семінар - практикум для вихователів "Знай, люби, бережи"

Про матеріал
Цей семінар - практикум дозволить перевірити кожному свою компетентність в питаннях екологічного виховання і, можливо, трохи підвищити її; поділитися досвідом використання різноманітних форм діяльності в цілях підвищення ефективності педагогічного процесу по цій темі. Нарешті, встановити тісніший контакт між педагогами.
Перегляд файлу

Семінар – практикум для педагогів                                                                    «Знай, люби, бережи»

 

 

 

Слайд № 2

 

Мета нашого семінару – практикуму:

виявити наявні знання у педагогів з питань екології; уміння використовувати отримані знання з екологічного виховання в різних видах діяльності.                                                                                                            Розвивати творчий потенціал педагогів, їх компетентність у сфері екології; підвищити професійну майстерність педагогів і ефективність їх процесуальної діяльності, встановити тісну співпрацю між педагогами.  Виховувати любов до природи, до свого рідного краю.

 

 

 

Природа для дитини – це жива лабораторія, де можна спостерігати за безліччю неймовірно цікавих речей. Це школа, у якій ми успішно оволодіваємо знаннями про правила поведінки, опановуємо вміннями та навичками ощадливого користування її ресурсами, їх збереження і примноження. А ще природа – невичерпне джерело духовного збагачення не лише для дітей, а й для дорослих. Спостерігаючи за довкіллям, дитина здатна помітити багато такого, що змусить її пригорнутися до світу природи всією душею, прагнути ніколи йому не шкодити.

За словами педагога К, Ушинського, «логіка природи є найзрозумілішою для дитини».  На дитячій зацікавленості явищами та об’єктами природи має базуватися розвиток дитини, зокрема виховання в неї почуття любові та бережливого ставлення до всього живого та неживого, збагачення уявлень про світ, формування вміння визначати його закономірності. За такої умови поступово в дитини буде будуватися цілісний образ довкілля як основа її духовного зв’язку зі світом природи.

 

 

Слайд № 3

            Хочу нагадати вам пріоритетні завдання екологічного виховання дошкільників:

 • формування у дітей елементарної системи знань про природу;
 • формування у дітей трудових навичок і умінь.
 • формування у дітей любові до природи - гармонійно співіснувати з

природою та раціонально використовувати її багатства

 

Усі перераховані завдання, що стоять перед вихователем, тісно взаємозв'язані - необхідно розглядати і вирішувати їх в комплексі. І сьогодні ми з вами поговоримо про це.

 

             В ході моєї доповіді ми будемо трішки відпочивати і виконувати невеличкі завдання. І перш ніж розпочати проведемо невеличку розминку. Ви повинні дати відповіді на мої запитання.

 

 

 

 1. Розминка

 

Слайд № 4

 

 

 1. Що  таке  ЕКОЛОГІЯ?

«Екологія - це наука про стосунки рослинних і тваринних організмів і утворювані ними співтовариства між собою і довкіллям»

 

 1. Що означає екологічне виховання дошкільнят?

 (Це ознайомлення дітей з природою, в основу якого покладений екологічний підхід, при якому педагогічний процес спирається на засадничі ідеї і поняття екології.

 

 1. Чому на Ваш погляд, їм потрібно займатися з дошкільного віку?

(Тому, що саме в дошкільному дитинстві закладаються основи правильного відношення до навколишнього світу і ціннісні орієнтації в нім.)

 

            Щоб сформувати у дітей потребу спілкування з представниками тваринного і рослинного світу, пізнавальний інтерес до них, уміння бачити і розуміти прекрасне, потреба самовираження у творчій діяльності, в дитсадку створюються такі умови, де б діти могли в умовах щоденного вільного доступу поповнювати свої знання, реалізовувати потребу в спілкуванні з природною природою.

Слайд № 5

 

 1. Назвіть елементи предметно - розвиваючого середовища дитячого

 садка, використовувані для екологічного виховання дошкільників.

 (Учасники по черзі називають: куточок природи; моделі та схеми; наочний матеріал; календар природи; картотеки праці, спостережень і експериментів; лабораторія; навчальні панно; методична, енциклопедична і художня література; екологічна стежка; міні-городи в групових приміщеннях і сад-город на території; екологічні колекції і міні-музеї; зимовий сад; паспорта рослин і.т.п.).

 

Слайд № 6

 

 1. Перерахуйте форми організації роботи з дітьми з екологічного

виховання. заняття; екскурсії; повсякденне життя (прогулянки, в тому числі і цільові; праця у квітнику, городі, куточку природи); екологічні свята та розваги; елементарна пошукова діяльність.

 

 

      Так вірно, основні знання про природу діти отримують на заняттях. Дуже важливо, щоб, сприймаючи весь матеріал на заняттях, діти вміли міркувати. Цьому сприяють такі методичні прийоми, як порівняння, індивідуальні завдання, звертання до досвіду дітей. Взаємозв’язок занять з іграми збагачує духовне життя дітей, задовольняє їхні потреби в пізнанні й творчому відображенні навколишнього світу.

             Досить ефективні екологічні хвилинки – роздуми, на яких заслуховуються скарги від об’єктів природи.

            Також можна проводити рухові емпатії, які допомагають дитині перевтілитися в іншу істоту (тварину чи рослину), замислитися над тим, чи є у них такі само життєві потреби, як у людини, чи відчувають вони біль та інше

 

Зараз я вам пропоную перетворитися на проліски.

 

 

Рухова емпатія «Проліски»

Слайд № 7

 

 

 1. Ви ще маленькі і бажаєте вирватись з – під снігу. Вирвались!
 2. Зраділи сонечку!
 3. Подув вітерець, пролісок гойдається на вітру.
 4. Незабаром пролісок зірвали і він в’яне!
 5. Ні! Наші проліски ніхто не зірвав, і вони радісно ростуть на галявині.

Ось як радіють проліски.

 

 

     Набуття природничо-екологічної компетентності дошкільників відбувається в різних видах діяльності та потребує практичного засвоєння дітьми системи доступних природничих знань.

 

     Даючи дітям загальні знання про нашу планету, про природні умови України: ґрунти, води, клімат тощо, слід пам'ятати: природне довкілля менш знайоме сучасній дитині, ніж предметне. Вона орієнтується в ньому лише з допомогою дорослого. Динамічність природного довкілля вабить, але його причинно-наслідкові зв'язки з власним буттям дитина самостійно визначити не може.

 

     У ранньому та дошкільному віці діти інтенсивно набувають знань та чуттєвого досвіду, які використовують, аби розрізняти природний і штучний світи та відповідно діяти в них. Спираючись на конкретне сприймання дітьми природних явищ і об'єктів, дорослі мають допомогти їм пізнати природу в певній системі, одним із компонентів якої є краса. Системне ознайомлення дітей з явищами і об'єктами природи, їх взаємозв'язками і красою дасть дітям змогу збагнути, відчути і полюбити природу.

 

     Виховання у дітей любові до рідної природи слід починати з розвитку їхніх сенсорних відчуттів, формування системи знань про об'єкти та явища природи, перенесення набутих знань у сферу практичної діяльності. Адже не можна любити те, чого не знаєш, не розумієш, боїшся.

 

     Вихователі мають усвідомлювати, що діти сприймають довкілля через призму бачення дорослого. Самостійно малюки майже не звертають уваги на більшість об'єктів «неживої» природи та рослинного світу. Їхню  увагу зазвичай привертають лише рухомі, цікаві своїм зовнішнім виглядом та поведінкою тварини, рідше — рослини. Тому треба допомогти дитині помітити хмари, ґрунт, траву, дерева, навчити розрізняти і пізнавати їх під час практичної діяльності, у грі, казці.

 

     Спостерігаючи за природою, діти дошкільного віку ставлять безліч запитань. Дуже важливо своєчасно задовольняти цікавість дітей. Адже дошкільний вік є найсприятливішим для того, щоб навчити дітей не лише ставити запитання, а й уважно слухати відповіді. У процесі пізнання діти навчаються озвучувати свої спостереження і робити найпростіші висновки. У цьому віці інтерес до явища, за яким дитина спостерігає, є короткотривалим, тому заохочувати до спостережень за природою краще під час цікавої гри, праці, навчання.

 

Слайд № 8

 

Завдання педагога при ознайомленні дітей з природним довкіллям:

 • збагачувати естетичні враження, розвивати інтерес до природного оточення;
 • зближувати дітей зі світом об'єктів та явищ, серед яких вони перебувають щодня;
 • розвивати сенсорні відчуття та збагачувати чуттєвий досвід;
 • сприяти розвитку мислення і мовлення, формуванню системи початкових знань про доступні об'єкти та явища природи;
 • розкривати можливості для самостійного застосування набутих знань у грі, праці, нескладному експериментуванні;
 • сприяти формуванню моральних почуттів;
 • формувати потребу у дбайливому ставленні до природи.

 

 

      Взаємодія дітей з природним довкіллям є основою або тлом для всіх інших ліній розвитку.

 

 

 

Слайд № 9

 

      Фізичний розвиток дітей дорослі забезпечують через:

 • щоденне перебування дітей на свіжому повітрі під час спостережень, ігор та праці  у природі;
 • розширення контактів з рослинним світом під час екскурсій та цільових прогулянок до лісу, на луки, до водойми;
 • вживання свіжих соків, овочів та фруктів під час нескладного експериментування (приготування соків), дидактичних ігор (пізнати за смаком) тощо;
 • додержання  правил екологічної безпеки у приміщенні, де перебувають діти - провітрювання, вологе прибирання, вирощування кімнатних рослин тощо.

 

Слайд № 10

 

 

   Завдання для педагогів:

Я вам пропоную чай. Ваше завдання впізнати на смак, які лікарські рослини я використовувала.

 

Слайд № 11

 

 

Соціальний та емоційний розвиток дітей реалізують через:

 • постійне спілкування з природою;
 • засвоєння норм і правил поведінки в природі, дотримання їх та спонукання до цього інших;
 • розвиток моральних та естетичних почуттів засобами природи - спілкування дитини із соціальним та природним середовищем розвивається від вузько прагматичного («хочу», «дай») до альтруїстичного рівня;
 • збагачення естетичних вражень під час спостережень, цільових прогулянок, екскурсій.

 

   Завдання для педагогів:

Ви повинні показати мімікою та жестами правило поведінки в природі, яке написано у вас на картці, а інші вихователі – відгадати.

 

Завдання для педагогів:

Ви повинні вирішити педагогічні ситуації.

 

1 ситуація:

Сергій прикриває щось в долоньці, заглядає туди і ніжно посміхається. Ольга Іванівна звертається до малюка: «Що там у тебе? Покажи! Фу! Кинь зараз же! ». З долоньки на асфальт падає маленька волохата гусінь. Чия - то нога безжально наступила на неї.

Назвіть помилки вихователя. Як би ви вчинили в даній ситуації?

 

2 ситуація:

На ділянці дитячого саду дівчатка грають в магазин і поповнюють асортимент «продуктів», обриваючи рослини: стручки жовтої акації - «боби», головки ромашки - «цукерки» і т. д. Підійшла Ірина Петрівна і похвалила: «Молодці! Добре придумали! » 

 Назвіть помилки вихователя. Як би ви вчинили в даній ситуації?

 

 

 

Слайд № 12

 

 

Художньо – естетичний розвиток дітей реалізують через:

 • збагачення естетичних вражень під час спостережень, цільових прогулянок, екскурсій.
 • забезпечення можливості відтворити свої почуття та враження у  образотворчій,  музичній, театралізованій діяльності.

 

 

Завдання для педагогів:

Відгадати за фонограмою пісню та заспівати уривок з цієї пісні.

 

Слайд № 13

 

  Пізнавальний розвиток дітей забезпечують через:

 • засвоєння доступного обсягу знань про об'єкти і явища природи;
 • розвиток сенсорних відчуттів у процесі сприймання природних явищ і обстеження природних об'єктів;
 • поступове ускладнення завдань при ознайомленні з природою — від простих завдань (розрізняти і називати природні об'єкти чи явища) до складних (встановлювати зв'язки і залежності, що існують в природі);
 • надання самостійності у визначенні змісту та способів пізнання природного довкілля.

 

Завдання для педагогів:

Ви повинні впізнати на слайдах природні чудеса України.

Краса Української землі захоплює. У 2008 році пройшла акція за результатами, якої було визначено  "7 природних чудес України». До цього списку потрапили найунікальніші місця нашої чудової країни які визначались за інтернет -голосуванням та голосуванням серед експертів.  

 

Слайд № 14

 1. Асканія-Нова (біосферний заповідник, Херсонщина) Цілинний степ „Асканія-Нова” – єдина в Європі ділянка степу, якої ніколи не торкався плуг, - має велику наукову, культурно-пізнавальну та практичну цінність... На території заповідника культивують багато видів екзотичних для України  тварин - туркменських куланів, кафрських буйволів, бізонів, коней Пржевальського 

 

 

 

 

 

Слайд № 15

 

 

 1. Гранітно-степове Побужжя (регіонально-ландшафтний парк, Миколаївщина)  Річка Південний Буг та її долина вважається одним з найбільш унікальних природних місць України. Особливо захопливою є територія від північної околиці с.Кінецьпіль до м.Вознесенська. Річки Мертвовод та Арбузинка, які є притоками р.П.Буг створили тут неповторний каньйон від якого захоплює подих.

 

Слайд № 16

 

 1. Дністровський каньйон (Вінницька, Івано-Франківська, Тернопільська, Хмельницька обл.) Особливий витвір мистецтва створює друга найдовша в Україні ріка- Дністер. На ріці гори підходять так близько до ріки, що утворюють каньйон, руслом якого тече ріка. Потоки в деяких місцях зриваються з кручі просто в річку, перетворюючись в живописні водоспади. Окремі частини скал нагадують швейцарський сир, весь в дірках від виходів печер і гротів. На берегах ріки, в навколишніх селах зустрічаються пам'ятники культури різних народів, що в давнину населяли долину Дністра (церкви, костели, монастирі, палаци, руїни замків і фортець), зокрема печери, деякі з них служили монахам скельних монастирів для життя і відправи служб.

 

Слайд № 17

 

 1. Мармурова печера (АР Крим) Печера „Мармурова” знаходиться на плато гірського масиву Чатир-Даг у гірському Криму. Видимий із різних відстаней, мальовничий силует Чатир-Дагу є символом півострову.  Протяжність розвіданих ходів печери 2050 м а її глибина - 60 м. Унікальність Мармурової печери принесла їй світову популярність. За оцінкою відомих спелеологів, вона належить до п'ятірки найкрасивіших обладнаних печер планети

 

 

Слайд № 18

 

 

 1. Подільські Товтри (національний природний парк, Хмельниччина) Товтри - це залишки узбережних рифів, витягнених паралельно давній береговій лінії. Аналогів Товтрам у світі фактично немає. Товтрові гори багаті на карстові форми та печери. Від виду на ландшафт Товтр перехоплює дух.

 

 

Слайд № 19

 

 

 1. Світязь (Озеро, Волинь) Озеро Світязь - найбільше і найглибше озеро природного походження в Україні. Світязь чимось схожий на море, у вітряну погоду хвилі тут досягають півтораметрової висоти

 

 

Слайд № 20

 

 

 1. Синевир (Озеро, Закарпаття) Ще одним природнім чудом України є найбільше озеро Українських Карпат - Синевир, яке утворилося 10 тисяч років тому на висоті 989 метрів над рівнем моря...Воно вважається однією з візитних карток Українських Карпат та захоплює своєю красою. 

 

Слайд № 21

 

 

 Креативний розвиток дітей реалізують через:

 • ігри, які організовують діти з різними об'єктами та явищами природи;

 фантазування на тему природи у зображувальній діяльності та художній праці;

 • нескладне експериментування з природними матеріалами - листям, квітами, плодами.

 

Завдання для педагогів:

Вихователь - професія творча. А яка творчість без фантазії і вигадки. Наступне завдання творче.  Треба намалювати прислів'я так, щоб інші  змогли б  його "прочитати".

 

1.Весна красна квітами, а осінь пирогами.

2.Готуй сани влітку, а воза взимку.

 

 

Слайд № 22

 

Мовленнєвий розвиток дітей забезпечують через:

 

 • спостереження за явищами природи, які супроводжують порівняннями, метафорами, епітетами, що викликають у малюків емоційні переживання, бажання наслідування;
 • позначення словом назв, властивостей і якостей об'єктів і явищ природного довкілля, спонукання до активного використання цих слів у мовленні;
 • відповіді на дитячі запитання пізнавального характеру - «Що це?», «Як це називається?» тощо;
 • оволодіння вміннями передавати свої почуття та враження від побаченого в природі через мовлення;
 • індивідуальну і колективну мовленнєво-комунікативну активність під час ігор, праці в природі, експериментально-дослідницької діяльності;
 • формулювання суджень та умовиводів під час дитячого експериментування в природі.

 

 

 

 

     Можна вважати, що дитина успішно завершила етап природничо-екологічної дошкільної освіти і підготовлена до навчання в школі, якщо вона:

 

 • має стійкий пізнавальний інтерес до об'єктів та явищ природи;
 • має уявлення про природні умови, що впливають на все живе;
 • помічає красу природи, вміє милуватися і захоплюватися нею;
 • вміє орієнтуватися у рослинному і тваринному світах найближчого довкілля;
 • розуміє взаємозв'язок між об'єктами природи, встановлює залежності між природними явищами, зокрема;
 • усвідомлює необхідність дбайливого ставлення до природи;
 • володіє навичками вирощування рослин та догляду за ними, вміє доглядати домашніх тварин, виконує посильні трудові доручення - поливає квіти, годує домашніх тварин тощо;
 • дотримується правил екологічно безпечної поведінки;
 • дбає про збереження природи, свого здоров'я та здоров'я людей, що  її оточують, в міру своїх можливостей.

 

 На цьому наш семінар – практикум підійшов до кінця. Тож бажаю всім вам доброї і цікавої подорожі до країни Природи, де люблячі дорослі і талановиті діти у спільній діяльності реалізують власний творчий потенціал і стають щасливими.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

docx
Додано
11 лютого
Переглядів
617
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку