Семестрова контрольна робота з української літератури у 8 класі за ІІ семестр

Про матеріал

Семестрова контрольна з української літератури у 8 класі за ІІ семестр передбачає перевірку знань учнів, отриманих у процесі вивчення програмових творів, передбачених чинною програмою, та відомостей із теорії літератури.

Перегляд файлу

Семестрова контрольна робота № 2 з української літератури у 8 класі

Національна драма. З української прози. Український гумор

Завдання 1-12 мають по чотири варіанти відповідей, серед яких лише ОДНА ПРАВИЛЬНА. Оберіть правильну відповідь. По 0,5 бала

1. Яку назву мав перший варіант п’єси «Сто тисяч»?

А «Гроші»

Б «Авантюра»

В «Шахрай»

Г «Калитка»

2. З якою сільськогосподарською худобою порівнюється неволя народу. Коцюбинського «Дорогою ціною»??

А волом

Б туром

В конем

Г биком.

3. Кому належить фраза: «Коцюбинський розширив обрій української повісті»?

А І. Франку

Б Лесі Українці

В І. Карпенку-Карому

Г О. Кобилянській

4. У чому полягав моральний урок дідів з оповідання О. Довженка «Ніч перед боєм» для молодих бійців?

А Вони попалили всі човни й зірвали ворогові переправу

Б Вони перевернули човни й загинули разом із ворогами

В Діди зробили засідку й побили багато ворогів

Г Діди мужньо витримали знущання ворогів і не видали партизанів

5. Кого діди Платон і Савка ставили за приклад бійцям, що відступали?

А Кармалюка                          

Б Гонту, Залізняка

В своїх синів

Г самих себе

6. Який епізод є кульмінацією у творі Н. Бічуї «Шпага Славка Беркути»?

А Поєдинок на шпагах Юлька та Славка

Б Суд над Славком

В Привід хлопця, який назвався Беркутою, до дитячої кімнати міліції

Г Запізнення Славка на театральну виставу до Лілі

7. Хто вірив у  невинуватість Славка?

А тренер, Лілі

Б Стефко та Юлько

В класний керівник і директор школи

Г інспектор дитячої кімнати міліції, Надія Григорівна

8. Чим пишався кінь Шептало з оповідання В. Дрозда?

А Своєю силою, красою, незвичайністю

Б Тим, що він був чемпіоном з бігу

В Своїми предками − цирковими кіньми

Г Тим, що його любив конюх і підгодовував смачненьким

9. Чого найбільше кінь Шептало не любив?

А Їздити на базар і крутити колесо

Б Ходити з усіма кіньми на водопій

В Возити важкі вантажі − дрова, цеглу

Г Битися, штовхатися біля кормушки

10. Хто був учителем дракона Грицька із повісті-казки Ю. Винничука?

А Сам князь

Б Пустельник

В Князівна Настасія

Г Таємний радник князя Антось

11. Чого не робив Федько з повісті В. Чемериса «Вітька + Галя, або Повість про перше кохання» для закоханого Вітьки?

А Складав серенаду

Б Давав списувати домашні завдання

В Написав вірша до газети

Г Добував гроші для кіно

12. Правильними є всі твердження, ОКРІМ

А Слова пустельника «Усе в природі має своє призначення» адресовані дракону (за твором Юрія Винничука «Місце для дракона»).

Б Розповідь у творі Юрія Винничука «Місце для дракона» ведеться від першої особи.

В Твір Валентина Чемериса «Вітька + Галька, або Повість про перше кохання» складається з двох частин.

Г Твір Юрія Винничука «Місце для дракона» за жанром – повість-казка.

Завдання 13-15 мають на меті встановлення відповідності між рядками. До кожного рядка, позначеного ЦИФРОЮ, доберіть відповідник, позначений БУКВОЮ. По 1 балу

13. Установіть відповідність між центральною проблемою та твором і автором.

1 Людина в суспільстві, її знеосіблення                А «Дорогою ціною» М. Коцюбинського

2 Добро і зло, доцільність самопожертви              Б «Білий кінь Шептало» В. Дрозда

3 Воля людини та можливості її здобуття             В «Ніч перед боєм» О. Довженка

4 Патріотизм та героїзм при захисті рідної землі  Г «Місце для дракона» Ю. Винничука

5 Дорослішання, роль батьків у вихованні дітей   Ґ  «Сто тисяч» І. Карпенка-Карого

                                                                                    Д «Шпага Славка Беркути» Н. Бічуї

14. Установіть відповідність між літературними героями та їхніми характеристиками.

1 «Який із нього єретик? Молоде ще, зелене»        А Шептало («Білий кінь Шептало»)

2 «Серед усіх робіт він найбільше                            Б Пустельник («Місце для дракона»)

недолюблював крутити привід і їздити до міста»

3 «Але навіть він своїм приземленим                      В Грицько («Місце для дракона»)

розумом тямкує тимчасовість своєї

влади над Шепталом»

4 «Держава спала. Я мусив її розбудити,                 Г Настуня («Місце для дракона»)

поки був дракон, я мав сенс життя»                        

                                                                                      Ґ Степан («Білий кінь Шептало»)

15. Установіть відповідність між цитатною характеристикою і персонажем літературного твору.

1 «Та й я ж цілісінький тиждень на ногах                                   А Остап («Дорогою ціною»)

 і роблю не покладаючи рук»

2 «Хай воно згорить без вогню й диму…                                   Б Параска( «Сто тисяч»)

Втечу… Піду за Дунай, може, там люди не пособачились…»

3 «Далі прокинулась і чую, що все мені противне,                     В Соломія («Дорогою ціною»)

все гидке: і чоловік, і панщина, й життя моє

безщасне… Пропадай воно все пропадом…

Піду і я світ за очі»

4 «Дівка красива, здорова, зна всі порядки,                                 Г Герасим («Сто тисяч»)

коло птиці, коло свиней, коло корів –                          

одне слово, хазяйка біля всього»

                                                                                                           Ґ Мотря («Сто тисяч»)

Завдання 16-18 мають на меті встановлення рівня знань з теорії літератури. Передбачають доповнення  визначення та встановлення відповідності. По 1 балу

16. … характеризується насамперед тим, що водночас трагічно і комічно вияскравлює одні й ті самі явища, при цьому трагічне і комічне взаємно посилюються, а співчуття автора до одного персонажа суперечить співчуттю до іншого.

17. Епічний прозовий твір (рідше віршований), який характеризується однолінійним сюжетом, а за широтою охоплення життєвих явищ і глибиною їх розкриття посідає проміжне місце між романом та оповіданням, називається …

18. Установіть відповідність між художнім засобом та прикладом.

1 Порівняння                                                                 А «Неприємна, знайома млявість –

                                                                                             провісниця всіляких прикростей –

                                                                                             закрадалася в груди». 

2 Метафора                                                                    Б «…маленький чоловічок, навіть не білий,

                                                                                             а якийсь землисто-сірий,

                                                                                             з брудними, корявими ручиськами».

3 Епітет                                                                           В «Думки перестрибують, ніби плуг на розворотах,

                                                                                            спокійні й приємні, як літній вечір після роботи».

4 Звертання                                                                    Г «Хлопчак наблизився до загорожі і

                                                                                            хвацько стрельнув батогом…»

                                                                                         Ґ «Дядьку Степане! Казав завфермою,

                                                                                            щоб ви до привода конячину прислали».

 

docx
Додано
27 квітня 2018
Переглядів
1867
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку