці, коли вони не під дією наркотику, та запропонувати їм пройти курс лікування.

5.  Якщо твої аргументи їм не допомогли це їхній ви­бір, і тобі не обов'язково підтримувати з ними будь-які зв'язки.

Лікування наркозалежності можливе, коли є справжнє бажання хворого позбутися цієї проблеми. Існує багато різ­них методів лікування, залежно від стадії хвороби і виду наркотичної речовини.

Але після того як лікарю вдається привести фізичний стан наркомана до відносної норми (через 2—3 місяці лі­кування), у нього залишаються зміни емоційного стану (пе­чаль, дратівливість), порушення сну. Навіть через кілька років після останнього вживання наркотиків людину не можна вважати повністю здоровою.

Гра «Аргумент».

Учитель поділяє учнів на дві команди. Одні наводять ар­гументи за наркоманію, інші за здоровий спосіб життя. Усі наведені учнями аргументи вчитель записує на дошці у два стовпчики, потім перелічує аргументи за наркоманію і за здоровий спосіб життя.

Робота в парах

Учитель роздає роздруковані картки, на яких подані ситуації, що стосуються ризику нарковживання, і просить учнів їх розібрати.

1. Андрій познайомився з новим сусідом по під'їзду і вирішив зайти до нього в гості. Там сиділо ще кілька юнаків та дівчат. Вони слухали музику, розмовляли. Один на кухні варив якесь зілля, по всій квартирі розповсюджувався «аромат» хімічних речовин... Новий знайомий запропонував Андрію «спіймати кайф» разом.             

Що треба зробити Андрію? Чому?

2. Наталка була дуже стривожена, вона боялася іспитів до коледжу. До неї зайшла подруга і запропонувала випити зараз та перед іспитами по парі таблеток. «Знаєш,— казала вона,я їх завжди п'ю у складних обставинах. Після цього все стає байдужим, почуваєшся дуже спокійно...»
    Що треба робити Наталці? До чого може призвести вжи­вання цих ліків?

Заключне слово вчителя.

Наркоманія породжує низку проблем, з якими самотуж­ки не справитися. Вона руйнує людське здоров'я, родинне щастя, життя. Наркомани, як правило, стають на злочин­ний шлях, вони не доживають до старості. Тож чи варто створювати собі стільки проблем? У моральному, медично­му, соціальному, правовому аспектах наркоманія зло.

doc
До підручника
Основи здоров`я 8 клас (Бех І. Д., Воронцова Т. В., Пономаренко В. С., Страшко С. В.)
Додано
3 грудня 2018
Переглядів
1171
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку