6 травня о 18:00Вебінар: Література: секрети організації ефективних підсумкових уроків вивчення творчості письменника

Розробка уроку " Технології"

Про матеріал
Основні інформаційні джерела. Журнали, довідни- ки, енциклопедії. Головна мета ознайомити учнів з традиційними джерелами інформації, способами її пошуку; навчити прийомів пошуку інформації, розміщеної в друкованих джерелах;
Перегляд файлу

План уроку

  Тема програми:  Інформаційні джерела в проектній технології

Тема уроку: Основні інформаційні джерела. Журнали, довідни-
ки, енциклопедії.

   Мета уроку:

     НАВЧАЛЬНА.  ознайомити учнів з традиційними джерелами інформації, способами її пошуку; навчити прийомів
пошуку інформації, розміщеної в друкованих джерелах;

   РОЗВИВАЮЧА.  формувати вміння складати бібліографічний
список використовуваної літератури; аналізувати
отриману інформацію, систематизувати джерела,
відбирати їхню оптимальну кількість, визначати головне;

    ВИХОВНА  виховувати чіткість мислення.

    Тип уроку: комбінований.

    Форма проведення :  Індивідуально - групова

                  Комплексно – методичне забезпечення уроку.

 Дидактичне:

 • роздатковий матеріал
 • критерії оцінювання

                                     Між предметні зв’язки

 • інформаційні технології
 • всесвітня історія
 • математика

 

                                  Вимоги до знань та вмінь

Учень повинен знати: традиційні джерела інформації , способи їх пошуку.

Учень повинен вміти: розрізняти джерела інформації , аналізувати отриману інформацію.

Структура уроку

 1. Організаційна частина …………………………………3хв
 2. Актуалізація опорних знань і вмінь учнів……………5хв
 3. Вивчення нового матеріалу…………………………….25хв
 4. Закріплення нових знань і вмінь учнів…………………5хв
 5. Підсумки уроку…………….……………………………..5хв
 6. Домашнє завдання……………………………………….2хв

Хід уроку.

 1. Організаційна частина

 

1

1.Перевірка наявності учнів (за журналом)

2. Перевірка готовності учнів до початку уроку.

3. Видати необхідні матеріали , інструмент і документацію.

 2. Актуалізація опорних  знань і вмінь учнів                                                

 • Розповідь учителя

Варто пам'ятати відомий вислів: «Хто володіє інформаці­єю, той володіє світом»,— авторство якого належить Натану Ротшильду. Опираючись на нього, можна зробити висновок, що успішність проекту багато в чому залежить від повноти, якості й вірогідності вихідної інформації. Основними джерела­ми такої інформації є журнали, книги, довідники, посібники, енциклопедії.

 • Бесіда

— Вам, звичайно, доводилося здійснювати пошук необ­хідної інформації для написання реферату, доповіді, повідом­лення тощо. Як ви організовували таку роботу?

3.Вивчення нового матеріалу

 • Розповідь учителя

Для пошуку літератури, що містить необхідні відомості, варто звернутися в бібліотеку (шкільну, районну, міську й ін.). Для пошуку джерел ви можете використовувати довідково- бібліографічний апарат бібліотеки, що складається з алфа­вітного й систематичного каталогів, систематичної картотеки статей і електронного каталогу.

В алфавітному каталозі бібліографічні записи розташо­вуються за абеткою. Ним доцільно скористатися в тому разі, якщо у вас є конкретний список літератури й вам необхідно уточнити місцезнаходження джерела в бібліотечному фонді.

У систематичному каталозі бібліографічні записи роз­ташовані за певними галузями знань. Індекс потрібного роз­ділу можна з'ясувати за ключовим словом (наприклад, «тех­ніка»).

Якщо в бібліотеці створена автоматизована інформаційно- бібліотечна система, то можна скористатися електронним каталогом. Це машиночитальний бібліотечний каталог, який

2

працює в режимі реального часу і є центральною ланкою бібліотеки.

В електронному каталозі зберігаються дані про книжковий фонд бібліотеки та про періодичні видання.

З моменту визначення теми проекту доцільно почати скла­дання списку літератури (бібліографічного списку) з даного питання. У список літератури рекомендується включати віт­чизняні й закордонні джерела, що досить широко висвітлю­ють розглянуту проблему. Список в обов'язковому порядку повинен мати заголовок, що характеризує його зміст, наприк­лад: «Список використаної літератури» або «Список джерел». Особливої уваги варто надати угрупованню матеріалу в біблі­ографічному списку.

Існують такі способи групування записів:

 • алфавітний;
 • систематичний;
 • хронологічний;
 • за розділами роботи;
 • у порядку згадування в тексті.

Можна вибрати кожен із наведених способів групування. Але якщо список порівняно невеликий за обсягом, то реко­мендується зупинитися на алфавітному способі групування матеріалу. У цьому випадку прізвища авторів або заголовки (якщо автори не зазначені) розміщують за абеткою. Роботи од­ного автора також розташовують за абеткою заголовків. Твори авторів з однаковим прізвищем упорядковують за ініціалами. Якщо при підготовці роботи були використані документи іноземними мовами, то їх розташовують після вітчизняної літератури за латинським алфавітом. Усі документи мають суцільну нумерацію залежно від місця в списку.

При ознайомленні з кожним джерелом бібліографічні дані обов'язково перевіряються на достовірність і уточнюються. Результатом обробки інформації, знайденої таким шляхом, є написання рефератів, а також створення особистої карто­теки.

4. Закріплення нових знань і вмінь учнів

3

Бесіда                                                 

 • Назвіть традиційні джерела інформації.
 • Як ви уявляєте процес збору інформації з теми вашого проекту?
 • Який спосіб групування інформаційних джерел ви вва­жаєте доцільним для вашої проектної діяльності?

5. Підсумки уроку

 • Заключне слово вчителя

Успішність проекту багато в чому залежить від повноти, якості, достовірності вихідної інформації. При роботі над проектом можна використовувати традиційні джерела інфор­мації: журнали, книги, довідники, посібники, енциклопедії. При пошуку інформації доцільно складати бібліографічний список використаної літератури.

6.Домашнє завдання

Дібрати літературу з теми проекту й скласти бібліографіч­ний список джерел.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

docx
Пов’язані теми
Технології, Розробки уроків
Додано
7 лютого 2019
Переглядів
336
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку