Розвиток інтелектуальних та творчих здібностей на заняттях фізики та астрономії

Про матеріал
Творчість людини є методом самовираження особистості, методом впровадження своїх думок, фантазій, гіпотез у практичній діяльності. Творчість людини це вміння реалізувати свої теоретичні знання і практичний досвід у розв'язування конкретної проблеми, причому новим, оригінальним способом. Схильність дитини до творчості виявляється через: розмаїття інтересів, пластичність розуму, зацікавленість, наполегливість. То які ж умови треба створити для оптимального розвитку творчих здібностей дитини. Проблема організації творчої діяльності студентів на заняттях фізики та астрономії розробляється в різних напрямах: під час вивчення фізичних законів і теорій, фізичного експерименту, на факультативних і позакласних заняттях.
Перегляд файлу

Міністерство охорони здоров’я України

Міністерство освіти і науки України

Департамент охорони здоров’я

Полтавської обласної державної адміністрації

Комунальний вищий навчальний заклад І-ІІ рівня акредитації

Полтавської обласної ради

Лубенське медичне училище

 

 

 

 

 

                                                

 

 

 

Розвиток інтелектуальних та творчих здібностей на заняттях фізики та астрономії

 

 

 

 

 

 

 

Викладач фізики та астрономії

Пестременко Олексій Олексійович

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 р.

Творчість людини є методом самовираження особистості, методом впровадження своїх думок, фантазій, гіпотез у практичній діяльності. Творчість людини це вміння реалізувати свої теоретичні знання і практичний досвід у розв'язування конкретної проблеми, причому новим, оригінальним способом.

Схильність дитини до творчості виявляється через: розмаїття інтересів, пластичність розуму, зацікавленість, наполегливість. То які ж умови треба створити для оптимального розвитку творчих здібностей дитини.

Проблема організації творчої діяльності студентів на заняттях фізики та астрономії розробляється в різних напрямах: під час вивчення фізичних законів і теорій, фізичного експерименту, на факультативних і позакласних заняттях.

Важливо, щоб під час вивчення того чи іншого розділу фізики студенти добре уявляли собі, які спостереження і дослідні факти є вихідними для теоретичних узагальнень, щоб вони самостійно приходили до теоретичних передбачень (гіпотез) і могли б переконатися в їх справедливості за допомогою експерименту. Але цього мало: для розвитку творчих здібностей студенти мають систематично використовуватися творчі вправи. Але, на жаль, цьому приділяється недостатня увага. Студенти часто мають формальні знання: вони можуть формально переказати параграф підручника, розв'язати задачу на підстановку даних у відому формулу, але у них виникають труднощі під час розв'язування простих проблем, які вимагають творчого мислення.

Успішний розвиток творчих здібностей учнів студентів на парах фізики можна здійснювати на основі системи завдань, які вимагають від студентів творчого підходу. Ці завдання мають бути посильними для основної маси студентів, різноманітними за характером діяльності. В умові таких завдань має міститися вимога: на основі здобутих знань пояснити конструкцію і принцип дії певної установки чи приладу або придумати схему того чи іншого пристрою.[1]

Розвиток творчих здібностей студентів є одним з актуальних завдань навчання фізики та астрономії. Відомо, що передумовою розвитку творчих здібностей є глибокі й міцні знання, уміння й навички, стійкі пізнавальні інтереси, максимальна самостійність, цілеспрямованість і наполегливість у розв'язуванні задач.

Схильність дитини до творчості виявляється через: розмаїття інтересів, пластичність розуму, зацікавленість, наполегливість. То які ж умови треба створити для оптимального розвитку творчих здібностей дитини.

Проблема організації творчої діяльності студентів на парах фізики розробляється в різних напрямах: під час вивчення фізичних законів і теорій, фізичного експерименту, на факультативних і позакласних заняттях.

Важливо, щоб під час вивчення того чи іншого розділу фізики студенти добре уявляли собі, які спостереження і дослідні факти є вихідними для теоретичних узагальнень, щоб вони самостійно приходили до теоретичних передбачень (гіпотез) і могли б переконатися в їх справедливості за допомогою експерименту. Але цього мало: для розвитку творчих здібностей учнів мають систематично використовуватися творчі вправи. Але, на жаль, цьому приділяється недостатня увага. [2]

Успішний розвиток творчих здібностей студентів на парах фізики можна здійснювати на основі системи завдань, які вимагають від студентів творчого підходу.

Творчі завдання можуть бути різних видів:

1.порівняння явищ, властивостей тіл, виявлення в них спільних та істотних відмінностей;

2. передбачення ходу явищ зі зміною умов протікання;

3. проектування приладу чи установки.

Найвищий рівень розвитку творчих здібностей досягається тоді, коли вчитель систематично створює проблемні ситуації, залучає студентів до пошуку шляхів його розв'язування. В процесі розв'язування таких задач –проблем студенти роблять для себе невеликі відкриття, встановлюють нові зв'язки між явищами, придумують нові варіанти дослідів, намагаються спроектувати нові установки, які мали б практичне значення. Особливо корисним є завдання, розв'язування яких вимагає використання знань таких суміжних предметів: хімія, біологія, математика.

Розвитку творчих здібностей студента на парах фізики сприяє також розв'язування проблемних завдань у домашніх умовах. [3]

Розвитку творчого мислення, підвищенню наукового рівня викладання сприяє також використанню мисленого експерименту. Відомо, що мислений експеримент є ідеальною формою реального експерименту, оскільки в ньому на основі оперування образами реальних предметів робиться реальний висновок. Тому мислений експеримент у навчальних цілях може використовуватися досить широко. Він є корисним для побудови теорії та її розвитку, для формування понять та аналізу окремих фізичних явищ і законів.

Розвитку творчих здібностей на парах фізики сприяють творчі завдання. Творчі завдання - це завдання, в яких вимоги виконуються учнями на основі знання фізичних законів без яких-небудь прямих чи непрямих вказівок на те, якими знаннями треба користуватися.[4]

Оскільки творчі здібності розвиваються в процесі діяльності, то необхідно розробляти й удосконалювати різні види творчих завдань.

Одним із таких різновидів є цікаві й проблемні задачі. Джерела такої інформації - це збірники фізичних задач підвищеної складності, збірники олімпіад них, експериментальних, якісних, графічних задач, а також саме життя. Творчі задачі не лише розвивають здібності учнів використовувати знання в нових умовах, а й створюють додаткові умови для політехнічного навчання та формування світогляду людини. Розв'язуючи їх, учень не просто запам'ятовує опис явищ, а самостійно досліджує і знаходить шляхи їх пояснення; не запам'ятовує готові конструкції, а, спираючись на наявні знання, вчиться створювати нове.

В умовах комп'ютеризації навчання управління розв'язуванням творчих задач можна покласти на ЕОМ, що забезпечує учням необхідну учням індивідуальну допомогу - кожен студент, залежно від його здібностей, працюватиме в тому темпі, який для нього найзручніший. Крім того, ефективність розв'язування творчих задач можна підвищити за рахунок активізації зорового сприйняття дій, що виконуються. Причому ЕОМ з якісним графічним екраном та системою мультимедіа надає принципово нові можливості у відтворенні реальної картини фізичного процесу. Ефективність використання комп'ютерних програм для розвитку навичок творчої роботи людини залежить від параметрів конкретної ЕОМ, рівня психолого - педагогічного забезпечення педагогічних програмних засобів (ППЗ), а також обсягу навчального матеріалу, закладеного в ППЗ розробниками.

Ще один із методів розвитку творчого потенціалу на заняттях фізики - система творчих лабораторних робіт і експериментальних задач. Лабораторні роботи проводяться у вигляді самостійного розв'язування студентами невеликої кількості експериментальних задач, у тому числі творчого характеру.

Проведення екскурсій на підприємства також може показати студентам універсальність наукових методів дослідження, значення сучасного експерименту для природничих наук. Чітке уявлення про можливості сучасних експериментальних методів дослідження значно підвищує якість теоретичних знань студентів з окремих тем.[5]

Навчання творчості треба проводити не на окремих предметах, а в науково зумовленій єдності з іншими предметами, індивідуально підійшовши до кожного студента відповідно до всіх законів дидактики.[6]

 


СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

  1. Бабій М. Ф. Розвиток креативності особистості як умова ефективності навчання / М. Ф. Бабій // Обдарована дитина. - 2011.
  2. Бабій М. Ф. Розвиток та прояви творчості в сучасній школі / М. Ф. Бабій // Практична психологія та соціальна робота. - 2011.
  3. Ворона В. Г. Деякі види ігрових ситуацій на уроці фізики, що сприяють творчому зростанню учнів / В. Г. Ворона // Фізика в школах України. - 2009
  4. Гончарова І. Розвиток креативних здібностей / І. Гончарова // Відкритий урок. - 2010.
  5. Грудинін Б. Творчі експериментальні завдання: вивчення МКТ та основ термодинаміки / Борис Грудинін // Фізика та астрономія в школі. - 2003.
  6. Давиденко П. Практичні завдання творчого характеру / Павло Давиденко // Фізика та астрономія в школі. - 2003.

 

docx
До підручника
Астрономія (рівень стандарту) 11 клас (Головко М.В., Коваль В.С., Крячко І.П.)
Додано
25 жовтня 2021
Переглядів
450
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку