Семестрова контрольна робота з української літератури у 8 класі за І семестр

Про матеріал

Семестрова контрольна робота з української літератури у 8 класі за І семестр містить завдання для учнів, що стосуються вивчених тем, зокрема усної народної творчості та поезії.

Перегляд файлу

Семестрова контрольна робота № 1 з української літератури у 8 класі

Усна народна творчість. Світ української поезії. Із сучасної української поезії кінця ХХ – початку ХХІ ст.

Завдання 1-12 мають по чотири варіанти відповідей, серед яких лише ОДНА ПРАВИЛЬНА. Оберіть правильну відповідь. По 0,5 бала

1. Укажіть, до якого твору належить наведений фрагмент:

Асесори, ісправники

За мною ганяють,

Більше вони людей б’ють,

Як я гріхів маю.

A «Чи не той то хміль…»;                  Б «За Сибіром сонце сходить»;

В  «Максим козак Залізняк»;           Г «Маруся Богуславка».

2. Назвіть, про яке лихо в житті українського народу йдеться в пісні «Зажурилась Україна».

A  неврожай жита

Б  спустошення України ординцями 

B  загибель співвітчизників

Г  поразку козацького війська

3.  Укажіть, що викликає особливе занепокоєння в ліричного героя поезії Тараса Шевченка «Мені однаково…».

A  його «не пом’яне батько з сином»

Б  він не побачить України

B  ніхто не згадає сироту

Г  Україну «злії люди присплять» й ошукають

4. Визначте тему поеми Лесі Українки «Давня казка».

A  підсилення ролі митця і мистецтва в суспільному житті

Б викриття соціальної нерівності

B  піднесення сили мистецтва

Г засудження егоїзму і сріблолюбства

5. Хто за свою літературну діяльність був удостоєний Національної премії імені Тараса Шевченка?

А В. Сосюра;    Б В. Голобородько;     В В. Підпалий;      Г Леся Українка.

6. Метафори: «гаї синіють», «щастя синіє у душі...», «осіяють роки», «синіє поле», «хмарки летять» використано у творі…

А «Васильки»;    Б «Зимовий етюд»;     В «З дитинства: дощ»;      Г «Бачиш: між трав зелених».

7. За який вірш В. Сосюра зазнав найгостріших звинувачень у націоналізмі?

А «Любіть Україну»;      Б «Васильки»;

В «Осінь»;                         Г «Як я люблю тебе, мій краю вугляний…»

8. Представниками української поезії кінця XX – початку XXI століття є всі вказані поети, КРІМ

А Володимира Сосюри 

Б Василя Герасим’юка

В Івана Малковича   

Г Ігоря Павлюка

9. Образ аркану наявний у творі…

А «Чоловічий танець» В. Герасим’юка 

Б «Із янголом на плечі» І.Малковича

В «Жовтень  жовті жолуді» А. Мойсієнка  

Г  «Дівчинка» І. Павлюка

10. Іван Малкович заснував видавництво дитячої книги, що має назву…

А  «Веселка»  

Б  «Малятко» 

В «Світ дитинства» 

Г  «А -ба-ба-га-ла-ма-га»

11. Образ вітру, печальних пелюстків, синьої тиші наявний у вірші…

А «Осінь» В. Сосюри

Б «Зимовий етюд» В. Підпалого

В «...Бачиш: між трав зелених.» В. Підпалого

Г «Васильки» В. Сосюри

12. Визначте правильне твердження.

A стопа складається з наголошеного та одного чи двох ненаголошених складів

Б  стопа є системою пауз як складових ритмомелодики

B  стопа – це кілька рядків у вірші, об’єднаних певною системою римування

Г  стопа складається з наголошеного та трьох ненаголошених складів

Завдання 13-15 мають на меті встановлення відповідності між рядками. До кожного рядка, позначеного ЦИФРОЮ, доберіть відповідник, позначений БУКВОЮ. По 1 балу

13. Установіть відповідність між назвою твору та ідеєю.

Назва твору

А «Наша мова» В. Голобородька

Б «Васильки» В. Сосюри

В «Любіть Україну» В. Сосюри

Г «З дитинства: дощ» В. Голобородька

Ідея твору

1 Утвердження любові до життя, рідного дому, батьків, рідного краю; радості життя в єднанні з природою

2 Возвеличення кохання − смисл життя кожної людини

3 Уславлення ролі мови, її значимості у житті нашого народу; гордості українців за свою мову

4 Возвеличення любові українців до рідного краю, заклик любити рідну землю

5 Возвеличення материнської любові

14. Установіть відповідність між художнім засобом та уривком, у якому його вжито.

Уривок

1 «Вечір, мов казка, над Україною, казка, як вечір, аж синьо в очах...»

2 «І синіє щастя у душі моїй»

3 «Любіть Україну!..»

4 «Хто напасеться / хто набігається / хто нахитається»

Художній засіб

А Метафора

Б Порівняння

В Анафора

Г Повтори

Д Риторичне звертання

15. Установіть відповідність між поданим фрагментом пісні та її назвою.

A «Ой козак до дружини,

Бурлака до дрюка:

Оце ж тобі, вражий турчин…»

Б «До темниці приходжає,

Темницю відмикає,

Всіх козаків, бідних невольників,

На волю випускає»

B «Дети, милий, чорнобривий,

Де ти? Озовися!

Як без тебе я горюю,

Прийди подивися!»

Г «У неділю рано зіллячко копала,

А у понеділок переполоскала,

Як прийшов вівторок – зілля ізварила,

У середу рано Гриця отруїла»

1  «Віють вітри, віють буйні»

2  «Зажурилась Україна»

3 «Ой не ходи, Грицю…»

4  «Маруся Богуславка»

5 «Ой Морозе, Морозенку»

Завдання 16-18 мають на меті встановлення рівня знань з теорії літератури. Передбачають закінчення визначення. По 1 балу

16. Двоскладовий віршовий розмір з наголосом на першому складі – це…

17. Трискладовий віршовий розмір з наголосом на останньому складі – це…

18. Одна із стилістичних фігур поетичного мовлення, яка полягає в незвичному розташуванні слів у реченні задля емоційно-смислового увиразнення певного вислову – це…

docx
Додано
27 квітня 2018
Переглядів
1628
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку