16 вересня о 18:00Вебінар: Робота з дітьми, що мають синдром Дауна: цікаво про важливе

Серцевий цикл. Робота серця

Про матеріал
Мета продовжити формувати знання учнів про серцево-судинну систему людини; дати поняття про серцевий цикл, його фази, роботу серця та регуляцію роботи серця; розвивати уміння спостерігати, порівнювати, узагальнювати, розвивати пам’ять, увагу, логічне мислення; виховувати бережливе ставлення до власного здоров’я та здоров’я оточуючих людей
Перегляд файлу

Біологія 8 клас                                                                                        Дата _______________

Урок №36

Тема уроку: Серцевий цикл. Робота серця.

Лабораторне дослідження: вимірювання частоти серцевих скорочень

Дослідницький практикум: Самоспостереження за частотою серцевих скорочень упродовж доби, тижня

 

Мета:

освітня: продовжити формувати знання учнів про серцево-судинну систему людини; дати поняття про серцевий цикл, його фази, роботу серця та регуляцію роботи серця;

розвиваюча: розвивати уміння спостерігати, порівнювати, узагальнювати, розвивати пам’ять, увагу, логічне мислення;

виховна: виховувати бережливе ставлення до власного здоров’я  та  здоров’я оточуючих людей.

Тип уроку: комбінований

Методи і методичні прийоми: інформаційно-рецептивний (словесний: розповідь-пояснення, опис, бесіда; наочний: ілюстрація, , демонстрація за допомогою мультимедійного проектора, робота з роздатковим матеріалом); репродуктивний; проблемно - пошуковий: постановка проблемного питання; візуальний: складання графічного конспекту та опорних схем.

Основні терміни і поняття: систола, діастола, частота серцевих скорочень

Внутрішньо- і міжпредметні зв’язки: хімія, медицина, математика.

Обладнання й матеріали: розбірна модель серця, комп’ютер, екран, проектор, мультимедійні презентації, фотографії, схеми та плакати, що дозволяють ілюструвати будову й функції серця.

Структура уроку

І. Організаційний момент

Привітання учнів,  визначення психологічного настрою

   Почніть робити те, що потрібно. 

Потім робіть те, що можливо.

 І ви раптом виявите, що робите неможливе.

 Св.Франциск Ассізський

 

ІІ. Актуалізація опорних знань та життєвого досвіду учнів

2.1. Тестове опитування

1. Укажіть м’язову оболонку серця:


А) ендокард

Б) міокард

В) епікард

Г) перикард


2. Позначте складові серця


А) одне передсердя, один шлуночок

Б) два передсердя, два шлуночка

В) два передсердя, один шлуночок


3. Виберіть клапани, які розташовані між передсердями і шлуночками.


А) півмісецеві

Б) двостулковий

В) тристулковий


4. Вкажіть кровоносні судини, які постачають серце киснем і поживними речовинами.


А) аорта

Б) легеневі артерії

В) коронарні артерії

Г) верхня порожниста вена


5.  Здатність серцевого м’яза сприймати подразники та відповідати на них збудженням називають:


А) збудливість

Б) скорочення

В) автоматично


6. Венозною називають кров,  яка


А) рухається до серця

Б)   рухається від серця

В)  насичена О2

Г)   насичена СО2


2.2. Вправа «Доповни речення»

 

М'язовий порожнистий орган конусоподібної форми – __________________.

Серце  міститься  в  ____________________ сумці,  що  утворена  ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬-__________________тканиною. У праве  передсердя  по _________________ і _______________  порожнистих  венах кров  надходить  від  усіх  частин  тіла.  Із  правого  _____________  виходить  легеневий  стовбур, через який венозна кров надходить до чотирьох _____________артерій, а  далі – до легень. У ліве передсердя впадають чотири _________________вени, які несуть _____________  кров  від  легень.  З  лівого  шлуночка  виходить  ________,  по  якій        артеріальна кров рухається до органів і тканин тіла.  Зворотному  руху  крові  перешкоджають  _________________.  Між  лівими      передсердям  і  шлуночком  розташований  ____________________  клапан,  а   ________________клапан міститься між правими передсердям і шлуночком.

2.3. Знайди зайве

Виконання завдання: обірви зайві пелюстки на кожній «ромашці» так, щоб залишена пелюстка відповідала поняттю, яке написане всередині.

https://subject.com.ua/lesson/biology/9klas/9klas.files/image049.jpg

 

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів

Слово вчителя

Повідомлення вчителя. За одне скорочення серце викидає в середньо­му 60 мл крові, що становить 420 мл за хвилину, понад 25 л за годину, 600 л за рік, понад 14 000 000 л протягом життя. Це — 300 залізничних цистерн.

- Чим пояснити таку велику працездатність серця?

 

ІV. Вивчення нового матеріалу

План

 1. Серцевий цикл
 2. Робота серця

 

 1. Серцевий цикл

Пояснення вчителя   елементами бесіди за анімацією (https://www.youtube.com/watch?v=fGTX2I1aWRw)

Серце працює ритмічно. Скорочення серця (систола) чергується з його розслабленням (діастолою)

Картинки по запросу картинка серцевий ритм з підручникаСкорочення і розслаблення передсердь і шлуночків за нормальних умов взаємоузгоджені й становлять єдиний цикл роботи серця.

Серцевий цикл починається зі скорочення передсердь, яке триває (див. в табл.. в опорному конспекті) 0,1 с . За цей час кров виштовхується з передсердь до шлуночків.  Потім скорочуються шлуночки. Кров з правого шлуночка виштовхується  через венозний стовбур до легеневих артерій, а з лівого – до аорти. Скорочення шлуночків триває приблизно 0,3 с . Після цього вони розслаблюються і протягом наступних 0,4 с серцевий м'яз перебуває у стані спокою.

Скільки часу триває 1 серцевий цикл? (Запишіть у таблицю в опорному конспекті)

Тривалість серцевого циклу при частоті серцевих скорочень 72- 75  ударів на хвилину (уд./хв) становить 0,8 с.

Серцевий цикл

Фаза

Тривалість

Що відбувається

Заповнення камер серця кров’ю

Напрямок руху крові

Систола передсердь

0,1

Скорочення передсердь. Шлуночки розслаблені

За цей час кров виштовхується з передсердь до  розслаблених шлуночків.

Систола шлуночків

0,3

Скорочення шлуночків.  Передсердя розслаблені

Описание: Результат пошуку зображень за запитом "серцевий цикл малюнки"

Кров з правого шлуночка виштовхується  через венозний стовбур до легеневих артерій, а з лівого – до аорти.

 

Діастола

0,4

Загальне розслаблення передсердь та шлуночків

Описание: Результат пошуку зображень за запитом "серцевий цикл малюнки"

Весь серцевий м’яз перебуває у стані спокою або загального  розслаблення

Серцевий цикл

0,8

При збільшенні частоти серцевих скорочень тривалість серцевого циклу скорочується, переважно за рахунок періоду відпочинку.

- Скільки часу триває відпочинок передсердь  (0,7 с)

-  Відпочинок шлуночків? (0,5 с)

Період відпочинку достатній для того, щоб серце повністю відновило свою працездатність.

Завдання (синім кольором олівця (венозну) та червоним кольором (артеріальна))  Зафарбувати камери серця відповідно до заповнення їх кров’ю під час кожної фази серцевого циклу.

Самоперевірка, виправлення помилок за схемою на дошці.

Кількість серцевих циклів, які серце здійснює впродовж однієї хвилини називають  частотою серцевих скорочень (ЧСС)

 Частота серцевих скорочень (ЧСС) у стані спокою індивідуальна і коливається від 60 до 80 уд./хв. (відео «1 серцевий цикл»).

При збільшенні частоти серцевих скорочень тривалість серцевого циклу скорочується, переважно за рахунок періоду відпочинку.

Зараз кожен з вас навчиться визначати власну частоту серцевих скорочень.

https://subject.com.ua/lesson/biology/9klas/9klas.files/image051.jpgЛабораторне дослідження

Тема: Вимірювання частоти серцевих скорочень

Мета:  навчитися знаходити пульс і визначати його частоту, виявляти залежність частоти серцевих скорочень від стану організму

                                  

 1. Робота серця

(Розповідь вчителя за схемою)

Робота серця дуже добре пристосована до потреб організму завдяки механізмам саморегуляції, нервової і гуморальної регуляції.

Складання схеми:

Робота серця

Саморегуляція                 нервова регуляція                  гуморальна регуляція

внутрішньосерцеві                 автономна нс                                 гормони

  механізми                          кора великого мозку                адреналін,  тироксин     

https://subject.com.ua/lesson/biology/9klas/9klas.files/image050.jpg

Діяльність серця активізує підвищення в крові йонів Са, а гальмує  зростання  К.

- Виміряємо знову ЧСС після відпочинку.

Інші фактори впливу на роботу серця. Робота в групах з підручником

- Опрацюйте частину  § 21 с. 104-105 (останній абзац с. 104 до кінця с. 105).

За результатами опрацьованого матеріалу складіть колаж використовуючи відповідні малюнки.

І група визначає позитивні фактори впливу на роботу серця.

ІІ група визначає негативні фактори впливу на роботу серця.

-  Представлення результатів роботи в групах.

Регуляція кровообігу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гуморальна

 

 

 

 

 

 

Проблемне питання:

 • Чи може забруднене навколишнє середовище впливати на роботу серця?

 

V. Підсумки і узагальнення

5.1. знань    Вправа «Продовж речення»  

1) Ритмічні скорочення серця складають серцевий цикл, у якому виділяють три фази: … ( скорочення передсердь, скорочення шлуночків і загальне розслаблення)

2) …. (Ритм серця)     є основою його здатності підтримувати високу працездатність упродовж усього життя людини.

3)  Робота серця полягає в забезпеченні безперервної течії крові по  ……  (кровоносних судинах).

4)  Пристосування серця до потреб організму досягається завдяки …… (саморегуляції, нервовій і гуморальній регуляції роботи серця)

5.2.  Вправа «Так-ні»

 +  Кількість серцевих циклів, які серце здійснює впродовж однієї хвилини називають  частотою серцевих скорочень.

 -  Систола передсердь триває 0,4 с.

 + Під час систола шлуночків  відбувається скорочення шлуночків.  Передсердя розслаблені.

 + Діастола – це фаза серцевого циклу коли відбувається загальне розслаблення передсердь та шлуночків

 - Діастола – це фаза серцевого циклу, яка триває 0,1 с.

 

VІ. Оцінювання і самооцінювання учнів

Відкритий мікрофон

(пропонуємо учням оцінити свою роботу на уроці, висловити свої думки, дати відповіді на запитання)

 • Ми вивчили…
 • Ми навчилися…
 • Нас зацікавило…
 • Отже,…

 

VІІ.  Домашнє завдання

 • Опрацювати параграф § 21;
 • Відповідати на запитання (усно) С105

Індивідуальні завдання:

 1. Виконати завдання в рубриці «Поміркуйте» С 106
 2. Підготувати коротке повідомлення про В. Гарвей, М. Амосова
 3. Підготувати повідомлення «Історія відкриття кровообігу»

 

docx
До підручника
Біологія 8 клас (Матяш Н.Ю., Остапченко Л.І., Пасічніченко О.М., Балан П.Г.)
Додано
18 травня
Переглядів
110
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку