Самостійна робота з теми "Розчини.Електролітична дисоціація"

Про матеріал
Самостійна робота "Розчини.Електролітична дисоціація" складена відповідно до чинної програми,складається з чотирьох рівнів ,має два варіанти, може використовуватись для перевірки знань та вмінь учнів 9 класів.
Перегляд файлу

Розчини. Електролітична дисоціація  

Варіант 1

1.(0,5б) У якій із зазначених груп йонів знаходяться лише катіони?

    а) K+, H+, NH4+, Ca2+;                б) HSO4-, Cl-, OH-.  

2.(0,5б) Розчин, у якому міститься невелика кількість розчиненої речовини,

    називається:

    а) концентрований;      б) ненасичений;      в) розбавлений;      г) насичений.

3.(0,5б) З наведених речовин виберіть сильні електроліти і напишіть рівняння їх електролітичної дисоціації:

    а) HNO3;          б) Na2SO4;          в) СО2;         г) N2.

4. (0,5б)Яким із зазначених реактивів потрібно скористатися, щоб визначити

    наявність у розчині гідроксид-аніон?

    а) розчин лугу;         б) розчин фенолфталеїну;        в) розчин кислоти.                       

5.(0,5б) Розчини, в яких речовина за певної температури більше не розчиняється,

    називаються:

    а) концентровані;         б) ненасичені;        в) розбавлені;          г) насичені.

6.(0,5б) Солями називають електроліти, під час дисоціації яких у водному розчині утворюються:

 а) катіони металів і аніони кислотного залишку,

 б) катіони Гідрогену;

 в) катіони металів і аніони гідроксильних груп.

 

7.(1б) Установіть відповідність між електролітом та йонами на які він дисоціює:

  а) Ba(OH)2,    1) 2H+,SO42-.

  б) Na2SO4,    2) Ba2+, 2OH-.

  в) H2SO4,    3) 2Na+, SO42-.

8. (1,5б)Напишіть молекулярне, повне та скорочене йонне рівняння реакції:

  а) AlCl3 + NaOH →                              б) K2SO3 + HBr →

9. (1,5б)На основі скороченого йонного: Са2+ + СО32- → СaCO3 напишіть молекулярне та повне йонне рівняння.

 

10. (2б) У воді масою 250г розчинили калій хлорид масою 50г. Якою буде масова

      частка солі у розчині?

11. (2б)Обчисліть об’єм газу (н.у.), який утворився при взаємодії магнію з розчином сульфатної кислоти масою 25г з масовою часткою кислоти 5%.

 

Розчини. Електролітична дисоціація

Варіант 2

 

1.(0,5б) У якій із зазначених груп йонів знаходяться лише аніони?

    а) Mg2+, H+, Al3+, Ba2+;                б)  Cl-, SO42-, OH-.  

2. (0,5б)Розчин,  у якому  міститься  велика  кількість  розчиненої  речовини,

    називається:

    а) концентрований;      б) ненасичений;       в) розбавлений;       г) насичений.

3.(0,5б) З наведених речовин виберіть сильні електроліти і напишіть рівняння їх електролітичної дисоціації:

    а) K2CO3;          б) BaSO4;          в) H2S;         г) NaOH.

4.(0,5б) Яким із зазначених реактивів потрібно скористатися, щоб визначити

    наявність у розчині Гідроген-катіон?

    а) розчин лакмусу;         б) розчин фенолфталеїну;        в) розчин кислоти.                       

5. (0,5б)Розчини, в яких речовина за певної температури ще може розчинятися,

    називаються:

    а) концентровані;          б) ненасичені;          в) розбавлені;           г) насичені.

6. (0,5б)Основами називаються електроліти, під час дисоціації яких у водному розчині   утворюються:

 а) катіони металів і аніони кислотних залишків;

 б) катіони металів і аніони гідроксильних груп;

 в) катіони Гідрогену.

 

7. (1б)Установіть відповідність між електролітом та йонами на які він дисоціює:

  а) Ca(OH)2,    1) 2K+,SO42-.

  б) KNO3,    2) Сa2+, 2OH-.

  в) K2SO4,    3) K+, NO32-.

8. (1,5б)Напишіть молекулярне, повне та скорочене йонні рівняння реакцій:

  а) FeCl2 + NaOH →                          б) Na2CO3 + HBr →

  1. (1,5б)На основі скороченого йонного: Ba2+ + CO32- → BaCO3 напишіть молекулярне та повне йонне рівняння.
  2. (2б) Яку масу калій сульфату і води треба взяти, щоб приготувати розчин масою150г з масовою часткою солі 12%.

11. (2б)Визначте масу солі, яка утворилась при взаємодії цинк оксиду з розчином

      сульфатної кислоти масою 198г з масовою часткою кислоти 2%.


 

 

Контроль знань

з хімії з теми:

 

 

 

 

«Розчини. Електролітична дисоціація»

 

 

 

9 клас

 

docx
До підручника
Хімія 9 клас (Григорович О.В.)
Додано
21 січня
Переглядів
82
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку