23 квітня о 17:00Вебінар: Дистанційне навчання з «На Урок»: інструменти для ефективної та цікавої роботи

"Ситуаційні завдання з виробничого навчання за інтегрованою професією "Діловод. Адміністратор. Касир )установи, підприємства)"

Про матеріал
Ситуаційні завдання розроблені для учнів за інтегрованою професією "Діловод. Адміністратор. Касир (установи, підприємства" з метою удосконалення знань, вмінь та навичок з виробничого навчання під час виходу на практику. Завдання вміщують виробничі модельовані ситуації з методичними вказівками. Розв’язання цих завдань потребує теоретичної підготовки, практичної реалізації. Крім того, кожне ситуаційне завдання передбачає використання необхідного комплексу програм.
Перегляд файлу

D:\tanya\УРОКперевини роботи\BXZ7KPdIH8w.jpg
АНОТАЦІЯ

Виникнення та розвиток інформаційного суспільства передбачає широке застосування інформаційно-комунікаційних технологій в т.ч. і у навчальному процесі. Нові комп’ютерні технології є одним із важливих напрямків розвитку документної сфери та інформатизації освіти. З огляду на сучасні реалії, викладач та майстер ПТНЗ повинен вносити в навчальний процес нові методи подачі інформації. Саме тому і виникла необхідність створення цього посібника.

Посібник подає навчальні матеріали (ситуаційні завдання) у вигляді кейсів організаційно-інституційної спрямованості за 30 варіантами різного рівня складності, структурований опис яких базується на ситуаціях з практичного досвіду, моделюванні життєвої ситуації.

Зміст кожного кейсу містить проблемні питання у теоретичному викладі та практичну частину, результатом виконання якої є власноруч створений навчальний відеоролик процесу роботи відповідно до ситуації.

Використання кейс-методики для захисту виробничої практики дозволяє не лише активізувати пізнавальний інтерес, але й сприяє розвитку дослідницьких, комунікативних та творчих навичок. Метод ситуаційних завдань стимулює розвиток проникливості, є формою перевірки знань, розвиває здатність відокремлювати важливе від тривіального, виховує почуття відповідальності в процесі навчання. Найголовнішою навичкою, яку здобуває учень під час вирішення ситуаційних завдань, є вміння під професійним кутом зору сприймати будь-яку наочну, вербальну інформацію, самостійно осмислювати, приймати рішення, оцінюючи його можливі наслідки, визначати оптимальні шляхи реалізації цього рішення.

Метод кейсів вчить учнів аналізувати та розробляти програми дій, що, в свою чергу, мотивує їх до правильної поведінки у разі, коли настане час діяти в реальній ситуації. Також кейси допомагають у перенесенні навчального середовища з аудиторії на робочі місця. Їх мета – спонукати учнів до творчості.

Результатом кейсу є: можливість оволодіння новими знаннями, набуттям професійних навичок, впевненості учнів у собі, у своїх здібностях. Розроблені кейси мають чітко визначений характер і мету - оцінка теоретичних знань та практичних навичок учнів в адміністративно-управлінській сфері.

Як інтерактивний засіб, кейс-метод можна пропонувати також для застосування при закріпленні знань та вмінь, розвиткові навичок аналізу та критичного мислення, зв’язку теорії та практики.

Даний посібник рекомендований для педагогів професійного навчання та учнів ПТНЗ з професій «Секретар керівника», «Діловод. Адміністратор», які застосовують у своїй діяльності та практичному навчанні інтерактивні методи навчання.


СИТУАЦІЙНЕ ЗАВДАННЯ 1: Ви працюєте адміністратором на підприємстві. Розкрийте специфіку роботи з кадровими документами підприємства. Після закінчення виконання завдання слід сформувати та презентувати кейс на основі проблемних питань і продемонструвати власну презентацію процесу роботи з кадровими документами.

ЗМІСТ КЕЙСУ

Проблемні питання у теоретичному викладі:

 

 1. Поняття і види документів з кадрових питань.
 2. Складання і оформлення документів з кадрових питань.
  1. Особова справа
  2. Особова картка працівника (форма П-2, П2-ДС)
  3. Особовий листок з обліку кадрів
  4. Резюме
  5. Заяви
  6. Автобіографія
  7. Характеристика
  8. Доручення
  9. Розписка
  10. Накази по особовому складу

 

ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА

 

Завдання 1:

 • Відпрацювати у одній із програм: «Персонал 6.0. Професіонал», «Сотрудники предприятия», «Кадри плюс» команди «Введення даних про співробітника» та «Пошук співробітника».
 • Сформувати базу даних персоналу; оформити Картку персонального обліку нового співробітника за всіма можливими властивостями (загальними, додатковими, військовий облік, універсальні властивості, кар’єра).

Завдання 2. Ознайомитись зі складанням та веденням книг і журналів обліку.

Завдання 3. Робота у програмах: «Персонал 6.0. Професіонал», «Сотрудники предприятия» з підсистемою кадри; з каталогом співробітників:

 • Введення даних про співробітників.
 • Пошук співробітників.
 • Картка персонального обліку співробітника.
 • Журнал універсальних властивостей співробітника.

СИТУАЦІЙНЕ ЗАВДАННЯ 2: Ви працюєте адміністратором на підприємстві, вам пропонується скласти органайзер адміністратора (або керівника) підприємства на один робочий день. Після закінчення виконання завдання слід сформувати та презентувати кейс на основі проблемних питань і продемонструвати власну презентацію процесу роботи з органайзером.

ЗМІСТ КЕЙСУ

Проблемні питання у теоретичному викладі:

 1. Поняття програми органайзеру
 2. Планування робочого часу адміністратора.

ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА

Завдання 1. Провести самооцінку себе як працівника за якостями вправності, ініціативності, комунікабельності, пунктуальності. Визначити свій тип працівника, використовуючи нижченаведену модель особистості працівника.

 

Система оцінки персоналу та її види

Типи

Характеристика

Стратегія поведінки

І - Прямий

Ці працівники — незалежні, активні особистості. Як правило, люди з таким характером стають лідерами в бізнесі. Вони наполегливі, часом навіть грубуваті, готові до боротьби за своє місце під сонцем, люблять ризик. Особистості цього типу цілеспрямовані, вони вступають у конкурентні відносини та обов'язково доводять все до кінця.

Встановіть чіткі межі спілкування з такими людьми. Намагайтеся не виходити за рамки ділових відносин.

ІІ – Захоплений (екстраверт)

Це харизматичні люди, що люблять привертати до себе увагу. Вони дуже цікаві й чарівні, їм до душі зміни та нові враження. Про екстравертів абсолютно у всіх навколишніх складається хороше враження. Ідеальне місце для працівників такого типу особистості — відділ маркетингу та продажів. Вони черпають життєві сили із зовнішнього середовища. Від розуміння, що їм вдалося справити враження, вони розквітають на очах. А якщо хтось не піддався чарам — їх це засмучує.

Врахуйте, що такі люди образливі і схильні до емоційних зривів. Не варто критикувати їх у відкриту: вони це сприймають болісно.

ІІІ -  Тактичний (інтроверт)

Такі особистості дуже стримані та обережні, вони не люблять змін і довго приймають рішення, адже все обмірковують та обережно зважують. У них можуть виникнути проблеми зі спілкуванням у колективі, але на таких посадах як бухгалтер і програміст вони відчувають себе на своєму місці. Їм немає рівних в цих професіях, цифри — їх стихія.

Не варто на них тиснути і змушувати швидко приймати рішення. Дозвольте їм діяти поступово, щоб вони не відчували себе перевантаженими.

ІУ - Систематичний

Цього типу особистості не люблять зміни, авантюри і нести відповідальність. Вони воліють плисти за течією. Ці працівники спокійні та виконавчі, тому їм підходить рутинна, монотонна і одноманітна робота, яка для інших — просто тортури.

Не чекайте від них ініціативи. Такі особистості добре виконують дані їм вказівки, але варто чітко роз'яснити, що від них вимагається.

Примітка:

Зустрічаються люди, які об'єднують у собі кілька типів. Однак в кожній людині один з них проявляється більше. Типи особистості попарно протилежні. Тому у працівників першого і четвертого типу будуть розбіжності у поглядах, а другий і третій — екстраверт та інтроверт — взагалі не уживаються один з одним. А ось перший з другим типи будуть відмінно ладити, так само як і третій з четвертим.

Завдання 2. Скласти органайзер у одній з програм: LeaderTask або он-лайн органайзери (NoteSpace, Календар Google, Календар-органайзер Яндекс, Органайзер Inmybook, Evernote, TodoList - список справ, OrganizeIt) одного робочого дня секретаря керівника (діловода, адміністратора)


СИТУАЦІЙНЕ ЗАВДАННЯ 3: Ви працюєте адміністратором, вам пропонується організувати проведення ділового заходу: наради, переговорів, зборів, засідань, прийомів підприємства. Після закінчення виконання завдання слід сформувати та презентувати кейс на основі проблемних питань і продемонструвати власну презентацію процесу роботи по підготовці вищеназваних заходів.

ЗМІСТ КЕЙСУ

Проблемні питання у теоретичному викладі:

 1. Загальна характеристика ділових заходів та їх види.
 2. Підготовка ділових заходів.
 3. Проведення ділових заходів.

ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА

Завдання 1. Організувати проведення ділового заходу: наради, переговорів, зборів, засідань, прийомів.

Завдання 2. Оцініть якість проведеного ділового заходу директором підприємства за наступними критеріями.

 

Оцінка якості проведення ділового заходу

 1. Назва підприємства__________________________________________________________
 2. Дата і час проведення________________________________________________________
 3. Тема______________________________________________________________________
 4. Мета______________________________________________________________________
 5. Місце проведення___________________________________________________________
 6. Визначте, яких помилок в організації було допущено_________________________________
 7. Складіть технологічну схему підготовки і проведення ділового заходу з питань виконання виробничих завдань. У схемі передбачте визначення кола питань, які підлягали обговоренню, збір і підготовку належної інформації, визначення учасників наради та їх оповіщення, підготовку технічної бази і перевірку її готовності, обговорення питань, контроль за додержанням регламенту, вироблення відповідного рішення і доведення цього рішення до безпосередніх виконавців, а також закриття наради_____________________________________________________________________
 8. Ваші пропозиції щодо проведення ділового заходу_______________________________

СИТУАЦІЙНЕ ЗАВДАННЯ 4. Ви працюєте адміністратором, вам пропонується навести приклади прийняття управлінських рішень адміністратором щодо прийому відвідувачів підприємства. Охарактеризуйте ступінь відповідності вимогам зони обслуговування відвідувачів підприємства. Після закінчення виконання завдання слід сформувати та презентувати кейс на основі проблемних питань і продемонструвати власну презентацію процесу роботи щодоо прийому відвідувачів.

ЗМІСТ КЕЙСУ

Проблемні питання у теоретичному викладі:

1.      Поняття роботи з відвідувачами.

2.      Організація прийому відвідувачів.

3.      Етика прийому відвідувачів.

4.      Виконання релаксаційних вправ спілкування з клієнтами

ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА

Завдання 1. Скласти алгоритм роботи адміністратора у години прийому відвідувачів.

Завдання 2. Оцініть ступінь відповідності вимогам зони обслуговування відвідувачів підприємства.

Завдання 3. Провести самооцінку себе як працівника за якостями вправності, ініціативності, комунікабельності, пунктуальності. Визначте свій тип працівника, використовуючи нижченаведену модель особистості працівника.

Самооцінка працівника

Риса

Цінності та ціннісні орієнтації

Мотиви

Способи поведінки

Ініціативність

- Орієнтація на справу, як провідну цінність; - високий рівень творчих здібностей; - оригінальність мислення; - впевненість у собі; - висока самооцінка; - самостійність рішень; - схильність до ризику.

Досягнення успіху, утвердження, визнання на діловому та професійному рівні.

Прагнуть на роботі проявити себе. Переконані, що здатні розв'язувати проблеми. Хапаються за нові справи, але не вистачає наполегливості. При  недостатній кваліфікації виникають помилки, при низькому показнику інтелекту,  небезпечні для організації.

Вправність – прагнення діяти якомога краще в межах заданих умов

- Орієнтація на високу якість; - методичність; - педантизм; - страх помилок; - прагнення діяти за зразком; - залежність; - довіра до керівника; - почуття обов’язку, відповідальності; - ретельність.

Поєднання високої якості виконання з уникненням невдач. Прагнення діяти в межах своєї компетентності: бути обережним, уважним; не захоплюватися. Схильність до самоконтролю. Обмежує свою відповідальність, не бере на себе більше, ніж слід.

Користуються повагою у керівників, їм можна доручити відповідальну справу і не контролювати виконання. Не цікавляться метою роботи. Сприймають завдання як керівництво до дії. Вимагають від партнера гранично точних інструкцій до завдання. Уточнюють деталі

Комунікабельність – прагнення до встановлення договірчо-неформальних стосунків, розширення кола знайомих, до контакту в групі

- Орієнтація на інших; - цінність дружніх відносин у групі; - готовність прийняти чужу думку; - конформізм; - прагнення до лідерства; - здатність переконувати у своїй думці; - уникнення конфліктів.

Значущість інших у поєднанні із спілкуванням з ними. Прагне отримати схвалення своїх особистісних якостей у спілкуванні.

Відкриті, люблять легку веселу атмосферу. Розповідають про особисте життя, викликаючи щирість. Намагаються бути центром уваги, не вміють працювати насамоті. Поступаються думці більшості. Широке коло інтересів (поверхових). Перекладають свої проблеми на інших. Беззмістовне спілкування відволікає від роботи. Створюють сприятливий клімат.

Типологія особистості працівника

Тип працівника

Характеристика прояву

трудоголік

Якщо у вашому колективі такий присутній, то це означає, що вам, як керівнику, пощастило. Не забувайте, що трудоголіків слід часто заохочувати. Показуйте йому, що ви довіряєте його думку, навантажуйте його найскладнішими справами і при цьому говорите, що впоратися з таким завданням зможе тільки він. Але при цьому також стежте, щоб його трудоголізм не плавно перейшов у фанатизм. Якщо трудоголік починає дзвонити своєму керівнику у вільний від роботи час, щоб вирішити службові питання, то, швидше за все, його необхідно зупиняти. Поговоріть з ним і в розмові поясніть, що повноцінна і результативна робота неможлива без повноцінного відпочинку.

кар’єрист

Його мета зрозуміла з назви. Тому, якщо такий працівник добре справляється зі своїми робочими завданнями, то його не варто тримати на одному місці більше 2-3 років. Намагайтеся підвищувати його кар’єрними сходами – і тоді віддача від нього, як від працівника, буде тільки зростати.

експерт або, як його ще іноді називають, спеціаліст

Про нього легко можна сказати, що він – ходяча енциклопедія. Його пам’ять зберігає дуже великі обсяги інформації, тому має сенс періодично уточнювати у нього які-небудь відомості, дати, цифри або прізвища. Тільки в цьому випадку фахівець буде відчувати себе повністю затребуваним. Але за таким співробітником іноді потрібно і дивитися – захопившись виконанням чергового завдання, він може піти в спогади про якісь події чи факти, які майже не пов’язані із завданням. У зв’язку з цим керівникові іноді потрібно контролювати хід виконання завдання та при необхідності коригувати його.

творча особистість

Працювати з таким підлеглим нескладно. Головне, що необхідно – це чітко ставити завдання і уточнювати терміни їх виконання. Не варто звертати увагу на те, що в процесі роботи такий працівник спілкується з колегами – це не може відвернути його від роботи. Також не варто сильно контролювати творчого працівника – як правило, самодисципліна у таких людей розвинена добре, що допомагає їм виконувати всі завдання керівництва в строк.

формаліст

Така людина боїться проявляти ініціативу чи приймати серйозні рішення, тому завдання, де все це потрібно, йому краще не давати. Найбільше користі співробітники-формалісти приносять, виконуючи однотипну роботу. Проявляти ініціативу такі співробітники не будуть, так що вимагати від нього цього не варто.

Імітатор

– це підлеглий, який більше імітує роботу, чим займається нею. У зв’язку з цим за ним необхідний підвищений контроль. Буде краще, якщо ви будете давати йому завдання з чіткими умовами і точною датою закінчення. Бажано, щоб завдання повинні бути виконані в короткі терміни – це не дасть імітатора можливості займатися непродуктивних працею.

критик.

Він, як і випливає з назви, вічно чимось незадоволений, і вічно піддає все критиці. Звичайно, якщо його критичність поширюється тільки на погоду або на громадський транспорт, то це не страшно. Але от якщо він почне критикувати кампанію або колектив, то його відразу ж необхідно зупиняти, так як це може призвести до погіршення робочої атмосфери у колективі. З чого випливає, що за працівником-критиком слід акуратно спостерігати та при необхідності переводити його критичні мови в інше, не пов’язане з роботою, русло.

 


Типи особистості у Вашому колективі

Тип особистості

Характеристика особистості

Стратегія поведінки

ПРЯМИЙ

Ці працівники — незалежні й активні особистості. Як правило, люди з таким характером стають лідерами в бізнесі. Вони наполегливі, часом навіть грубуваті, готові до боротьби за своє місце під сонцем, люблять ризик. Особистості цього типу цілеспрямовані, вони вступають у конкурентні відносини та обов'язково доводять все до кінця.

Стратегія поведінки. Встановіть чіткі межі спілкування з такими людьми. Намагайтеся не виходити за рамки ділових відносин.

ЗАХОПЛЕНИЙ

Це харизматичні люди, що люблять привертати до себе увагу. Вони дуже цікаві й чарівні, їм до душі зміни та нові враження. Про екстравертів абсолютно у всіх навколишніх складається хороше враження. Ідеальне місце для працівників такого типу особистості — відділ маркетингу та продажів. Вони черпають життєві сили із зовнішнього середовища. Від розуміння, що їм вдалося справити враження, вони розквітають на очах. А якщо хтось не піддався чарам — їх це засмучує.

Стратегія поведінки. Врахуйте, що такі люди образливі і схильні до емоційних зривів. Не варто критикувати їх у відкриту: вони це сприймають болісно.

ТАКТИЧНИЙ

Працівники цього типу особистості дуже стримані та обережні, вони не люблять змін і довго приймають рішення, адже все обмірковують та обережно зважують. У них можуть виникнути проблеми зі спілкуванням у колективі, але на таких посадах як бухгалтер і програміст вони відчувають себе на своєму місці. Їм немає рівних в цих професіях, адже цифри — це стихія особистостей третього типу.

Стратегія поведінки. Не варто на них тиснути і змушувати швидко приймати рішення. Дозвольте їм діяти поступово, щоб вони не відчували себе перевантаженими.

СИСТЕМАТИЧНИЙ

Колеги цього типу особистості не люблять зміни, авантюри і нести відповідальність. Вони воліють плисти за течією. Ці працівники спокійні та виконавчі, тому їм підходить рутинна, монотонна і одноманітна робота, яка для інших — просто тортури.

Стратегія поведінки. Не чекайте від них ініціативи. Такі особистості добре виконують дані їм вказівки, але варто чітко роз'яснити, що від них вимагається.

 


СИТУАЦІЙНЕ ЗАВДАННЯ 5. Ви працюєте адміністратором, вам пропонується визначити кадрову політику та стратегію розвитку підприємства при організації прийому громадян на роботу. Після закінчення виконання завдання слід сформувати та презентувати кейс на основі проблемних питань і продемонструвати власну презентацію процесу організації прийому громадян на роботу.

ЗМІСТ КЕЙСУ

Проблемні питання у теоретичному викладі:

 1. Правові основи прийому громадян на роботу.
 2. Подання документів.
 3. Ознайомлення з документами. Проведення співбесіди.
 4. Погодження умов трудового договору.
 5. Визначення форми трудового договору.
 6. Оформлення трудового договору (контракту).
 7. Реєстрація наказу.
 8. Взяття працівника на облік.
 9. Додаткові умови прийняття на роботу.

ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА

Завдання 1: Визначте, для якої з рис особистості працівника: вправності, комунікабельності, ініціативності характерний кожен із 3-х типів мотивації особистості:

1)мотивація досягнення успіху, прагнення утвердити своє «я», отримати визнання на діловому та професійному рівні;

2)поєднання високої якості виконання з уникненням невдач; прагнення діяти в межах своєї компетентності; бути обережним, уважним; обмеження своєї відповідальності (не бере на себе більше, ніж слід);

3)прагнення до створення сприятливого емоційного клімату; до спільного виконання завдань; бажання привертати увагу оточуючих, викликати у них схвалення, заохочення.

Завдання2: На основі проведення ділових бесід з персоналом підприємства бази-практики сформувати вміння вести такі бесіди, проаналізувати основні задачі, котрі вирішуються в ході проведення ділових бесід (на прикладі різних ситуацій), відпрацювати навички використання різноманітних категорій запитань при проведенні ділових бесід. Для вирішення цього завдання, пропонується ряд етапів:

Етап 1.  Провести пошук, відбір підприємливих, ініціативних, творчих співробітників;

Провести відбір професіоналів з високим авторитетом, соціальним визнанням і статусом;

Визначити пріоритет у відборі вузьких професіоналів, спеціалістів, здатних точно і якісно виконати завдання.

Етап 2.  Визначити, які з типів питань наведених нижче, будуть найбільш ефективними в наступних ситуаціях:

А. Опитування громадської думки про політичних лідерів, що викликають найбільшу довіру.

Б. Проведення бесіди при прийомі на роботу з вкрай сором’язливим претендентом.

В. Прагнення наукового керівника допомогти аспіранту (студенту) у складанні індивідуального плану дослідницької (навчальної) роботи.

Г. Бажання керівника зрозуміти справжні причини конфлікту між його підлеглими.

Заключні питання – використовуються при завершенні розмови, якщо важливо підкреслити рівноправність співрозмовників, шанобливе ставлення між ними або ще раз уточнити зміст досягнутих домовленостей.

Закриті питання – питання з жорсткою структурою, на них можна відповісти просто «так» чи «ні» або кількома словами.

Дзеркальні питання – питання, побудовані на повному повторенні відповіді співрозмовника або на повторенні ключових слів у його відповіді, спрямовані на те, щоб досягти справжнього розуміння його почуттів, переживань, стану.

Зондувальні питання – питання, націлені на отримання необхідної інформації про співрозмовника для того, щоб вирішити, в якому напрямку діяти; до них вдаються в ситуації, коли співрозмовнику причини його власної поведінки або емоційного стану або не зрозумілі, або він не хотів би про них говорити.

Контрольні питання – питання, націлені на перевірку достовірності відповідей.

Непрямі питання – використовуються в тих випадках, коли є побоювання, що на пряме запитання людина не буде відповідати щиро.

Відкриті питання – питання з не дуже жорсткою структурою, припускають свободу у виборі відповіді й починаються зі слів «що», «як», «навіщо», «чому» тощо.

Проблемна бесіда – вид ділової бесіди, причиною якої є прогалини в діяльності співробітника й необхідність критичної оцінки його роботи. У процесі підготовки проблемної розмови керівник повинен заздалегідь відповісти на питання про сенс, цілі, результати, засоби й методи вирішення проблеми, прагнучи до того, щоб у ході бесіди підлеглий прийняв позицію керівництва. Для того, щоб уникнути розмови у формі «розносу» й провести її конструктивно, не викликаючи непотрібної ворожості з боку співробітника, не змушуючи його займати оборонну позицію, бесіду слід будувати, дотримуючись наступної черговості у повідомленні інформації: повідомлення, що містить позитивну інформацію про діяльність співробітника; повідомлення критичного характеру; повідомлення похвально-повчального характеру. Необхідно бути конкретним й уникати незрозумілих зворотів типу «Ви зробили не те, що потрібно» і т.п.; критикувати виконання завдання, а не особистість.

Уточнювальні питання – питання, що йдуть за вже поставленими, уточнюючи чи перевіряючи сказане.

Естафетні питання – питання з метою підтримки й продовження діалогу, використовуються для того, щоб перехід від однієї теми до іншої в процесі бесіди виглядав логічним і психологічно доречним.

Етап 3: Запропонуйте кому-небудь з одногрупників зробити повідомлення, яке містило б прихований мотив. Наприклад, він стверджує, що йому дуже цікаво працювати на даному підприємстві; насправді йому потрібний виробничий стаж для участі в конкурсі на посаду спеціаліста у філії іноземної фірми. У процесі бесіди з цією людиною постарайтеся визначити його прихований мотив.

Етап 4. Ознайомитись з тезами до співбесіди при прийманні на роботу; підготуватись до можливої ролі роботодавця; підготуватись до можливої ролі претендента; провести співбесіду при прийманні на роботу.

Етап 5. Провести анкетування для визначення професійних намірів

ПТНЗ_______________Група_______Стать _______________ ПІБ __________________________

Професії батьків: ______________________________________

1. Чим ви думаєте займатися після закінчення школи?

1) продовжити навчання;

2) знайти роботу до душі;

3) створити сім’ю;

4) чим-небудь ще (напишіть)___________________________

5) не маю планів.

2. Чи вибрали ви професію? Якщо так, то яку? ________________

3. Що ви знаєте про свою майбутню професію? Напишіть.

1) предмет, зміст та умови праці __________________________

2) професійно важливі якості _____________________________

3) де можна отримати цю професію ________________________

4) необхідність цієї професії на ринку праці: так, ні, не впевнений, не знаю (підкресліть).

4. Якщо не вибрали, то чому?

1) погано знаю світ професій;

2) погано знаю свої можливості;

3) не можу вибрати з кількох варіантів;

4) не знаю, як вибирати професію.

5) інше________________________________________

5. Прочитайте. Підкресліть те твердження, що відображає Ваше ставлення.

1) Ви уникаєте думати про те, що буде, коли закінчиться школа.

2) Вам здається, що все вирішиться само собою.

3) Ви пускаєте все на самоплив, гадаючи, що від долі не втечеш.

4) Ви не думаєте про завтрашній вибір, тому що у Вас є авторитетні друзі/батьки (підкресліть хто).

5) Ви не любите приймати рішення, і Вас влаштовує, що вони зроблять це за Вас.

6) Ви використовуєте будь-яку можливість, щоб дізнатись більше про себе і про світ професій.

7) Вам цікаво виконувати те, що ніколи не доводилося.

8) Ви знаєте, що можливості людини багатогранні і хочете знати свої можливості.

7) у Вас є впевненість, що ви можете вирішити питання вибору професії власними силами.

6. Як Ви готуєте себе до вибраної професії?

1) працюєте над розвитком системи знань, умінь і навичок, необхідних для цієї професії;

2) виховуєте в собі загальні позитивні якості (працелюбність, самостійність у праці, наполегливість тощо);

3) розвиваєте спеціальні якості, необхідні для вибраної професії;

4) виконуєте професійні спроби;

5) не думаю про це.

7. На що Ви орієнтувалися, вибираючи професію?

1) можливість відпочинку;

2) престижність професії;

3) хороша зарплата;

4) цікава та змістовна робота;

5) принести користь суспільству;

6) пошук прекрасного;

7) допомога іншим людям;

8) схвалення рідних;

9) турбота про власне здоров’я;

10) можливість спілкування;

11) вплив на оточуючих і повага людей.

8. Ваші успіхи в навчанні: Бали

1) вчився погано із самого початку, а зараз ще гірше; 6-4

2) спочатку вчився добре, зараз – гірше; 8-5

3) увесь час вчився посередньо; 6-9

4) вчусь добре тільки з окремих предметів; 8-12

5) завжди вчився добре. 8-12

9. Чи подобається Вам вчитися?

1) не подобається, важко засвоюю матеріал;

2) важко через погану пам’ять і втомлюваність;

3) не цікаво, пропускаю уроки;

4) коли допомагали батьки – подобалось, а зараз – ні;

5) вчитися – ні, а спілкуватися з друзями в школі – так;

6) не дуже через одноманітність викладання;

7) може і подобалось би, якби не конфлікти з викладачами;

8) подобаються окремі предмети, з яких можу виявити себе;

9) подобається дізнаватися про нове, розвивати творчі здібності;

10) не знаю, вчусь тому, що так потрібно всім;

11) інше (напишіть) _________________________________

10. Вибір моїх захоплень визначається:

1) збігом з ідеалами;

2) бажанням набути знань, навичок;

3) порадами батьків;

4) порадами вчителів;

5) порадами друзів;

6) випадковістю;

7) бажанням самоствердитися;

8) не задумувався.

11. Чому Ви надаєте перевагу у вільний час?

1) навчанню;

2) суспільній роботі;

3) допомозі батькам;

4) догляду за молодшими і хворими;

5) телевізору, радіо;

6) комп’ютеру;

7) книгам, журналам, газетам;

8) спілкуванню з друзями;

9) відвідуванню музеїв, театрів, виставок;

10) спорту, активному відпочиноку;

11) відвідуванню кафе, дискотек;

12) нічого не роблю;

13) інше (напишіть) ___________________________

12. У якій галузі професійної діяльності Ви можете добитися успіху?

1) мови, історія, література;

2) математика, фізика, хімія;

3) виробництво, транспорт, будівництво;

4) економіка, бізнес;

5) спорт;

6) педагогічна, виховна робота;

7) медицина, охорона здоров’я;

8) культура;

9) організаторська діяльність;

10) військова сфера;

11) сфера обслуговування;

12) сільське господарство;

13) поки що не знаю, на що здатен;

14) інше (напишіть) ___________________________


СИТУАЦІЙНЕ ЗАВДАННЯ 6: Ви працюєте адміністратором, вам пропонується проаналізувати принцип роботи з вхідною-вихідною кореспонденцією підприємства. Після закінчення виконання завдання слід сформувати та презентувати кейс на основі проблемних питань і продемонструвати власну презентацію процесу роботи з вхідною-вихідною кореспонденцією.

ЗМІСТ КЕЙСУ

Проблемні питання у теоретичному викладі:

 1. Приймання документів
 2. Попередній розгляд документів.
 3. Реєстрація документів.

ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА

Завдання 1. Ви секретар конкурсної комісії. Конкурс проводиться на краще володіння комп’ютерною клавіатурою. Крім теоретичних знань, оцінюється швидкість набору тексту, грамотність, технічність. У конкурсі взяло участь 5 конкурсантів. За результатами конкурсу перемогла Іванова. Скласти проект протоколу засідання конкурсної комісії

Завдання 2. Продемонструвати процес реєстрації документації в програмі «Реєстрація документів організації 3.2»

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

 1. Програму «Реєстрація документів організації 3.2» можна скачати за посиланням http://araxgroup.ru/content/view/100/48/

 

.

 


СИТУАЦІЙНЕ ЗАВДАННЯ 7: Ви працюєте адміністратором, вам пропонується покращити імідж підприємства. Після закінчення виконання завдання слід сформувати та презентувати кейс на основі проблемних питань і продемонструвати власну презентацію з пропозиціями покращення іміджу підприємства.

 

ЗМІСТ КЕЙСУ

 

Проблемні питання у теоретичному викладі:

 1. Поняття іміджу організації.
 2. Види і складові елементи іміджу підприємства.
 3. Формування іміджу підприємства

ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА

Завдання 1. Оберіть із наведеного нижче переліку ті види реклами, які, на Вашу думку, є найбільш ефективними на даному підприємстві. Опишіть способи, за допомогою яких дані види реклами Ви б хотіли виготовити і використати для інформування та сприяння зацікавленості споживачів. Виготовити один із видів реклами.

Перелік видів рекламної продукції

 

 


- аеростат (рекламний);

- біжуча стрічка (табло);

- білети (-запрошення, на транспорті);

- бланк листа;

- бланк запрошення;

- бланк наказу (розпорядження);

- блокнот;

- брелок («відкривачка», «карабін», прозорий);

 • буклет

- варіант оформлення приміщення (інтер’єру);

- відеофільм;

- візитівка;

- вітрина;

- вкладка вітальна (рекламка, пам’ятка);

- вивіска на будівлі;

- вимпел;

- газета-реклама;

- голографічне зображення;

- демонстраційний ролик для комп’ютера;

- диплом;

- закладка;

- замітка рекламна;

- знак товарний;

- значок;

- інтерв’ю;

- календарі (щоденники настільні, кишенькові, плакати);

- каталог генеральний;

- каталог на групу товарів;

- кепка (бейсболка);

- кіно- або телефільм;

- книжка (обкладинка) записна або телефонна;

- конверт, бандероль;

- конструкція упаковки, тари;

- коробка сірникова;

- купон відривний;

- листівка рекламна;

- логотип;

- майка;

- макет товару;

- музична заставка;

- мультивізійні плакати (зображення на гранях трьох-, чотирьохгранних призм, що обертаються електродвигуном);

- наклейки;

- обкладинки видання;

- одяг фірмовий персоналу;

- оформлення упаковки і тари;

- оголошення;

- пакет (поліетиленовий, для дискет);

- пакувальний папір;

- папка-реєстратор; - печатка; - поліекран;  - прес-реліз.СИТУАЦІЙНЕ ЗАВДАННЯ 8: Ви працюєте адміністратором. Запропонуйте власний дизайн службового приміщення та робочого місця адміністратора. Обґрунтуйте Ваш вибір. Після закінчення виконання завдання слід сформувати та презентувати кейс на основі проблемних питань і продемонструвати власну презентацію дизайну службового приміщення та робочого місця адміністратора.

ЗМІСТ КЕЙСУ

Проблемні питання у теоретичному викладі:

 1. Сутність і види офісів.
 2. Вимоги до виробничого обладнання, офісної техніки, робочого місця адміністратора, зони обслуговування відвідувачів.
 3. Стильові концепції інтер’єру сучасного офісу
 4. Офісний Фен-шуй

ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА

Завдання 1. За допомогою прикладної програми «Астрон Дизайн 3D» спроектувати макет офісного приміщення та робочого місця адміністратора, який включатиме облаштування інтер’єру, розстановку меблів в т.ч. робочого столу, обладнання (перелік основних предметів), освітлення.

Завдання 2. Зробіть макет робочого місця адміністратора, який включатиме оформлення інтер’єру, меблі, обладнання (перелік основних предметів).


СИТУАЦІЙНЕ ЗАВДАННЯ 9: Ви працюєте адміністратором, Вам пропонується охарактеризувати стиль одягу представників та співробітників підприємства. Після закінчення виконання завдання слід сформувати та презентувати кейс на основі проблемних питань і продемонструвати презентацію стилю одягу ділової жінки.

ЗМІСТ КЕЙСУ

Проблемні питання у теоретичному викладі:

 1. Поняття і складові елементи фірмового стилю.
 2. Сутність, форми, завдання корпоративного дрес-коду

ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА

Завдання 1. Підберіть для себе одяг, який Ви б одягли у свій перший робочий день на посаді адміністратора. Опишіть його. Поясніть, чому Ви обрали саме такий одяг.

Завдання 2. Підберіть одяг та аксесуари для вечірнього ділового прийому. Опишіть його. Поясніть, чому Ви обрали саме такий одяг.

 

 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

 1. Програми Virtual Fashion Professional; Ассоль-дизайн (для моделювання одягу) можна скачати за посиланням http://soft.mydiv.net/win/files-Virtual-Fashion-Professional.html. Сервіс Looklet являє собою справжню студію стилю. Будь-який створений тут образ ви можете зберегти або використовувати в інших додатках Looklet. Підібрати гардероб пропонують і інші віртуальні примірочні, наприклад, Metail, HM, KnickerPicker і Fits.me.


СИТУАЦІЙНЕ ЗАВДАННЯ 10: Ви працюєте адміністратором, вам пропонується розробити алгоритм роботи з автоматизації документообігу в офісі підприємства. Після закінчення виконання завдання слід сформувати та презентувати кейс на основі проблемних питань і продемонструвати власну презентацію алгоритму роботи з автоматизації документообігу в офісі

ЗМІСТ КЕЙСУ

Проблемні питання у теоретичному викладі:

 1. Загальна характеристика систем документообігу підприємства.
 2. Концепція електронного офісу
 3. Системи керування документами
 4. Системи автоматизації ділових процедур

ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА

Завдання 1. Продемонструвати алгоритм роботи з автоматизації документообігу у програмі «ДЕЛО»

 

 

 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

 1. Програму «ДЕЛО» можна скачати за посиланням http://www.eos.com.ua/eos/ru/products/delo/

СИТУАЦІЙНЕ ЗАВДАННЯ 11: Ви працюєте адміністратором і у своїй роботі застосовуєте професійне спілкування та етику. Розкрийте способи ділового спілкування та професійної етики в діяльності адміністратора підприємства. Після закінчення виконання завдання слід сформувати та презентувати кейс на основі проблемних питань і продемонструвати власну презентацію, яка розкриває способи ділового спілкування та професійної етики в діяльності адміністратора.

ЗМІСТ КЕЙСУ

Проблемні питання у теоретичному викладі:

1.      Поняття та види спілкування.

2.      Поняття про ораторську (риторичну)компетенцію:

3.      Стилі та моделі ділового спілкування:

ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА

Завдання 1. Проведіть короткотривалий тренінг зі своїми одногрупниками за таким планом: Встаньте в коло й по черзі давайте відповіді на відкриті запитання.

 1. Чого ви досягли у своєму професійному житті?
 2. Чого ви бажаєте досягти в найближчому майбутньому?

Завдання 2.Пройдіть анкетування за нищенаведеним зразком.

АНКЕТА «ЯКІР КАР’ЄРИ»

(Методика Е.Шейна)


з/п

Питання анкети

Оцінка від 1 до 10 балів

1

Бажання будувати кар’єру в рамках конкретної професійної сфери

 

2

Бажання спостерігати, керувати і впливати на людей

 

3

Мати можливість робити все по своєму і не обмежуватись правилами любої організації

 

4

Мати постійне місце роботи з гарантованим окладом та пакетом соціального захисту

 

5

Застосовувати свої вміння спілкуватися на користь людям, допомагати іншим

 

6

Працювати над проблеми, які уявляються майже не вирішуваними

 

7

Вести такий спосіб життя, в якому інтереси сім’ї та кар’єри рівнозначні

 

8

Створювати та будувати дещо, що буде моєю власною ідеєю чи розробкою

 

9

Вибір роботи за спеціальністю проти вищої посади, непов’язаної з моєю спеціальністю

 

10

Бути першим керівником в організації

 

11

Мати роботу непов’язану з режимом чи іншими організаційними обмеженнями

 

12

Працювати в організації, що забезпечить мені стабільність на довгий період часу

 

13

Застосовувати свої вміння та здібності на те, щоб зробити світ кращим

 

14

Змагатися з іншими та перемагати

 

15

Будувати кар’єру, яка дозволить мені не змінювати мій спосіб життя

 

16

Створити нове комерційне підприємство

 

17

Присвятити своє життя обраній професії

 

18

Зайняти високу керівну посаду

 

19

Мати роботу, яка дає максимум свободи і автономії у виборі характеру занять, часу виконання, тощо

 

20

Вибір місця проживання проти переїзду пов’язаного з підвищенням по службі

 

21

Мати можливість використовувати свої вміння і талант для слугування високій меті

 

22

Єдина дійсна ціль моєї кар’єри – знаходити і вирішувати важкі проблеми незалежно від сфери їх виникнення

 

23

Я завжди намагаюсь приділяти однакову увагу моїй сімї та кар’єрі

 

24

Я завжди знаходжусь в пошуку ідей, які дозволять мені розпочати і побудувати власну справу

 

25

Я погоджусь на керівну посаду тільки в тому випадку, якщо вона знаходиться в сфері моєї професійної компетенції

 

26

Я хотів би досягти такого позиціювання в організації, яке б дозволило мати можливість спостерігати за роботою інших та інтегрувати їх діяльність

 

27

В моїй професійній діяльності я віддаю перевагу своїй свободі та автономії

 

28

Для мене важливіше залишитися проживати в нинішньому місці ніж отримати підвищення чи нову роботу в новій країні

 

29

Я завжди шукав роботу, яка б могла приносити користь іншим

 

30

Змагання та виграш – це найбільш важливі сторони моєї кар’єри

 

31

Кар’єра має зміст тільки в тому випадку, якщо вона дозволяє жити, так як мені подобається

 

32

Підприємницька діяльність складає центральну складову моєї кар’єри

 

33

Я б скоріше залишив організацію, ніж став займатися роботою поза професійною сферою

 

34

Я буду вважати, що досяг успіху в моїй кар’єрі тільки тоді, коли стану керівником вищого рівня в значній компанії

 

35

Я не хочу, щоб мене обмежувала якась організація чи світ бізнесу

 

36

Я віддам перевагу  роботі в тій організації, яка забезпечить довгостроковий контракт

 

37

Я хотів би присвятити свою кар’єру досягненню важливої та корисної цілі

 

38

Я вважатиму себе успішним тільки в умовах постійного вирішення важких проблем чи в ситуації змагання

 

39

Вибрати та підтримувати певний спосіб життя важливіше ніж досягти успіху в кар’єрі

 

40

Я завжди хотів заснувати та побудувати власний бізнес

 

41

Я віддаю перевагу роботі, яка не пов’язана з відрядженнями

 

 

ІНТЕРПРЕТАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ОБРОБКИ АНКЕТИ

 1. Ключ до обробки анкети

Кар’єрна орієнтація

Номера питань

Кількість питань

Професійна компетентність

1, 9, 17, 25, 33

5

Менеджмент

2, 10, 18, 26, 34

5

Автономія  (незалежність)

3, 11, 19, 27, 35

5

Стабільність роботи та місця проживання

4, 12, 20, 28, 36,41

6

Слугування добру

5, 13, 21, 29, 37

5

Виклик

6, 14, 22, 30, 38

5

Інтеграція стилів життя

7, 15, 23, 31, 39

5

Підприємництво

8, 16, 24, 32, 40

5

 1. Обробка відповідей: Кожне визначене в анкеті твердження  оцінюється від 1 до 10 балів: повне погодження – 10 балів, незгода – 1 бал. Щоб визначити пріоритетну компетенцію потрібно спочатку сумувати бали за кожною компетенцією (номера питань визначені в ключі для обробки анкет) та розділити їх на кількість питань, а потім обрати найбільшу за балами. В деяких випадках пріоритетною є не одна, а кілька компетенцій.
 2.   Інтерпретація результатів: Якорі кар’єрної орієнтації
 •     Професійна компетентність - наявність здібностей і талантів у визначеній сфері ( наукові дослідження, технічне проектування, фінансовий аналіз, і т.д.). Такі установки характерні для амбіційних людей, які бажають визнання своїх талантів. Досягти значних професійних успіхів, стати майстрами своєї справи. Вони не намагаються управляти іншими людьми, та виконують названу функцію тільки в рамках своєї компетенції.
 •     Менеджмент – наявність аналітичних, комунікаційних навиків, емоційної врівноваженості, орієнтації  на повну відповідальність за кінцевий  результат. Такі люди націлені на посаду, яка буде пов’язана з управлінням різними сферами діяльності компанії.
 •     Автономія (незалежність) - виражена потреба в звільнені від обмежень організаційних правил, норм. Стандартів.
 •     Стабільність – потреба в безпеці і стабільності. Такі люди можуть бути талановитими, займати високі посади, але відмовляться від підвищення по службі, якщо це буде пов’язано з ризиком та незручностями щодо зміни роботи чи місця проживання.
 •     Слугування добру – основні цінності: робота з людьми, слугування людству, допомога людям, бажання зробити світ кращим.
 •     Виклик – основні цінності: конкуренція, перемога над іншими, вирішення складних проблем, подолання перешкод, тощо.
 •     Інтеграція стилів життя – бажання збалансованого об'єднання різних сторін свого життя.
 •     Підприємництво – намагання створювати нове, готовність до ризику, бажання долати перешкоди. Такі люди не хочуть працювати на інших, бажають створити свою справу.

Завдання 3. Змоделюйте виробничу ситуацію обговорення… Той, кому було поставлено запитання, відповівши на нього, формулює питання до наступного. Так до тих пір, поки в ролі відповідаючого і того, хто запитує, не виступить кожен член групи. Тренінг завершується обговоренням переваг і недоліків відкритих питань. У яких ситуаціях більш ефективні відкриті питання і в яких закриті? Які побічні несприятливі ефекти питань того й іншого типу?


СИТУАЦІЙНЕ ЗАВДАННЯ 12: Ви працюєте адміністратором. Вам пропонується розкрити правила ділового етикету при проведенні телефонних розмов адміністратора підприємства. Після закінчення виконання завдання слід сформувати та презентувати кейс на основі проблемних питань і продемонструвати власну презентацію, яка розкриває правила ділового етикету при проведенні телефонних розмов адміністратора.

ЗМІСТ КЕЙСУ

Проблемні питання у теоретичному викладі:

 1. Етапи підготовки і проведення службової телефонної розмови
 2. Техніка мовлення телефонної розмови
 3. Правила ведення ділової телефонної розмови

ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА

Завдання 1. Змоделюйте виробничу ситуацію, коли вам телефонують.

Завдання 2. Змоделюйте виробничу ситуацію, коли ви телефонуєте

Завдання 3. Продемонструйте етапи прийому телефонограми.


СИТУАЦІЙНЕ ЗАВДАННЯ 13: Ви працюєте адміністратором. Вам пропонується розкрити вимоги складання, формування та оформлення номенклатури справ підприємства. Після закінчення виконання завдання слід сформувати та презентувати кейс на основі проблемних питань і продемонструвати власну презентацію, яка розкриває вимоги складання, формування та оформлення номенклатури справ підприємства.

ЗМІСТ КЕЙСУ

Проблемні питання у теоретичному викладі:

1.      Розроблення та складання номенклатури справ

2.      Вимоги до номенклатури.

3.      Зведена номенклатура справ.

4.      Формування та зберігання справ

ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА

Завдання 1. Продемонструйте принцип роботи з номенклатурою справ підприємства.

Завдання 2. Опишіть особливості формування у справи окремих видів документів


СИТУАЦІЙНЕ ЗАВДАННЯ 14: Ви працюєте адміністратором. Розкрийте особливості роботи з офісною технікою підприємства. Після закінчення виконання завдання слід сформувати та презентувати кейс на основі проблемних питань і продемонструвати власну презентацію, яка розкриває особливості роботи з офісною технікою підприємства.

ЗМІСТ КЕЙСУ

Проблемні питання у теоретичному викладі:

 1. Загальна характеристика офісної техніки.
  1.      Комунікаційна техніка
  2.      Копіювально-множильна техніка
  3.      Багатофункціональні пристрої
  4.      Шредери, ламінатори
  5.      Новинки офісної техніки

ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА

Завдання 1. Відпрацювати навички роботи з офісною технікою, а саме:

 • Телефон, міні АТС. (автонабір і автодозвон, запис повідомлень автовідповідача)
 • Відправка–прийом текстових повідомлень за допомогою стільникового телефону.
 • Диктофон.
 • Фотоаппарат.
 • Ксерокс.
 • Принтер.
 • Сканер.
 • Шредер.
 • Ламінатор.
 • Біндер.

СИТУАЦІЙНЕ ЗАВДАННЯ 15: Ви працюєте адміністратором. Вам потрібно розкрити правила оформлення документів з господарсько-договірної діяльності підприємства. Після закінчення виконання завдання слід сформувати та презентувати кейс на основі проблемних питань і продемонструвати власну презентацію, яка розкриває правила роботи документів з господарсько-договірної діяльності.

ЗМІСТ КЕЙСУ

Проблемні питання у теоретичному викладі:

 1. Загальна характеристика господарсько–договірних документів.
  1. Оформлення та складання договорів.
  2. Оформлення та складання трудових угод.
  3. Складання та оформлення контрактів.

ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА

Завдання 1. Складіть текст договорів:

 • між установами про оренду приміщення;
 • про матеріальну відповідальність за товарно-матеріальні цінності;
 • між юридичними особами про виконання будівельно-монтажних робіт.

Завдання 2. Напишіть частину контракту «Учень зобов’язується», доповнивши початки фраз: Оволодіти всіма видами ...; Сумлінно виконувати обов’язки ...; Приступити у місячний термін до ...

Завдання 3. Продумайте і запишіть частину контракту “Інші умови контракту”, дописавши речення:

 • Контракт про оплату за навчання має бути... . Зарахування на перший (чи відповідний) курс проводиться... .
 • У разі відрахування учня з училища за незадовільне навчання або за порушення Правил внутрішнього розпорядку, кошти, які... .
 • За несвоєчасні взаєморозрахунки винна сторона сплачує потерпілій пеню... .

Завдання 4. Відредагуйте уривки з договорів.

 • НВП «Смарагд» в особі директора Клеванського Генадія Григорійовича , діючого на підставі Статуту підприємства, який в подальшому іменується «продавець», з одного боку та ООО «Плай» в особі заступника директора Степанюк Валентини Павлівни, що діє на підставі Устава, надалі названого «покупець», з іншого боку, уклали цей Договір про наступне:…
 • Оплата проводиться в гривнах на розрахунковий рахунок Продавця, згідно п.п. 3.1. даного Договору.
 • Датою поставки рахується дата отримання товару Покупцем.
 • За порушення терміна передачі товару у власність Покупця по вині Продавця, згідно п.4.1. даного Договору, Продавець сплачує на користь Покупця пеню в розмірі подвійної облікової ставки національного банку України.
 • Усі суперечки між Сторонами, з яких не було досягнуто згоди, вирішуються у відповідності до законодавства України в господарському суді .
 • Будь-які зміни та доповнення до даного Договору фіксуються у письмовій формі, підписуються обома Сторонами і являються невід’ємною частиною даного Договору.
 • Якість молочних товарів повинна відповідати вимогам діючих стандартів, підтверджуватися якісним посвідченням завода-виробника чи сертифікатом якості.

СИТУАЦІЙНЕ ЗАВДАННЯ 16: Ви працюєте адміністратором. Охарактеризуйте особливості складання та оформлення різних видів довідок за місцем вимоги підприємства. Після закінчення виконання завдання слід сформувати та презентувати кейс на основі проблемних питань і продемонструвати власну презентацію, яка характеризує особливості складання та оформлення різних видів довідок за місцем вимоги

ЗМІСТ КЕЙСУ

Проблемні питання у теоретичному викладі:

 1. Довідки - їхні види та правила оформлення.
  1. Довідка службового характеру
  2. Довідка, що підтверджує факт навчання
  3. Довідка, що підтверджує факт роботи й розмір заробітної плати
  4. Довідка-виклик на екзаменаційну сесію
  5. Довідка про доходи
  6. Довідка про склад сім’ї

ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА

Завдання 1. Продемонструйте складання та оформлення особових довідок.

Завдання 2. Продемонструйте складання та оформлення службових довідок.


СИТУАЦІЙНЕ ЗАВДАННЯ 17: Ви працюєте адміністратором. Вам пропонується підготувати та оформити службове відрядження керівника підприємства. Після закінчення виконання завдання слід сформувати та презентувати кейс на основі проблемних питань і продемонструвати власну презентацію, яка демонструє підготовку та оформлення службового відрядження керівника.

ЗМІСТ КЕЙСУ

Проблемні питання у теоретичному викладі:

 1. Службові відрядження та їх характерні ознаки
 2. Загальні правила оформлення відряджень
  1. Оформлення відрядження в межах України
  2. Оформлення відрядження за кордон
 3. Порядок підготування оформлення відряджень

ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА

Завдання 1. Підготувати та оформити документи на службове відрядження керівника в межах України.

Завдання 2. Підготувати та оформити документи на службове відрядження керівника за кордон.


СИТУАЦІЙНЕ ЗАВДАННЯ 18: Ви працюєте адміністратором. Охарактеризуйте особливості складання та оформлення довідково-інформаційних документів підприємства. Після закінчення виконання завдання слід сформувати та презентувати кейс на основі проблемних питань і продемонструвати власну презентацію, яка характеризує особливості складання та оформлення довідково-інформаційних документів

ЗМІСТ КЕЙСУ

Проблемні питання у теоретичному викладі:

 1. Довідково-інформаційні документи – як різновид офіційних документів на підприємстві
 2. Оформлення довідково-інформаційних документів
  1. Протокол. Витяг з протоколу
  2. Пояснювальні, доповідні та службові записки
  3. Службові листи
  4. Акт
  5. План роботи. Звіт. Відгук

ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА

Завдання 1. Продемонструйте складання та оформлення довідково-інформаційних документів.


СИТУАЦІЙНЕ ЗАВДАННЯ 19: Ви працюєте адміністратором. Охарактеризуйте особливості складання та оформлення організаційних документів підприємства. Після закінчення виконання завдання слід сформувати та презентувати кейс на основі проблемних питань і продемонструвати власну презентацію, яка характеризує особливості складання та оформлення організаційних документів

ЗМІСТ КЕЙСУ

Проблемні питання у теоретичному викладі:

 1. Організаційні документи – як різновид офіційних документів на підприємстві
 2. Мова і стиль організаційних документів
 3. Оформлення організаційних документів:
  1. Положення
  2. Статут
  3. Інструкція
  4. Правила

ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА

Завдання 1. Продемонструйте складання та оформлення організаційних документів.


СИТУАЦІЙНЕ ЗАВДАННЯ 20: Ви працюєте адміністратором. Охарактеризуйте особливості роботи по складанню та оформленню картотеки документів підприємства. Після закінчення виконання завдання слід сформувати та презентувати кейс на основі проблемних питань і продемонструвати власну презентацію, яка характеризує особливості роботи по складанню та оформленню картотеки документів.

ЗМІСТ КЕЙСУ

Проблемні питання у теоретичному викладі:

 1. Інформаційно-довідкова робота з документами
 2. Традиційна форма пошуку документів
 3. Автоматизована система пошуку документів

ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА

Завдання 1. Продемонструйте принцип роботи з картотекою документів підприємства.

 

 

 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

 1. Програма призначена для ведення електронної картотеки. Передбачена можливість помічати кожну картку одночасно декількома ключами і здійснювати пошук карток за ключами. Програму можна скачати за такими посиланнями: Скачать — «Электронная картотека v3.0» Source: https://www.trizway.com/art/cards/212.html

СИТУАЦІЙНЕ ЗАВДАННЯ 21: Ви працюєте адміністратором. Охарактеризуйте принцип роботи з документування звернень громадян підприємства. Після закінчення виконання завдання слід сформувати та презентувати кейс на основі проблемних питань і продемонструвати власну презентацію, яка характеризує принцип роботи з документування звернень громадян

ЗМІСТ КЕЙСУ

Проблемні питання у теоретичному викладі:

 1. Форми та методи роботи з питань забезпечення розгляду звернень громадян
 2. Організація роботи з усними зверненнями громадян

2.1  Графік прийому громадян

2.2 Реєстрація звернень громадян

2.3 Організація прийому громадян

 1. Оформлення та ведення справ

4 Організація роботи з письмовими зверненнями громадян

5 Контроль за виконанням законодавства при зверненні громадян

6 Законодавство про звернення

ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА

Завдання 1. Продемонструвати організацію роботи і усними зверненнями громадян.

Завдання 2. Продемонструвати організацію роботи з письмовими зверненнями громадян.

Завдання 3. Продемонструйте порядок роботи з електронними петиціями, як різновидом звернення громадян до органів влади.


СИТУАЦІЙНЕ ЗАВДАННЯ 22: Ви працюєте адміністратором. Розкрийте специфіку роботи адміністратора у мережі Інтернет. Після закінчення виконання завдання слід сформувати та презентувати кейс на основі проблемних питань і продемонструвати власну презентацію, яка розкриває специфіку роботи адміністратора у мережі Інтернет

ЗМІСТ КЕЙСУ

Проблемні питання у теоретичному викладі:

 1. Інтернет технології в роботі адміністратора.
 2. Засоби зв'язку в роботі адміністратора.

ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА

Завдання 1. Продемонструвати порядок роботи з поштовими сервісами.

Завдання 2. Організація роботи з хмарними технологіями (до прикладу, google-Диск)

 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

 1. Для демонстрації роботи з поштовими сервісами можна використати таке посилання http://cbs.rv.ua/dir/korisni_posilannja/poshtovi_servisi_novogo_pokolinnja/1-1-0-91

 


СИТУАЦІЙНЕ ЗАВДАННЯ 23: Ви працюєте адміністратором. Вам пропонується описати принцип роботи адміністратора у прикладних офісних програмах підприємства. Після закінчення виконання завдання слід сформувати та презентувати кейс на основі проблемних питань і продемонструвати власну презентацію, яка розкриває принцип роботи адміністратора у прикладних офісних програмах

ЗМІСТ КЕЙСУ

Проблемні питання у теоретичному викладі:

 1. Класифікація прикладного програмного забезпечення
 2. Робота секретаря з пакетом програм Microsoft Office:
  1. Текстовий редактор Word
  2. Електронні таблиці Excel
  3. Бази даних в Access
  4. Презентації PowerPoint
  5. Графічні редактори.

ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА

Завдання 1. Продемонструвати принцип роботи в прикладних офісних програмах.

Завдання 2. Продемонструвати етапи створення бази даних працівників підприємства бази-практики у програмі «Сотрудники предприятия 2.7.5».


СИТУАЦІЙНЕ ЗАВДАННЯ 24: Ви працюєте адміністратором. У своїй роботі Вам доводиться мати справу з конфіденційною документацією. Пропонується розкрити особливості роботи з документами, що містять комерційну таємницю. Після закінчення виконання завдання слід сформувати та презентувати кейс на основі проблемних питань і продемонструвати власну презентацію, яка розкриває особливості роботи з документами, що містять комерційну таємницю.

ЗМІСТ КЕЙСУ

Проблемні питання у теоретичному викладі:

 1. Сутність і завдання конфіденційного діловодства, його особливості.
 2. Поняття комерційної таємниці у чинному законодавстві.
 3. Підготовка переліку документів, що містять комерційну таємницю
 4. Методи захисту комерційної таємниці
 5. Облік документів, що містять комерційну таємницю
 6. Формування документів у справи
 7. Розсилання (відправлення) документів
 8. Доступ до документів, що містять комерційну таємницю, та користування ними
 9. Забезпечення збереженості документів, що містять комерційну таємницю
 10. Перевірка наявності документів, що містять комерційну таємницю
 11. Зняття грифа обмеженого доступу

ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА

Завдання 1. Продемонструвати принцип роботи з документами, що містять комерційну таємнию.

Завдання 2. Продемонструвати принцип роботи знищення документів, що містять комерційну таємницю.


СИТУАЦІЙНЕ ЗАВДАННЯ 25: Ви працюєте адміністратором. Яким чином долаєте конфліктні ситуації у роботі? Розкрийте шляхи вирішення конфліктів Після закінчення виконання завдання слід сформувати та презентувати кейс на основі проблемних питань і продемонструвати власну презентацію, яка розкриває шляхи вирішення конфліктних ситуацій у роботі.

ЗМІСТ КЕЙСУ

Проблемні питання у теоретичному викладі:

 1. Конфлікт, його причини та наслідки.
 2. Типи конфліктів
 3. Управління конфліктною ситуацією
 4. Міжособистісні стилі вирішення конфліктів.
 5. Запобігання конфліктів у колективі.

ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА

Завдання 1. Провести онлайн психологічний практикум, визначивши тип особистості за Д. Юнґом

Завдання 2. Провести онлайн опитування за Р.Кеттелом про тип темпераменту особистості

Завдання 3. Провести онлайн-діагностування агресивності за тестом Баса-Дарки.

Завдання 4. Змоделюйте конфліктну ситуацію на підприємстві бази практики шляхом прийняття на роботу нового співробітника. Знайдіть шляхи вирішення конфлікту.

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

 1. Запропоновані Інтернет-ресурси для проходження онлайн-тестування за Д. Юнґом: http://onlinetestpad.com/ru-ru/Go/Metodika-opredeleniya-tipa-kharaktera-po-K-YUngu-852/Default.aspx
 2. за Р.Кеттелом  http://test.msk.ru/psy2_test/test_kettella.htm
 3. за тестом Баса-Дарки http://onlinetestpad.com/ru-ru/Test/Oprosnik-Bassa-Darki-6/Default.aspx

 


СИТУАЦІЙНЕ ЗАВДАННЯ 26: Ви працюєте адміністратором. У процесі роботи Вам доводиться редагувати тексти службових документів. Розкрийте особливості роботи з коректурними знаками та вимоги до оформлення текстів службових документів. Після закінчення виконання завдання слід сформувати та презентувати кейс на основі проблемних питань і продемонструвати власну презентацію, яка демонструє процес редагування текстів службових документів за допомогою коректурних знаків.

ЗМІСТ КЕЙСУ

Проблемні питання у теоретичному викладі:

 1. Суть редагування в діловодстві та його призначення
 2. Роль основних логічних законів при редагуванні тексту документа
 3. Методика редагування і  техніка правки службових документів

ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА

Завдання 1. Продемонструйте процес правки коректурним знаками тексту службового документу.

Завдання 2. Продемонструйте процес редагування на ПК тексту службового документу.


СИТУАЦІЙНЕ ЗАВДАННЯ 27: Ви працюєте адміністратором. Охарактеризуйте особливості складання та оформлення розпорядчих документів підприємства. Після закінчення виконання завдання слід сформувати та презентувати кейс на основі проблемних питань і продемонструвати власну презентацію, яка характеризує особливості складання та оформлення розпорядчих документів

ЗМІСТ КЕЙСУ

Проблемні питання у теоретичному викладі:

 1. Розпорядча документація, її характеристика
 2. Етапи підготовки розпорядчих документів
 3. Правила оформлення розпорядчих документів

3.1. Наказ

3.2. Постанова

3.3. Розпорядження

3.4. Рішення

ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА

Завдання 1. Продемонструвати особливості складання та оформлення розпорядчих документів.

 

 

 

 

 


СИТУАЦІЙНЕ ЗАВДАННЯ 28: Ви працюєте адміністратором. Ознайомтеся зі стандартами, що стосуються умов праці і техніки безпеки, інструкціями, нормативами, що діють на підприємстві. На основі вихідних даних, нормативного законодавства та власних спостережень оцініть умови праці на робочому місці адміністратора підприємства та запропонуйте заходи щодо їх покращення. Після закінчення виконання завдання слід сформувати та презентувати кейс на основі проблемних питань і продемонструвати власну презентацію, яка ознайомлює зі стандартами, які діють на підприємстві.

ЗМІСТ КЕЙСУ

Проблемні питання у теоретичному викладі:

 1. Локальні (внутрішні) організаційно-правові документи
  1. правила внутрішнього трудового розпорядку;
  2. інструкції з охорони праці;
  3. штатний розпис;
  4. положення про структурні підрозділи (за наявності);
  5. посадові інструкції;
  6. положення про оплату праці;
  7. положення про преміювання;
  8. положення про винагороду за підсумками роботи за рік.

ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА

Завдання 1. Продемонструвати принцип роботи з організаційно-правовими документами на підприємстві.

 


СИТУАЦІЙНЕ ЗАВДАННЯ 29: Ви працюєте адміністратором. Охарактеризуйте складання та оформлення описів справ, що надходять для зберігання до архіву; проведення роботи по систематизації та передачі документів до архіву. Після закінчення виконання завдання слід сформувати та презентувати кейс на основі проблемних питань і продемонструвати власну презентацію, яка розкриває роботу по систематизації та передачі документів до архіву.

ЗМІСТ КЕЙСУ

Проблемні питання у теоретичному викладі::

 1. Організація архіву носіїв облікової інформації
 2. Еспертиза цінності документів, що здаються в архів
 3.  Порядок передачі справ до архіву
 4. Робота з електронним архівом.

ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА

Завдання 1. Продемонструвати роботу по систематизації та передачі документів до архіву в програмі «Архів».

 


СИТУАЦІЙНЕ ЗАВДАННЯ 30: Ви працюєте адміністратором і проводите ретельний облік працюючих на підприємстві.. Після закінчення виконання завдання слід сформувати та презентувати кейс на основі проблемних питань і продемонструвати власну презентацію, яка розкриває шляхи проведення обліку працюючих на підприємстві.

ЗМІСТ КЕЙСУ

Проблемні питання у теоретичному викладі:

 1. Класифікація особового складу підприємства
 2. Облік персоналу підприємства
 3. Облік використання робочого часу
 4. Функціональні можливості систем обліку персоналу

ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА

Завдання 1. Продемонструвати роботу з обліку персоналу на підприємстві на прикладі документів: особової картки, особової справи, штатно-посадової книги, алфавітної картки та ін.) в програмі «Сотрудники предприятия 2.7.5.»

 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

 1. Здійснити облік робочого часу у програмі http://hrliga.com/index.php?id=803&module=profession&op=view
Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Кас'янова Світлана Борисівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
doc
Додано
22 жовтня 2019
Переглядів
1173
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку