Розробка уроку з теми "Фізіологічна, психологічна та соціальна зрілість."

Про матеріал
Дана тема уроку допоможе сформувати поняття про вікові особливості розвитку юнаків і дівчат;ознаки відхилення від вікових термінів розвитку підлітків;необхідність ведення здорового способу життя;про фізіологічну і соціальну зрілість.
Перегляд файлу

УРОК № 1

Тема: Фізіологічна, психологічна та соціальна зрілість.

Мета: сформувати поняття про вікові особливості розвитку юнаків і дівчат;ознаки відхилення від вікових термінів розвитку підлітків;необхідність ведення здорового способу життя;про фізіологічну і соціальну зрілість;взаємозв'язок фізіологічного та соціального розвитку;основні ознаки фізіологічної й соціальної зрілості.

 

Обладнання: підручник «Основи здоров’я» Т.Є. Бойченко.

Терміни: фізіологічна зрілість, підлітковий вік, акселерація, юність,соціальна зрілість.

Тип уроку: комбінований.

Хід уроку

І. Організаційний момент.

ІІ. Актуалізація опорних знань.

Обміркуйте й обговоріть ситуацію. Під час походу на першому привалі, коли треба було поставити намети, назбирати хмизу і розпалити багаття, восьмикласник Богдан вирішив поставити намет. Щоправда, він цього ніколи не робив, але не признався в цьому і зі словами: «Нічого складного тут немає»,— узявся до справи. Він возився цілу годину, весь змучився, але так і не зміг поставити намет. Довелося просити про допомогу друзів. Як ви гадаєте, чому вийшло саме так, а не інакше? У чому полягає проблема Богдана?

ІІІ. Вивчення нового матеріалу.

У процесі свого індивідуального розвитку кожна людина проходить певні етапи: немовлячий вік, грудний вік, дитинство, підлітковий період, юність, зрілість, старість. Кожний етап відзначається своїми особливостями й відіграє певну роль. Знання про це допомагають людині справлятися з труднощами, які неминуче виникають у кожному періоді її життя.

Вік, у який вступаєте ви, восьмикласники, називається підлітковим. Цей період учені ще називають «перехідним», «періодом гормонального вибуху», «пубертатом» (від латин. pubertas — статева зрілість).

Це складний, але дуже цікавий період, оскільки в цей час починається перехід від дитинства до дорослості. Такий перехід пов’язаний з усіма сферами життя — фізіологічною, психологічною та соціальною.

Для того щоб стати дорослим, перш за все потрібно досягти фізіологічної зрілості. Тобто всі системи організму — опорно-рухова, кровоносна, дихальна, травна, видільна, нервова, статева та інші — повинні бути остаточно сформованими. Тільки тоді людина може виконувати нові для неї функції, пов’язані зі створенням сім’ї, народженням і вихованням дітей. Такий стан учені називають фізіологічною зрілістю.

Коли підлітки ростуть, маса їхнього тіла збільшується повільніше, ніж зріст, тому вони часто виглядають незграбними: довгі руки, великі ступні, інколи сутула постава. Але все це є тимчасовим. Головне, що підлітки розвиваються, у них з’являються фізичні ознаки, що відпові-

дають зрілості, вони перетворюються на дорослих, фізіологічно зрілих людей — чоловіків або жінок.

Одночасно з фізіологічною зрілістю формується психологічна й соціальна зрілість. Будь-який підліток учиться адекватно (тобто відповідним чином, правильно) сприймати себе і людей. Він учиться бути самостійним у житті, особисто приймати рішення і нести за них відповідальність.

Знайдіть необхідну інформацію і дайте відповідь на запитання. Віктор нудьгував на уроці географії. Він випростав ноги, уперся в стілець Каті, яка сиділа перед ним, і різко штовхнув його. Катя охнула, бо виявилася затиснутою між спинкою стільця і краєм своєї парти. Дівчині стало погано, і її повели до лікаря. Виявилося, що в неї компресійний перелом хребта, і Катя опинилася в лікарні. Що можна сказати про фізіологічну, психологічну і соціальну зрілість Віктора? У чому його проблема?

Психологічна і соціальна зрілість — це результат життя в суспільстві, результат психологічного і соціального розвитку та пристосування до спільного життя з іншими людьми. Підліток поступово навчається найкращим чином організовувати свою поведінку в соціальному середовищі, узгоджувати власну самооцінку і власні очікування зі своїми можливостями та навколишньою реальністю. Для того щоб навчитися цього, він повинен уміти аналізувати свій внутрішній досвід.

Існує таке поняття, як рефлексія (від латин. reflexio — повертаюся назад). Воно означає обмірковування, здатність до аналізу свого психологічного стану, власної поведінки. Рефлексія залежить від ступеня складності внутрішнього світу людини і від її здатності до навчання. Підліток може зосередитися на своїх думках, а може усвідомити те, що інші люди сприймають його не так, як він сприймає себе сам. Для нього дуже важливо зрозуміти, як саме інші люди сприймають і розуміють його поведінку, особливості і здібності. Адже інші бачать підлітка зовсім не таким, яким він бачить себе сам. Розуміння цього сприяє розвитку самосвідомості.

Підлітка вважають «соціально незрілим» у тому разі, коли він ще не може прогнозувати власну поведінку, приймати обдумані рішення, співвідносити їх зі своїми можливостями і нести за них відповідальність перед собою та іншими людьми.

Звичайний наслідок малопродуманих і безвідповідальних рішень — їхня нездійсненність. Звідси різного роду невдачі, здобуття не того результату, який очікувався. Підліткові дуже хочеться звинуватити в цих невдачах інших людей, але спочатку він повинен оцінити свою власну поведінку і ступінь обдуманості своїх рішень.

Знайдіть необхідну інформацію і розв'яжіть проблему. Восьмикласниця Олена попросила батьків купити їй новий мобільний телефон, такий як у подруги. Телефон був дорогим. Однак мама відмовилася від нових осінніх туфель, тато не став купувати зимову куртку, брат сказав, що обійдеться без нових кросівок. Олені купили телефон. Через тиждень дівчина зізналася, що телефон вона випадково забула на лавці й чекає, що їй подарують новий. У чому проблема Олени? Що повинні зробити члени її родини?

Підлітковий вік - це період багатьох змін: фізіологічних, що відбуваються у тілі, психологічних - у думках, почуттях і потребах, а також у стосунках з іншими людьми (батьками, вчителями, друзями, протилежною статтю). Щоб стати дорослим, треба «вирости» не лише фізично, а й психологічно і соціально.

https://disted.edu.vn.ua/media/images/tamara05/osnovi/u02/023.gif

    Організм дозріває фізіологічно, але до повної фізіологічної зрілос­ті ще далеко, іде соціальне дорослішання, проте соціальна зрілість ще не настала. Саме тому підлітковий період є таким непростим, насиченим і суперечливим.

    Хронологічно підлітковий вік визначається від 10-11 до 14-15 ро­ків.

    Гормони росту й статеві гормони викликають у підлітка інтенсив­ний фізіологічний розвиток, спрямований на формування фізіологічної зрілості.

Розвиток людини

фізичний

статевий

розумовий

Нормальний фізич­ний розвиток - це змі­на розмірів і форми тіла відповідно до віку.

Нормальний статевий розвиток - це своєчасне дозрівання статевої сис­теми та інших фізіоло­гічних систем людини, характеризуються здат­ністю до відтворення (дітонародження).

Нормальний розумовий розвиток - це відповід­не вікове становлення структури і функцій го­ловного мозку: розбір­ливе мовлення, розумо­ві процеси (сприйняття, увага, емоції, пам'ять, аналіз і синтез інфор­мації).

 

    Фізичний розвиток є суто індивідуальним. Не хвилюйтеся, коли ви маєте невеликий зріст або маленьку вагу. Усе суто індивідуально і залежить від ба­гатьох причин.

    На темпи зростання і розвитку, крім спадковості, впливають інші чинни­ки. Відомо, що у другій половині XX ст. був помічений процес прискорення темпів зростання і розвитку. Це явище здобуло назву «акселерація».

    Акселерація - це прискорення фізичного розвитку дітей, яке спостерігається останні 150 років. Вона включає різні анатомічні й фізіологічні прояви, зокрема й скорочення термінів статевого дозрівання. Серед причин, що зумовили акселерацію, називають соціально-економічні умови, вплив посиленого потоку інформації, перерозподіл генетичного матеріалу в популяціях людини, вплив сонячної активності та інше. 

     Є діти, які мають уповільнений розвиток. Від таких дітей, на жаль, відмовляються батьки. Вони погребують особливої уваги та догляду.

     - Чинники, які позитивно виливають на фізіологічний, стате­вий і розумовий розвиток:  спадковість, рівень здоров'я, збалансоване хар­чування, екологічно чисте довкілля, соціальні умови проживання та здоровий спосіб життя тощо.

     - Існують чинники, які особливо негативно впливають на ваш індивідуальний фізіологічний розвиток: нездоровий спосіб життя і шкідливі звички.

     Юність - досить тривалий і складний період життя людини. Це перехід від безтурботного дитинства до дорослого світу. Саме в юності продовжують формуватися ціннісні орієнтації, самоідентифікація, самовизначення, самосвідомість. Відбувається також бурхливий психосексуальний розвиток, пробуджуються романтичні почуття.

    Уповільнюється фізичний розвиток: дівчата ростуть переважно до 16-17 років, а юнаки - до 17-18 років. Проте у хлопців особливо швидко зростає м'язова маса і сила. Удосконалюється також нервова система, яка стає стабільнішою та витривалішою. Поступово гальмівні процеси врівноважуються з процесами збудження.

    Кожний громадянин України визнається суспільством дорослим лише з моменту отримання ним паспорта у 16 років. Юридичне законодавство визначає іншу межу дорослості - 18 років, коли людина несе повну відповідальність за всі свої вчинки. З цього віку (і не раніше) кожний користується виборчим правом та іншими правами.

Фізіологічна зрілість - це фізіологіч­не дозрівання всіх систем організму. Вимірюється показниками фізичного розвитку людини, фізичною підготов­леністю її фізіологічних систем (рухо­вої, кістково-м'язової, нервової), на­тренованістю, життєвою активністю й функціональною готовністю адек­ватно відповідати на впливи навколишнього середовища.

Соціальна зрілість - це вміння лю­дини успішно пристосовуватися до спільного життя з іншими людьми.

Фізіологічна і статева зрілість людини настає наприкінці юнацького віку (17-18 років). Зростання і розвиток орга­нізму завершується, всі системи орга­нізму практично досягають своєї біо­логічної зрілості, що характеризується здатністю статевих органів до статевих стосунків і самовідтворення (здатність мати дитину).

 

Соціальна зрілість настає тоді, коли людина стає особистістю, яка здат­на відповідати за свої вчинки, брати участь у виробничих взаєминах, дру­жити і кохати, піклуватися про близь­ких, рідних і друзів, дотримуватися правил і норм поведінки у колективі та суспільстві, а також створити сім'ю. Це також здатність не тільки діяти у власних інтересах, а й налагоджува­ти і погоджувати взаємини, конструк­тивно розв'язувати конфлікти.

Оцінювання індивідуального фізичного розвитку ще донедавна проводили індекс­ним способом (індекс Брока): від довжини тіла віднімали число 100, отримували нор­мальну (щодо зросту) масу тіла. Напри­клад, при зрості 165 кг (165 - 100) людина має вагу 65 кг.

Оцінювання індивідуального фізично­го розвитку проводять за модифікованими шкалами співвідношення маси тіла від­носно довжини тіла.

Рівень статевого дозрівання визначають за оцінкою статевої формули за віково-статсвими нормативами, а функціональні можливості - за допомогою деномометрії та спірометрії (визначення життєвої єм­кості легень) Діапазон «норми»:

від М - 1 Б до М + 2 Б, де:

 М - середньоарифметична величина антропометричних показників довжини, маси і обхвату грудної клітини;

Б (сигма) - середньоквадратичне відхи­лення цих показників.

Крім того, на підставі вираженості статевої формули (А, Р, Ма, Ме):

А - ступінь розвитку волосяного покриву під піхвами;

Р - ступінь розвитку волосяного покри­ву на лобку;

Ма - ступінь розвитку молочних залоз у дівчат;

Ме + - наявність або відсутність менстру­ацій у дівчат.

Ураховуються також такі ознаки: зміна тембру голосу, зріст хряща гортані у хлоп­ців

Щоб стати дорослим, необхідно:

- вивчати й виконувати норми та пра­вила, за якими живе наше суспіль­ство;

- відвідувати школу, успішно навча­тися, підвищувати свій інтелектуаль­ний розвиток і думати, плану­вати, яку професію хочете обрати, і що для цього слід зробити;

- вчитися спілкуватися, дружити і кохати;

- піклуватися про рідних, друзів, близьких;

- дбати про людей похилого віку, слухати їх мудрі поради тощо.

 

Ознаками фізичної зрілості людини є фізіологічне дозрівання всіх систем організму, їх готовність до виконання функцій зрілого віку — створення сім’ї, народження й виховання дітей.

Психологічно і соціально зріла людина вміє самостійно:

• прогнозувати свою поведінку в будь-яких життєвих ситуаціях;

• здобувати потрібну інформацію й аналізувати її згідно зі своїми цілями в різних сферах життя;

• мобілізовуватися для приведення в дію власного рішення всупереч різним обставинам;

• відстежувати хід виконання власних дій та їхні результати;

• робити висновки з власної поведінки в різних ситуаціях;

• емоційно правильно реагувати на різні життєві ситуації.

Зверніться за додатковою інформацією про підлітковий період до матеріалів сайту.

Опорні точки. У підлітковому віці відбуваються фізіологічні, психологічні і соціальні зміни. Вони пов'язані з поступовим переходом до періоду зрілості, коли людина визначає власну соціальну роль, здатна створювати сім'ю і виховувати своїх дітей.

Фізіологічна зрілість характеризується формуванням усіх фізіологічних систем організму. Психологічно й соціально зрілу особистість відрізняє відповідальність, терпимість і саморозвиток.

 

ІV. Узагальнення, систематизація  й контроль знань та вмінь учнів

Запитання для повторення й обговорення

I рівень

1. Які етапи індивідуального розвитку проходить кожна людина?

2. Який вік називають підлітковим?

II рівень

3. Які ознаки фізіологічної зрілості людини?

4. Чому для підліткового типу статури характерна певна незграбність?

III рівень

5. Чим відрізняється доросла зріла людина від підлітка?

6. Яку людину можна назвати самостійною, соціально зрілою?

IV рівень

7. Для чого потрібна рефлексія?

8. Якими вміннями володіє психологічно зрілий підліток?

9. Що таке відповідальність, толерантність, саморозвиток? Для яких періодів розвитку людини характерні ці якості?

Вправа № 1

Самооцінювання рівня зрілості та готовності до дорослого життя

Мета: навчитися давати самооцінку зрілості та готовності до дорослого життя.

Хід роботи

I. Оберіть відповіді на запитання. Позначте їх на окремому аркуші.

1. Як часто ви думаєте про те, що вам не слід було щось говорити або робити?

а) дуже часто — 1 бал;

б) іноді — 3 бали.

2. Якщо ви спілкуватиметеся з дуже дотепною людиною, то ви:

а) постараєтеся позмагатися з нею в дотепності й перемогти — 5 балів;

б) не будете змагатися з нею, а просто похвалите її дотепність — 1 бал.

3. Виберіть одну з думок, найбільш вам близьку:

а) те, що багатьом здається везінням, насправді є результатом наполегливої праці — 5 балів;

б) успіх часто залежить від щасливого збігу обставин — 1 бал;

в) у складній ситуації головне не завзятість або везіння, а людина, яка зможе тебе підтримати або втішити — 3 бали.

4. Якщо вам покажуть шарж або пародію на вас, то ви:

а) посмієтеся і будете радіти тому, що у вас знайшли щось веселе й оригінальне — 3 бали;

б) теж спробуєте знайти щось смішне в тому чи тій, хто пародіював вас, і у відповідь подаруєте шарж або пародію на цю людину — 4 бали;

в) образитеся, але не дасте цього зрозуміти — 1 бал.

5. Чи часто вам не вистачає часу, якщо треба виконати протягом дня багато різних завдань?

а) так — 1 бал;

б) ні — 5 балів;

в) не знаю — 3 бали.

6. Своєму другові (подрузі) на день народження ви оберете:

а) подарунок, який подобається вам — 5 балів;

б) подарунок, якому, як вам здається, буде радий ваш друг, хоча вам особисто він не подобається — 3 бали;

в) подарунок, реклама якого привернула вашу увагу — 1 бал;

7. Чи любите ви уявляти собі різні ситуації, у яких ви поводитеся не так, як у реальному житті?

а) так — 1 бал; б) ні — 5 балів; в) не знаю — 3 бали.

8. Чи зачіпає вас те, що дехто з вашого класу вчиться краще, ніж

ви?

а) так — 1 бал; б) ні — 5 балів; в) іноді — 3 бали.

9. Чи отримуєте ви задоволення, коли заперечуєте комусь, не погоджуєтеся з ним?

а) так — 5 балів; б) ні — 1 бал; в) не знаю — 3 бали.

10. Заплющте очі й спробуйте уявити собі один з трьох кольорів — блакитний, жовтий або червоний. Ви уявили:

а) блакитний — 1 бал; б) жовтий — 3 бали; в) червоний — 5 балів.

11. Полічіть отримані бали.

 

III. Ознайомтеся з результатами тесту та зробіть висновки.

47—38 балів. Ви впевнені в собі, сміливо висловлюєте свою думку, вмієте критикувати інших, але не дуже любите, коли критикують вас. Оскільки у вас високий рівень самовпевненості, то ви можете недооцінити складності ситуації й переоцінити свої можливості в даному випадку.

37—24 бали. Ви надійна людина, вам можна довіряти. Ви вмієте знаходити вихід з непростих життєвих ситуацій. У вас адекватна самооцінка й позитивне самосприйняття.

23—10 балів. Імовірно, ви не дуже задоволені собою, часто вдаєтеся до самозвинувачень, але це зовсім не означає, що люди, які вас оточують, поділяють вашу думку про вас. У вас підвищена критичність до себе, а також терпляче ставлення до вад інших.

V Домашнє завдання.

Прочитати відповідний параграф у підручнику

Дослідницький проект  «Надзвичайні ситуації у моєму краї».

1

 

docx
Додано
2 вересня
Переглядів
927
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку