Конкурс розробок «Вчительська десятка»
Розробки додавай – подарунки вигравай!

Розробка уроку з фізики для 9-го класу на тему: "ЯВИЩЕ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОЇ ІНДУКЦІЇ. ДОСЛІДИ ФАРАДЕЯ"

Про матеріал

Розробка уроку з фізики для 9-го класу на тему: "ЯВИЩЕ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОЇ ІНДУКЦІЇ. ДОСЛІДИ ФАРАДЕЯ"

Мета: Показати взаємозв'язок між електричним і магнітним полями; пояснити суть явища електромагнітної індукції, його практичне значення.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Перегляд файлу

Урок: №13  ЯВИЩЕ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОЇ ІНДУКЦІЇ.

                                                      ДОСЛІДИ ФАРАДЕЯ.    9 клас                       Слайд 1

Учень/учениця

Знаннєвий компонент:

розуміє механізми магнітної взаємодії, електромагнітної індукції, магнітної левітації;

матеріальність магнітного поля, гіпотезу Ампера;

володіє поняттям, формулює визначення фізичної величини (індукція магнітного поля) та її одиниці;

пояснює досліди Ерстеда, Фарадея, принцип дії електромагніту, електродвигуна, електровимірювальних приладів;

знає прояви магнітного поля Землі.

Діяльнісний компонент:

застосовує формулу сили Ампера під час розв’язування задач різних типів;

графічно зображає магнітне поле;

визначає напрямки індукції магнітного поля, сили Ампера, індукційного струму;

складає електромагніт.

Ціннісний компонент:

оцінює значення магнітного поля Землі для життєдіяльності організмів;

оцінює важливість, переваги та недоліки розвитку різних напрямків електроенергетики; роль видатних учених у розвитку знань про електромагнетизм.

Мета: Показати взаємозв’язок між електричним і магнітним полями; пояснити суть явища електромагнітної індукції, його практичне значення.

 Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Обладнання: комп’ютер, гальванометр, котушки, постійний магніт, реостат, джерело постійного струму, кільця.

Хід уроку

На уроці ми познайомимося з дуже важливим явищем, пов'язаним з магнітним полем і з геніальним вченим, автором  цього явища Майклом Фарадеєм.

 1. Актуалізація опорних знань. 

 Але перш, ніж приступити до нової теми пригадаємо,  що ви засвоїли на попередніх уроках.

Пограємось: якщо висловлювання вірне, ви піднімаєте руку.

 1. Існує магніт тільки з південним полюсом. (Ні)
 2. Лінії магнітного поля починаються на північному полюсі магніту та закінчуються на південному. (Ні)
 3. Різнойменні полюси 2-х магнітів відштовхуються. (Ні)
 4. Феромагнетики – це речовини, що послаблюють магнітне поле. (Ні)
 5. Кожен атом є мікромагнітом. (Так)
 6. Північний кінець стрілки компаса вказує на південний магнітний полюс Землі.(Так)

ТЕСТИ перевірка засвоєних знань /7 хв./ (Комп’ютер).

 1.         Мотивація навчальної діяльності.

new-1 Пригадайте, які ви знаєте джерела електричного струму? (Пристрої, що роз’єднують електричні заряди і перетворюють різні види енергії в електричну.) (Гальванічний елемент, електрофорна машина, акумулятор, генератор). 

Показати роботу генератора: загоряється лампочка і механічна енергія перетворюється в електричну. А тепер уявляємо, що людство не використовує генератори для отримання електричної енергії. До початку ХІХ ст. людству були відомі тільки хімічні джерела струму – гальванічні елементи.

  Явище, яке вивчаємо сьогодні на уроці безпосередньо пов’язано з виробленням та перетворенням електричної енергії в тих масштабах, які є сьогодні, воно дозволяє нам користуватися тими зручностями, які нам дає використання електричної енергії (генератор). Тому тема уроку: «Явище електромагнітної індукції.»(учні записують у зошиті) і план  уроку ви бачите на дошці.

 

 

 

План уроку

 1.      Відкриття електромагнітної індукції.
 2.      Досліди, що пояснюють суть явища електромагнітної індукції.
 3.      Застосування явища електромагнітної індукції.

                            Вивчення нового матеріалу.                                                    Слайд 3

  В 1820 р. Ерстед виявив навколо провідника зі струмом магнітне поле. Електричний струм завжди створює в просторі магнітне поле. А чи немає зворотного зв’язку? Чи  можна за допомогою постійного магніту створити струм у провіднику, й у такий спосіб одержати нове джерело електричного струму? Попробуємо разом на уроці вирішити цю проблему.

Вчені поставили перед собою  задачу: чи може магнітне поле створити (породити )  електричний струм?  Це завдання ставлять перед собою Араго і Ампер у Парижі, Колладон в Швейцарії, але вони незабаром вирішили, що ця справа безнадійна.

Англійський фізик-експериментатор Майкл Фарадей ставить також перед собою задачу: «Перетворити магнетизм в електрику». Фарадей ішов до своєї мети цілих десять років. Як нагадування про те, над чим йому весь час слід думати, він навіть носив у кишені магніт і моток дроту. У вільний час він по-різному згинав дротину і міркував, що станеться при тому чи іншому розміщенні магніту і провідника.

Демонстрація.  Всередину котушки, вводимо  приєднаної до гальванометра,              Слайд 4

fiz9_рис 30-1-2штабовий магніт. Помічаємо відхилення стрілки гальванометра, отже, в котушці виник  струм . Якщо замінити полюс магніту на протилежний , то стрілка відхилиться в протилежну сторону.

 1. Чому відхилялась стрілка гальванометра?

Висновок 1. В котушці  під час руху магніту виникає електричний струм ( в нерухомому замкненому контурі при зміні магнітного поля виникає електричний струм).

 1. Якщо рухати котушку, а магніт залишити в спокої, то струм також виникає?

Висновок 2. Електричний струм виникає в замкненому контурі, що рухається в  магнітному полі.

Дослід №1. Чому виникає індукційний струм в  колі під час руху котушки?          Слайд 5

Висновок: індукційний струм виникає в нерухомій котушці при зміні магнітного поля іншої котушки (немає різниці, що є джерелом змінного магнітного поля: рухома котушка зі струмом чи магніт, що рухається)

                                                                                 Слайд 6

Дослід №2. Якщо до котушки приєднати реостат і змінювати в ній силу струму, то в іншій (приєднаній до гальванометра)виникне індукційний струм. Чому? Якщо до котушки приєднати реостат і змінювати в ній силу струму, то навколо неї виникає змінне магнітне поле, яке створює індукційний струм.

Приблизно такі ж досліди проводив Фарадей і 29 серпня 1831 року відкрив явище електромагнітної індукції.                                                                                Слайд 7

 Індукційний струм - електричний струм, що  виникає в замкненому провіднику під дією змінного магнітного поля. Явище породження в просторі електричного поля змінним магнітним полем називають явищем електромагнітної індукції.

https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTRJ3z5pRDkrXJYSZLk6h4NbxjFow5ho_VRUGkLKYT7cvs7a6ntOw Слайд 8

Дослід №3.Зависання кільця в змінному магнітному полі. Поясніть явище, яке спостерігаєте. Якщо котушку підключити до джерела змінного струму, в просторі навколо неї виникає змінне магнітне поле, в кільці індукується струм і магнітне поле котушки взаємодіє з магнітним полем кільця.

 У чому ж суть цього явища?

 Відповідь на це питання надано в працях іншого англійського вченого Дж. Максвелла. Згідно з його теорією будь-яка зміна магнітного поля відносно провідника приводить до виникнення електричного поля  й, як наслідок, до появи струму в провіднику. Тобто електричне поле може створюватись не тільки зарядженими тілами, а й магнітним полем, що змінюється. Таке поле називається вихровим. Лінії, що зображають це поле, не мають ні початку, ні кінця.

Таким чином, Дж. Максвелл сформулював закон електромагнітної індукції: сила струму, індукованого в замкненому провіднику, пропорційна швидкості зміни магнітного поля, в якому знаходиться провідник.

Яке практичне використання може мати явище електромагнітної індукції?

Слайд 9

 

На цьому явищі ґрунтується дія найрізноманітніших пристроїв і машин. Електрична енергія в побуті, промисловості, тощо, виробляється за допомогою генератора. Головний принцип дії генератора полягає в тому, що провідники рухаються в магнітному полі або навпаки – магнітне поле змінюється відносно нерухомого провідника. Кількість ліній магнітного поля, що пронизують контур, необхідно, щоб постійно змінювалась.

Генератори мають практично таку саму будову, що й електродвигуни. Але за принципом дії генератор – це електричний двигун «навпаки»

Це явище використовується в трансформаторах, які призначені для передачі електроенергії на відстань.

Сьогодні створено багато пристроїв і машин без яких ми не уявляємо життя Значення відкриття явища електромагнітної індукції можна виразити словами Гельмгольца: «Поки люди будуть користуватись благами електрики, вони будуть пам’ятати ім’я Фарадея.»

                                                                                                                                        Слайд 10

Земля – величезний магніт, навколо якого існує магнітне поле. Магнітне поле Землі, простягається на відстані 70-80 тис. км у напрямку на Сонце і на багато млн. км - в протилежну сторону. Якщо в  магнітосферу Землі вторгається безліч заряджених часток (що утворилися під час спалахів на Сонці) магнітне поле Землі змінюється  - магнітна буря.

ІV. Закріплення нового матеріалу.

Фізкульт-хвилинка: Умови розминки: ви - компас, ваше обличчя - вказує завжди на північ, потилицю - на південь.

Коли кажу магнітні бурі - ви починаєте гойдатися і крутити головою:тричі вправо, тричі вліво /повторити п’ять разів/.

Бесіда за питаннями:                                                                                                                              Слайд 11

1. Чому виникають магнітні бурі?

2. Стрічковий магніт по черзі підносять до суцільного та розрізаного алюмінієвих     кілець. Одне з кілець реагує на піднесення магніту, а інше – ні. Яке з кілець реагує і чому?

3.Чому іноді неподалік від місця удару блискавки можуть спрацьовувати запобіжники в освітлювальній мережі .

V. Підсумок уроку

Яку проблему ми ставили на початку уроку? (Перетворити магнетизм в електрику)

На уроці ми: ознайомилися з явищем…                    

автором явища є …

суть явища полягає в тому, що …                              

Слайд 12

 

VI. Домашнє завдання: §­­­­­­­­­­­­­­­­­__________________________________________

 

1

 

Зміст слайдів
Номер слайду 1

ЯВИЩЕ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОЇ ІНДУКЦІЇ. Досліди Фарадея. Учитель Буртівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Тимченко Н. М.

Номер слайду 2

Ганс Крістіан Ерстед. Ганс Крістіан Ерстед – професор Копенгагенського університету. Основні праці з фізики, хімії, філософії. Найважливіша наукова заслуга Ерстеда – встановлення зв'язку між електричними і магнітними явищами в дослідах по відхиленню магнітної стрілки під дією провідника із струмом. Повідомлення про ці досліди, опубліковане в 1820 році, викликало велике число досліджень, які у результаті привели до створення електродинаміки і електротехніки.

Номер слайду 3

Дослід Ерстеда. Ще вчені Давньої Греції висловлювали припущення, що магнітні й електричні явища якимось чином пов'язані між собою. Датський учений X. Ерстед демонстрував студентам досліди з нагріванням провідників електричним струмом. Під час одного з дослідів він помітив, що при проходженні електричного струму по провіднику магнітна стрілка, розташована поблизу провідника, відхиляється від напрямку «північ – південь»

Номер слайду 4

Чому відхилялась стрілка гальванометра?Всередину котушки, приєднаної до гальванометра, вводимо штабовий магніт. Помічаємо відхилення стрілки гальванометра, отже, в котушці виник струм . Якщо замінити полюс магніту на протилежний , то стрілка відхилиться в протилежну сторону.

Номер слайду 5

Чому виникає індукційний струм в колі під час руху котушки? Індукційний струм виникає в нерухомій котушці при зміні магнітного поля іншої котушки (немає різниці, що є джерелом змінного магнітного поля: рухома котушка зі струмом чи магніт, що рухається)

Номер слайду 6

Якщо до котушки приєднати реостат і змінювати в ній силу струму, то в іншій (приєднаній до гальванометра)виникне індукційний струм. Приблизно такі ж досліди проводив Фарадей і 29 серпня 1831 року відкрив явище електромагнітної індукції.

Номер слайду 7

Індукційний струм - електричний струм, що виникає в замкненому провіднику під дією змінного магнітного поля. Явище породження в просторі електричного поля змінним магнітним полем називають явищем електромагнітної індукції.

Номер слайду 8

Зависання кільця в змінному магнітному полі. Поясніть явище, яке спостерігаєте. Якщо котушку підключити до джерела змінного струму, в просторі навколо неї виникає змінне магнітне поле, в кільці індукується струм і магнітне поле котушки взаємодіє з магнітним полем кільця. Дж. Максвелл сформулював закон електромагнітної індукції: сила струму, індукованого в замкненому провіднику, пропорційна швидкості зміни магнітного поля, в якому знаходиться провідник.

Номер слайду 9

Яке практичне використання може мати явище електромагнітної індукції?На цьому явищі ґрунтується дія найрізноманітніших пристроїв і машин. Електрична енергія в побуті, промисловості, тощо, виробляється за допомогою генератора. Головний принцип дії генератора полягає в тому, що провідники рухаються в магнітному полі або навпаки – магнітне поле змінюється відносно нерухомого провідника.

Номер слайду 10

«Поки люди будуть користуватись благами електрики, вони будуть пам’ятати ім’я Фарадея.» Майкл Фарадей (1791–1867) «Син коваля, помічник палітурника. У 1831 році на лекції в Королівському інституті англійський фізик Майкл Фарадей пояснює відкрите ним явище електромагнітної індукції.

Номер слайду 11

1. Чому виникають магнітні бурі?2. Стрічковий магніт по черзі підносять до суцільного та розрізаного алюмінієвих кілець. Одне з кілець реагує на піднесення магніту, а інше – ні. Яке з кілець реагує і чому? 3. Чому іноді неподалік від місця удару блискавки можуть спрацьовувати запобіжники в освітлювальній мережі .

Номер слайду 12

Домашнє завдання: §_____

Станьте першим, хто оцінить розробку

Щоб залишити свій відгук, необхідно зареєструватись.

Дякуємо! Ми будемо тримати Вас в курсі!
zip
Пов’язані теми
Фізика, Розробки уроків
Додано
21 лютого 2018
Переглядів
681
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку