27 квітня о 18:00Вебінар: Кольоротерапія: використання технології в роботі з учнями початкової школи

Розробка уроку зарубіжної літератури для 8 класу з теми "Ду Фу (712 -770). «Пісня про хліб і шовк», «Весняний краєвид». Зв’язок поезії Ду Фу з історичною реальністю."

Про матеріал
Розробка уроку зарубіжної літератури для 8 класу з теми "Ду Фу (712 -770). «Пісня про хліб і шовк», «Весняний краєвид». Зв’язок поезії Ду Фу з історичною реальністю. Вплив конфуціанства на його світогляд. Національні образи, символи в ліриці митця. Образ ліричного героя, його сприйняття життя і природи, почуття, мрії, ідеали, дума про батьківщину"
Перегляд файлу

Ду Фу (712 -770). «Пісня про хліб і шовк», «Весняний краєвид».

Зв’язок поезії Ду Фу з історичною реальністю. Вплив конфуціанства на його світогляд. Національні образи, символи в ліриці митця. Образ ліричного героя, його сприйняття життя і природи, почуття, мрії, ідеали, дума про батьківщину

Мета уроку: подати відомості про основні віхи  життя та творчості Ду Фу, визначити теми, тематичні мотиви, філософський підтекст, національні образи, символи в ліриці митця; навчати аналізувати  поетичний текст, підвести дітей до  усвідомлення особливостей лірики поета; розвивати навички виразного читання, зв’язного мовлення, уяву; сприяти розвиткові емоційних почуттів, образного сприйняття тексту, уміння зіставляти, порівнювати; виховувати повагу до культурних цінностей інших народів, порівнювати з цінностями рідного народу, активну життєву позицію, повагу до ідеалів поета та загальнолюдських ідеалів (патріотизм, повага до праці, чесності).

Цілі. Учні знатимуть: особливості  розвитку  китайської  літератури  у  VIII  ст., тематичну різноманітність танської поезії, основні віхи  життя та творчості Ду Фу,  зміст поезій «Пісня про хліб і шовк», «Весняний краєвид»; зміст літературного поняття паралелізм.

Учні вмітимуть: відтворювати словами картини, що виникали в уяві під час читання твору; визначати тематику творів, національні образи, виконувати ідейно-тематичний аналіз поезій; характеризувати образ ліричного героя; робити висновки про філософські погляди Ду Фу; визначати цілі уроку; формулювати власні цілі вивчення теми.

Тип уроку: комбінований.

Міжпредметні звязки: музичне мистецтво, образотворче мистецтво.

Обладнання: портрет Ду Фу, мультимедійна презентація, китайські національні мелодії, портрети поетів, підручники, музичне оформлення, таблиці.

Методи, прийоми, форми роботи: евристична бесіда, вікторина, міні-лекція, випереджувальні завдання, коментоване читання, робота з картками (індивідуальні завдання), колективна робота (робота зі схемами, таблицями), інтерактивні методи і прийоми: «Структурований огляд», «Знайомі незнайомці», «Криголам»,  «Складіть речення», «Прес», «Мозковий штурм».

Перебіг уроку

Жартома присвячую моєму другові  Ду Фу

На гірській верховині,

де вибігли сосни на схили,

Випадково зійшлися

ополудні наші стежки.

– Ох, шановний мій друже,

та й як же ви зблідли й змарніли!

Чи важка ж то робота –

складати у віршах рядки?

Лі Бо

 Організаційний момент.  Створення емоційного настрою уроку.

І. Актуалізація опорних знань.

  1.Слово вчителя

Вивчаючи творчість того чи іншого письменника, ми пізнаємо історію, традиції, культуру його народу. Ми поринаємо у цікавий та незбагненний світ літератури…

Сьогодні ми продовжимо розмову про Китай. Ця велика країна є однією з найстародавніших цивілізацій світу. Особливістю цієї цивілізації є те, що вона розвивалася ізольовано від інших цивілізаційних центрів. Давайте пригадаємо, з чим асоціюємо цю країну.

2. Вікторина  «Що  ти  знаєш  про  Китай?» (Слайди 1-12)

 1. Найулюбленіша квітка китайців. (Лотос)
 2. Назва шляху, який поєднував Китай із Центральною та Південною Азією

і  простягався аж до Риму. Чому він так називався? (Великий шовковий шлях. Китай — батьківщина шовку)

 1. Назва споруди, що захищала Китай від нападу кочовиків. (Велика Китайська стіна)
 2. З  якою  метою  в   Китаї  у  II  тис.  до  н.  е.  використовували

  писемність?  (Із  культовою метою, зокрема для ворожіння)

 1. Які особливості китайського письма? (Китайці пишуть згори донизу)
 2. З якого матеріалу китайці робили папір? (Із кори шовковиці)
 3. Що означає назва традиційного бойового мистецтва Китаю «Карате»? (Шлях китайської руки)
 4. Батьківщина рису? (Китай)
 5. Внесок Китаю в розвиток географії? (Винайшли компас)
 6. Легендарна назва Китаю? (Піднебесна).
 7. Релігії Китаю? (Даосизм, Конфуціанство)
 8. Представники «золотої  доби» китайського Середньовіччя?(Лі Бо, Ду Фу)

3. Прийом «Структурований огляд». Розповідь «Особливості  розвитку  китайської  літератури  у  VIII  ст.»

        Унікальною  особливістю  літератури  і   культури  Сходу  є  їх  тісний  зв’язок  із філософією. Як стверджують філософи, китайська література зазнала впливу двох філософських систем — конфуціанства та даосизму.

Даосизм вважає за благо нічого не змінювати в людській сутності, а  лише прислухатися до потаємного в   природі й   людині, жити в гармонії з природою.

        Конфуціанство засноване на вірі в  можливість «окультурення»  дикої  природи  людини  словом  істини  та  моральним  прикладом. Головним у вченні Конфуція є «жень» - гуманність.

        Пріоритет  завжди  належав  конфуціанству.  Його  сутність  визначається  такими принципами:

1)   допомагай іншим досягти того, чого сам хотів досягти;

2)   чого не бажаєш собі, того не роби й  іншим.

       Моральне підґрунтя цього вчення є   гарантом унікальності китайської культури. Саме у  високій моральності й   полягає сила китайської літератури в  цілому і  поезії зокрема.

      На думку дослідників, китайська поезія тисячоліттями розв’язувала одні й  ті самі проблеми:  природа  та  поет,  друг,  на  чужині,  давнє,  старість.  Ці  питання  складають єдиний, непорушний тематичний комплекс. Найвище призначення поезії — єднання людського генія з   першоджерелами життєвих сил світу.

4. Перевірка домашнього завдання.

Евристична бесіда

 • За правління якої династії китайська література набула найвищого розвитку?(Династія Тан).
 • Як ставитися до поезії в середньовічному Китаї?
 • З творчістю якого письменника ви вже ознайомилися?
 • Що вам відомо про філософські погляди Лі Бо? (Сповідував філософію Дао)
 • Яким бачили світ представники даосизму? (Гармонійне поєднання людини зі світом природи, самопізнання, пошук Шляху всього сущого).
 • Які поезії справили на вас найбільше враження, про що вони?
 • Що уособлює образ яшмового ганку у вірші Лі Бо? (Холод самотності).

(«Печаль на яшмовому ганку» прочитати в перекладі Я. Шекери).

 • Які образи є символами духовної свободи у вірші «Сосна біля південної галереї»?

Сосна- нудьга й самотність душі, це сам поет, що прагне пізнати вищий сенс буття; вітер – холод байдужість оточуючих, бентежний всесвіт, у якому живе людина надхмарна вись, небо – прагнення вищої досконалості, прихований сенс усього сущого.

 • Який художній засіб використав автор в поезіях, змальовуючи по черзі стан природи і стан людської душі? (Паралелізм)

ІІ. Мотивація навчальної діяльності. Оголошення теми, мети і завдань уроку.

 1. Міні-лекція вчителя «Тематична різноманітність танської поезії».

Тематична різноманітність танської поезії величезна: темою вірша може стати будь-яка подія у житті поета. Тематична прив’язаність до якоїсь події була обов’язковою — інакше вважалось би, що поет просто написав неправду. Це було неможливим для китайського автора, тому він завжди вказував, яка подія викликала у нього ті чи інші думки та почуття. Про важливість теми свідчить і правило виносити тему в назву вірша (наприклад, назва твору Ду Фу: «Вірш в п’ятсот слів про те, що було в мене на душі, коли я йшов зі столиці в Фенсянь»).

Основними темами танської поезії були теми поета та природи, втечі від світу, дружби, кохання, туги за давниною, тлінності людського життя, вигнання, життя на чужині, вина. Ці теми поети розвивали та поглиблювали, опираючись на ідеї та світогляд трьох великих релігій Китаю: конфуціанства, даосизму та буддизму.

2. Робота з епіграфом.

3. Слово вчителя.

    Сьогодні ми з вами намагатимемось проникнути в особливий світ поезії китайського мислителя Ду Фу. Поет досконало володів магічним даром перетворювати на поезію все , що бачить: « Варто було почути спів цвіркуна серед осінньої трави , і вірші немов вторили його пісні: так непримітний і малий цвіркун , але його голос чіпає серце людей , і , як ніби знаючи про це , він вечорами проникає в будинок ». З усіх танских поетів вірші Ду Фу ближче всіх до традиційної формі віршів «ши», властивої  народної поезії. Але, використовуючи давню форму , він наповнив її новим змістом , заговоривши про народ  голосом самого народу. Мова його поезії багато в чому наблизився до розмовної : він сміливо використовує просторіччя , вводить у свої твори мову селян , воїнів , міського люду .

ІІІ. Формування нових знань, умінь та навичок.

 1. «Знайомі незнайомці».

     

- Що вам відомо про Ду Фу? (Китайський поет, сучасник і друг Лі Бо, шанується китайським народом...)

2. Випереджальне індивідуальне  завдання: розповідь про поета.

 • Що вас найбільше вразило  у постаті Ду Фу?

3. «Скарбничка ерудита». Повідомлення вчителя про меморіальний музей «Дуфуцаотан».

  

  

У китайському місті Ченду є меморіальний музей  «Дуфуцаотан »- дім -музей поета Ду Фу. У 759 році Ду Фу оселився в Ченду, де прожив 3 роки. Відомо,що поет написав тут 240 віршів. Головні споруди музею: приміщення реконструйованої  солом’яної хатини Ду Фу, павільйон історії китайської поезії, паркові скульптурні комплекси тощо. Кожен із пам’ятників неповторний. У садку чимало альтанок та ставків, на берегах яких росте бамбук.

4. Інтерактивна вправа «Криголам»(обирають двох учнів:  «Знавця», який відповідатиме  «Так» та  «Опонента», який відповідатиме «Ні». Учитель зачитує твердження, що містять правильну чи неправильну інформацію стосовно біографії поета (чи правильне твердження?).

 1. Ду Фу походив зі старовинного роду. (Так)
 2. До 35 років він не подорожував. (Ні)
 3. У 9 років Ду Фу вразив рідних успіхами в каліграфії. (Так)
 4. Ду Фу протягом життя  довелося обіймати високу осаду при дворі китайського імператора. (Ні)
 5. 759 року після важкої подорожі опинився в м. Ченду, де провів найкращі свої часи. (Так)
 6. У творчості переважають соціальні мотиви. (Так)
 7. Герої  лірики Ду Фу  прості люди. (Так)
 8.  Смерть спіткала поета 770 року, коли він на човні спускався річкою.  (Так)

5. Коментоване читання та обговорення змісту поезій Ду Фу   «Пісня про хліб і шовк» у перекладі Я. Шекери.  Виразне читання вірша одним з учнів.

    Евристична бесіда

- Якими тематичними мотивами сповнена поезія? (Мрія про мир, відродження країни, припинення війни).

- Що є предметом уславлення у Піднебесній? («воїнів могуть»)

- Чому в Піднебесній славиться «воїнів могуть»? (Заколоти, бунти, військові дії стали нормою життя для китайців).

- Чи відомий вам біблійний вислів «перекувати мечі на рала»? Що він означає? (Повернутися до мирної праці).

- Чому Ду Фу оспівує саме хліб і шовк, а не, наприклад, хліб і сіль? (Ду Фу прагне не лише миру для задоволення життєво необхідних потреб - хліба, а й потребує його для творчості – шовк сприймається не лише як результат мирної праці, а й краси, продукт творчості, натхнення, яке навряд чи приходить, коли йде страшна війна).

- Доведіть, що позиція ліричного героя Ду Фу у цьому вірші –  це позиція  гуманіста.

 (Людина повинна жити, працювати й творити, а не воювати).

- Доведіть, що поезія Ду Фу повязана з історичною реальністю.

- Доведіть, що настрій вірша радше оптимістичній, ніж сумний.

- Який настрій створює музика?

6. Інтерактивний прийом «Мозковий штурм».

 • На основі аналізу поезії  та отриманих знань зробіть висновок про філософські погляди Ду Фу. (Конфуціанство).

7.Робота з картками (індивідуальні завдання)

Аналізуючи поезії, заповнити таблицю

Назва

поезії

Тема

Художні

образи

Ідея

Основна думка

Вид

лірики

Ду Фу   «Пісня про хліб і шовк»

Мрія про мир, відродження країни, припинення війни

Піднебесна воїни, війна, серпи, мотики, рала, шовк

Уславлення мирної праці,

засудження війни

Людина повинна жити, працювати й творити, а не воювати

Громадянська лірика

Ду Фу   «Весняний краєвид»

Вірний син своєї землі сумує через війну  на Батьківщині

Країна,квіти, війна, птахи журливі

Мрія про відродження країни;

засудження війни

Навесні все повинно радіти: і природа,  і люди

Громадянська лірика

 

8. Коментоване читання та обговорення змісту поезій Ду Фу   «Весняний краєвид» у перекладі Я. Шекери. Виразне читання вірша одним з учнів.

 

Слово учителя.

Пронизливий сум у рядках вірша підкреслюється простотою слів. Ду Фу не потрібен патріотичний пафос, він розповідає про багатостраждальну батьківщину так, як розповідають про горе близьких та рідних людей. Гори і ріки живуть, вони є частиною непорушного Всесвіту, але люди страждають. Роса на квітах чи дощ, ми не знаємо. Для ліричного героя – це сльози («квіти в сльозах»). Що очікує Вітчизну, якщо «три місяці поспіль палає запекла війна»? Доля родини у вірші так тісно переплітається з долею країни, що помітити відстань між переживаннями за близьких та за Батьківщину практично неможливо («Листи з батьківщини для мене дорожче від злата»).

Евристична бесіда.

 • Які образи та події у вірші є протиставленням, антитезою? (Весна – війна, країна в руїнах).
 • З ким ліричний герой порівнює журливих птахів? (З людьми, що змушені війною)
 • На що натякає сиве волосся, яке вже не можна заколоти шпильками?
 • Чому ж Ду Фу називають гуманістом свого часу?
 • Які національні образи-символи  ми можемо знайти у віршах Ду Фу? (Шовк, легендарна назва батьківщини – «Піднебесна», журливі птахи, квіти, журавлі).

ІV. Узагальнення набутих знань, умінь та навичок.

 1. Складання схеми «Своєрідність поезії Ду Фу».

           

V. Домашнє завдання

 Для всіх учнів.

 Уявіть, що ви середньовічний китайський чиновник. Складіть звіт про стан Китаю за мотивами лірики Лі Бо та Ду Фу (письмово).

 Індивідуальні завдання.

1. Підготувати виразне читання рубаї Гафіза, О. Хайяма, Рудакі.

2. Підготувати виразне читання газелі «Караван» Сааді.

3. Підготувати повідомлення про життєвий і творчий шлях Рудакі, Сааді, Гафіза, О. Хайяма.

VІ. Рефлексія.

 1. Прийом «Складіть речення».

Поширюється, Лі Бо, й,їх, вірші, сяйво, далекі відстані, поширюється, на, і, живуть, Ду Фу.

 1. Метод «Прес».

 Танський  поет  Хань  Юй  сказав:  «Вірші  Лі  Бо  й  Ду  Фу  живуть,  і

 сяйво  їх поширюється на далекі відстані». Чи згодні ви з  такою думкою?

— Як ви гадаєте, у  чому полягає велич цих поезій?

 1. Творча робота.

Завдання: з поданими словами (хоча б трьома) скласти поезію в дусі епохи Тан.

Вітер, жага, небеса, людяність, сум, радість, нерозривність, птах, крило, зима, рік, занепад, віра, пісня, вода, душа, зірка.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Робота з картками (індивідуальні завдання)

Аналізуючи поезії, заповнити таблицю

Назва

поезії

Тема

Художні

образи

Ідея

Основна думка

Вид

лірики

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Робота з картками (індивідуальні завдання)

Аналізуючи поезії, заповнити таблицю

Назва

поезії

Тема

Художні

образи

Ідея

Основна думка

Вид

лірики

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

docx
Додано
29 жовтня 2019
Переглядів
6339
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку