2 лютого о 18:00Вебінар: Самооцінювання управлінських та освітніх процесів: нормативні орієнтири та особливості проведення

Щоденник спостережень за прогресом здобувачів освіти 3 класу

Про матеріал

Щоденник спостережень за прогресом здобувачів освіти 3 класу розроблено на основі Методичних рекомендацій щодо оцінювання результатів навчання учнів третіх і четвертих класів Нової української школи (наказ Міністерства освіти і науки України від 16.09.2020 року № 1146).

Перегляд файлу

La Stagione di Grandi in Prezzi Promozionali 

 

 

 

 

Щоденник
педагогічних спостережень

 за прогресом здобувачів освіти  3 класу

протягом 2020/2021навчального року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інформація про сформованість наскрізних умінь здобувача освіти 3 класу

______________________________________________________________________

Умовні позначення:

++  має значні успіхи

+   демонструє помітний прогрес

V   досягає результату з допомогою вчителя

!    потребує значної уваги та допомоги.

 

Характеристика наскрізних умінь

 

 

 

 

І семестр

Проміжний

ІІ семестр

Підсумковий

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виявляє інтерес до читання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знаходить у текстах відповіді на свої запитання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осмислює прочитане

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Висловлює свою думку і пояснює її

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Висловлює власну думку письмово

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аналізує інформацію, отриману з різних джерел

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оцінює достовірність інформації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ставить цікаві запитання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Добирає аргументи для обґрунтування власної думки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виявляє творчість у навчальній діяльності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пропонує нові ідеї

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виявляє ініціативність

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Несе відповідальність за свої дії

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виявляє самостійність у роботі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керує своїми емоціями

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приймає самостійні рішення, оцінюючи можливі ризики

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знаходить успішні шляхи вирішення проблемних завдань та ситуацій

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доброзичливо ставиться до інших

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Співпрацює з іншими дітьми

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вирішує конфлікти мирним шляхом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бере участь у житті класу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дотримується правил поведінки під час уроку, гри, відпочинку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інформація про рівні результатів навчання здобувача освіти 3 класу

______________________________________________________________________

Умовні позначення:

П – початковий рівень   

С – середній рівень

Д – достатній  рівень   

В - високий рівень

 

 

 

Характеристика результатів навчання

Рівні оцінювання за результатами діагностичних робіт

І семестр

ТДР 1

ТДР 2

ТДР 3

ТДР 4

ТДР 5

ТДР  6

 

Українська мова, мова відповідних корінних народів та національних меншин (мова навчання)

МОВ1

Взаємодіє з іншими  усно

 

 

 

 

 

 

 

МОВ2

Сприймає, аналізує, інтерпретує та оцінює текст

 

 

 

 

 

 

 

МОВ3.1

Створює письмові висловлювання

 

 

 

 

 

 

 

МОВ3.2

Взаємодіє письмово в онлайн просторі

 

 

 

 

 

 

 

МОВ3.3

Знаходить і виправляє орфографічні помилки

 

 

 

 

 

 

 

МОВ3.4

Аналізує та редагує власне письмове висловлювання

 

 

 

 

 

 

 

МОВ4

Досліджує власне індивідуальне мовлення

 

 

 

 

 

 

 

Українська мова як державна, мова національної меншини або корінного народу            

(мова вивчення)

УМД1

Взаємодіє з іншими  усно

 

 

 

 

 

 

 

УМД2

Сприймає, аналізує, інтерпретує та оцінює текст

 

 

 

 

 

 

 

УМД3

Взаємодіє з іншими письмово

 

 

 

 

 

 

 

УМД4

Досліджує власне індивідуальне мовлення

 

 

 

 

 

 

 

Іноземна мова

ІНО1

Сприймає іноземну мову на слух

 

 

 

 

 

 

 

ІНО2

Читає іноземною мовою

 

 

 

 

 

 

 

ІНО3.1

Висловлюється іноземною мовою

 

 

 

 

 

 

 

ІНО3.2

Взаємодіє письмово іноземною мовою

 

 

 

 

 

 

 

Математика

МАО1

Застосовує математику для розв’язання життєвих ситуацій

 

 

 

 

 

 

 

МАО2

Розв’язує задачі з використанням різних стратегій

 

 

 

 

 

 

 

МАО3

Аналізує дані, процес та результат розв’язання навчальних і практичних задач, критично їх оцінює

 

 

 

 

 

 

 

МАО4.1

Класифікує, порівнює, узагальнює об’єкти

 

 

 

 

 

 

 

МАО4.2

Встановлює кількість об’єктів, позначає результат лічби числом, порівнює числа

 

 

 

 

 

 

 

МАО4.3

Здійснює обчислення усно та письмово

 

 

 

 

 

 

 

МАО4.4

Орієнтується на площині і в просторі

 

 

 

 

 

 

 

МАО4.5

Розпізнає геометричні фігури

 

 

 

 

 

 

 

МАО4.6

Будує геометричні фігури, конструює

 

 

 

 

 

 

 

МАО4.7

Вимірює величини

 

 

 

 

 

 

 

МАО4.8

Працює з таблицями, схемами, графіками, діаграмами

 

 

 

 

 

 

 

Інтегрований курс «Я досліджую світ»

ПРО1

Спостерігає  за навколишнім світом, експериментує,  моделює

 

 

 

 

 

 

 

ПРО2

Розуміє, аналізує, узагальнює, інформацією природничого змісту

 

 

 

 

 

 

 

ПРО3

Розуміє взаємозв’язки між об’єктами та явищами природи

 

 

 

 

 

 

 

ПРО4

Розв’язує проблемні завдання та ситуації природничого характеру

 

 

 

 

 

 

 

СЗО1

Турбується про здоров’я, безпеку та добробут

 

 

 

 

 

 

 

СЗО2

Приймає рішення з користю для здоров’я, добробуту, власної безпеки та безпеки інших осіб

 

 

 

 

 

 

 

СЗО3

Обирає здоровий спосіб життя

 

 

 

 

 

 

 

СЗО4

Демонструє підприємливість та етичну поведінку

 

 

 

 

 

 

 

ГІО1

Встановлює зв’язки між подіями, діяльністю людей та її результатами в часі

 

 

 

 

 

 

 

ГІО2

Орієнтується у знайомому соціальному середовищі, долучається до його розвитку

 

 

 

 

 

 

 

ГІО3

Розуміє, аналізує, узагальнює різні джерела соціальної та історичної інформації

 

 

 

 

 

 

 

ГІО4

Розповідає про минуле і сучасне

 

 

 

 

 

 

 

ГІО5

Висловлюється щодо відомих фактів історії та історичних осіб, а також про події суспільного життя

 

 

 

 

 

 

 

ГІО6

Поважає права і свободи свої та інших людей

 

 

 

 

 

 

 

ГІО7

Усвідомлює себе як громадянина України

 

 

 

 

 

 

 

ГІО8

Дотримується принципів демократичного громадянства

 

 

 

 

 

 

 

Технології (зокрема, в інтегрованому курсі «Я досліджую світ»

ТЕО1

Втілює творчий задум у готовий виріб

 

 

 

 

 

 

 

ТЕО2

Турбується про власний побут

 

 

 

 

 

 

 

ТЕО3

Ефективно та екологічно  використовує природні матеріали

 

 

 

 

 

 

 

ТЕО4

Практично і творчо застосовує традиційні та сучасні ремесла

 

 

 

 

 

 

 

Інформатика

ІФО1

Знаходить, аналізує, узагальнює та систематизує дані, критично оцінює інформацію

 

 

 

 

 

 

 

ІФО2

Створює інформаційні продукти та  програми

 

 

 

 

 

 

 

ІФО3

Спілкується та співпрацює з використанням інформаційних і комунікаційних технологій та цифрових пристроїв

 

 

 

 

 

 

 

ІФО4

Дотримується етичних, міжкультурних та правових норм інформаційної взаємодії

 

 

 

 

 

 

 

Мистецтво

МИО1

Створює художні образи різними засобами і способами, імпровізує в різних видах мистецтва

 

 

 

 

 

 

 

МИО2

Сприймає, розуміє, інтерпретує твори мистецтва

 

 

 

 

 

 

 

МИО3

Самовиражається через художньо-творчу діяльність та різні види мистецтва

 

 

 

 

 

 

 

Фізична культура

ФІО1

Займається руховою активністю, фізичною культурою та спортом

 

 

 

 

 

 

 

ФІО2

Виконує фізичні вправи для підвищення рівня фізичної підготовленості

 

 

 

 

 

 

 

ФІО3

Дотримується правил безпечної і чесної гри; вміє боротися, вигравати і програвати; усвідомлює значення фізичних вправ для здоров’я, задоволення, гартування характеру; самовиражається та соціально взаємодіє

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Характеристика результатів навчання

Рівні оцінювання за результатами діагностичних робіт

ІІ семестр

ТДР 1

ТДР 2

ТДР 3

ТДР 4

ТДР 5

ТДР  6

 

Українська мова, мова відповідних корінних народів та національних меншин (мова навчання)

МОВ1

Взаємодіє з іншими  усно

 

 

 

 

 

 

 

МОВ2

Сприймає, аналізує, інтерпретує та оцінює текст

 

 

 

 

 

 

 

МОВ3.1

Створює письмові висловлювання

 

 

 

 

 

 

 

МОВ3.2

Взаємодіє письмово в онлайн просторі

 

 

 

 

 

 

 

МОВ3.3

Знаходить і виправляє орфографічні помилки

 

 

 

 

 

 

 

МОВ3.4

Аналізує та редагує власне письмове висловлювання

 

 

 

 

 

 

 

МОВ4

Досліджує власне індивідуальне мовлення

 

 

 

 

 

 

 

Українська мова як державна, мова національної меншини або корінного народу            

(мова вивчення)

УМД1

Взаємодіє з іншими  усно

 

 

 

 

 

 

 

УМД2

Сприймає, аналізує, інтерпретує та оцінює текст

 

 

 

 

 

 

 

УМД3

Взаємодіє з іншими письмово

 

 

 

 

 

 

 

УМД4

Досліджує власне індивідуальне мовлення

 

 

 

 

 

 

 

Іноземна мова

ІНО1

Сприймає іноземну мову на слух

 

 

 

 

 

 

 

ІНО2

Читає іноземною мовою

 

 

 

 

 

 

 

ІНО3.1

Висловлюється іноземною мовою

 

 

 

 

 

 

 

ІНО3.2

Взаємодіє письмово іноземною мовою

 

 

 

 

 

 

 

Математика

МАО1

Застосовує математику для розв’язання життєвих ситуацій

 

 

 

 

 

 

 

МАО2

Розв’язує задачі з використанням різних стратегій

 

 

 

 

 

 

 

МАО3

Аналізує дані, процес та результат розв’язання навчальних і практичних задач, критично їх оцінює

 

 

 

 

 

 

 

МАО4.1

Класифікує, порівнює, узагальнює об’єкти

 

 

 

 

 

 

 

МАО4.2

Встановлює кількість об’єктів, позначає результат лічби числом, порівнює числа

 

 

 

 

 

 

 

МАО4.3

Здійснює обчислення усно та письмово

 

 

 

 

 

 

 

МАО4.4

Орієнтується на площині і в просторі

 

 

 

 

 

 

 

МАО4.5

Розпізнає геометричні фігури

 

 

 

 

 

 

 

МАО4.6

Будує геометричні фігури, конструює

 

 

 

 

 

 

 

МАО4.7

Вимірює величини

 

 

 

 

 

 

 

МАО4.8

Працює з таблицями, схемами, графіками, діаграмами

 

 

 

 

 

 

 

Інтегрований курс «Я досліджую світ»

ПРО1

Спостерігає  за навколишнім світом, експериментує,  моделює

 

 

 

 

 

 

 

ПРО2

Розуміє, аналізує, узагальнює, інформацією природничого змісту

 

 

 

 

 

 

 

ПРО3

Розуміє взаємозв’язки між об’єктами та явищами природи

 

 

 

 

 

 

 

ПРО4

Розв’язує проблемні завдання та ситуації природничого характеру

 

 

 

 

 

 

 

СЗО1

Турбується про здоров’я, безпеку та добробут

 

 

 

 

 

 

 

СЗО2

Приймає рішення з користю для здоров’я, добробуту, власної безпеки та безпеки інших осіб

 

 

 

 

 

 

 

СЗО3

Обирає здоровий спосіб життя

 

 

 

 

 

 

 

СЗО4

Демонструє підприємливість та етичну поведінку

 

 

 

 

 

 

 

ГІО1

Встановлює зв’язки між подіями, діяльністю людей та її результатами в часі

 

 

 

 

 

 

 

ГІО2

Орієнтується у знайомому соціальному середовищі, долучається до його розвитку

 

 

 

 

 

 

 

ГІО3

Розуміє, аналізує, узагальнює різні джерела соціальної та історичної інформації

 

 

 

 

 

 

 

ГІО4

Розповідає про минуле і сучасне

 

 

 

 

 

 

 

ГІО5

Висловлюється щодо відомих фактів історії та історичних осіб, а також про події суспільного життя

 

 

 

 

 

 

 

ГІО6

Поважає права і свободи свої та інших людей

 

 

 

 

 

 

 

ГІО7

Усвідомлює себе як громадянина України

 

 

 

 

 

 

 

ГІО8

Дотримується принципів демократичного громадянства

 

 

 

 

 

 

 

Технології (зокрема, в інтегрованому курсі «Я досліджую світ»

ТЕО1

Втілює творчий задум у готовий виріб

 

 

 

 

 

 

 

ТЕО2

Турбується про власний побут

 

 

 

 

 

 

 

ТЕО3

Ефективно та екологічно  використовує природні матеріали

 

 

 

 

 

 

 

ТЕО4

Практично і творчо застосовує традиційні та сучасні ремесла

 

 

 

 

 

 

 

Інформатика

ІФО1

Знаходить, аналізує, узагальнює та систематизує дані, критично оцінює інформацію

 

 

 

 

 

 

 

ІФО2

Створює інформаційні продукти та  програми

 

 

 

 

 

 

 

ІФО3

Спілкується та співпрацює з використанням інформаційних і комунікаційних технологій та цифрових пристроїв

 

 

 

 

 

 

 

ІФО4

Дотримується етичних, міжкультурних та правових норм інформаційної взаємодії

 

 

 

 

 

 

 

Мистецтво

МИО1

Створює художні образи різними засобами і способами, імпровізує в різних видах мистецтва

 

 

 

 

 

 

 

МИО2

Сприймає, розуміє, інтерпретує твори мистецтва

 

 

 

 

 

 

 

МИО3

Самовиражається через художньо-творчу діяльність та різні види мистецтва

 

 

 

 

 

 

 

Фізична культура

ФІО1

Займається руховою активністю, фізичною культурою та спортом

 

 

 

 

 

 

 

ФІО2

Виконує фізичні вправи для підвищення рівня фізичної підготовленості

 

 

 

 

 

 

 

ФІО3

Дотримується правил безпечної і чесної гри; вміє боротися, вигравати і програвати; усвідомлює значення фізичних вправ для здоров’я, задоволення, гартування характеру; самовиражається та соціально взаємодіє

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Докучаєва Оксана Анатоліївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Додано
6 жовтня 2020
Переглядів
422
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку