Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

"Соціалізація особистості"

Про матеріал
Розробка уроку "Соціалізація особистості" для учнів та вчителів при вивченні курсу "Людина і світ" в 11 класі
Перегляд файлу

К.З. «Юрївська БЗОШ І – ІІІ ступенів»

Приморського району

Запорізької області

 

 

 

 

 

Конспект уроку

з курсу «Людина і світ»

11 клас

(рівень стандарту)

На тему

«Соціалізація особистості»

 

 

 

Підготував:

вчитель історії та права

Якименко Вадим Сергійович

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 рік

Тема:     «Соціалізація особистості»

Мета :

Навчальна:

Ознайомити учнів із новими поняттями: «соціалізація», «агенти соціалізації», «молодіжна субкультура», «гендер», «фемінність», «маскулінність».

Пояснити учням як відбувається соціалізація особистості, які етапи соціалізації існують

Визначити основні характеристики молодіжних субкультур.

Розвиваюча:

Сприяти формуванню в учнів навичок спираючись на отримані знання, аргументувати та відстоювати власні погляди.

Розвивати вміння встановлювати причинно-наслідкові звязки шляхом відповіді на поставлені запитання в ході уроку.

Виховна:

Виховувати в учнів інтерес до вивчення предмету «Людина і світ».

Виховувати моральні  цінності, естетичні смаки, толерантність

Тип уроку: вивчення нового матеріалу з використанням ІКТ впродовж уроку

Поняття уроку: Соціалізація, агенти соціалізації, гендер, фемінність, молодіжна субкультура, маскулінність.

Засоби навчання:Шкільний підручник «Людина і світ» 11 клас Н.В.Назаренко, В.О.Воронянський. Харків, «Сиция»- 2012

Презентація на тему «Соціалізація особистості»

Мультимедійна дошка та проектор

Додаткова література: Я.О.Горбенко  Практичний довідник «Людина і світ», Харків, Видавничий дім «Весна»-2011

Матеріали Інтернету (www. osvita.ua)

Очікувані результати:

Після цього уроку учні зможуть:

• знати та застосовувати у розмові нові вищевказані поняття;

характеризувати етапи соціалізації особи;

вміти розрізняти молодіжні субкультури;

поглибити загальні знання з побудови суспільства, розвинути естетичні смаки;

Структура уроку

 1. Організаційний момент (привітання, перевірка відсутніх) – 1 хв.
 2. Мотиваційний момент – 2 хв.
 3. Засвоєння нових знань – 34 хв.
 4. Перевірка засвоєних знань – 5 хв.
 5. Висновки – 2 хв.
 6. Домашнє завдання – 1 хв.

Хід уроку

 1. Організаційний момент (привітання, перевірка відсутніх)
 2. Мотиваційний момент

Коли у світі народжується нова людина-починається її розвиток як соціальної істоти. Це цілий та багатогранний складний процес. Впродовж розвитку людини зустрічається маса інституцій, які і впливають на подальший хід формування в неї індивідуальних якостей, рис характеру та вцілому засвоєнню особою знань, умінь та зразків поведінки. Сьогодні Ви дізнаєтесь як саме відбувається становлення і розвиток особистості, та як саме сучасне суспільство впливає на пристосування людини до світу.

 1. Засвоєння нових знань

Епіграф уроку: «Людину можна розпізнати за оточенням,

у якому вона перебуває» (Дж.Свіфт)

Тема:     «Соціалізація особистості

План

1)Соціалізація та її етапи

2)Молодіжні субкультури

 

1)Соціалізація та її етапи

Розвиток будь-якої людини відбувається завдяки засвоєнню інформації, що допомагає вижити і пристосуватись до суспільства, у якому вона живе. Першими помічниками у цьому процесі стають рідні, члени родини-ті, хто знаходиться поруч. Потім дитина отримує досвід адаптації у дитячому садку, згодом у школі, різних гуртках чи секціях. Процес набуття досвіду життя в суспільстві називають – соціалізацією людини, а помічників, що допомагають засвоїти досвід – агентами соціалізації. В результаті соціалізації людина опановує норми поведінки і ціннісні орієнтації соціального середовища.

Соціалізація особистості може відбуватися:

 1.               У процесі формуванні особистості, коли дитина поступово пізнає саму себе і навколишній світ, адаптується до нього, отримуючи знання та знайомлячись із культурою даного суспільства.
 2.               Як соціалізація сформованої особистості, тобто включення в суспільні відносини дорослої людини, як наслідок зміни проживання.

Соціалізація людини відбувається в процесі взаємодії:

 • З іншими особистостями, як членами суспільства;
 • Із суспільством та соціальними інституціями (партіями, організаціями)

У результаті соціалізації людина займає певне місце в суспільних відносинах, реалізовуючи певні суспільні функції, а також визначає власні вагомі орієнтири, стратегію та тактику власної діяльності по відношенню до членів суспільства.

Індивідуальне завдання:

Уважно ознайомтесь із механізмами соціалізації та наведіть приклади до кожного з них з власного життєвого досвіду?

Механізми соціалізації:

 1. Ідентифікація-це ототожнення індивіда з деякими людьми чи групами, що дає можливість засвоювати різноманітні норми та форми поведінки;
 2. Наслідування-це відтворення індивідом моделі поведінки, досвіду інших людей (манер, рухів, вчинків).
 3. Навіювання-це неусвідомлене відтворення індивідом внутрішнього досвіду, думок і почуттів тих людей, з якими спілкувався.
 4. Фасилітація-це стимулюючий вплив поведінки однієї людини на іншу.
 5. Адаптація-це пристосування людини до соціальних норм, груп, організацій в середовищі людини.

Впродовж процесу соціалізації людина проходить декілька етапів:

1-й етап - первинна соціалізація. Вона відбувається від народження людини до формування зрілої особистості.

2-й етап – вторинна соціалізація, тобто перебудова особистості вже в період соціальної зрілості.

Відповідно агенти соціалізації також є первинні та вторинні:

Агенти первинної соціалізації – це найближче оточення людини: батьки,брати, сестри, бабусі, дідусі, друзі сім`ї, вчителі. Слід відмітити, що саме первинне середовище для людини є важливішим, адже впливає на становлення її як особистості.

Агенти вторинної соціалізації – це представники адміністрації школи, армії, держави, церкви, підприємств. Одна й та сама людина може бути агентами як первинної, так і вторинної соціалізації (наприклад добрий вчитель, який має демократичний стиль викладання).

Важливе місце в процесі соціалізації особистості займають соціальні інститути:

1)Сім`я. Саме від морального клімату в сім`ї залежить становлення людини як особистості. Це соціалізація перших років життя, коли контакт з дитиною мають в основному її батьки, сестрички чи братики. В дитини формується світогляд, звички та манери, які притаманні її вихователям на цей час – батькам.

2)Родина. На основі взаємовідносин, які виникають між членами родини, їхньої поведінки формуються манери поведінки самої дитини. Саме в родині формуються первинне становлення особистості. Слід зауважити, що родинна соціалізація орієнтує дитину перш за все на членів власної родини, а вже потім – на суспільство в цілому. Родина є посередником між особистістю дитини та суспільством. Тому дуже важливо, щоб основні соціалізаційні функції родини полягали не тільки у забезпеченні фізичного та морального розвитку дитини, а й формуванні ціннісних орієнтацій та оволодінні основними соціальними нормами.

3)Школа та однолітки. Саме освіта повинна посідати головне з місць у зайнятті дитини. Особливе значення у навчальному процесі посідає вчитель. Він є організатором суспільного життя учнівського колективу. Серед однолітків учень не тільки може виявити свої вміння та навички, а й бути мотиватором для покращення навчання (через власні успіхи), спорті, громадській діяльності. Саме вчитель виявляє здібності дитини та допомагає разом з батьками визначитись учню з професійною спрямованістю.

Індивідуальне завдання

На основі матеріалу підручника сторінок 18-21 визначити відмінності між соціалізацією дітей та дорослих

 

Відмінності соціалізації у дітей та дорослих

Соціалізація в дитинстві

Соціалізація у дорослому віці

Соціалізація формує базові ціннісні орієнтири.

В процесі соціалізації відбувається лише засвоєння норм.

Сприйняття доброго та поганого.

 

Соціалізація в основному формує мотивацію поведінки.

 

Соціалізація проявляється в основному у зміні зовнішньої поведінки.

В процесі соціалізації відбувається свідома оцінка норм.

Між добрим та поганим вбачають відтінки «не так погано», «не зовсім добре».

Соціалізація допомагає здобути певні навички.

 

Окремо виділяють також такі етапи соціалізації: дотрудову, трудову та післятрудову.

Важливо є те, що процес соціалізації чоловіків та жінок є різним, адже вони мають різні життєві функції та ролі. Процес засвоєння чоловічої або жіночої поведінки називають гендерною соціалізацією.

Гендер – це набір соціально-статевих характеристик, що визначає поведінку людини в суспільстві. Механізмами здійснення гендерної соціалізації є:

1)Диференціальне посилення-коли прийнятна статево-ролева поведінка заохочується, а неприйнятна-карається соціальним засудженням.

2)Диференціальне наслідування-коли людина обирає статево-ролеві моделі в родині, школі, серед однолітків і починає наслідувати прийняту там поведінку. При формуванні статевої ролі та статевої свідомості суспільство орієнтується на соціально-статеві стандарти фемінність - мускулінність.

Фемінність - сукупність характеристик, пов`язаних із жіночою статтю, форми поведінки, які очікуються від жінки в певному суспільстві.

Риси фемінності - чутливість,емоційність,ніжність, поступливість.

Мускулінність - система властивостей особистості, що традиційно вважаються чоловічими.

Риси мускулінності – віра в свої сили, не поступливість, незалежність, мужність, владність.

Висновок: Отже, процес соціалізації особистості є складним та напруженим. Існує ряд механізмів соціалізації-ідентифікація, наслідування, навіювання, фасилітація, адаптація та декілька етапів соціалізації – первинний і вторинний. Слід зауважити, що процес соціалізації-гендерної є різним, але сучасне постіндустріальне суспільство у розвинених державах поступово стирає бар`єр між функціями та ролями чоловіка та жінки.

2) Молодіжні субкультури

Матеріальні і духовні надбання людства називають культурою. Культура формується в результаті життєдіяльності окремого суспільства і відображає його спосіб життя. Культурні норми, цінності та стереотипи формуються протягом тривалого часу, на їх основі розвиваються ті соціальні стереотипи, що відображають життя нинішнього покоління. Оскільки сучасне суспільство є складним, його окремі частини суттєво відрізняються способом життя, рівнем освіти. Таким членам суспільства притаманні групові культури – субкультури. Особливо це стосується молодого покоління.

Молодіжна субкультура – це будь-яке об`єднання молоді, що має власні елементи культури, а саме: мову, символіку, традиції, цінності та норми, картини світу, протиставленням себе решті суспільства, специфічний стиль життя та поведінки. Молодіжні субкультури поділяються на групи.

Групи молодіжних субкультур

Вид

Характеристика

Проблеми

Репери та хіп-хопери

Людина-репер не лише займається спортом (що вже є плюс), вона прояв­ляє себе творчо. А прояв таланту завжди сприяє зростанню особистості. Це величезний плюс

Серед представників угрупо­вання «Ганста» культивується агресивний стиль поведінки. Вони прагнуть володіти вог­непальною зброєю, оскільки вважають, що світ жорстокий і лише вони самі здатні себе захистити. Вони не визнають нікого і ніщо вище за себе

Готи

Зазвичай ці молоді лю­ди шукають натхнення, а значить, вони творчі люди. Захоплення цією субкультурою — це спосіб накопичити енергію. А їх вигляд заперечує порож­нечу нічного гламуру

Занепокоєння викликають сатаністи. Їхня ідеологія — це епатаж і бунт проти церковно- традиціоналістської системи. Представники цього спря­мування здатні осквернити церковні предмети, вдатися до кривавих жертвопринесень та інших дій, які супроводжують культ поклоніння сатані

Скінхеди

Головне гасло скінхедів — «Тільки сильні можуть жити». Отже, потрібно бути сильним, і не тільки тілом, але й духом

Мінусів набагато більше. Свою ідею вони сприймають надто буквально. Скінхеди здатні до безглуздої агресії щодо інших людей. Вони здатні убити «чу­жого»

Панки

Плюси виділити немож­ливо-відкидають цінності старшого покоління, пропагують анархію, алкогольні напої.

Там, де з’являються панки, — бійки, пограбування, насиль­ство з метою наруги над осо­бистістю

Растамани

Досить спокійна культура і нешкідлива для суспіль­ства. Як кажуть: «Чим би дитина не тішилася...» В основному не довготривала субкультура.

По суті, їх заняття — це не­робство, така людина навряд чи здатна чогось досягти у со­ціальному житті

Фріки

Не виявляють негативно­го ставлення ні до чого.

Власне їх свобода є їхнім го­ловним мінусом: вона дає їм все, але безпосередньо на них неможливо вплинути ззовні. Тобто поки що це нешкідливо і весело, але хто знає, у що це трансформується згодом...

Емо

Зародилася в 1960-ті рр.. як зневіра в житті.

 Філософія розпачу і горя, регресія у дитячу поведінку, невизначеність, експресивність почуттів

Байкери

Спортивний стиль життя

Ідеологія взаємної підтримки, ієрархізована культура, необмеженість лише молодим поколінням

 

Віпстери

Культура середнього і заможнього класу

Схильні до показу споживання та транжування дорогих речей та напоїв

Металісти

Музичні уподобання-основа виникнення культури

Чорний одяг, метелеві аксесуари, масивні черевики.

 

 

Висновок: Входження до молодіжної субкультури є можливістю особистості реалізувати власні інтереси та уподобання – політичного, професійного чи хобійного характеру. Проте варто пам`ятати, що вступ до  молодіжних субкультур «емо», «панків», «готів» та «скінхедів» наносить негативний відбиток на процесі соціалізації особистості, адже спонукає її до агресивних чи протиправних дій. 

 1. Перевірка засвоєних знань

1)Що таке соціалізація?

2)Назвіть агентів соціалізації?

3)Які етапи соціалізації ви знаєте?

4)Що таке гендер? Фемінність? Мускулінність?

5)Що таке молодіжна субкультура та які групи молодіжних субкультур Вам відомі?

 1. Висновки:

На сьогоднішньому уроці ми познайомилися з процесом соціалізації.  Було визначено, що соціалізація має наступні механізми: ідентифікація, наслідування, навіювання, фасилітація та адаптація. Соціалізація особистості проходить у два етапи: первинний та вторинний, якщо в професійному розумінні – в три: дотрудовий, трудовий та післятрудовий. Важливе місце в соціалізації особистості належить сім`ї, родині, школі та одноліткам. В сучасних умовах помітне збільшення ролі саме жіночої соціалізації та поступове стирання граней гендерної соціалізації.

Великого значення для соціалізації особистості має культура суспільства. Молодь, яка соціалізується часто входить до складу різних молодіжних субкультур: емо, панків, хіпі, скінхедів, фріків, растафарі, металістів чи байкарів. Проте слід знати, що деякі молодіжні субкультури, що мають негативні характеристики можуть зомбувати молодь, що призводить в подальшому до зневіри в своєму житті.

6)   Домашнє завдання:

1. Причитати тему ІІ

2. Виконати творче завдання: підготувати невеличке есе «Я через 15 років»

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Игнатенко Людмила
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Додано
4 березня 2019
Переглядів
1118
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку