Розробка уроку на тему: " Сім’я.Шлюб."

Про матеріал
Ознайомити учнів з основами сімейного права України, пояснити, що таке сім’я та шлюб, вчити оцінювати можливі наслідки укладення шлюбу та створення сім’ї неповнолітніми. Розвивати вміння брати участь у дискусії відносно правових та моральних аспектів шлюбу неповнолітніх, аналізувати правові ситуації та вчити приймати правові рішення з питання життя сім’ї. Сформувати власне ставлення до питання залучення держави до вирішення сімейних конфліктів та взаємної відповідальності членів сім’ї. Виховувати прагнення в майбутньому створити міцні сім’ї та щасливе подружнє життя.
Перегляд файлу

Пріщенко О.Л., спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, «учитель-методист»  КЗ опорний заклад загальної середньої освіти «Сузір’я» Оріхівської міської ради Запорізької Області

 

Розробка уроку. Основи правознавства 9 клас.

Тема: «Сім’я. Шлюб»

 

 

Мета: Ознайомити учнів з основами сімейного права України, пояснити, що таке сім’я та шлюб, вчити оцінювати  можливі наслідки укладення шлюбу та створення сім’ї неповнолітніми. Розвивати вміння брати участь у дискусії відносно правових та моральних аспектів шлюбу неповнолітніх, аналізувати правові ситуації та вчити приймати правові рішення з питання життя сім’ї. Сформувати власне ставлення до питання залучення держави до вирішення сімейних конфліктів та взаємної відповідальності членів сім’ї. Виховувати прагнення в майбутньому створити міцні сім’ї та щасливе подружнє життя.

 

                       Формувати складові правової компетентності:

 1. Наявність основних знань про законодавство про шлюб і сім’ю та державну політику в цій галузі.
 2. Сформованість чітких уявлень про різні аспекти подружнього життя, дотримання правових норм у взаєминах.
 3. Розуміння сутності родини, функції батьків (соціальні функції сім’ї, фізіологічно-гігієнічні основи сімейного життя, труднощі становлення сім’ї).
 4. Прояв турботи, милосердя, терпимості стосовно рідних і близьких.
 5. Здатність до моделювання власної поведінки залежно від ролі в сім’ї.

Тип уроку: Інтерактивний урок.

 

Обладнання: 1. Конституція України.

                        2. Сімейний Кодекс України.

                         3. Схеми: «Сімейний Кодекс України»,  «Недійсність шлюбу». Правові завдання.

Хід уроку.

 I. Організаційний момент.

 II. Вивчення нового матеріалу:

 1. Тема і мета уроку.
 2. План вивчення нового матеріалу:

- сім’я, її роль у житті людини;

- Сімейний Кодекс України;

- поняття шлюбу;

- права та обов’язки подружжя.

 

I. Сім’я, її роль у житті людини:

1. Поміркуємо разом.

Завдання: Чи є особи, зазначені в ситуаціях, сім’єю?

          1). Дідусь виховує онука – сина своєї дочки, яка трагічно

              загинула.

          2). Павло та Марія одружилися. Поки що вони

                проживають з батьками Марії.

          3). Світлана Іванівна усиновила хлопчика з дитячого

              будинку.

2. Учитель: Сім'я відіграє важливу роль у житті кожної людини, оскільки саме в сім'ї більшість дітей народжується і виховується, а, зростаючи, вони створюють власні сім'ї. Стати членом сім'ї можна внаслідок народження, шлюбу, усиновлення, виховання. В юридичній науці сім’єю називають людей, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов'язки.

       З давніх часів найважливішою функцією сім’ї було продовження роду – народження і виховання дітей. Саме ця функція сім'ї притягує до неї увагу суспільства і держави, адже в сім'ях закладається майбутнє будь- якого народу, від сімей значною мірою залежить, якими будуть громадяни, а значить, і майбутнє держави. Стосунки, що складаються між членами сім'ї, називаються  сімейними. Вони регулюються нормами сімейного права. Відповідні правові норми містяться в Конституції України, міжнародних документах. Сімейні відносини регулюються також традиціями, мораллю, звичаями, релігією тощо.

 3. Робота з документами.

Стаття 16 Загальної декларації прав людини

Сім'я є природним і основним осередком суспільства.Чоловіки і жінки мають право одружуватися і засновувати сім'ю.

Стаття 51 Конституції України

Сім'я, дитинство, материнство і батьківство охороняється державою.

Стаття 3 Сімейного кодексу Украйни:

1. Сім’я є первинним та основним осередком суспільства.

2. Сім'ю складають особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом, мають взаємні права та обов'язки.

Подружжя вважається сім'єю і тоді, коли дружина та чоловік у зв'язку з навчанням, роботою, лікуванням, необхідністю догляду за батьками, дітьми та з інших поважних причин не проживають спільно.

3. Сім'я створюється на підставі шлюбу, кровного споріднення, усиновлення, а також на інших підставах, не заборонених законом, і таких, що не суперечать моральним засадам суспільства.

4.  Поміркуємо разом.

     1. Визначте, які з наведених положень, на вашу думку, є правовими, а які моральними нормами (або традиціями), доведіть свою думку:

 • людина може створити власну сім 'ю тоді, коли вона в змозі забезпечити її матеріально;
 • шлюбний вік в Україні – 18 років для чоловіків і 17 років для жінок;
 • якщо чоловік старший за жінку, це сприяє створенню  міцної сім’і;
 • перед реєстрацією шлюбу майбутнє подружжя може  укласти шлюбний договір;
 • плаття нареченої має бути білого кольору.

     2.  У чому відмінність між цими правилами?

     3.  Як ви думаєте, які норми більше впливають на життя сім’ї?

5. Робота над схемою: «Сімейний Кодекс України»

 

Сімейний Кодекс України

регулює

 

Сімейні особисті немай-нові та майнові відноси­ни між подружжям, між батьками та дітьми, уси-новлювачами та усинов­леними, між матір'ю та батьком дитини щодо їх виховання, розвитку й утримання

 

Сімейні особисті немайнові та майнові відносини між бабою, дідом, прабабою, пра­дідом та внуками, прав­нуками, рідними брата­ми та сестрами, мачу­хою, вітчимом та пад­черкою, пасинком

 

Не регулює сімейні відносини між двоюрідними братами та сестрами, тіткою, дядьком і племінником, племінницею і між іншими родичами за походженням

 

Висновок. Сімейний Кодекс України є основним джерелом сімейного права.

 

II. Поняття шлюбу.

1. Учитель:

 Однією із підстав створення сім'ї є шлюб. У перекладі зі старослов'янської мови «шлюб» означає «обіцянка». Під шлюбом розуміють сімейний союз чоловіка і жінки, що реєструється у порядку, визначеному законом. Шлюб реєструється у державному органі реєстрації актів цивільного стану. Релігійний обряд укладення шлюбу є особистою справою громадян і не є підставою для виникнення у жінки та чоловіка прав та обов'язків подружжя. Сімейний кодекс України містить умови укладання шлюб

2. Робота з документами.

 

 Сімейний кодекс України.

Стаття 22. Шлюбний вік

1. Шлюбний вік для жінок та чоловіків з вісімнадцяти років.

 2. Особи, які бажають зареєструвати шлюб, мають досягти шлюбного віку на день реєстрації шлюбу.

Стаття 24. Добровільність шлюбу.

1.  Шлюб ґрунтується на вільній згоді жінки та чоловіка. Примушування жінки та чоловіка до шлюбу не допускається.

Стаття 25. Одношлюбність:

 1. Жінка та чоловік можуть одночасно перебувати лише в  одному шлюбі.

Учні: Згода на укладення шлюбу має бути добровільною, тобто без фізичного насильства чи психічного тиску. Особи, які подали заяву про реєстрацію шлюбу, мають повідомити одна одній про стан свого здоров'я. Немає значення різниця у віці між особами, які бажають укласти шлюб, максимальна межа шлюбного віку не передбачається. Якщо особа хоче укласти шлюб у більш ранньому віці, вона має звернутись із заявою до суду. Суд, розглядаючи заяву, з'ясовуватиме, наскільки майбутній шлюб відповідає інтересам особи, яка бажає його укласти. Щоправда, палке кохання не вважається важливою причиною.

Стаття 23 Сімейного кодексу України

Право на шлюб мають особи, які досягли шлюбного віку.

За заявою особи, яка досягла чотирнадцяти років, за рішенням суду їй може бути надано право на шлюб, якщо буде встановлено, що це відповідає її інтересам.

Учні:  Не можуть укладати шлюб кровноспоріднені особи (батьки і діти, брати і сестри), усиновителі та усиновлені ними діти.

Стаття 26 Сімейного кодексу України:                

У шлюбі не можуть перебувати особи, які є родичами прямої лінії споріднення.

У шлюбі не можуть перебувати рідні (повнорідні, неповнорідні) брати і сестри. Повнорідними є  брати і сестри, які мають спільних батьків. Неповнорідні  є брати і сестри, які мають спільну матір або спільного батька.

У шлюбі не можуть перебувати двоюрідні брат та сестра, рідні тітка, дядько та племінник, племінниця.

У шлюбі не можуть бути усиновлювач та усиновлена ним дитина.

Учитель: Закон називає осіб, які подали заяву про шлюб до органу реєстрації актів цивільного стану, заручиними. Однак заручини не створюють обов'язку вступу у шлюб. Але якщо хтось з  майбутнього подружжя відмовиться від шлюбу після подання заяви, закон вимагає відшкодування цією особою іншій стороні затрат, пов'язаних з приготуванням до весілля. За загальним правилом, через місяць відбувається  реєстрація. У паспортах осіб, що уклали шлюб, робиться відмітка про реєстрацію шлюбу. Подружжю видається Свідоцтво.

 1. Робота над схемою «Недійсність шлюбу».

Якщо шлюб було укладено з порушенням вста­новлених правил або без мети створення сім'ї, суд може визнати його недійсним. У цьому випадку шлюбу нібито не існувало — колишнє подружжя втрачає будь-які права.

 

 

Недійсність шлюбу

 

 

Органом державної реє­страції актів цивільного стану за заявою особи

 

 

За рішенням суду

 

 

Зареєстрований із осо­бою, яка одночасно пе­ребуває в іншому шлюбі

 

Якщо був зареєстрований без вільної згоди жінки або чоловіка

 

 

 

Зареєстрований між осо­бами, які є родичами прямої лінії споріднення, між рідними братом і се-строю

Якщо зареєстрований між усиновлювачем та усиновленою ди­тиною

Між двоюрідними братом та сест­рою, між тіткою, дядьком та пле­мінником, племінницею

З особою, яка приховала свою тяжку хворобу

З особою, яка не досягла шлюб­ного віку

- У разі його фіктивності

 

З особою, яка визнана недієздатною

Фіктивний шлюб - це шлюб, який укладено жінкою та чоловіком без наміру створення сім'ї та набуття прав чи обов'язків подружжя

   

4. Учитель:

        Шлюб, зареєстрований у відсутності нареченої або нареченого, вважають неукладеним. Запис про такий шлюб у державному органі реєстрації актів цивільного стану анулюється за рішенням суду за заявою особи або за заявою прокурора.

 5. Робота в парах.

Працюючи в парах, визначте, який шлюб може бути визнаний недійсним за рішенням суду:

а) з особою, яка не досягла шлюбного віку і якій не було надано права на шлюб;

б) з особою, яка скоїла особливо тяжкий злочин, але приховала цей факт від іншого з подружжя;

в) з особою, яка приховала свою тяжку хворобу або хворобу, небезпечну для іншого з подружжя та їхніх нащадків.

          В Україні, як і в інших країнах, досить багато шлюбів розпадається внаслідок різних причин. Законодавство передбачає порядок припинення шлюбу.

 

IV. Права та обов’язки подружжя.

1.   Розв’язання правових завдань.

 Завдання: Розгляньте ситуації та запропонуйте шляхи їх вирішення (під час складання відповідей скористуйтеся витягами із Сімейного кодексу України).

                                       Група I

 

 Ситуація 1.    Юнак і дівчина вирішили одружитися. Між ними виникла суперечка, у якій взяли участь батьки. Дівчина бажає залишити своє дівоче прізвище, юнак наполягає, щоб обидва після укладення шлюбу взяли його прізвище, а батьки дівчини пропонують компромісний варіант – поєднати прізвища. Яке рішення, на вашу думку, відповідає закону?

 

 Зразок відповіді. Закону відповідають усі варіанти, тому вирішити суперечку – справа молодих.

                                      Група II

 

 Ситуація 2. Після одруження чоловік у категоричній формі почав вимагати від своєї жінки покинути роботу і займатися виключно домашнім господарством. Жінка не погодилася, більше того – вона вирішила переїхати від чоловіка, з яким вона проживала в однокімнатній квартирі разом зі свекрухою, до своїх батьків у приватний будинок. Чоловік не погоджується з цим і наполягає на своєму, вважаючи дії дружини порушенням її обов’язку.

 

Зразок відповіді. Згідно з Сімейним Кодексом України кожен з подружжя самостійний у вирішенні питань щодо своєї роботи, місця проживання, навчання. Отже, дії жінки юридично можливі, вимоги чоловіка юридичних підстав не мають. З іншого боку, подружжя має враховувати не лише  юридичний, а й моральний бік справи, намагаючись спільно вирішувати такі проблеми.

                                    Група III

 

Ситуація 3. Після кількох років спільного проживання подружжя вирішило припинити шлюб. За цей час у них народилося двоє дітей – хлопчик (2,5 року) і дівчинка (1,5 року). Подружжя має квартиру (вона належала жінці ще до шлюбу), дачу (отримана чоловіком рік тому у спадщину), автомобіль (подарований на весілля). У жінки є коштовності, частина яких  була подарована їй на день народження, а частина придбана подружжям за останній рік спільного проживання, а також велика бібліотека, яку вони спільно збирали. Яким чином має діяти подружжя?

 

Зразок відповіді. Для припинення шлюбу подружжя повинно звернутися до суду, який може прийняти рішення про примирення. При цьому має бути вирішено питання  про місце наступного проживання дітей (з ким із подружжя вони залишаться), а також про розподіл майна. Виходячи з норм Закону, майно, нажите під час перебування у шлюбі, має бути поділене навпіл. До такого майна належатимуть автомобіль, придбані спільно коштовності, бібліотека. При поділу майна можливі відступи від принципу рівності з урахуванням інтересів дітей. Майно, яке належало кожному з подружжя до шлюбу (квартира жінки), отриманого кожним з них у подарунок (частина коштовностей жінки), або у спадщину (дача чоловіка), залишаються їх особистою власністю. Саме таке рішення має бути прийняте судом.

За умови наявності тексту (витягів) Сімейного кодексу України учитель  призначає найбільш компетентного учня «експертом». Він повинен узагальнити відповіді учнів і підсумувати обговорення на підставі кодексу.

 

V. Закріплення нових знань і вмінь учнів.

Завдання. 1. Пояснити поняття «шлюб», «сім’я», «Сімейний Кодекс України», «подружжя», «недійсність  шлюбу», «неукладений шлюб», «заручини».

                  2. Визначити основні майнові й немайнові права подружжя.

 

VI. Підсумки уроку.

Учитель наголошує, що знання норм сімейного права дозволяє уникнути прикрих проблем та непорозумінь, які часом заважають спокійному існуванню сім’ї; що більшість норм сімейного права тісно пов’язані з нормами моралі, спираються на них і підкріплюють їх.

 

 VII. Домашнє завдання.

 1. Опрацювати параграф 19 (Т.О. Ремех, О.І. Пометун. Основи правознавства).
 2. Підготувати відповіді на запитання і завдання до вказаного параграфа.

 

 

 

docx
Додано
24 жовтня 2020
Переглядів
376
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку