25 червня о 18:00Вебінар: Компетентнісні завдання з природничої грамотності: від документів PISA до розширеного світогляду

"Самостійна робота за творчістю Івана Франка (18 варіантів), 10 клас"

Про матеріал
Розроблена самостійна робота дозволить превірити засвоєні знання учнів дотримуючись правил академічної доброчесночті, оскільки її виконаня унеможливлює списування.
Перегляд файлу

Варіант 1

 

1. Укажіть визначальні художні засоби в уривку з вірша «Чого являєшся мені?..»

«І того дива золотого \ Зазнає щастя молодого, \ Бажаного, страшного того \ Гріха!»

А   метафора й анафора

Б   алегорія й алітерація

В   епітети й інверсія

Г   порівняння і гіпербола

2.Вірш «Сикстинська мадонна» написано у формі

А   поезії в прозі

Б   сонета

В   білого вірша

Г   терцини

3. .«Другим заповітом» літературознавці вважають твір І.Франка

А   «Гімн»

Б   «Мойсей»

В   «Чого являєшся мені?..»

Г   «Легенда про вічне життя»

4. Який твір І.Франка має підназву «Замість прологу»?

А   «Мойсей»

Б   «Чого являєшся мені?..»

В   «Гімн»

Г   «Легенда про вічне життя»

5. Вірш «Чого являєшся мені?..» написаний у формі

А   монологу

Б   сну

В   молитви

Г   сповіді

6. За жанром «Легенда про вічне життя» є

А   легенда-роздум

Б   легенда-притча

В   легенда-попередження

Г   легенда-послання

7 Головна ідея поеми «Мойсей» - це

А   засудження пророка за недотримання даного народові слова

Б   оспівування славного минулого єврейського народу

В   заклик вірити у свій народ, у своє майбутнє, позбутися рабської психології і будувати нове життя

Г   викриття ганебної політики правителів Єгипту щодо єврейського народу

8. Поезія «Ой ти, дівчино, з горіха зерня» належить до тієї збірки, що й поезія

А   «Сикстинська мадонна»

Б   «Чого являєшся мені?..»

В   «Легенда про вічне життя»

Г   «Гімн»

 

 

 

Варіант 2

 

1. За жанром «Легенда про вічне життя» є

А   легенда-роздум

Б   легенда-притча

В   легенда-попередження

Г   легенда-послання

2. Вірш «Чого являєшся мені?..» написаний у формі

А   монологу

Б   сну

В   молитви

Г   сповіді

3. .«Другим заповітом» літературознавці вважають твір І.Франка

А   «Гімн»

Б   «Мойсей»

В   «Чого являєшся мені?..»

Г   «Легенда про вічне життя»

4. Поезія «Ой ти, дівчино, з горіха зерня» належить до тієї збірки, що й поезія

А   «Сикстинська мадонна»

Б   «Чого являєшся мені?..»

В   «Легенда про вічне життя»

Г   «Гімн»

5. Вірш «Сикстинська мадонна» написано у формі

А   поезії в прозі

Б   сонета

В   білого вірша

Г   терцини

6. Укажіть визначальні художні засоби в уривку з вірша «Чого являєшся мені?..»

«І того дива золотого \ Зазнає щастя молодого, \ Бажаного, страшного того \ Гріха!»

А   метафора й анафора

Б   алегорія й алітерація

В   епітети й інверсія

Г   порівняння і гіпербола

7 Головна ідея поеми «Мойсей» - це

А   засудження пророка за недотримання даного народові слова

Б   оспівування славного минулого єврейського народу

В   заклик вірити у свій народ, у своє майбутнє, позбутися рабської психології і будувати нове життя

Г   викриття ганебної політики правителів Єгипту щодо єврейського народу

8. Який твір І.Франка має підназву «Замість прологу»?

А   «Мойсей»

Б   «Чого являєшся мені?..»

В   «Гімн»

Г   «Легенда про вічне життя»

 

 

 

9.Установіть відповідність

1.Філософська поема-притча

2. Лірична сповідь

3. Сонет

4. Фольклоризована лірика

 

А   «Легенда про вічне життя»

Б   «Сикстинська мадонна»

В   «Ой ти, дівчино, з горіха зерня»

Г   «Мойсей»

Д   «Чого являєшся мені?...»

 

10. Установіть відповідність

1. Ти мої радощі, ти моє горе!

Тебе видаючи, любити мушу,

Тебе кохаючи, загублю душу.

2.Вклонюся – навіть не зирнеш,

І головою не кивнеш,

Хоч знаєш, знаєш, добре знаєш,

Як я люблю тебе без тями.

3.Вічно жить і любить! День за день! День від дня!

А життя – то борня! А любов – то брехня!

4.Де той безбожник, що без серця дрожі

В твоє лице небесне глянуть може?...

А   «Чого являєшся мені?..»

Б   «Легенда про вічне життя»

В   «Ой ти, дівчино, з горіха зерня»

Г   «Гімн»

Д   «Сикстинська мадонна»

 

11. Поміркуйте, чому в «Легенді про вічне життя» дарунок богів став неприйнятним для людей?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.Установіть відповідність

1.Філософська поема-притча

2. Лірична сповідь

3. Сонет

4. Фольклоризована лірика

 

А   «Легенда про вічне життя»

Б   «Сикстинська мадонна»

В   «Ой ти, дівчино, з горіха зерня»

Г   «Мойсей»

Д   «Чого являєшся мені?...»

 

10. Установіть відповідність

1. Ти мої радощі, ти моє горе!

Тебе видаючи, любити мушу,

Тебе кохаючи, загублю душу.

2.Вклонюся – навіть не зирнеш,

І головою не кивнеш,

Хоч знаєш, знаєш, добре знаєш,

Як я люблю тебе без тями.

3.Вічно жить і любить! День за день! День від дня!

А життя – то борня! А любов – то брехня!

4.Де той безбожник, що без серця дрожі

В твоє лице небесне глянуть може?...

А   «Чого являєшся мені?..»

Б   «Легенда про вічне життя»

В   «Ой ти, дівчино, з горіха зерня»

Г   «Гімн»

Д   «Сикстинська мадонна»

 

11. Що символізує терен у поемі «Мойсей» з повчальної історії пророка, яку він оповідає своєму народові?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варіант 3

1.До якої збірки належить вірш «Гімн»?

А   «Зів`яле листя»

Б   «З вершин і низин»

Г   «Давнє й нове»

Д   «Мій Ізмарагд»

2. Основну думку поезії «Сикстинська мадонна» втілено у рядках

А   «Хто міг сказать, що не богиня ти?»

Б   «Так, ти богиня! Мати, райська роже»

В   «І час прийде, коли весь світ … лиш тебе, богине, чтить буде вічно – тут, на полотні»

Г   «І небо й пекло казкою вважали, та ти й краса твоя – не казка, ні!»

3. Провідний мотив поезії «Ой ти, дівчино, з горіха зерня»

А   взаємне кохання

Б   нерозділене кохання

В   кохання на відстані

Г   вічне кохання

4. До світової скарбниці любовної лірики увійшла поезія І.Франка

А   «Чого являєшся мені?...»

Б   «Легенда про вічне життя»

В   «Сикстинська мадонна»

Г   «Ой ти, дівчино, з горіха зерня»

5. Образ коханої ліричного героя поезії «Чого являєшся мені?..» це

А   Ольга Рошкевич

Б   Юзефа Дзвонковська

В   Целіна Журовська

Г   збірний образ

6. Збірку, до якої належить «Легенда про вічне життя» І.Франко написав під враженням

А   картини Рафаеля Санті

Б   статуї Мікеланджело Буаноротті

В   давньоруської збірки літературних творів

Г   історії про життя великого правителя Македонії

7. Прочитайте рядки поеми «Мойсей»

Ті слова про обіцяний край

Для їх слуху – це казка;

М`ясо стад їх, і масло, і сир –

Се найвищая ласка

У цьому уривку ідеться про

А   єгиптян

Б   старе покоління євреїв

В   нове покоління євреїв

Г   майбутні покоління

8. Автор поеми «Мойсей» у пролозі до твору порівнює свій народ з

А   паралітиком

Б   гноєм

В   слізьми

Г   презирством

Варіант 4

1. Збірку, до якої належить «Легенда про вічне життя» І.Франко написав під враженням

А   картини Рафаеля Санті

Б   статуї Мікеланджело Буаноротті

В   давньоруської збірки літературних творів

Г   історії про життя великого правителя Македонії

2. Основну думку поезії «Сикстинська мадонна» втілено у рядках

А   «Хто міг сказать, що не богиня ти?»

Б   «Так, ти богиня! Мати, райська роже»

В   «І час прийде, коли весь світ … лиш тебе, богине, чтить буде вічно – тут, на полотні»

Г   «І небо й пекло казкою вважали, та ти й краса твоя – не казка, ні!»

3. Прочитайте рядки поеми «Мойсей»

Ті слова про обіцяний край

Для їх слуху – це казка;

М`ясо стад їх, і масло, і сир –

Се найвищая ласка

У цьому уривку ідеться про

А   єгиптян

Б   старе покоління євреїв

В   нове покоління євреїв

Г   майбутні покоління

4. Автор поеми «Мойсей» у пролозі до твору порівнює свій народ з

А   паралітиком

Б   гноєм

В   слізьми

Г   презирством

5. Образ коханої ліричного героя поезії «Чого являєшся мені?..» це

А   Ольга Рошкевич

Б   Юзефа Дзвонковська

В   Целіна Журовська

Г   збірний образ

6. До якої збірки належить вірш «Гімн»?

А   «Зів`яле листя»

Б   «З вершин і низин»

Г   «Давнє й нове»

Д   «Мій Ізмарагд»

7. Провідний мотив поезії «Ой ти, дівчино, з горіха зерня»

А   взаємне кохання

Б   нерозділене кохання

В   кохання на відстані

Г   вічне кохання

8. До світової скарбниці любовної лірики увійшла поезія І.Франка

А   «Чого являєшся мені?...»

Б   «Легенда про вічне життя»

В   «Сикстинська мадонна»

Г   «Ой ти, дівчино, з горіха зерня»

9. Установіть відповідність

1.алегорія

2. епітет

3. порівняння

4. метафора

 

А   Задарма в слові твойому іскряться

І сила, й м`якість, дотеп, і потуга.

Б   В золотім океані вас все

Буде спрага томити

В   Ті слова про обіцяний край

Для їх слуху – се казка

Г   Мовив терен: «Се добре вам хтось

Підповів таку раду»

Д   І ревнув понад горами грім

 

10. Установіть відповідність

1.О ні! Не самі сльзи і зітхання

Тобі судились! Вірю в силу духа

І в день воскресний твойого повстання.

2. В життю мене ти й знать не знаєш,

Ідеш по вулиці – минаєш,

Вклонюся – навіть не зирнеш…

3. О глянь на мене з свої висоти!

Бач, я, що в небесах не міг найти

Богів, перед тобою клонюсь тоже.

4. І чом твій усміх – для мене скрута,

Серце бентежить, як буря люта?

 

А   «Сикстинська мадонна»

Б   «Мойсей»

В   «Чого являєшся мені?..»

Г   «Ой ти, дівчино, з горіха зерня»

Д   «Гімн»

 

11. Прокоментуйте слова Івана Франка: «Я син народу, що вгору йде».

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Установіть відповідність

1.О ні! Не самі сльзи і зітхання

Тобі судились! Вірю в силу духа

І в день воскресний твойого повстання.

2. В життю мене ти й знать не знаєш,

Ідеш по вулиці – минаєш,

Вклонюся – навіть не зирнеш…

3. О глянь на мене з свої висоти!

Бач, я, що в небесах не міг найти

Богів, перед тобою клонюсь тоже.

4. І чом твій усміх – для мене скрута,

Серце бентежить, як буря люта?

 

А   «Сикстинська мадонна»

Б   «Мойсей»

В   «Чого являєшся мені?..»

Г   «Ой ти, дівчино, з горіха зерня»

Д   «Гімн»

 

10. Установіть відповідність

1.алегорія

2. епітет

3. порівняння

4. метафора

 

А   Задарма в слові твойому іскряться

І сила, й м`якість, дотеп, і потуга.

Б   В золотім океані вас все

Буде спрага томити

В   Ті слова про обіцяний край

Для їх слуху – се казка

Г   Мовив терен: «Се добре вам хтось

Підповів таку раду»

Д   І ревнув понад горами грім

 

11. Як ви вважаєте, чому «Гімн» Івана Франка вважають другим неофіційним гімном бездержавного українського народу?

 

 

 

 

 

 

 

Варіант 5

 

1.Революціонер у вірші І.Франка «Гімн» закликає до боротьби за краще життя за допомогою

А   сильної зброї

Б   дипломатії

В   науки, вільної думки

Г   різних видів мистецтва

2. Який твір був написаний під враженням полотна Рафаеля Санті?

А   «Мойсей»

Б   «Ой ти, дівчино, з горіха зерня»

В   «Сікстинська мадонна»

Г   «Чого являєшся мені?..»

3. Поезія «Ой ти, дівчино, з горіха зерня» належить до лірики

А   пейзажної

Б   інтимної

В   громадянської

Г   філософської

4. «Вклонюся – навіть не зирнеш \ І головою не кивнеш, \ Хоч знаєш, знаєш, добре знаєш, \ як я люблю тебе без тями…»

Виділене слово у вірші І.Франка «Чого являєшся мені?..» означає

А   без душі

Б   без пам`яті

В   без кохання

Г   без взаємності

5. Найбільшим коханням І.Франка була

А   Ольга Хоружинська

Б   Ольга Рошкевич

В   Юзефа Дзвонковська

Г   Целіна Журовська

6. Розв`язкою «Легенди про вічне життя» є рядки

А   «Ні, богине, візьми вій дарунок назад»

Б   «Вічно жить – се горіть вік у вік на кострі!»

В   «А в опівніч саму Олександер умер»

Г   «Олександер у болях жорстоких лежав»

7. Яку кару від Господа отримав Мойсей

А   прокляття роду свого

Б   миттєву смерть після сумнівів у вірі

В   побачити землю обітовану, але вмерти, не вступивши до неї

Г   вічне блукання пустелею

8. Темою поеми «Мойсей» є

А   розповідь про сорокарічні пошуки землі обітованої єврейським народом

Б   смерть Мойсея як пророка, не признаного своїм народом

В   протистояння пророка Мойсея темному демонові пустелі

Г   розповідь про непохитність віри Мойсея у тяжких життєвих обставинах

 

 

Варіант 6

 

1. Розв`язкою «Легенди про вічне життя» є рядки

А   «Ні, богине, візьми вій дарунок назад»

Б   «Вічно жить – се горіть вік у вік на кострі!»

В   «А в опівніч саму Олександер умер»

Г   «Олександер у болях жорстоких лежав»

2. Який твір був написаний під враженням полотна Рафаеля Санті?

А   «Мойсей»

Б   «Ой ти, дівчино, з горіха зерня»

В   «Сікстинська мадонна»

Г   «Чого являєшся мені?..»

3. Поезія «Ой ти, дівчино, з горіха зерня» належить до лірики

А   пейзажної

Б   інтимної

В   громадянської

Г   філософської

4. «Вклонюся – навіть не зирнеш \ І головою не кивнеш, \ Хоч знаєш, знаєш, добре знаєш, \ як я люблю тебе без тями…»

Виділене слово у вірші І.Франка «Чого являєшся мені?..» означає

А   без душі

Б   без пам`яті

В   без кохання

Г   без взаємності

5. Найбільшим коханням І.Франка була

А   Ольга Хоружинська

Б   Ольга Рошкевич

В   Юзефа Дзвонковська

Г   Целіна Журовська

6. Революціонер у вірші І.Франка «Гімн» закликає до боротьби за краще життя за допомогою

А   сильної зброї

Б   дипломатії

В   науки, вільної думки

Г   різних видів мистецтва

7. Яку кару від Господа отримав Мойсей

А   прокляття роду свого

Б   миттєву смерть після сумнівів у вірі

В   побачити землю обітовану, але вмерти, не вступивши до неї

Г   вічне блукання пустелею

8. Темою поеми «Мойсей» є

А   розповідь про сорокарічні пошуки землі обітованої єврейським народом

Б   смерть Мойсея як пророка, не признаного своїм народом

В   протистояння пророка Мойсея темному демонові пустелі

Г   розповідь про непохитність віри Мойсея у тяжких життєвих обставинах

 

 

9. Установіть відповідність

1.Так най те серце, що в турботі,

Неначе перла у болоті,

Марніє, в`яне, засиха…

2.Та ось сумніви в серці повстали страшні:

«Вічно жить – молодим – ну, пощо це мені?»

3.Ох, тії очі темніші ночі,

Хто в них задивиться й сонця не хоче.

4.Твоїм будущим душу я тривожу,

Від сорому, який нащадків пізніх

Палитиме, заснути я не можу.

А   «Ой ти, дівчино, з горіха зерня»

Б   «Легенда про вічне життя»

В   «Мойсей»

Г   «Сикстинська мадонна»

Д   «Чого являєшся мені?..»

 

10.Установіть відповідність

1.Другий «заповіт» української літератури

2. Лірична драма

3. Замість пролога

4. Скарб світової любовної лірики

 

А   «Гімн»

Б   «Ой ти, дівчино, з горіха зерня»

В   «Чого являєшся мені?...»

Г   «Мойсей»

Д   «Зів`яле листя»

 

11. Охарактеризуйте збірку І.Франка «Зів`яле листя».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Установіть відповідність

1.Другий «заповіт» української літератури

2. Лірична драма

3. Замість пролога

4. Скарб світової любовної лірики

 

А   «Гімн»

Б   «Ой ти, дівчино, з горіха зерня»

В   «Чого являєшся мені?...»

Г   «Мойсей»

Д   «Зів`яле листя»

 

10. Установіть відповідність

1.Так най те серце, що в турботі,

Неначе перла у болоті,

Марніє, в`яне, засиха…

2.Та ось сумніви в серці повстали страшні:

«Вічно жить – молодим – ну, пощо це мені?»

3.Ох, тії очі темніші ночі,

Хто в них задивиться й сонця не хоче.

4.Твоїм будущим душу я тривожу,

Від сорому, який нащадків пізніх

Палитиме, заснути я не можу.

А   «Ой ти, дівчино, з горіха зерня»

Б   «Легенда про вічне життя»

В   «Мойсей»

Г   «Сикстинська мадонна»

Д   «Чого являєшся мені?..»

 

11. Проаналізуйте ліричний твір І.Франка «Чому являєшся мені?..»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варіант 7

1.Вічний революціонер у вірші І.Франка «Гімн» - це

А   дух, наука, думка, воля

Б   той, хто завжди й з усім бореться

В   той, хто прагне здійснити науково-технологічну революцію

Г   той, хто постійно перебуває у в`язницях за свою діяльність

2.Вірш «Сикстинська мадонна» належить до збірки

А   «Давнє й нове»

Б   «Мій Ізмарагд»

В   «З вершин і низин»

Г   «Зів`яле листя»

3. Заповніть пропуски у цитаті з вірша: «Ой ти, дівчино, з горіха зерня, / Чом твоє серденько – колюче …»

А   терня

Б   гілля

В   слово

Г   лихо

4. Вірш «Чого являєшся мені?..» належить до лірики

А   громадянської

Б   філософської

В   інтимної

Г   пейзажної

5. Третя частина поезії «Чого являєшся мені?..» починається із

А   риторичного оклику

Б   риторичного запитання

В   риторичного заперечення

Г   риторичного звертання

6. До Олександра Македонського за твором «Легенда про вічне життя» чародійний горіх повертається від

А   коханої дружини Роксани

Б   підданого генерала Птолемея

В   богині

Г   куртизанки

7. Філософська поема-притча – це твір І.Франка

А   «Легенда про вічне життя»

Б   «Гімн»

В   «Мойсей»

Г   «Сикстинська мадонна»

8. Хто зміг провести народ єврейський до землі обітованої

А   Господь Єгова

Б   пророк Мойсей

В   князь конюхів Єгошуа

Г   демон Азазель

Варіант 8

1. Третя частина поезії «Чого являєшся мені?..» починається із

А   риторичного оклику

Б   риторичного запитання

В   риторичного заперечення

Г   риторичного звертання

2.Вірш «Сикстинська мадонна» належить до збірки

А   «Давнє й нове»

Б   «Мій Ізмарагд»

В   «З вершин і низин»

Г   «Зів`яле листя»

3. Хто зміг провести народ єврейський до землі обітованої

А   Господь Єгова

Б   пророк Мойсей

В   князь конюхів Єгошуа

Г   демон Азазель

4. Вірш «Чого являєшся мені?..» належить до лірики

А   громадянської

Б   філософської

В   інтимної

Г   пейзажної

5. Вічний революціонер у вірші І.Франка «Гімн» - це

А   дух, наука, думка, воля

Б   той, хто завжди й з усім бореться

В   той, хто прагне здійснити науково-технологічну революцію

Г   той, хто постійно перебуває у в`язницях за свою діяльність

6. До Олександра Македонського за твором «Легенда про вічне життя» чародійний горіх повертається від

А   коханої дружини Роксани

Б   підданого генерала Птолемея

В   богині

Г   куртизанки

7. Філософська поема-притча – це твір І.Франка

А   «Легенда про вічне життя»

Б   «Гімн»

В   «Мойсей»

Г   «Сикстинська мадонна»

8. Заповніть пропуски у цитаті з вірша: «Ой ти, дівчино, з горіха зерня, / Чом твоє серденько – колюче …»

А   терня

Б   гілля

В   слово

Г   лихо

9. Установіть відповідність

1.О бозі, духах мож ся сумнівати

І небо й пекло казкою вважати.

2.Чом твої устонька – тиха молитва,

А твоє слово остре, як бритва?

3.Моє ти серце надірвала,

Із нього вирвала одні

Оті ридання голосні –

Пісні.

3. «вічно жить! Молодим! Справді, божеський дар!»

І великим, безсмертним почував себе цар.

4. Задарма край твій весь политий кров

Твоїх борців? Йому вже не пишаться

У красоті, свободі і здоров`ю?

А   «Чого являєшся мені?..»

Б   «Сикстинська мадонна»

В   «Мойсей»

Г   «Гімн»

Д   «Ой ти, дівчино, з горіха зерня»

 

10. Установіть відповідність

1.Азазель

2. Єгошуа

3. Датан

4. Єгова

 

А   карає пророка засумнів

Б   закликає «До походу! До бою»

В   веде свій народ до землі обітованої

Г   закликає народ закидати пророка камінням

Д   намагається підірвати віру Мойсея

 

11. Проаналізуйте збірку І.Франка «Мій Ізмарагд».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Установіть відповідність

1.Азазель

2. Єгошуа

3. Датан

4. Єгова

 

А   карає пророка засумнів

Б   закликає «До походу! До бою»

В   веде свій народ до землі обітованої

Г   закликає народ закидати пророка камінням

Д   намагається підірвати віру Мойсея

 

10. Установіть відповідність

1.О бозі, духах мож ся сумнівати

І небо й пекло казкою вважати.

2.Чом твої устонька – тиха молитва,

А твоє слово остре, як бритва?

3.Моє ти серце надірвала,

Із нього вирвала одні

Оті ридання голосні –

Пісні.

3. «вічно жить! Молодим! Справді, божеський дар!»

І великим, безсмертним почував себе цар.

4. Задарма край твій весь политий кров

Твоїх борців? Йому вже не пишаться

У красоті, свободі і здоров`ю?

А   «Чого являєшся мені?..»

Б   «Сикстинська мадонна»

В   «Мойсей»

Г   «Гімн»

Д   «Ой ти, дівчино, з горіха зерня»

 

11. Чому Івана Франка називають «Титаном праці»?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варіант 9

 

1.Зразком якої лірики є вірш І.Франка, що має підназву «Замість прологу»?

А   філософської

Б   інтимної

В   громадянської

Г   пейзажної

2.Ідеєю поезії «Сикстинська мадонна» є

А   прославлення краси людини

Б   засудження атеїзму

В   піднесення краси мистецтва, жінки-матері у мистецтві

Г   уславлення людини як творця вічного – мистецтва

3. Поезія «Ой ти, дівчино, з горіха зерня» належить до збірки

А   «Давнє й нове»

Б   «Мій Ізмарагд»

В   «З вершин і низин»

Г   «Зів`яле листя»

4. На скільки умовних частин можна поділити поезію «Чого являєшся мені?..»?

А   дві

Б   три

В   чотири

Г   п`ять

5. Збірка, до якої належить поезія «Чого являєшся мені?..» за жанром

А   любовна поезія

Б   лірична драма

В   інтимні вірші

Г   поезія серця

6.Олександр Македонський є героєм поетичного твору І.Франка

А   «Чого являєшся мені?...»

Б   «Легенда про вічне життя»

В   «Сикстинська мадонна»

Г   «Ой ти, дівчино, з горіха зерня»

7. Азазель у поемі «Мойсей» - це

А   пророк

Б   темний демон пустелі

В   князь конюхів

Г світла сила

8. Поема «Мойсей» написана під впливом від

А   картини Рафаеля Санті

Б   скульптури Мікеланджело Буаноротті

В   новобіблійних легенд

Г   давньоруської писемної нам`ятки «Ізмарагд»

 

 

 

 

Варіант 10

 

1.Зразком якої лірики є вірш І.Франка, що має підназву «Замість прологу»?

А   філософської

Б   інтимної

В   громадянської

Г   пейзажної

2.Ідеєю поезії «Сикстинська мадонна» є

А   прославлення краси людини

Б   засудження атеїзму

В   піднесення краси мистецтва, жінки-матері у мистецтві

Г   уславлення людини як творця вічного – мистецтва

3. Поезія «Ой ти, дівчино, з горіха зерня» належить до збірки

А   «Давнє й нове»

Б   «Мій Ізмарагд»

В   «З вершин і низин»

Г   «Зів`яле листя»

4. На скільки умовних частин можна поділити поезію «Чого являєшся мені?..»?

А   дві

Б   три

В   чотири

Г   п`ять

5. Збірка, до якої належить поезія «Чого являєшся мені?..» за жанром

А   любовна поезія

Б   лірична драма

В   інтимні вірші

Г   поезія серця

6.Олександр Македонський є героєм поетичного твору І.Франка

А   «Чого являєшся мені?...»

Б   «Легенда про вічне життя»

В   «Сикстинська мадонна»

Г   «Ой ти, дівчино, з горіха зерня»

7. Азазель у поемі «Мойсей» - це

А   пророк

Б   темний демон пустелі

В   князь конюхів

Г світла сила

8. Поема «Мойсей» написана під впливом від

А   картини Рафаеля Санті

Б   скульптури Мікеланджело Буаноротті

В   новобіблійних легенд

Г   давньоруської писемної нам`ятки «Ізмарагд»

 

 

 

 

9. Установіть відповідність

1.Другий «заповіт» української літератури

2. Лірична драма

3. Замість пролога

4. Скарб світової любовної лірики

 

А   «Гімн»

Б   «Ой ти, дівчино, з горіха зерня»

В   «Чого являєшся мені?...»

Г   «Мойсей»

Д   «Зів`яле листя»

 

10. Установіть відповідність

1.О бозі, духах мож ся сумнівати

І небо й пекло казкою вважати.

2.Чом твої устонька – тиха молитва,

А твоє слово остре, як бритва?

3.Моє ти серце надірвала,

Із нього вирвала одні

Оті ридання голосні –

Пісні.

3. «вічно жить! Молодим! Справді, божеський дар!»

І великим, безсмертним почував себе цар.

4. Задарма край твій весь политий кров

Твоїх борців? Йому вже не пишаться

У красоті, свободі і здоров`ю?

А   «Чого являєшся мені?..»

Б   «Сикстинська мадонна»

В   «Мойсей»

Г   «Гімн»

Д   «Ой ти, дівчино, з горіха зерня»

 

11. Що ви запам`ятали про жінок у житті І.Франка? Яка їхня роль у його творчості?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Установіть відповідність

1.Другий «заповіт» української літератури

2. Лірична драма

3. Замість пролога

4. Скарб світової любовної лірики

 

А   «Гімн»

Б   «Ой ти, дівчино, з горіха зерня»

В   «Чого являєшся мені?...»

Г   «Мойсей»

Д   «Зів`яле листя»

 

10. Установіть відповідність

1.О бозі, духах мож ся сумнівати

І небо й пекло казкою вважати.

2.Чом твої устонька – тиха молитва,

А твоє слово остре, як бритва?

3.Моє ти серце надірвала,

Із нього вирвала одні

Оті ридання голосні –

Пісні.

3. «вічно жить! Молодим! Справді, божеський дар!»

І великим, безсмертним почував себе цар.

4. Задарма край твій весь политий кров

Твоїх борців? Йому вже не пишаться

У красоті, свободі і здоров`ю?

А   «Чого являєшся мені?..»

Б   «Сикстинська мадонна»

В   «Мойсей»

Г   «Гімн»

Д   «Ой ти, дівчино, з горіха зерня»

 

11. Що ви запам`ятали про жінок у житті І.Франка? Яка їхня роль у його творчості?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варіант 11

 

1. Провідний мотив поезії «Чого являєшся мені?..»

А   взаємне кохання

Б   нерозділене кохання

В   кохання на відстані

Г   вічне кохання

2. В основі твору І.Франка, який Ю.Шерех-Шевельов назвав другим «заповітом», покладено

А   історію із життя Македонського правителя Александра

Б   біблійну легенду

В   події із життя поета

Г   враження від картини Рафаеля Санті

3. Фольклорна традиція зображення зовнішності коханої присутня у творі

А   «Чого являєшся мені?...»

Б   «Легенда про вічне життя»

В   «Сикстинська мадонна»

Г   «Ой ти, дівчино, з горіха зерня»

4. До збірки «З вершин і низин» належить твір

А   «Чого являєшся мені?..»

Б   «Гімн»

В   «Легенда про вічне життя»

Г   «Ой ти, дівчино, з горіха зерня»

5. Перша частина поезії «Чого являєшся мені?..» складається лише з

А   риторичних окликів

Б   риторичних запитань

В   риторичних звертань

Г   риторичних заперечень

6. Хто отримав чарівний горіх від богині за твором «Легенда про вічне життя»?

А   Олександр Македонський

Б   аскет

В   Роксана

Г   Птолемей

7. Авірон і Датан, Єгова, Єгошуа, Азазель – герої твору

А   «Мойсей»

Б   «Легенда про вічне життя»

В   «Гімн»

Г   «Сикстинсьа мадонна»

8. «…Так, ти богиня! Мати, райська роже, \ О глянь на мене з свої висоти!» - звертається ліричний герой твору І.Франка

А   «Чого являєшся мені?...»

Б   «Легенда про вічне життя»

В   «Сикстинська мадонна»

Г   «Ой ти, дівчино, з горіха зерня»

 

 

 

Варіант 12

 

1. Провідний мотив поезії «Чого являєшся мені?..»

А   взаємне кохання

Б   нерозділене кохання

В   кохання на відстані

Г   вічне кохання

2. В основі твору І.Франка, який Ю.Шерех-Шевельов назвав другим «заповітом», покладено

А   історію із життя Македонського правителя Александра

Б   біблійну легенду

В   події із життя поета

Г   враження від картини Рафаеля Санті

3. Фольклорна традиція зображення зовнішності коханої присутня у творі

А   «Чого являєшся мені?...»

Б   «Легенда про вічне життя»

В   «Сикстинська мадонна»

Г   «Ой ти, дівчино, з горіха зерня»

4. До збірки «З вершин і низин» належить твір

А   «Чого являєшся мені?..»

Б   «Гімн»

В   «Легенда про вічне життя»

Г   «Ой ти, дівчино, з горіха зерня»

5. Перша частина поезії «Чого являєшся мені?..» складається лише з

А   риторичних окликів

Б   риторичних запитань

В   риторичних звертань

Г   риторичних заперечень

6. Хто отримав чарівний горіх від богині за твором «Легенда про вічне життя»?

А   Олександр Македонський

Б   аскет

В   Роксана

Г   Птолемей

7. Авірон і Датан, Єгова, Єгошуа, Азазель – герої твору

А   «Мойсей»

Б   «Легенда про вічне життя»

В   «Гімн»

Г   «Сикстинсьа мадонна»

8. «…Так, ти богиня! Мати, райська роже, \ О глянь на мене з свої висоти!» - звертається ліричний герой твору І.Франка

А   «Чого являєшся мені?...»

Б   «Легенда про вічне життя»

В   «Сикстинська мадонна»

Г   «Ой ти, дівчино, з горіха зерня»

 

 

 

9. Установіть відповідність

1. Ти мої радощі, ти моє горе!

Тебе видаючи, любити мушу,

Тебе кохаючи, загублю душу.

2.Вклонюся – навіть не зирнеш,

І головою не кивнеш,

Хоч знаєш, знаєш, добре знаєш,

Як я люблю тебе без тями.

3.Вічно жить і любить! День за день! День від дня!

А життя – то борня! А любов – то брехня!

4.Де той безбожник, що без серця дрожі

В твоє лице небесне глянуть може?...

А   «Чого являєшся мені?..»

Б   «Легенда про вічне життя»

В   «Ой ти, дівчино, з горіха зерня»

Г   «Гімн»

Д   «Сикстинська мадонна»

 

10. Установіть відповідність

1.Другий «заповіт» української літератури

2. Лірична драма

3. Замість пролога

4. Скарб світової любовної лірики

 

А   «Гімн»

Б   «Ой ти, дівчино, з горіха зерня»

В   «Чого являєшся мені?...»

Г   «Мойсей»

Д   «Зів`яле листя»

 

11. Які збірки поезії поезій Івана Франка ви знаєте? Проаналізуйте одну із вивчених.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Установіть відповідність

1.Другий «заповіт» української літератури

2. Лірична драма

3. Замість пролога

4. Скарб світової любовної лірики

 

А   «Гімн»

Б   «Ой ти, дівчино, з горіха зерня»

В   «Чого являєшся мені?...»

Г   «Мойсей»

Д   «Зів`яле листя»

 

10. Установіть відповідність

1. Ти мої радощі, ти моє горе!

Тебе видаючи, любити мушу,

Тебе кохаючи, загублю душу.

2.Вклонюся – навіть не зирнеш,

І головою не кивнеш,

Хоч знаєш, знаєш, добре знаєш,

Як я люблю тебе без тями.

3.Вічно жить і любить! День за день! День від дня!

А життя – то борня! А любов – то брехня!

4.Де той безбожник, що без серця дрожі

В твоє лице небесне глянуть може?...

А   «Чого являєшся мені?..»

Б   «Легенда про вічне життя»

В   «Ой ти, дівчино, з горіха зерня»

Г   «Гімн»

Д   «Сикстинська мадонна»

 

11. Яка жінка займає найбільше місце у любовній ліриці Івана Франка? Напишіть те, що найбільше запам`яталося про неї та їхні стосунки з письменником.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варіант 13

 

1. Вірш «Гімн» належить до тої ж збірки, що й твір

А   «Чого являєшся мені?..»

Б   «Сикстинська мадонна»

В   «Ой ти, дівчино, з горіха зерня»

Г   «Легенда про вічне життя»

2. Сонет – це форма поезії

А   «Чого являєшся мені?...»

Б   «Легенда про вічне життя»

В   «Сикстинська мадонна»

Г   «Ой ти, дівчино, з горіха зерня»

3. Поезія «Ой ти, дівчино, з горіха зерня» побудована на риторичних прийомах

А   окликах і запитаннях

Б   запитаннях

В   окликах і звертаннях

Г   звертаннях

4.Поезія «Чого являєшся мені?..» належить до збірка

А   «Давнє й нове»

Б   «Мій Ізмарагд»

В   «З вершин і низин»

Г   «Зів`яле листя»

5.Ідеєю твору «Чого являєшся мені?..» є

А   відтворення переживань ліричного героя через свої почуття

Б   оспівування кохання як вічного почуття навіть тоді, коли на нього не відповідають взаємністю

В   піднесення кохання як вічного почуття лише тоді, коли воно взаємне

Г   відтворення взаємного і вічного кохання ліричного героя до своєї обраниці

6. «Легенда про вічне життя» належить до збірки

А   «Давнє й нове»

Б   «Мій Ізмарагд»

В   «З вершин і низин»

Г   «Зів`яле листя»

7. Композиційно поема «Мойсей» складається з

А   чотирьох частин, епілогу

Б   прологу, двадцяти пісень

В   притча в поемі, обрамлення

Г   вступу, тридцяти пісень

8.Пролог до поеми «Мойсей» побудований

А   риторичними запитаннями та окликами

Б   риторичними звертаннями та запереченнями

В   риторичними звертаннями, запитаннями та окликами

Г   стверджувальними реченнями

Варіант 14

1. Вірш «Гімн» належить до тої ж збірки, що й твір

А   «Чого являєшся мені?..»

Б   «Сикстинська мадонна»

В   «Ой ти, дівчино, з горіха зерня»

Г   «Легенда про вічне життя»

2. Сонет – це форма поезії

А   «Чого являєшся мені?...»

Б   «Легенда про вічне життя»

В   «Сикстинська мадонна»

Г   «Ой ти, дівчино, з горіха зерня»

3. Поезія «Ой ти, дівчино, з горіха зерня» побудована на риторичних прийомах

А   окликах і запитаннях

Б   запитаннях

В   окликах і звертаннях

Г   звертаннях

4.Поезія «Чого являєшся мені?..» належить до збірка

А   «Давнє й нове»

Б   «Мій Ізмарагд»

В   «З вершин і низин»

Г   «Зів`яле листя»

5.Ідеєю твору «Чого являєшся мені?..» є

А   відтворення переживань ліричного героя через свої почуття

Б   оспівування кохання як вічного почуття навіть тоді, коли на нього не відповідають взаємністю

В   піднесення кохання як вічного почуття лише тоді, коли воно взаємне

Г   відтворення взаємного і вічного кохання ліричного героя до своєї обраниці

6. «Легенда про вічне життя» належить до збірки

А   «Давнє й нове»

Б   «Мій Ізмарагд»

В   «З вершин і низин»

Г   «Зів`яле листя»

7. Композиційно поема «Мойсей» складається з

А   чотирьох частин, епілогу

Б   прологу, двадцяти пісень

В   притча в поемі, обрамлення

Г   вступу, тридцяти пісень

8.Пролог до поеми «Мойсей» побудований

А   риторичними запитаннями та окликами

Б   риторичними звертаннями та запереченнями

В   риторичними звертаннями, запитаннями та окликами

Г   стверджувальними реченнями

9. Установіть відповідність

1.алегорія

2. епітет

3. порівняння

4. метафора

 

А   Задарма в слові твойому іскряться

І сила, й м`якість, дотеп, і потуга.

Б   В золотім океані вас все

Буде спрага томити

В   Ті слова про обіцяний край

Для їх слуху – се казка

Г   Мовив терен: «Се добре вам хтось

Підповів таку раду»

Д   І ревнув понад горами грім

 

10. Установіть відповідність

1.О ні! Не самі сльзи і зітхання

Тобі судились! Вірю в силу духа

І в день воскресний твойого повстання.

2. В життю мене ти й знать не знаєш,

Ідеш по вулиці – минаєш,

Вклонюся – навіть не зирнеш…

3. О глянь на мене з свої висоти!

Бач, я, що в небесах не міг найти

Богів, перед тобою клонюсь тоже.

4. І чом твій усміх – для мене скрута,

Серце бентежить, як буря люта?

 

А   «Сикстинська мадонна»

Б   «Мойсей»

В   «Чого являєшся мені?..»

Г   «Ой ти, дівчино, з горіха зерня»

Д   «Гімн»

 

11. Яка інформація про Івана Франка вам запам`яталася найбільше?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Установіть відповідність

1.алегорія

2. епітет

3. порівняння

4. метафора

 

А   Задарма в слові твойому іскряться

І сила, й м`якість, дотеп, і потуга.

Б   В золотім океані вас все

Буде спрага томити

В   Ті слова про обіцяний край

Для їх слуху – се казка

Г   Мовив терен: «Се добре вам хтось

Підповів таку раду»

Д   І ревнув понад горами грім

 

10. Установіть відповідність

1.О ні! Не самі сльзи і зітхання

Тобі судились! Вірю в силу духа

І в день воскресний твойого повстання.

2. В життю мене ти й знать не знаєш,

Ідеш по вулиці – минаєш,

Вклонюся – навіть не зирнеш…

3. О глянь на мене з свої висоти!

Бач, я, що в небесах не міг найти

Богів, перед тобою клонюсь тоже.

4. І чом твій усміх – для мене скрута,

Серце бентежить, як буря люта?

 

А   «Сикстинська мадонна»

Б   «Мойсей»

В   «Чого являєшся мені?..»

Г   «Ой ти, дівчино, з горіха зерня»

Д   «Гімн»

 

11. Яка інформація про Івана Франка вам запам`яталася найбільше?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варіант 15

 

1. На скільки умовних частин можна поділити поезію «Гімн»?

А   дві

Б   три

В   чотири

Г   п`ять

2. Образ Божої Матері є провідним у творі І.Франка

А   «Чого являєшся мені?...»

Б   «Легенда про вічне життя»

В   «Сикстинська мадонна»

Г   «Мойсей»

3. Зовнішність коханої у поезії «Ой ти, дівчино, з горіха зерня» протиставляється

А   характеру героїні

Б   вдачі ліричного героя

В   коханню ліричного героя

Г   ставленню героїні до ліричного героя

4. Збірка, до якої належить поезія «Чого являєшся мені?..» складається із

А   «пелюсток»

Б   «жмутків»

В   «квітів»

Г   «жмень»

5. Образ коханої ліричного героя збірки «Зів`яле листя» це

А   Ольга Рошкевич

Б   Юзефа Дзвонковська

В   Целіна Журовська

Г   збірний образ

6. Символом вічного життя за твором І.Франка є

А   горіх

Б   листя

В   квітка

Г   терен

7. Композиційно поема «Мойсей» складається з

А   чотирьох частин, епілогу

Б   прологу, двадцяти пісень

В   притча в поемі, обрамлення

Г   вступу, тридцяти пісень

8.Пролог до поеми «Мойсей» побудований

А   риторичними запитаннями та окликами

Б   риторичними звертаннями та запереченнями

В   риторичними звертаннями, запитаннями та окликами

Г   стверджувальними реченнями

Варіант 16

1. На скільки умовних частин можна поділити поезію «Гімн»?

А   дві

Б   три

В   чотири

Г   п`ять

2. Образ Божої Матері є провідним у творі І.Франка

А   «Чого являєшся мені?...»

Б   «Легенда про вічне життя»

В   «Сикстинська мадонна»

Г   «Мойсей»

3. Зовнішність коханої у поезії «Ой ти, дівчино, з горіха зерня» протиставляється

А   характеру героїні

Б   вдачі ліричного героя

В   коханню ліричного героя

Г   ставленню героїні до ліричного героя

4. Збірка, до якої належить поезія «Чого являєшся мені?..» складається із

А   «пелюсток»

Б   «жмутків»

В   «квітів»

Г   «жмень»

5. Образ коханої ліричного героя збірки «Зів`яле листя» це

А   Ольга Рошкевич

Б   Юзефа Дзвонковська

В   Целіна Журовська

Г   збірний образ

6. Символом вічного життя за твором І.Франка є

А   горіх

Б   листя

В   квітка

Г   терен

7. Композиційно поема «Мойсей» складається з

А   чотирьох частин, епілогу

Б   прологу, двадцяти пісень

В   притча в поемі, обрамлення

Г   вступу, тридцяти пісень

8.Пролог до поеми «Мойсей» побудований

А   риторичними запитаннями та окликами

Б   риторичними звертаннями та запереченнями

В   риторичними звертаннями, запитаннями та окликами

Г   стверджувальними реченнями

9. Установіть відповідність

1.Азазель

2. Єгошуа

3. Датан

4. Єгова

 

А   карає пророка засумнів

Б   закликає «До походу! До бою»

В   веде свій народ до землі обітованої

Г   закликає народ закидати пророка камінням

Д   намагається підірвати віру Мойсея

 

10. Установіть відповідність

1.О бозі, духах мож ся сумнівати

І небо й пекло казкою вважати.

2.Чом твої устонька – тиха молитва,

А твоє слово остре, як бритва?

3.Моє ти серце надірвала,

Із нього вирвала одні

Оті ридання голосні –

Пісні.

3. «вічно жить! Молодим! Справді, божеський дар!»

І великим, безсмертним почував себе цар.

4. Задарма край твій весь политий кров

Твоїх борців? Йому вже не пишаться

У красоті, свободі і здоров`ю?

А   «Чого являєшся мені?..»

Б   «Сикстинська мадонна»

В   «Мойсей»

Г   «Гімн»

Д   «Ой ти, дівчино, з горіха зерня»

 

11. Яку інформацію про Івана Франка ви запам`ятали?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Установіть відповідність

1.Азазель

2. Єгошуа

3. Датан

4. Єгова

 

А   карає пророка засумнів

Б   закликає «До походу! До бою»

В   веде свій народ до землі обітованої

Г   закликає народ закидати пророка камінням

Д   намагається підірвати віру Мойсея

 

10. Установіть відповідність

1.О бозі, духах мож ся сумнівати

І небо й пекло казкою вважати.

2.Чом твої устонька – тиха молитва,

А твоє слово остре, як бритва?

3.Моє ти серце надірвала,

Із нього вирвала одні

Оті ридання голосні –

Пісні.

3. «вічно жить! Молодим! Справді, божеський дар!»

І великим, безсмертним почував себе цар.

4. Задарма край твій весь политий кров

Твоїх борців? Йому вже не пишаться

У красоті, свободі і здоров`ю?

А   «Чого являєшся мені?..»

Б   «Сикстинська мадонна»

В   «Мойсей»

Г   «Гімн»

Д   «Ой ти, дівчино, з горіха зерня»

 

12. Що з біографії Івана Франка вас вразило найбільше?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варіант 17

 

1. Зовнішність коханої у поезії «Ой ти, дівчино, з горіха зерня» протиставляється

А   характеру героїні

Б   вдачі ліричного героя

В   коханню ліричного героя

Г   ставленню героїні до ліричного героя

2. Поезія «Чого являєшся мені?..» належить до збірка

А   «Давнє й нове»

Б   «Мій Ізмарагд»

В   «З вершин і низин»

Г   «Зів`яле листя»

3. «Вклонюся – навіть не зирнеш \ І головою не кивнеш, \ Хоч знаєш, знаєш, добре знаєш, \ як я люблю тебе без тями…»

Виділене слово у вірші І.Франка «Чого являєшся мені?..» означає

А   без душі

Б   без пам`яті

В   без кохання

Г   без взаємності

4. До Александра Македонського чародійний горіх повертається від

А   коханої дружини Роксани

Б   підданого генерала Птолемея

В   богині

Г   куртизанки

5. Образ коханої ліричного героя збірки «Зів`яле листя» це

А   Ольга Рошкевич

Б   Юзефа Дзвонковська

В   Целіна Журовська

Г   збірний образ

6. Вірш «Сикстинська мадонна» написано у формі

А   поезії в прозі

Б   сонета

В   білого вірша

Г   терцини

7. Пролог до поеми «Мойсей» - це

А   духовно-філософське осмислення історії українського народу

Б   звернення письменника  до молодого покоління євреїв

В   настанови Франка майбутнім вождям

Г  заклик творця до боротьби з Російською імперією

 

 

Варіант 18

 

1. «…Так, ти богиня! Мати, райська роже, \ О глянь на мене з свої висоти!» - звертається ліричний герой твору І.Франка

А   «Чого являєшся мені?...»

Б   «Легенда про вічне життя»

В   «Сикстинська мадонна»

Г   «Ой ти, дівчино, з горіха зерня»

2. Вірш «Гімн» належить до тої ж збірки, що й твір

А   «Чого являєшся мені?..»

Б   «Сикстинська мадонна»

В   «Ой ти, дівчино, з горіха зерня»

Г   «Легенда про вічне життя»

3. Найбільшим коханням І.Франка була

А   Ольга Хоружинська

Б   Ольга Рошкевич

В   Юзефа Дзвонковська

Г   Целіна Журовська

4. Композиційно поема «Мойсей» складається з

А   чотирьох частин, епілогу

Б   прологу, двадцяти пісень

В   притча в поемі, обрамлення

Г   вступу, тридцяти пісень

5. Збірка «Мій Ізмарагд» була перевидана під назвою

А   «З вершин і низин»

Б    «Зів`яле листя»

В   «Давнє й нове»

Г   «Баляди і розкази»

6. Головна ідея поеми «Мойсей» - це

А   засудження пророка за недотримання даного народові слова

Б   оспівування славного минулого єврейського народу

В   заклик вірити у свій народ, у своє майбутнє, позбутися рабської психології і будувати нове життя

Г   викриття ганебної політики правителів Єгипту щодо єврейського народу

7. Збірка, до якої належить поезія «Чого являєшся мені?..» за жанром

А   любовна поезія

Б   лірична драма

В   інтимні вірші

Г   поезія серця

8. Провідний мотив поезії «Ой ти, дівчино, з горіха зерня»

А   взаємне кохання

Б   нерозділене кохання

В   кохання на відстані

Г   вічне кохання

 

9. Установіть відповідність

1.Так най те серце, що в турботі,

Неначе перла у болоті,

Марніє, в`яне, засиха…

2.Та ось сумніви в серці повстали страшні:

«Вічно жить – молодим – ну, пощо це мені?»

3.Ох, тії очі темніші ночі,

Хто в них задивиться й сонця не хоче.

4.Твоїм будущим душу я тривожу,

Від сорому, який нащадків пізніх

Палитиме, заснути я не можу.

А   «Ой ти, дівчино, з горіха зерня»

Б   «Легенда про вічне життя»

В   «Мойсей»

Г   «Сикстинська мадонна»

Д   «Чого являєшся мені?..»

 

10. Установіть відповідність

1.Азазель

2. Єгошуа

3. Датан

4. Єгова

 

А   карає пророка засумнів

Б   закликає «До походу! До бою»

В   веде свій народ до землі обітованої

Г   закликає народ закидати пророка камінням

Д   намагається підірвати віру Мойсея

 

11. Чому Івана Франка називають «українським Мойсеєм»?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Прочитайте рядки із поеми І.Франка

Хоч волосся все біле, як сніг,

У старечій оздобі,

Та стоять ще ті горді жмутки,

Як два роги на лобі

Йдеться про

А   Азазель

Б   Єгову

В   Єгошуа

Г   Мойсея

 

9. Установіть відповідність

1.О бозі, духах мож ся сумнівати

І небо й пекло казкою вважати.

2.Чом твої устонька – тиха молитва,

А твоє слово остре, як бритва?

3.Моє ти серце надірвала,

Із нього вирвала одні

Оті ридання голосні –

Пісні.

3. «вічно жить! Молодим! Справді, божеський дар!»

І великим, безсмертним почував себе цар.

4. Задарма край твій весь политий кров

Твоїх борців? Йому вже не пишаться

У красоті, свободі і здоров`ю?

А   «Чого являєшся мені?..»

Б   «Сикстинська мадонна»

В   «Мойсей»

Г   «Гімн»

Д   «Ой ти, дівчино, з горіха зерня»

10. Установіть відповідність

1.Азазель

2. Єгошуа

3. Датан

4. Єгова

 

А   карає пророка засумнів

Б   закликає «До походу! До бою»

В   веде свій народ до землі обітованої

Г   закликає народ закидати пророка камінням

Д   намагається підірвати віру Мойсея

 

11. Яку інформацію про політичну діяльність Івана Франка ви знаєте?

docx
Додав(-ла)
Гарбар Ольга
Додано
7 квітня 2020
Переглядів
737
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку