11 травня о 15:00Вебінар: Закінчення навчального року: документи, звіти, аналіз, планування та власний емоційний стан

Завдання для підготовки до ЗНО

Про матеріал

Розроблені запитання охоплюють програму з хімії для 10 класу ( за ПРОГРАМОЮ«Хімія. Програми для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів: рівень стандарту, академічний рівень, профільний рівень та поглиблене вивчення. 10-11 класи» – Тернопіль: Мандрівець, 2011.) , а саме теми «Неметалічні елементи та їхні сполуки» і «Металічні елементи та їхні сполуки».

Запитання мають тестовий характер, завдання на знаходження відповідностей. Представлені також задачі і рівняння реакцій. Також є запитання на загальну ерудицію з використанням міжпредметних зв'язків. Використовується для підготовки учнів до ЗНО з хімії.

Перегляд файлу

Запитання для підготовки із ЗНО з хімії по темах «Неметалічні елементи та їхні сполуки» і «Металічні елементи та їхні сполуки».

Підготувала вчитель Пирятинської ЗШ І-ІІІ ступенів № 6

Пирятинської райдержадміністрації Полтавської області Лимар Тетяна Володимирівна.

 

Хімія – одна із найважливіших природничих наук, яка відіграла значну роль у встановлені сучасної наукової  картини світу.  Ми на кожному кроці бачимо необхідні у нашому житті предмети виробництво яких неможливе , без застосування хімічних знань. Людям, які мріють присвятити своє життя медицині, фармації, металургії чи парфумерії, харчовій промисловості і сільськогосподарському виробництву потрібні знання з хімії.

Розроблені запитання охоплюють програму з хімії для 10 класу, а саме теми «Неметалічні елементи та їхні сполуки» і «Металічні елементи та їхні сполуки».

Запитання мають тестовий характер, завдання на знаходження відповідностей. Представлені також задачі і рівняння реакцій. Також є запитання на загальну ерудицію з використанням міжпредметних зв’язків.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М. Пирятин, 2015.

 1. Складіть рівняння реакції горіння сірки і вкажіть коефіцієнт біля формули окисника.
 1. 1;
 2. 2;
 3. 3;
 4. 4.
 1. Складіть рівняння реакції між калій хлоридом і арґентум нітратом. Укажіть речовину, яка визначає ознаку реакції.
 1. Калій хлорид;
 2. Арґентум нітрат;
 3. Калій нітрат;
 4. Арґентум хлорид.

3)Установіть відповідність між типами оксидів і їх формулами:

Тип оксиду:                            Формула:

 1. Кислотний;                                       1)СО2
 2. Несолетворний;                              2)NO;

                                                             3)N2O5:

                                                             4) CO.

4) Установіть послідовність збільшення ступеня окиснення в сполуках Сульфуру;

 1. S8:
 2. SO3:
 3. H2S:
 4. H2SO3.

5) Яка із наведених речовин є купоросом:

A)Са SO4 ∙ 2Н2О;  B) Cu SO4 ∙ 5Н2О; C)FeS2.

6) Із наведених елементів неметалами є:  

а)Карбон; б) Сульфур; в) Станум.

7) Яка із речовин є сировиною для виробництва сульфатної кислоти? Напишіть хімічну формулу цієї речовини.

А) Залізний купорос; б) Залізний колчедан; в)сульфат калію.

8) Який із оксидів нітрогену не отруйний?

А) NO2;  б) N2O;  в) N 2O3;  г) N 2O5.

9) Який із оксидів нітрогену отримав назву „лисячий хвіст”?

А) NO2;  б) N2O;  в) N 2O3;  г) N 2O5.

10) Який із оксидів нітрогену називається „веселящий газ”?

А) NO2;  б) N2O;  в) N 2O3;  г) N 2O5.

11)Скласти рівняння реакції між киснем і фосфором. Укажіть коефіцієнти біля формули  кисню.

12) Ступінь окислення Нітрогену  амоніаку рівна: а) +1; б)+5; в) -3; г) 0.

13) Ступінь окислення Хлору в гідроген хлориді  рівна: а) +7; б)-1; в) + 1; г) 0.

14) Установіть відповідність між формулами речовин і їх назвами:

1) NН4Cl;  а) натрій хлорид;

2) NН3;      б) амоній хлорид;

3) NaCl;     в)кальцій хлорид

4) Са Cl2    г) амоніак

15) Установіть відповідність між формулами речовин і їх назвами:

1) NН4Cl;  а) калій хлорид;

2) НCl;      б) амоній хлорид;

3) КCl;     в)кальцій хлорид

4) Са Cl2    г) гідроген хлорид

16) Алотропна видозміна вуглецю, яка існує у вигляді сірої кристалічної речовини це:

а)алмаз ; б)карбін; в) графіт; г) вугілля

17) Алотропна видозміна вуглецю, яка існує у вигляді кристалічної речовини – це:

а) алмаз; б) вугілля;в) графіт; г)карбін.

18) Установіть відповідність між формулами речовин і їх традиційними назвами:

1) HCl;          а) кухонна сіль;

2) NН4Cl;      б) соляна кислота;

3) NaCl;        в) вода

4) Н2О;          г) нашатир

19) Установіть відповідність між символами хімічних елементів і назвами алотропними видозмінами  їх простих речовин

а)O;   1)червоний….

б)С;   2)озон

в) Р;  3)ромбічна …

г)S;  4) графіт.

20) Установіть відповідність між символами хімічних елементів і назвами алотропними видозмінами  їх простих речовин

а)O;   1) алмаз

б)С;   2) білий ….

в) Р;  3)ромбічна …

г)S;  4) кисень

21) Які з елементів не є металами:

А)№13; б)№ 33; в)79; г)№84.

22) Знайдіть правильне твердження:

А)Металами є елементи головних підгруп І – ІІІ груп.

Б)Металами є елементи малих періодів.

В)Металами є елементи побічних підгруп.

23) Який з металів найактивніший?

А)купрум; б) натрій; в)магній; г)ферум.

24) Який з металів буде взаємодіяти з водою з утворенням водню і оксиду. Написати рівняння реакції. А) натрій; б) кальцій; в)купрум; г) магній.

25) Які з речовин не є сплавом?

А)бронза; б)чавун; в) цинк; г) латунь.

26) Яким способом добувають чавун:

А)мартенівським; б)доменним; в) конверторним; г)електролізом.

27) Який з металів буде взаємодіяти з водою з утворенням водню і гідроксиду.

Написати рівняння реакції.

 А) літій; б) цинк; в)купрум; г) магній.

28) Знайти помилки в рівняннях реакцій:

Са + О2 = СаО2;

К + Н2О = К2О + Н2

Cu + H2SO4 = CuSO4 + H2

29) Ступінь окислення Карбону в оксиді СО рівна: а) +4; б)-2; в) +2; г) 0.

30)Оброблений алмаз називається:

а)кокс; б) діамант; в)сажа;

31)Речовина з формулою СаСО3 не є :

а) вапняком; б) вапном; в) крейдою; г) мармуром.

32)До кераміки не відноситься :

а)фаянс;б) цемент; в)порцеляна.

 

 


 

 1.Який елемент першої групи не є металом?

 2.Метали, передбачені Менделєєвим.

 3.Яка проста речовина відповідає елементу Аргентуму?

 4.Як називається елемент, проста речовина якого називається залізо?

 5.Скільки електронів мають елементи ІІ групи головної підгрупи на зовнішньому рівні?

 6.Який хімічний знак в елемента з простою речовиною мідь?

7.Метал, який має напівпровідність.

8.Метал, який за нормальних умов знаходиться у рідкому стані.

9.Самий тугоплавкий метал.

10.Найтвердіший метал.

11.Який з металів має найкращу електропровідність?

12.який метал має червоний колір?

13.Метал, названий в честь Німеччини.

14.Метал, названий в честь древньої назви Франції.

15.Метал, в честь якого названа латиноамериканська країна.

16.Метал, названий в честь Польщі.

17.Де на Україні знаходяться поклади залізної руди?

18.Хто впорядкував витискувальний ряд металів?

19.Англійський винахідник, який розробив один із способів виробництва сталі.

20.Француз, розробітник однойменного способу виробнитва сталі.

21.Для чого використовуються інгібітори?

22.Як називається споруда, в якій виплавляють чавун?

23.Що таке шлак.

24.Що таке шихта?


Завдання на використання умінь учнів записувати схеми послідовних реакцій.

 1. За вказаним нижче протонним числом назвати елемент, написати його електронну формулу і структурну формули і формули оксида і гідроксида, вказати валентність у сполуках:  № 19.
 2. Здійснити перетворення:

К       КОН       К2СО3          КCl        AgCl

  Третю реакцію написати в іонній формі.

 1. Закінчити рівняння реакцій:

Fe + O2 =

Cu + Na2SO4 =

Mg + HCl =    

Врівняти за допомогою електронного балансу.

 1. Закінчити рівняння реакцій, написати іонні рівняння:

Na2CO3 + H2SO4

ВаCl2 + Cu SO4

Cu + H2SO4(розбавлена)

5. Написати і врівняти рівняння реакції: 

N2 → NH3→ NH4OH → (NH4)2SO4.

6.Здійснити перетворення:

СО2→ СаСО3 →Са(НСО3). → СО2

7) Здійснити перетворення:

СО2→ Н2СО3 →К2СО3. → СО2

Розв’язування задач.

1)Який об’єм водню потрібний для взаємодії з Ферум (ІІІ) оксидом масою 320 грам?   

2) Розрахуйте масу нерозчинної сполуки, яка утвориться при взаємодії розчину арґентум нітрату на розчин, який містить кальцій хлорид масою 88,8 г.

3) Із 468 г натрій хлориду в результаті реакції з достатньою кількість концентрованої сульфатної кислоти добуто 219 г гідроген хлориду. Знайти відносний вихід продукту реакції.

4) Яка сіль утвориться і якою масою, якщо в реакцію вступають 490 грам фосфорної кислоти і 560 грам калій гідроксиду?

5) Обчислити об’єм водню, який використали для добування  28л амоніаку, якщо його вихід 20%.

6) Яка маса ферум сульфату утвориться, якщо в реакцію вступають 98г сульфатної кислоти і 28г заліза?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
3.0
Оригінальність викладу
1.0
Відповідність темі
3.0
Загальна:
2.3
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Паращак Наталія Миколаївна
  Загальна:
  2.3
  Структурованість
  3.0
  Оригінальність викладу
  1.0
  Відповідність темі
  3.0
docx
Пов’язані теми
Хімія, 10 клас, Інші матеріали
Додано
9 листопада 2018
Переглядів
914
Оцінка розробки
2.3 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку