Розробка уроку по темі "Інерція"

Про матеріал

Використання ігрових елементів на уроці фізики при вивченні теми: “Приклади прояву інерції в побуті й техніці".

Тема: Приклади прояву інерції в побуті й техніці.

Мета: Закріпити в учнів поняття інерції тіл. Навести приклади корисних і шкідливих проявів інерції в повсякденному житті, побуті, техніці. Використовуючи елементи гри розвивати інтерес в учнів до вивчення фізики.
Перегляд файлу

Використання ігрових елементів на уроці фізики при вивченні теми: “Приклади прояву інерції в побуті й техніці”.

 

Тема: Приклади прояву інерції в побуті й техніці.

Мета: Закріпити в учнів поняття інерції тіл. Навести приклади корисних і шкідливих проявів інерції в повсякденному житті, побуті, техніці. Використовуючи елементи гри розвивати інтерес в учнів до вивчення фізики. Повторення пройденого матеріалу.

1 .У чому полягає явище інерції?

2. До стелі каюти пароплава, що рухається рівномірно, підвішено на мотузці лампу. Як зміниться положення лампи, якщо пароплав збільшить швидкість? Зменшить?

З.В якому випадку ковзаняр може впасти вперед? Назад?

4.Яке значення для стрибка спортсмена має розгін?

5.Як явище інерції використовується в киданні диска, молота? Щоб довести, що зміна руху тіл виникає внаслідок взаємодії ставимо такі досліди.

 

1.Паперову смужку кладемо на стіл так, щоб половина її звисала за край стола, а на другій половині стояла майже повна склянка з водою. Якщо ми повільно пересуватимемо смужку паперу, то разом з нею пересуватиметься і склянка; а коли висмикнемо її різко, то склянка залишиться на місці. Після демонстрації пропонуємо учням пояснити спостережуване явище.

2. Склянку з водою накриваємо зверху картонною карткою, на середину якої кладуть монету, гайку чи камінець. Різко вибиваємо або висмикуємо картку; монета падає в склянку. Учні пояснюють дослід.

3.На сірникову коробку ставимо склянку на 3/4 об'єму наповнену водою. Пропонуємо учням дістати коробку не торкаючись склянки. (Різким рухом, притискуючи лінійку до столу, вибиваємо нею коробку з під склянки).

З використанням інерції, видами її прояву, з необхідністю врахування інерції в повсякденному житті ми ознайомимось взявши участь в спектаклі: "Суд над інерцією". //Для цього наперед було визначено зміст спектаклю. Потім намітили кандидатури виконавців. Учнів ознайомили з завданням - підібрати факти прояву інерції, порекомендували список літератури. Потім з кожним із учасників була проведена індивідуальна бесіда, в ході якої були відібрані кращі приклади. Паралельно були приготовлені костюми

"засідателів", "прокурора", "адвоката", "судді", "інерції.//

Після узагальнюючого слова вчителя про інерцію, звернення уваги на основні помилки учнів, вчитель повідомляє, що враховувати прояви інерції потрібно повсякчас. Те як ви засвоїли поняття інерції ми перевіримо під час судового процесу над інерцією, який відбудеться в нас в класі. Прошу учасників зайняти відповідні місця. //Учні займають відповідні місця і починається спектакль. //(За столом посередині класу -суддя, засідателі; збоку - адвокат, прокурор. Перед суддею дерев'яний молоток (киянка); яким він закликає при потребі до тиші в залі)//.

Суддя. Сьогодні слухається справа по звинуваченню інерції. Вона звинувачується в тому, що з її вини трапляється багато транспортних катастроф (мотоцикли й велосипеди розриваються під час гонок, відбуваються аварії поїздів, кораблів) і в безлічі інших злочинів. Ми закликаємо сьогодні детально з'ясувати поставлене нами питання, уважно і безсторонньо заслухати свідків і ухвалити справедливий вирок. Щоб більш зрозумілим було значення нашого суду повідомимо присутнім основні поняття пов'язані з інерцією.

Учень 1. У механіці під інерцією розуміють явище збереження тілом спокою або рівномірного прямолінійного руху відносно інерціальної  системи відліку при взаємній компенсації зовнішніх дій.

Відкриття принципу інерції було важливою віхою в пізнанні законів механічного руху. Цей принцип сформулював ще Галілей у своїх "Діалогах", як перший принцип механіки, захищаючи вчення Коперніка у полеміці з прихильниками системи Птоломея. Галілей вказував зокрема, що тіла, які рухаються зберігають характер свого руху незалежно від того, здійснюється цей рух у системі, що перебуває в стані спокою, чи в системі, яка рухається. Сама можливість збереження характеру руху забезпечується тим, що всі тіла мають властивість інерції. Як бачимо, принцип інерції в цьому формулюванні безпосередньо пов'язаний з принципом відносності механічного руху. Отже принцип відносності і принцип інерції є немов би дві сторони єдиного принципу - збереження руху. Класичний принцип відносності виражає інваріантність законів механічного руху, принцип інерції - збереження спокою і рівномірного прямолінійного руху. У механіці Ньютона принципу інерції належить особливе місце в системі законів механічного руху, бо він не залежить від законів механіки.

Учень 2. Інерція — фундаментальна властивість усіх матеріальних об'єктів, яка визначається характером взаємодії цих об'єктів. У класичній механіці інерцію розглядають як сталу незмінну властивість атомів, як "косність" матерії, яку приписують рухові. Таке пояснення розкриває тільки одну властивість рухомої матерії — її незмінність, збереження корінних властивостей, але ігнорує другу, органічно зв'язану з першою, змінюваність матерії та її властивості. Рух неможливий без інерції. Без неї зник би й рух, бо інерція - це не що інше, як збереження, незнищуваність руху. Зміст інерції полягає в її внутрішній активності, в її "саморусі", у тому що в інерціальному русі матеріальні тіла не потребують зовнішніх причин руху.

Учень 3. Світ повний рухів. Рухаються зорі, ракети. І на Землі ми всюди бачимо рух: тече вода в річках, вітер жене хмари і хитає дерева, по дорогах їдуть автомобілі, по рейках - поїзди, в повітрі летять літаки. Наукою доведено рух невидимих оком частинок - молекул, атомів, рух є головна властивість матерії. Механічний рух характеризується швидкістю. І ось друге положення - рухоме тіло не може само по собі змінити свою швидкість. Якщо на рухоме тіло не діють ніякі інші тіла, то тіло не може ні прискорити, ні сповільнити, ні змінити напрям свого руху, воно буде рухатись з якоюсь певною по модулю і напрямком швидкістю. Властивість тіл зберігати модуль і напрям своєї швидкості називають інерцією.

Учень 4. Галілей перший пояснив явище інерції. Ньютон сформулював "закон інерції"; всяке тіло зберігає стан спокою або рівномірного прямолінійного руху, поки дія із боку інших тіл не змінить цього стану. Жоден предмет сам по собі не може рухатись. Стіл який стоїть в кімнаті ніколи сам по собі не почне рухатися. Рухоме тіло не може само по собі зупинитися. Коли водій різко гальмує вагон трамваю, то пасажир, що знаходиться в ньому нахиляється вперед, продовжуючи рух по інерції. Коли вагон різко починає рухатися з місця, пасажири відхиляються назад. На крутому повороті дороги можна вилетіти із санок в намет.

Учень 5. Число прикладів прояву інерції безмежне. Інерція невід'ємна властивість рухомої матерії. Найбільш поширений рух в техніці. Найпоширенішим рухом частин і деталей машин і механізмів є рух по колу. Такий рух можливий лише при наявності зв'язку, який утримує рухоме тіло на колі. Щоб заставити, наприклад, камінь рухатися по колу його потрібно прив’язати до вірьовки. При цьому прагнучи рухатися по інерції, по прямій лінії, дотичній до кола, камінь буде натягувати вірьовку і може її розірвати. Внаслідок інерції злітає болото з обертових коліс велосипеда. Швидко обертаючись шківи, махові колеса, циркулярна пилка, інші обертові частини машин можуть розірватись. Тому спеціальними розрахунками на міцність визначають розміри частин машин і допустиму швидкість їх обертання.

Суддя. Ввести підсудну. (Вводять підсудну - учениця яка виконує роль інерції, виходить на середину класу).

Суддя. З'ясуємо особу підсудної. Підсудна, ваше прізвище, ім'я та по батькові?

Інерція. Інерція фізична.

Суддя. Ваші батьки?

Інерція. Галілео Галілей та Ісаак Ньютон.

Суддя. Ваша біографія?

Інерція. Старогрецький учений Арістотель вважав, що рух тіл, викликаний дією будь-якого іншого тіла, повинен сам собою припинитися, бо саме спокій є природним станом фізичного тіла, і всім тілам властиве прагнення до спокою. Він дивувався, чому камінь, випущений з його рук, продовжує рухатись, відокремившись від, руки після кидка. Відповідь на це запитання була дана через 2000 років, італійцем Галілео Галілеєм - видатним ученим, а пізніше, у 1678 році, її точніше сформулював Ісаак Ньютон.

Суддя. Що ви собою являєте?

Інерція. Властивість тіл зберігати стан спокою або рівномірного прямолінійного руху, якщо на тіло не діють інші тіла.

Суддя. Чи є запитання до підсудної у звинувачення?

Прокурор. Ні.

Суддя. У захисту?

Адвокат. У мене є запитання до суду: чи буде братись до уваги той факт, що батьки Інерції були такими видатними людьми як Галілео Галілей та Ісаак Ньютон?

Суддя. Суд розгляне усі факти.

Адвокат. У мене поки що все.

Суддя. Чи є запитання до підсудної у засідателів?

Засідатель 1. Коми ви належите?

Інерція. Усім тілам, абсолютно усім.

Засідатель 2. Галузь застосування ваших сил?

Інерція. Фізика, техніка, життя.

Суддя. Тепер заслухаємо свідків.

//Кожен свідок, підходячи до столу, кладе руку на підручник фізики і говорить клятву: “Клянуся великим Ньютоном говорити правду і тільки правду, і нехай мене покарає фізичний закон, якщо я скажу неправду”.

Свідок 1. Я дуже хвилююся, я ніколи не виступав на суді, але те що я бачив, жахливо. І я не можу мовчати. Дорогу переходила жінка. Раптом із-за повороту з'явилась величезна машина МАЗ. Жінка була збита машиною, бо із-за інерції машину миттєво зупинити не можна.

Суддя. Викликається свідок 2.

Свідок 2. Я дуже люблю спорт і часто по телевізору дивлюся спортивні передачі. Недавно транслювали велогонки. Я бачив, як велосипедист наткнувся на камінь, що випадково потрапив на трасу, і перелетів через кермо велосипеда. Велосипед відлетів на другий бік і впав на трасу. Інші гонщики, не зумівши загальмувати із-за інерції, зіткнулись з ним. Змагання були зірвані.

Суддя. В розпорядження суду надійшли такі телеграми. Прошу засідателів оголосити їх зміст.

//При зачитуванні телеграм демонструються портрети вчених//.

Телеграма 1. Я, Арістотель, один з видатних математиків стародавності, заявляю, що суд цей вважаю неправомірним. Усі описані вами заслуги й і злочини не мають ніякого відношення до так званої Інерції. Після припинення дії на тіло інших тіл перше тіло не повинно рухатися.

Телеграма 2. Я, Галілео Галілей видатний фізик середніх віків, вітаю ваш суд, бо кожний хто намагається зрозуміти таємниці природи, достойний поваги. Хай же наука надасть вам мужності вистояти перед будь-якими катуваннями жорсткої інквізиції. Успіху вам, друзі й колеги.

Телеграма 3. Я, сер Ісаак Ньютон, англійський фізик і математик, радий, що закони природи не залишили ваші думки байдужими. Сперечайтесь. У суперечці народжується істина, і якщо ви її відшукаєте, то перший закон механіки, закон інерції, відкриє вам двері у чудовий світ науки.

Прокурор. Я прошу всіх, хто перебуває в цьому залі, поставитись дуже серйозно до цього питання і пригадати факти, приклади з вашого життя, що викривають цю злочинницю.

Свідок 3. Моя бабуся лежить у лікарні з переломом ноги. Вона йшла по дорозі, а дорога була слизькою. Ноги бабусі поїхали вперед, а сама вона із-за інерції не могла рухатися так швидко, упала і зламала ногу.

Свідок 4. Я, механік, і назву явища в яких інерція перешкоджає моїй роботі. У режимі роботи машин розрізняють періоди пуску, усталеного руху і зупинки. Щоб не допустити надмірних перевантажень, правила експлуатації вимагають приділяти особливу увагу пуску машин: стежити, щоб вона обережно і плавно набирала швидкість, не допускати великих навантажень, поки машина не набере достатньої швидкості, щоб двигуну не доводилось одночасно долати опір робочого навантаження і прояву інертності самої машини. Після вимкнення двигуна частини машини, завдяки інертності, продовжують рухатися, але внаслідок тертя їх швидкість різко зменшується, і машина зупиняється. При застосуванні спеціальних, швидкодіючих гальм, наприклад в автомобілях, поїздах, між елементами силової передачі виникають значні динамічні напруги. Це зумовлює підвищені вимоги до міцності деталей машин. Динамічні напруги особливо сильні при різких змінах навантаження: в прокатних станах при захопленні болванки, в тракторах в момент приєднання і від'єднання приводного валу до причіпної машини. Нарешті при конструюванні машин вживаються спеціальні заходи для зменшення шкідливої руйнівної дії ударних динамічних навантажень. Споруджуються спеціальні масивні частини для амортизації удару.

Свідок 5. Інерція заважає навіть при ходьбі, особливо на поворотах. Ось що пише І.Ільф і Є.Петров в романі "Золоте теля": "В одинадцять годин вечора молочні брати, нахиляючись під вагою двох великих гир, йшли в напрямку контори по заготівлі ріг і копит. Паніковський ніс свою долю двома руками, випнувши живіт і радісно посапуючи. ...Здоров'як Балаганов тримав гирю на плечі. Іноді Паніковський ніяк не міг повернути за ріг, тому, що гиря по інерції продовжувала тягнути його вперед. Тоді Балаганов вільною рукою притримував Паніковського за шиворот і надавав йому потрібного напрямку".

Свідок 5(а). Я, любитель кінного спорту, сьогодні дуже засмучений: мого брата, прекрасного наїзника, в день змагання підвела інерція. Долаючи бар’єр кінь зачепив його і призупинився; мій бідний брат по інерції подовжував рух, вилетів із сідла і впав на землю. В підсумку змагання було програне. Я проти цього явища!

Свідок 5(б). Я був свідком такого випадку: закінчивши роботу, мій товариш вимкнув станок, але не забрав руку і залишився без пальця. Але ж в цьому вина інерції, яка заставила рухатися ножі після вимкнення станка.

Прокурор. Пане суддя, поважні присяжні засідателі, всі присутні. Я вважаю, що інерція – непотрібне явище і його потрібно викорінити із нашого життя. Вона приносить лише страждання! Наведу один приклад (вивішується плакат або малюнок, чи проектується слайд на якому зображений хлопчик який потрапив під автомобіль). Перебігаючи дорогу, хлопчик попав під мавтомобіль і отримав травму; травма нанесена також і бідним батькам: вони так хвилювалися! А хто винен?.. Ви думаєте - водій? Ні! Він загальмував. Винна Інерція! Це через неї машина вчасно не зупинилася! Викорінити її!

Адвокат. Шановні судді! Я не згідний з прокурором: хлопчик перебігав дорогу в недозволеному місці, перед близько їдучим транспортом. Але ж ви знаєте, що є шлях вільного кочення. Наприклад, якщо у автомобіля “Москвич”, який рухається по асфальтовій дорозі з швидкістю 50 км/год, вимкнути двигун, то він проїде по інерції до зупинки шлях вільного кочення, рівний 355 м. І якби хлопчик знав закони фізики і основані на них правила дорожнього руху і переходу доріг, сумного випадку не було б.

Суддя. Викликаються свідки захисту.

Свідок 6. На валах поршневих машин встановлюють маховики, щоб підвищити рівномірність обертання вала. В водяних і парових турбінах, вітряних двигунах використовується інерція руху води, пари, повітря.

Робота доцентрового насоса, центрифуги, віялки, сепаратора - все це приклади використання інерції. В різних застосуваннях удару, починаючи від вибивання пилу і полоскання білизни і закінчуючи різними ударними технічними пристроями, використовується інерція. Уявіть на хвилину, що відбулось би в світі, якби миттєво зникла властивість тіл, яку ми називаємо інерцією. Рух тіла здійснювався б тільки під дією сили і припинявся б з припиненням останньої. Зникнення інерції означало б зникнення руху взагалі. Таким чином, інерція є не що інше, як вираження єдності матерії і руху.

Свідок 7. Достиглі стручки бобових рослин швидко розкриваючись, описують дуги. В цей час насіння, відриваючись від місць прикріплення, по інерції рухається по дотичній в сторони. Такий метод розповсюдження насіння досить часто використовується в рослинному світі. В тропічних зонах Атлантичного і Індійського океанів часто спостерігають політ так званих летючих риб, які рятуючись від морських хижаків, вистрибують із води і здійснюють при попутному вітрі планеруючий політ, покриваючи відстані до 200 - 300 м на висоті 5 - 7 м. Риба піднімається в повітря завдяки швидким і сильним коливанням хвостового плавника. Спочатку риба несеться по поверхні води, потім сильний удар хвоста підіймає її в повітря. Розпростерті довгі грудні плавники підтримують тіло на зразок планера. Політ риб стабілізується хвостовими плавниками; риба рухається лише по інерції.

Адвокат. Я можу привести приклад, який доводить що інерція явище корисне. Вона дозволяє нам економити паливо і електроенергію на залізнодорожному транспорті. Ось стрімко мчиться електропоїзд, рука машиніста відмикає джерело живлення, а електровоз продовжує рухатися ще протягом деякого часу – по інерції, тобто переміщується, не споживаючи ні палива, ні електричної енергії. Невже і тепер суддя буде таким суворим?

Прокурор. Приклад переконливий. Прийдеться в даному випадку погодитися з адвокатом. Я чомусь випустив з виду, що й мені також приходилося економити паливо при поїздках на своєму автомобілі використовуючи інерцію.

Але як бути з таким фактом: ви гарно оділися і поспішаєте на роботу; неждано спіткнулись об камінь, нога відносно каменя залишилась в спокої, а тіло продовжувало рухатися вперед, і ось результат: обідрані коліна і вимазаний костюм. Хіба тут інерція корисна?

Адвокат. Я вважаю, що не потрібно звинувачувати інерцію, потрібно раніше вставати і, коли ідеш, не дивитися по сторонах, а під ноги. Крім того, потрібно побажати, щоб виготовляли тканини які взагалі не рвуться і не забруднюються.

Свідок 8. Вплив інертності в багатьох машинах використовують як корисне явище. Наприклад у соломотрясах комбайнів обмолочена маса зазнає різних струсів, при яких порівняно важкі зернини, що мають більшу інертність, відокремлюються від легкої соломи.

Свідок 9. У верстатах і машинах широко використовуються маховики. Завдяки своїй масивності вони мають велику інертність, що дає можливість зменшувати коливання швидкості машини, забезпечувати проходження "мертвих точок" при зворотньо-поступальному русі. У прокатних станах маховики використовують для поліпшення режиму роботи.   Поки  валки  обертаються  вхолосту,  енергія  двигуна нагромаджується в маховику, коли ж валки захоплюють болванку і починають її деформувати, за рахунок нагромадженої у маховику енергії виконується робота для подолання значно зрослого опору.

Свідок 10. Інженер-конструктор, мій дядько, прислав мені листа. Космічна техніка - це величезна кількість машин, приладів, апаратів, що ввібрали в себе останні досягнення багатьох галузей науки і техніки. Виявилося, що в космічному польоті неможливо працювати звичними для нас "земними" інструментами. Найголовніше завдання в людини що перебуває в космічному просторі, - обов'язково зафіксуватися. Що це означає? Це значить не допустити вільного плавання, "дрейфу" і при цьому створити умови для праці. Іншими словами забезпечити робочу позу і опору для прикладання зусиль. З погляду фізики це означає необхідність подолати явище віддачі Тому створено ряд космічних інструментів, в яких передбачені безреактивні пристрої, що не передають на руки космонавта реактивні сили, засоби для фіксації інструменту, тощо. Серед космічних інструментів - молоток, ножиці, плоскогубці з двоважільною схемою передачі зусиль, зубило, керн, свердло, дриль.

На перший погляд, космічний молоток нічим не відрізняється від звичайного. Але якщо вдарити ним по масивній плиті - він зовсім не відскакує при ударі. В корпус молотка вміщено металеві кульки, які приймають на себе енергію віддачі й розсіюють її завдяки тертю. Такий безреактивний молоток особливо потрібний для роботи у відкритому космосі. Адже там, якби молоток відскочив під час удару, космонавт внаслідок явища віддачі перемістився б на певну відстань від корабля.

Свідок 11. Я столяр. Інерція допомагає мені для налагодження робочих інструментів. (Демонструється насаджування молотка на ручку, лопати на древко; зменшення і збільшення довжини виходу леза в рубанку).

Свідок 12. Чи бували ви в цирку колеги? (Суддя здивовано здвигає плечами). Цирк завжди приносить людям радість. Хто не затамовував подих при виконанні деяких номерів? Наприклад коли мотоцикліст на великій швидкості перелітає через пролом в мосту на другу сторону. В залі після закінчення такого польоту здебільш полегшено зітхають, і лише деякі знають, що цей трюк можливий тільки завдяки інерції!

А яку позитивну роль відіграє вона в космонавтиці! Адже після виходу космічного корабля на задану траєкторію можна вимкнути двигуни, а корабель продовжить свій рух в потрібному напрямку. Таким чином, я вважаю, що інерція – явище корисне.

Свідок 13. Я, господарка, в мене дома ідеальна чистота і підтримувати її мені допомагає інерція. Кожен день я чищу свої коври. Струшую коврик, пилюка по інерції залишається на місці, а коврик із під неї висмикується.

Свідок 14. І я – за! По професії я - дитячий лікар. І я не уявляю своєї роботи без термометра. А в основі роботи термометра бере участь інерція: струсив прилад і різко зупинив його, ртуть по інерції опускається. Прилад готовий до нових вимірювань.

Суддя. Слово надається прокурору.

Прокурор. Шановний суд. Для чого ми тут зібралися? Адже вина підсудної очевидна. Я не можу зрозуміти як людина із здоровим глуздом, при всій моїй повазі до захисника, може захищати цю закоренілу злочинницю. Кожен з нас відчував на собі знущання підсудної. Погляньте на неї. Їй соромно! І ще хтось намагається говорити про її невинність. Облиште це!

Суддя. Слово надається адвокату.

Адвокат. Якщо розглядати дії інерції з юридичного боку, то можна помітити, що переваг в інерції більше ніж недоліків. Правда, якщо необережний, легковажний і дуже замислений пішохід, який до того ж ще й не знає елементарних правил вуличного руху, раптом з'явиться перед автомобілем, то автомобіль може збити його. Але в наведеному прикладі винна не інерція, а пішохід. Людина, що спіткнулась, як правило, звинувачує інерцію, а не саму себе і свою необережність. Більш того, я вважаю, що ми мусимо подякувати інерції бо коли б вищезгадана не існувала, всі планети зійшли б з своїх орбіт. Місяць упав би на Землю, а Земля в свою чергу впала б на Сонце. У мене все.

Суддя. А що ви можете сказати в свій захист, підсудна Інерція?

Інерція. (Хлипаючи). Не винна я! Я – явище природи, а природа існує вічно, і в неї є свої закони. Людина, яка живе на Землі, вивчає їх, вона вже багато пізнала і навчилася використовувати закони природи в своїх цілях. І лише тим я приношу біди, хто не знає цих законів.

Суддя. Заслухавши промову прокурора і показання свідків, ми з’ясували, що з вини інерції відбуваються непорозуміння, біди і навіть катастрофи, які наносять збитки. Але з другого боку, докази адвоката і показання інших свідків говорять про позитивну роль інерції. Таким чином, її поведінка двояка – і хороша і погана. Подальша судьба Інерції залежить від рішення суду. Суд іде радитись. (Судді виходять в коридор, або радяться між собою за столом шепотом. Після обговорення зачитується ухвала суду).

Суддя. Наш суд був швидким і справедливим. Уважно заслухавши обидві сторони, суд прийняв таке рішення. Враховуючи деякі негативні сторони дій підсудної, суд все ж таки, покладаючись на свій власний досвід, на промову шановного захисту, вважає що значна частина звинувачень перебільшена. А тому ухвалює: враховуючи корисність позитивних дій інерції і шкідливість негативних всебічно розширяти використання позитивних дій і вести боротьбу з негативними. Для цього постійно вивчати і глибоко осмислювати закони фізики, проникати в таємниці природи і ставити їх на службу людині.

Людина не може змінити закони природи, тут всі спроби приречені на невдачу, але він може пізнати їх, а пізнавши, використати або врахувати в своєму повсякденному житті. Природа помщається нам, коли ми діємо наперекір її законам, але і допомагає, коли ми ставимо її на службу людині.

“Ми не можемо ждати милості від природи. Взяти їх в неї – наше завдання!”

Засідання суду вважаю закритим.

Вчитель. Підводить підсумок уроку, узагальнює почуте. На уроці ми ознайомились з проявами інерції, її застосуванням, шкідливими і корисними проявами. На цьому уроці ви побачили як важливо правильно оцінювати різноманітні явища, як багато потрібно знати щоб пояснити навіть звичні, добре всім відомі випадки, події. Думаю, що цей урок підштовхне вас до вивчення законів природи, їх осмислення, глибокого розуміння.

Завдання додому. Відповідний параграф підручника. Подумайте, які ще прояви інерції ви спостерігали, де її використовують, згадайте випадки з життя пов'язані з явищем інерції.

 

Література.

 

1.     І.Я.Ланіна. Позакласна робота з фізики. Радянська школа. Київ. 1983.

2.     Л.О.Сенкевич. Машинна техніка. Радянська школа. Київ. 1979.

3.     Б.О.Билимович. Физические викторины. Просвещение. Москва. 1968.

4.     Я.И.Перельман. Занимательная физика кн.2. Наука. Москва. 1979.

5.     Ц.Б.Кац. Биофизика на уроках физики. Просвещение. Москва. 1968.

 

 

 

Волинська обл.

Іваничівський район.

Загальноосвітня школа села Павлівка

Вчитель фізики Столярчук Володимир Адамович.

 

pdf
Пов’язані теми
Фізика, Розробки уроків
Додано
4 березня 2018
Переглядів
3236
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку