Тести від «На Урок»: Організація дистанційної роботи під час карантину

Самостійні та контрольні роботи з математики

Про матеріал
Адресовано вчителям. Збірник містить 10 контрольних робіт,які дають змогу перевірити обов’язковий рівень знань, вмінь і навичок учнів згідно з діючою програмою. Кожна контрольна робота складається з двох рівноцінних за складністю варіантів. Кожен варіант містить додаткове завдання. Також є 10 самостійних робіт з чотирьох рівноцінних за складністю варіантів і додаткові завдання, за допомогою яких вчитель зможе перевірити рівень засвоєння учнями програмних знань.
Перегляд файлу

                                                         

Контрольні та самостійні роботи з математики

4 клас

 

 

C:\Users\Администратор\Desktop\картинки\matematika.jpg

 

Підготувала вчитель початкових класів

Затірка Світлана Олександрівна

 

2019

 

 

 

 

 

 

 

 

Комбінована контрольна робота № 1

Повторення вивченого  у 3 класі.

Варіант 1

 1. Задача

З першої ділянки зібрали 240 кг картоплі, а з другої — у 2 рази менше.

Всю картоплю розклали в 6 однакових мішків. Скільки кілограмів

картоплі в кожному мішку?

 1. Обчислити письмово

128 х 5;           678 : 3;       23 х 45.

 1. Виконати обчислення

2см – 2 мм =

 1. Рівняння

        С * 2 = 140

 1. Накресли відрізок КМ завдовжки 12см. Познач на ньому точку О, щоб відрізок         КО становив  відрізка КМ.                                                                                                 

Додаткове завдання

 1. Задача

Один менший автобус вміщує 30 пасажирів, а більший — 40. Скільки потрібно менших автобусів, щоб розмістити стільки пасажирів, скільки їх вміщують 6 більших автобусів?

 

Варіант 2

 

 1. Задача

З першої ділянки зібрали 120 кг яблук, а з другої в 4 рази більше.

Всі яблука поклали в 30 однакових ящиків. Скільки кілограмів яблук в

кожному ящику?

 1. Обчислити письмово

245 х 4;   875 : 5;       21 х 39

 1. Виконати обчислення

1 дм : 5см =

 1. Рівняння

В: 2 = 140

 1. Накресли відрізок СМ завдовжки 120мм. Познач на ньому точку О так,

 щоб відрізок СО становив відрізка СМ.

Додаткове завдання

 1. Задача

Один менший автобус вміщує 30 пасажирів, а більший — 40. Скільки

          потрібно менших автобусів, щоб розмістити стільки пасажирів, скільки їх

          вміщують 6 більших автобусів?

 

 

 

Тестова контрольна робота № 2

Тема. Нумерація багатоцифрових чисел

Варіант1

 1.          Задача

З пришкільної ділянки зібрали 84 кг овочів.  Капусти було 14 кг, морква становила     частину всіх овочів, а решта – картопля. Скільки картоплі зібрали з пришкільної ділянки?

 1.          Познач число, яке є значенням виразу  80 000 + 3000 +9

А  8 309Б  80 309В  83 009

 1.          Вибери і познач число, яке містить 764 одиниці другого класу і 380 одиниць першого класу

А  380 764Б  764 380 В  38 764

 1.          Вибери й познач число, що є розв’язкомрівняннях : 6 = 120

А  20Б   720В  2

 1.          Покажи стрілочкою значення кожного виразу.

263 + 5000 : 100             ● 2607

26 х 100 + 7 ●                   ● 163

263 – 700 : 7 ●                  ● 313 

 1.          Запиши  величини в порядку зростання

273см ;   275м,     77дм

 1.          Запиши два числа, які розв’язкоминерівності  600 : с < 100

             с =

             с =

 

 

Варіант2

 1. Задача

Навесні у парку посадили 104 дерева. 39 дерев були липи,  всіх дерев – клени, решта – каштани. Скільки каштанів висадили в парку?

  2.Познач число, яке є значенням виразу 50 000 + 800 + 90

А  50 809Б  50 890В  58 090

 1. Вибери і познач число, яке містить 532 одиниці другого класу і 380 одиниць першого класу

А  380 532Б  53 280  В  532 380

 1. Вибери й познач число, що є розв’язкомрівняннях : 3 = 240

А  144Б   720В  8

 1. Покажи стрілочкою значення кожного виразу.

590 + 510 : 10                           539

 1.       + 510 х 10  ●                   ●  641

           590 – 510 : 10                          ● 5690

 1. Запиши  величини в порядку спадання

345см;    348м;      48дм     

 1. Запиши два числа, які є  розв’язкомнерівності800 : а< 100

а =

а =

 

Комбінована контрольна робота № 3

Варіант 1

 

 1. Розвяжи задачу

За три місяці завод випустив 5 703 автомобілі. Скільки автомобілів випустив

завод окремо за кожний місяць, якщо за перший і другий місяці він випустив

2 894 автомобілі, а за другий і третій місяці – 3 096 автомобілів?

 1. Виконай обчислення письмово

102 457 – 8 673

 1. Розвяжи приклад і зроби перевірку

15348 + 6 456

 1. Обчисли вираз

100 009 + 99 307 + 4 300

 1. Виконай перетворення

 483см=_____дм_____см

 1. Знайди значення с, щоб нерівність 4200 х с = 8400 стала істинною.
 2. Розвяжи задачу

Периметр трикутника становить 15см2мм. Довжина однієї сторони

4см5мм, другої – 3см 7мм. Знайди довжину третьої сторони.

 1. Визначтезакономірність та запишітьще три числа.

998; 897; 796; ...; ...; … .

 

Варіант 2

 

 1. Розвяжи задачу

У трьох цистернах було 11 650 л олії. У першій і другій цистернах було

             6 920л, у другій і третій – 7 040л. Скільки літрів олії було у другій цистерні?

 1. Виконай обчислення письмово

105 609 – 87 067

 1. Розвяжи приклад і зроби перевірку

28348 + 6 456

 1. Обчисли вираз

200 009 + 77 307 + 5 300

 1. Виконай перетворення

22 кг 36 г = _________ г

 1. Знайди значення  а, щоб нерівність 3200 х а = 9600 стала істинною.
 2. Розвяжи задачу

Периметр трикутника становить 17см5мм. Довжина однієї сторони 5см5мм, другої – 9см 7мм. Знайди довжину третьої сторони.

 1. Визначте закономірність та запишіть ще три числа.

 

998; 897; 796; ...; ...; …  .

 

 

 

 

 

 

Тестова контрольна робота №4

Варіант 1

 1. Яке з чисел найбільше?

А 209 456Б 209 450В 294 056

 1. числа 144 доорівнює

А 13           Б 18           В 23

 1. Яке число є добутком чисел 406 і 30?

А 1280          Б 12 180          В 121 800

 1. Визнач порядок дій і розв’яжи вираз

8100 – (132 ∙ 4 +452)

 1. Встанови відповідність за допомогою стрілок

          5км 600м – 3км 800м       4200м

        2км 700м + 1км 500м     2970м

        6км 30м – 3км 60м         1800м

 1. Дай коротку відповідь

Автомобіль виїхав із села о 8год 30хв ранку і приїхав у місто 0 14год 20хв того ж дня. Скільки часу перебував автомобіль у дорозі?

 1. Задача

Відстань між двома пристанями – 204 км. Катер долає її за 6 годин. За скільки годин пройде цю відстань буксир, якщо його швидкість на 22 км/год менша, ніж швидкість катера?

 

Варіант 2

 1. Яке з чисел найбільше?

 А 540 890 Б 540 896В  54 896

 1. числа 154 дорівнює …

А 12                   Б 18         В 22

 1. Яке число є добутком чисел 509 і 20?

А 1180          Б 10 180          В 101 800

 1. Визнач порядок дій і розв’яжи вираз

8100  - (124∙ 3 + 528)

    5. Встанови відповідність за допомогою стрілок

           2кг – 440г 1800г

18кг 470г + 6кг 600г   25070г

         5кг 600г – 3кг 800г      1560г

6. Дай коротку відповідь

         У  вихідний день Борис із родиною о 9год 40хв ранку   прийшли в зоопарк і провели там 4год 30хв. О котрій  годині родина вирушила додому?

 1. Задача

По шосе автомобіль проїхав 204 км за 3 години, а ґрунтовою дорогою цю саму відстань  – за 6 години. На скільки км швидкість автомобіля по шосе була більшою, ніж ґрунтовою дорогою?

 

Комбінована контрольна робота № 5

Варіант № 1

 1. Задача

Перша вишивальниця може вишити 72 серветки за 6 місяців, а друга таку саму кількість серветок вишиває за 3 місяці.  За скільки місяців вони вишиють 108 серветок, якщо працюватимуть разом?

 1. Обчислити вираз

40 000 – 250 3 + 476

 1. Обчислити письмово

430516         

6700 9

4. Виконати обчислення

          19м 50см : 6см =

 1. Знайти значення виразу

а 6 – 700, якщо  а = 1095

6.Побудуй прямокутник зі сторонами 8 см і 2 см. Обчисли його периметр та

площу.

Додаткове завдання

Трійка коней пробігла 12км. Скільки кілометрів пробіг кожен кінь?

 

 

 

Варіант 2

 1. Задача

Перша бригада може засклити 96 вікон за 4 дні, а друга – за 3 дні. За скільки днів дві бригади засклять 168 вікон, якщо працюватимуть разом?

 1. Обчислити вираз

50507 6 + 14850 – 375

 1. Обчислити письмово

83201 7

270000 5

 

 1. Виконати обчислення

15км 250м : 5м =

 1. Знайти значення виразу

3404 8 – а, якщо а= 1095

 

 1. Побудуй прямокутник зі сторонами 6см і 3 см. Обчисли його периметр та площу.
 2. Дай повну відповідь на питання задачі.

Двоє хлопчиків грали в шахи 1год 20хв. Скільки хвилин грав кожен із суперників?

 

 

 

Тестова контрольна робота № 6

Варіант 1

 1. Яка з поданих площ ділянок є найбільшою?

А 5га   Б 1500а  В 250м2

2. Яке число є розв’язком  рівняння  у 9 = 5580?

А 62                               Б 620              В 602

3.За даними таблиці знайди невідому величину.

Швидкість, v

Час, t

Відстань, s

? км/год

3год

720км

А 120км/год                     Б 240км/год                             В 220км/год

 1. Встанови стрілочками  відповідність між прикладами та відповіддю.

68067 : 9                             ● 332700

           665400 : 2                          ● 1153

 1.  ●                      ●  7563
 1. Встанови послідовність дій та обчисли вираз.

5109 + (5084 7 – 8670 : 3) =

 1. Дай коротку відповідь.

Площа поля має форму прямокутника – 240км2. Знайди довжину поля, якщо його ширина 12км.

 1. Задача

За 5хв два кухарі зліпили 50 вареників, порівну кожен. За скільки хвилин один кухар зліпить 70  вареників, працюючи з такою самою продуктивністю?

Варіант 2

 1. Яка з поданих площ ділянок є найбільшою?

А 400м2Б 14а                   В 4га

2. Яке число є розв’язком  рівняння  у :8 = 201?

А 1608                              Б 168             В 108

3.За даними таблиці знайди невідому величину.

Швидкість, v

Час, t

Відстань, s

120км/год

?год

840км

А  6год                     Б  4 год                             В  7 год

4.Встанови стрілочками  відповідність між прикладами та відповіддю.

198063 : 3                            ● 6177

           8706 : 6                                 1451

           24708 : 4                               66021

 1. Встанови послідовність дій та обчисли вираз.
 1. +( 4087  8 – 8960: 7) =
 1. Дай коротку відповідь.

Площа  ділянки прямокутної форми – 420м2. Знайди довжину ділянки, якщо його ширина  14м.

 1. Задача

Дві косарки за 4год скосили траву з площі 24га. За скільки годин скосить траву  одна косарка з площі 138га?

 

 

 

 

Тематична контрольна робота з перевірки

сформованості навичок усних обчислень № 7

 

Варіант 1

 1. Запиши число триста сорок тисяч вісімдесят п’ять цифрами.

     2. Число  6034  запиши  у вигляді суми розрядних до­данків:

3. Запиши сусідів числа   1899.

    4. Знайди від числа 28.

    5. Хлопчик спав третю частину доби. Скільки годин він спав?

    6. Скільки буде, коли 56000 : 100?

    7.  Обчисли і запиши тільки  відповідь: 318 + 282.

     8. Яке число є часткою чисел 4800 і 6?

     9. Довжина сторони квадрата 10см. Знайди площу даного квадрата.

    10. 2км 75см =  ______________см

    11. Запиши число, яке є розв’язком рівняння  600х = 24 000.

    12.  Обчисли зручним способом: 180 520

 

 

Варіант 2

 

 1. Запиши число сто дві  тисячі двадцять цифрами.

     2. Число  16034  запиши  у вигляді суми розрядних до­данків:

3. Запиши сусідів числа   2999.

    4. Знайди від числа 63.

    5. Іванко вчив вірш четверту частину від 1год. Скільки хвилин вчив вірш  

         Іванко?

    6. Скільки буде, коли 72000 : 1000?

    7.  Обчисли і запиши тільки  відповідь: 418 + 282.

     8. Яке число є часткою чисел 4200 і 7?

     9. Довжина сторони квадрата 100мм. Знайди площу даного квадрата.

    10. 5км 75см =  ______________см

    11. Запиши число, яке є розв’язком рівняння 60 х = 24 000.

    12.  Обчисли зручним способом: 501282.

 

C:\Users\Desantnik\Desktop\1343383885.jpg

 

 

 

Комбінована контрольна робота № 8

 

Варіант 1

 1. Задача

Магазин отримав за однаковою ціною 15 телевізорів і 18 комп’ютерів. Вартість усіх комп’ютерів на 15 000 грн більша, ніж телевізорів. Скільки  гривень заплатили за телевізори та комп’ютери окремо?

 

 1. Виконати множення письмово.

5405 96

 

 1. Виконати ділення письмово

32 238 : 81

 

 1. Обчислити вираз.

(984 : 24 + 1270) 43

 

 1. Виконати обчислення.

404м 4см : 74

 

 1. Знайди значення виразу:

46057 : а, якщо а= 53

 

 

 1. Задача

Накресли прямокутник, довжина якого 70мм, а ширина у 2 рази коротша. Обчисли площу даного прямокутника.

 

8*.  Розв’яжи  рівняння і виконай  перевірку

 

(35067 – х) + 52021 = 70000

 

 

C:\Users\Desantnik\Desktop\1329312378.jpg

 

 

 

 

 

Варіант 2

 1. Задача

Перший мотоцикліст проїхав 320км, другий – 160км, рухаючись з однаковою швидкістю. Перший  мотоцикліст був у дорозі на 2 год більше, ніж другий. Скільки часу був у дорозі кожний мотоцикліст?

 

 1. Виконати множення письмово.

579692

 

 1. Виконати ділення письмово

21 744 : 72

 

 1. Обчислити вираз.

(16 205 : 35 + 185) 49

 

 1. Виконати обчислення.

77м 22см : 33 =

 

 1. Знайди значення виразу:

b : 64, якщо b = 49536

 

 1. Задача

Накресли  прямокутник, ширина якого 3 см, а довжина у 3 рази більша. Обчисли периметр  даного прямокутника.

 

8*.  Розв’яжи  рівняння і виконай  перевірку

 

(35067 – х) + 52021 = 70000

 

 

C:\Users\Desantnik\Desktop\shkolaneznayka.jpg

 

 

 

 

 

Контрольна робота №9

Варіант 1

1.Задача

Заняття у початкових класах тривали 3 год.50хв. і закінчилися о 12 год.50хв. О котрій годині розпочалися заняття?

2.Виконай обчислення письмово

28045*7=

87306:6=

7087*92=

12558:46=

3.Обчисли вирази (запиши послідовність дій)

89407-(26400+9852)=

640:80+30*90=

120*73-3600:60=

4.Задача

Відстань між двома містами 300км. Автомобіль пройшов її в одному напрямі із швидкістю 50км/год,а в протилежному  75км/год. З якою середньою швидкістю рухався автомобіль?

5.Знайди значення виразу

a-b:37,якщоa=720 ,b=999

Додаткове завдання.

Невідоме число зменшили у 3 рази. Коли від цієї частки відняли 13,то одержали 19.Знайди невідоме число.

Варіант 2

1.Задача.

Мотоцикліст за 4 год. Проїхав 260км. Велосипедист був у дорозі 6 год. Швидкість його руху у 5 разів менша, ніж швидкість мотоцикліста. На скільки більше кілометрів проїхав мотоцикліст за 4 год, ніж велосипедист за 6 год?

2.Виконай обчислення письмово

11352:43=

162540:54=

7908*4=

1208*43=

3.Обчисли вирази (запиши послідовність дій)

6000-(840-360:3)=

360-(650:5+70)=

4000+(820-640:8)=

4.Задача

Просом фермер засіяв 22га, а кукурудзою 15га. Після збирання врожаю виявилось,що урожайність кукурудзи у 5 разів більша,ніж проса. Проса було зібрано 26т4ц. На скільки більше кукурудзи, ніж проса зібрав фермер?

5.Знайди значення виразу 780- с:к,якщо с=483 і к=23

Додаткове завдання

Запиши 6 двоцифрових чисел,які при діленні на 7 мають однакову остачу.

 

Контрольна робота №10

 

Варіант 1

1.Задача

Два однакових насоси викачали з котлавана 6480 л води. Один з них працював 4 год, а другий 5 год. Скільки літрів води викачав другий насос?

 

2.Обчислити

568000:800=                        (20100-7254):3=

37500:50=                             1900-900:2+250=

4070*70=                              (21800-16137):7=

61200:30=                             2300-600:2+150=

 

3.Розвяжи рівняння

40320-х =7800

(х +80):8=120

 

4.Розстав дужки так,щоб рівності були правильними

90 – 30:3*5=400

90-30:3*5=100

90-30:3*5=88

 

 

 

 

 

Варіант 2

1.Задача

Для посадки привезли 600 лип і 400 дубів. Їх посадили у 20 однакових рядів. Скільки посадили рядів лип?

 

2.Обчислити

24720:30=                            (75200-1255):5=

87480:90=                             3500-500:2+200=    

784*43=                                1400-400:2+20=

709*30=                                 (24150-948):4=

 

3.Розвяжи рівняння

Х – 37800=2940

637200 :х =300

 

4.Розстав дужки так,щоб рівності були правильними

240:40+20*2=52

240:40+20*2=3

 

 

 

Самостійна робота №1

 

Варіант 1

 1. Протягом жнив один вантажний автомобіль перевіз 95т зерна,а другий 35т. Зясувалось, що перший зробив на 12 рейсів більше,ніж другий. Скільки рейсів зробив кожний автомобіль,якщо щоразу на них вантажили однакову кількість зерна?
 2. 3870*26=

372160:80=

7кг750г*56=

12ц : 60 кг=

3.Довжина прямокутної ділянки 119м,ширина на 54м менша. Знайди площу ділянки.

4.Іра помножила деяке число на суму чисел 6 і 14,одержала 800. Знайди невідоме число,склавши рівняння.

Варіант 2

1.Один велосипедист був у дорозі  7 год, а другий 5 год і проїхав на 26 км менше,ніж перший. Скільки кілометрів проїхав кожний велосипедист,якщо рухались вони з однаковою швидкістю?

2.  4750* 34=

     82800:60=

     8т 250кг *42=

     16м :40см=

3.Ширина  прямокутної ділянки 56м,а довжина на 49м більша. Знайди площу ділянки.

4.Невідоме число збільшили у 4 рази. Коли до цього добутку додали 20, то одержали 64.Знайди невідоме число.

Варіант 3.

1.Сторони одного прямокутника 18см і 16см.Другий прямокутник має сторони у 2 рази довші. У скільки разів площа другого прямокутника більша за площу першого?

2. 4650 * 32=

     12240:30=

     7км820м *32=

     18м :30см=

3.Ширина прямокутної ділянки 58м,довжина на 52м більша. Знайди периметр і площу ділянки.

Варіант 4

1.Невідоме число зменшили у 4 рази. Коли цю частку зменшили ще на 16, то отримали 44. Знайди невідоме число.

2. 5240 *36=

    8кг450г *64=

    69580:70=

    42ц :60кг=

3.Довжина прямокутної ділянки 112м,ширина на 46м менша. Знайди периметр і площу ділянки.

 

Самостійна робота №2

 

Варіант 1

1.Знайди від числа 360840 і  від числа 36309

2.Знайди значення виразу (с –с :23) :4,якщо с=828

3.Школа одержала 1260ц палива. Брикет становив всього палива, торфу було 50ц,а решта дрібне вугілля. Скільки центнерів дрібного вугілля одержала школа?

 

Варіант 2

1.Знайди від числа 52256 та від числа 127044

2.Знайди значення виразу (а +а :14):8,якщо а= 896

3. Школа одержала 1350 зошитів у лінійку, а в клітинку у 3 рази менше. всіх зошитів передали учням початкових класів. Скільки зошитів одержали учні початкових класів?

 

Варіант 3

1.Знайди від числа 5496 та від числа 455733

2.Знайди значення виразу (в –в : 9) :4,якщо в=828.

3. Взуттєва фабрика виготовила 3600 пар взуття, від цього становило дитяче взуття. Жіночого взуття було 1250 пар, а решта чоловіче. Скільки пар чоловічого взуття виготовила фабрика?

 

 

Варіант 4

1.Знайди від числа 44268 та від числа 98765

2.Знайди значення виразу (с+с :3):9,якщо с=648.

3. У селянську спілку привезли 2400 л бензину. В перший день використали частину бензину,а наступного дня частину того,що використали першого дня. Скільки літрів бензину використали за два дні?

Додаткове  завдання.

1.Скільки трикутників із сторонами довжиною 6 см можна виготовити з дроту завдовжки 90 см?

2.У двох класах 55 учнів. В одному класі на 3 учні більше,ніж у другому. Скільки учнів у кожному класі?

3.Довжина однієї сторони прямокутника 12см,другої  5см. У скільки разів збільшиться площа прямокутника,якщо довжину сторін збільшити у 2 рази?

4.Периметр прямокутника 40 см, довжина однієї сторони 8см. Обчисли площу прямокутника.

 

 

 

 

Самостійна робота №3

1 варіант

 1. Катер проплив 150 км за 5 годин. Швидкість баржі на 12 км/год менша, ніж швидкість катера. Яку відстань пропливе баржа за 3 години?

 

2. 874 : 19     65 300 · 7

678 – 84 : 6    4603 · 8

(477 + 354) : 3    32 м 16 см — 6 м 09 см

 1. – 12 · 4 – 4    6 грн 25 к. : 5

 

 1. – х = 854

 

4.Ширина прямокутника 4 см, а довжина — в 3 рази більша. Знайдіть периметр прямокутника.

 

 

2 варіант

 1. Автомобіль проїхав 240 км за 4 години. Швидкість мотоцикліста на 10 км/год менша, ніж швидкість автомобіля. Скільки кілометрів проїхав мотоцикліст за 2 години?

 

2. 210 : 15     72 800 · 6

749 – 96 : 8    9048 · 3

(642 + 342) : 3    51 м 19 см – 7 м 07 см

 1. – 13 · 4 – 6    7 грн 68 к. : 6

 

3.х – 5264 = 3249

 

4.Довжина прямокутника 12 см, а ширина — у 4 рази менша. Знайдіть периметр прямокутника.

3 варіант

1.Восьми коням за 5 днів згодували 2 ц 40кг буряків. На скільки днів одному коню вистачить 3 ц буряків?

 

2. 73036 :4=                          12м 78см :9=

    285292 :7=                         2т 045кг *9=

    68074- 3 8400=                  345*45=  

    (72485- 80500 :5=              23415 *7=

 

3.х – 3609=8730

 

4.Площа прямокутника ,а довжина його 5см. Побудуй цей прямокутник.

 

 

 

 

 

Самостійна робота №4

Варіант 1

1.За 5 днів друкарка надрукувала 120 сторінок. Скільки сторінок вона надрукує за 9 днів,якщо щодня друкуватиме на 2 сторінки більше?

2.504 :84=              1кг – 10г =

   889 :7=                   2т-2ц =

   574 :82=                 12км – 600м =

    756 :6=                   1дм -10мм =

3.Шкільне подвір’я має форму прямокутника. Сума довжини і ширини 320м. Чому дорівнюють сторони цього прямокутника,якщо ширина на 30м менша за довжину?

 

 Варіант 2

1.За течією катер проплив 150 км за 5 год. Проти течії його швидкість була на 12 км/год менша,ніж за течією. Скільки кілометрів проплив катер проти течії за 3 год?

2.34751 -7961=                      1дм -10мм =

5304 +43947=   23ц -23кг =

27432- 8941 =                        12км -12м =

4047 +92385 =                       34т+3ц =

3.Оля і Галя живуть у протилежних кінцях села. Галі до школи 2720м ,це на 1300м більше,ніж Олі. Склади вираз,за допомогою якого можна взнати,на скільки більше метрів проходить до школи і назад Галя,ніж Оля.

 

Варіант 3

1.Автомобіль проїхав 240 км за 4 год. Швидкість мотоцикліста на 5км/год більша. Скільки кілометрів проїхав мотоцикліст за годину?

2.504:63=                          1ц -200г=

   945:7=                                3м -3см=   

  581:83=                              15т -70кг=

  984:8=                                34км -60м=

3.Сторона одного квадрата 18см,а другого на 2см довша. На скільки сантиметрів периметр другого квадрата довший від периметра першого?

 

Варіант 4

1.У чотирьох мішках 200кг цукру. Борошна в одному мішку вміщується на 10кг більше,ніж цукру. Скільки кілограмів борошна у 5 мішках?

2.32672-6481=                                2ц-500г=                         

   4508+75285=                               3км -60м=   

   24583 -7642=                               34т -20ц =          

   3086 +68252=                              800кг – 700г =

3.Сторона одного квадрата 8см,а другого у 2 рази довша. Знайди периметри двох квадратів.

 

 

 

 

Самостійна робота №5

Математичний диктант:

1.)Запиши числа цифрами:сімсот сорок шість тисяч двісті;двісті три тисячі;сорок вісім тисяч;чотириста тисяч триста;

2)запиши число,що складається з 40 одиниць другого класу і 6 одиниць першого класу;

3)число 47602 запиши у вигляді суми його розрядних доданків.

Варіант 1

1.В ящики  по 10 кг і 5 кг розклали 400 кг огірків. П’ятикілограмових ящиків було 24. Скільки знадобилося ящиків місткістю по 10 кг?

2.924:3=                                 520-20*3=

511:73=                                  (630+90):3= 

816:48=                                   1 ц : 5=      

29*23=                                   1 ц – 5 кг=

Варіант 2

1.Виноградний сік розлили в 50 великих і 25 менших банок. Місткість великої банки 3 л. Яка місткість менших банок,якщо соку було 200л?

2.820 :4=                                 140 +60 *5=

588: 84=                                   (240 -40):4=

713 :31=                                    1 т : 5= 

27 * 23=                                    1 т – 5 кг=

 

Додаткове завдання

Вартість туристичної путівки а гривень . Витрати на харчування і готель становлять третю частину вартості путівки,решта плата за екскурсії. Яка плата за екскурсії? (склади вираз)   

 

Варіант 3

1.Дві друкарки надрукували 246 сторінок. Перша друкувала  шість днів по 21 сторінці в день. По скільки сторінок в день друкувала друга друкарка,якщо вона працювала 5 днів?

2.615 :3=                                         560- 40*2=

576 :64=                                       (380 -80):6=  

   768 :12=                                       1 км :4=

   32* 24=                                         1м – 5 см=

 

 

Варіант 4

1.Два майстри виготовили 293 деталі. Один працював 6 днів і виготовляв щодня по 28 деталей. Другий виготовляв щодня по 25 деталей. Скільки днів працював другий майстер?

2. 728 :7=                                  360 +40 *4=

656:82=                                      (540 +80) :4=

792 :36=                                    1 м :4=

26 * 31=                                    1 км – 20 м=

 

 

Самостійна робота №6

Математичний диктант:

 1. Запиши послідовних шість чисел,починаючи з 7997;
 2. Розклади на розрядні доданки число 17508;
 3. Запиши,скільки всього сотень у числі 23473.

Варіант1

1.Познач найзручніший спосіб знаходження добутку в прикладі 20 *7 *5 *6

 А) (20*5) *7 *6

Б) (7 * 5) * (20 * 6)

 В) (20 * 5) * (7 * 6)

2.Невідоме число зменшили у 9 разів і дістали 900. Чому дорівнює невідоме число?

А) 8100

 Б) 7200

В) 100

3.У кіноконцертному залі 4200 місць. Глядачі зайняли половину з них. Скільки залишилось вільних місць?

А)8400

Б)2100

В)2000

4.Познач значення  с у рівнянні 420 – с =360

А)720

Б)60

В)140

Варіант 2

1.Збільш кожне число на 4 тисячі:

603702____________

6387______________

40000_____________

 234560____________

2.Довжина прямокутника 12см, а ширина складає від довжини. Чому дорівнює периметр прямокутника?

А) 60см

Б) 24см

В) 36см

3. Шість машин можуть перевезти 120т зерна. Скільки тонн зерна можуть перевезти 9 таких машин?

А)270т

Б)80т

В)180т

4.Який закон множення використовується в даній рівності :

(а *в) *с =а *(в * с)?

А)переставний;               Б)сполучний;         

В)розподільний.

 

 

Самостійна тестова  робота №7

(базовий рівень)

1.Познач число ,яке у вигляді суми розрядних доданків має запис : 30000 + 60 +8.

А)30068

Б)30608

В)3068

2. Яке з чисел64042, 4024 є менше?

А)вони рівні   Б)4042    В)4024

3. Познач значення виразу:75 :3=

А)72  Б) 25  В)225

4. Познач добуток чисел 600 і 300

А)120000 б)2 в)180000

5. Познач суму чисел 7603 і 428

А)8031  б)70031       В) 8011

6. Познач вираз,яким можна перевірити правильність розв’язання даного виразу: 832:64=13

А)64 +13 б)64 *13 в)832 -13

7. Різниця двох чисел дорівнює 36,від’ємник дорівнює 24. Познач зменшуване.

А)60 б)50 в)12

8. Познач значення виразу: 80 – (7 *4 -13)=

А)65 б)39 в)68

9.6км 40мзаписали в метрах. Познач правильний запис.

А)6040м б)6400м в)640м

10. Укажи знак,який необхідно поставити замість(…) у записі 4 доби …48год,щоб вираз був правильним

А)<  б)=     в)>

11.Познач суму чисел4097 і 403

А)4600 б)4500 в)4050

12. Познач,яку відстань проїхав автомобіліст,якщо він їхав 6год зі швидкістю 72км/год

А)78км б)12км в)432км

13.Географічна мапа коштує 15грн. Вона дешевша за глобус у 3 рази. Скільки коштує глобус?

А)5 грн. б)45грн. в)30 грн.

14. Познач значення х у рівнянніх:14=5

А)19 б)70 в)9

15. Сторони прямокутника дорівнюють 7см і 4см. Чому дорівнює периметр прямокутника?

А) 11см б)28см в)22см

16.Велосипедист проїхав третю частину маршруту. Скільки кмвін проїхав,якщо весь маршрут складає 36км?

А)12км б)108км в)39км

 

 

 

Самостійна робота №8

Варіант 1

1.Мандрівник за перший день пройшов 42км,рухаючись зі швидкістю 6км/год, а за другий день 36км зі швидкістю 4км/год. Скільки годин мандрівник був у дорозі протягом двох днів?

2.Пететвори:

2м5осм= …см      3год25хв=…хв

4ц52кг= …кг     2доби2год=…год

6т17кг= …кг    5м2дм=…см

3.Приклади:

(70 010 – 66 542) + 29 495=

     10 000 – 8 869 – 660=

999 +101 000 +327=

32км417м – 19км580м=

2кг340г +5кг829г=

2год25хв +55хв=

Варіант 2.

1.Велосипедист зранку проїхав 48км зі швидкістю 16км/год. У спеку він відпочивав, а ввечері проїхав 68км зі швидкістю 17км/год. Скільки всього годин був у дорозі?

2. Перетвори:

7ц29кг=…кг       3год17хв=…хв

2т34кг=…кг       1доба3год=…год

4м21см=…см      4м6дм=…см

3.Приклади:

     (10 000 – 9 335) + 36 798=

995 +103 000 +256=

900 600 – 2 060=

26км820м – 7км590м=

2ц23кг +17ц47кг=

      2год 35хв + 45хв=

Варіант 3.

1.Обчисли:

198 285 : 5 + (78 406 – 23 961) *6=

(780 – 180) : 6 + (500 – 150) * 2=

2.Порівняй:

6м 32см : 4…26см *8

9дм 15см…6дм +75см – 2дм 8см

 

3.Знайди периметр і площу прямокутника ,довжина якого 9см,що у три рази більша від ширини.

 

4*.Чи завжди сума п’ятицифрового і одноцифрового чисел більша,ніж сума двох трицифрових чисел?

 

 

 

Самостійна робота №9

Варіант 1

1.Автомобіль,рухаючись у 6 разів швидше,ніж кінь,за 9год проїхав відстань у 648км. Яку відстань пробіг кінь за 7 год шляху?

 

2. 186 260:5+(97503-29371)*3=

(990-290):7+(400-120)*2=

3.3м27см *5…975см:5

4дм2см+95см…6см +3дм9см

 

4.Знайди периметр і площу прямокутника,довжина якого 12см,а ширина складає третю частину від довжини.

Варіант 2

1.У шкільній бібліотеці на кожному стелажі стоїть однакова кількість книг. У сховищі на 9 стелажах стоїть 2403 книги. Скільки всього книг у бібліотеці,якщо в читацькому залі ще 7 стелажів?

2.(3075 +830) *7 +130024 : 4=

56189 :7 *3 +2734=

3.Знайди периметр квадрата,площа якого дорівнює площі прямокутника,ширина якого 6см,що у 2 рази менше від довжини.

4.35см *3…2дм5омм

2доби 15год…47год

2кг 20г…1кг 640г

Варіант 3

1. Друкарня,виробляючи щоденно однакову кількість книг,за 4 дні надрукувала 940 книг. Скільки всього книг необхідно надрукувати,якщо на виконання замовлення у друкарні залишилося 9 днів?

2.8973 : 3 + (295 +9037) *4=

(120 302 – 39 022) :3 *4=

3.Дві прямокутні ділянки мають однакову площу.  Довжина першої ділянки 48м,ширина на 18см менша. Знайти периметр другої ділянки,якщо її ширина на 6см більша за ширину першої ділянки.

4.2т 500кг…36ц 25кг

9м12см…912см

3доби 12год…48год

 

Додаткове завдання

1.Від якого числа потрібно відняти 391,щоб отримати 609?

2.Розклади числа на розрядні доданки: 27 901 та 506 745

3.У кожному з поданих чисел підкресли загальну кількість десятків: 6578,90409,78654,10045

4.Запиши коротку відповідь: від хв. =…с;    хв =…с;

5. У місті посадили 840 кущів рожевих троянд, а білих у 7 разів менше. Скільки всього посадили кущів троянд?

    А) 120    Б) 940     В) 960

 

 

Самостійна робота №10

Варіант 1

1. На поромі розмістили 360 кг вантажу,що складає від загальної маси. Скільки кілограмів вантажу ще потрібно завантажити на пором?

2. 5600 : 80=

100 :10=

72000 : 90=

3. Площа прямокутної ділянки дорівнює,довжина 25 м. Познач, чому дорівнює ширина ділянки.

Варіант 2

1.На показ фільму продали 490 квитків, що складає від загальної кількості квитків. Скільки квитків ще потрібно продати?

2. 450 : х =50

4500 : х =50

3. Підкресли дроби, які дорівнюють одиниці : ;; ; ; ; .

Варіант 3

1. До бібліотеки надійшло 770 нових книг. Дитячої літератури  усієї кількості книг. Скільки екземплярів дитячої літератури?

2. 910 : 13=

6ц36кг :34=

780 : 10=

3.Підкресли числа ,які можна вписати в порожню клітинку,щоб нерівність була істинною 840 : ​​۞<  960 : 12

Варіант 4

1. Дві бригади зібрали разом 504 кг картоплі. Перша бригада зібрала 13 ящиків,друга бригада 15 ящиків. Скільки кілограмів картоплі зібрала кожна бригада?

2.  75023=

     670 : 4=

     17 43=

3.Площа прямокутника дорівнює ,довжина 25дм. Познач,чому дорівнює ширина прямокутника.

Додаткове завдання

1. 3год10хв =…хв

15хв=…с

100хв=…год

2.63 +24 : 4=

876 :2=

746 :32=

3.1м :20=

1т -20кг=

326ц +23ц=

870 : 56=

1км – 40=

12мм – 10=

 

Самостійна робота з перевірки сформованості навичок  обчислень

Мозковий штурм

Варіант 1

 

500 + (600 -3*100) : 10=                         2400 : 60=

75 000 :50 – 400 :5=                                910 : 7=

22 200 : 30=                                             123 *34=

47 600 : 700=                                           180 * 100=

 

Варіант 2

 

263 * 300=                                               785 *74=

4 070 * 800=                                            102 *8=

26754 – 16 039=                                        100 : 20=

40052 -28957=                                        140 :7=

 

Варіант 3

 

1ц :20=                                                1км400м -40м=

1т -20кг=                                             438ц +67ц=

12см- 2см=                                         108см -28см=

346 дм +32дм=                                   1000м -40=

 

Варіант 4

 

3год28хв=…хв.

16284кг=…т…ц…кг

7кг770г=…г

567кг=…г

67456кг=…т…ц…кг

4920м=…км

24год=…хв

 

Варіант 5

45 600: 6=                                        345 600 : 345=

5 130 : 9=                                          64 805 : 5=  

218 400 : 6=                                      41 656 : 82=

7 840 : 8=                                          1 428 : 42=C:\Users\Desantnik\Desktop\depositphotos_95174386-stock-illustration-children-reading-math-book.jpg

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Бугайова Ніна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Додано
19 лютого
Переглядів
2243
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку