19 квітня о 18:00Вебінар: Як організувати якісний урок літератури для учнів із кліповим мисленням

Система уроків з використанням елементів проблемного навчання та нетрадиційних методів. "АВСТРАЛІЯ"

Про матеріал

дати учням знання про особливості фізико-географічного положення материка, його розміри й обриси; розміщення на карті островів Нова Зеландія, Нова Гвінея, Великого Бар'єрного рифу; основні відомості з історії відкриття материка, плавання Дж.Кука; основні риси рельєфу, клімату, річкової мережі; характерних представників органічного світу Австралії; населення і політичну карту материка;

удосконалювати вміння і навички порівнювати природу двох материків, працювати з підручниками, картами атласу, додатковою літературою, робити невеликі повідомлення за темою, яку вивчають;

виховувати в учнів зацікавленість вивчення географічних наук.

Перегляд файлу

1

 

ДОДАТОК Б

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Система уроків з використанням елементів проблемного навчання та нетрадиційних методів

 

 

 

«Австралія»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мета:

 •                 дати учням знання про особливості фізико-географічного положення материка, його розміри й обриси; розміщення на карті островів Нова Зеландія, Нова Гвінея, Великого Бар'єрного рифу; основні відомості з історії відкриття материка, плавання Дж.Кука; основні риси рельєфу, клімату, річкової мережі; характерних представників органічного світу Австралії; населення і політичну карту материка;
 •                 удосконалювати вміння і навички порівнювати природу двох материків, працювати з підручниками, картами атласу, додатковою літературою, робити невеликі повідомлення за темою, яку вивчають;
 •                 виховувати в учнів зацікавленість вивчення географічних наук.

Обладнання: глобус, карти; фізична світу і фізична Австралії; кліматична карта Австралії та Океанії; зоогеографічна світу; природних зон світу; народів світу; таблиці з теми "Природа і населення Австралії".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок 1

АВСТРАЛІЯ. ГЕОРАФІЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ. ІСТОРІЯ ВІДКРИТТЯ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Хід уроку:

 1. Вступне слово вчителя

Учитель зачитує уривок з книжки "Френсіс Чичестер — вояж миру":

"28 серпня 1966 року з бухти Плімут (Великобританія) вийшла у відкритий океан яхта "Джип Мож IV", якою управляв Френсіс Чичестер. Через деякий час обігнувши мис Горн, яхта вийшла в район 40-х широт Індійського океану, а 12 грудня о 16 год 45 хв ії зустріли в пункті, географічні координати якого 36° пд.ш., 151° сх.д.".

 • Як називається цей пункт і на якому материку він знаходиться?

Робота учнів: на фізичній карті відшукати за вказаними координатами пункт і материк.

Відповідь: м. Сідней, материк Австралія.

2. Мотивація навчальної діяльності

Протягом 5-ти уроків ми будемо вивчати материк Австралію в ході заочної експедиції по ньому. Але перш ніж вирушити в експедицію, потрібно мати хоч невелике уявлення про своєрідність природи материка Австралія.

(Учні записують тему уроку.)

3. Вивчення нового матеріалу

а)Бесіда:

 • За яким планом вивчають материк (учні пригадують і зачитують його).
 • Що таке географічне положення материка? За яким планом його характеризують? (Один з учнів характеризує за картою географічне положення материка.)

б)3авдання:

 • Визначити координати крайніх точок Австралії.

(Північна - мис Йорк - 10° пд.ш., 142° сх.д.;

Південна- м.Південно-Східний- 39° пд.ш., 147° сх.д.;

Східна -м. Байрон- 28° пд.ш., 153° сх.д.)

 • Виміряти протяжність Австралії.

(Із заходу на схід уздовж паралелі 26° пд. ш.(1° дуги паралелі 26° — 100 км.).

153°- 113° = 40°;

100 км* 40 = 4 000 км.

З півночі на південь уздовж меридіана.

142° ос.д.

39°- 10° = 29°;

11 км* 29 - 3 219 км.)

(Ці завдання учні виконують в зошитах, а на контурних картах позначають крайні точки материка.)

 • Порівняти площу Австралії з площею материків, зробити висновок.

(Австралія майже в 6 разів менша від Америки, у 4 рази — від Африки.)

 • Розгляньте берегову лінію. Знайдіть великі затоки, півострови, острови і надпишіть їхні назви на контурній карті.

в) Розповідь учня за картиною "Великий Бар'єрний риф", яка висить на дошці, про коралові острови.

г)Розповідь учителя про історію відкриття материка.

д)Повідомлення учня про колонізацію Австралії.

 

4. Підсумки уроку.

 

 

Уроки 2-4.

ПРИРОДА І НАСЕЛЕННЯ АВСТРАЛІЇ.

ЗВІТ ПОШУКОВИХ ПАРТІЙ

Учитель завчасно поділяє клас на пошукові партії по 5-6 учнів (геоморфологи, історики, кліматологи, гідрологи, ландшафтознавці, ботаніки, зоогеографи, етнографи, країнознавці) і призначає керівника експедиції. Пошукові партії отримують картки-завдання.

Історики.

 1.               Як відкрили материк Австралію?
 2.               Джеймс Кук - великий мореплавець XVIII ст.

Геоморфологи.

 1.               Порівняйте рельєф Африки й Австралії.
 2.               Які корисні копалини є в Австралії?
 3.               Які основні риси та форми рельєфу цього материка?

Кліматологи.

 1.               Порівняйте клімат Австралії й Африки. Чим подібний і чим відрізняються клімат цих двох материків?
 2.               Порівняйте клімат західної та східної частин тропічного поясу Австралії. Чим пояснюються відмінності?
 3.               У межах яких кліматичних поясів розташований материк?
 4.               Які пасати, мусони і західні вітри впливають на розподіл опадів?

Гідрологи.

 1. Поясніть, чому на материку мало річок і озер.
 2. Поясніть, чому на материку велика площа внутрішнього стоку.
 3. Що таке "кріки"?
 4. Муррей — головна річка Австралії.
 5. Озеро Ейр - "мертве серце Австралії". Чому його так називають?
 6. Поясніть особливості підземних вод материка.

 

Ландшафтознавці.

 1. Поясніть особливості простягання природних зон на материку.
 2. Що спільного і відмінного між природними зонами Африки та Австралії.
 3. Яка природна зона  займає найбільшу площу на материку і чому?
   

Ботаніки.

 1. Які причини своєрідності рослинності материка ?
 2. Розповісти про найхарактерніших  представників рослинності материка ( евкаліпти, казуарини, пляшкові дерева ).

 

Зоогеографи.

 1. Поясніть,  чому  в  Австралії  водяться тварини, які вимерли на інших материках ?
 2. Розкажіть про найтиповіших представників тваринного світу ( качконіс, єхидна, кенгуру, коала, сумчастий диявол ).

 

Етнографи.

 1. Яке корінне і прийшле населення Австралії ?
 2. Розкажіть про господарську діяльність населення та її вплив на зміну природи материка.
 3. Художник А. Наматжіра — хто він?

 

 

 

 

ЗВІТ ПОШУКОВИХ ПАРТІЙ.

      Кожна партія звітує, а учні в цей час заповнюють контурні карти і складають конспект. Сторінку в зошиті ділять на дві частини:

 

Основні пункти плану

Короткий конспект

1.Історія відкриття і             дослідження.

2.Рельєф і корисні копалини.

3. Клімат  і внутрішні води.

4.Своєрідність флори.

5.Свосрідність фауни.

6. Населення і політична карта

 

                                           Диктант.

 1. Які географічні об'єкти мають координати 10° пд.ш., 142° сх.д.?(д)
 2. Хто з мореплавців відкрив східні береги Австралії?(е)
 3. На   честь   кого   названо   острів   поблизу   південного   узбережжя материка?(а)
 4. Які гори є на материку ?(ї)
 5. Як  називаються   коралові  острови   поблизу  східного   узбережжя материка?(ж)
 6. Який клімат на території, де температура липня -26°С, січня -24°С, опадм влітку?(й)
 7. Які найбільші низовини є на материку?(м)
 8. Який клімат на території, де температура липня -25°С, січня -10°С, опади взимку?(г)
 9. Як називаються сухі річища?(і)
 10. У якій частині материка найбільша густота населення і природа дуже змінена?(л)
 11. У    якій    частині    материка    ростуть    дерева    з    оригінальним пляшкоподібним стовбуром?(б)
 12. Як називається найбільша річка Австралії?(в)
 13. Яка тварина виводить малят з яєць, а годує молоком?(к)
 14. Яка тварина нагадує наглого хом'яка?(з)
 15. Хто він — художник-самоук?(є)

Відповіді:

а-  А.Тасман, б - північ, в - Муррей, г - середземноморський, д – м. Йорк, е – Д. Кук, є – А.Наматжіра, ж – Великий Бар’єрний риф, з – вомбат, і – кріки, ї – Великий Вододільний хребет, й – субекваторіальний, к – качконіс, л - східна, м – Центральні.

Підсумки уроку .

Домашнє завдання: повторити    § 34-37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УРОК 5

КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ З ТЕМИ

«АВСТРАЛІЯ»

 

Мета: перевірити знання учнів з теми «Австралія»; продовжити розвивати їхнє логічне мислення, виховувати навики трудової діяльності.

Обладнання: Фізична карта Австралії, таблиця «Тварини Австралії», Карти для самостійної роботи.

 

Хід уроку.

І. Диктант

 1. Найдовша річка Австралії.
 2. Найбільше озеро Австралії, що лежить на 12 м. Нижче від рівня
 3. Найвищі гори Австралії, у яких буває справжня зима.
 4. Північна крайня точка Австралії.
 5. Острів поблизу Австралії, на якому ростуть вологі екваторіальні ліси.
 6. Південне узбережжя Австралії відкрив мореплавець...
 7. Більша частина Австралії лежить у ... кліматичному поясі.
 8. Природна зона, що охоплює південно-східне і південно-західне узбережжя Австралії.
 9. Країна, що повністю займає один материк.
 10. Корінне населення Австралії.

 

ІІ.  Робота з контурною картою

Учні по пам'яті наносять на контурну карту форми рельєфу Австралії і пояснюють значення слів. (Кожному учневі по два слова.)

 

III.Індивідуальні завдання :

А) робота біля дошки з картою

Перший учень біля стінної карти визначає північну і західну крайні точки Австралії та їхні координати і називає тварин, що зображені на таблиці "Тварини Австралії.

Другий учень біля стінної карти визначає південну і східну крайні точки Австралії, їхні координати і розповідає про тварину (коала).

Третій учень біля дошки складає речення про материк Австралію зі словами, що мають префікс най- (наприклад, материк Австралія найсухіший і т.д.).

Б ) Робота з картками

Дев'ять учнів готують відповіді за картками. (Див.додаток.)

 

ІV. Бесіда-повторення

 •                   Охарактеризуйте географічне положення Австралії.
 •                   Розкажіть про основні етапи відкриття Австралії.
 •                   Чим відрізняються умови життя австралійців-аборигенів і англоавстралійців?
 •                   Назвіть головні особливості природи й господарства Австралійського Союзу.
 •                   Які зміни відбулися в природі материка під впливом господарської діяльності людини?

V.  Підбиття підсумків контролю знань.

 

ДОДАТОК

 Знайди помилки

Австралія має густу річкову мережу. У розміщенні природних зон добре виявляється висотна поясність. Як і в Африці, більшу площу в Австралії займають зони мішаних лісів і пустель.

Близько 60% території материка становлять пустелі і напівпустелі (Велика пустеля Вікторія, Велика Піщана пустеля, пустеля Наміб, пустеля  Гібсона).

В Австралії мінімальна кількість ендемічних видів рослинності і тваринного світу.

Сучасне населення Австралії складається з корінної меншості й переселенців — аборигенів, які тепер становлюсь його основну частину.

Населення Австралії — 18 млн.чоловік. Це материк з найбільшою густотою населення.

 

doc
Пов’язані теми
Географія, 7 клас, Розробки уроків
Інкл
Додано
27 червня 2018
Переглядів
482
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку