Розробка уроку "Вступ. Виникнення держави"

Про матеріал

Мета: пояснити учням особливості навчального курсу «Правознавство», формувати зацікавленість учнів у вивченні курсу, ознайомити учнів з підручником та його структурою, дати учням уявлення про теорії походження держави та відмінності державного та додержавного періодів існування людського суспільства.

Перегляд файлу

1

 

10 клас.

Тема.                                   Вступ. Виникнення держави

Мета: пояснити учням особливості навчального курсу «Правознавство», формувати зацікавленість учнів у вивченні курсу, ознайомити учнів з підручником та його структурою, дати учням уявлення про теорії походження держави та відмінності державного та додержавного періодів існування людського суспільства.

Обладнання: підручник, ілюстрації, олівці, фломастери.

Основні поняття: суспільство, суспільні відносини, історичні типи держави.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Хід уроку

І. Організаційний момент

Визначення організаційно-дисциплінарних вимог до учнів з боку вчителя (вимоги вчителя до учнів, порядок ведення робочих зошитів тощо).

Первинне ознайомлення з підручником (структура підручника, методичний апарат, система виділень, система запитань та завдань у тексті та після параграфів).

ІІ. Мотивація навчальної діяльності

Метод « Займи позицію»

Що з'явилося раніше: державо чи право?

Учні діляться на групи залежно від їхньої думки, щодо обговорюваної проблеми. Учитель пропонує декільком учасникам обґрунтувати свою позицію. По закінченні виступів вчитель запитує в учнів, чи не змінив хто своєї думки і чи не хоче перейти до іншої групи. Вони мають обґрунтувати причини свого переходу. Учні повинні назвати з числа наведених найбільш переконливу причину зміни позиції.

Учитель повідомляє тему уроку.

ІІІ. Вивчення нового матеріалу

1. Суспільство і суспільні відносини

Учням пропонується ознайомитися з ілюстраціями і запропонувати назви для груп, які зображено на них (відповідно табун коней, зграя вовків, група учнів, клас).

 Коментуючи запропоновані назви, звертаємо увагу на те, що групами живуть чимало тварин, птахів, інших живих істот, проте лише щодо сукупності людей ми вживаємо поняття «суспільство» і, відповідно, «суспільні відносини».

Завдання

1. Сформулюйте визначення поняття «суспільство» та «суспільні відносини» і перевірте його зміст за підручником (ст. 6) та (ст. 9).

2. Де поширюються суспільні відносини?

3. Спробуйте класифікувати суспільні відносини, згрупувавши за певними критеріями. Наприклад:

а) за сферою поширення ( політичні, економічні, правові, духовні);

б) за сферою їх реалізації суспільними групами (національні, класові, сімейні).

2. Влада й соціальні норми у первинному та державному суспільстві

Бесіда

Бесіда зі складанням порівняльної таблиці «Додержавне (первісне) суспільство та держава» (якщо часу бракує, можна заповнити лише частину рядків таблиці, а решту учні заповнюватимуть удома).

1. Якими були перші колективи людей розумних?

2. Які знаряддя праці використовували первісні люди? Якими були їх перші заняття?

3. Як здійснювалося управління колективами первісних людей?

4. Які характерні ознаки економіки первісного суспільства?

5. Висловить припущення, коли і внаслідок чого з’являється держава.

6. Як змінилася система управління суспільством після появи держави?

7. Які характерні ознаки держави ви знаєте?

Питання для порівняння

         Додержавне

(первісне) суспільство

Державне

(класове) суспільство

Що об’єднує людей

Кровна спорідненість

Належність до певної держави, територія проживання

На що спирається влада

На авторитет вождя (здебіль-шого сімейний, родинний) та його досвід

На апарат влади,

в окремих випадках —

на примус

Наявність відокремленого

апарату влади

Відсутній

Наявний

 

Прийняття найважливіших рішень

 

Народними зборами племені (роду)

 

Представницькими органами влади або на референдумі (загально-народному опитуванні)

Форми власності

Колективна, всього племені, роду

Приватна, державна,

колективна

Види соціальних норм

Звичаї; традиції

Право, що відіграє провідну роль; звичаї; традиції

Засоби підтримання соціаль-них (для держави —правових) норм

Опора на авторитет, розуміння важливості дотримання норм для кожного

Державна влада, апарат держави, за потреби —апарат примусу

 

Застосування сили для

дотримання соціальних (правових) норм

Не потрібне, не застосовується

 

Часом потрібне та можливе в легальному порядку

Хто входить до складу

колективу, яким здійснюється управління

Родичі

Люди, що проживають

на певній території (території держави), в першу чергу громадяни

Розмір колективу, яким здійснюється управління

Невеликий

Набагато більший, ніж

у первісному суспільстві

 

3. Теорії походження держави

Прийом          «Шпаргалки»

Учні діляться на групи, потім їм  пропонується ознайомиться із схемою «Теорії походження держави» (с.11-15 підручника). Необхідно передати зміст трьох  теорій виникнення держави за допомогою малюнків, умовних позначень або схем. Ці шпаргалки віддаються вчителю, який пропонує їх іншим групам.  За цією шпаргалкою потрібно відтворити текст. Відзначаються найкращі шпаргалки та доповідачі.

4. Історичні типи держави та її історична перспектива

Розповідь вчителя

 Про два підходи до класифікації історичних типів держави: формаційний та цивілізаційний їхні недоліки та переваги.

  Робота у малих групах

 Визначити, якому типу держави відповідають ілюстрації а також характерні ознаки держави цього  типу  на основі відомого учням матеріалу з історії, літератури, географії тощо.

http://www.zavtrasessiya.com/images/raby-antichnosti.jpg                                   http://protown.ru/pic/econ-ussr-p-16.jpg 

http://suit-history.org.ua/sites/suit-history.org.ua/files/france_x.jpg                                      http://2.bp.blogspot.com/-nT2Fz5uToqc/T3OZykWytYI/AAAAAAAAADs/vLgGOEWHJac/s1600/z_0fcb649a.jpg

 

 

ІV. Закріплення вивченого матеріалу

Прийом      « Аукціон»

Учні повторюють якусь властивість, особливість певного об’єкта. Вони доповнюють один одного, отримуючи якомога більше знань про цей об’єкт. Той, хто назве ознаку останнім, а інші не зможуть доповнити, виграє та отримує відповідно найвищу оцінку.

Запитання

1. Назвіть основні відмінності додержавного суспільства та держави.

2. Назвіть основні історичні типи держави та їх основні ознаки.

3. Назвіть відомі вам теорії походження держави

V. Підсумки уроку

Висловте свої враження від уроку, продовживши речення:

Найбільші труднощі я відчув…..

Я зрозумів, що……..

Я не знав, а тепер знаю…….

На наступних уроках мені хотілося б знову…..

Оцінювання учнів

VІ. Домашнє завдання

1. Опрацювати матеріал § 1 підручника.

2. Поміркувати над теоріями походження держави та визначитися, яку з них ви вважаєте найбільш переконливою, підготувати аргументи на її захист.

Використанні  джерела:

1.  Гавриш  С. Б. Правознавство: підручник для 10 клас.: рівень стандарту, академічний рівень—К.: Генеза, 2010.—416 с.

2. Жидкова Н. М. Розробка уроків за темою « Основи теорії держави і права» Правознавство 10 клас// Історія та правознавство—2013, № 16-18 С. 20-21

3. Отроцюк О. І. Використання інтерактивних методів на уроках правознавства// Історія та правознавство—2008, № 7 С. 6-7

4. Електронний конструктор уроку. Правознавство 10 клас- ТОВ «Видавнича група “Основа”», 2012

5. Сайти

     www.academicpress.

    www.internetri.net/vv

     www.sociology.org

Лепеха Тетяна Петрівна

вчитель історії та правознавства

Семенівської ЗОШ І-ІІІ

                                                                                                                    2013 рік

 

 

 

doc
До підручника
Основи правознавства 9 клас (Святокум О.Є., Святокум І.О.)
Додано
3 травня 2018
Переглядів
2836
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку