26 січня о 18:00Вебінар: Співпраця вчителя з батьками дитини з особливими освітніми потребами

Шляхи формування освітніх компетентностей учнів на уроках біології

Про матеріал

Шляхи формування освітніх компетентностей учнів на уроках природничого циклуКорчик Лариса Михайлівна

Учителі методоб`єднання природничо-математичного циклу працюючи над науково-методичною проблемою «Розвиток творчого потенціалу вчителя – шлях до творчої особистості учня з метою формування основних компетентностей учня на уроках природничо-математичного циклу» прагнуть сформувати в учнів при вивченні предметів:

1.компетентність саморозвитку і самоосвіти;

2.соціальну компетентність;

3.загальнокультурну компетентність;

4.компетентність продуктивної творчої діяльності;

5.інформаційно-комунікаційну компетентність;

6.здоров'язбережувальну компетентність. (Слайд 2)

Щодо мене особисто - на уроках біології намагаюся формувати компетентність саморозвитку і самоосвіти (Слайд 3), що передбачає розуміння учнями необхідності і готовності вчитися протягом усього життя, починаю із 6-го класу шляхом виконання учнями міні-проектів. Написання та захист проектів не лише поглиблюють знання учнів з певної теми, а й задовольняють потреби підлітків у презентації себе та своїх здобутків серед однолітків. Підготовка проекту розвиває у школярів навички організації власної навчальної діяльності, аналізу наукових досягнень, узагальнення і систематизації великих обсягів інформації. Наявність цих вмінь свідчить про вміння вчитися.

Внутрішня мотивація учнів до навчання виникає поступово. У багатьох вона нестійка і залежить від ситуації. На уроках на етапі мотивації навчальної діяльності застосовую різні методичні прийоми для підтримки пізнавального інтересу в дітей, потреби в нових знаннях: «Відстрочена відгадка» — на початку уроку загадую загадку (маловідомий або дивний факт), на яку відгадку можна дізнатися під час вивчення нового матеріалу;

При формуванні компетентності саморозвитку і самоосвіти використовую різні типи завдань:

— завдання, що встановлюють зв'язок між теоретичними знаннями і практичними діями.

У темі «Рослини» (6 клас): «Навесні часто обрізають декоративні кущі? Навіщо?» У темі «Кровообіг і лімфообіг» (8 клас): «Чому ін'єкції роблять у вени, а не в артерії?»;

завдання на самоспостереження.

У темі «Опора і рух» (8 клас): «Проаналізуйте свою позу, коли сидите за партою. Визначте, чи сприяє вона формуванню правильної постави. Чи відсутні фактори, що провокують порушення постави з часом?»; У темі «Дихання» (8 клас): «Після чергового видиху затримайте дихання на 30-40 секунд. Яке бажання у вас при цьому виникає? Чому виникає потреба у видиху? Чи можна довільно загальмувати роботу дихального центру на необмежений час? Чому?»;

завдання, що сприяють розвитку дослідницьких навичок.

У темі «Рослини» (6 клас): «Пропоную дослід, що доводить вплив сонячного світла на ріст і розвиток рослин».

(Слайд 4) З метою формування соціальної компетентності, що забезпечує уміння робити вибір, приймати рішення, брати відповідальність, безконфліктно співіснувати, пропоную учням завдання різного рівня складності, при цьому не розподіляю завдання, а учні самі обирають їх собі.

При проведенні контрольних робіт у ІV рівні складності даю учням декілька творчих завдань, а вони самостійно обирають собі одне.

Вибір учнями певних завдань свідчить про їх здатність до самооцінювання.

(Слайд 5)Також для розвитку соціальної компетентності практикую тренінг.

(Слайд 6)З метою формування загальнокультурної компетентності, що передбачає оволодіння досягненнями культури, розуміння інших людей, їхньої індивідуальності та відмінностей на уроках часто використовую загадки, вірші. Вони позитивно впливають на образне мислення учнів. Вивчаючи розділ «Різноманітність рослин» у 6 класі, використовую легенди та вірші для підвищення пізнавальної активності учнів та здійснення естетичного, духовного виховання. У 7 класі на уроках зоології практикую загадки, легенди про тварин, розповіді про тварин-синоптиків.

Розвиток компетентності продуктивної творчої діяльності здійснюю шляхом самостійного складання учнями задач, тестів, запитань до теми. (Слайд 7)Щоб спонукати дітей думати, аналізувати інформацію, часто використовую вправу «Мозковий штурм».

Для формування творчих здібностей практикую ігри – змагання, рольові ігри, дидактичні ігри («Вірю – не вірю» та «Впіймай помилку»). (Слайд 8)

(Слайд 8)Велику увагу на уроках біології приділяю формуванню інформаційно-комунікаційної компетентності. Навчаю здобувати, опрацьовувати і використовувати інформацію з різних джерел: хрестоматій, довідників, Інтернет ресурсів; ефективно працювати з підручником.

З метою формування комунікаційної складової компетентності, що передбачає розвиток в учнів культури мовлення(Слайд 10), уміння ставити запитання, висловлювати власні думки і аргументовано їх доводити, здатність до толерантного спілкування, використовую роботу в групах, інтерактивні вправи «Я тобі – ти мені», «Завершіть фразу», «Мікрофон», «Мозковий штурм», (Слайд 11) «Карусель».

Часто на уроках використовую нові інформаційні технології: програми віртуальних лабораторних і практичних робіт, відео фрагменти. (Слайд 12) Застосування прикладного програмного забезпечення дає змогу вивести сучасний урок біології на якісно новий рівень, залучає школярів до активної пізнавальної діяльності завдяки новизні та не традиційності викладання нового матеріалу.

Розвиток монологічного мовлення здійснюю під час усного опитування, повідомлень учнів, захисту проектів, рефератів, коментування дослідів.

(Слайд 13, 14, 15) Формування здоров'язбережувальної компетентності починаю реалізовувати при вивченні курсів біології рослин і біології тварин. Вивчаючи значення рослин у житті людини, знайомлю дітей з лікарськими рослинами нашої місцевості. На уроках вони дізнаються про організми, що паразитують в тілі людини – гельмінти, гриби, віруси і бактерії, а також шляхи їх проникнення в організм. Це спонукає учнів уважніше ставитись до свого здоров'я.

На уроках у 8 класі навчаю практичних навичок надання долікарської допомоги, основ здорового способу життя, переконую у необхідності дотримання правил особистої гігієни, розповідаю про негативний вплив алкоголю, наркотиків, нікотину на організм і поведінку людини. Розвиваю в учнів уміння визначати рівень свого здоров'я, зберігати його і зміцнювати шляхом корекції способу життя.

Використовуючи ефективні методи і прийоми, створюю всі передумови для успішного засвоєння навчального матеріалу і формування особистості із розвиненими ключовими компетентностями.

Зміст слайдів
Номер слайду 1

Номер слайду 2

Ключові компетентності саморозвитку і самоосвіти соціальна компетентність загальнокультурна продуктивної творчої діяльності інформаційно-комунікаційна здоров’язбере-жувальна

Номер слайду 3

«Відстрочена відгадка» міні-проекти   завдання, що встановлюють зв’язок між  теоретичними знаннями і практичними діями. завдання на самоспостереження завдання, що сприяють розвитку дослідницьких навичок

Номер слайду 4

Тренінг

Номер слайду 5

Номер слайду 6

- загадки Легенди розповіді

Номер слайду 7

Номер слайду 8

Номер слайду 9

Номер слайду 10

Номер слайду 11

Номер слайду 12

Номер слайду 13

Номер слайду 14

Номер слайду 15

Номер слайду 16

ppt
Пов’язані теми
Біологія, Інші матеріали
Додано
27 жовтня 2018
Переглядів
1635
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку