Самостійні роботи з таблицями відповідей з математики для учнів 6-го класу

Про матеріал
Самостійні роботи є одним із видів контролю знань і умінь учнів. Але перевірка їх потребує значного часу. Результати учні отримують в основному на наступний урок. Та цей процес можна спростити і учні можуть в кінці уроку отримати оцінки, або навіть перевірити свою чи роботу товариша. Запропонований спосіб проведення і перевірки самостійних робіт містить в собі ігрові моменти, що сприяє активізації розумової діяльності учнів. Представлені самостійні роботи охоплюють навчальний матеріал 6-го класу. Самостійні роботи з таблицями відповідей є однією із нетрадиційних форм контролю знань і умінь учнів.
Перегляд файлу

Самостійні роботи з таблицями відповідей. 6  клас

 

        Самостійні роботи є одним із видів контролю знань і умінь учнів. Але перевірка їх потребує значного часу. Результати учні отримують в основному на наступний урок. Та цей процес можна спростити і учні можуть в кінці уроку отримати оцінки, або навіть перевірити свою чи роботу товариша. Запропонований спосіб проведення і перевірки самостійних робіт містить в собі ігрові моменти, що сприяє активізації розумової діяльності учнів. Представлені самостійні роботи охоплюють навчальний матеріал 6-го класу. Самостійні роботи з таблицями відповідей є однією із нетрадиційних форм контролю знань і умінь учнів.

        Учні отримують завдання, які містять декілька запитань. На дошці чи екрані – таблиці відповідей, в яких до кожного запитання дано декілька відповідей. Одна з них правильна, останні складені з урахуванням можливих помилок учнів. Зліва, у стовпцях таблиць вказано номери завдань, а зверху в рядках великими буквами зашифровано правильні відповіді. Робота виконується в зошитах  або на аркушах з полями. На полях учні записують по вертикалі тільки букви, які відповідають,  на їх думку, вірним відповідям. Якщо учень не отримав результат, який співпадає з однією із запропонованих відповідей, він робить прочерк проти даного завдання. По закінченню самостійної роботи у учня з’явиться вертикальний стовпчик, який складається з окремих слів чи просто набора букв. Після виконання учні здають роботи і вчитель оголошує їм  правильні відповіді. Можна запропонувати учням і взаємоперевірку. При такому виді контролю знань і умінь учні одразу побачать результати своєї навчальної діяльності, звернуть увагу на ті завдання, з якими не справилися.

 

 

Розділ І. Подільність натуральних чисел

 

Варіант І                                                                           Варіант ІІ

Знайдіть найбільший спільний дільник чисел:

1. 64 і 32                                                        1. 12 і 48

2. 6240 і 900.                                                 2.  960 і 1560.

Знайдіть найменше спільне кратне чисел:

3. 24, 36 і 144.                                                    3. 144 і 180.

Таблиці відповідей:


 

 

І

К

Т

1        

64

32

2

2

60

10

30

3

12

4

144

 

 

 

 
 

 

М

С

О

1

2

12

48

2

60

10

120

3

720

12

2


 

Розділ ІІ. Додавання і віднімання звичайних дробів

Варіант І                                                                        Варіант ІІ

Розв’язати рівняння:

1. х - 8= 4 .                                                              1. х - 9   = 2 .

 

2. 4 + х = 6 .                                                             2. х + 6 = 9

Знайти різницю і зробити перевірку:

3. 1- .                                                                           3. 1- .

Знайти значення виразу:

 1. ( + ) - .                                                             4.  + ( ) .

Обчислити:

5. 8 + (7 - 6 ) .                                                        5. 5 + 3 - 7 .

Таблиці відповідей:

 


 

А

Т

К

Ж

О

1

12

12

12

12

12

2

1

2

2

2

2

3

1

4

5

10

9

10 

9

10

 

 

М

А

Л

К

И

1

7

11

11 

12  

11  

2

3

2

15

 15

 3

3

4

5

2

1

1

1


Розділ ІІІ. Множення звичайних дробів

Варіант І                                                                Варіант ІІ

Знайдіть добуток:

 

 1. . .                                                             1. . .

 

 1. 72 . 2 .                                                         2. 3 . 70.

 

Розв’яжи задачу:


3. Ширина прямокутника дорівнює  м, а довжина  м. Знайти площу прямокутника.

4. Складіть задачу, для розв’язання якої потрібно 80 кг помножити на  . Запишіть її.    Яка відповідь?

3. Сторона квадрата дорівнює    м. Знайти площу квадрата.

 

4.Складіть задачу, для

розв’язання якої потрібно помножити 30 грн. на . Запишіть її. Яка відповідь?

 


Таблиці відповідей:

 


 

О

Н

Ш

М

1

2

248

144

186

246

3

1

4

30

80
 

13

 

 

 

К

Р

Б

У

1

2

234

3500

27

3

4

75

12

17

6


 

Розділ ІV. Відношення і пропорції

 

Варіант І                                                                    Варіант ІІ

 

Перевірити, чи правильна пропорція, використовуючи основну властивість пропорції:

1. 2,4 : 0,4 = 1,8 : 0,3.                                                1. 1,2 : 1,5 = 3,6: 4,5.

Розв’язати рівняння:

2. 0,8 : х = 3,2 : 2,4.                                                    2. 1,8 : х = 0,9 : 0,2.

3.   : 2,4 =   : х.                                                   3. 5 :  1 = х : 2 .

 

Розв’язати задачу:

 


4. З 4 га поля зібрали 122,4 ц зерна. Скільки зерна зберуть із 9 га поля ?

 

 

4. За 6 годин поїзд пройшов 362,4 км. Яку відстань проїде поїзд за 8 годин ?


Таблиці відповідей:

 


 

К

В

Б

О

1

0,72

0,96

7,2

0,54

2

1
 

90,6

9,6

0,6

3

5

1

4

3,4

275,4

54,4

 

 

Н

У

А

К

1

1,8

5,4

0,54

16,2

2

2

8,1

0,1

0,4

3

9

2

4

7,55

271,8

483,2


Розділ V. Додатні і від’ємні числа

Варіант І                                                                    Варіант ІІ

Записати координати точки М. Початок відліку – точка О.

 

1.      М                                                            1.                М                                          

 

                             0 1                                                                      0 1

Знайти модуль числа:

2. - 56,5.                                                                   2. 61.

3. 27.                                                                        3. - 12,7.

Позначити на координатній прямій число, протилежне якому дорівнює:

4. – 2,5.                                                                    4. 1,5.

Записати найближче ціле число, модуль якого більше даного:

5. – 5,01.                                                                  5. - 9,35.

 

Таблиці відповідей:


 

 

Е

Н

В

С

А

1

-5

2,75

-5,5

-2,75

5,5

2

56,5

5,65

-56,5

-5,65

565

3

0,27

2,7

-2,7

27

-2,7

4

-2,5

2,5

25

5

5

-5,1

-6

0

-5

 

 

И

М

З

О

Ю

1

3,5

4

-3,5

2,75

-2,75

2

61

6,1

-61

-6,1

0,61

3

127

12,7

-1,27

1,27

-12,7

4

15

5

-1,5

5

-9,4

0

-10

10

-9


Розділ VІ. Додавання і віднімання раціональних чисел

Варіант І                                                                     Варіант ІІ

Обчислити значення суми:

1. -5,3 + (-2,7).                                                            1. -3,1 + (-2,4).

2. -8,8 + 7,5.                                                                2. -4,4 + 6,5.

Виконати віднімання:

3. 7,6 - 10,2.                                                                3. 10 - 18,7.

Замінити віднімання додаванням і виконати дії:

4. 7,62 - 3,4 - (-8,62).                                                 4. 3,12 - 0,67 - 6,6.

 

Таблиці відповідей:


 

 

М

К

А

О

1

-2,6

8

-8

2,6

2

-1,3

1,3

16,3

-16,3

3

17,8

-2,6

-17,8

2,6

4

-2,45

-5,45

-4,45

12,84

 

 

Р

А

Ш

М

1

5,5

-0,7

-5,5

0,7

2

-10,9

2,1

-2,1

10,9

3

-8,7

28,7

8,7

-28,7

4

9,05

2,81

-2,81

-4,15


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Правильні відповіді до варіантів самостійних робіт

 

Розділ І. Подільність натуральних чисел

І варіант. Правильна відповідь: КІТ

ІІ варіант. Правильна відповідь: СОМ

Розділ ІІ. Додавання і віднімання звичайних дробів

І варіант. Правильна відповідь: ТАКОЖ

ІІ варіант. Правильна відповідь: КАЛИМ

Розділ ІІІ. Множення звичайних дробів

І варіант. Правильна відповідь: ОШМН

ІІ варіант. Правильна відповідь: БКУР

Розділ ІV. Пропорція

І варіант. Правильна відповідь: КОБВ

ІІ варіант. Правильна відповідь: УКНА

Розділ V. Додатні і від’ємні числа

І варіант. Правильна відповідь: ВЕСНА

ІІ варіант. Правильна відповідь: ЗИМОЮ

Розділ VІ. Додавання і віднімання раціональних чисел

І варіант. Правильна відповідь: АМКО

ІІ варіант. Правильна відповідь: ШАРМ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
4.0
Відповідність темі
4.0
Загальна:
4.3
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. чутенко Варвара
  Загальна:
  4.3
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  4.0
docx
Додано
12 березня 2020
Переглядів
717
Оцінка розробки
4.3 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку