Урок "Характеристика сенсорних систем. Будова аналізаторів"

Про матеріал
Урок "Характеристика сенсорних систем. Будова аналізаторів". Структура уроку: І. Організація класу.(3 хв) ІІ. Перевірка домашнього завдання. (8 хв) ІІІ. Актуалізація опорних знань учнів (2 хв) ІV. Мотивація навчальної діяльності (1 хв) V. Повідомлення теми, мети і завдань уроку.(15 с) VІ. Засвоєння нових знань(10 хв) VІІ. Закріплення вивченого матеріалу (15 хв) VІІІ.Узагальнення засвоєних знань (3 хв) ІХ. Підсумки уроку(2 хв) Х. Повідомлення домашнього завдання. (1 хв)
Перегляд файлу

КОНСПЕКТ уроку

на тему: “Загальна характеристика сенсорних систем. Будова аналізаторів”

 

Мета уроку:

навчальна: ознайомити учнів з поняттями про сенсорні системи, аналізатори; розглянути будову аналізаторів; дати характеристику сенсорним системам;

розвивальна: розвивати пам’ять, логічне мислення, вміння узагальнювати вивчене;

виховна: сприяти вихованню допитливості, формування пізнавального інтересу до теми, що вивчається і предмету в цілому; бережливе ставлення до здоров’я.

 

Тип уроку: комбінований.

 

Методи проведення уроку: словесні (фронтальна бесіда, розповідь вчителя з елементами бесіди), наочні (ілюстрації), метод контролю (письмовий).

 

Навчальне обладнання і матеріали: схеми будови аналізаторів, картки з завданнями.

 

Використана література: 

1)Біологія: підруч. для 8-го кл. загальноосвіт. навч. закл. / Н.Ю. Матяш [та ін.].–Київ : Генеза, 2016. – 288 с. :іл.

2) Шабатура М.Н., Матяш Н. Ю., Мотузний В.О. Біологіялюдини: [Підручник для учнів 8-9-х кл. середньоїзагальноосвіт. школи] – К.: Генеза, 1997. – 432 с.

3)Мотузний В.О. Біологія: Навч. посіб. / За ред. О.В. Костильова. – 2-ге вид., – Київ: Світ успіху, 2009. – 751 с.

 

Структура уроку:

І. Організація класу.(3 хв)

ІІ. Перевірка домашнього завдання. (8 хв)

ІІІ. Актуалізація опорних знань учнів (2 хв)

ІV. Мотивація навчальної діяльності (1 хв)

V. Повідомлення теми, мети і завдань уроку.(15 с)

VІ. Засвоєння нових знань(10 хв)

VІІ. Закріплення вивченого матеріалу (15 хв)

VІІІ.Узагальнення засвоєних знань (3 хв)

ІХ. Підсумки уроку(2 хв)

Х. Повідомлення домашнього завдання. (1 хв)

 

 

 

 

 

ХІД УРОКУ

     I. Організація класу

Привітання, представлення. Перевірка присутності учнів та готовності їх до уроку.

 

     ІІ. Перевірка домашнього завдання

Учні отримують картки з завданнями. Працюють самостійно на оцінку.

 1. Вищий відділ нервової системи людини:

а) спинний мозок    б)головний мозок    в)провідні шляхи;

2. У головному мозку розрізняють:

а) стовбурову частину, мозочок, передній мозок

б) два мозочки і сіру речовину

в) довгастий мозок, середній мозок, черв’як

3. Від ядер моста беруть початок такі пари черепно-мозкових нервів:

а) І-X      б)V-XII       в)V-VIII

4. Між мостом і проміжним мозком розташований:

а) середній мозок             б) довгастий мозок             в) кінцевий мозок

5. Черв’як є складовою частиною

а) мозочка           б) середнього мозку               в) великих півкуль

6. Основні складові проміжного мозку:

а) таламус і гіпоталамус

б) таламус і великий мозок

в) підгорбова ділянка і епіфіз

7. З правої та лівої півкуль, розділених поздовжньою щілиною, складається:

а) довгастий мозок          б) середній мозок             в) кінцевий мозок

8. Усередині головного мозку є чотири порожнини, які називаються:

а) шлуночки               б) чашечки                           в) тіла

9. Яка ділянка головного мозку є продовженням спинного?

а) мозочок                  б) великі півкулі                   в) довгастий мозок

10. Ядра ІІІ та ІV пар черепно-мозкових нервів розташовані у:

а) середньому мозку     б) довгому мозку          в) мозочку

11. За координацію рухів та підтримання тонусу м’язів відповідає такий відділ головного мозку:

а) нерв                      б) мозочок                         в) середній мозок

12. За функціями розрізняють такі зони кори:

а) чутливі, рухові, асоціативні

б) чутливі, вставні, робочі

в) рухові, асоціативні, середні

 

     ІІІ. Актуалізація опорних знань учнів

Фронтальне опитування

 1. На які відділи поділяється нервова система? (Центральний та периферичний)
 2. Як людина отримує інформацію про навколишній світ? (Органи чуттів)
 3. За допомогою яких органів ми сприймаємо інформацію? (Очі, вуха, язик, ніс, шкіра)
 4. Чи відчуваємо ми зміни, які відбуваються в нашому організмі? (Так)

 

     ІV. Мотивація навчальної діяльності

Ви, напевно, чули про те, що людина може сприймати п’ять відчуттів. Чи вірне це твердження? Відповідь на це запитання ми дізнаємося наприкінці нашого уроку.

 

V. Повідомлення теми і завдань уроку

Вчитель. Тема сьогоднішнього уроку «Загальна характеристика сенсорних систем. Будова аналізаторів».

 

     VІ. Засвоєння нових знань

Розповідь вчителя з елементами бесіди

Наш мозок безперервно одержує інформацію про всі зміни навколишнього середовища, а також про внутрішній стан організму. Ця інформація сприймається особливими фізіологічними апаратами, які дістали назву сенсорних систем. Їх також називають аналізаторами.

Сенсорна система – це сукупність органів чуття з рецепторами і структур центральної та периферичної нервової системи, які сприймають й аналізують різні подразники зовнішнього та внутрішнього середовища. Сенсорна система складається з трьох відділів: периферичний, провідниковий і центральний.

Як ви вважаєте, що належить до периферичного відділу? (Рецептори)

Периферичний відділ – це рецептори, які сприймають подразнення.

Як ви вважаєте, що належить до провідникового відділу?(провідні шляхи)

Провідниковий відділ – це чутливі нерви, які відходять від рецепторів та ядра стовбура мозку.

Як ви вважаєте, що належить до центрального відділу?(ділянки ЦНС)

Центральний відділ – певні ділянки центральної нервової системи.

Рецептори – це особливі утвори, які сприймають подразники зовнішнього та внутрішнього середовища та перетворюють їх на нервові імпульси. Рецептори можуть бути у вигляді нервових закінчень або спеціалізовані клітини. Для певного виду подразників існує відповідний рецептор.

Існують такі види рецепторів: механорецептори, хеморецептори, фоторецептори, терморецептори, ноцицептори.

Як ви вважаєте, які подразнення сприймають ці рецептори? (механорецептори (механічні подразнення), хеморецептори (хімічні), фоторецептори (світлові промені), терморецептори (температура),  ноцицептори (больові відчуття)).

Основна роль рецепторів – перетворення різних видів енергії на нервовий імпульс. Далі цей імпульс по чутливих нейронах передається у певний відділ великих півкуль.

Які сенсорні системи людини ви знаєте? (зорова, слухова, смакова, нюхова, дотикова).

У людини розрізняють п’ять основних сенсорних систем: зорову, слухову, дотикову, смакову, нюхову. До периферичної частини цих сенсорних систем входять такі органи: очі, вуха, язик, ніс, орган рівноваги та ін.  Окрім того, людина відчуває ще температуру, гравітацію, біль, рухи, спрагу, голод, тиск, положення тіла в просторі.

Загальною властивістю сенсорних систем є їхня здатність пристосовувати рівень своєї чутливості до інтенсивності подразника. Цю властивість називають адаптацією. За високої інтенсивності дії подразника чутливість організму до нього знижується і, навпаки, при зниженні інтенсивності чутливість підвищується. Наприклад, адаптація ока до темряви. Адаптація пов’язана з діяльністю різних відділів аналізаторів. Частина рецепторів збуджується тільки тоді, коли змінюється інтенсивність дії збудника. Якщо постійна сила подразника слабка, рецептор його не сприймає.

Як ви вважаєте, чи можна «натренувати» сенсорну систему?

Сенсорні системи (крім больової) під дією тривалих вправ здатні підвищувати свої можливості, тобто вправляння. Так тренуються відчуття слуху в музикантів, відчуття кольору в художників. Сенсорні системи здатні до компенсації функцій. Тобто, в разі ушкодження однієї з них, підвищується чутливість до дії подразників інших. Так, у людей, які втратили зір, поліпшуються слух і дотикова чутливість.

 

     VІІ. Закріплення вивченого матеріалу

Учням пропонується з’єднати картки. На одних написані назви чуттів, на інших – зображення чутливого органу.

C:\Users\Тетяна\Desktop\рука.jpgC:\Users\Тетяна\Desktop\язик.gifC:\Users\Тетяна\Desktop\ніс.jpgC:\Users\Тетяна\Desktop\око.jpgC:\Users\Тетяна\Desktop\вухо.jpg

  дотик                       смак                нюх               зір                            слух

 

Установіть правильну послідовність передачі подразнення у сенсорних системах (на дошці):

Рецептор-›нервовий імпульс-›чутливий нерв-›нервовий центр

 

 

 

Учням пропонуються картки з завданнями  

Заповнити таблицю(робота в парах)

Сенсорна система

Рецептори

Зорова

Фоторецептори

Слухова

Механо-

Нюхова

Хемо-

Смакова

Хемо-

Дотикова

Термо-, ноцицептори, механо-

 

Заповнити кросворд (на дошці):

C:\Users\Тетяна\Desktop\крос.png

 1. Синонім до терміну «сенсорна система» (аналізатор).
 2. Утвір, який сприймає подразники зовнішнього та внутрішнього середовища та перетворює їх на нервові імпульси (рецептор).
 3. Назва відділу сенсорної системи, що представлений рецептором (периферичний).
 4. Назва рецепторів болю (ноцицептори).
 5. Нерви, які є у провідниковому відділі аналізаторів (чутливі).
 6. Здатність сенсорних систем пристосовувати рівень своєї чутливості до інтенсивності подразника (адаптація).

 

«Вірно/Хибно» Учням зачитується речення. Якщо воно вірне – учні піднімають зелену картку, якщо хибне – червону:

 1. Сенсорна система – це сукупність органів чуття з рецепторами і структур центральної та периферичної нервової системи, які сприймають й аналізують різні подразники зовнішнього та внутрішнього середовища. +
 2. Сенсорна система складається з семи відділів. - (3)
 3. Рецептори – це особливі утвори, які сприймають подразники зовнішнього та внутрішнього середовища та перетворюють їх на нервові імпульси.+
 4. Механорецептори сприймають зміну температури. - (терморецептори)
 5. Фоторецептори наявні в зоровому аналізаторі. +
 6. Основна роль рецепторів – перетворення різних видів енергії на нервовий імпульс. +
 7. Очі – це провідниковий відділ зорової сенсорної системи. – (периферичний)
 8. Загальною властивістю сенсорних систем є їхня здатність пристосовувати рівень своєї чутливості до інтенсивності подразника. +
 9. Сенсорні системи неможливо тренувати. – (можливо).
 10.   Рецептори болю називаються ноцицептори. +

 

     VІІІ. Узагальнення засвоєних знань

Уявіть, що ви їдете на велосипеді тихою польовою дорогою. Ви тиснете на педалі, а рецептори у ногах допомагають вам крутити їх з такою силою, яка необхідна, щоб підтримувати потрібну швидкість. Завдяки органам рівноваги ви не падаєте, ваші ніздрі вловлюють різні запахи, очі милуються краєвидами, а вуха пестить пташине щебетання. Відчувши спрагу, дістаєте пляшку з напоєм. Ви зробили це за допомогою дотикових рецепторів у пальцях. Ваші смакові рецептори та чутливість до холодного й гарячого допомагають відчути смак напою і його температуру. Рецептори, що містяться під шкірою, повідомляють про силу вітру, а очі — наскільки швидко ви їдете. Шкіра також сповіщає про температуру й вологість повітря, тоді як відчуття часу говорить, як довго ви вже мандруєте. Зрештою внутрішні органи чуття змусять вас відпочити і підкріпитися. Справді, життя — це велична симфонія чуттів!

 

ІХ. Підсумки уроку

Вчитель коментує активність учнів на уроці, оцінює їхню роботу.

 

Х. Повідомлення домашнього завдання

Опрацювати § 41, вивчити терміни, виконати завдання після параграфу. (Тагліна О.В. Біологія. 10 клас (рівень стандарту, академічний рівень). Підруч. для загальноосвіт. навч. закл.-Х.: Вид-во «Ранок», 2010. -256 с.:іл.)

 

1

 

docx
Додано
19 травня
Переглядів
93
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку