Розвиток творчих здібностей учнів на уроках географії, як засіб формування предметних компетенцій в умовах впровадження нового Держстандарту

Про матеріал
Основним меседжем реалізації Концепції «Нова українська школа» є компетентнісне навчання. Формування компетентностей – це складний, цілеспрямований процес. Його доцільно розпочати з визначення компетентностей, які можуть сформовані на уроках, а також установлення співвідношення між ключовими і предметними компетентностями [2]. Сучасність вимагає від випускника школи вміння адаптуватися в певних умовах, бути готовим застосовувати знання, самостійно орієнтуватися в розмаїтті інформації, творчо переробляти її. Виховання такої інноваційної особистості – це розвиток необхідності й здатності дитини до саморозвитку. Перехід до 12-річної школи об’єктивно зумовлює переведення освітнього процесу на технологічний рівень.
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Навчаючи – учись,навчаючись – твори,У процесі творчості - навчай З досвіду роботи учителя географії та інформатики. Павлівської СЗШМаксимович Тетяни Іванівни1

Номер слайду 2

«Розвиток творчих здібностей учнів, шляхом використання ІКТ на уроках географії, як засіб формування предметних компетенцій в умовах впровадження нового Держстандарту»2

Номер слайду 3

Навчаючи – учись,навчаючись – твори,У процесі творчості - навчай З досвіду роботи учителя географії та інформатики. Павлівської СЗШМаксимович Тетяни Іванівни3

Номер слайду 4

Основним меседжем реалізації Концепції «Нова українська школа»є компетентнісне навчання

Номер слайду 5

Ми змінили своє оточеннятак радикально, що тепер повинні змінювати себе, щоб жити в цьому новому оточенніНорберт Вінер,американський вчений,математик і філософ

Номер слайду 6

Важливу участь до стимуляції учнів до творчої, пошукової діяльності відіграють завдання:- підбір вчителем завдань, що потребують творчої переробки, систематизації, узагальнення, вмінь та навичок порівнювати й аналізувати вже відоме і проводити експериментальні пошукові дослідження невідомого;- створення умов для розвитку ситуативного інтересу, який відіграє роль пускового механізму в здійсненні діяльності;- використання ігрових моментів, що стимулюють прояви самостійності учнів, їх творчих можливостей.6

Номер слайду 7

КРОКИ ТВОРЧОГО РОЗВИТКУ Мотиваційні – допитливість, захопленість, прагнення до творчих досягнень, емоційний сплеск;- Інтелектуально-логічні – здатність виділяти головне, порівнювати, аналізувати, доводити свою думку;- Інтелектуально-евристичні – вміння фантазувати, висувати ідеї розв’язання проблемних завдань, самостійно переносити знання та уміння у нову учбову ситуацію;- Комунікативні – здатність до співробітництва, уміння працювати в групах, допомога іншим;- Здатність до самореалізації – уміння планувати і раціонально використовувати час, здатність до самоконтролю 7

Номер слайду 8

Застосувати як окремі види навчальної роботи, так і будь-який набір, тобто спроектувати навчальне середовище М Е Т А8

Номер слайду 9

УМОВИ: взаємозв’язок використання комп’ютера і цілей, змісту, форм і методів навчання;поєднання слова викладача і використання комп’ютера;комп’ютер використовується як допоміжний засіб для ефективнішого розв’язання вже існуючої системи дидактичних завдань. Змістом об’єкта засвоєння в комп’ютерній навчальній програмі цього типу є довідкова інформація, інструкції, демонстрації тощо;комп’ютер може бути засобом, на який покладено вирішення окремих дидактичних завдань при збереженні загальної структури, мети і завдань без машинного навчання;використовуючи комп’ютер, можна ставити і вирішувати нові дидактичні завдання, що не вирішуються традиційним шляхом;комп’ютер може використовуватися як засіб, що допомагає засвоювати складні абстрактні теоретичні поняття. Таке засвоювання досягається шляхом моделювання поняття. Разом з тим реалізуються принципово нові стратегії навчання. 9

Номер слайду 10

МЕТОДИ- теоретичне і практичне вивчення інформаційних технологій; - освоєння різного програмного забезпечення; - вироблення прийомів практичного застосування, обґрунтування і демонстрації ефективності використання інформаційних технологій у навчанні.

Номер слайду 11

Комп’ютер на уроціЗастосування ІКТ - є сприятливе поєднання і взаємозв'язок різних форм і прийомів, навчання учнів на уроці, спрямованих на розвиток раціонального мислення, а так само теоретичного і практичного пізнання навколишнього світу. 11

Номер слайду 12

Переваги використання ІКТ на уроках географіїПо-перше, це економить час. По-друге, дає можливість багатосторонній і комплексної перевірки знань учнів. По-третє, підвищення мотивації навчання, посилення інтересу учнів до уроків. По-четверте, працюючи на комп'ютері, кожен учень вибирає свій темп роботи. 12

Номер слайду 13

Практична частина13

Номер слайду 14

14 ТРИ основних види роботи

Номер слайду 15

В результаті - при правильному розподілі уваги учнів, задіюються три механізми сприйняття: зорово-образне, пов'язане з фотографіями. 2) слухове свідоме, пов'язане з розумінням того, що я кажу. 3) додаткове зорове свідоме, пов'язане з одночасним читанням додаткового матеріалу.15

Номер слайду 16

Визначила для себе основні принципи роботи:всебічний розвиток творчого потенціалу учня, його нахилів;всебічне вивчення і розвиток природних можливостей учнів, знання психологічних особливостей школяра;формування комунікативно-компетентної особистості, здатної орієнтуватися в інформаційному середовищі, застосовуючи комунікаційні технології.

Номер слайду 17

Основні переваги інформаційної технологіїекономічний ефект; можливість у ході навчання швидко вирішувати на ЕОМ за­вдання, що вимагають значних витрат при неавтоматизованому на­вчанні; переваги індивідуальної роботи з учнем перед навчанням групи; великий обсяг інформаційного і довідкового матеріалу, до якого учень може дуже просто звернутися при ефективній організації доступу; можливість легко моделювати різноманітні проблемні ситуації в процесі навчання; неупередженість контролю знань учня; можливість виставлення об'єктивної точної оцінки при контролі знань; у часі: можливість виграти у часі при контролі учнів та їх діаг­ностиці, виграш у тиражуванні та представленні контрольних та само­стійних робіт, обробка результатів та їх оперативне доведення до відо­ма учнів; в охопленні учнів у навчальному процесі: можливість масового навчання на етапі актуалізації опорних знань і способів дій, на етапі обробки репродуктивних умінь і навиків.

Номер слайду 18

На уроках географії належне місце зайняла робота з ІКТ

Номер слайду 19

Джерела знань з географії- «Туристичний атлас світу» (понад 100 географічних карт, 900 фотографій, 25 відео кліпів та енциклопедична інформація); - «Географія. Посібник для школярів та абітурієнтів» (географічні карти, відео фрагменти); - «Географія. Подорож по Європі" (картографічна та довідкова інформації); - «Атлас України» (176 карт, тексти, графіки, таблиці, діаграми, фотографії тощо) та ін.; - «Енциклопедія Кирила і Мефодія» (відео фрагменти, цікавий інформацій

Номер слайду 20

Особливо заслуговує на увагу програма «Використання Microsoft Office в школі», яка надає можливість навчитися працювати з програмами Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power. Point у процесі засвоєння шкільного курсу географії

Номер слайду 21

Власні мультимедійні презентації - ефективна форма роботи в процесі розвитку творчих здібностей. У навчанні особливе значення надається власній діяльності дитини. У ході створення презентацій учні розвивають своє мислення і творчу уяву, використовуючи прийоми порівняння, виділення головного в навчальному матеріалі. 21

Номер слайду 22

Застосування прийому “Дайджет”Одним із прийомів, що спонукають учнів до мотивації навчальної та пізнавальної діяльності є використання на початку уроку різних висловів або приказки

Номер слайду 23

Висновок. Думаю, що яскравою ілюстрацією того, що моя система працює, є отримані результати: Якість знань. Зростання мотивації, інтерес до предмета. Активна проектна і дослідницька діяльність учнів. Таким чином, використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій на уроках і в позаурочній діяльності - це не данина моді, а необхідність, що дозволяє учням і вчителю ефективніше вирішувати поставлені перед ними завдання.23

Номер слайду 24

Істинним орієнтиром шкільних предметів має бути не наука, не література, не історія і не географія, а соціальна діяльність самої дитини. Джон ДьюїСучасний урок має змінитися!24

pptx
Додано
7 червня 2019
Переглядів
200
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку